Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Átmeneti szállás. Átmeneti állapot.

 Átmeneti szállás

 

Kérdező: ISTEN SZEMÉLYVÁLOGATÓ?

1. Családom örökös vándorlása felőrli az idegeimet.

2. Családommal hogyan javíthatnám a legjobban kapcsolatomat?

3. Miért csak egy kiváltságos pap hallhatja a HANG-ot?

HANG: 1. Evangéliumaimból jól tudhatod, hogy nem vagyok személyválogató (Máté 5;45), hanem szerepeket kiosztó. Ez azt jelenti, hogy médiumomat, akit te „kiváltságos” jelzővel illettél, semmivel sem szeretem jobban nálad. Egy indián mondás szerint ne mondj véleményt arról, akinek nem jártál 35 napig a mokaszinjában. Én azt mondtam, ,,Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! (Mt 71), - Lk 6,37*. Médiumom még azt sem tudja, hogy két hónap múlva lesz-e, és hol lesz fedél a feje fölött.  Naponta több órát tölt leveleitek megválaszolásával, nyugdíjas lelkészként a faluban rábízott feladatot ellátja, előadásokat tart szerte az országban, intézi a HANG-kötetek megjelenését és terjesztését, és alig marad egy perce arra, hogy önmagával foglalkozzon. Túlhajtottsága miatt kerülhetett sor arra is, hogy a megbeszélt alkalommal nem tudott veled foglalkozni.  Nem azért írattam ezt le neked, hogy sajnáld, hanem, hogy meglásd benne, hogy a szolgáló szeretet boldogít egyedül, és teszi elviselhetővé a földi élet viszontagságait. Helyzete tehát valóban figyelemre méltó, de nem azért mert kiváltságos, hanem azért, mert megmutatja, hogy a másokért éléshez, az önfeladáshoz olyan égi erők csatlakoznak, melyek a leglehetetlenebb körülményeket is elviselhetővé teszik. (Mt 10,39 -Mt 16,25 -Mk 8,35 -Lk 9,24 -Lk 17,33 -Jn 12,25)

Tévedésben vagy, ha azt hiszed, egy szűk kiváltságos réteg vagy egyetlen személy az, aki hallhatja hangom. Én mindenkinek ígértem, aki tanítványomnak tartja magát, hogy elküldöm a Szentlelket. (János 16;7). Csak országotokban több száz testvérednek volt olyan élménye, hogy álomban, ima, meditáció közben találkozott legalább egyszer Velem. Médiumom körül pedig kialakult egy – a folytatást biztosító - olyan pár fős mag, akik megközelítően azonos színvonalon hallják hangomat, mint médiumom. Közöttük van olyan testvéred is, aki pár éve még átkozódott, szitkozódott mérgében, mikor szülei a gyermekét séta alkalmával akarata ellenére bevitték a templomba, aki irigységből följelentette kollégáját, mert több prémiumot kapott.

Ha a tűzoltó zenekar térzenét játszik, nem a bezárt lakás legbenső szobájában kell keseregni, hogy nincs muzsika, hanem ki kell tárni ajtót, ablakot, de még jobb kijönni a ház elé, vagy elmenni a főtérre, és a zenekarhoz minél közelebb helyezkedni! Hangom hallásának elengedhetetlen feltétele a NYITOTTSÁG, más néven az alázat, mely nem alázatoskodást jelent, hanem befogadó készséget más véleményének, külső behatásnak a mérlegelt elfogadására, a jónak a még jobbért való elhagyására.  Hogy mennyire fontosnak tartom és szándékom, hogy minden gyermekemhez szóljak, az is mutatja, hogy a HANG:első kötetében írattam le médiumommal azt a párbeszédimát, melynek keretében mindenki beszélhet Velem. A baj az, hogy sokakat kishitűségük akadályoz abban, hogy meghallják hangom. Nagyon fontos, hogy el is hidd, hogy Én akarok és szólok is hozzád, és te meghallhatod hangom. Ehhez persze el kell csendesedni, ezért a legalkalmasabbak az ébredést követő vagy az elalvást megelőző percek. Ha ilyenkor gondolatban felteszel egy kérdést Nekem, az első – építő, buzdító, vigasztaló - gondolat, ami eszedbe jut, Tőlem van. Az első, tehát nem az, amit már saját gondolkodásod, morfondírozásod alkot vagy átgyúr, és ami eszedbe jut, tehát érzed, vagy legalábbis megtanulod érezni, hogy nem a sajátod, úgy került, úgy jutott eszedbe. Kezdd el azzal, hogy minden reggel megkérdezed Tőlem, mi az, amiben el kell mélyülnöd, és mi az amitől távolodnod kell! Sok testvérednek segítek minden reggel ily módon. Este pedig beszéld meg Velem, mit tudtál megvalósítani tanácsaimból, mennyire éltem benned, hány testvéred örült neked aznap.

