Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ateista, Ateista voltam, Gyerek, Barát Férj.

 

*************

Nem ateisták.

 

Kérdező: 3. Megtért húgom helyteleníti a HANG tartalmát.

HANG: 3. Azon ne csodálkozz, hogy HANG-om nem tetszik olyanoknak, akik valójában nem Nekem, hanem egy felekezetnek köteleződtek el. Ez nagyon természetes! Engem nem ateisták, hanem buzgó, felekezetnek elkötelezett emberek feszíttettek keresztre. Te sem úszhatod meg, ha Engem akarsz képviselni, hogy ne bántsanak azok, akik bármelyik vallásnak elkötelezettjei. De ez nem baj. Az nem baj, ha téged bántanak. A baj az lenne, ha te bántanál másokat. Az nem baj, ha a HANG-om ellen beszélnek. A baj az lenne, ha HANG-om lázítana bárki ellen is. Köszönd meg, hogy vannak családodban olyanok, akik - teljesen mindegy, hogy hová, de - elkötelezett emberek. Legalább képviselnek valamit. Legalább vállalnak áldozatot valamiért. Tudatlanságuk felmenti őket, mint azokat, akikért a kereszten imádkoztam, amikor ezt mondtam: „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mint cselekednek (Lukács 23;34)!”

Drága Gyermekem! Én soha nem féltettem Magamat. Te se féltsd magadat! Szeress, és tégy, amit akarsz! Nincs a világon olyan felekezetnek elkötelezett, aki szívében el tudná viselni azt a szabadságot, amelyet Én hoztam közétek. De neked tudnod kell, hogy ahol a Lélek, ott a szabadság, ennek az a megfogalmazása is igaz, hogy ahol a szabadság, ott a Lélek (2Korintusi levél 3;17)!

Arra kérlek hát, szeresd nagyon testvéredet, és örülj annak, hogy éppen elkötelezettsége révén, jó irányban változott élete.  10 /813

 

 

**************

Ateista átka

 

Kérdező: LEHET VALAKI ÁTOK ALATT MÁSTÓL?

                1. Egy ateista átka lehet érvényes?

HANG: 1. Nemcsak egy ateista, de minden szellemi lény átka visszaszáll arra, akitől az átok elindult. A szellemvilág lakói már régen tudják ezt, azért nem is mondanak átkot. Átok helyett inkább az ijesztgetéseknek legkülönbözőbb formáit választják, hogy a bennük lévő nyugtalanságot kivetítsék magukból.

Neked van egy óriási segítőd, ez pedig a humorod! Ez a legjobb fegyver azok ellen a szellemek ellen, akik szeretnék megkeseríteni életedet.

Tudatom veled, hogy semmit nem árthatnak neked a szemtelen szellemek mindaddig, amíg nem kezdesz velük cseverészni. A humor mellett a nagyvonalúság az az eszköz, ami képes föléje emelni téged a titokzatos események fölé. Az Én irántad való szeretetem biztosítja angyalaim jelenlétét életedben, s így feltétlenül pórázra kötött lehetőségük van azoknak, akik zavart akarnak kelteni bennetek, körülöttetek. - A szenteltvíz jó a háznál! Jó egy Mária-érem a párna alatt is! De a legjobb az egészséges elfoglaltság! A szemtelen szellemek nem bírják sokáig elviselni, hogy ne velük foglalkozzanak! Annyira lealázó számukra, hogy messze elkerülik azt a személyt, helyet, ahol semmibe veszik őket. Szeress hálát adni! Szeress dicsőíteni! Szeress köszönetet mondani! Ha ez árad belőled az ég felé, akkor ez olyan tiszta légkört teremt körülöttetek, amely az ártó erőknek szinte kibírhatatlan!  20 /1990-2001

 

 

*********************

Ateistaként temessék

 

Kérdező: 1. Temetkezésről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Teljesen mindegy, hogy mi történik az embernek azzal a mulandó részével, amelyet testnek neveztek, amikor ő már átlépte a földi élet határát.

Csak olyan temetkezésektől óvakodjatok, amelyek Isten elleni tanúságtevésnek minősülnek. Aki tehát nyilvánosság előtt kijelenti, hogy ő halottai temetésével hitetlenségét akarja tanúsítani, vagy végrendeletben meghagyja, hogy őt ateistaként temessék el, az saját magának gonosz ellensége, bárhogy temetik is el a hulláját!  32/3314

 

***************

 

Kérdező: 1. Mária soha nem jelent meg másnak, csak katolikusoknak?

