Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rosszul alszom. Hogyan javíthatok ezen?

Kérdező: 3. Rosszul alszom. Hogyan javíthatok ezen?

HANG: 3. Élőbbé kell tenned kapcsolatodat az őrangyaloddal! Neki szíve vágya, hogy álmodban is vigyázzon rád! De ennek a vágyának csak te adhatsz szabad utat azáltal, hogy mielőtt elalszol, hozzá fordulsz lélekben, és megkéred arra, hogy szeretetével ő öleljen álomba téged!

       Ahhoz, hogy kapcsolatod az őrangyaloddal élő legyen, szükséges részedről még az is, hogy napközben is emeld hozzá szívedet!

       Kedves Barátom! A szellemvilág hatalmasabb valóság, mint az a röpke pillanat, amit ti földi életnek neveztek. Ebben a szellemvilágban azok a szerető lelkek, akiket angyaloknak hívtok, várják azt a lehetőséget, amit ti adhattok számukra, hogy szeretetükkel átjárjanak benneteket!

      Hidd el, hogy az angyalok segítségével neked is óriási lehetőséged van arra a szívbékére, boldogságra, amire teremtve lettél! Ne emberektől várd ehhez a segítséget, mert az emberek, ha segítenek is, csak időszakosan képesek erre. Angyalaim állandóan készen állnak arra, hogy szolgálják minden jó törekvésedet!     21 / 2091

* * *
Álmatlanság. Miért nem tudok aludni.

Kérdező: Minden zaj nagyon zavar. Miért jó ez nekem?

HANG:Vannak olyan nehezen elalvók, akik a belégzés, kilégzés imával ringatják magukat álomba. Belégzéskor: "Jézusom", kilégzéskor: "szeretlek" gondolatok nagyon alkalmasak arra, hogy pihentető álomba merüljetek.   26 / 2625

  

Ima az egyik legjobb altatószer

Kérdező: 2. Miért nem tudok aludni?

HANG: 2. Az álmatlanságnak több oka is lehet különböző időben. Ezért nem megoldás, ha csak egy okra talál rá valaki. Fontosabbnak tartom azt, hogy mindaddig, amíg nem tudsz elaludni, IMÁDKOZZ! Nem-csak arról van szó, hogy az ima az egyik legjobb altatószer, hanem arról is, hogy ezáltal tudatalatti vilá-godat át tudja járni egy olyan tisztulási folyamat, amelynek következtében idegileg is erősödni tudsz.  39 / 4192

* * *
Nehezen tudok felkelni.
Ha az ég angyalai társaságában készülsz lepihenni, akkor

                                                  

Kérdező: 3. Nehezen tudok felkelni.

HANG: 3. A reggel általában este kezdődik! Aki hozzá tudja szoktatni magát ahhoz, hogy időben feküdjön le, az fel is tud majd kelni időben! Az is nagyon fontos, hogy ne akármilyen gondolatokkal hajtsd álomra a fejedet. Ha az ég angyalai társaságában készülsz lepihenni, akkor alvásod nyugtalansága feltétlenül lecsendesedik, és ezek a jóságos szellemek gyógyító hatással lesznek tudatalatti világodra. Ennek pedig feltétlenül az lesz a következménye, hogy a vallásosság ördöge elerőtlenedik veled szemben, s nem fogsz olyan sugallatokat érezni magadban, amelyek rendkívüli vallásos magatartásra kényszeríthetnének!

Isten Lelke a REND LELKE, és nem a rendkívüliség lelke! Hidd el, az Én Lelkem soha nem kíván olyat senkitől, hogy egy szál ruhában nekiinduljon az éjszakának és letérdeljen a sárban! Ez akkor is így van, ha valaki ilyen vállalkozás után benső örömet érez! Az Én Lelkem soha senkinek az életében nem kapcsolja ki a józanész használatát! Magam is mindig ÉSZNÉL voltam, és gyakran figyelmeztettem tanítványaimat és rajtuk keresztül természetesen mindannyiótokat, hogy legyetek józanok, éberek és vigyázzatok! 20 / 1987

 

Álomba ringatás,önhipnózis

Kérdező: 1. Az önhipnózisról kérek véleményt.

HANG: 1. Nagyon fontos, hogy meg tudjátok mondani azt, hogy egy-egy szó alatt mit értetek. Az önhipnózis lehet valami álomba ringatás, lehet valami elképzelésnek magatokba szuggerálása, de lehet a meditálásnak, az elmélkedésnek olyan imaformája is, amely erősíti bennetek az empátiát Velem, Jézussal és embertársaitokkal. Ha ez utóbbira gondolsz, amikor kimondod e szót: önhipnózis, akkor csak a legjobbakat tudom mondani erről az imaformáról. 24 / 2433

* * *

Félálomban, bódulatban szólhatnak hozzátok olyan szemtelen szellemek

Kérdező:2. Valaki szólt hozzám a sötétben. Ki volt az?

HANG: 2. Ha valaki szól hozzád a szellemvilágból, akkor szintén nem az a feladatod, hogy gépiesen viselkedj, hanem az, hogy a hallottakat tedd a józan-ész mérlegére. Félálomban, bódulatban szólhatnak hozzátok olyan szemtelen szellemek, akik kihasználják benső világotok nyitottságát, s a kontrollnélküliség szellemi állapotát. Az ilyenkor kapott elirányításokat józan fejjel kell megvizsgálnotok, esetleg más, józan gondolkodású emberekkel megbeszélnetek.

