Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Balesetben meghalt. Apa, Anya, Gyerek, Testvér, Stb.

Apa

 

Kérdező: Hőn szeretett apám közúti baleset áldozata lett. Felőle érdeklődöm. Hogy történt a baleset? Sokat szenvedett, mielőtt meghalt? Mi van vele?

HANG: Közvetlenül ő szólhat most hozzád.

'Leányom! Ezt a balesetet senki sem szándékolta. Nem bűnért járó büntetés. Nem történt olyan értelemben szeretetlenség, melyért jogosan bárkit is felelősségre lehetne vonni. Az, aki közvetlen oka volt, szenved miatta éppen eleget. Egy életre beléivódik az, ami történt. De most nem szabad róla bővebben beszélnem, mert egészen más problémákkal kell foglalkoznom.

    Annyit mindenesetre mondhatok, hogy ez a világ egyszerűen fantasztikus. Bár nem láthatom még ŐT színről színre, de SUGÁRZÁSÁBAN élek. Majd ha árnyékom megszűnik, akkor kerülhetek arra a pályára, amelyre teremtve vagyok.

    Földi életem utolsó napja egyben nagy fölébredés is volt számomra. Egyszerűen föl sem tudom idézni, hogy szenvedtem-e a baleset miatt. Itt nincsenek meg azok a feltételek, melyek ezt lehetővé tenhetnék. Más miatt van itt nekem is, és másoknak is bizonyos szenvedésünk. Hidd el leányom, a mulasztással elkövetett hibák, a föl nem használt talentumok égetnek itt bennünket. De ez a szenvedés nem olyan, amiről bármelyikünk is lemondana. Ó nem! Ez már az Isten fájdalma bennünk! Ez már olyan, mint mikor a földet kapálják, hogy szép legyen a virágoskert. Ha a föld érezhetné, bizonyára azt mondaná, hogy bár fáj a kapavágás, de abba ne hagyd, mert ez a feltétele az én virágba borulá­somnak. Igen, ez a tudat hallatlanul boldogít. Erkölcsi bizonyosságom van afelől, hogy Aki teremtett, ÖNMAGÁRA teremtett. Amit Ő tesz, abban semmi kivetni való nincs soha. Önmagának farag engem. Ennél boldogítóbb érzést itt el sem tudnék viselni.

    Itt minden szeretetből van, minden a SZERETETÉRT van. Tudom, hogy e szavak csak zörgő csontvázak ahhoz képest, amit itt megélhetek. Egy pillanatra se sajnáljatok engem! De ez nem jelenti azt, hogy ne gondoljatok rám szeretettel! Minden szeretet által elindított gondolat innen van és ide tér vissza. Ezt most kezdem érteni. Nagyon jó az értés. Itt csak ez visz előbbre a szeretetben. Bárcsak tudtam volna akkor azt, mit most ajánlok neked. Ezt ajánlom: Egy-egy nap, vagy hét, vagy hónap elteltével kérdezd meg magadtól: 'Mit tanultam az elmúlt időben, ami előbbre vihet a szeretetben?'- Igen, ezt kérdezd meg magadtól! Igazán majd akkor fogsz örülni tanácsomnak, mikor már te is itt leszel, együtt leszünk, s tapasztalni fogjuk, hogy nem szülő-gyermek a mi kapcsolatunk, hanem testvérek vagyunk, és édestestvérünk Jézus, aki áldott örökké, aki a FÉNY és ERŐ, aki csodálatos helyet készít itt mindannyiunknak. Mi itt nem tétlenkedünk. Mi itt szeretünk, és azt szenvedjük, - legalább is ezen a szinten, ahol én vagyok, hogy nagyobb szeretetre vagyunk teremtve, mint amennyit eddig befogadtunk magunkba. Persze, nem a nagyobb szeretet miatt szenvedünk itt, hanem amiatt, hogy e nagyobb szeretet útját leszűkítettük magunkban.

    Bár közhely, de mégis elhanyagolt, hogy a szeretet léte és növekedése azonos. Csak ott van, ahol növekszik. Igen, mert ahol van, ott kiárad, és éppen azáltal növekszik, hogy kiárad. Csak továbbított szeretet létezik. Minden más csupán ámítás.

    Leányom! Ne engedjétek elhatalmasodni magatokban halálom körülményeit! Inkább engedjétek elhatalmasodni magatokban az egymás iránti jóindulatot, megértést és szolgálatot.

    Feltétlenül találkozni fogunk! Itt senkitől senki nem kér számon semmit. Itt mindenki csak önmagától kéri számon földi életének döntéseit. Ha helyesen akarod szeretni önmagadat, akkor mondjál le arról, hogy bárkitől is bármit számon kérjél. Nagyon örülni fogsz annak, hogy hallgattál rám, ha hallgattál rám. Gondolj csak arra, milyen nagy ÉGI ajándék számodra már az is, hogy így, itt és most szólhatok hozzád!

