Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Átok 2. Emberi kapcsolatok. Nincs rajtad átok. Csak akkor kerül átok alá. Akiben Én, Jézus élek, akik elfogadnak Engem.

Emberi kapcsolatok

 

Kérdező: Feleségem halála után van egy élettársam, aki nem helyesli kapcsolatomat Jézussal, akinek szeretnék szolgálni. Anyagi viszályaink vannak.

HANG: A te életed és az Én életem olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehetsz azért, hogy benső békédet megtaláld. Sajnos, ez házastársad halála után is így volt, s mivel te nem kerested Nálam a megoldást, hát nem is kerülhettél döntéseddel olyan helyzetbe, amellyel meg lehetnél elégedve.

     Nagyon súlyos probléma a ti életetekben az, hogy különböző tanfolyamokra hivatkozhattok, mikor arról van szó, hogy Velem kapcsolatba kerültetek. Azért súlyos ez a probléma, mert ez csupán felszín. Legtöbb tanfolyam mögött, melyek most annyira divatosak köreitekben, és amelyekért annyi anyagi áldozatot is hoztok, csak rövid távon és a felszínen adnak simogatást, reményt a Velem való egységre.

    Sajnosnak kell mondanom azt a tényt, hogy nem imában közvetlenül, hanem különböző mesterek által irányított szellemi, gondolati gyakorlatok útján vállaltok olyan beavatásokat, amelyek nem Engem, hanem Belőlem részeket kínálnak fel nektek, s ti abban a hiszemben, hogy Rám találtatok, olyan magabiztos életdöntéseket hoztok, amelyek egy idő után csütörtököt mondanak, de ekkor már csak óriása alázattal és megbánással lehet helyrehozni azt az elrontott jót, amelyet ti rossznak ítéltek meg, mert az is.

     Mit is mondjak, hogyan is segítsek rajtad? Olyasmit kell súlytalannak mondanom, amiről te úgy voltál meggyőződve, hogy az számodra a legszentebb! Hogyan mondjam el neked, hogy élettársad nem élettársad? Hogyan mondjam el, hogy ember embernek nem lehet élettársa, csak haláltársa? Hogyan mondjam el, hogy ember embernek csak annyiban lehet építőtársa, amennyiben Hozzám segíti a társát? Az ÉLET Én vagyok! Nálam nélkül, Tőlem függetlenül életről beszélni nem is szabadna. Nélkülem a földön csak haldoklás van. Ezért ti egymásnak csak haláltársai lehettek. Élettárs mindenki csak Bennem lehet! Amíg ezt nem tudom neked megmagyarázni, addig kár minden szóért! Úgyis elmegyünk egymás mellett.

    Az eddig említett gondolatnak természetesen anyagi vonzata is van. Ez kikerülhetetlen. De anyagi szinten ez meg nem oldható.

     Amit tehát mondanom kell, az a következő: Mindenképpen és feltétel nélkül Mellettem kell döntened. Amennyiben az, akit te élettársnak nevezel, melléd áll ebben a döntésedben, annyiban ő is lehet áldásom. Amennyiben nem áll melléd, annyiban átok lesz ő életedben. 4/327

 

 

Kérdező: 2. Feleségem nagyon fontos számomra. Sorsszerű ez?

HANG: A második problémádra sem adhatok olyan választ, mely pár szóban összetömöríthető lehetne. Amit ti sorsszerűnek mondotok, az csupán részben az. Bár szabadok vagytok, de szabadságotoknak vannak korlátai. Olyan ez, mint amikor valakit zárt udvarba tesznek. Mehet ahová akar, de csak a kerítés-adta határok között. Így van ez a párválasztásnál is. Nem felelőtlen automatika ez. Nem áldás és nem átok. De lehet mindkettőre használni. Ember emberre csak a szolgálat rendjének irányában van teremtve. Ha nem így él valaki, akkor a legjobb barátság is zsákutcába futhat, a legjobbnak indult házasság is elválással végződhet, és a legideálisabb szülő-gyermek kapcsolat is kiábrándultságot eredményezhet.

     Az a tény, hogy az emberi élet egyben felelősséggel járó élet is, nem lelketlenségemnek, hanem éppen ellenkezőleg, szeretetemnek következménye. Így, és csak így lehettek partnereim, és nem dróton rángatott bábjaim.

      Nem az tehát a fontos, hogy mi sorsszerű, hanem az, hogy sorsodat mennyire tartod kezedben az Én szándékom szerint. 6/494.

 

 

Kérdező: 1. Értetlenül állok egy gonoszság előtt. 2. Hogyan menekülhetnek, gyógyulhatnak meg gyermekeim attól a lelki sérüléstől, melybe apjuk által jutottak? 3. Miért van férjemben az a gyűlölet és nemtörődömség irántunk?

HANG: 1. Mit is mondhatnék neked az első kijelentésedre? A gonoszság előtt csak a gonoszok képesek részben megállni. Te éppúgy, mint Én annak idején, csak azt teheted, hogy leborulva Atyánk előtt, könyörögve sóhajtod: ha lehetséges, múljék el e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen ahogy én akarom, hanem amint Te. - De hát hogyan akarhatja Isten azt, hogy ilyen családi tragédiát okozzon egy apa hűtlensége? Sehogyan! Isten nem akarja az ilyen gonoszságot. Isten azt akarja, hogy ha ilyen gonoszság megtörténik, akkor az, aki Istent szerető, Isten szándéka szerint tudjon dönteni e kihívásban.

    Drága Gyermekem! A földi életben a pokol az, ami természetes. Nekem is, neked is ezt kell megélnünk. De amint Én, bizonyos idő elteltével ki tudtam mondani: „Ne igyam-e ki a kelyhet, amit Atyám nyújt nekem?”, ugyanígy neked is, nem a szituáció, hanem a döntés lehetősége az a kehely, amit közös Atyánk kínál fel neked is.