Boldogítani, szívbékét adni csak úgy tudok, ha felismered jelenlétem életedben. Szíved szemeit jobban ki kell nyitnod, hitednek erősödnie kell. Hited, most olyan, mint a mustármag, de akkora fává nőhet, hogy az ég madarai tanyáznak benne (Márk 4;31). Tőled különösen nagy fát várok.

2. Családoddal úgy javíthatod kapcsolatod, ha előbb Velem javítod kapcsolatod. Ha környezeted látja, hogy boldoggá teszlek, hogy a SZERETET sugárzik belőled, olyanok lesznek, mint a vaj, melyet kenyérre lehet kenni. A szeretet mindenható!

3. Családoddal, a külvilággal való kapcsolatod javulása magával hozza a szétszóródás, vándorlás megszűnését is, de ne feledd, egész földi életed vándorlás, átmeneti szállás. Nekem sem volt e téren jobb sorsom, mint neked (Mt 8,20 - Lk 9,58). Ha tanítványom akarsz lenni, nem lehet jobb sorsod mesterednél.

Gyermekem! Ha megfáradtál, jöjj Hozzám, és pihenj meg szívemen, felüdítelek! 25 /2524

 

 

Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Mikor rendeződnek lakásproblémáim?

2. Mi Istentől kapott szerepem?

3. Foglalkozzak-e az ezer éves világbéke megteremtésének  gondolatával?

HANG: Igazi otthonod igazi hazádban lesz, itt, ebben a csodálatos szeretetközösségben, ahol már sok testvéred piheni ki küzdelmes élete fáradalmait. Földi életetekben csak átmeneti szállásotok lehet, ahogy ezt enyéimnek tudtára is adtam a Mt 8,20 - Lk 9,58-ban. Ha ezzel megbékélsz, sokkal könnyebben meg tudsz pihenni Bennem. Országotokban, de szerte a világban, számos csőlakónak nagyobb a szívbékéje, mint azoknak, akik biztos kőházakban, rendezett körülmények között élnek. Szeretettel kérlek, tedd Rám a hangsúlyt, ne a lakásproblémád megoldására! Csak így lelhetsz nyugalmat a földi világ forgatagában.

Életed célja, mint minden testvérednek, a szeretni tanítás. Ebben kell fejlődnöd, kicsiszolódnod annyira, hogy fény lehess szűkebb és tágabb környezeted számára. Ahogy fényesedsz, úgy kerülsz a véka alól a tartóra. Máté 5;15. Fejlődni, fényesedni úgy tudsz, ha egyre nagyobb terheket, akadályokat próbálsz meg leküzdeni. Teher alatt nő a pálma.  Az első, hogy átléped azok körét, akik téged szeretnek, és elkezdesz mindenkit szeretni, személyválogatás nélkül. Ha már ez megy, akkor komoly próbatétel olyan embereket szeretni, akik ellenségként bánnak veled. Ha ezt megvalósítod, a legtöbbet tetted a Földön, ami megtehető. A fájdalmat, sértést figyelembe nem vevő, bosszút, haragot, hírből sem ismerő szeretetnek, az ellenség szeretetének, hatalmas, az egész Földre kiható energiája van. Ennek gyakorlásával járulhatsz hozzá az ezer éves világbéke majdani megteremtéséhez. Imáidban kérd Tőlem, hogy minél több alkalmat adjak neked, hogy megmutathasd, megpróbálhasd szereteted erejét. Bízzál Bennem! Benned élek, veled vagyok. Vess keresztet! 26 /2584

 

 

Kérdező: 2. Betegségeimet „agykontroll” által gyógyítgatom.

HANG: 2. Az orvostudománynak feladata az, hogy amennyire képes, hosszabbítsa meg a mulandó életet, vagy tegye elviselhetőbbé azt. Ilyenek az egyéb gyógymódok is. Ilyen az általad említett „agykontroll” eszköz is. A földi élet mindenkinek csak átmeneti szállást jelenthet. Aki erre teszi a hangsúlyt, azzal nem tudok mint kezdeni! 38 /4041

 

 

************************************

Átmeneti szállást: 25/2524, 26/2584, 38/4041.

 

 

 

**********************************************************************************

Átmeneti állapot

 

 

Kérdező:  Mi van öngyilkos bátyámmal? Lehet egykor az én gyermekem?

HANG: 1.  A földi vágyak gyakran nem esnek egybe bizonyos előnyökkel. Azok, akik elhagyták a Földet, s újra vissza kell térniük, nem lehetnek tekintettel arra, hogy itt a Földön ki szeretné őket fogadni. A földi szempontok annyira gyarlók, annyira ’tükör által homályban’ látók, annyira a földi érzelmekre alapozódnak, hogy egyenesen tragédia lenne az, ha ezt figyelembe vennék azok, akiknek újra meg kell születniük.