   Imádkozzunk! Vagyis emeljük gondolatainkat ŐHOZZÁ, aki a  SZERETET." 3 / 216.

 

Anya 

Kérdező: 3. Miért lett édesanyám baleset áldozata?

HANG: 3. Megfelelő hatósági szervek, kérdésedre pontos választ tudnak adni. 38 / 4116.

Férj

Kérdező: OKA VAGYOK FÉRJEM HALÁLÁNAK?

      1. Férjem baleset áldozata lett. Ha nem engedtem volna oda, akkor is eléri őt a halál?

      2. Halála előtt integetett. Vajon mit akart ezzel közölni?

      3. Lesz még valaki, aki úgy mellettem és gyermekeim mellett lesz, mint ő?

HANG: 1. Ha valaki nem szántszándékkal akar meghalni, az mindig az Általam küldött angyallal talál-kozik, amikor meghal. Férjeddel is ez történt.

    2. Amit kezével ki akart fejezni, az saját benső lényének bizonyos rendezetlenségét jelezte, de boldogságának lényegét nem érintette. Olyasmit akart kifejezni, hogy ő értetek akart élni.

    3. Ne ringasd magadat hamis illúziókban! Te kaphatsz mástól pillanatnyi enyhülést fájdalmaidra, de a te számodra is csak Nálam van igazi otthonod. Gyermekeidnek pedig csak egy természetes apja lehet, s ez nem pótolható és nem is szükséges! Elhunyt férjed halála nem szakította meg azt a kapcsolatot veletek, amelyet földi életében kiépített. Most is értetek él, csak más dimenzióban, és ez számotokra nem hátrányt jelent. Hátrányt csak az Én hiányom jelent mindenki számára! 11 / 895.

 

 

Kérdező: MEGHALT, AKIT SZERETTEM.

            Élettársam baleset áldozata lett. Nagyon letört ez az eset.

HANG: Földi életetek tragédiái a ti látásotoknak szomorú következménye. Igen. Hiába beszél valaki egy csodálatos szőttes jobboldalán lévő képről annak, aki csak a baloldalon lévő ákombákom szálakat látja.

     Te most arra kérsz Engem, Jézust, hogy próbáljak szívedet megnyugtató képet vázolni eléd. Erre csak akkor vagyok képes, ha vállalod azt az erőfeszítést, ami szükséges ahhoz, hogy szíved szemével, tehát élő hittel szemléld a világot.

     Először is azt kell belátnod, hogy minden kapcsolatnak csak annyiban van értelme, amennyiben Hozzám, Jézushoz segít. Ha ezt már beláttad, akkor gombolyíthatod tovább a fonalat. Ez a tovább gombolyítás akkor vezet jó irányban, ha ismét csak Én, Jézus, vehetem át életed kormányrúdját.

 Nekem, Jézusnak, mindent el kell követnem annak érdekében, hogy meglássátok, mennyire mulandó minden a földön, és rádöbbenjetek arra, hogy örök értékek vannak bennetek, melyekkel sokkal többet és sokkal nagyobb intenzitással kellene foglalkoznotok. Ha idáig eljutottál, akkor jön a legnagyobb  és legboldogítóbb meglepetés számodra. Ez pedig az, hogy a mindent felülmúló érték Én magam vagyok benned (János 14;23)!

    Aki felől érdeklődsz, már születése előtt tudta és vállalta, hogy élete úgy érjen véget, ahogy véget ért. Ez neki is, neked is fontos volt. Az ő számára sem te vagy a megoldás, mint ahogy a te számodra sem ő a megoldás. A megoldás mindenki számára az az Isten, aki Bennem, Velem és Általam megjelent köztetek azért, hogy befogadjatok magatokba.

    Általam a világosság a világba jött, de legtöbb ember jobban szereti még ma is a sötétséget, mint a világosságot (János 1;5). Emiatt kezdtem úgy e levelet, ahogy kezdtem. 27 / 2780.

 

 

Kérdező: Balesetet szenvedtünk. Férjem meghalt.

HANG: "Drága Gyermekem!

    Az a gyász és fájdalom, amelyet neked, családodnak jelentett férjed halála, az ő számára közel sem gyász és fájdalom! Nem részletezhetem jelenlegi állapotát, de annyit mondhatok, hogy az a szeretetszikra, amely szívében volt, csodálatos lánggá lobbant, és az a mustármagnyi hit, amelyet magában hordott, elindult benne, hogy 'látásban' fává nőjön. Nincs hát okotok semmiféle aggódásra.