    Méltatlan volna hozzád is, Hozzám is, ha üres vigasztaló szavakkal próbálnálak fárasztani. Amit viszont mondok, mert mondanom kell, mert ez az igazság: cirenei Simonod leszek! Együtt cipeljük azt a keresztet, amelyet a gonoszság rakott rád és családodra. Nem fogsz összeroppanni, nem szabad összeroppannod!

    2. Sajnos, azt kell mondanom gyermekeiddel kapcsolatban is, hogy az ő számukra sem más a földi élet, mint a mi számunkra: pokol. Nekik is  rendre dönteniük kell a felismert jó mellett vagy ellene, bármilyen körülmény is provokálja döntésüket. A pokol egész hatalmának ereje sem képes arra, hogy gyermekeidet letérítse arról az Útról, amelyet Magammal azonosítottam, ha ők ezt nem akarják. Az kétségtelen, hogy férjed hűtlensége nagyon megnehezíti életüket, de ezek a nehézségek nem kárukra, hanem javukra fognak válni. Nem pusztulnak bele, hanem megerősödnek tőle.

    3. Férjed önmagát gyűlöli, s ezt vetíti ki rátok. Számára teljes képtelenség a nyugodt lelkiismeret. Ő egy olyan menekülő ember, aki hontalanságának átkát azáltal próbálja elviselhetővé tenni a maga számára, hogy átkot szór másokra. De ezek az átkok, ez a gyűlölet, mind visszahull az ő fejére, s így egyre elviselhetetlenebb lesz számára a földi élet. Hidd el, csak rövid távon tudja magát megjátszani fölényesnek, közömbösnek az, akit belül a pokol tüze éget. Szó sincs róla, hogy ő boldog lenne! Olyan ő, mint egy madár, amely fenn repül a légben. A szemlélő azt gondolná, milyen jó is annak a fent repülő madárnak! De a szemlélő nem tudja azt, amit a madár nagyon is tud: nincsenek lábai! Örök repülésre van kárhoztatva! Soha le nem szállhat! Nincs fészek, amely őt várja! - Ó, Gyermekem! Férjed élete az igazi pokol, és nem a tiéd. Neked legalább vagyok Én, de neki senkije sincs!, mert akiről azt próbálja önmagával elhitetni, hogy az övé, arról ő is tudja, meg az illető is, hogy nem így van. 7/561.

 

 

Kérdező: Anyámmal nem tudok úgy kijönni, hogy ő is, én is békét éljünk meg a szívünkben.

HANG: Te egy nagy földi átoknak vagy áldozata. E földi átok így szól: A gyermek mindenkor alá van vetve szüleinek.  Ez NEM IGAZ! Te választottad anyádat azért, hogy leszüless a földre. De szó sem lehet arról, hogy ő téged birtokolhat! Azért mondtam, hogy áldozata vagy egy átoknak, mert a köztudatban az él, hogy a gyermeknek engedelmeskednie kell szüleinek.

    Én már tizenkét éves koromban szó nélkül magukra hagytam anyámat és nevelőapámat, s amikor három napi keresés után rám találtak, s anyám kérdőre vont, hát nagyon keményen, ott mindenki előtt rendre utasítottam őket. Volt még olyan eset, amikor uralkodni akart rajtam, akkor pedig megtagadtam őt (Máté 12;48). Pedig az Én anyám nem volt akárki! Valóban a világ legjobb édesanyja volt, van és lesz!

    Neked már régen szakítanod kellett volna anyáddal! Ezzel tetted volna a legnagyobb jót neki is, magadnak is. Ti külön világ vagytok!

     Most úgy tűnik, rámegy az életed arra, hogy nem szakítottál végleg anyáddal, s nem hoztad tudomására radikálisan rokonságodnak, hogy felnőtt ember vagy, aki sem dirigálni nem akar más felnőtt embernek, sem dirigálni nem enged más embertől önmagának. Mivel ezt elmulasztottad, most ennek vagy áldozata.

    Sokkal határozottabban kellene kiállnod amellett az ember mellett, aki szeret téged és szereti gyermekeidet, és sokkal határozottabban kellene megmondanod anyádnak és az egész rokonságnak, hogy nem szólhatnak bele életedbe! Ha anyádnak nem jutott eszébe, hogy elvágja a szellemi köldökzsinórt, akkor neked kell azt megtenned, ha lelkileg lélegzethez akarsz jutni.

    Azoknak volt igazuk, akik azt mondták, hogy nem lett volna szabad kibékülnöd anyáddal. Csak akkor lett volna szabad ilyet tenned, ha ő jött volna hozzád, és ő kér tőled bocsánatot. Amit te tettél, az egyáltalán nem volt valami vallásos tett, hanem részedről olyan megalkuvás, amelyet nem lett volna szabad megtenned.

    Ha csak egyetlen olyan jelzőt mondott feléd anyád, ami becsületedet sértette, akkor már meg kellett volna várnod, hogy bocsánatot kérjen, s addig nem szabadott volna szóba állni vele, amíg ezt meg nem teszi. Ha nem teszi meg, ő kárhozik el, nem te! Így még azt gondolhatja, hogy jól cselekedett, amikor téged bántott. Ha eddig nem így tettél, akkor most kezdd el ezt a határozottságot! Én melletted állok!

    Drága Gyermekem! Én csak azon tudok segíteni, aki magán is akar segíteni. Amíg nem akarsz elszakadni anyádtól, addig nem tudsz Hozzám kapcsolódni, bármit teszel is. Az Én Lelkem a szabadság lelke, és Én megszabadítónak jöttem. Nem békét jöttem hozni a földre, hanem kardot! Elválasztani jöttem a lányt anyjától!(Máté 10;35). Békét csak azután tudok teremteni benned, és anyádban is, ha már ez az elválasztás megtörtént. Előbb nem. 10/796

 

 

Kérdező: 1. Rendeződik-e kapcsolatom azzal, akivel szakítottunk az ő lekötöttsége miatt?

