Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Baleset.

 

Baleset – Álom.

 

Kérdező:  Húgomnak egy álmát szeretném eléd vinni Uram. Az álma a következő: Reggel felé, mikor felébred, kiszáll belőle egy fehér folt, mint egy szellem, és egy fehér galamb, aki az őrangyala. Nappal kiszáll, de estére visszaszáll belé.

HANG: Nem szoktam közvetítő útján információkat közölni, mert lehetetlen, hogy tisztán tudna eljutni ahhoz, akihez kellene. Így most sem mondhatok olyan konkrét utasítást, amely húgodnak szól. Csupán olyan gondolatokat mondok, amelyek neki is, neked is hasznodra lehetnek.

    Az álomképek csak akkor érdemelnek komoly figyelmet, ha ismétlődő álmokról van szó. Ezeket az álmokat lehet szó szerint is értelmezni, ha valami balesetet jelenítenek meg. Különben csak olyan szimbólumok, amelyeket maga az álmodó és akivel álmát meg akarja fejteni, együttesen tudnak értelmezni.

    Az álmoknál sokkal fontosabb az ébrenlét. Ébrenlétben válik minden ember morális-, tehát erkölcsi lénnyé. Van egy közmondás, mely így hangzik: 'Aki alszik, az nem vétkezik.' De így is lehetne mondani: 'Aki alszik, az nem tud érdemszerző jót cselekedni álmá­ban.' Ezért nagyon fontos, hogy ne az álom, hanem az ébrenlét foglalkoztasson benneteket.

    Aki éber állapotban tud megbocsátani, tud magának parancsol­ni, tud vigyázni a nyelvére, tud elnéző lenni, tud határozottan a jó mellett dönteni, az nyugodtan gázolhat vérben álmában, gyilkolhat és kínozhat százakat és ezreket, rabolhat és paráználkodhat, tehát tehet bármit, szíve szeretete csorbát nem szenvedhet. Boldogsága meg nem inoghat, tehát a benső békéje azonos az Én békémmel.

    Ne akarjatok menekülni a VALÓSÁG elől! Éppen a valóságot kell megszentelnetek. Ezért jöttetek a földre. Azok is, akik megszen­telődni jöttek, feladatul kapták azt is, hogy másokat megszenteljenek. Az álmokban megszerzett, kiélt sikerélmények hozhatnak ugyan némi harmóniát benső világotokba, de az ilyen harmónia gyökértelen, s a kísértő az ilyen harmóniát könnyen fel tudja borítani.

    A nappal fiai vagytok, és nem az éjszakáé! Nappal vagytok azok, akiknek lennetek kell. Csak másodrangú és rendű lehet az éjszaka.

    Persze, angyalaim éjszaka is veletek vannak, és a ti tudattalan világotok éjjel jobban átlendülhet a szellemek birodalmába, kaphattok információkat is álmotokban, de azt ne tegyétek meg, hogy elhanyagoljátok az éber állapotban felétek nyújtott lehetőségeket. Ezek elha­nyagolása szinte pótolhatatlan. 9 / 701

 

 

Kérdező: 3. Előre megálmodott események bekövetkezhetnek?

HANG: 3. Nagyon nagy az olyan események száma, melyeknek bekövetkezte már nem áll a lehetőségek keretei között, mert mint folyamat, már feltartóztathatatlanul elindult a látványos megvalósulás felé! Ennek megálmodásához nem kell semmiféle kegyelmi állapot. Elég hozzá megfelelően érzékeny idegzet, elég a befelé figyelésnek bizonyos fegyelme, és máris a tudat és tudatalatti világotok közötti betonfal áteresztővé válik.

    Aki azt tapasztalja önmagán, hogy ráérez bizonyos jövő eseményeire, hogy megálmodik jövőben bekövetkező dolgokat, az különösen igyekezzék  élő kapcsolatot kiépíteni őrangyalával, s kérje gyakran az angyalok védő oltalmát. Ezzel még olyan tragédiáknak is elejét veheti, amelyek megvalósulása már folyamatban van! Nemcsak természeti csapásokat, közúti baleseteket, különböző betegségeket, de még háborúkat is meg lehet előzni, le lehet állítani a jó szellemekkel történt kapcsolatok kiépítése által! Bárcsak minél többen elhinnék ezt az óriási lehetőséget!

     Ti nemcsak médiumok által vagytok élő kapcsolatban a szellemvilággal, hanem a szó legszorosabb értelmében közvetlenül is! Gondolj csak arra, hogy létbenntartó módon mindenkiben jelen van Isten, erkölcsi értelemben pedig mindig Lelkem beszél mindenkiből, aki olyat mond (vagy akár csak gondol is), ami épít, buzdít, vigasztal! 20 / 1979.

 

 

Baleset -Jóslás

 

Kérdező: 1. Mi céllal születtem?

                 2. Mi a feladatom?

                 3. Igaz, hogy baleset fog érni? (Ezt jósolták a tenyeremből) Kikerülhető ez?

                 4. Hogyan szerezhetem vissza testem, lelkem egészségét?

HANG: Arra kérlek, olvasd el a HANG-könyveket. E tizedik kötet végén már csak tömören válaszolok közvetlenül olyan kérdésekre, amelyekre a válaszokat meg tudjátok találni az eddigi kötetekben.  Azért írattam le azokat, hogy elolvassátok! Mindannyitoknak többre van szükségetek, mint egy-egy kérdés kitisztázása. Ezért fontos e könyveket mind elolvasni.

     Amit a tenyérjóslás kapcsán mondtak neked, az persze, hogy igaz! Nincs ember a világon, akit valamilyen baleset ne érne! Beszélj gyakran őrangyaloddal! Ő azért vállalta melletted a kísérő szerepet, hogy segítsen! Az angyalok, szellemtestvéreid, nagyon szeretnek téged, de éppen, mert fejlődésed érdekében szabadságodnak nagy tisztelői, érdemben csak akkor segíthetnek neked, ha erre felkéred őket. Azért mondtam ezt többes számban, mert nemcsak egy angyal vigyázza életedet. De EGY különösen! 10 / 852

 

 

Baleset – Segítés.