Férjed nem került távolabb tőled, csupán te kerültél tőle pszichikailag távolabb. Neki most nagyobb a pozitív hatékonysága felétek és a világ felé, mint volt földi életében. Nektek viszont pszichikailag nehezebb ezt átélni, mint volt akkor, amikor testközelben éltetek vele.

    Hidd el, hogy az a Szeretet, aki őt létbe hívta egykor, most is Az tartja létben, és ez örökön örökké így lesz! Bennem, Jézusban, mindannyian előbb-utóbb találkozni fogtok egymással abban a boldogságban, amelyről ma még álmodni sem tudtok a földön.

A Szentlélek, a kapcsolatok Lelke, vigyáz arra, hogy kapcsolatotokból mindaz, ami szép, jó és nemes volt, az az is maradjon örökkön örökké! 32 / 3300.

 

Gyerek

Kérdező: 1. Gyermekem halálát baleset okozta-e? 2. Az eseményeket megelőzően volt két álmom. Ezek előrejelzések voltak-e?

HANG: 1. Első kérdésedet azért tetted föl Nekem, hogy legyen megfelelő alapja a benned lévő és a hivatalos megállapítással ellenkező véleményed megszilárdítására. Csak azt mondd meg magadnak, hogy ez mire jó? Ha azt mondom, baleset volt, minthogy az is volt, ez nem nyugtat meg. Ha azt mondom, olyan baleset volt, ami miatt mást okolni lehet, az sem a szeretetet fogja benned növelni. Valamikor azt mondtam, hogy hagyjátok a holtakra, hogy temessék halottaikat (8;22). Azt is mondtam, hogy mindaz, aki hátra tekint, nem méltó az Isten országára (Lukács 9;62).

    Soha ne hidd, hogy az ad neked békét, ha bizonyos körülményekkel tisztában vagy! Szívbékét egyedül csak Én tudok adni! Én, és senki és semmi más!

    2. Az eseményeket megelőző álmaid arról tudósítnak, hogy figyelj álmaidra, és másokat is figyelmeztess, ha olyasmit álmodsz, amiről úgy gondolod, hogy előre jeleznek valamit. Igen. Az alvás állapota nagyon alkalmas arra, hogy a tér-idő dimenzión túlról jelzéseket kapjatok. Angyalaim gyakran hívják fel így figyelmeteket olyan eseményekre, amelyekre jó, ha számítani tudtok. Sőt!, van olyan, hogy álomban kapott figyelmeztetés hatására súlyos bajokat is ki tudtok kerülni. Neked van olyan érzékenységed, mely alkalmas arra, hogy ilyen kapcsolatot tudjanak teremteni veled a szellemvilág jó szándékú lakói. 10 / 795

 

 

Kérdező: Gyermekem 22 éves korában meghalt baleset következtében.

HANG: Nagyon szeretném, ha nem vennéd banális dolognak azt, amit mondok gyermekeddel kapcsolatban, de akárhogyan veszed, a legtisztább igazságot mondom, amikor azt mondom, hogy te magad is, amikor már itt leszel, hálát fogsz érezni szívedben azért a balesetért!

    Gyermeked már születése előtt nagy valószínűséggel látta előre földi életének végét! Ezért bizonyos öröm is eltöltötte, hogy a földi élet poklából csak parányit kell megélnie. Ő és angyalaim is nagyon dolgoztak azon, hogy te ne sérülj meg végzetesen e baleset következtében.

    A ti mennyei Atyátok sok embernek sok megtapasztalást enged meg annak érdekében, hogy sok csalódás után ráébredjenek az egyetlen megoldásra, tehát arra, hogy véget vessenek annak a kóválygásnak, melyet önfejűségük rájuk kényszerít a létben, s találják meg az egyetlen megoldást, azt, hogy csak az érték, ami az örökélet mérlegén is érték!

    Te nem adhattál többet gyermekednek a lényeg megtalálásának érdekében, mint amit adtál. Ezért további élete sem neki, sem neked nem jelentet volna többletet lelketek fejlődésében. Te bizonyos értelemben még többet nyertél azzal, hogy ő elment, mint ő, mivel neked kevesebb eszköz állt rendelkezésedre elmélyülni Bennem, mint neki.

    Az mindenképpen jó, ha imádkozol érte, mert minden imádságnak áldást formáló ereje van, ha bizalommal párosul, ha célja az, hogy belesimuljon Atyám akaratába. A szeretet nem téphető szét! A szeretet Isten, aki mindanyiótokban egy és ugyanaz!

    Életed hogyan tovább-jára naponta kell Hozzám fordulnod, és együtt kell meghatároznunk, hogy miképpen lehetne egyre tartalmasabbá tennünk napjaidat. Szeretetem kimeríthetetlen és nem ismer kihagyásokat! Mindig érted vagyok benned! 20 / 1994.