                 2. Miért fullad kudarcba mindig kapcsolatom?

HANG: Kérdéseidre a válaszaim a HANG 10-dik kötetébe kerülnek bele. Nagy szeretettel kérlek, mivel már 8 kötet kapható e könyvekből, olvasd el ezeket! Igazán nem annak érdekében kérem, hogy fogyjanak a könyvek, hanem annak érdekében, hogy feltöltekezz azzal a szellemiséggel, amelyek gondolataimból áradnak, hogy építsék, buzdítsák és vigasztalják azokat, akik olvassák ezeket.

     Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elkeserítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkalmazva halljátok!

     Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegényét.

    Az általad említett kapcsolatok, ha nem azt célozzák, hogy Velem mélyüljön kapcsolatod, akkor jobb, ha sohasem jönnek létre. Amin nincs áldásom, azon átok ül!          

     Áldásom pedig csak azon a kapcsolaton van, amely túlnő a mulandóság határain!

    A te eddigi kapcsolataid nem kudarcba fulladtak, csupán megmutatták igazi arcukat! Amit te kudarcnak nevezel, az minden emberi kapcsolat természetes kísérője! Nézz utána, és megdöbbenve fogod látni, hogy micsoda tiszavirág-életűek az emberi kapcsolatok által beígért boldogságok!

     Drága Gyermekem! Nem szeretnélek igazán, ha hitegetnélek! Ha igazán hiszel Bennem, tehát ha Értem teszed azt, mit reggeltől estig tenned akkor is kell, ha nem Értem teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mekkora különbség van kettőnk kapcsolata és bármi más kapcsolat között. Meg fogod tapasztalni, hogy lelkedért cserébe semmit nem érdemes odaadni! 10/839

 

 

Kérdező: 2. Érdemes vállalnom, hogy áldozattá váljak családom érdekében?

HANG: 2. A te életáldozatodra pedig természetesen csak azt mondhatom, amire magad is rájöhetsz. Értem kell vállalnod minden áldozatot!        

     Nem feladatod az, hogy férjedet megjavítsad! Az ő feladata a megjavulás, és akár megteszi, akár nem, magatartásának következményei reá hullnak vissza vagy áldásként, vagy átokként, attól függően, hogy javul, vagy nem javul.

      A te számodra férjed és egész családod, rokonságod olyan TÜKÖR, amelyben felismerheted hibáidat és erényeidet egyaránt. Nem a tükrön kell tehát változtatnod, hanem magadon, hogy életáldozatod az örök életed számára teremjenek jó gyümölcsöket. 11/954

 

 

Kérdező: 1. Barátnőmmel romlik a kapcsolatunk.

            2. Hogyan tudnék Jézusnak tetsző életet élni?

HANG: 1. Minden kapcsolat nemcsak pusztulásra van ítélve, de a pusztítás szerepét is betölti, ha nem Tőlem indul ki, vagy nem Hozzám segít közelebb.

    Az emberi kapcsolatokkal nem szabad játszani! Az ember nem játékszer, hanem az örök Istent képviselni jött le a mulandó földi életre. Tehát Isten megbecsülését, sőt, Isten becsületét vállalta magára minden ember. Istent becsteleníti meg tehát az, aki játszik az emberi kapcsolatokkal. Vagy áldást, vagy átkot hordoz egy kapcsolat. Áldást, ha Felém irányul, Belőlem és Értem él, átkot, ha öncélú, ha pillanatnyi bódultság igézetében él.

   2. Velem kell kapcsolatodat rendezned, és akkor minden rendeződik benned, és minden rendeződik másokkal is, mivel a kettőnk kapcsolatának kivetítése minden más kapcsolat. Te a magad részéről csak arra vagy képes, hogy Velem légy jó kapcsolatban. Ennek természetes következménye lesz az, hogy mindazokkal jó kapcsolatod lesz, akik Velem rendezték kapcsolatukat.

     Velem akkor vagy jó kapcsolatban, ha a kőtáblára vésett tíz parancson túl - a tíz parancs csupán egy természetes alap - szándékodban arra törekszel, hogy olyan tökéletes légy a magad szintjén, mint amilyen tökéletes az Isten a maga szintjén. Tehát arra kell törekedned, hogy állapotszerűen tudjak élni benned! 11/967

 

 

Kérdező: 1. Hiszek a boldogító kapcsolatunkban.

HANG: 1. Ember és ember közötti boldogító kapcsolat csak bizonyos feltételek között jöhet létre. Alapelv az, hogy másnak boldogtalanságán senki boldogsága nem épülhet fel! Ez a NAGY EGÉSZNEK olyan szikla-törvénye, amelyet senki a világon soha meg nem változtathat! Feltétlenül csak ebből az alapból lehet kiindulni, ha hinni akarsz bármiféle boldogító kapcsolatban.

     A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy csak Isten és ember boldogító kapcsolatából nőhet ki ember és ember között boldogító kapcsolat.

    A boldogságot a földön soha nem lehet az élvezet mérlegén mérni, mivel a föld soha nem lesz mennyország! Itt a boldogság alapja mindig áldozatvállalás annak érdekében, hogy hűtlenséggel soha ne lehessen vádolni téged!

    Az Én Lelkem annyiban is a kapcsolatok Lelke, hogy nem ismer elhagyást! Más az, ha valakit elhagytak! Lelkem mindig csak azzal tud azonosulni, akit elhagytak, és soha azzal, aki mást elhagyott!

    Ha a fentieket komolyan átgondolod, akkor egyértelművé válik előtted az, hogy az áldás és az átok között melyiket választottad. A kettő összekeverhetetlen!  23/2260

 

 

Kérdező: 2. Fogadjam el közeledését annak, akiről írtam?

HANG: 2. Semmiképpen se fogadd el közeledését annak, akiről írtál! Adj hálát azért, hogy volt erőd és bátorságod szakítani! Valójában szakítás előtt voltál átok alatt! Most már nem! Ne tedd újból a nyakadat a hurokba! 25/2488

 

 

Kérdező: Lehetek boldog valaha azzal a házas-emberrel, akit szeretek?