    Mindig vigyáznod kell, hogy bele ne ess az érdekességek által felkínált kísértések csapdájába! Annál RENDESEBB egy ember, minél kevésbé RENDKÍVÜLI!    19 / 1836

 

Álmomat gonosz szellemek zavarják.

Kérdező: 4. Álmomat gonosz szellemek zavarják. Hogyan lehet megszabadulni tőlük?

HANG:4. Alvás előtt bele kell "öltöznöd" az őrangyalokba. Tehát kérni kell védelmüket. 12 / 996

 

Álmunkban árthatnak nekünk az ártó erők?

Kérdező: 3. Álmunkban árthatnak nekünk az ártó erők?

HANG: 3. Az álom nem az erkölcsi terület világa. Álmában senkit sem lehet megrontani. Igaz, hogy álmában senki sem tud erényeket gyakorolni! Ez nem jelenti azt, hogy álomban nem történhetnek nagyszerű dolgok! Álmodban azért vigyáznak rád különösen angyalaim, mert fontosnak tartom, hogy felerősödve ébredj, és így tudj Értem minél több jót tenni másokkal. Álomban csak abban tud rombolni az ördög, aki ébrenlétben tudatosan átadta magát neki. Akik átadták magukat Nekem, azok az Én gyermekeim, és amikor alszanak, akkor angyalaim által különös oltalmam alatt állnak!   22 / 2212

* * *

Az alvás állapotában olyan dimenziók felé nyílik meg szellemetek, amely dimenziók hatni akarnak rátok.   

Kérdező:   1. Társam halálát én is elősegítettem.  2. Halála után álmomból gyakran egy hang szólított fel.

HANG: 2. Az alvás állapotában olyan dimenziók felé nyílik meg szellemetek, amely dimenziók hatni akarnak rátok. Azt a hatást általában el is érik, hogy átéljétek: az emberi szellem kapcsolatban van a testen túli világgal. E kapcsolat viszont számotokra csak akkor előnyös, ha éber állapotban is a szívbékére törekedtek. Ilyenkor nagyon éberen őrködnek felettetek azok a jó szellemek, akiket ti angyaloknak neveztek. De számodra és minden földön élő ember számára az éber állapot a lényeg. Az álom csak a szellemek világának LÉTEZÉSÉT erősítheti bennetek, de sem jobbá, sem rosszabbá nem tehet senkit. Tehát boldogságod nem azon dől el, hogy mit álmodsz, hanem azon, hogy éber állapotban hogyan szeretsz.     12 / 1102

* * *
Az álom-állapot és a halál között mi a különbség?

Kérdező: 2. Az álom-állapot és a halál között mi a különbség?

HANG: 2. Normális álomban a test pihen. A halálban megszűnik a földi test és a lélek kapcsolata. Az álomban az ember nem erkölcsi lény. Tehát nem felel tetteiért. A halálban, amely az ember számára egy nagy felébredés, pontosan az erkölcsi látás játssza a legfőbb szerepet!    42 / 4561

 

Álmodban kaphatsz figyelmeztetéseket, de érdemben döntéseket nem hozhatsz! 

Kérdező: 3. Az álom síkja lehet olyan valóságos, mint az ébrenlét?

HANG: 3. Erkölcsi magatartás csak ébrenléti állapotban lehetséges számotokra. Az alvás állapotában sem vétkezni, sem erényeket gyakorolni nem lehet. Boldogságotokat érintő döntést csak ébrenlétben lehet hozni! Álmodban kaphatsz figyelmeztetéseket, de érdemben döntéseket nem hozhatsz! 16 / 1500

 

Tehát velünk a kapcsolatot ápolni álomban nem lehet, csak

Kérdező: … Mostanában ritkán álmodom, pedig imádkozom.

HANG: Az ne zavarjon, hogy nem emlékszel arra, amit álmodtál. Az alvásnak elsődlegesen az a feladata, hogy a tudatalatti világotokban rendeződjenek azok az összevisszaságok, amelyek napközben felgyülem-lettek bennetek, és nem az, hogy velünk kapcsolatba lépjetek. Velünk mindig kapcsolatban vagytok, amíg ellene nem mondotok a szeretetnek. Tehát velünk a kapcsolatot ápolni álomban nem lehet, csak ébrenlétben. Erkölcsi magatartást csak tudatosan lehet tanúsítani! … 9 / 736

 

Álmokat manipulálni

Kérdező: 3. A 'tudás-álomról' kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Az álmok világát bizonyos értelemben lehet manipulálni, de meg kell kérdezned magadtól, hogy érdemes-e. Senkinek nem lesz könnyebb az élete azáltal, ha manipulálja az álmait. Legfeljebb felelősségteljesebb lesz. Boldogságod, vagy boldogtalanságod, éber állapotodban dől el. Nem az a döntő, hogy mit tudtál meg álmodban, hanem az, hogy mekkora szeretettel teszed azt, amit teszel, éber állapotodban. A hangsúlyt mindenképpen erre kell tenned!