 

Fiú

Kérdező: 1. Miért esett áldozatául fiam egy balesetnek?

            2. Apám mit akart mondani halála pillanataiban?

            3. Isten mit üzen nekem a sok halálesettel?

HANG: 1. Földi életetek hosszát nem, de a tartalmát rátok bízta Teremtő Atyátok!

     Vannak olyan miért-ek amelyek forrására képtelenek vagytok rálátni. Sőt! Alig van olyan miért, amelynek forrása egészen világos lehetne előttetek. Tehát az, hogy valami mi okból történik, szinte egyáltalán nem tartozik fejlődő életetek lényegéhez. Azon viszont, hogy mi célból, azon már fontos elgondolkodnotok, mert ez döntő a jelenetek megszentelése szempontjából.

    Aki főleg a múltban mereng és főleg a múltat bogarássza, az kiteszi magát annak a veszélynek, hogy nemcsak testileg, de lelkileg is megöregszik. Aki meghatározható CÉL felé törekszik, az fiatal marad lélekben még százéves korában is! Ezt nemcsak jó tudnod, de fontos is!

    Természetesen fontos az is, hogy a múlt tapasztalatait használjátok fel a jövőtök érdekében a jelen megszentelésekor, de a hangsúlyt a jövőre kell tenned, tehát arra, ami erkölcsi, tehát boldogító tartalmat tud adni a jelen életednek. Ezt szem előtt tartva halld hát válaszom.

   Fiad életének hossza azért volt ilyen rövidre szabva, mert amit mások irányában, érdekében tennie kellett, megtette. Az csupán fantáziád szüleménye, hogy még mennyit tehetett volna! Az örökkévalóság szempontjából neki is, és mindazoknak, akikkel valami kapcsolata kialakult a földön, a legoptimálisabb időpont volt az ő távozása, mivel csak rontott volna helyzetén, ha tovább marad.

    De másoknak is megnehezítette volna a további fejlődésüket, mert olyasmit is magára vállalt volna szeretet címén, ami sem neki, sem másoknak nem jelentett volna előnyt lelkileg.

    Számodra csak az a fontos, hogy elhidd: amiről valaki nem tehet, és ez leggyakrabban elmondható a halálról, abban mindig főszerepe van a GONDVISELÉSNEK! Nyilván nem akarsz okosabb lenni Istennél, és megelégszel azzal, hogy Isten jobban szereti fiadat, mint bárki a világon. Tehát amiről nem tehetett, az csak javát szolgálhatta. Haláláról pedig ő nem tehetett!

    2. Ha szívedre hallgatsz, magad is tudhatod, hogy mit akart édesapád mondani a halála pillanatában. Ő mindenkinek azt akarta akkor is a lelkére kötni, ami egész életében számára a legfontosabb volt. Tehát azt akarta mondani, hogy legyetek felelősek egymásért, vigyázzatok egymásra, ne az legyen a fontos, hogy ő elmegy, hanem az, hogy ti még itt maradtatok, de ti is utána fogtok menni!

   3. E kérdésre is meg tudod hallani szívedből a választ. Tömören így fogalmazom: A földi életben a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó! Az örök életben pedig csak jó van annak, aki hisz Bennem, és ez a JÓ soha el nem múlóan ÉN MAGAM vagyok! 20 / 1933.

           

 

Kérdező: 1. Egyetlen gyermekünk balesetben meghalt. Miért?

            2. Találkozhatom-e valaha gyermekemmel? Mi van vele?

HANG: 1. Nem óhajtok példázódni Édesanyám fájdalmával, aki szemtanúja volt kínszenvedésemnek és kereszthalálomnak. Nem, mert az Ő fájdalma a legkevésbé sem volt kétségbeejtő fájdalom.

    Kétségbeejtő fájdalma csak annak van, aki nem lát jól a szívével. Aki a szívével jól lát, tehát az, aki nemcsak a mulandóság szemüvegén át szemléli a világot, aki nagy bizalommal tudja kimondani e szavakat: 'mi ez az örökkévalósághoz képest', annak számára nem veszteséget jelent annak halála, akit szeret, hanem inkább kicsit irigyen gondol arra, hogy milyen jó már neki.

    Minél jobban megfeledkezik valaki arról, hogy az örök élet gyermeke, annál fájdalmasabb szerettei halála. De nemcsak erről van szól. Valójában vigasztalni sem lehet azt, akinek nincs élő hite. Azért nem lehet vigasztalni, mert bálványimádó!

    Isten vagy abszolút ELSŐ valakinek az életében, vagy nincs is jelen. Isten nem ópium, nem bódítószer. Isten a hazataláltság! Nem eszköz arra, hogy teremtményei Őt felhasználva, saját mulandó problémáik rozsdáit tisztogassák Vele, hanem egyedüli értelme minden szellemi teremtmény életének!

