Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Actus purus

 

 

Kérdező: Ki segít nekem „kívülről”, ki az őrzőangyalom? Mi az alapvető feladatom? Mit kell tennem, hogy ezt megvalósítsam? Belekezdjek-e egy vállalkozásba, melyet terveztem? Hogyan oszlassam el szorongásaimat? Hogyan növelhető az önbizalom? Hogyan lehetek kitartó?

HANG: Közvetlenül a kérdezőnek válaszolok:

Kedvesem! Nagyon okos, hogy a „kívülről” szót azért tetted macska­körmök közé, mert valójában nem kívülrőlt értesz alatta. Én nem mondhatom meg őrzőangyalod „nevét”, de kérdezd meg őt, s ha számodra előnyösnek látja, biztosan meg fogja mondani. Arról azonban szívesen szólok pár szót, hogy ki is ő. Ő a szellemvilág buzgó munkása, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak önmaga álljon rendelkezésedre, hanem szellemkapcsolatai révén többekkel figyelteti lelki rezdülései­det. - Ami viszont nagyon fontos számodra, hogy tudd: szükséges munkájához a te szellemi erőfeszítésed arra, hogy szándékodat világosan igyekezz megfogalmazni. A szellemvilág egyik legnagyobb problémája éppen az, hogy az általuk vállalt kedvenceikben nem találnak elegendő tisztán megfogalmazott szándékot, s emiatt nem tudnak nagyobb hatásfokkal dolgozni, mint ahogy tehetnék, ha tisztán és részleteiben megfogalmazott terveket, leülepedett gondolatokat látnának bennetek. Nem is hiszitek, hogy a bennetek lévő káosz mekkora akadály a szellemvilágnak, hogy segíthessen rajtatok. A káosz megszüntetésére is szívesen vállalkoznának, ha meg tudnátok fogalmazni, hogy mit és miért nem láttok tisztán. Meg kell értened, hogy az angyalvilág segítő, és nem tőletek függetlenül titeket formáló lények szeretetkészsége felétek.

Azt kérem hát tőled, adj időt magadnak arra, hogy rend teremtődjék benned. Itt is áll az, de tágabb értelemben, hogy a kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amelyikben az értelem nyitott. Angyalod csak abban tud segíteni, amiben átlátszó problémát társz eléje.

Ezzel már alapvető feladatodra rá is mutattam. Szűkebb értelemben az a feladatod, ami mindenkinek, s ez mégsem sablon-feladat. Idő- és szeretet-elszámolás. Vagyis miért szánod arra az idődet, amire szánod, és hogyan teszed azt, amit tenned kell nap mint nap. Tágabb értelemben pedig most kapsz Tőlem egy felismerést: Csak olyan vállalkozásokra mondj igen-t, amelyekbe szinte úgy sodródsz bele. Ez még a házasságkötésekre is áll. Sorsodat komolyan érintő dolgok megtételére Én úgy készítem elő enyéimet, hogy világosan felismerhetővé váljak, mint Forrás. Aki igazán Hozzám akar tartozni, az sohasem lesz munkanélküli. Teológusaitok actus purus-nak, tiszta cselekvésnek mondanak Engem, és az is vagyok. Sőt, azáltal vagyok, hogy az vagyok. Elképzelhetetlen tehát, hogy valaki úgy tartozzon Hozzám, hogy azt tétlenségnek élje meg. Most nem arra gondolok, hogy aki imádkozik, az cselekszik. Nem, mert ez így nem is igaz. Nem mondok nagy számot, mikor azt mondom, hogy az úgynevezett keresztényeknek legalább a nyolcvan százaléka számára az ima nem más, mint pótcselekvés. Lehet, hogy ezen sokan meg fognak botránkozni, de nem baj. Főleg a papjaitok imái pótcselekvések. Nem is tudnák lelkiismeretükben elviselni, hogy hogyan is tudnának család és kötött munkaviszony nélkül jól élni. Mert így élnek. Ennek pedig nem az az oka, hogy keresik Isten országát és igazságát, mert ennek következtében bár meglenne mindenük, de nem lenne több mint amire szükségük van, és tényleg boldog szegények lennének. A különböző imamennyiségek és szertartás-formák nagyszerű pótcselekvési lehető­ségek. De ne érts félre! Azt mondtam, hogy főleg ők, és nem azt, hogy csak ők. Ti mindannyian ódzkodtok olyan gyakorlati programok felvállalásától, melyek hosszú távú állhatatosságot igényelnek belátható haszon nélkül. Pedig az állhatatosság főleg olyasmi mellett kifizetődő, amit nem emészt meg a rozsda, s nem rágja szét a moly, tehát ami örök értékű.