     Azok, akik késztetést kapnak arra, hogy álmaikkal átlagnál jobban, intenzívebben foglalkozzanak, álmaikat manipulálják, ám tegyék! De a hangsúly mindig azon kell legyen, hogy ébrenlétedben mit és hogyan gondolsz, mondasz és cselekszel!    33 / 3422

 

Éber állapototokban beprogramozhatjátokmagatokat úgy, hogy álmotok

Kérdező: 1. Álmomban mit olvastam?

HANG: 1. Mint tudod, az álomállapotban nyitott a tudatalatti világotok, s ilyenkor bármiféle szellemi lény megpróbálhat hatni rátok. De azért nem vagytok védtelenül kiszolgáltatva a szellemvilágnak! Nem, mert éber állapototokban beprogramozhatjátok bizonyos mértékig magatokat úgy, hogy álmotok részben irányított, tehát kontroll alatt marad.

    Az első és legfontosabb az, hogy őrangyalotok védelmét kérjétek álmaitokra. A második az, hogy problémátokra kérjetek megoldást tudatalatti világotoktól. A harmadik az, hogy úgy hajtsátok fejeteket álomra, mint az, aki tudja, hogy van GONDVISELŐJE, tehát nem lehetnek gondjai. Az így előkészített álom feltétlenül áldásomat hordozza, és mindenképpen hasznára van annak, aki így hajtja álomra a fejét.   27 / 2729

 

Kérdező:  2. Mikor fogom megkapni az álmomban kapott képet?

HANG:2. Az álmokban átélt valóságok általában olyan szimbolikus képek, amelyek nem formailag, hanem tartalmilag értendők. Amint az inga, ha valaki jól bejáratja, akkor érvényes információkat tud kül-deni a tudattalanból a tudatba, úgy vannak szimbólumok, amelyeket gyárthattok magatoknak. Pl. Valaki elhatározza, hogy virágzó fát lásson álmában, ha másnap kellemes események várnak rá. A kellemetlen élmények pl. egy letört faággal jelezzék előre magukat. Egész szimbólum-rendszert lehet, építhetek így ki magatoknak, s ez olyan lehet a tudatos értelemnek, mint a messzelátó a szemnek. 27 / 2729

 

Az alvás állapota lehetőséget ad a szellemvilágnak arra, hogy

HANG: Az alvás állapota lehetőséget ad a szellemvilágnak arra, hogy olyan hatással legyen az alvó emberre, amilyen hatást éber állapotban nem tud benne kiváltani. Természetesen itt is áll az, hogy senki sem lehet kiszolgáltatott olyan értelemben semmiféle rossz szellemnek, mely őt további életsorsában meghatározhatná. … 5 / 414

 

Kérdező: 6. Egy fekete kutyáról mit gondoljak, amiről leányaim álmodnak?

HANG: 6. A fekete kutyával kapcsolatos álom nem ad neked lehetőséget arra, hogy érdemben változtass leányaid életén. Arra azonban figyelmeztet téged is, leányaidat is, hogy van egy olyan világ, egy olyan dimenzió, mely különböző szimbólumokkal figyelmeztetni akar benneteket álmotokban arra, hogy jobban ismeri földi életetek múltját, jövőjét, és természetesen jelenét is, mint ti. Tehát sohasem vagytok magatokra hagyva. Nincs titokban maradt esemény! Sokkal nagyobb nyilvánosság előtt zajlik életetek, mint korlátolt földi érzékeitekkel ez megtapasztalható lehetne.  6 / 501

 

Kérdező: Ki jelent meg álmomban, aki ígérte, hogy tovább élek?

HANG: Azok a szellemi lények, akiket ti angyaloknak, őrangyaloknak neveztek, bizonyos esetekben, főleg álomban, lehetőséget kapnak arra, hogy valamiképpen fizikálisan is közöljenek veletek bizonyos dolgokat. 28 / 2876

 

Kérdező: 2. Álmomban láttam a Keresztre-feszítettet.

HANG: 2. Az álom állapota nemcsak arra alkalmas, hogy a test kipihenje magát, nemcsak arra, hogy a szellem felfrissüljön, hanem arra is, hogy a szellemvilág dimenzióiból különböző jelek, szimbólumok olyan tartalmakat közvetítsenek, amely tartalmak a lélek fejlődését van hivatva előmozdítani.   21 / 2039

 

Álmotokban megélt káros döntés ere­jét veszítse

HANG: … Van más mód is arra, hogy az álmotokban megélt káros döntés ere­jét veszítse. Ez úgy lehetséges, hogy akár álomban, akár felébredés után azonnal, segítséget kértek őrangyalotoktól, s ő képes biztosítani részetekre a szerencsés kimenetelét annak a döntésnek, mely különben az ébrenlétben szerencsétlenségbe torkollna.

    Forduljatok gyakran őrangyalotokhoz! Egy őrangyal számára nagy lehetőséget jelent, ha hisznek és bíznak segítségében. 5 / 414

* * *
Rossz álmaim vannak.   Őrangyalt kérni

Kérdező: Rossz álmaim vannak, és sokat fáj a fejem.

HANG:    Vannak olyan álmok, amelyek figyelmeztetnek valamilyen eseményre, amely már elindult feléd. Ilyenkor a rossz álmok arra szólítanak fel, hogy kérd őrangyalodat, kérd azokat a jó szellemeket, akik szívesen segítenek neked, ha kéred őket. Arra kell kérned őket, hogy segítsenek helyesen átvészelni, megoldani azokat a kellemetlen eseményeket, amelyek rád várnak. A jó álmok pedig jó eseményeket szoktak előre jelezni. …   29 / 2949

 

Kérdező:1. Kitől jön az ismétlődő rossz álmom?