    Neked fáj fiad halála, aki már mérhetetlenül boldogabb, mint a földön bármikor is lehetet volna. Te azt mondod, hogy szereted, holott megkötözöttséged fájdalmát leplezed a 'szeretet' szóval.

    A helyesen gondolkodó szellemi lények nem szenvedik azt, hanem öröm és hála járja át szívüket olyankor, amikor az általuk szeretett személy leoldhatta már magáról a földi szenvedések béklyóit.

    Akit te fiadnak gondolsz, nem is a te fiad, hanem Isten gyermeke, aki egy rövid időre téged használt fel arra, hogy földi életének rövid kifutópályáját megélje.

    Arra a kérdésedre, hogy 'miért?', te magad is megadhatod magadnak a választ. Halálra születtetek! Aki nem képes megkötözöttségén úrrá lenni, annak semmiféle körülmény sem jó, amikor meghal az, akivel meg van kötözve. Mindenkit okol, csak Istennel való gyenge kapcsolatával ne kelljen szembesülnie!

    2. A Szeretet birodalmában olyan szabad lények élnek, akik leoldották megkötözöttségeiket, s így teljesen EGY-ek Istennel és egymással. Aki örömének nem az a legfőbb forrása, hogy neve be van írva a mennyben (Lukács 10;20), az soha nem fog tudni találkozni szíve békéjével. Sem a földön, sem a másvilágon!

    Mi van gyermekeddel? Megmondom: Gyermekednek fáj, hogy jobban kapaszkodsz az ő emlékébe, mint az élő Isten valóságába.

    Drága Gyermekem! Ne érts félre! Természetesnek tartom, hogy fáj neked fiad halála, de nem tartom természetesnek, hogy annyira átadod magad e fájdalomnak. Ez az átadottságod nem az Isten akarata! Isten akarat az, hogy higgy, remélj, szeress, vagyis az, hogy benső békét élj át, tehát boldog légy! 33 / 3401.

 

Lány

Kérdező: Leányomat baleset érte, melyben meghalt. Szeretném, ha nem mocskolnák be emlékét.

HANG:  A te fájdalmad már nem gyerme­ked halálával kezdődött miatta. E fájdalom feldolgozása sem azáltal történik, hogy lássad pontosan a halála körülményeit. Az az egész esemény következménye volt egy láncolatnak, amely már régebben kezdődött, s szükségszerűen így kellett végződnie. Ezt hidd el saját gyermeked érdekében! Így menekült meg attól, hogy később ne csak neked, de másoknak se legyen szenvedések forrása. Ezt most részletesen nem tudom neked megmagyarázni, de hidd el, hogy nem megoldás az, ha egy eseményt ki akartok szakítani egy esemény­lán­colatból. Senki sem járna jól ezzel.

     Van egy könyvetek. Címét azért nem mondom, mert nem propagálni akarom ezt, de a tartalma azt beszéli el, hogy pár életút mennyire szükségszerűen fordult rá arra a hídra, amely alattuk összedőlt, s halálukat okozta.

     Neked most nem az a feladatod, hogy a körülmények tisztázása által még jobban szítsd a gyűlöletet.

     Amit pedig az emlék bemocskolásáról mondasz, melyet meg akarsz akadályozni, szintén nem lehet cél. Nem, mert aki akar, az még a legtisztább érvek ellen is tud ellenérveket felsorakoztatni, ha akar. Ha pedig te arra törekszel, hogy a rossz emberek jót gondoljanak, akkor csak sajnálni tudom meddő fáradozásodat. Ezt még nekem sem sikerült soha elérnem.

Soha nem fogod tudni megértetni olyanokkal, akik nem akarják megérteni, hogy miért kellett gyermekednek éjjel diszkózni, miért kellett idegen ember autójába beülni, melyet nyilván nem azért tett, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért. Kár a fáradságért! Neked azt kell tenned, hogy kérjed Tőlem az erőt ahhoz, hogy ez az eset is Hozzám hozzon közelebb minél több embert.

    Drága Gyermekem! Kérdeztél, tehát válaszoltam. Nagyon sze­retlek, és nagyon szeretném, ha lelked javára válna szíved fájdal­ma, s ne válna még több gyűlölet forrásává.

    Szeretettel kérlek, hallgass Rám! Ajánld fel fájdalmad, ajánld fel magadat Nekem, s Én ígérem, hogy segíteni fogok abban, hogy benső nyugalmadat megtaláld, s tudd feloldani azt a megkötözöttsé­gedet, amely elhunyt gyermekeddel még most is összeszorítja szívedet. 9 / 770

 

 

Kérdező: 18 éves leányunk balesetben meghalt. Tehetünk érte valamit?