HANG: 1. Byron , Annie okleveles texasi ápolónő férje szintén nem volt katolikus. Neki Mária, Anyám kijelentette: Én sem vagyok katolikus! Tehát Mária, Anyám zsidó volt, és soha nem keresztelkedett meg semmiféle vallásra! A közismert olasz Brúnó testvér ateista volt, amikor megjelent neki Mária, Anyám a Trefontánei barlangnál.

Nagyon sok helyen jelent meg Mária, ahol nem katolikusok, hanem paroszlávok, mohamedánok láthatták Őt.   41/4445

 

 

****************

Ateista voltam

 

Kérdező: 1. Ateista voltam. Hitre jutottam.

HANG: 1. Már születésed előtt vágyódtál arra, hogy újra szeress Engem, a te Istenedet! Igen. Te valóban megbántad azt, hogy nem Istenben, hanem magadban vélted boldogságod forrását megtalálni. Éppen a jó szándékod révén jutottál el oda, hogy végre Rám találj!

Mint tudod és belátod, hogy mindenki hisz valamiben. Azt is tudod, hogy különböző vallások vezetői csalhatatlannak gondolják magukat. Ennek alapján kreálnak maguknak különböző vallásokat. A különböző vallások emberi készítmények. Mégpedig hatalmi alapon! Hierarchiára felépített alapon. Én, Jézus, hiába mondtam, hogy ti egymásnak testvérei vagytok, s ne adjatok egymásnak különböző rendfokozatot, főleg az Én nevemben ne! A katolikus egyházban ontológiailag, tehát az emberi lét gyökerét érintően más élőlénynek mondanak egy felszentelt papot, mint egy laikust. Ezt annak alapján teszik, mert a Szentlélek a REND lelke, és emiatt egy felszentelt papnak vannak olyan adottságai, amelyek a fel nem szenteltnek nincsenek. Bár ez igaz, de emiatt nincs joga senkinek az erkölcsi rendben, tehát az Én, a te Jézusod szemével nézve, más embernek tekinteni egy felszentelt embert, mint mást. A felszentelés nem jelent mást, mint azt, hogy tudomására akarja adni a világnak a Szentlélek által biztosított rendet! Csak Istentől kapott szerepében (amint egy nő a férfitől) különbözik egy fölszentelt pap a többi embertől, de erkölcsi rendfokozatban nem! Senki nem lesz jobb attól, hogy pap, püspök vagy pápa! Az erkölcsi rendben egyedül az Általam elmondott, nektek felajánlott és Részemről tőletek elvárt szeretet számít!    37/3901

 

 

**********

Gyerek

 

Kérdező: Lelki vigasz híjával vagyok. Fogadott gyermekünk ateista gyermekeivel együtt alig elviselhető. Hogyan tudnám megtalálni lelkem nyugalmát?

HANG: Együtt szenvedek veled. Tudom, hogy ez lelki fájdalmadat nem csökkenti, de mégis értelmet ad annak elviselésére. Azt szeretném megértetni veled, hogy te nem felelsz azért, amit mások tesznek.

Gondolj csak arra, ha Én, a földre szállt Isten, bárki iránt is felelőséget éreznék, akkor bizony csak idő kérdése lenne, és Én a bolondok há­zában kötnék ki. Nem. Te csak önmagadért felelsz. Ha pedig valamit eddigi életedben elrontottál, sebaj!, az Istent-szeretőknek minden a javukra válik. Az Istent-nemszeretőkkel pedig Én sem tudok mit kezdeni! A legfontosabb a te lelki nyugalmad, békéd.

Amíg ki tudod mondani, hogy szeretni akarsz, addig nyugodt lehetsz, mert szíved békéjét soha, senki el nem veheti tőled. Te magad pedig ne mondj le róla az Ősellenség kísértésének hatására. Semmit sem tehet veled, amíg szeretni akarsz. Szeretni pedig nem más, mint jót akarni.