HANG: 1. A HANG-kötetek gyakran beszélnek arról, hogy az álmok, amelyek kétségtelenül sokszor jel-zik előre a még meg nem történt dolgokat, minden esetben azt a célt szolgálják, hogy éber állapotban használjátok eszeteket, és tegyetek meg mindent, amit a rossz kikerülésére és a jó elősegítésére tennetek kell!

    Ezt az által tudod megtenni, ha az álmaidban felmerülő rossz ellen kéred őrangyalod segítségét. Az angyalok nagyon tudnak segíteni annak, aki hiszi azt, hogy ők erre képesek, és aki éppen ezért rend-szeresen kéri is segítségüket. Imával és böjttel minden rossz legyőzhető! De túlzásba nem szabad esned!

     Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért minden rossznak meg lehet fogalmazni az ellentétét, tehát azt a jót, ami elromlott. Az őrangyalt ugyancsak kérned kell arra, hogy segítse benned és veled meg-valósítani azt a jót, aminek hiányát az álom előre jelezte. … 18 / 1765

 

Álmaidban tanítanak, figyelmeztetnek, vagy kéréssel fordulnak feléd

Kérdező:Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Álmaidban a tudattalan világod olyan képsorokat vetít eléd, amelyek tanítanak, figyelmeztetnek, vagy kéréssel fordulnak feléd.

     Tanítanak akkor, ha homályos ismereteidet kell világosabbá tenni, tehát mikor olyasmit, amit csak sejtesz, úgy megvilágítják a tudattalan képei, hogy megvilágosodik előtted az a probléma, amivel foglalkoztál.

     Figyelmeztetnek akkor, ha tudatodat meghaladó események bekövetkezésének folyamatában már eldőltek bizonyos dolgok, amelyek téged feltétlenül és nagyon fognak érinteni.

    Amikor egy álomban tanítást kapsz, akkor nincs szükséged másra, mint arra, hogy hálát adj érte. E második esetben viszont angyalaidat kell kérned, hogy intsenek óvatosságra, ha nem vigyázol eléggé, és védjenek meg az ártó erők befolyásától.

    Ha pedig kéréssel fordulnak feléd álomképekben földön túli lények, akkor kell kérned egy hozzáértő segítségét úgy, mint most tetted.

    Álmaidban arra kérnek téged a rád vigyázó szellemek, hogy válogasd meg azokat, akiket szellemi embereknek gondolsz, mert nem sorsszerű az, hogy "ablak nélküli" szobában a vallásosság érzése tegye elviselhetővé majd szürke életedet. Sokkal színesebb és érdekesebb életre vállalkoztál akkor, amikor lejöttél a földre. 12 / 1008

 

Kérdező: Mire tanított engem őrangyalom álmomban?

HANG: Álomban sokszor és sok tanítás jut el hozzátok. E tanítások kétfélék. Vannak olyanok, amelyek figyelmeztetéseket tartalmaznak. E figyelmeztetések sem egyforma világossággal figyelmeztetnek. Van, amelyet könnyebben, van, amelyet nehezebben lehet megérteni. Aki hajlamos a szellemi tunyaságra, vagy bátortalan a felelősségvállalásban, annak általában nagyobb erőfeszítést kell tennie, hogy a kapott figyelmeztetéseket megfejtse. Aki szellemileg dinamikusabb, annak ez könnyebben megy.

    A másik az, amikor nem figyelmeztetéseket kap valaki álmában, csupán olyan gondolati hatásokat, amelyekre nem emlékszik vissza. Ezek arra valók, hogy a tudatalatti világban megfelelően irányítsák azt a rendező elvet, amelynek hatására tudati szinten is nagyobb lesz fejetekben a rend.

    Téged ilyen hatások értek az említett álmodban. 15 / 1400

  

Álmaitok szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket.

Kérdező: 2. Mit jelentenek az álmaim?

HANG: 2. Álmaitok egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket. A szimbólum éppen azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékeltet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak élményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel! 25 / 2543

                                  

Álomban kaphatunk elirányítást?

Kérdező: 3. Álomban kaphatunk elirányítást?

HANG: 3. Feltétlenül kaphattok utasítást álmotokban. De ez elsősorban a égiek feladata, és nem a tiétek. Nektek számotokra az utasítást az evangéliumaimból és lelkiismeretetekből kell kiolvasnotok. Ha aztán szükségesnek látjuk, akkor álomban adunk utasításokat.

   Olyan nincs, hogy valaki nem ismerve tanításomat, pedig ismerhetné, aztán álomban kér és kap Tőlem, Jézustól elirányítást. Ha valaki így fordulna hozzám, az nagy lelki, szellemi tunyaságról tenne bizonyosságot, s ezt az égiek semmiképpen sem tudnák díjazni!

    Megismétlem! Ha éber állapotban komolyan foglalkozol Velem, Jézussal, akkor kaphatsz utasításokat álmodban. De ha nem foglalkozol velem, akkor az álomban kért és kapott utasítás nem Tőlem, nem tőlünk jön! 25 / 2482

 

Kérdező: 1. Álmomban leült valaki mellém. Ő volt az, akit várnom kellett?