HANG: Földi életetek értelmét abban láttátok, hogy gyermeketekért éljetek. Ez a szemlélet előbb-utóbb azt eredményezi, hogy keserű fájdalom járja át a szülők szívét. Ez akkor is bekövetkezik, ha nem hal meg gyermeketek, csupán jövőjével kapcsolatban nem veszi figyelembe a szülők tanácsait.

    Mivel csak az igazság tesz szabaddá mindenkit megkötözöttségeitől, tehát a vérségi köteléktől is, ezért el kell kezdenetek foglalkozni azzal a gondolattal, hogy gyermeketek elsősorban az Én gyermekem, s nektek egy bizonyos időre átadatott. Nem is annyira az ő szempontja itt a fontos, hanem a tiétek.

    A földi élet kifutópályája nem egyenlő méretű hosszal rendelkezik minden embernél. De amint a repülőnél mindenki tudja, hogy a kifutópálya mérete feltétlenül okosan méretezett, pedig földi értelem áll mögötte, tehát minden repülőnek lehetőséget biztosít a felszállásra, úgy a földi élet hossza is, amelyet égi értelem számított ki, megfelelően méretezett. Nemcsak értelmetlen, de egyenesen hitetlen magatartás azt fájlalni, hogy miért nem élt valaki tovább annál, ameddig élt.

     A megoldás az, hogy reggeltől estig a magatok megszentelésén fáradozzatok. Ennek csak egy szelete a gyermeknevelés. Többet és intenzívebben kell foglalkoznotok Velem, Jézussal! Többet és koncentráltabban kell olvasnotok az evangéliumokat. Meg kell találnotok azokat az embertársaitokat, akikkel Rólam és a Velem kapcsolatos dolgokról, az örökéletről, lelketek fejlődéséről, a szeretni tanítás hogyanjáról rendszeresen el tudtok beszélgetni, tudtok a világért közösen imádkozni, és legfőbbképpen Engem, Jézust, életetek legfőbb irányítójának elfogadni.

    Leányotok már sokkal tisztábban lát, mint a földi életben valaha is láthatott volna. Ennek természetesen nagy előnye az, hogy látja, őt is csak az igazság, a helyes önismeret, az Istent helyesen értékelés teheti boldoggá. Ő ezt már látja, és tesz is azért mindent, hogy megtalálja végleges helyét Nálam.

   Ne a földön akarjatok hát vele találkozni, hanem a boldog örök­kévalóságban! Ne arra vágyjatok, hogy ő eljöjjön közétek, hanem arra, hogy ti, eljussatok egykor Hozzánk a jelen megszentelése által.

    Azt a rövid kis időt, amit még a földi élet jelent, igazán nem érdemes megtöltenetek olyan szomorúsággal, amely nektek sem, és neki sem jelent lelki gazdagodást. Ő a ti örömötöknek örül, és fájlalja azt, ha kicsiny hitűek vagytok. 26 / 2617.

 

 

Kérdező: NEM TUDOM FELDOLGOZNI LEÁNYOM HALÁLÁT!

            Miért kellett balesetben meghalni leányomnak?

HANG: Annak ellenére, hogy mindenki tudja azt az igazságot, amely szerint mindenki halálra váltan születik a Földre, annak ellenére, hogy mindenki tudja azt az igazságot, amely szerint a földi életben sokkal több a keserű óra, mint a boldog időszak, annak ellenére, hogy mindenki tudja, érzi, tapasztalja a földi élet siralomvölgy jellegét, mégis az égetődött be szívetekbe, hogy a halál, főleg a korai halál az valami nagyon rossz. Ennek oka az értelemben és a szívben egyaránt megtalálható.

     Amikor valaki fiatalon meghal, nem arra gondoltok, hogy mennyi szenvedéstől, csalódástól kiábrándultságtól menekült meg, hanem arra a hiányérzetre, amelyet maga után itt hagyott köztetek. Szinte soha vagy alig - csak nagyon - halványan jut eszetekbe, hogy valójában nem őt, hanem magatokat siratjátok, amikor reá emlékeztek.

    A hit a szívnek a szeme. Mivel legtöbb esetben nem arra használjátok földi életeteket, hogy hiteteket, tehát a szívetek szemét tisztítsátok, erősítsétek, ezért az örök életbe vetett hit nagyon háttérbe szorul olyankor, amikor pedig ez az egyetlen forrás, amelyből erőt, vigaszt meríthetnétek, amikor a halál angyala bekopog hozzátok.

    Bizony igaz, hogy a halál angyala is az Isten angyala, és ha egyszer az  Isten angyala, akkor csak jó származhat abból, ha ő valakiért eljön, s minket még itt hagy.