Nem arról van szó, hogy ne akarjatok találkozni azokkal, akikkel a Földön a szeretet szálai kötöttek össze benneteket. A szeretet szálai szét nem téphetők! De ennek egyértelműen érzékelhető, megtapasztalható valósága nem a Földön nyilvánul meg. A földi élet nem is való arra, hogy komoly értékeket rögzítsen!

Pontosan azért, mert a földi élet átmeneti állapot, vágyaitokat az örök élet irányába kell beállítanotok. Aki nem ezt teszi, az a megkötözött ember. A Földre mindenki azért jön, hogy megkötözöttségeitől megszabaduljon, és nem azért, hogy ennek ellenkezője erősödjék benne, rajta, általa.

Neked is elsőszámú feladatod, hogy vágyaid beteljesülését ne a Földre korlátozd, hanem benső szabadságod kialakítására. Tehát testvéredért imádkozz, de szabadulj meg a vele való megkötözöttségedtől. Vagyis add fel azt a kívánságodat, hogy a Földön fizikálisan kapcsolatba kerülj vele! Te Velem akarj minél átéltebben, minél megtapasztalhatóbb módon kapcsolatba kerülni abban a szabadságban, abban a szívbékében, amely úgy irányítja vágyaidat az örök élet felé, hogy a mulandóságban is a legoptimálisabb módon megtaláld helyedet! 21 /2098-2087

 

  

Kérdező: A SZELLEMVILÁGRÓL

Kapcsolatot szeretnék felvenni a szellemvilággal!

HANG: Keresed a helyedet a világban, amely körülfoly téged. Rájöttél, hogy van egy másik világ, amely nem rajtad kívül van, hanem benned van. De ez sem jó kifejezés. Van egy másik dimenzió, amelyben te magad szintén benne vagy, de tudatod, mivel nem erre a dimenzióra van kalibrálva, nem tudja ezt egy-az-egyben fogni. De szíved ráérzett erre a világra, s azt szeretnéd, ha ebből a világból felétek, értelmetek felé irányuló sugallatok jobban foghatók lennének számotokra. Van erre lehetőség!

Kedves Barátom! Mivel a te földi életed is csupán egy átmeneti állapot, ezért egyszer szembesülnöd kell azzal, hogy minden, ami időszakos, az eszköz csupán arra, hogy azt, ami örök, megtaláljátok, megtartsátok és erősítést kapjatok ezektől az értékektől.

Van Nekem, Jézusnak, egy példabeszédem a mennyek országáról. Ebben elmondom, hogy az olyan, mint egy földben megtalált drága kincs. Aki e kincset megtalálja, az elmegy, eladja mindenét, hogy megvegye azt a földet, amely e kincs hordozója Mt 13 - 44.

Valójában Én, Jézus, vagyok az a drága kincs, akit önmagadban megtalálhatsz, mert boldogító módon csak Én, Jézus, lehetek benned. Ha ezt elhiszed, akkor minden mást, ami életedet betölti, eszköznek fogsz használni arra, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerj és megszeress. Ha ezt teszed, akkor ez hamarosan túl fog csordulni rajtad, és áldássá fogsz válni azok számára, akik körülötted élnek.

Ha szólítasz akár Engem, Jézust, akár bármelyiket a szellemtestvéreid közül, örömmel bejelentkezünk nálad, csak arra törekedj, hogy olyan gondolatok induljanak meg benned, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak.

Ezeknek forrása mindig Én, Jézus, vagyok. A Szentlélek Belőlem merít, és azt sugallja nektek, amire éppen szükségetek van. Tőletek tehát csak kis hitet, bizalmat, bátorságot kérek arra, hogy formáljátok építő, buzdító, vigasztaló mondatokká a Tőlem származó gondolatokat. 27 /2775

 

 

Kérdező: KIGGYÓGYULHATOK CUKORBETEGSÉGEMBŐL?

A cukorbetegségemről kérdezem a HANG-ot.

HANG: A cukorbetegség lelki alapja a helytelen önszeretet. Más néven fegyelmezetlenség. Éppen ezért fegyelmezettséggel orvosolható. Minden, ami eszköz - s ez az emberi szervezet is - a célnak megfelelően kell használni.

Az emberi szervezet olyan eszköz, amelyet értelmes módon, mások szolgálatára kell beállítani. A megfelelő táplálkozás, mozgás, párosulva azzal a benső békével, amelyet mindenkinek önmagának kell megtalálnia és őriznie önmagában, ezek azok, amelyek a CÉLNAK megfelelően karban tudják tartani az emberi szervezetet. Így tud jó eszköznek bizonyulni arra, hogy az Én boldogító jelenlétemről tanúskodjék. Tehát így tesz tanúságot arról, hogy Én - a te Jézusod - érted élek benned!

