Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Asztrológia

   

Kérdező: Kapok-e támogatást a HANG-tól arra a munkára, mely előtt állok? A társ, gyermek utáni vágyam beteljesül-e?

HANG: „Útkeresőnek” mondod magad. Örülj ennek, mert ez azt jelenti, hogy már bizonyos értelemben meg is találtál. Maradj is „útkereső”! Itt a Földön mindannyian úton vagytok. Amíg kereső maradsz, addig veled vagyok. Minden vállalkozásodra áldásomat adom. Nem is az az érdekes, hogy mit vállalsz, hanem az, hogy Velem tedd azt, amit teszel. Az Engem megismerés útja egyben az önismeret útja is. Azáltal ismered meg helyesen önmagadat, amit csinálsz és ahogyan csinálod; az mindig  pontosan el fogja árulni neked, hogy te ki is vagy. Nem a vágyaid, hanem a tetteid minősítenek. A Velem való kapcsolatod segít abban, hogy napi problémáidat feldogozd magadban. Nekem kifejezetten kívánságom, hogy vigyél bele problémáidba. Olyan társad akarok lenni, aki nem akadálya, hanem elősegítője tud lenni más társ-kapcsolatodnak. Csak ne Nélkülem történjék ez. Engedd, hogy ez az Én feladatom legyen! Nagyon fontos, hogy a minden áron csak a Velem való kapcsolatra legyen érvényes életedben. Ez a döntő. Ha ez megvan, akkor szívem szeretetével tudlak irányítani boldogságod felé.

Az asztrológiáról fontosnak tartom, hogy adjak némi felvilágosítást, vagy inkább így mondom, hogy fölhívjam figyelmed valamire.

Amint Máté evangéliumában olvasod, az Engem fölkereső bölcsek is asztrológusok voltak, és asztrológiai ismereteiknek belső ereje juttatta el őket Hozzám. (Mt 2;1-12*). Fontos tehát tudnod, hogy az asztrológiai ismereteknek elsődleges feladata nem az önismeret önmagában, hanem az Istenismeret az ember érdekében. A zsoltárok szavai szerint: „Isten nagyságát hirdeti az ég. A mennybolt vallja kezei művét. Egy nap a másnak ezt harsogja át. Erre tanítja éj az éjszakát”(18. (l9.) Zsolt 19;2-3) Sajnos, napjaitokban az asztrológia is annyira öncélúvá vált, s elszakadt az Istent megismeréstől, hogy sokszor inkább pótcselekvés, mint lélekben gazdagodás. 3 /224

 

 

Kérdező: … Mi a véleménye …  az asztrológiáról?

HANG: Ami pedig az asztrológiát illeti: Tudatában kell lennetek annak, hogy az Én Atyám nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. E szerepek valóban kiolvashatók a világmindenségből csakúgy, mint annak szívéből, aki a szerepet kapta. Csak e kettő együttes vizsgálta érdemel kellő figyelmet. Aki tisztán akar látni, az, bár az első vizsgálatát elhagyhatja, de szíve vizsgálatát semmiképpen. Csak asztrológiai vizsgálattal nem állapítható meg hitelesen senki számára a Tőlem kapott élet-szerepe.  4/274

 

 

Kérdező: Uram! Íme egy asztrológus  kérdései: - Asztrológiával foglalkozom, és szeretném az embereket olyan önismeretre segíteni, mely Istenhez vezeti őket. Ehhez kérnék útmutatást! Vannak körülmény adta problémáim is, és szeretném hallani a HANG véleményét egy dalszövegíróról.

