Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Akaraterő

 

Kérdező: KILÁTÁSTALANNAK LÁTOM A JÖVŐT !

            1. Nincs akaraterőm.

          2. Családi körülményeim lebénítanak.

          3. Teljesen kilátástalannak látom a jövőmet.

HANG: 1. Kereszted függőleges szára a körülmény, melyben élsz. A vízszintes szára pedig a természeted. Bizony, e keresztről leszállni nem lehet, mert körülményeid mindig lesznek, s természetedet is mindenhová magaddal viszed. Csak idő kérdése, és mindig azt fogod tapasztalni, hogy a földön csöbörből vödörbe esnek az emberek. Ez idősebb korban válik egyértelművé, amikor is már nem tudja hitegetni magát senki a jövővel! Mi hát a megoldás? A gondolkodás-átalakítás!

     Az akaraterő egy olyan vak képesség, amely csak az értelem és az érzelem hajtóművéhez kapcsolva tud működni. Mivel az érzelem nagyon ki van téve a körülmények hatásának, ezért mindent el kell követned, hogy kerüld a negatív hatásokat. Ha férjed ebből a szempontból romboló, akkor először nyugodtan beszélj vele, s mondd el neki, hogy téged mennyire roncsol az ilyen magatartása. Ha nem tud, vagy nem akar ezen változtatni, akkor valóban sátáni talajon áll, és ezért meg kell szakítanod vele a kapcsolatot annyira, amennyire képes vagy erre! Számodra nem lehet fontosabb, mint az, hogy megmaradj a pozitív gondolkodás talaján. Csak e talajon tudok segíteni rajtad! Más talaj idegen Tőlem! Értsd meg! Te a Győztes oldalán állsz akkor is, ha az egész világ ellened van!

     2. Családi körülményeid nem lehetnek olyan tükrök, amelyek csak a te gyengeségedet igazolják! Meg kell látnod az Én erőm jelenlétét is ott, mivel Én soha nem vagyok erőmön kívül! Soha nem vagyok sem kimerült, sem lemerült állapotban. Várakozó állásponton vagyok. Aki keres, az talál, aki kér az kap, aki zörget, annak ajtót nyitok!

     Tudnod kell, hogy nem te választottad gyermekeidet, hanem gyermekeid választottak téged. Ők tudták, miért! Te csak magadért felelsz! Sem férjed, sem gyermekeid nem hivatkozhatnak senkire, csak magukra, ha boldogtalanok. Így van ez veled is! Tebelőled is csak azért van egy, mert úgy szeretlek téged, mint senkit a világon!

     Ne feledd! Mindig belülről kell kifelé indulni, és nem kívülről befelé!

     3. Te vagy annyira intelligens, hogy tudod, jövő csak a tudatodban létezik. A valóságban csak jelen van. Ez pedig VAN! Ha kilátsz belőle, ha nem! Tőled függ, mint csinálsz vele! Tőled függ, hogyan szemléled! Kilátástalan jelen nem létezhet, mert ez fogalmi képtelenség a mulandóság árjában. Itt valahogy valami mindig VAN!  15 /1418.

 

 

Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL.

            Szétesett vagyok. Mit tegyek ellene?

HANG: Szándékom szerint összeszedetté csak komoly reggeli és esti ima által tud válni az, aki szétesettnek ismerte föl magát.

    A reggeli imával kapcsolatban nem kötött imára gondolok elsősorban, hanem saját szavaiddal mondd el Nekem, hogy mit és hogyan akarsz az elinduló nap folyamán gondolkodni, szólni és cselekedni. Tehát azt várom, hogy elmondd: mire akarod felhasználni az Istentől kapott idődet és a szívedben lévő szeretetedet. Ha ezt rendszeresen elmondod Nekem és erre kéred az Én áldásomat, akkor csodálatos lelki fejlődés tud elindulni benned!