Amiről tudod, hogy jó neked, azt akard másnak. Amiről tudod, hogy nem jó neked, azt ne akard másnak. Az nem jó neked, ha bármire is rá akarnak beszélni, szinte erőszakkal rád akarnak valamit kényszeríteni. Ez nem jó neked még akkor sem, ha az illetők azt hiszik, hogy a  legjobbat akarják neked. Te se akarj senkire semmit rátukmálni A legszentebbet sem. Igenis, magaddal törődj. Lelked békéje az Én nagy örömöm. Ezért el kell hinned, hogy irgalmas szeretetem a fontos, és nem a te tökéletességed e téren.

Bízzál jobban Bennem, és csak ott kínálj fel segítséget, ahol ezt kérik tőled.    4/317

 

 

Kérdező: 1. Ateista gyermekemmel mit tegyek?

HANG: 1. Az az isten, akiben gyermeked nem hisz, az valóban nincs! Csak torz istenképpel rendelkező ateista van. Tehát olyan istenképpel, amely még csak nem is hasonlít sem az Atyához, sem Hozzám, sem a Szentlélekhez!

Ezért ne akard neki bizonygatni, hogy van Isten, mert az ő istenképe tényleg nincs a valóságban!

Én, Jézus, feltétlenül találkozni fogok gyermekeddel! Neked csak arra legyen gondod, hogy te foglalkozz Velem, ismerj meg egyre jobban, és főleg engedd, hogy szeressek szíveddel!  14/1242

 

********

Szülő

 

Kérdező: 1. Egy ateista nem engedi gyermekét nagyanyjához.

HANG: 1. Egy ateista azt csinál, amit akar, egy hívő ember azt csinálja, amit neki Isten mond. Az ateista, mivel önmagát nem dirigálja, azért másokat akar dirigálni. Egy hívő ember, mivel őt Isten irányítja, ezért önmagán kívül senkit sem akar dirigálni.

Ha valakinek fáj az, amit egy ateista csinál, akkor az illető vagy ateista, vagy bálványimádó, vagy ha istenhívő, akkor nem dolgozta még ki magában azt az önismeretet, amely egyben helyes istenismeret is, és amelyek hatására bizonyos lehetne abban, hogy neki, mint Istent szeretőnek, minden a javára válik!

Akiben Én élhetek, annak soha nem az fáj, amit egy ateista csinál, hanem az fáj neki, hogy képes valaki megtagadni Engem! Aki szeret, annak ez fáj! De az, hogy mit csinál az ilyen ember, azzal szemben egy istenszerető közömbös. Tehát az, ha valaki tagadva Istent, nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt Isten gondolja, hanem saját feje szerint szeretné ezt elérni, ez az, ami Nekem fáj, és ez az, ami kell, hogy fájjon azoknak, akik Engem szeretnek. De az, hogy gyermekét hová engedi, hová nem engedi, ez csak megkötözött embernek jelenthet fájdalmat, de akiben a Szentlélek él, az szabad az ilyesmitől (2Korintusi levél 3;17).  22 /2188-2177

 

 

 

********

Barát

 

Kérdező: 3. Egy ateista barátunknak bár szeret bennünket, és szereti, ha beszélünk Rólad, nem tud ráfordulni az agya a mi gondolatainkra

HANG: 3. Ateista barátotok nagyon okosan teszi, hogy nem fogadja el azt, amit belülről nem lát jónak. Hidd el drága Gyermekem, nagyon könnyen meg lehet számolni azokat, akiknek rend van a fejükben. Annak van rend a fejében, aki a fölvetődő kérdésekre értelmet megnyugtató választ tud adni. Az is szomorú valóság, hogy sokan nem is akarják elfogadni még az értelmes válaszokat sem, mert ezek elfogadása erkölcsi változást kíván tőlük. Az ilyenek önmaguk elől is menekülnek. De ez most más lapra tartozik.

Barátotok nem azok közé tartozik, akik nem akarnak érteni, hanem azok közé, akik még úgy érzik, hogy nem kaptak elég érvet ahhoz, hogy változtassanak gondolkodásukon. Ameddig van benne jó szándék, és ameddig bennetek is van annyi tanulékonyság, hogy magatok számára is minden felmerülő problémára értelmet megnyugtató választ tudjatok adni, tehát ateista barátotoktól is akartok tanulni, addig van reményetek, hogy át tudjátok adni neki is a FÉNYT.  10/827

 

*******

Férj

 

Kérdező: FÉRJEM ATEISTAKÉNT HALT MEG.