    Drága Gyermekem! Egykor örökre együtt lesznek azok, akikben szeretet él! Értelmeddel és szíveddel egyaránt törekedned kell arra, hogy olyan reményből tudj élni, amely képes eloszlatni életedről a bánatnak azt a  felhőjét, amelyet gyermeked korai, hirtelen halála sodort lelkedre! 40 / 4341.

 

 

Unoka

 

Kérdező: 1. Balesetben meghalt kis unokám. Miért?

              2. Máshol akar leszületni unokám?

              3. Találkozunk még vele?

HANG: 1. Aki nem tudatosan vet véget földi életének, az feltétlenül jól jár a halálban. Igen, mert a halál Angyala is az Isten Angyala! Kétségtelen, hogy nektek fáj az ő eltávozása, de ha az ő szemével látnátok életét, akkor nem is gyászolnátok őt! Nem, mert ő nem önmaga miatt, hanem értetek vállalta rövid földi életét, hogy ti megtanuljátok: a földi élet nagyon rövid! Bizony minden döntésetek előtt érdemes feltenni e kérdést: Mi ez az örökkévalóság szempontjából?

    2. Nem akar máshol leszületni unokád! Csak benneteket akart figyelmeztetni arra, hogy a mulandó értékekkel ne takarjátok el az örök értékeket! Vagyis mindenkor eszközt lássatok mindenben, ami mulandó!

    3. Feltétlenül találkozni fogtok egymással! A szeretet ÖRÖK! 43 / 4714.

 

 

 Testvér

 

 

Kérdező: Öcsém balesetben meghalt. Lelki nyugalmunk érdekében szeretnénk tudni, hogy valóban ő-e a felelős?

HANG: Nem adok információt testvéred jelenlegi állapotáról, de arról igen, hogy miért történt az, ami történt.

    Testvéred még meg sem született, már előre tudta, hogy élete hogyan fog végződni. A rendőrség joggal nem állapíthatott meg mást, mint amit megállapított. Arról van tehát szó, hogy testvéred nem kerülhette ki azt, ami történt. Teljesen helytelen lenne bárkit is felelősségre vonni e baleset miatt. Nemcsak azért, mert attól testvérednek nem lenne jobb, / sőt!, kifejezetten bántaná!/ de elsősorban azért, mert ez egy vállalt sors volt, amelynek a földön így kellett véget érnie.

    Fontos tudnod a következőket. Itt most nem is az az érdekes, hogy ő ezt választotta, hanem az, hogy miért?! Teéretted, értetek! Földi életében nem emlékezhetett rá, de földre jötte előtt nagyon is tudta, hogy neki hatni kell rátok olyan formán, hogy így kapj Tőlem egy levelet, amely ráébreszt arra, hogy a földi életben senki sem szerezheti meg lelki nyugalmát azáltal, hogy eseményeket kitisztáznak neki, hanem csak azáltal, ha Velem komoly, egyértelmű kapcsolatba akar kerülni. Csak Én tudom megadni azt a BÉKÉT, mely után szíved vágyakozik. Nem öcsédről kell neked többet tudnod, hanem Rólam! Rólam kell tudnod, hogy végtelen szeretettel szeretlek, és várom azt a pillanatot, hogy őszinte szívvel befogadj magadba Engem. Megjegyzem, öcsédnek is hő vágya ez most.

    Drága Gyermek! Valamikor ezt mondtam:" Jöjjetek Hozzám..., és Én megenyhítelek titeket."(Máté. 11;28). E kijelentésem ma is helytálló! Magadon is, öcséden is csak Bennem lehet segíteni. Bennem, és senki másban, semmi más által.

    Nagyon szeretném, ha az említett baleset olyan benső szemeket tudna kinyitni benned, amelyekkel rá tudnál látni arra, hogy mennyire mulandó a te életed is, és mennyire nincs értelme semmi olyanért nyugtalankodnod a földön, ami kizárólag úgyis csak itt, Nálam talál megoldásra.

    Mivel a szeretet nem ismer elszakadást, ezért a földi életben, ahol minden találkozás tulajdonképpen egy elválás kezdete, és minden elválás figyelmeztetés, hogy nincs itt maradandó lakásotok, ezért a halál angyalának, bármilyen körülmény közepette is jelenik meg valahol, olyan feladatot kell elvégeznie, mely legtöbbször fájdalmas operáció, de nem annak, aki elmegy, hanem azoknak, akik itt maradnak.

    Furcsa módon tehát az a szenvedés, mely lelkedben van, szeretetedből forrásozik. De megszüntetni nem szabad, és nem is lehet azáltal, hogy ne szeress. Az ilyen fájdalmat csak az képes önmagában enyhíteni, akiben egyértelművé tud válni a majdani találkozás bizonyossága.