HANG: Gyermekem! A szerepeket kiosztó Isten a világmindenséget olyannak gondolta, hogy segítse a Föld-bolygón élőket szerepük megvalósításában. Ezért az asztrológiával foglalkozók - gondolj a napkeleti bölcsekre (Mt 2;1-12*)- nem végeznek hiábavaló munkát. Éppen az a szerepük, amit te megfogalmaztál. De ne várja senki az asztrológiától azt, hogy napkeleti bölccsé válik ennek ismeretei által. A felismert út vállalása által lesz minden asztrológus pozitív munkása Lelkemnek. Éppen az áldozat vállalása mutatja meg, hogy mennyire épít Rám valaki, illetve hogy mennyire fontos számára az emberek hiszékeny hozzáállása ehhez. Az asztrológia csak azokban hozhat pozitív gyümölcsöket, akik belülről is igyekeznek ráhangolódni a világmindenség Teremtőjének szerető, segítő, boldogító szándékára.

Amint Számomra az istálló és a bitófa, s a közte feszülő hontalanságom biztosított hiteles keretet arra, amit képviseltem, úgy minden emberekért vállalt szerepnek az önzetlenség kerete adja meg az elfogadhatóság hiteles formáját.

Afelől nyugodt lehetsz, hogy a szerepeket kiosztó Isten soha nem feledkezik meg azokról az eszközökről, melyek egy szerep szükséges kellékei. Az Isten ilyen.

Azt pedig ne kívánd Tőlem, hogy bárki személyről is véleményt mondjak bárkinek is. Csak az illetőnek, önmagának mondok önmagáról véleményt, de másnak soha. Ez isteni diszkrécióm természete. 4 /281      

 

 

Kérdező: 2. Az egyházi vezetők által helytelenített tudományok: asztrológia, mágia, ezek segítik vagy nehezítik az igazságot keresőket?

HANG: A második kérdésedre azt tudom mondani, hogy a vallási felekezet vezetői csak annyiban jogosultak irányt mutatni, amennyiben az emberek iránti szeretetet az Én kedvemért szolgálják. Az említett tudományok sajnos nagyon alkalmasak arra, hogy ködös képzelgéseknek legyenek melegágyai, s képesek még arra is, hogy - nem egy ilyen példáról tud a történelmetek - pusztító háborúk kimenetelét próbálják e tudományok által kiszámítani. Nem ritkán e tudományok által ajánlott időben indultak el a hadvezérek gyilkolni egymást, e tudományok képviselőinek tanácsára. Éppen ezért, az egyházi vezetők óvintézkedéseit nem kell mindenestül lesöpörni az asztalról.

Mivel az említett tudományok eszközök, melyek önmagukban erkölcsi értéket nem hordoznak, ezért attól függően, hogy mire használja valaki ezeket, lesz hasznos, vagy káros az alkalmazásuk.

A napkeleti bölcsek köztudottan asztrológusok voltak (Mt 2;1-12*), és van fehér mágia is.

Keresd az IGAZSÁGOT. Foglalkozz továbbra is Velem. Ha ezt teszed, akkor életedben az ismeret szeretetté válik, a szeretet pedig ismeretté.   5/361

 

 

Kérdező: 2. Mennyire igazak az asztrológia tanai?

HANG: 2. Erkölcsi hatékonysága nincs a csillagoknak! Tehát az a terület, amelyen boldogságotok dől el, az nem rajtatok kívül, hanem magatokban található!  14/1271

 

* * * * *

 

Kérdező: Magamról, múltamról, másokról, felfogásomról.

HANG: Leveledben életfelfogásodat írtad le, és ezért nem válaszolok külön-külön a benne feltett problémáidra, hanem egy egészen más életszemléletre hívom fel a figyelmedet.

Először is, az önismeretnek nem az az útja, amit te annak gondolsz. Az önismereted akkor lesz valós, objektív, ha cselekedeteid tükrében vizsgálod meg magadat. Ez azt jelenti, ha pár hétig vázlatosan leírod napjaidat, és megosztályozod tetteidet. Így helyes képet tudsz alkotni magadnak önmagadról.