     Drága Gyermekem! Nincsenek röpködő sült galambok. Az összeszedettség állapotáért vállalnod kell azt, hogy időt szánsz Reám!

     Minden szétesettségnek az a gyökere, hogy nincs időtök Velem foglalkozni! Minél több eszköz áll rendelkezésetekre, hogy jól kihasználjátok az időt, annál kevesebb időtök van a lényegre! Ez így nagyon nem jól van!

     Ne mondd, hogy nincs akaraterőd! Van, csak nem használod! Az akarat olyan vak képesség, amelyet ha értelmesen, érvekkel és szíved érzelmével elindítasz, szinte mindenre képes benned, veled és általad!

     Az erőfeszítésről való lemondás nem Tőlem jön, hanem az ősellenségtől. Tőlem a buzdítás jön! Neked kell eldöntened, hogy melyikünkre hallgatsz. Az igaz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, de az is igaz, hogy mindenre képes vagy Abban, aki Én vagyok!

     Még valamit. Pénz nélkül lehet élni! Szeretet nélkül nem lehet élni!  16 /1513.

 

 

Kérdező: Valóban isteni eredetű a REIKI?

HANG: Valóban isteni eredetű az az energia, amely REIKI által működésre felszabadul. Úgy gondolom, hogy te tulajdonképpen nem is erre vagy kíváncsi, mivel minden energia isteni eredetű! Semmi sem rossz, ami van, de szinte mindent lehet rosszra is használni!

     Az általad kérdezett REIKI-energiát is lehet jóra és rosszra egyaránt használni.

     Általában mindennek van forrása és célja. A forrásra akkor kell tenni a hangsúlyt, ha előtted egyértelmű egy cél jósága, de külső erők ezt gyengíteni akarják benned. A célra pedig akkor kell tenned a hangsúlyt, ha a forrás előtted egyértelműen jó, de akaraterődet gyengének gondolod a cél elérésére. Ilyenkor az akaratot a cél jó megmotiválása által tudod erősíteni. Vagyis, ha nagyon megmagyarázod magadnak, hogy miért kell elérned azt a célt, amihez eddig erőt nem éreztél magadban.

     Fontos még tudnod, hogy egy energia felhasználása gyakran nemcsak a felhasználó szándékától és akaraterejétől függ, hanem attól is, hogy akinek érdekében történik az energia felhasználása, az hogyan áll hozzá ennek az energiának befogadásához. A gyógyító energiák általában ilyenek! Tehát olyanok,  mint az áldások. Aki áld, és akit áldanak, mindketten fontos tényezők a hatás szempontjából. Különösen észrevehető ez olyankor, amikor valaki egy megáldott tárgy áldásának energiáját akarja a maga javára felhasználni. Ilyenkor döntő az illető hite, hozzáállása!

     Az univerzum kimeríthetetlen energiakészletét "megcsapolni" nem lehet "automatikus" módon. Hit, bizalom, szeretet, türelem, hűség és nagy el-szántság kell ahhoz, hogy valaki ezzel az energiakészlettel saját érdekében bánni tudjon. Mivel ez nem más, mint felétek áradó ISTENI SZERETET, ezért használhatósága, hatékonysága a ti oldalatokról nézve mindig feltételes! Ha teljesítitek és amennyire teljesítitek az Isten által megkívánt feltételeket, akkor és annyiban van reményetek arra, hogy Isten szeretetének kiáradása, energiája számotokra majd működni kezd!   18 /1793.

           

 

 

Kérdező: MINDIG HALLGASSAK LELKIISMERETEMRE?

            1. Nem visz-e tévútra a lelkiismeretem?

            2. Házaséletemmel nem vagyok igazán megelégedve.

            3. Akaraterőmet hogyan növelhetem?

HANG: Az nem baj, hogy hosszú levelet írtál. Legalább kiírtad magadból azt, amit kiírtál. De veled sem tehetek kivételt. Nincs is szükséged rá! Neked is csak három kérdésedre válaszolok. Azért nincs többre szükséged, mert, főleg amit az akaraterővel kapcsolatban írni fogok, szinte minden problémádra megadja a megoldást.