HANG: Az álmok nem próféciák. Igaz ugyan, hogy az álmok részben a földi életetek összefüggéseit "időtlenül" mutatják meg szimbólumokban, és az is igaz, hogy a szellemvilág számára gyakran ad lehe-tőséget az álomállapot arra, hogy e szellemvilág információt juttasson el tudatotokba. De boldogságotok nem attól függ, hogy meg tudjátok-e fejteni, illetve, mennyire tudjátok megfejteni álmaitokat, hanem attól, hogy a gyakorlati élet mennyire képes felelős döntéseitek alapján az Én békémet biztosítani bennetek!   27 / 2712

 

Álomban kapott jelzések

Kérdező:2. Voltak álmaim, amelyekben égi lényeket láttam. De már régen nincsenek ilyen álmaim. Nem tudom, miért?

HANG: 2. Álmaitokban szoktatok jelzéseket kapni. Ezek nem arra valók, hogy jól érezzétek magatokat, hanem arra, hogy tanuljatok belőlük. Előző álmaidból meg kellett volna már tanulnod, hogy olyan szeretetben tudj élni tieiddel, amely szeretet egyben tanúságtétel is Mellettem. Vagyis olyan megértő szívvel kellene rendelkezned, amely az Én békémet sugározza azok felé, akik benső békétlenségük miatt különböző narkotikumokba menekülnek. Nagyon fontos volna találnom megfelelő munkatársakat, akik GYAKORLATBAN  kívánnák bemutatni e kijelen­tésem időszerűségét és igazságát: "Aki elveszíti életét, az megtalálja azt."(Máté 10:39.)    6 / 502

 

HANG: 2. … Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilatkoznak meg szimbólumokban, képekben. Az alvás állapota nem erkölcsi létállapot. Sem jobb, sem rosszabb nem lesz senki álmai által. Sem bűnt, sem erényt nem lehet gyakorolnia annak, aki alszik. De igenis, kap jelzéseket az álmodó arra vonatkozóan, hogy bizonyos képességei az ébrenlétben meg akarnak nyilvánulni. Ha erre figyelsz, akkor fel fogod ismerni azt, hogy mit kell magadban jobban elősegítened, és mit kell jobban kézben tartanod.

     Álomban a tudatalatti nyílik meg, és tudatos állapotodban is érvényt akar szerezni magának benned. Ezért az álmokkal való szembesülés nagyon fontos. 26 / 2586

           
     
Álomban kapott utasítás, üzenet, képek

Kérdező: Uram! Egyik testvérem választ vár tőled. Vagy inkább úgy mondom, üzenetedre számít.

HANG: Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek. Van, hogy sugallatokkal, mint neked, és van hogy képekben, mint neki. Álomban, ébrenlétben egyaránt hordoznak üzeneteket Tőlem számára az általa meglátott képek.

     Mivel sem a sugallatokat, sem a képeket nem úgy adom, mint kész téglákat, hanem inkább úgy, mint feldolgozandó anyagot, ezért időt, energiát kell szánnotok arra, hogy a Tőlem kapott gondolatokat élete-tekre ebből a nyersanyagból kibányásszátok, s alkalmazzátok. E téren úgy járok el veletek, mint a virá-gokkal. Esőt, talajt adok, de a virág feladata, hogy a neki megfelelő módon építse be ezeket önmagába úgy, hogy segítse növekedését, önnön kibontakozását.

    Testvérednek a Tőlem kapott képek mindegyike termékeny anyag arra, hogy felhasználja lelki fejlődé-se érdekében. Neki tudnia kell, hogy nem helyette, hanem vele és érte akarok együtt működni.- Ha vala-mit nem ért, akkor forduljon Hozzám, kérjen meg, hogy legyek segítségére. De segítségére, és nem helyette! Ez, ha jól belegondol, számára kitüntetés!

     Mikor valaki helyett kell csinálnom valamit, ott már baj van. Ebbe most nem mélyedek bele, csak annyit mondok, hogy a pokol, a kárhozottak helyett sok mindent meg kell tennem az enyéim érdekében. Boldogító az, ha partnere, munkatársa, segítője lehetek valakinek.

   Testvéred idézze csak vissza a képeket, melyeket látott. Ha Velem együtt boncolgatja, ez bizony gazdagítani fogja őt lelkileg, s olyan testvéremmé válhat ezáltal, hogy áldás lesz mások számára.

    Az ne zavarja őt, hogy problémaerdőben hagyom járni. Nem egyedül jár. Vele vagyok. Legyen ez mindkettőnk öröme.

    Ossza meg Velem bánatát, s Én megosztom vele örömöm. Ossza meg Velem gyengeségét, s Én megosztom vele erőmet. Szeretetünk közös és kölcsönös, vagyis hatékony. 1 / 39

 

Kérdező:2. Álmom követendő, vagy vágyálom volt csupán?

HANG: 2. A vágyálom is követendő, ha Hozzám segít valakit! Egy álom soha nem lehet szikla! Minden álmot hozzá kell mérned lehetőségeidhez, s csupán erősítést, illetve óvatosságot remélhettek az álomképektől.

