Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Assisi Szent Ferenc. Naphimnusz

Assisi szent Ferenc.

 

 

Kérdező: 3. Feldühített egy pap a negatív ítéleteivel.

HANG: 3. A papok nemcsak kétezer évvel ezelőtt feszítettek fel Engem! Ezt teszik ma is legtöbben közülük. Ennek oka az, hogy szerepük által elembertelenednek. Szerepük az lenne, hogy érzékelhető jelei legyenek a földön túli élet valóságának. Ehelyett, részben a szerep magas méltósága miatt is, tudathasadásos állapotba kerülnek. Mondják azt az Én nevemben, aminek ellenkezőjét teszik. Szeretetet mondanak, s méltóságot hordanak! Szolgálatról beszélnek, s igénylik a lelkek feletti uralkodást! Ne vegyétek át stílusukat!

    Szerepüket Magam is tudomásul vettem, és nem beszéltem le senkit arról, hogy kapcsolatba kerüljön a papokkal, de Én csak negatív következményekről tudtam beszámolni, ha velük kapcsolatba kellett kerülnöm. Igaz, feltámadásom és mennybemenetelem után közülük is többen megtértek. De ez mindig ritka jelenség volt a történelemben. Szentjeitek közül Assisi Ferenc közelített meg Engem legjobban. De ő nem is szenteltette fel magát pappá! Ma is van olyan, aki belátja, csak akkor tud Engem követni, ha lemond a papi méltóságról. 15 /1437.

           

 

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

 

 

Kérdező: 1. Még pályaválasztás előtt állok. Az éneklést válasszam, vagy valami mást? 2. Hogyan tudnék jobban kapcsolatba kerülni Jézussal?

HANG: Sokféle formában adtam már eligazítást kérdéseddel kapcsolatban a HANG különböző köteteiben. Részemről nagyon furcsán hangzik, mikor Magamat ajánlom. De hát kit ajánlhatnék jobbat, igazabbat Magamnál? Senki nem szeret téged úgy, mint Én, és senki nem ismer téged jobban Nálam. Így hát tudom, hogy neked mire van szükséged ahhoz, hogy megtaláld önmagadat. Tudom, hogy olyan Isten- és önismeretre van szükséged, amely ismeret nemcsak megvéd, de előre is lendít azon az úton, amelyet Én magammal azonosítottam akkor, amikor ezt mondtam:" Én vagyok az út".

    Hangodat Tőlem kaptad, mint minden képességedet, s Értem akkor tudod megfelelően értékesíteni, hasznosítani, ha hivatásodnak rendeled alá. Hivatásod neked sem lehet más, mint minden embernek: szeretni tanítás! Én mindenkit erre hívtam és hívok. Ez nemcsak egy életvégi cél, hanem napi feladat, amelynek keretében képes vagy felismerni, átélni, és növelni magadban azt a boldogságot, amely az Én jelenlétem sugárzása feléd.

    A HANG-könyvek bőven adnak útmutatást arról, hogy hogyan kell reggeli és esti imában, tehát a Velem való benső találkozásban megtárgyalni azt az idő- és szeretet-elszámolást, amely ÚTON tud tartani minden jó szándékú, szerető szívet.

    A földi életben nincs, nem szabad, hogy legyen megállás! Itt minden folyamatban, törekvésben, fejlődésben van. Aki megáll, az már hanyatlásnak indult. Nincs megállás! A lelki életben vakáció sincs! Állandó éberség, feltöltődni akarás, növekedés ismeretekben, szeretetben. Tanulás és tapasztalás!  Tanulás, hogy taníthass, és tapasztalás, hogy tanúskodhass!

    Amennyiben módodban áll, szerezzed meg a HANG-köteteket. Ha anyagilag problémát jelent, írd meg médiumomnak, s ő küld neked. Nekem nagyon fontos, hogy lélekben, szellemben gazdagodj Általam! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha megértenéd, hogy igazán csak Általam lehet boldog minden ember.

    Szeress énekelni! Ismered szent Ferenc megzenésített Naphimnuszának változatát, a "Minden, mi él" című éneket? Harmadik versszaka: "A nagy világ létével énekel, szavunkra vár, hogy hangja dal legyen!..." Erről van szó! Magam is sokat és szívesen énekeltem, amikor emberként közöttetek jártam.

    Szeress énekelni! Énekedben nagyon közel tudunk kerülni egymáshoz! Magam is benned énekelek ilyenkor!- De a hivatásod: SZERETNI TANÍTÁS! Mindent ennek kell alárendelned! Szeretni pedig ennyit jelent: nem ártani soha senkinek, megbocsátani mindig mindenkinek, és segíteni ott, ahol valaki segítségre szorul.

    Este kérdezd meg magadtól, hogy ki örült neked aznap? Ha nem tudsz senkit megnevezni, akkor kérdezd meg magadtól, hogy vajon Én örültem-e neked? Azon a napon, amikor sem más, sem Én nem tudunk örülni neked, kár volt felébredned. 10 /802