     1. A lelkiismeret senkit sem vihet tévútra olyan értelemben, hogy bánkódhatna bárki is amiatt, amit ha később helytelennek is lát, de amikor megtette, akkor nem látta helytelennek! A lelkiismeretet nem lehet véglegesen rögzíteni soha! Egész életen át finomítanotok kell! Szinte naponta szükségetek van pályamódosításra, ha lelkileg fejlődni akartok! Az ÚT Én vagyok, és Engem, mint utat, fejlődő értelmetek egyre tisztultabban láthat. Ha pedig nem követed e fejlődő értelmed által egyre tisztábban felismerhető akaratomat, akkor nem kell mást tenned, mint bűnbánatot tartani

     2. Házaséletükkel csak azok lehetnek megelégedve, akik ezt tartják legfőbb feladatuknak. De ezek is csak időszakosan! Két ember képtelen mindig egy húron pendülni, mert nem erre vannak teremtve! Mindig mindenki tükre a másiknak, s így csak a pillanatnyi időre jól sikerült smink mondathatja veletek, hogy jó tükörbe nézni! Állapotszerűen jól sikerült smink nem létezik két ember kapcsolatában.

     3. Az akaraterő egy vak képesség, amely az értelem és az érzelem finomításával erősíthető. Aki ezt elhanyagolja, az akaratnélküli ösztönlénnyé aljasul, s messze elmarad  bármelyik állat szintjétől.

     Az akaraterő tehát egy cél megmotiválásával és az érzelem finomításával - zene, művészet, irodalmilag értékes könyvek, versek olvasása - lehetséges. Leegyszerűsítve így tudnám mondani: az akaraterőd azáltal növelhető, hogy a meglévő erődet használod! Mindaddig, amíg valamennyi értelme van valakinek, addig valamennyi akaratereje is van! Hasonló  a helyzet, mint a testi erő fejlesztésénél. Kényelmesen ülve, állva nem lehet a lábizmokat erősíteni. Csak úgy, ha igénybe vannak véve, csak úgy, ha használatban vannak! Csak az, akinek nincs lába, az nem tudja lábizmait erősíteni. De annak ez nem is igénye!

     Kedves Barátom! Előnyödre válna, ha nem magaddal foglalkoznál annyit, hanem azokkal a feladatokkal, amelyeket el kel végezned. Ezeket kell egyre fontosabbá, vonzóbbá tenned magad számára, hogy indirekt módon a megfelelő önnevelésedet biztosítsd magadnak!   20 /2015.

           

 

Kérdező: Nincs erőm a tanuláshoz, pedig erre volna szükségem.

HANG: A nagy elhatározások nem elégségesek ahhoz, hogy valakikben növekedjék az akarat.

   Az akaraterő növelése két összetevőből áll. Az egyik az, hogy nagyon meg kell motiválnod azt a CÉLT, amit el akarsz érni. Tehát alaposan és akár többször is, át kell gondolnod azt, miért jó számodra az a cél, és miért van ártalmadra az, ha nem törekszel e cél elérésére. Ez tehát a egyik. A másik az, hogy meg kell látnod azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy célodat elérd (pl. tanulás), és ezekhez az eszközökhöz kedvet kell ébresztened magadban (pl. a megbutulás undorító érzés, az okosodás boldogító érzés). Tehát olyan pozitív érzésekkel kell ezeket az eszközöket átitatnod, amelyek szinte automatikusan erősítik benned a CÉL eléréséhez szükséges eszközök hasz­nálata iránti vágyat.

     Ha naponta rászánsz erre kb. negyedórát, akkor menni fog a dolog.

     Abban a tévhitben ne ringasd magad, hogy majd nélküled tudsz szellemileg, lelkileg fejlődni. Te Isten partnere vagy, és nem bábja!  30 /3057.