  Gyakran adok lehetőséget angyalaimnak, hogy álmotokban utasításokat juttassanak el hozzátok, de ezek mindig megállják helyüket a józan-ész kritikája előtt is. Erkölcsi életetek, tehát boldogságotok nem álmaitokban, hanem ébrenlétben hozott döntéseitekben dől el. 14 / 1330

 

Kérdező: 2. Az álmokban kapott útmutatások Istentől jönnek?

HANG: 2. Az álmok nagyon fontos információs csatornák, de óvatosan kell velük bánni! Álmokban kapott utasítások csak akkor követhetők, ha éber állapotban is helyesnek lehet őket minősíteni. Tehát sokkal inkább erősítő és figyelemfelkeltő szerepük van, semmint felelősséget is tudnának vállalni azért, amit sugallnak! 22 / 2175

 

Kérdező: Álmomban azt a felszólítást kaptam, hogy mondjam el az embereknek ezt az üzenetet: "Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket!" Ezt meg is tettem, de bolondnak néztek.

HANG: A tőlem idézett új parancsot Én is csak egy szűk csoportban mondottam el, és nem a nagy nyilvánosság előtt, és főleg nem fűnek-fának!

     Az okosság és óvatosság mindig kötelező! Ha valaki álomban kap valamilyen üzenetet, azt előbb beszélje meg okos, értelmes, bölcs emberekkel, és csak az ő ajánlásukra tegye azt közzé!

     Tudnod kell, hogy önmagában nem elég az, ha valami igaz! A Sátán Nekem soha nem hazudott, de mindig úgy mondta meg az igazságot, hogy azzal ártson Nekem, azzal lejárasson Engem!

     A csúcsérték az a szeretet, amely épít, buzdít és vigasztal! Ne csodálkozz hát, ha álmaid nem érik el azt az eredményt a reális, éber világban, amelyre te számítasz. Ha Engem képviselni akarsz hatékony módon, akkor az első lépést szilárd ponton kell elindítanod. Ez semmiképpen sem lehet az álomvilág. Egy kabát begombolásánál nagyon kell vigyáznod, hogy az első gombot ne gombold mellé! Az első gomb pedig mindig a realitásokat számításba vevő józan-ész!Légy hát okos és óvatos! 23 / 2299

 

Kérdező: 3. Higgyek az álmaimban kapott indításnak?

HANG: 3. Az álmaidban kapott indításnak csak akkor higgy, ha a józan eszeddel is helyeselni tudod a kapott indítást. Az álmok feltétlenül kontrollra szorulnak, ha ébrenlétben, rájuk hivatkozva akar valaki va-lamit megvalósítani. Légy hát okos és óvatos az álmokban kapott indításokkal kapcsolatban!   34 / 3557

 

Kérdező: Szeretném megkapni édesapám üzenetét.

HANG: 2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó az, amely nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével, az álomnyelvet ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.

   Bár médiumomat nem kentem fel az álomfejtést karizmájával, de ebben is segítek neki, ha valaki legalább általánosságban leírja a gyakran ismétlődő, vagy a nagy hatást kiváltó álmait.

    E második ponthoz tartozó álmok valóban arra valók, hogy az alvás állapotát fel/kihasználó szellemi lények (jó angyalok, ártó erők), befolyásolják ébrenléti állapototokat. Tudnotok kell, hogy ez számotokra előnyt jelenthet, de hátrányt soha! 'Nem fog ártani nektek semmi (Lukács 10;19)!' Ezt azért fontos tudnotok, hogy ne nyugtalankodjatok fölöslegesen, ha egy álmot nem tudtok megfejteni.   36 / 3824

 

Kérdező: 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: … Vannak ugyan olyan személyek, akiknek döntései által szinte az egész világ közvetlenül érintve van. Az ilyen személyek kaphatnak álmukban olyan jelzéseket, amelyeket - éppen az ébrenlét állapotában működő értelmük miatt - nem tudnának megfelelően értelmezni.

   Mivel az alvás állapotában az ártó erők zavart is tudnak előidézni, ezért ébrenlétben Isten mindig gondoskodik arról, hogy az ilyen erők törekvéseit leállítsa. 37 / 4410

            * * *
Valakit valaminek megtételére kérek álmában (Jézus)

Kérdező:1. Kitől jön az ismétlődő rossz álmom?

HANG: 1. Van olyan álom is, amikor valakit valaminek megtételére kérek álmában. De ilyen esetben nagyon óvatosnak kell lenni, mert az ősellenség is befolyásolni akar benneteket álmotokban. Az őszinte Istent dicsőítő ima, melyet minden nap mondanod kellene, képes megvédeni téged attól, hogy álmodban megtévesszen bármiféle hamis szellem.   18 / 1765

 

Álomfejtést karizmájával.

Kérdező: Szeretném megkapni édesapám üzenetét.

HANG: 2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó az, amely nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével, az álomnyelvet ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.

   Bár médiumomat nem kentem fel az álomfejtést karizmájával, de ebben is segítek neki, ha valaki legalább általánosságban leírja a gyakran ismétlődő, vagy a nagy hatást kiváltó álmait.