HANG: 2. Senki boldogsága nem épülhet más, vagy mások boldogtalanságára. Maga az egész család, amelyet az a férfi képvisel, egy örökös rés lenne azon az alapon, amelyre te építeni akarod kettőtök jövőjét. ezen a résen szinte állandóan maga a pokol, mint átok, áradna rá életetekre, és nincs az az Isten, aki ezt meg tudná akadályozni, mivel Istennek is véget ér a szabadsága ott, ahol a tiétek kezdődik!  27/2691

 

 

Kérdező: 2. Nem szeretnék egyedül maradni.

HANG: 2. Már eddig is megtapasztalhattad, hogy ha valaki együtt él veled, az áldás is, átok is. A télben hiányzik a nyár, a nyárban hiányzik a tél. Ha nincs állapotszerűen melletted valaki, akkor fantáziád elhiteti veled, hogy milyen jó lenne, ha lenne. De mihelyt megtörténik egy ilyen kapcsolat, azonnal megjelenik azzal a másikkal mindaz a tulajdonsága is, amely nagyon is negatív, hisz különben az illető meg sem született volna a földön.

   Olyan ember nincs a világon, aki mellet boldogabb lehetne bárki is, mint nélküle.

   Én, Jézus, akinél jobban ember embert nem szerethet, nagyon szenvedem, hogy oly gyenge a hitetek. De hiteteket csak ti tudjátok növelni. Ne ti kérjetek hitet Istentől! Isten kér hitet tőletek!

    Ha nagyon akarod, akkor lesz még állapotszerű társad a földön. De egészen biztos, hogy inkább kereszted lesz, mint gondviselőd!  33/3484

 


Nincs rajtad átok

 

 

Kérdező: 2. Átok alatt áll családunk?

HANG: 2. Szó sincs róla, hogy átok alatt lennétek! Csupán arról van szó, hogy nagyon megmerevültetek a negatív gondolkodásban. Ha több hálaimát mondanátok, akkor jobban rá tudna nyílni szemetek arra, hogy mennyire szeretlek benneteket, s meglátnátok, hogy milyen sokan vannak azok, akiknek sorsa sokkal keservesebb, mint a tiétek. Az Én sorsomról nem is beszélve!  12/1092

 

 

Kérdező: ÁTOK ALATT ÉLEK?

            Átok vagy rontás van rajtunk?

HANG: Csak akkor tudok segíteni rajtad, ha elhiszed azt, amit mondok. Ha nem hiszed el, akkor kár volt Hozzám fordulnod!

    Hidd el, hogy szó sincs semmiféle átokról és semmiféle rontásról! Egyszerűen arról van szó, hogy nem belülről indultok el kifelé, hanem kívülről befelé. Ez azt jelenti, hogy boldogságotokat másoktól várjátok, és nem Tőlem!

     Gondold el! Másoktól még Én is csak pofonokat, gúnyolódásokat, leköpdöséseket, megkorbácsoltatást, keresztre-feszítést kaptam, pedig igazán mindenkinek csak jót tettem! És pontosan azért voltam mindig boldog, tehát azért volt szívemben béke, mert belülről indultam el kifelé, tehát gondolataimban mindig az volt, hogy ami kívülről ér, az csak javamra válhat (Lukács 24;25-26)! Ha kívülről indultam volna el, akkor állandóan elégedetlenkedtem volna. De mert tudtam, hogy mindig jót akarok, ezért azt is tudtam, hogy az Én mennyei Atyám, aki még hajam szálait is számon tartja, soha nem engedné meg, hogy olyasmi érjen, ami nem válik javamra! Így van ez veled is, és így van mindenkivel, aki hiszi, hogy van Isten, és ez az Isten a szeretet körén belül mindenható!

    Maga az egész pokol sem tud ártani annak, aki szeret Engem! Én legyőztem a világot. De e győzelemnek valóságát el kell hinned! Tehát mindig azt kell kérdezned magadtól, hogy miért jó az, amit te és mások is a te részedre rossznak gondoltak. Neked tudnod kell, hogy semmi nem lehet rossz, amit az Én Atyám megenged. Ezért jó az Isten! Ha valaki nem hajlandó így gondolkodni, ha valaki nem hajlandó törekedni arra, hogy úgy gondolkodjon, mint Én, azon az Isten sem tud segíteni!

    Nincs tehát sem átok, sem ártás, csupán helytelen gondolkodás van, s aki akar, az képes az Én erőm segítségével másképpen látni, másképpen gondolkodni. Környezeted, körülményeid arra szólítanak fel, hogy Nálam, és ne kívüled keresd benső békédet, ami itt a földön az elérhető legnagyobb boldogság! 16/1550

 

 

Kérdező: 2. Néha mintha átok ülne rajtam.

HANG: 2. Egy olyan vállalkozásnál, amelyben Én főszereplő vagyok, ott mindig a forrás a fontos, és nem az eredmény. Ha az eredményt teszed az első helyre, akkor már le is állítottad annak az erőnek áradását, amely csak az áldozatokat vállaló szolgáló szeretettel tud együtt dolgozni. (1. Kor. 3;6) A növekedés elvégzése tehát az Én feladatom, míg te a forrásra, tehát Lelkem irányítására ügyelsz.

   Azért tartom olyan fontosnak a reggeli imáitokat, mert az elinduló nap problémáit ekkor tudom legjobban megbeszélni veletek. Az Isten országának építése életáldozatok gyümölcse! E gondolattal kell megbarátkoznod, ha valóban barátom akarsz lenni!

 Te nem vagy átok alatt, hanem az Én áldásom keresztje akar téged olyanná formálni, hogy elmondhasd magadról azt, amit a Gal 2;20-ban olvashatsz.  23/2240

 


Csak akkor kerül átok alá

 

Kérdező: 1. Átok alatt vagyunk, mert nem járok a gyülekezetbe?

HANG. 1. Mindenki csak akkor kerül átok alá, ha tudatosan kitart a gyűlölet mellett. Tehát akkor, ha nem Engem, Jézust, akar követni, hanem valami, valaki mást. Ez az egyetlen olyan magatartás, amelynek a másik neve: átok. 36/3814

 

 

Kérdező: 2. Igazat mond az 'Áldás és átok'-ról szóló könyv?