 

Kérdező: Nagyon szeretnék segíteni egy balesetet szenvedőn.

HANG: Én mindenkin szeretnék segíteni. Minden másodpercben több ezer ember szenved balesetet. Mindegyik ember, EMBER! Mindegyik hozzátartozója azt szeretné, ha segíteni lehetne.

    Csak annyiban kell mindenkinek segíteni bárkin, amennyire erre lehetőség van. Amikor nincs esély arra, hogy valakin segíteni tudj, akkor bízd Rám az illetőt. 

    Ne olyasmivel foglalkozz, ami távol van tőled, hanem azzal, ami ott áll előtted minden nap. A reggeli imádban kérdezd meg saját magadat, hogy mi az, amit Én azon a napon tőled megkívánok?  Fogsz kapni olyan gondolatokat, amelyek  felszólítanak majd, és el fogják mondani, hogy mivel töltsd ki a napodat.

    Dolgozz! Reggeltől estig foglald le magad okos dolgokkal. Olyanokkal, amelyek környezetednek is örömet tudnak okozni. Ne azon törd fejedet, hogy hogyan segítsd azokat, akik orvosok kezében vannak, hanem azon, hogy hogyan legyél hasznára azoknak, akik körülötted élnek.

    Hidd el, hogy minden megvan benned arra, hogy áldása legyél környezetednek. De csak önfegyelemmel, másokra figyeléssel, embertársaid tanácsait komolyan véve lehet általad szebb a föld ott, ahol élsz.

    Te azért születtél le a földre, hogy nyugodt, békés, kiegyensúlyozott, rugalmas, tanulékony emberré válj. Ezt várom Én is tőled!

    Ezt a szándékot szítsd fel magadban minden reggel gondolatban Előttem, és ezt kérd magadtól számon minden este ugyancsak imában Előttem. 10 / 784

 

 

Baleset – Őrangyal

 

Kérdező: 3. Az őrangyalok csak Isten akaratával szinkronban védenek?

HANG: 3. A balesetek megelőzése sem érték önmagában. Amikor valaki azt éli meg, hogy őrangyala által szabadult meg egy balesetből, akkor nagyobb az esély arra, hogy életét jobban Felém fordítsa!

    A jó szellemekkel azért kell élő kapcsolatot kiépítenetek, hogy minden körülmény, így egy baleset szerencsés kimenetele is, Hozzám, Jézushoz segítsen benneteket közelebb, és Velem, Jézussal, mélyüljön el jobban kapcsolatotok. 25 / 2469

 

 

Baleset

 

Kérdező: Uram! Azt kívánod tőlem, hogy én válaszoljak egy olyan levélre, melyben az illető elmondja, hogy Te nem értetted meg, s reméli, hogy nem haragszol, de neked valahogy másképpen és mást kellene mondanod, mint amit és ahogy válaszoltál neki. Hát akkor most én válaszolok. Természetesen saját nevemben.

  Kedves Uram! Nem a HANG nevében, de a HANG helyett én válaszolok levelére. ………

   A levelében említett illető balesete után nem adott hálát gyógyulásáért. Beszélgettem ezzel kapcsoltban a HANGGAL. Ő elmondta nekem, hogy nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy az illető e gyógyulással jól járt. A halálban még az elkárhozottak is, sőt főleg ők, csak jól járnak, mert legalább olyan önismeretre jutnak, melyre földi életükben már képtelenekké váltak. 3 / 248.

 

 

Kérdező: Baleset ért. Mi a teendőm?

HANG: Istennek kegyetlen kegyelmei azok a bajok, amelyek benneteket érnek. De nem a kegyetlenre kell tenned a hangsúlyt, mivel ez csak a ti oldalatokról nézve kegyetlen. A hangsúly a kegyelmen van!

    Amikor valaki magatehetetlen, akkor van ideje (van ugyan ideje máskor is, csak akkor meg tudja tenni, hogy ne arra használja, amire kell, hanem arra, amit ő fontosnak lát ) imádkozni, tanulni. Mert aki e sínpárt nem használja kellő mértékben életében, az mindig elmegy a lényeg mellett, vagyis nem arra használja fel idejét, amire való.

    A földre mindenki azért születik, hogy szeretni tanítsa azokat, akik neki erre lehetőséget adnak. Ennek természetesen van egy feltétlen feltétele, mégpedig az, hogy mutasson példát a szeretésre.

    Amikor valaki korlátozva van mozgásában, akkor azon kell gondolkodnia, hogy milyen eszközöket kell igénybe vennie a szeretni tanításhoz akkor, amikor már meggyógyult. És természetesen a jelent is meg kell szentelnie. Ez a türelemnek, az alázatnak és az önfegyelemnek különböző formái által tud megvalósulni.

    Nagyon szeretlek! Lehetőséget kaptál arra, hogy imádkozz és tanulj! Ha helyesen használod fel most idődet, akkor a halálod óráján majd boldogsággal fog eltölteni a visszagondolás erre. 12 / 1020.

 

 

Kérdező: GYERMEKEM NEM ÉRTI MEG AZ ISTENT.

            1. Kisfiam nem érti a jó Istent.

            2. Engem is nagyon kiborított fiam balesete.

            3. Lehetünk-e még boldogok földi életünkben?

HANG: 1. Ha megnyugtató számodra, ha nem, meg kell mondanom, hogy nem Nekem kell megváltoznom, hanem neked, nektek! Imáitokban mindig arra kértek, hogy Én tegyek valamit. A HANG című könyvekben, a Bibliában, a legkülönbözőbb Mária-jelenésekben Én kérlek benneteket arra, hogy ti csináljatok valamit. Valamit? Hát nem akármit!

