Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapítvány

        

Kérdező:  Jézusom! Nagyon köszönöm a mai napra esedékes szentírási részt. Úgy gondolom, helyes most föltennem Neked kérdésemet a Hét Törzs Alapítvánnyal kapcsolatban.

HANG: Először megfogalmazok egy alapszabályt, aztán ezt alkalmazom rád elvileg, majd egészen konkrét választ kapsz Tőlem magatartásodat illetően.

    Ezzel az alapítvánnyal kapcsolatban alapszabály a következő: csak olyanoknak érdemes ebbe beszállni, akik vagy gazdagodni akarnak, vagy segíteni másokon úgy, hogy gazdagokat is gazdagítanak közben. Ennek az alapszabálynak rád alkalmazása egyértelmű. Gazdagodni nem akarsz. Valójában elsődlegesen az sem célod, hogy másokon segítsél.

    Tőlem azt tanultad, hogy add oda másoknak, ami a tiéd, vagyis szegényítsd magadat. Ennek természetes következménye a másokon segítés, de indítórugója a szegényítés.

    Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a Mennyek Országába hívom, és Atyám áldottainak mondom azokat, akik másokon segítenek, de Magamat azokkal azonosítom, akiken segíteni kell.

     Amennyire szegényíted magad kedvemért, úgy és annyira vagyok veled EGY. Az Atyám áldottainak, tehát a segítőknek ezt mondom: "Éheztem és ennem adtatok." Tehát a szegényekkel azonosítom Magamat.

     Aki azért akar gazdagodni, hogy másokon segítsen, annak jusson eszébe a Miatyánk ezen kérése: "Ne vígy minket a kísértésbe." Sokan esnek bele abba a kísértésbe, hogy eszmét védjenek, vagy támogassanak. Ettől már csak egy lépés a vívmányok megvédése érdekében vívott harc. Ilyen, és ehhez hasonlók teszik csatatérré a földet.

     Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászorulókon, de ez, mint cselekedet, nem cél. Ez következménye lesz annak, hogy valaki Velem azonosult, hogy Lelkem irányítása alatt értelmesen lemond arról, amije van. Ilyen értelemben tehát nem a segítés az elsődleges, hanem a szegényítés az Én kedvemért. Tudom, e kettő nem lehet meg egymás nélkül, de a hangsúly a szegényítésen van elsődlegesen: "Boldogok a szegények...".

    Most pedig konkrét választ adok magatartásodat illetően. - Téged barátod kért meg, hogy szállj be ebbe az alapítványba az ő kedvéért.

     Nagyon nagy és szent kapcsolat a barátság. - Mikor Mária Magdolna a drága kenetet Rám öntötte, zúgolódtak a tanítványok. Pazarlásnak minősítették. Én akkor Magdolna pártjára álltam. -

     Ha barátodnak szüksége van két belépőre ebbe az alapítványba, akkor állj mellé, de úgy, hogy mindkettőtök a saját pillanatnyi látásán belül nyugalmat, békét találjon.

     Te nem értesz, és nem is akarhatsz érteni ehhez az alapítványhoz. Ő ért hozzá. Bedolgozta magát ebbe. Neked úgy kell barátod mellé állni, hogy benső látásod csorbát ne szenvedjen. Szegényíteni kell magadat úgy, hogy sem most, sem a jövőben ezáltal ne gazdagodj, s még ennek kísértésébe se essél.

     A barátság szent dolog. Add át a tizenkétezer forintot barátodnak. A te lelkiismereted illetékessége eddig terjed. Mivel ő jobban ismeri ezt az alapítványt, tegyen belátása szerint, de a te nevedet hagyja ki. Különben árt neked.

    Tartózkodj minden pénzügyi dologtól. Én istállóban születtem, ahová temettek, az is idegen emberé volt, s e két pont közötti feszültségben, mint fizetés nélküli vándortanító, elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai vannak, a madaraknak fészkei, de az Emberfiának nincs, hová fejét lehajtsa. Volt egy tanítványom, aki a pénzt kezelte: Júdás. Volt egy másik, aki nagyon ismerte a pénzt, mivel vámos volt: Lévi. Még nevét is megváltoztatta, mikor Hozzám szegődött: Máté, az evangélista.

   Nagyon szeretlek benneteket. Nem vagytok egyformák. És nem különb az egyik a másiknál.