HANG: 2. Az általad említett könyvben alig van olyan, amivel egyet tudok érteni. Az átokról semmiképpen! Én, Jézus, legyőztem a világot! Hogyan lehetnének átok alatt azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, uruknak, megszabadítójuknak?! Semmiképpen! Azok viszont, akik bár megtehetnék, de nem fogadnak be Engem, akkor is átok alatt vannak, ha senki nem átkozta meg őket!

     Értsétek meg már végre, hogy rajtatok kívüli erők nem képesek hatni rátok úgy, hogy hatásuk boldogtalanná tehetne titeket. Szent és igaz az az ígéretem, amelyet János evangéliumában, a 14; 23-ban mondottam! Teljes képtelenség, sőt istenkáromlás arra gondolni, hogy az, akiben Én, Jézus élhetek, valamiképpen átok alatt lehetne!

    Átok alatt azt az állapotot kell érteni, amelyben Én, Jézus, az illetőnek tudatos, Velem szembeszegülő akarata miatt, nem élhetek benne. Az teljesen mindegy, hogy mások mit kívánnak nektek!

     A döntő mindig az, hogy te mit kívánsz magadnak. Az viszont igaz, hogyha te rosszat kívánsz magadnak, akkor ebben segíteni tudnak azok, akik szintén rosszat akarnak neked. Az is igaz, hogy azok, akik jót akarnak neked, tudnak segíteni, ha te is az Általam elgondolt jót akarod magadnak.  34/3535

 


Akiben Én, Jézus élek, akik elfogadnak Engem

 

Kérdező: 3. Az átoknak van-e rontó hatása?

HANG: 3. Az átoknak csak arra van rontó hatása, aki átkoz! Szó sem lehet arról, hogy Isten édes gyermekei olyan rontó hatások alá kerülhetnének tudtukon és akaratukon kívül, amelyek zavarhatnák lelkük egyensúlyát! Isten plusz egy fő, mindig abszolút többség!  39/4198

 

 

Kérdező: 3. Fiatal koromban megátkoztak. Hogyan lehet ettől megszabadulni?

HANG: 3. Semmiféle átok nem fog az Enyéimen. Lelkem olyan keretet, hálót fon körétek, melyet képtelen áttörni bármiféle rossz szándék. Ez akkor is igaz, ha csetlő-botló emberi magatartásod azt sugallja, hogy Engem nem szeretsz úgy, mint kellene, hogy hűtlenkedsz, hogy időnként elpártolsz Tőlem. Hidd el, Én nem pártolok, és nem is pártoltam el tőled soha. Amikor azt mondtam: ”Bízzatok, én legyőztem a világot!", akkor elsősorban arra a világra gondoltam, melyet magatokban hordoztok. Én ott vagyok benned, s így semmi sem árthat neked. Minden rossz, minden átok megpróbál nehézséget okozni, de ezek valójában annak ártanak, aki átkoz, és nem annak, akit megátkoztak. Hidd el, te nem átkozott, hanem áldott vagy. Hallani fogod majd egykor:" Jöjjetek Hozzám Atyám áldottai!" Te is közöttük leszel! Tehát nem kell azon spekulálnod, hogy hogyan lehet ettől megszabadulnod, mert nem is vagy rabságában ennek.  6/457

 

 

Kérdező: Akinél beavatódtam, annak magatartása elbizonytala­nított Veled kapcsolatban.

HANG: Nem csodálom elbizonytalanodásodat. Ez azt igazol­ja, hogy lelked mélyén valóban Engem akarsz képviselni. Mindaz, aki Engem képviselni akar, bizonyos csalódásokon megy át, mert az Engem keresés ezzel jár!

    Nagy szeretetem azért engedi meg e csalódásokat, mert ezek a megtapasztalások teszik sziklává azt az alapot, amelyre építhetek. Igen. Mindaddig, amíg a megtévesztőnek reménye van arra, hogy hatékonyan félrevezessen benneteket, ezt meg is teszi. A tények viszont oly erős érvek, amelyek józanságra késztetik azt, akiben jó szándék van Felém, felétek.

     Ne ítéljetek el senkit! De tanuljátok meg, hogy mi a jó gyümölcs és mi a rossz gyümölcs. Végképpen rossz gyümölcs a bosszú, a gyűlölet, a tekintélyszerzés, az istenítés, és a legkézenfekvőbb a gazdagodási láz, a pénznek főszerephez juttatása.

    Ti kétségtelenül kinyíltatok a szellemvilág felé. Sajnos, ezt anélkül tettétek,  hogy megfelelő védettséget biztosítottatok volna ma­gatoknak. Ez sajnos, ma nagyon érthető. Azért érthető, mert azok az intézmények, -s most a különböző egyházakra gondolok, - az Én nevemben önmagukat képviselik elsősorban, s ez nagyon ki tudja ábrándítani a gondolkodó embereket, s tévútra tudja juttatni a jó szándékú lelkeket.

     Valami védettséget azonban mégis biztosítottatok. Ez a védettség pedig az a vágy bennetek, hogy Hozzám akartok tartozni. Amíg e vágy él bennetek, addig van lehetőségetek arra, hogy minden ördögi praktikát kivédjetek, s nem kell félnetek attól, hogy az ősellenség árthat nektek. Nem. Sőt! Minden gonosz erő, mindaddig, amíg fontos vagyok számotokra, Hozzám fog közelebb hozni benneteket. Igen, mert Én MINDENHATÓ vagyok az enyéim számá­ra!

    Nem kell félnetek semmiféle megrontástól, bosszútól. Én legyőztem a világot, és ti a GYŐZTES oldalán álltok!!! Ezt a szent valóságot mélyítsétek el magatokban. Az Én erőm a ti erőtök, és éppen ezért semmi nem árthat nektek. Belétek árasztottam Lelkemet, s ezzel a Lélekkel képesek vagytok gyógyítani, bátorítani, erősíteni mindenkit, aki Hozzám akar tartozni. Nekem nem képes ellenállni senki és semmi. Ne féljetek! Bízzatok! Nékem adatott minden hatalom a földön és a mennyben! És Én annyit adok ebből nektek, amennyire szükségetek van ahhoz, hogy az Én békémnek hordozói és hirdetői legyetek.