    Mindig és mindenütt arra kérlek benneteket, hogy változtassátok meg gondolkodásotokat! Én igyekszem megérteni, hogy sem időtök, sem pénzetek nincs arra, hogy hallgassatok rám. Megértem, de nem helyeslem. Arra van időtök, hogy kérjetek Engem, amikor bajban vagytok, hogy hallgassak rátok. Arra van pénzetek, hogy a tévé, rádió, sajtó különböző híreivel tájékozódjatok a földi világ dolgaiban. Mondom, ezt megértem, de ha itt megálltok, azt nem helyeslem.

    Soha nem lesz megoldás életetekben, ha kívülről indultok el befelé! Csak belülről kifelé van megoldás. Velem kell először rendben lennetek!

    Azt mondod, hogy gyermeked, aki szeret Engem, aki sokat imádkozik is Hozzám, nem érti, miért kell szenvednie! De hát gyermeked nem is ismer Engem! Ő is, te is csak fantáziáltok Rólam, de nem ismertek Engem!

    Gondolj csak arra, hányszor csendesedtél el, és hányszor szálltál le lelked mélyére, hogy Velem találkozz (János 14;23), és elmondd ne csak azt,  hogy mit kellene tennem, hanem átvedd az Én gondolataimat, hogy mit kell tenned?! Hányszor nyitottad ki a Bibliát és néztél utána, hogy Én ki vagyok, és mit akarok? Hányszor mondottad el fiadnak, hogy jobban meg kellene ismernie Engem ahhoz, hogy megértsen?! Nemde te csak arra szorítkoztál, hogy elmondd gyermekednek azt, hogy kérjen Engem, és én meggyógyítom!

    Drága Gyermekem! Te azt gondolod, hogy az egészség boldogít? Mondd, hány boldog emberrel találkoztál már életedben, akit az tett boldoggá, hogy egészséges? Én megmondom! Eggyel sem! A bódultság nem boldogság! Boldoggá senkit nem tud tenni az egészség! Csak Én tudok boldoggá tenni mindenkit, egészséges és beteg embert egyaránt!

    Bizony, nem kisebb feladat előtt álltok, mint az előtt, hogy eldöntsétek: Én tudom-e jobban, hogy mi jó nektek, vagy ti tudjátok azt jobban? Nekem kell rátok hallgatnom, vagy nektek kell Rám hallgatnotok? El kell döntenetek, hogy Én vagyok-e az Úr, akiben bíznotok kell, vagy ti vagytok az úr, akiben Nekem kell bíznom?

    E kérdések eldöntése látszatra könnyű, de a valóságban egész életet igényel!

    A föntiekben válaszoltam az 1 és 2. kérdésedre tömören. Azért tömören, mert már a 15-dik könyvet diktálom médiumomnak, s nem vagyok hajlandó külön-külön mindenkinek egy könyvet írni. Ha annyi áldozatra nem vagytok képesek, hogy e könyveket megszerezzétek, ha töredékét sem vagytok képesek annak az áldozatnak meghozatalára, amit meghoztok a tévé, a rádió, a sajtó érdekében, és ezt még természetesnek is tartjátok, akkor nem tudok közeletekbe férkőzni.

    3. A boldogsággal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy boldogságra vagytok teremtve! De az, amit te boldogságnak nevezel, az nem boldogság, hanem bódultság! Mert mindig bódultság az, ha valaki menekül a halál gondolatától!

    Én nem tudok futni menekülők után! Csak az lehet boldog, aki tudja, hogy olyan jót kell birtokolnia, amit soha el nem vehet tőle senki, még a halál sem, és el sem veszítheti soha! Tehát csak az lehet boldog, aki engedi, hogy ÉN benne éljek! A pásztor is csak azt az elveszett báránykát tudja megtalálni, amelyik béget! Ha valaki azt veszi észre magán, hogy elvesztett Engem, és így kiált Hozzám, azt meg tudom találni, és tudom benne élni boldogító életemet! De aki Rólam lemond, azzal nem tudok mit kezdeni!

    Válaszom tehát kérdésedre ez: Tőled függ, hogy akár már ma boldog leszel, vagy sem! Mert boldog csak egyféleképpen tud lenni valaki! Úgy, ahogy Én akarom, és nem úgy, ahogy ő akarja! Tehát csak úgy lehetsz boldog te is, fiad is, ha igyekeztek megismerni és befogadni Engem magatokba.

    Mérhetetlenül szeretlek benneteket, és e szeretetem boldogító érzését nagyon szeretném átadni neked is, fiadnak is! De ennek feltétlen feltétele az, hogy ne a szenvedésektől való menekülés legyen a legfőbb cél, hanem az, hogy a szenvedésekben felismerjétek önmagatokat, és igyekezzetek a helyes önismeret alapján megismerni helyesen Engem! 15 / 1363.

 

 

Kérdező: MEGVÁLTOZHAT EGY ALKOHOLISTA?

            Alkoholista férjem megváltozik?

HANG: Férjed életében döntő az, hogy milyen tanúságot von le balesetéből. Ha csak annyit, hogy ezután jobban kell vigyáznia, akkor sokkal nagyobb baleset fogja őt érni! Ha azt vonja le, hogy most van ideje elgondolkodnia azon, hogy mire használta fel eddigi életét, és hogyan gondolja a további életét úgy alakítani, hogy ne kelljen félnie a haláltól sem, akkor megérti, hogy semmi nem volt véletlen, és mindaz, ami vele történt, javára történt.

    Férjed sorsa az ő kezében van! Te annyit tehetsz, hogy gyakran Nekem ajánlod őt, és könyörögsz azért, hogy megtérjen és éljen. Ennél többet nem tehetsz. Senkit nem lehet akaratától függetlenül az üdvösség útjára ráirányítani!

    Amikor a HANG-ot kérdezed, akkor Én csak arra tudok neked elirányítást adni , ami a te benső békéd megőrzését illeti. Peresze, ez a csak számodra a MINDEN!