    Neked ebben az ügyben ez az üzenetem: szegények mindig lesznek köztetek. A szegénységet megszüntetni nem lehet. Ha azt mondtam volna, hogy szüntessétek meg a szegénységet, lehetetlenséget kértem volna. Szegényítést kérek tőled. Erre képes vagy. Ez legyen a Tőlem kapott program. Ne a gazdagodás, hogy segíthess. Jobban jársz, ha rászoruló maradsz, mintha azt élnéd meg, hogy rád szorulnak mások.

   Jó az, hogy barátod felhozta ezt az alapítvány ügyet, így lehetőségem lett kitisztázni ezt benned." 1 /37

 

 

Kérdező: Uram! Mondj véleményt a TEST, LÉLEK, SZELLEM, EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYRÓL!

HANG: Ennek az alapítványnak forrása Én vagyok. Igen. Minden jónak Én vagyok a forrása. Jót nem lehet tenni Nélkülem, mint ahogy napsugár sem létezhet Nap nélkül. Sajnos a földön lehetséges olyan, hogy létezik Nap a sugarai nélkül. De ennek fordítottja nem. Sajnos a SZERETET RENDJÉBEN is létezhet Nap, vagyis JELENLÉTEM anélkül, hogy ennek sugárzása volna.

    Amint a természet világában nemcsak a felhők, hanem a levegő különböző szennyezői is akadályozzák a Nap sugarait, úgy az erkölcsi létrendben is a különböző szennyezők akadályai annak, hogy a JÓ érvényre jusson. A benneteket körülvevő szennyezettség csak egyéni áldozatok árán tisztulhat. Minél elszántabb valaki, annál több kegyelmi sugárnak erejét tudja biztosítani az emberek életében.

    Az előző hasonlattal élve, a felhők nem szennyezettséget jelentenek, hanem olyan karmikus lehetőségeket, amelyek éppen kihívásukkal döntés elé állítanak benneteket, s e döntésetek révén dől el, hogy tisztultabb vagy szennyezettebb lesz életetek erkölcsi légtere, égboltja.

    Van olyan, hogy nagyon pontos útmutatást adok. De vigyázzatok! Általában értelmetek használatának függvényében tudok csak együtt dolgozni veletek. Nem helyettetek, hanem veletek!

    Amit imában ketten-hárman kérnek az Én nevemben az Atyától, az egészen biztosan áldásként fog megjelenni. Tehát nem az a lényeg, hogy azt kapjátok, amit kértek, hanem az, hogy ÁLDÁSOMAT kapjátok. Így aztán vagy azonos ez az ÁLDÁS azzal, amit kértetek, vagy kijavít benneteket.

    Három feltételnek mindig együtt jelen kell lennie: Nyitottság, rugalmasság, állhatatosság. A nyitottság azért fontos, hogy belétek tudjon áradni Lelkemnek az az adománya, amire éppen szükségetek van. A rugalmasság arra való, hogy a kapott ÚJ megfelelően tudjon beépülni az eddig is Általam helyesnek igazolt RÉGI-be. Az állhatatosság pedig nem más, mint az állapotszerű CÉLIRÁNYOSSÁG. A nyitottság és a rugalmasság éppen a célirányosság érdekében alkalmassá tesz benneteket arra, hogy menet közben a szükséges pályamódosításokat  el tudjátok végezni.

    Ez az alapítvány tehát, melynek forrása Én vagyok, addig és annyiban lesz eredményes, gyümölcstermő, míg tagjai az előbb említett hármasságot ALAPKŐNEK,  ALAPKÖVEKNEK  tekintik.  7 /555

 

 

 

Kérdező: Egy alapítványról szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: Ma sok alapítvány lát napvilágot országotokban. Ezek az alapítványok törekvéseiteknek természetes következményei. Bizony a lehetőségek olyan talentumok, amelyeket úgy kell használnotok, hogy még több lehetőség származzék belőlük lelki javatokra.

   Semmiféle alapítvány létrehozására Tőlem "kívülről" nem kaptok sem bíztatást, sem lebeszélést. Azért kell így tennem, hogy ne Rám hárítsátok a felelősséget a következményekért. Csak gondold el: Én helyeselnék egy alapítványt, s menetközben valaki elkezdene ebben Ellenemre dolgozni. Így a többiek, akik szavamra hallgatva indultak el, Belőlem ábrándulhatnának ki, mondván, hogy becsaptam őket!

   Ha alapítványon dolgozol, azokkal beszéld meg és hozzátok meg a döntéseteket, akik abba az alapítványba hajlandók befektetni. Részemről csak a szív békéjét tudom ígérni annak, aki Engem akar képviselni minden körülményben.