     Boldogságra teremtett benneteket Isten, és ennek a boldogságnak vagyok Én a záloga. Higgyetek Bennem! Higgyetek jelenlétem valóságában, erejében! Higgyetek Lelkem mindent megszépítő mun­kájában. Nem Magamért éltem akkor sem, amikor emberalakban jártam a földön, és nem Magamért élek most sem. Értetek adtam és adom erőmet, békémet, szeretetemet, jóságomat és az egész életemet!, tehát mindent! Nem vagyok hajlandó kevesebbet adni, és nem vagyok képes többet adni! Szívem szeretetébe öltöztetlek benneteket, és amint a legkisebb gyertyaláng a legnagyobb sötétséget is könnyedén legyőzi maga körül, úgy vagytok ti az Én győzelmi jelvényemmel, a kereszttel megjelölve még a legsötétebb, legtombo­lóbb átoknak, bosszúnak közepette is. Tehát fölötte vagytok minde­zeknek.

     Bízzatok Bennem! Nevemben űzzetek ördögöt, gyógyítsatok betegeket, erősítsétek a csüggedőket, bátorítsátok a félénk lelkeket, öleljétek magatokhoz az elfáradtakat, vezessétek Hozzám a tévelygőket, ébresszétek föl az álmodozókat, hirdessétek, hogy elérkezett hozzátok az Isten Országa. Fogadjátok el, amit adnak nektek, de ne követeljetek semmit! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

    Meditációitokban, amikor jó szándékkal Velem akartok találkozni, akkor Velem is találkoztok. Ha pedig közénk akar férkőzni a világosság angyalának képében a megtévesztő, akkor ő le fog lepleződni, mert Én senkit sem engedek erején felüli kísértésbe esni, aki eszével, szívével egyaránt Engem kíván.

    Imáidban, meditációidban eddig is Velem találkoztál, és ennek lett következmé­nye, hogy rátaláltál a HANG-omra!

     Ne félj! Soha nem hagylak el! Bízzál Bennem! 9/740

 

 

Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK?

            1. Nagyon meg vagyok kötözve gyermekemmel, unokáimmal.

            2. Meghalt férjem átkot mondott rám.

HANG: 1. Csak annyiban tudok segíteni neked, amennyiben szabaddá válsz! Minden megkötözöttség leárnyékol téged, s Én bármennyire szeretném, nem tudom elfoglalni szívedben azt a helyet, ami Engem megillet. Ha pedig saját helyemet nem tudom elfoglalni, akkor teljesen visszahúzódom, mert két úrnak szolgálni nem lehet! Vagy Én vagyok urad és megszabadítód, vagy várnom, kell, amíg sok csalódás és szenvedés árán rá nem jössz arra, hogy nincsenek utak a boldogság felé, csak Út van, és ez Én vagyok!

     Gyermekeddel és unokáiddal nem az együttlét a probléma, hanem az egymásba kapaszkodás! Belém csak két kézzel lehet kapaszkodni, csak teljes szívvel lehet szeretni. Engem nem lehet megosztani! Én nem tudok segédmotoros lenni egyetlen szívben sem! Szeretetem nem egyezhet bele, hogy helyemet másokkal bárki is megoszthassa!

    Mindaddig nem tudok boldogító módon életedben hatékonyan működni, amíg gyermeked, vejed, unokáid, tehát emberek, körülmények, több gondot okoznak neked, mint az én sorsom köztetek!

     Akiben élhetek, az elkezdi átalakítani gondolkodását az Én boldogító, békét sugárzó jelenlétem irányába. Vagyis elindul a benső szabaddá válás útján. A legnagyobb probléma soha nem az, hogy valaki meg van kötözve. A legnagyobb probléma mindig az, amikor valaki megkötözött akar maradni! Amikor valaki nem akarja leoldani magáról az Általam áldottnak egyáltalán nem mondható családi kötelékeket.

     Az a kijelentésed, mely szerint sajnálod, hogy leányod házasságát nem tudtad megakadályozni, azt jelenti, hogy teljesen félreismered Istentől kapott földi szerepedet! Amíg ezt nem keresed és találod meg, addig átok alatt vagy akkor is, ha meghalt férjed átkozott meg, akkor is, ha senki sem átkozott meg. Nálad nem feloldani kell egy átkot, hanem meg kell térned Hozzám, Uradhoz, Istenedhez, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel. Ez a legfőbb parancsolat (Máté 22;37)!

    Az nem baj, ha erre képtelennek gondolod magadat! Minden egyes nap töltsél Velem el bizonyos időt, hogy ezt megbeszéljük. Én segíteni akarok! Át akarom adni neked nemcsak bölcsességemet, hanem az erőmet is! Szeretnélek megtanítani helyesen szeretni! Természetesen ez a te legfőbb érdeked! Sem te, sem  leányod, sem unokáid nem nyernek semmit azzal, hogyha együttérző szívvel nevelni akarod őket. Csak azzal nyernek, ha magadat akarod nevelni!

     Én nagyon szeretlek! És helyesen szeretlek. Ahogy Én szeretlek téged, úgy kell megtanulnod szereti azokat, akikkel együtt élsz! Szabadon, fegyelmezetten, szolgálatra készen, ha igénylik szolgálatodat, s türelemmel, megértéssel, várakozással és békével, ha nem igénylik szolgálatodat. Ha így próbálod szeretni tieidet, akkor Én szeretem őket benned. Ha nem erre törekszel, akkor csak magadat szereted, mert nem szolgálni, hanem uralkodni akarsz! Ettől a hozzáállástól Én teljesen elhatárolom Magamat! 21/2054

 

 

Kérdező: 3. Lehet átok alatt élni úgy, hogy nem tehetünk róla?