    Imádra nem azért van szükség, hogy Én jobban segítselek téged, hanem azért, mert imáid által a te szíved szeretetének sugárzása erőteljesebb lesz férjed felé, és így neked is, neki is előnyére válik minden fohászod. Amennyiben jó akarat van benne, annyiban, éppen e sugárzás ereje által, el tudja hárítani az előtte tornyosuló akadályokat. Azt mondom, tornyosuló, mert az alkohol által megkötözött ember  nagyon magatehetetlen tud lenni. Ez az egyik legsátánibb kötelék a földi ember számára! 20 / 1985

           

 

Kérdező: SORSSZERŰ A BALESETEIM SORA?

            1. Egy meghatározott napon mindig baleset ér.

HANG: 1. Egy évben egy napot ki lehet bírni, hogy ne menj sehová, ne csinálj semmit. Úgy látszik, hogy te már e dátumra tudattalanodban úgy beálltál, hogy valóban legjobb, ha e napon kikapcsolod magad a forgalomból! Hidd el, nem te vagy az egyetlen, akibe ilyesmi rögzült. 20 / 2007.

 

 

Kérdező: SOK RAJTAM A RENDKÍVÜLISÉG.

            A tévé sugárzása nagyon hat rám.

HANG: Mielőtt megszülettél, te már éltél! Előző életeid folyamán az önzésnek olyan formája alakult ki benned, amely most úgy mutatkozik meg, hogy képes vagy magadon megtartani átlagon felüli módon különböző tárgyakat. Önzetlen szolgálattal feloldható e karmikus gubanc. Ezzel van összekötve a tévé hatása is rád. Nem ad gyökeres megoldást az, ha nem nézel tévét, mivel az ok, a forrás ettől nem szűnik meg

   Az a sok baleset és egyéb betegség-sorozat, amelyen átmentél, szintén ennek a felhalmozódott önzéskomplexumnak következménye volt.

    Ha vállalod, hogy erődhöz és lehetőségeidhez képest elkezded a szolgáló szeretet útját járni, tehát magad problémái helyett mások problémáin, gondjain enyhíteni, akkor a te problémád nemcsak csökkenni fog, de meg is fog szűnni!

 

 

    Megáldalak, hogy az önzetlen szeretet kihívásainak eleget tudj tenni. 23 / 2317.

 

 

 

Kérdező: Lelki betege vagyok egy balesetemnek.

HANG: A balesetedet te okoztad magadnak. Még örülnöd kellene, hogy így megúsztad! Sokkal rosszabbul is járhattál volna!

   Valamikor az a hely, ahol történt a baleseted, egy megszentelt hely volt, amelyet ti megszentségtelenítettetek. Mindazok, akik ebben benne voltak, nagyon nagy lelki sérüléseket szenvednek a mai napig!

    Neked tudomásul kell venned azt, hogy felelős vagy tetteid következményeiért! Adj hálát Istennek, hogy éppen e baleset hozott téged közelebb Hozzám, Jézushoz!

   Az általad említett szerelem sokkal több bajt jelentett volna neked, mint jót, ha folytatódik. Hidd el, hogy fájdalmas csalódástól menekültél meg, és ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy ápold magadban azt az érzést, hanem az, hogy foglald le magadat olyan dolgokkal, amelyek másoknak hasznára vannak.

   Neked sem lehet fontosabb földi életedben más, mint az, hogy a jelen életedben felismerd az Én, a te Jézusod szeretetét irántad. Boldogságod azon múlik, hogy ezt mennyire veszed komolyan.

    Betegséged akkor fog elhagyni, ha vállalod, hogy együtt élj vele. Ha számodra azt tartod legfontosabbnak, hogy e bajod elmúljon, akkor nem sok reményed lehet ennek megvalósulására.

   El kell jutnod arra az önismeretre, amely beláttatja veled, hogy megérdemled azt a keresztedet, amelyet naponta fel kell venned, vállalnod kell, s így kell járnod a földi élet poklában a lelked tisztulásának útját!

    Kedves Barátom! Arról légy meggyőződve, hogy senki nem szeret téged úgy, mint Én, Jézus. De ez a szeretet éppen azért igaz, és helyes, mert nem arra törekszik, hogy a te akaratod érvényesüljön, hanem arra, hogy Isten akaratát juttassa érvényre a földi életedben csakúgy, mint az örökéletben! 29 / 2964.

 

 

 

Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIM TÖNKRETESZNEK.

     Baleset, betegségek, embertelen emberek tönkretesznek idegileg.

HANG: Te elmondtad, hogy lelked jelenlegi állapota milyen tünetekben mutatko­zik meg testeden. Én, Jézus, most elmondom neked, hogy ezek a tünetek mi­ből táplálkoznak, és azt is, hogy miképpen oldódnak le rólad.

Részben rajtad kívüli forrásai vannak idegállapotodnak, részben pedig raj­tad belüli forrása van. A rajtad kívüli forrásokat meg tudod szüntetni. A ben­ned lévő forrással meg kell tanulnod együtt élni.

A rajtad kívüli forrás a baleseted és az embertelen körülmények. A baleset valójában szerencsés eset volt, mert előhozta belőled azt a kidolgozatlanságot, ami addig is rejtetten benned volt, csak éppen egészségi állapotod képes volt erről tudomást nem venni.

Egy hasonlattal világítom meg e gondolatot. Az öregség nem érdem. Az öregségnek leleplező szerepe van. A körülményeknek mindig leleplező szere­pük van, mivel minden körülmény tükör. De az öregség olyan tükör, amellyel - tetszik, nem tetszik - szembesülnie kell annak, akinek ez megadatik. Míg a többi körülmény lehetőséget ad a menekülésre, addig az öregség erre kevésbé képes. Akik azért kívánnak maguknak tiszteletet, mert öregek, azok elárulják, hogy öregkoruk leleplezi azt a hiúsági komplexust, amit nem dolgoztak fel életük folyamán.