Cselekedeteid rugóit sem a ’csillagokból’ és az előző életeidből sem tudhatod meg objektív módon, mert a jelenben mindenkor ki vagy téve önmagad részéről csakúgy, mint az ártó erők részéről olyan önámításnak, amely feltétlenül helytelen irányt tud adni a múltba tekintő látásodnak. A tudattalanodban összegyűlt görcseidet, amelyeket asztrológiával, vagy regressziós hipnózissal gondolod felszínre hozni magadból, sokkal egyszerűbb és biztosabb diagnózissal ismerheted fel a cselekedeteid tükré­ben.

Neked valóban baj van a hiteddel! A nagy Megtévesztő olyan pótcselekvések irányába akarja állítani életed vonalát, amely elmegy a lényeg mellett.

A LÉNYEG Én, Jézus vagyok! Erkölcsileg pontosan úgy akarok benned élni, mint éltem a názáreti Ácsban! Nemsokára itt a szentkarácsony ünnepe, amikor is az Én születésnapomat ünneplitek. Itt volna már az ideje, hogy Velem foglalkozzatok végre, és ne más utakon akarjatok eljutni önmagatokhoz! Tömören és világosan megfogalmaztam, hogy Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! Mondd, mi kell ennél több?

Újjászületni nem azáltal lehet, ha valaki önmagát igyekszik meg ismerni, hanem azáltal, ha Engem, Jézust igyekszik megismerni! Nem önismeret által jut valaki Hozzám, hanem fordítva! Az Engem megismerés képes önmagatokhoz juttatni benneteket. Az, aki a hangsúlyt arra teszi, hogy ő milyen, és nem arra, hogy ő kié, soha nem fog újjászületni! Márpedig újjászületés nélkül senki nem mehet be a mennyek országába (Jn 3;3)!

Drága Barátom! Az Általam helyeselt gondolkodásod átalakításához tehát nem asztrológia, nem előző életed kutatása által juthatsz el, hanem evangéliumaim olvasása, vizsgálódása, tanulmányozása által.

Ha ezzel párhuzamosan, van megfelelő reggeli és esti imád, akkor remélheted, hogy át fogod élni az újjászületés istenélményét, és akkor az Én szememen át, tehát helyesen fogod látni magadban is, és magad körül is a világot!

Nagyon szeretlek és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL! Ha elfogadod ezt az áldásomat, akkor ennek következménye az lesz, hogy mindenkor nyitottá válsz afelé a jobb irány felé, amelyet Én, Jézus tárok fel előtted.  38/4021

 

**********************************

Asztrológia által is segíteni szeretnék. Jó ez?

 

Kérdező: Uram! Íme egy asztrológus kérdései:- Asztrológiával foglalkozom és szeretném az embereket olyan önismeretre segíteni, mely Istenhez vezeti őket. Ehhez kérnék útmutatást.

HANG: A szerepeket kiosztó Isten a világmindenséget olyannak gondolta, hogy segítse a Föld-bolygón élőket szerepük megvalósításában. Ezért az asztrológiával foglalkozók - gondolj a napkeleti bölcsekre (Mt 2;1-12*) - nem végeznek hiábavaló munkát. Éppen az a szerepük, amit te megfogalmaztál. De ne várja senki az asztrológiától azt, hogy napkeleti bölccsé válik ennek ismeretei által. A felismert út vállalása által lesz minden asztrológus pozitív munkása Lelkemnek. Éppen az áldozat vállalása mutatja meg, hogy mennyire épít Rám valaki, illetve, hogy mennyire fontos számára az emberek hiszékeny hozzáállása ehhez. Az asztrológia csak azokban hozhat pozitív gyümölcsöket, akik belülről is igyekeznek ráhangolódni a világmindenség Teremtőjének szerető, segítő, boldogító szándékára.

Amint számomra az istálló és a bitófa, s a közte feszülő hontalanságom biztosított hiteles keretet arra, amit képviseltem, úgy minden emberekért vállalt szerepnek az önzetlenség kerete adja meg az elfogadhatóság hiteles formáját.

Afelől nyugodt lehetsz, hogy a szerepeket kiosztó Isten soha nem feledkezik meg azokról az eszközökről, melyek egy szerep szükséges kellékei. Az Isten ilyen.  4/281

 

 

Kérdező: 2. Asztrológia által is segíteni szeretnék. Jó ez?