Végezetül pár szót arról, hogy mi által lehetsz állhatatos. Nem a nagy elhatározások tesznek állhatatossá, hanem az, ha időt szánsz arra, hogy megmotiváld a világosan megfogalmazott célodat, tehát azt, amit el akarsz érni. Nemcsak angyalodnak van szüksége tehát a te elmélkedő imádra, hanem önmagadnak is, azért, mert nem helyetted, hanem érted és veled dolgozik a téged váró, majdan befogadó szellemvilág, ahol egyedül és kizárólag az Én szempontjaim a csúcsérték mindenki számára. 3 /206 

 

 

Kérdező: ÉRDEKEL A MÚLT ÉS A JÖVŐ.

1. Mi az eredete a szárnyas lények ábrázolásának?

2. Miért nem tájékoztat bennünket a Biblia az emberiség előtti korról?

3. Mikor és miért lettünk teremtve?

4. Az új földön mit fognak a szerencsések csinálni?

5. A bennünk lévő teremtési vágy csak Istentől jöhet!

6. A mennyországban végül is mihez kezdünk?

7. Mit mondjak ezekről a növekvő gyermekemnek?

HANG: A Földet, egy országot, egy várost, egy házat, de még egy fát is különböző oldalról lehet megközelíteni. Bármely oldalról közelíted is meg, mindig hiányolni fogod a másik megközelítési mód eredményeit. Ha pedig olyan látásra tennél szert, mely által egyszerre minden oldalról szemlélhetnéd ezeket, akkor is hiányérzeted lenne. Miért? Azért, mert akkor is mindent csupán „kívülről” látnál!

A Teremtő mindenben benne van létbentartó módon! Tehát mindenben csak belülről kifelé van a megoldás.

Minden teremtmény két út előtt áll e téren. Vagy elfogadja ezt, vagy ágál ellene! Te ágálsz ellene, és jól teszed, hogy ágálsz! Csak ezáltal jutsz te is belülről arra a végkövetkeztetésre, hogy a külső próbálkozások előbb-utóbb mind zsákutcák!

A legtöbb ember nem ágál, hanem csendesen belenyugszik a tényekbe, és így, mintegy ruhaként húzza magára azt a természetelle­nes kényszerzubbonyt, amely végül is lelkileg lustává zsibbasztja hordozóját. A misztikusok azért a világ legnagyobbjai a földi élet szellem-birodalmában, mert belülről, a FÉNYBŐL indulnak el. Te is ezek közé tartozol! „Kezdet­ben volt a VILÁGOSSÁG!” Bennem EZ jelent meg közötte­tek!

A szeretés és a megismerés! A szeretés teremtő erőt hordoz. A megismerés pedig a szépség ideáját! E kettő teremtetlen VALÓSÁGA maga az ISTEN! E kettő: ACTUS PURUS, belülről megvalósító, véget nem érő, tehát örök teremtés! E KETTŐ befelé azért HÁROM, mert az ERŐNEK és az IDEÁNAK a FOLYAMATA is VALAKI!

Nem kell tehát tartatnod attól, hogy más dimenziókban az unalom, a lustaság vár rátok! Ellenkezőleg! Az unalom, a lustaság csak a kívülről szemlélőnek lehet osztályrésze, és kell is, hogy az legyen! Mivel ez idő kérdése, ezért van újraszületés! Misztikussá kell válnotok ahhoz, hogy belülről, a szépséget, a harmóniát véget nem érő gazdagodásban kibontó teremtő erővel kapcsolódjatok össze! Ez csak a FOLYAMAT, a SZENTLÉLEK által történik!

Most rámutatok, megválaszolom belülről, röviden, kérdéseidet.

1. Az emberi vágyak fantázia-szárnyalásai különböző erő-szimbólumokban formálódtak meg akkor, amikor még a misztika volta a szellemi lényeknek, tehát az embereknek természetes itt a földön.

2. Ember előtti kor az ember számára nincs! „Belülnézetben” nincs sem múlt, sem jövő! Csak jelen van! MINDIG CSAK JELEN!

3. A jelenben és a jelenre lett mindenki teremtve! Tehát arra, hogy mindannyian a teremtő erőnek és a teremtetlen szépségnek, harmóniának megélői legyetek.

4.5. kérdéseidre már röviden válaszoltam.

6. A mennyország nem statikus állapot. A fejlődésben, a teremtő erő működésében nincs megállás (1János 3,2)!

7. Gyermekednek a jóakarat boldogító megéléséről kell tanús­kodnod azon a szinten, amelyen ő áll!  14 /1317

 

 

**********************

Actus purus: 3/206, 14/1317.