    Nem vagyok hajlandó senkiért kezességet vállalni, csak Magamért! 11 / 981

 

 

Kérdező: 2. Az alapítványokkal kapcsolatban már ismered nézetemet.

HANG: 2. Ma sok alapítvány lát napvilágot országotokban. Ezek az alapítványok törekvéseiteknek természetes következményei. Bizony a lelhetőségek olyan talentumok, amelyeket úgy kell használnotok, hogy még több lehetőség származzék belőlük lelki javatokra.

   Semmiféle alapítvány létrehozására Tőlem "kívülről" nem kaptok sem bíztatást, sem lebeszélést. Azért kell így tennem, hogy ne Rám hárítsátok a felelősséget a következményekért. Csak gondold el: Én helyeselnék egy alapítványt, s menetközben valaki elkezdene ebben Ellenemre dolgozni. Így a többiek, akik szavamra hallgatva indultak el, Belőlem ábrándulhatnának ki, mondván, hogy becsaptam őket!

    Ha alapítványon dolgozol, azokkal beszéld meg és hozzátok meg a döntéseteket, akik abba az alapítványba hajlandók befektetni. Részemről csak a szív békéjét tudom ígérni annak, aki Engem akar képviselni minden körülményben.

   Nem vagyok hajlandó senkiért kezességet vállalni, csak Magamért! 12/1037

           

 

Kérdező: 2. Szeretnénk egy alapítványt létrehozni.

HANG: 2. Ami pedig a nevezett alapítványt illeti, hát azt nagyon problematikusnak gondolom. Minden olyan életvitel, amelynek pénz az alapja, nagyon homokra épített alkotás! Ez azt jelenti, hogy jó és nem jó következményei egyaránt vannak.

    Én minden jó szándékot megáldok, de felelősséget csak azért vállalok, ami egyértelműen közelebb visz benneteket Istenhez. Ez pedig az, amit Lelkem annyira világosan tudtotokra ad, hogy ahhoz bennetek semmi kétség nem férhet. 13 /1219.

 

 

Kérdező: 5. Mi a véleményed az "Utolsó Óra Munkásai" Alapítványról?

HANG: 5. Az említett alapítvány értékét Én nem minősítem. Ez angyalaim dolga. Ők meg is teszik ezt. Annyira értékelik, amennyire használni tudják javatokra. A szellemek nem ismernek elméleti értékelést. Ők nem álmodozók! Ők csak gyakorlati értékelést, cselekvő szeretést ismernek. Ami tehát jó gyümölcsöt tud teremni, az értékes, ami nem tud jó gyümölcsöt teremni, azzal nem foglalkoznak. Mivel a gyümölcs a ti életetekben érzékelhető, ezért a szellemvilág értékelését kiolvashatjátok saját életetekből. 13 /1227.

           

 

Kérdező: Kik és miért alapították a "Szeretet fénye" alapítványt?

HANG: Nagyon szeretlek, és ez arra kötelez Engem, hogy elmondjam neked: Nem jó helyre címezted kérdésedet.  Én a te lelkiismereted vagyok tisztult formában! Tehát nem információs iroda.

    Gyakran saját hibátokon kívül nem halljátok tisztán saját lelkiismeretetek hangját.

 Ha tehát boldogságod érdekében szeretnéd tisztán hallani, de nem hallod tisztán lelkiismereted szavát, mert különböző "zavaróállo­mások", különböző megtévesztő szellemek zavart keltenek benned, akkor médiumom, akiben az Én Lelkemnek hangja szólal meg, a te lelkiismereted hangját tisztán és zavarmentesen tudja veled közölni. A HANG-könyvekben olvasható válaszok lényegében mind ilyenek!

    Az általad említett alapítványról bizonyára bőséges és kimerítő választ tudnak adni neked azok, akik az általad említett helyen kezelői ennek az alapítványnak19 /1873

 

 

Kérdező: 1. Egy alapítványról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Személy, könyv, alapítvány, ezek mind- mind olyan valóságok, amelyekben vannak Számomra jó és vannak nem jó tartalmak. Pontosan ezért, ítélőképességetek által kell eldöntenetek, hogy mi bennük a követendő és mi a nem követendő. Eszeteket arra is használnotok kell, hogy ne csak tanuljatok Rólam, Jézusról, de tanuljatok Engem, Jézust! Ez azt jelenti, hogy szívetekben megélt, irántam való szereteteteket, értelemmel is alá kell tudnotok támasztani.