Te a baleseted előtt is hordoztad magadban mások megbecsülésének igé­nyét, de mivel ennek jobban meg tudtál felelni, ezért ez kevésbé volt számod­ra terhes. Hálát kellene tehát adnod e balesetért, mert nélküle még ma sem ismerhetnéd magadat olyan jól, mint ennek tükrében.

   Tulajdonképpen minden gyógyulás belülről indul el kifelé. Minden gyó­gyulni vágyó léleknek kimondhatatlanul nagy szüksége van a helyes önisme­retre! Tehát ha felismered, hogy különböző embertelen emberek, akik éppen ezért boldogtalan emberek is, olyan hatással tudnak rád lenni, hogy ennek kö­vetkeztében nem a helyes önszeretet, hanem az önsajnálat ébred fel benned, akkor tudnod kell, hogy az igazi megtérésedet felül kell vizsgálnod. Igen, mert a helyes önszeretet, tehát a benső gyógyító forrás, akkor tud feltörni egy lélekben, ha az "Inkább szeressétek ellenségeiteket!" kijelentésem élni, működni kezd benne. Vagyis, kezd áthelyeződni a hangsúly arra, hogy te hogyan viselkedsz, szemben azzal, hogy veled hogyan viselkednek.

E hangsúlytevésnek el kell érnie, legalábbis meg kell céloznia azt, hogy már ne is legyen érdekes az, hogyan viselkednek veled, csak az, hogy te ho­gyan viselkedsz velük. De ez még nem minden! Ez még csupán pszichológia! Még tovább megyek. Rá kell jönnöd - és ez csak valódi megtérés által lehet­séges -, hogy csak jót képesek tenni veled még a legnagyobb ellenségeid is, mivel az istenszeretőnek minden a javára válik! Ez akkor is igaz, ha pillanat­nyilag ezt valaki még nem látja át. A szíve szemével, ami a HIT, látnia kell! Ezért a lelkében egészséges ember sérthetetlen ember. Igazán egészséges pe­dig csak a hitből élő ember lehet. Igen, mert aki hitből él, az hálálkodni tud olyankor is, amikor a nem hitből élő ember tele van jajjal-bajjal.

    Ideggyengeséged külső forrását, az embertelen emberek, körülmények hatását tehát úgy tudod megszüntetni, hogy kinyitod szíved szemét, elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, s azzal a felismeréssel, hogy is­tenszerető vagy, engeded, sőt akarod megfogalmazni azokat a hálagondolatokat, amelyek azért jogosak, mert nehézségeidnek köszönheted, hogy valóban Rám találtál!

Idegrendszered benső állapota, amelyet te vállaltál, mint karmikus sorsvo­nalat, nem szorul korrigálásra. Ennek az idegrendszernek óriási előnye az, hogy az átlagnál jobban képes beleélni magát mások helyzetébe, s így na­gyobb részvéttel tud lenni a szenvedők iránt. Ennek pedig következménye az, hogy segítőkészsége is leleményesebb, mint azoké az embereké, akik nem rendelkeznek ilyen érzékeny idegrendszerrel. Ezt nem megszüntetned kell, hanem vállalnod kell ezzel az együttélést.

    Bíznod kell abban, hogy Én, Jézus, ha valóban befogadsz életedbe, akkor egész földi életed folyamán vagy növelem erődet, vagy csökkentem terhedet. Tehát az egészen biztos, hogy el soha nem hagylak! Erőm és békém mindig rendelkezésedre áll! 30 / 3135.

 

 

Baleset -Betegség 

 

Kérdező: 1. Feleségem műtét előtt áll. Vállaljuk?

HANG: 1. Első kérdésedre nem válaszolhatok röviden. Tehát meg kell világítanom előttetek bizonyos szempontokat. Az egyik szempont az, mely a felelősség kérdését illeti. Minden orvos felel azért a műtétért, melyet magára vállalt. Mindenképpen igazolnia kell, hogy műhiba nem fordult elő. Ez könnyű akkor, ha a műtét javulást eredményez. De a felelősség akkor is fennáll, ha nem hoz eredményt a művi beavatkozás. Igazolnia kell, hogy rajta nem múlott semmi.

    Ha nem vállaljátok a javallt műtétet, akkor ti hordjátok tovább a felelősség terhét.

    A másik szempont az, hogy az általad említett betegségnek kettő oka lehet. Az egyik a fiziológiai ok. Vagyis, valamely baleset által keletkezett sérülés, mely időnként kiváltja az ilyen tudatvesztést. Ha ilyen esetről van szó, akkor ez a legtöbb esetben műtéttel részben helyrehozható. A mások ok, melynek következményét funkcionálisnak nevezik, ennek valódi arca ismeretlen. Ilyen esetben a hit biztatóbb eredménnyel jár, mint a műtét.

    Azt meg kell értenetek, hogy Én nem vállalhatom át döntésetekért a felelősséget, mert az megcáfolná benső szabadságotok komolyságát. Azt mindenképpen tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok, bárhogyan dönt, bármelyiktek. Útitársnak hozzátok szegődtem, s nem tágítok mellőletek, belőletek. 5 / 390.

 

 

Kérdező:   2. Hogyan gyógyítható meg annak a szeme, aki baleset sérülést szenvedett az egyik szemére?

HANG: 2. Kérdezel egy szembetegséggel kapcsolatban. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy csak másodlagosan kell arra törekedni, hogy bármilyen betegségből valaki meggyógyuljon. Elsődlegesen arra kell törekedni, hogy tanuljatok meg bajaitokkal, betegségeitekkel együtt élni. Enélkül hiába gyógyultok meg testileg, mert boldogabbá nem váltok általa. Aki arra törekszik, hogy bajaival élni tudjon, az gyakran kilábol betegségeiből is. De aki nem erre teszi a hangsúlyt, az még azt a kis jót is tönkreteszi, amit birtokolhatna betegségében. 6 / 487.