HANG: 2. Minden eszköz jó, ha azzal a szándékkal, arra az célra használja valaki, hogy segítsen másokon. Az igazi segítésnek pedig feltétlenül tartalmaznia kell azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Azok az eszközök, amelyek nem veszik figyelembe a HANG-könyvek által felkínált tartalmakat, nem képesek valódi benső megbékélésre juttatni senkit.

Ideig-óráig, tehát tüneti kezelés által történő pillanatnyi megbékélést sokféle módon el lehet érni, de ezek inkább bódultságot jelentenek, semmint a boldogságot, tehát a benső béke biztosítását.  25/2456

 

 

*****

Pénz

 

Kérdező: 4. Asztrológiai tudásom által kereshetek anyagi javakat?

HANG: 4. Kenyérkereső forrás minden olyan elfoglaltság lehet, amit becsületes munkának ítél meg a lelkiismereted. Olyan munkát viszont, amit nem ilyennek ítél a lelkiismereted, ingyen sem szabad csinálnod. 8/620

 

*******************************

Érdemes az asztrológiával foglalkozni?

 

Kérdező: 3. Érdemes az asztrológiával foglalkozni?

HANG: 3. Asztrológiával és egyéb tudományokkal annyiban érdemes foglalkoznotok, amennyiben Hozzám segítenek benneteket közelebb. Boldogságotok nem a csillagokba van beírva, hanem a Velem való kapcsolat élő megjelenítésébe. Valamikor hivatkoztam arra, hogy égi jelekből lehet kiolvasni az időjárás változásait, de az idők jeleit nem vették észre azok, akik között jártam. Nem volna jó, ha ti is így járnátok!    23 /2248-2236                    

 

 

Kérdező: 1. Érdemes-e asztrológiával foglalkozni?

HANG: 1. Soha nem az a fontos, ami teszel, hanem az, hogy miért teszed! Az asztrológia és egyéb terület, mind-mind, - mivel minden mindennel összefügg -, jelenthet pozitív időtöltést, ha annak érdekében járod e területeket, hogy abban a szeretetben növekedj, amely szeretet növekedése döntően nem a körülményeidtől, hanem szíved szándékától függ. Az asztrológia is tehát, mint minden más tudomány, erkölcsi értékét a céljától kapja.   40/4311

 

 

Tanfolyam

 

Kérdező: 3. Érdekel, vonz az asztrológia.

HANG: 3. Okos dolog az asztrológiával foglalkozni, de ezt sem szabad eléje helyezni a lényegnek. A lényeg: Velem, Jézussal való foglalkozás! Ha valaki ezt szem előtt tartja, annak számára jó eszköz lehet az asztrológia is arra, hogy jobb önismeretre, jobb emberismeretre jusson. De a legfontosabb mindenkor a négy evangélium, és az Apostolok Cselekedetiben azok a részek, amelyekben Én, Jézus szólok hozzátok. Erre kell tenned a hangsúlyt! Ha nem ezt teszed, akkor fölöslegesen dobod ki a pénzed ilyen tanfolyamokra. Ha ez teszed, akkor a mindenkori bölcsesség - ezért mondtam, hogy ezt naponta kérned kell - el fog irányítani abban, hogy mire és mennyi pénzt adj ki.

Az egészen biztos, hogy asztrológia nélkül is képes vagyok bárkit eljuttatni olyan isten- és emberismeretre, amilyenre szüksége van. Ennek ellenére, megfelelő vértezettség mellett, nem ellenzem az asztrológiával való foglalkozást sem.  29/3000

 

******************************

 

Kérdező: 3. Lehetek-e jó asztrológus?

HANG: 3. Természetesen lehetsz jó asztrológus. De ezt nem Én teszem benned, hanem te teheted Általam, Velem és Bennem!  18 /1761 - 1750

 

********

Műtét

 

Kérdező: A félelem vett rajtam erőt!