    Én, a földön megtestesült Isten, nem azért jöttem közétek, hogy megkíméljelek benneteket értelmi képességetek használatától, hanem azért, hogy felszólítsalak benneteket ennek a képességeteknek nagyon komoly használatára. Nem helyettetek, hanem veletek akarok együtt működni, dolgozni, fáradozni a földön, hogy majd örökkön örökké együtt tudjunk ünnepelni, örvendezni a mennyben.

   Azért kell tehát Rólam és Engem tanulnotok, hogy megfelelő mérce álljon rendelkezésetekre, amivel le tudjátok mérni minden személy, könyv, alapítvány mondanivalóját. Mert csak így mondhatják el ezekről, hogy mi jó és mi nem jó bennük. 34 /3500

 

 

Kérdező: 1. Jó helyen vagyok a Szeretet Fénykör alapítványban?

HANG: 1. Neked már tudnod kellene, hogy társaságról, személyről, könyvekről általánosságban nem tudok véleményt mondani. Nem, mert ezek nem konkrétumok. Mindenhol megtalálható vagyok, ha Engem képviselnek, de vannak olyan szituációk, amelyekben bármennyire is szeretnék, nem vagyok benne! Ennek eldöntése a te felelősséged. Az általad említett alapítvány nagyon alkalmas arra, hogy Velem találkozz, de mivel minden jót el lehet rontani, ezért arra is alkalmas, hogy Engem kimagyarázzatok. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez így is van, hanem azt, hogy minden rajtatok áll. Nem az a döntő, hogy hova tartozol, hanem az, hogy ahova tartozol, ott mit teszel Értem! Tehát ne körülményekben, hanem feladatokban gondolkozz! 43 /4754

 

 

Kérdező: 2. Szüksége van-e egy jézusi közösségnek alapítványra ahhoz, hogy szeretni tudjon?

HANG: 2. A jézusi szeretetnek nincs szüksége semmire! A jézusi szeretet magában hordoz mindent! Szeress, és tégy, amit akarsz! De a Földön a jézusi szeretet tisztán csak szándékvilágotokban él! A Föld a törekvés világa, a vevés világa és a jog világa! Egy olyan társadalmi berendezkedésű világban éltek, ahol a mindenkori hatalom mindent elkövet, hogy ellenőrzése alatt, és ez által a mindenkori jogi törvények alatt tartson benneteket! Bármennyire szeretnétek, nem léphettek ki a jog keretei alól. Nem, mert ha nem ismeritek őket, akkor is vonatkoznak rátok! A jog világa nem a kegyelem világa! Egyetlen módon mondhatsz ellene a jognak! Akkor, ha azt akarja, hogy bűnt kövess el! De ilyenkor ellene is kell hogy mondjál! Bűn az, amikor valaki tudva és akarva tesz az Isten akarata ellen! Ha a jog nem sérti az Isten akaratát, kötelességetek megtenni azt. Az alapítvány, mint közösségi forma, nem ellentéte a tanításomnak, akkor sem, ha nem a leghatékonyabb formája a szeretetnek! Tehát nem akadályoz benneteket abban, hogy jót cselekedjetek egymással. Az, hogy hivatalból figyelnek benneteket, az a legkevésbé se zavarjon! Így világossá válik mindenki előtt, hogy titeket csak jogtalanul bánthatnak. Egyébként Engem is figyeltek egész működésem alatt!  1 /50 Való Zénó

 

 

Kérdező: 1. Létrehozzunk-e külföldön egy alapítványt a már meglévő mintájára?

HANG: 1. Egy alapítvány szükségességét az elvégzendő feladatok határozzák meg. Ha az alapítás elkerülhetetlen, akkor legyen, de nálatok erről jelenleg nincs szó! Az alapítványnak az lenne a feladata, hogy biztosítsa és hitelesen kezelje a működéshez szükséges tárgyi, anyagi és szakmai feltételeket a jogszabályokban előírt módon. Az a tevékenység, amelyet jelenleg végeztek, nem kíván jogi hátteret. Ameddig lehet, addig a saját felelősségetek hatáskörében működjetek. Az alapítvány létrehozása minden esetben a személyes szabadság csökkenésével és a személyes felelősség növekedésével jár! Addig jó, amíg külsőleg sem korlátoznak a döntési szabadságodban.  1 /130 Való Zénó