 

 

Kérdező: 1. Beteg vagyok. Epilepsziás.

HANG: 1. A te betegségedet szent betegségnek is mondjátok. Igen, mert általában azok szenvednek e betegségtől, akiknek nagyon érzékeny reagálásuk van az anyagon túli világ felé. Most e betegségnek arról a formájáról beszélek, amely nem külső hatás, tehát baleset következtében keletkezett.

    Valóban e betegséged számodra sokkal több áldást hordoz, mint te azt most gondolod. Születésed előtt vállalnod kellett egy olyan betegséget, amely alkalmassá tesz arra, hogy legalább elvben hűséges maradj Hozzám, illetve ahhoz a világhoz, ahonnan a földre jöttél. Ez a mostani állapotod egy olyan gyakorlati figyelmeztetés számodra, amely megkönnyíti azt, hogy ne ess végletekbe. Te tudod, hogy vigyáznod kell magadra!

   2. Szereped szoros kapcsolatban áll karmikus állapotoddal. Olyan empatikus, mások életébe beleérző képességgel rendel­kezel, amely képesség a legfontosabb életformának szükségszerű velejárója, vagyis annak, hogy szeretni kell. Neked ezt nem kell nehéz gyakorlatok által tanulnod, mert számodra ez természetes. Igaz ugyan, hogy elsősorban a szeretésnek nem a tevékeny formája az, amit jól meg tudsz élni, de nem is ez nálad a fontos, hanem a passzív formája. Vagyis, hogy meg tudd érteni azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz, s ugyanakkor szinte érthetetlen számodra, hogy miért van annyi gonoszság a földön. Szereped tehát a békességteremtés!(Máté 5;9). 9 / 734

 

 

Kérdező: Ismeretlen okú epilepsziám van.

HANG: Élesen megkülönböztetendő a fiziológiás és a funkcionális epilepszia. Az elsővel műtéti úton gyakran megbirkóznak az orvosok, mivel oka rendszerint olyan baleset, amely heget hagy maga után az agyban.

   A második, melynek forrása nem mutatható ki, bizony, sokszor ártó erők jelenlétét jelzi. Ennek megszüntetésére a legjobb pszichikai orvosság az, ha az illető gondolatban addig dicsőíti Istent, amíg tudja, tehát amíg birtokában van esze használatának közvetlenül a roham előtt és után. Ha oly gyorsan jön a roham, hogy erre teljesen képtelen, akkor a roham után, amikor már gondolkodni tud, akkor dicsőítse Istent.

    Ez azért szokott hatékony gyógyszer lenni, mert az ártó erők semmiképpen sem akarják vállalni azt, hogy  okai legyenek Istent dicsőítő fohászoknak.

   De ne feledd! Az ártó erők bíznak áldozatuk állhatatlanságában! Neked tehát nem szabad föladnod! Újra és újra, mindegy, hogy hányszor jön a roham, neked vállalnod kell ezt a dicsőítést!

    Van aztán egy másik orvosság is. Amennyiben a környezetet mindig gyakorlati szeretetre segíti az ilyen roham, akkor szintén előbb-utóbb föladják a harcot az ilyen ártó erők.

    Drága Gyermekem! Én legyőztem a világot (János 16;33)! Elsősorban azt a világot, amely az embert belülről akarja tönkretenni!

    Hidd el! Isten, plusz egy fő, mindig abszolút többség!

    Hidd el! Benned vagyok, és érted vagyok benned! 14 / 1302.

 

 

Kérdező: Férjem baleset áldozata lett, de él. Teljesen béna.

HANG: Férjed balesetével kapcsolatban semmi értelme nincs semmiféle vigasztaló szónak. Te most az éled meg, hogy a gyógyulásán kívül nem is létezhet más megoldás, ami téged megvigasztalhatna. Ez így is van abban a szemléletben, amely általában minden embert jellemez mindaddig, amíg boldogságát a külső körülmények megváltoztatásától reméli. A földön bármennyire embertelen és istentelen ez a szemlélet, mégis ezt tartjátok normálisnak, egyszerűen azért, mert az emberek több mint 90 százaléka így gondolkodik.

    Én, Jézus, most nem is vigasztalni akarlak, hanem erőt akarok adni neked ahhoz, hogy te, mint a földi élet egyik vándora, s Számomra nem is akármilyen vándora, ne a jövőből (ami nincs) akarj megoldást, erőt meríteni, hanem a jelenben láss meg Engem, aki mindig a jelenben vagyok erőforrás és megoldás.

    Nem elég tudnotok, hogy ami időben történik, az mind a mulandóság szálára van fűzve, tudnotok kell azt, hogy a magatartásotok mögötti szándék az, ami a döntő. Itt most ne gondolj valami komplikált dologra. Egyszerűen arról van szó, hogy reggel Értem kelsz és indulsz el életutadon, vagy sem. Egyszerűen csak erről van szó! Ha Értem indulsz el, akkor Velem indulsz el. Ekkor akár az egész emberiség lebénultan feküdhet előtted, az sem zavarhatja meg szíved nyugalmát. Ha nem Értem, tehát nem Velem indulsz el, akkor akár a legragyogóbb életigenlés vehet körül, akkor is csak menekülésben tudod elviselni azt, hogy zsákutcából zsákutcába kóvályog életed.

   Én, Jézus, nem vigasztalni, hanem boldogítani akarlak téged is, és férjedet is! A szándékban valóban Velem töltött idő ezt eredményezi függetlenül attól, hogy ki milyen testi állapotban van. E kijelentésemet lehet el nem fogadni, de nem lehet sem megcáfolni, sem megváltoztatni!