HANG: 3. Hogyan lehetne átok alatt élni azoknak, akik átadták magukat Nekem?! Az istenszeretőknek minden javukra válik! Az erkölcsi világban olyan győzelmet arattam, annyira legyőztem a világot, hogy még maga az ördög sem tudja átok alá vonni azokat, akik ezt maguk is nem akarják! Bízzatok! Én legyőztem a világot (János 16;33)!  19/1838

 

 

Kérdező: 2. Igazat mond az 'Áldás és átok'-ról szóló könyv?

HANG: 2. Az általad említett könyvben alig van olyan, amivel egyet tudok érteni. Az átokról semmiképpen! Én, Jézus, legyőztem a világot! Hogyan lehetnének átok alatt azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, uruknak, megszabadítójuknak?! Semmiképpen! Azok viszont, akik bár megtehetnék, de nem fogadnak be Engem, akkor is átok alatt vannak, ha senki nem átkozta meg őket!

    Értsétek meg már végre, hogy rajtatok kívüli erők nem képesek hatni rátok úgy, hogy hatásuk boldogtalanná tehetne titeket. Szent és igaz az az ígéretem, amelyet János evangéliumában, a 14;23-ban mondottam! Teljes képtelenség, sőt istenkáromlás arra gondolni, hogy az, akiben Én, Jézus élhetek, valamiképpen átok alatt lehetne!

     Átok alatt azt az állapotot kell érteni, amelyben Én, Jézus, az illetőnek tudatos, Velem szembeszegülő akarata miatt, nem élhetek benne. Az teljesen mindegy, hogy mások mit kívánnak nektek!

     A döntő mindig az, hogy te mit kívánsz magadnak. Az viszont igaz, hogyha te rosszat kívánsz magadnak, akkor ebben segíteni tudnak azok, akik szintén rosszat akarnak neked. Az is igaz, hogy azok, akik jót akarnak neked, tudnak segíteni, ha te is az Általam elgondolt jót akarod magadnak.  34/3535

 

 

Kérdező: ÁTOK ÜL RAJTAM.

     1. Fekete mágia hatása alatt vagyok.

HANG: 1. A fekete mágia valóban meg tudja nehezíteni az Enyéim életét, de ez a megnehezítés az örökkévalóságban jó gyümölcsök formájában jelenik meg. Igen, mert az Istent szeretőnek, te pedig valóban az vagy, a leglehetetlenebb helyzet, állapot is, csodálatosan a javára válik!

     Kétségtelen, hogy nem könnyű a jövővel vigasztalódni, de mégis igaz az, hogy csak a reményből élő lehet Istent szerető! Igen, mert a jövőbe vetett remény, a jelenben erőforrás is mindenkor!

Bármennyire is képtelenségnek tűnik számodra, a fekete mágia fájdalmas hatásáért is meg kell tanulnod hálát adni, mert ha csak azért adtok hálát, amit jónak tapasztaltok meg, akkor még nem éltek abból a hitből, amit Én, Jézus, elvárok tőletek.  37/3903.

 

 

Kérdező: 1. Kérjük az Istent, hogy kegyelmezzen és irgalmazzon akarata szerint az egész családnak.

HANG: 1. Mérhetetlenül szeretlek téged és az egész családot. A te családod az Én családom is. Én, Jézus a te Istened vagyok, te ezt jól tudod, és gondom van rád, amióta csak létezel. Higgy Bennem és Nálam az én megbocsátó szívemben, mindig irgalmat találsz. Ne higgy a megtévesztő szirénhangoknak. Ne higgy a babonának! Aki Velem van, azon nem fog semmilyen átok! Én legyőztem a világot, és te a győztes oldalán állsz. A testnek meg kell halnia, hogy a lélek életre keljen! Ne félj attól, aki, aki a testet megöli! A szívedet, az elmédet ne engedd át másnak, azt add továbbra is Nekem! A többit pedig bízd Rám! Aki így él, az nem veszhet el.  42/4658

 

 

Kérdező: 3. Valóban nem érhet átok?

HANG: 3. Átok valóban nem érheti azt, akiben Én, Jézus élek. Aki ezt nem hiszi el, az szükségszerűen átoknak éli meg életét. Aki nem hiszi el, hogy az Istent szeretőnek minden a javára válik, az nem hiszi el, hogy Isten a szeretet körén belül valóban mindenható. Az nem hiszi el, hogy Isten, plusz egy fő mindig abszolút többség. Nem hiszi el, hogy Én, Jézus valóban legyőztem a világot, vagyis az átkot hordozó Gonoszt. Márpedig legyőztem.  43/4702

 


 

Kérdező: Akit szeretek, elhagyott, s nélküle semmit sem ér az életem!

HANG: Kemény szavakat mondok, mert szeretlek, s nem beszélhetek mellé! Sem Én, sem az élet nem vett el tőled semmit! Amíg ezt föl nem fogod, addig nem tudjuk megérteni egymást, illetve te nem tudsz megérteni Engem. Mert Én megértelek, de nem adok neked igazat! Megértetni Magamat csak azzal tudom, aki a fejével gondolkodik, mert az való arra, és nem érzéseivel, amelyek nem arra valók! Megismétlem: Sem Én, sem az élet nem vett el tőled semmit! Te amiatt vagy bajban, mert nem tudsz megtartani sem Engem, sem az életet! Azért nem tudsz megtartani, mert még nem adtál oda sem Nekem, sem az életnek SEMMIT!

    Kész őrület! Te olyan valakihez akarod kötni életedet, aki szórakozni akar, és nem szeretetből áldozattá válni! Ember! Hol élsz!?! Mi lenne veled, ha ilyen életet választanál? És mi lenne leendő családoddal, ha azt hallanád feleségedtől, hogy neki elege van az egészből?

    Drága Barátom! Mindaddig, amíg azzal hitegeted magad, hogy körülményeid megváltozása lehet alapja benső békédnek és boldogságodnak, addig nagyon ostoba vagy, amíg jó szándékú vagy. Ha aztán már jó szándékú sem leszel, akkor azt kell mondanom rád, hogy nemcsak ostoba vagy, hanem gonosz is vagy, tehát nincs közünk egymáshoz.