   E második ponthoz tartozó álmok valóban arra valók, hogy az alvás állapotát fel/kihasználó szellemi lények (jó angyalok, ártó erők), befolyásolják ébrenléti állapototokat. Tudnotok kell, hogy ez számotokra előnyt jelenthet, de hátrányt soha! 'Nem fog ártani nektek semmi (Lukács 10;19)!' Ezt azért fontos tudnotok, hogy ne nyugtalankodjatok fölöslegesen, ha egy álmot nem tudtok megfejteni.   36 / 3824

* * *
Bizonyára hallottál már az őstudattalanról.

HANG: 1. Először arról mondok pár szót, hogy mi lakik egy emberben.

            1. Bizonyára hallottál már az őstudattalanról. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan időtlen világ bennetek, amellyel kapcsolatban van minden időtlen létező. Nem arról van szó, hogy mindez hat is mindenkire ebben a dimenzióban, hanem arról, hogy jelen van. Tehát minden angyal és nem angyal benned van, Velem együtt. De benned van előző életed minden történése, eseménye. Benned van mások életének minden történése és eseménye is, ha azoknak erkölcsi vonzata van. Ez az őstudattalan viszont képes arra, hogy álmaitokban képeket vetítsen emlékezésetek képernyőjére úgy, hogy ébrenlétben vissza tudjátok idézni álmaitok eseményeit. 5 / 355

 

Elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől ered, hanem azt, hogy mit mond

Kérdező: 1. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez?

            2. Mit jelent a látomás a temetőben?

            3. Három álom üzenetét segítsd megfejtenem.

HANG: Tudat alatti világotok nem korlátozódik sem a tér-idő dimenzió által, sem a tudatos értelmetek korlátai által. Pontosan ezért nem fordítható le egy az egyben az, amit más dimenziók közvetítenek tudatotokba. Gondolj csak a közismert Pál látomására, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Az Ap. csel.-ben olvashatod, hogy háromszor is elmondja, és mindig lényegesen másképpen mondja el e látomást!

   A látomásoknál - és részben az álmoknál is -, a döntő nem a for­mális mondanivaló, hanem az élményé! Amennyiben az élmény Hozzám, Jézushoz, visz közelebb, akkor akár közvetlenül Tőlem, amit médiumom meghívásakor, vagy Pál meghívásakor történt, akár angyalaim közvetítésével történik, olyam gyümölcsöket terem hosszabb távon, amelyek egyértelműen igazolják, hogy csak Tőlem származhatnak.

    Mivel csak a gyümölcseiről ismerhető fel az, hogy kitől származik a látomás, illetve az álom, ezért elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől ered, hanem azt, hogy mit mond. Tehát a döntő a MIT, és nem a KITŐL!         

  Van egy olyan szint, amelyben mindenkinek birtokában áll a szellemek megkülönböztetésének adománya. Ez a szint a lelkiismeret szava olyankor, amikor nagyhatású döntésekről van szó. Soha és senkinek nem adok szívbékét olyankor, amikor más emberek benső döntését, az életüket irányító befolyásoló intézkedésekről van szó. Ilyenkor a döntést hozó mindig tudja, hogy egyéni érdekeit, vagy mások, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva hozta meg döntését. 26 / 2639

* * *
Ha álomban információt kaptok ebből a dimenzióból …

 

Kérdező: … Mostanában ritkán álmodom, pedig imádkozom.

HANG: … Ha álomban információt kaptok ebből a dimenzióból, az csak akkor érintheti boldogságotokat, ha a kapott információ nem szorul különösebb magyarázatra. A Bibliában többször találkozhatsz ilyennel.   9 / 736

 

Kérdező: 1. Álmomban nevemen szólítanak.

HANG: 1. Az álom világa nagyon is valós világ, a maga nemében! Álomban olyan rétegek nyílnak ki bennetek, amelyeket ébrenlétben meg sem tudtok közelíteni. Álmában kaphat bárki olyan információkat, amelyeket ébrenlétben be sem tudna fogadni. 24 / 2398

 

HANG: … Van olyan álom is, melyben különböző szellemi lények, Isten engedélyével, előre tudatnak veled valamit, illetve, fel is szólíthatnak bizonyos döntések meghozatalára, amint Józsefet is angyal szólította fel arra, hogy meneküljön Egyiptomba, majd térjen vissza hazájába.   29 / 2949

* * *

 

Felelünk álmainkért?

Kérdező:3. Felelünk álmainkért?

HANG: 3. Az álomnak nincs erkölcsi súlya. Senki sem felel álmaiért! Álomban sem erkölcsi jót, sem erkölcsi rosszat, tehát bűnt nem lehet elkövetni.   34 / 3559

           

Kap jelzéseket, .. bizonyos képességei az ébrenlétben meg akarnak nyilvánulni

Kérdező: 2. Álmomban tanítok.

HANG: 2. Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilatkoznak meg szimbólumokban, képekben. Az alvás állapota nem erkölcsi létállapot. Sem jobb, sem rosszabb nem lesz senki álmai által. Sem bűnt, sem erényt nem lehet gyakorolnia annak, aki alszik. De igenis, kap jelzéseket az álmodó arra vonatkozóan, hogy bizonyos képességei az ébrenlétben meg akarnak nyilvánulni. Ha erre figyelsz, akkor fel fogod ismerni azt, hogy mit kell magadban jobban elősegítened, és mit kell jobban kézben tartanod.