    Köszönöm, hogy Elém hoztad szíved fájdalmát. Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet kegyetlen terheit hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket. De ennek feltétele kettő: Tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, és vegyétek magatokra az Én igámat, tehát a gondolkodás-átalakításnak azt a munkáját, amely megérteti veletek e kijelentésem mélységét: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?' 25 / 2462.

 

 

Kérdező: 3. Hogyan lehetséges a megszállottság?

HANG: 3. Véletlenül senki sem lehet megszállott! Előfordul, hogy aki a földre születik, már születésekor a tudattalanjában hord egy olyan nyitott kiskaput, amely alkalmat adhat ártó szellemeknek arra, hogy belé költözzenek. Olyan is van, hogy valaki tudatosan, őszinte bűnbánattal kisöpri lelkét, sőt föl is díszíti, de úgy gondolja, hogy ezzel mindent megtett, s megfeledkezik az éberségről. Az ilyen emberre mondottam, hogy ennek ezután rosszabb lesz a sorsa, mint előzőleg volt.

    Az elmebajosok közül nem mind megszállott. A fiziológiás elmebajos, tehát az, aki valami baleset, vagy már külső hatás következtében vált azzá, az nem nevezhető a szó szoros értelmében megszállottnak. Természetesen válhat az ilyen is megszállottá. A funkcionális elmebajos, tehát az, akinél agyi sérülés nem mutatható ki, bizony megszállott, hacsak nem ő maga vállalta vezeklésnek, már születése előtt ezt az elmeállapotot. Egy idő után azonban itt is megjelennek az agyi károsodások.

    Aki tudatosan Istent szerető, az biztos lehet abban, hogy nem válik ördögi machinációk áldozatává. Istent szerető az tudatosan, aki nemcsak mondja, de éli, valósítja is azt, hogy életében az abszolút első Én, Jézus, vagyok. Az Enyéimnek soha nem kell félniük attól, hogy bárki is elrabolhatná őket Tőlem! De ahhoz, hogy valaki erkölcsi bizonyossággal Enyémnek mondhassa magát, vállalnia kell az alázatnak nyitottságát és határozottságát. Tehát nyitottnak kell lennie mindig a JOBB felé, és a meglátott jóért vállalnia kell keresztemet, az üldöztetést a hatalmasok részéről, a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység megélését, átitatva az okosság és óvatosság bölcsességével.

 

 

    Ne féljetek hát! Bízzatok, mert Én, Jézus, legyőztem a világot! Ti a Győztes oldalán álltok, ha valóban fontos vagyok számotokra! 25 / 2530.

 

           

*******

 

Kérdező: 1. Betegségek gyógyulásáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. A földi ember számára a test egy olyan műszerfal, amely jelzi azt, hogy a lélek hol és hogyan sérült meg. A test annyira múlékony jószág, hogy nem is képes betegségeket hordozni. Csupán arról van szó, hogy a lélek sérülései nyilvánulhatnak meg rajta.

    Amikor azt látjátok, hogy egy jó embernek valami testi baja van, akkor nem arról van szól, hogy ő ártott valakinek, hanem arról, hogy őt bántották, vagy bántják, és ezt nem tudja lelkileg feldolgozni. Amikor pedig baleset, vagy valami olyan esemény miatt érzi magát valaki testileg betegnek, amiről maga nem tehet, s nem is bántotta senki, ő sem bántott senkit, akkor a betegség karmikus eredetű, vagyis olyan, amit ő tudatosan vállalt magára még születése előtt, mivel előző élete során elrontott valamit, amit csak így képes rendezni, a nagy egészet tekintve!

    Mindaddig, amíg csak egyetlen lélek is roncsolt állapotban van, valójában mindenki kénytelen valamiképpen szenvedni az ő állapotát. Még Isten is! De aki az Isten fájdalmát hordozza, az nem lesz ettől boldogtalan! A boldogság és a szenvedés nem ellentétek. De a boldogtalanság és a menekülés egy gyékényen árulnak!

    Akiknek tehát a betegségére rákérdeztél, azoknak külön-külön kell megvizsgálniuk kapcsolataikat Önmagukkal, embertársaikkal és Velem, Jézussal, hogy betegségük gyógyuljon, illetve, hogy boldogságuknak akadálya a betegség ne legyen! 15 / 1421.

 

 

Kérdező: JELENEM ÉS JÖVŐM ÉRTELMÉRŐL

            1. Meggyógyulok-e valaha?

            2. Rendbe jön-e az életem?

            3. Miért vagyok itt a földön?

HANG: 1. Az a baleset, amely téged ért, és amit sorscsapásnak szoktatok nevezni, valóban sorsdöntő, de nem kell sorscsapásnak mondanod. Három szempontot mondok, amiért nem sorscsapás.

    a). Mindenki életében van olyan esemény, amelyről tehet, és van olyan, amelyről nem tehet. Azok az események, amelyekről tehet valaki, felelős módon meghatározzák életét. Azok az események, amelyekről valaki nem tehet, annyiban sorsdöntők, hogy ezek csak javára válnak annak, akivel ilyen események történtek, és semmiképpen sem sorscsapások. Sorscsapásnak csak azok látják, akik nagyon rövid távon látják a földi életet, s hiányzik belőlük, mert nem fejlesztették ki magukban, az a hit, amely az örökélet távlataira nyit ablakot.

            b). Nem sorscsapás, mert van Isten! És az Isten JÓ Isten! Ennek az Istennek engedélye nélkül egy hajszál sem eshet le fejetekről. Nincs olyan, hogy olyasmi történik valakivel (hacsak maga az illető nem akarja), amit az Isten nagyon nem szeretne, hogy történjen, de egy nagyobb ártó erő áthúzza Isten számítását. Istennel senki sem egyenlő! Isten csak EGY van!

    c). Nem volna lehetséges helyes önismeretre jutnotok olyan események nélkül, amelyekről nem tehettek! Márpedig helyes önismeret nélkül helyes istenismeret sem lehetséges. E nélkül pedig az a szívbéke, amely a boldogságotok másik neve, nem válna valóra soha!