    Barátom! Hozzám tartozni, az nagyon komoly dolog! Az Én életem megnyerése Nekem sem ment olcsóbban, mint mulandó életem elvesztése árán. Gondolod, hogy te olcsóbban meg tudod úszni? Gondolod, hogy te okosabb, különb vagy Nálam? Gondolod, hogy majd te megmutatod Nekem, hogy nincs igazam? Gondolod, hogy te jobban tudod, mi kell a boldogsághoz, mint Én? Gondolod, hogy Én hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET!?

    Drága Barátom! Nagyon szeretlek! Én igazán szeretlek! Azért ajándékozlak meg azzal, hogy szabadon dönthess Mellettem vagy Ellenem. Te egyáltalán nem szereted azt, akiről beszélsz! Te önmagadat szereted!!! Ha igazán szeretnéd, akkor örülnél annak, hogy az illető szabad tőled! Örülnél annak, hogy úgy dönthet, ahogy akar, és nem úgy, ahogyan te akarod, hogy döntsön. Engem is az tesz boldoggá, hogy nem uralkodok fölöttetek, hanem szabad döntéseitek határozhatják meg, hogy boldogok, vagy boldogtalanok akartok-e lenni.

    Amíg valaki valamihez ragaszkodik, valamit birtokolni akar, addig rabszolgája annak. E téren pedig az ilyen rabszolga nem ember, hanem nagyon ember alatti lény!

     Én azért jöttem közétek, hogy Isten gyermekei legyetek, és aki e lehetőséget eljátssza, az valóban ember alatti lénnyé válik. Erre mindenkinek megvan a lehetősége, és ez nem sajnos, hanem feltétele annak, hogy boldog legyen az, aki boldog akar lenni, és átkozott, kárhozott legyen az, aki átkozott, kárhozott akar lenni!

     Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodnivalód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLETHEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szomorúan. 10/842

 

 

Kérdező: 1. Egy vállalkozásomra kérem áldásodat.

HANG: 1. Csak személyekre adhatom áldásomat, és adom is,  mivel az erkölcsi rendben, tehát ott, ahol boldogságotok eldől, nincs semleges személy. Vagy áldásomat, vagy átkot hord magán minden ember! Az is áldásomat hordozza, aki nem ismerve Engem jól, úgy gondolja, hogy Tőlem függetlenül is, tehát szándékában tiszta, de értelmében az Én szememben tisztázatlan istenképpel dönthet az általa legtisztább­nak  gondolt szeretet irányában. Ilyenek nagyon sokan vannak. Te is ilyen vagy mindaddig, amíg nem tar-tod életed legfőbb feladatának azt, hogy az evangéliumaim alapján tiszta képet alkoss magadnak Rólam.

    Ma országotokban egyetlen olyan könyv van, amely a legtisztább képet írja le Rólam, a "Merre menjek?", amely rövid, középiskolás szintre formált könyve a KIO-nak (Keressétek az Isten Országát). E könyv jelenleg megrendelhető a következő címen: A könyveket a bokorportal@bokorpotal.hu e-mail címen, ill. a Bokor Egyesület postacímén lehet megrendelni: 1012 Budapest, Attila út 113. 3.14.

    Már nincs sok időtök, hogy e könyvet megrendeljétek! 22/2232

 

 

Kérdező: 1. Vállaljunk két gyermek után egy harmadikat?

HANG: 1. Az mindig jó, ha valaki használja az eszét. Ez az alapja annak, hogy felelősséget tudjatok vállalni tetteitekért. E felelősség megosztása érdekében lehet, sőt ajánlatos tanácsot kérni olyankor, mikor valaki bizonytalan  a döntését illetően.

    A gyermekáldás akkor áldás, ha férj és feleség közösen megbeszélve egymással, Bennem akarják élni tovább életüket. Ha így tesztek, akkor nem lehet komoly szempont sem világégés, sem jövőben bekövetkező nehézségek, mert Isten, aki az ég madarait és a mezők virágait élteti, természetes, hogy gyermekeinek is biztosítja azt, amire szükségük van! Ez az egész hit és szeretet kérdése. Ezért nektek kell döntenetek úgy, hogy a halálotok óráján örömmel gondoljatok erre vissza.

   Ha bármelyik közületek tudatosan nem Bennem, Jézus szeretetében akarja élni tovább életét, akkor annak teljesen mindegy, hogy mit tesz, mert úgyis átkot cipel magán. Ilyenkor annak, aki Bennem szándékozik élni tovább, mindent vállalnia kell! Csak így remélheti azt, hogy párja visszatér Hozzám legalább azon a szinten, amelyen nagyobb áldozatvállalásra kényszerül maga is.

     Neked tehát nem kímélned kell őt, hanem lehetőséget kell adnod neki arra, hogy vegye komolyabban azt az életáldozatot, amely mások szolgálata által ad értelmet a különben értelmetlen hitetlen életének!   23/2289

 

 

Kérdező: A HANG áldását kérem megalakult csoportunkra!

HANG: Lelkem tiszta lángja, amint a Nap sugara, amikor áthalad a prizmán, és a szivárvány minden színét kibontja magából, úgy lobban fel bennetek külön-külön lelketek mélyén, és bontakozik ki a szeretet sokrétű, sokszínű, örömet, békét árasztó jelenlétem mindazokban, akik vállaljátok és kívánjátok, hogy ÁLDÁSAIM legyetek abban a világban, amelyben legtöbb ember önnön átka alatt roskadozik.

    Áldásaim vagytok és áldásaim maradtok mindaddig, amíg a testvérem "Ébredésem" című versében megfogalmazott alázatról, szolgálatról, szeretetről, önzetlenségről, boldog emberré válásról akartok tanúságot tenni a világban. Áldásaim vagytok mindaddig, amíg "A GYERTYA LÁNGJA" című vers alapján " a bizonyság ÚT-ja, ártás nélkül, segítve, megbocsátva" jellemez benneteket. Ez vagyok Én, Jézus bennetek, és általatok a világban.

    Minden reggel úgy induljatok útra, mint az Én áldásaim. Este pedig adjatok hálát azért, mert szebb, békésebb, elviselhetőbb lett általatok a világ! 26/2599