    Álomban a tudatalatti nyílik meg, és tudatos állapotodban is érvényt akar szerezni magának benned. Ezért az álmokkal való szembesülés nagyon fontos.   26 / 2586

* * *

 

Nem emlékszem álmaimra

Kérdező: 3. Miért nem álmodom?

HANG: Annak pedig kifejezetten örülj, ha ébrenlétedben nem tudsz arról, hogy álmodsz. Ez a jó pihenés jele. Ha fontosnak tartanám, hogy álmodban figyelmeztesselek valamire, akkor biztos lehetsz abban, hogy tudnál róla. De, ha erre nincs szükséged, akkor ez kifejezetten jó számodra. 9 / 764

 

Kérdező: 3. Nem emlékszem álmaimra.

HANG: 3. Ha kellene emlékezned álmaidra, akkor biztosan emlékeznél is. Legyen számodra az ébrenlét a fontos! Boldogságod területe nem az álomvilág! Adj hálát, hogy nem emlékszel álmaidra! Igen, mert mostani lelkiállapotodban csak elvinnének a lényegtől, a valóság helyes megélésétől. 23 / 2331

 

Kérdező: 1. Miért nem tudom felidézni álmaimat az utóbbi időben?

HANG: 1. Bizonyára tudod, hogy vannak előre jelző álmok, és vannak benső kiegyensúlyozottságot előidéző álmok. Ezek az utóbbiak azok, amelyek felidézése nem lényeges. Semmi értelme annak, hogy az ilyen álmok felidézésén fáradozz! Arról légy meggyőződve, hogy olyan álmok, amelyek jelezni akarnak valamit neked, feltétlenül fel fognak merülni benned tudatosan is. Ilyenek főleg a gyakran megismétlődő álmok esetében fordulnak elő. 34 / 3494

 

Ritkán emlékszem álmaimra

Kérdező: 4. Álmaimra csak ritkán emlékszem.

HANG: 4. Semmi erkölcsi hátrányt nem jelent az, ha nem emlékszel álmaidra. Tehát ez boldogságodat nem érinti. 13 / 1135

                                    

 

Szerepetek betöltésére is világos útmutatást kínálnak fel, …

Kérdező: … Mostanában ritkán álmodom, pedig imádkozom.

HANG: Az ne zavarjon, hogy nem emlékszel arra, amit álmodtál. Az alvásnak elsődlegesen az a feladata, hogy a tudatalatti világotokban rendeződjenek azok az összevisszaságok, amelyek napközben felgyülem-lettek bennetek, és nem az, hogy velünk kapcsolatba lépjetek. Velünk mindig kapcsolatban vagytok, amíg ellene nem mondotok a szeretetnek. Tehát velünk a kapcsolatot ápolni álomban nem lehet, csak ébrenlétben. Erkölcsi magatartást csak tudatosan lehet tanúsítani! … 9 / 736

 

Kérdező:1. Álmaimról, egy jelenségről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Az álmoknak általában és elsősorban kiegyenlítő szerepe van. Az ébrenlétben megterhelt idegzet álomban akar regenerálódni, és a lelki egyensúly érdekében az alvás állapota nagyon alkalmas arra, hogy zsilipek és ablakok nyíljanak. Zsilipek, hogy elfojtott vágyak ne károsítsák lelketeket, és abla-kok, hogy megfelelő energiákkal tudjatok feltöltődni.

     Azok az álmok, amelyek nemcsak erre valók, hanem szerepetek betöltésére is világos útmutatást kínál-nak fel, felismerhetők arról, hogy ébrenlétben, a gyakorlati életben visszaigazolást kapnak. Az álomfejtés nem való álmodozások erősítésére, csupán arra, hogy az ébrenlétben elvégzendő feladatokra kínáljanak fel erőforrásokat. Ezért az álmok magyarázata csak akkor szokott megfelelő eredménnyel járni, ha az közös munka eredménye. Aki álmodik, és akivel megbeszéli az álmát, közösen mélyednek el a részletekben.

     Vannak ártó erők, amelyek a jelen feladatokról úgy akarják elterelni a figyelmet, hogy az álmodót a je-len megszentelése helyett, a jövővel való meddő elfoglaltságra késztetik. Mindig a JELEN a legfon-tosabb! 17 / 1688

 

Kérdező: 1. Egyik álmomban keresztet rajzoltak homlokomra, ez óriási hatást tett rám.

HANG: 1. Jelentése minden álomnak van. Jelentősége viszont különböző. Az első álmodban olyan jó angyalok munkáját tapasztalhattad meg, akik különböző beavatásokat végeznek az Általam kijelölt személyeken.

    Szó sem lehet arról, hogy álomban nem történhet semmi! Ha olvasod a Bibliát, akkor nagyon sok olyan helyre találsz, amikor álmokban történtek olyan események, amelyeknek következményei világra szóló eseményeket indítottak el. Jákob álmában vált Izraellé, és József álmában kapott döntő elirányítást kétszer is.

     A te beavatásod olyan áldássá formál téged, melyre nemcsak neked, de mindazoknak nagy szükségük van, akik kapcsolatba kerülnek veled!    22 / 2194

 

Természetesen van olyan, amikor semmit sem használnak az álomképek.

HANG: Természetesen van olyan, amikor semmit sem használnak az álomképek. Ha erre ráérzel, akkor tudsz majd szelektálni álmaid között.  13 / 1179