1.    Merjem-e magam előbb megműttetni, mint ahogy azt az asztrológus tanácsolta?

HANG: Műtétedet egészségi állapotodtól tedd függővé, ne pedig az asztrológustól! Én, Jézus az úgynevezett kedvezőtlen napokon is veled vagyok! Nemcsak veled vagyok, hanem érted vagyok veled. Soha egy pillanatra sem szűnök meg az enyéim rendelkezésére állni! Engem ez éltet, ez tesz boldoggá! Ne félj hát a műtéti beavatkozástól, hallgass orvosodra, és bízzál benne. Meglátod, bátorságod is növekedni fog! Azt is tudnod kell, hogy őrangyalod is melletted áll, kérd segítségét nehézségeidben. Örömet szerzel neki, ha hozzá fordulsz.

A Hang-könyvek is hatalmas erőforrást jelenthetnek számodra, ha hittel tanulmányozod őket. Már a negyvennegyedik könyvet diktálom médiumomnak. 1 /34 Való Zénó

 

* * * * *

 

Kérdező: Mit tegyek, hogy az asztrológus és jós eredményét békében kivárjam?

HANG: Miután besoroltál Engem az asztrológusok és jósok vonalába, hát megmondom neked, hogy nem áll módomban segíteni rajtad.

Ki kell várnom, hogy majd sok keserű tapasztalat megtanítson arra, hogy Engem nem lehet senkivel sorba állítani. Vagy első vagyok, vagy nem is vagyok ott! Én nem árulhatok senkivel egy gyékényen! Nem lehet két úrnak szolgálni. Jól figyelj! Nem azt mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet! Képtelenség!

Drága Gyermekem! Te kaptál, már a születéseddel magaddal hoztál egy csodálatos benső érzékenységet, amelyet intuíciónak szoktatok nevezni. Ez az érzékenység feltétlenül kincset jelent, de e kincs fel-használásánál nagyon kellene ügyelned! Nem szabadna átadnod érzelmeidnek az életedet irányító gyeplőt! Ha nem vigyázol, akkor más embereket, főleg azokat, akikkel együtt élsz, eszköznek tekinted saját földi jóérzésed érdekében. Egy önbecsapás áldozata leszel! Vagyis nem azt fogod vállalni, hogy áldozattá válj saját családodban Értem, hanem egy ördögi rafinéria rávesz arra, hogy akivel együtt vagy, az váljék áldozattá érted, éspedig azzal a megokolással, hogy ezáltal közelebb kerülsz Hozzám!

Drága, drága Gyermekem! Tudod, te mit akarsz? A gyakorlatban el akarsz távolodni Tőlem, hogy közelebb kerülj Hozzám! Hát ez a fából vaskarika, ez a képtelenség, ez az, amibe jósok, asztrológusok besegíthetnek, de még ha az egész világ melléd áll, akkor sem lehet megvalósítanod!

Azt ajánlom, hogy hagyj föl szárnyaló vágyaiddal, és vállald a házastárs által nehézzé vált út folytatását Irántam való szeretetből. Ebben tudlak segíteni! Ha nem hallgatsz Rám, akkor elválnak útjaink!

Csak a mennyek országában van szeretet áldozat nélkül! A földi életben Én sem tudtam szeretni másképpen, csak úgy, hogy feláldoztam magamat. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy ezt neked nem kell vállalnod. Bizony, boldogságodnak, benső békédnek ez az ára! Csak aki vállalja az életelvesztést, az remélheti, hogy megnyeri azt (Mt 10;39 - Mt 16;25 - Mk 8;35 - Lk 9;24 - Lk 17;33 - Jn 12;25)! 14 /1256

 

 

 

**********************************************************************************

 

Asztrológia: 3/224, 4/274, 4/281, 5/361, 8/620, 14/1256, 14/1271, 18/1761-1750, 23/2248-2236, 25/2456, 29/3000, 38/4021, 40/4311. 1/34 Való Zénó