    2. Életed feltétlenül rendbe jön akkor, ha nem sorscsapásnak éled meg baleseted következményeit, hanem olyan valóságnak, amely a legoptimálisabb módon képes felkészíteni téged a Velem, a te Jézusoddal történő találkozásra.

    Akkor fogadod el Tőlem a megváltásodat, ha komolyan foglalkozol e kérdéssel: 'Miért jó ez nekem?' (Mármint neked!) E kérdés megválaszolása által vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, amire felszólítottalak benneteket nyilvános működésem kezdetén (Márk 1;15).

    3. Nem ez az első életed a földön. Előző életeidben nem egyszer voltál oka annak, hogy mások hasonló helyzetbe kerültek miattad, mint amilyenben most te vagy. Jelen életedben tehát vállalnod kell annak megtapasztalását, hogy a szeretet igazságban nyilvánul meg!

Ma is élnek olyanok a földön, akik a testi állapot tekintetében rosszabb helyzetben vannak, mint te (gondolj csak a ti országotokban is jár Joni-ra, aki csak a fejét tudja forgatni, s minden másra képtelen, mégis boldog!), és földi életükben felismerik azokat az értékeket, amelyek által önmaguknak és környezetüknek is, állapotuk által, óriási lehetőséget biztosítanak a szeretet kibontakoztatására! 29 / 2969.

 

***************

 

Kérdező: SZABAD AKAROK LENNI!

Van valami remény arra, hogy válás nélkül megszabaduljak durva és érzéketlen férjemtől ?

HANG: Nagyon megértem szomorú sorsodat s elkeseredésedet, de addig, amíg Engem, a csak szeretni és jót adni tudó Istent, okolsz érte, nemigen tudok rajtad segíteni.

    Férjedet nem Én tukmáltam rád, te választottad, s olyan tulajdonságokkal ruháztad fel, amelyekkel nem rendelkezik, olyasmit vársz tőle, amit sem ő, sem más ember soha nem tud megadni neked. Te a boldogságodat férjedtől várod, pedig ő akkor sem tudna téged igazán és tartósan boldoggá tenni, ha nem lenne durva, érzéketlen, sőt a világ legjobb embere is lehetne.

    Egyszerűen nem arra van teremtve, hogy bárkit is boldoggá tegyen, mint ahogy egyikőtök sem arra van teremtve, mert a benneteket boldoggá tevés az ÉN reszortom. Más nem is képes rá, kizárólag ÉN! A legtöbben nem hiszitek el ezt Nekem, emberektől várjátok, hogy boldogítsanak benneteket, aztán természetesen csalódtok, s akkor szidtok Engem, azt élitek meg, hogy még Én is elfordultam tőletek, holott ti raktatok az életetekben mást az Én helyemre, ti fordultatok el Tőlem. Én szabad akaratot adtam nektek, mert a szeretet nem tűri az erőszakot, annyira szabad akaratot adtam nektek, hogy még magatoknak is árthattok, nem akadályozom meg. Ismerem szeretetem erejét, tudom, hogy csak átmenetileg tudtok ellenállni neki, Én türelmesen várakozom rátok addig, amíg vissza nem tértek Hozzám önszántatokból, s akkor boldogan ölellek benneteket keblemre, s Velem együtt örvendeznek az Ég Angyalai, ahogy azt a tékozló fiúról szóló példabeszédben megtalálhatod.

    Tehát neked is csak azt tudom mondani, hogy míg azt hiszed, hogy boldogtalanságod oka a férjed, addig nem tudok érdemben segíteni neked. Meg kell Hozzám térned, el kell Engem fogadnod Uradnak, Megváltódnak, Megszabadítódnak, meg kell Engem ismerned olyannak, amilyen vagyok, s akkor már el is indultál a boldogsághoz vezető úton, máris megtapasztalod, hogy az Isten nem hagy el téged semmilyen megpróbáltatásban, s ha az Isten nélkül hozott döntéseid következményei alól nem is mentesíthet, de az elviselésükhöz feltétlenül megadja az erőt. Megtapasztalhatod, hogy az Isten jó, csak szeretetre, adásra képes, hogy mindent képes a javadra fordítani, ha az Övé vagy, hogy a körülményeidnek is az Istene, és hogy a körülményeidtől függetlenül képes téged boldoggá tenni. Ne azzal foglalkozz, hogy férjedtől hogyan szabadulhatnál meg, hanem Velem! Elmélyülten elmélkedd át evangéliumaimat, ismerj meg Engem, olvasd el HANG-könyveimet, keress olyan embereket, akik már Nekem adták magukat, akik Velem akarnak foglalkozni, kérd a megtérés kegyelmét; ahányszor csak eszedbe jut sanyarú sorsod, adj hálát azért, hogy ez a nehéz sors Felém irányította figyelmedet! Adj hálát durva férjedért! Velem együtt elmélkedve ki fogod tudni találni, hogy miért jó ez neked. Ha megismersz Engem, akkor tudni fogod, hogy Én férjedet is nagyon szeretem, s akkor majd tiszta szívből felajánlod őt Nekem,

Rám bízod, s nem azon fogsz gondolkozni, hogy Isten hátha elpusztítja egy balesetben a kedvedért.

     Drága Gyermekem! Soha el nem múló szeretettel várlak téged is, férjed is, csak rajtad (rajtatok) múlik, hogy mikor olvadsz (olvadtok) bele. Ez az egyetlen feltétele boldogságodnak (boldogságotoknak). 25 / 2545.

 

 

Baleset: 3/248,  5/390, 6/487, 9/701, 9/734, 10/784, 10/852, 12/1020, 14/1302, 15/1363, 15/1421, 20/1985, 20/1979, 20/2007, 23/2317, 25/2462, 25/2469, 25/2530, 25/2545, 29/2964, 29/2969, 30/3135.