Hatékonyak voltak imáim ateista férjemért, aki meghalt?

HANG: Föl se tudod fogni, hogy imáid, magatartásod, milyen energiákat mozgattak meg volt férjed érdekében! Az imáitoknak hatékonyságát, értékét, csak akkor fogjátok látni, amikor már nem hitből, hanem színből látjátok Isten országát!

Férjedet nem a rossz indulat, hanem egy olyan szellemi terheltség tartotta távol az általad elgondolt megtéréstől, melyet mint karmát, sorsvonalat cipelte magával, s az már értéknek számíttatott be neki, hogy nem volt apostola, csupán áldozata ennek a szellemi terheltségnek.

Hidd el, hogy az Én szeretetem nemcsak eléri a te szeretetedet, de mérhetetlenül felül is múlja azt! Ha te megtetted azt, amit megtehettél, akkor Én ne tettem volna meg mindent érte, amit megtehettem!

Ti nem láttok még saját lelketek mélységeibe sem, de Én látom lelketek minden rezdülését, és Én, aki hirdettem, hogy irgalmasságot akarok (Máté 12;7 - Máté 9;13), ne lennék maga az IRGALOM?

Tovább is imádkozz volt férjedért, mert imáid által minden szenvedő lélek enyhülést kap, s benned imáid energiája, ha férjed felé irányul, nagyobb átélés tud megvalósítani, s így hatékonyabbá is válik! 17 /1644 +1

 

 

Kérdező: 1. Mit kell tennem ateista férjemért?

HANG: 1. A megtérés mindenkinek egyéni feladata. Erre nem lehet rávenni senkit, és megtérni sem lehet senki helyett. Amikor Én arra szólítottam fel tanítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet, akkor nem tettem hozzá, hogy csak azokat, akik igényt tartanak erre. Azért nem tettem hozzá, mert ezt magától étetődőnek gondoltam. Életeddel, magatartásoddal már automatikusan felkínálod másoknak azt, hogy rákérdezhetnek arra az erőforrásra, annak a boldogságnak, benső békének lelőhelyére, amivel rendelkezned kell, ha Én nemcsak benned élek, de te el is hiszed, hogy benned élek!

Ha egy józanul gondolkodó ember ateistának vallja magát, akkor ezt csak amiatt a torz istenkép miatt teheti, amit magában hord. Egy torz istenképben nem is kell, sőt, nem is szabadna hinnie senkinek! Pedig de sokan hisznek ilyen istenképben, s teszik ezáltal nehézzé a jó szándékú embereknek az igaz Istenre találást. Az igaz Isten olyan, amilyennek Én bemutattam nektek Magamon és a példabeszédbeli tékozló fiú apjának képében.  23 /2349-2337

 

 

Kérdező: 3. Ateista férjem miért zárja le magát?

HANG: 3. Általában az, aki ateistának vallja magát, egy olyan torz istenképpen rendelkezik, amilyen a valóságban tényleg nincs is. Tehát jogosan vallja magát ateistának.

Aki viszont nyugtalanná válik olyankor, amikor valamelyik gyermekem Istenről beszél, az attól tart, hogy saját torz istenképe mások előtt is lelepleződik, s neki színt kell vallania arról, hogy akar, vagy nem akar lelkileg fejlődni. Ezek az ateisták e leleplezéstől félnek.

Azon pedig ne csodálkozz, hogy a legtöbb ember, főleg ha férfi, nehezen akarja beismerni, hogy ő gyáva. Pedig a legtöbb az!

Ne erőltess semmit! Ha van jó szándék párodban, akkor előbb-utóbb meg fogja találni azt a módot, hogy különösebb presztízs veszteség nélkül hitvallást tegyen Mellettem.  24 /2352-2364

 

 

Kérdező: 3. Ateista férjem van. Jó ember.

HANG: 3. Neked nem feladatod férjedet hitre téríteni. De igenis feladatod az, hogy minél többet és minél jobban vegye észre azt a benned lévő mennyországot, amelyet az Én, a te Jézusod jelenléte hoz létre benned!

Az emberi együttlétben a boldogság nem más, mint a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ezt a lelki állapotot az Én benned történő hazataláltságom öröme, a te élő hited által, feltétlenül képes biztosítani benned!  40/4353