Ha cukorbetegséged nem ebben az életben keletkezett, hanem mint karmikus adósságot már magaddal hoztál előző életedből, akkor is az előbb felvázolt szempontok vállalása szükséges - a megfelelő gyógyszerek szedése mellett - ahhoz, hogy kézben tudd tartani ingadozó cukrodat.

A földi élet minden ember számára átmeneti állapot. Mindannyian betegként jöttetek e világra. Mindannyiotok feladata az, hogy gyógyuljatok. Az már maga gyógyulás, ha valaki arra törekszik, hogy tudjon szívében megbékélten együtt élni a betegségével.

Hidd el, csak azt engedem meg számodra, ami javadra válik! Az az Isten, aki még hajad szálait is számon tartja Mt 10,30, mennyivel inkább tesz meg mindent azért, hogy már itt a Földön is Isten gyermekének mondhasd magad! A hit és a bizalom olyan erőforrások, amelyek által képes vagy megfelelő módon kézben tartani, megőrizni szíved békéjét. 31 /3250

 

 

 

Kérdező: SZERETNÉM SZEBBÉ TENNI A VILÁGOT!

1. Szeretnék minden betegségből meggyógyulni, és gyógyítani!

2. Szeretnék segíteni a világ baján!

3. Szeretnék megfelelő környezetben lakni!

HANG: Te azt szeretnéd, ha a Földön Mennyország lenne. Most elmondom, hogy ez miért lehetetlen:

1. Mindenki halálra ítélve jött a világra. Vagyis mindenki halálos betegen született. Csak idő kérdése, és ezt kivétel nélkül mindenki megtapasztalja saját magán.

Azért van ez így, mert az ember számára a földi élet csupán átmeneti állapot. A ti hazátok a mennyben van! A rajtatok kívüli világgal csak annyiban szabadna foglalkoznotok, amennyiben azt uralmatok alá törekedtek hajtani. Ter 1,27* Vagyis annyiban, amennyiben eszköznek használnátok fel arra, hogy felkészüljetek a Földről való eltávozásra. Mindaddig, amíg az a leghőbb vágyatok, hogy a mulandóságot meghosszabbítsátok, illetve elviselhetőbbé tegyétek, mondom, mindaddig pontosan arra nem használjátok fel mulandó időtöket, amire kaptátok, vagyis a megszentelődésre.

Mindenkinek el kell érnie azt a lelki fejlődési fokot, amely fokon már nem érdekes számára az, hogy beteg vagy nem, egészséges vagy nem. Csak e fokon születhettek újjá, vagyis csak e fokon tehetitek lehetővé Lelkem számára, hogy Általa újjászülessetek. Márpedig aki nem születik újjá, az nem mehet be a mennyek országába, hiába készítettem el mindannyitok számára ott a „helyet” (Jn 3;3). Ez valójában nem is hely, hanem helyzet, állapot. 

2. A világban élő embereken segíteni fontos és szép dolog, de csak akkor helyes ez a segítés, ha ezáltal magadat segíted Hozzám közelebb. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor segítesz a világon, ha reggeltől estig azt teszed, amit tenned kell Isten szándéka szerint. Vagyis, ha gondolatod, szavaid és cselekedeteid, tehát döntéseid előtt teszed fel magadnak e kérdést: Most Jézus ezt gondolná, ezt mondaná, ezt tenné, így döntene? Ha e kérdésekre úgy felelsz, hogy ez szívbékét jelent számodra, akkor valóban a legoptimálisabban segítettél, könnyítettél a világ baján.

3. Te megfelelő környezetben laksz, bárhol laksz. Amint Én, Jézus, is Nekem megfelelő környezetben laktam akkor is, amikor elmondhattam: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” (Mt 8;20 - Lk 9;58) Ne feledd: minden környezet mulandó! Sehol és soha és senkinek nem lehet örök lakása!

Te kérdeztél még az Úrvacsoráról és a szentáldozásról is. Erre is válaszolok neked.

E téren a különböző speciális vallások, hitek, különbözőképpen vélekednek. A katolikusok hisznek abban, hogy Én, Jézus, állandóan jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, amit Oltáriszentségnek neveztek. Ez így is van! E jelenlétemhez szükséges az a pappá szentelés, amely felruházza a felszenteltet arra, hogy szavára ott így megjelenjek.

A nem katolikus keresztények abban hisznek, hogy csak azok számára vagyok így jelen, akik élő hittel elhiszik a vétel pillanatában, hogy ott vagyok, amikor valaki magához veszi az Úrvacsorát. És ez így is van!

Kérlek, ne zavard össze a különböző vallások felfogását! 39 /4181

 

*************************************************

Átmeneti állapot: 21/2098-2087, 27/2775, 31/3250, 39/4181.