   Igen, ez lehetséges, mert a szeretet nem ismer elszakadást. Higgyetek ebben! Aki ebben hisz, az Bennem hisz! – 6 / 497.

 

 

Kérdező:  Testvérem fejsérülésben meghalt. Szinte nem tudunk belenyugodni.

HANG: Az Én utaim nem a ti utaitok, az Én gondolataim nem ti gondolataitok. Kettő tragédia malomköve között őrlődtök. Az egyik az, amit leírtam. Egészen másképpen látom Én az életet, a ti életeteket, mint ti. A másik malomkő pedig az, hogy hiába akarom, hogy az Én látásomat átvegyétek, ti mindent el akartok követni azért, hogy Én vegyem át a ti látásotokat. Valójában ebben őrlődtök fel.

    Értsétek meg! Velem szinte mindent meg lehet csinálni. Lehet bántani, lehet kínozni, lehet megölni, lehet tagadni. De egyet sohasem tudtok megtenni. Ez pedig az, hogy átalakítsátok gondolkodásomat. Vagyis, hogy a ti kedvetek szerint gondolkodjam. Sajnos, Én sem tudom megtenni, hogy ti az Én kedvem szerint gondolkodjatok. A ti gondolkodásotok rajtatok áll, az Én gondolkodásom pedig Rajtam áll. Ti azért nem akartok az Én elgondolásom szerint gondolkodni, mert nem hiszitek el, hogy Én jobban tudom, mi jó nektek, mint ti. Én pedig azért nem akarok a ti elgondolásotok szerint gondolkodni, mert TUDOM, hogy nektek az lenne a rosszabb, akkor is, ha ti most ezt nem látjátok be.

     Most csak annyit tudok mondani, hogy ha ismételten átolvasod azt a levelet, melyet HOZZÁM, A HANGHOZ intéztél, akkor magad is rájöhetsz, hogy öcséd nem volt az a makulátlan szent, amilyennek őt leírod. Egyiktek sem szent. Nem is lehettek azok a földön. A föld nem a boldogság földje, hanem a siralom völgye. A föld sokkal jobban pokol, mint mennyország! Nagyon sajnálom, hogy ezt évezredek tapasztalata alapján sem hiszitek el. Nektek, sem az Én sorsom, mely istálló és kereszt között feszült, sem a ti sorsotok, mely annyira terhelt különböző szenvedésektől, nem tudta eléggé tudomásotokra hozni azt, amit Én annyira hangoztattam: „Keressétek az Isten országát, és annak igazságát!”(Máté 6:33).

    Azt tudom tehát mondani, hogy aki a fölre születik, az olyan vándorlásba kezd, amely vándorlásnak a földön megnyugtató vége sohasem lehet. Nem, mert a mulandóság világa az örökkévalóságra teremtett gyermekeimnek nem lehet más, mint lefelé haladó mozgólépcső. Aki nem akar fölfelé törekedni, aki megáll rajta, az automatikusan távolodik Tőlem.

    Végtelen szeretetem nem tehet mást, mint bízik bennetek, hogy egyszer majd zúgolódás helyett tisztábban és erőteljesebben fogjátok keresni azt, ami örök, és könnyebben el tudjátok majd engedni azt, ami mulandó. 7 / 516.

 

 

Kérdező: KI VOLT A HIBÁS?

            Testvérünk autóbalesetben meghalt.

HANG: E balesettel kapcsolatban három gondolatotokra akarok reagálni.

    1. Ki volt a hibás? Amikor ilyen gondolat fogalmazódik meg bennetek, olyankor ott van a felelősségre vonás gondolata is. Bár tudjátok, hogy semmiféle módon nem hozható vissza az, aki már meghalt, mégis úgy gondoljátok, hogy könnyíti fájdalmatokat az, ha gyűlöletet tudtok ébreszteni magatokban valaki iránt, akit okolni lehet a történtekért. Ennek érdekében még Engem, Jézust is megpróbáltok igénybe venni.

 Meg kell mondjam, hogy testvéred balesetének oka ő maga volt! Már jóval előbb elindult benne egy olyan döntés-folyamat, amelynek ez lett a vége! Ne keressetek tehát bűnbakot.

 2. Az a látás, amelyben részesült, annyira meglepte, hogy sokáig nem tudott kibontakozni abból a fojtogató szellemi ködfelhőből, amely szinte rákényszerítette őt arra, hogy helyes önismeretre jusson. E ködfelhő belőle áradt, és úgy fonta őt körül. Ez egészen addig tartott, amíg erőt, bátorságot nem vett magán arra, hogy befelé nézzen. Miután felismerte valódi önmagát, feljajdultak benne azok a mulasztások, amelyek rövid földi életét földarabolták, s emiatt még jó, hogy elég gyorsan véget ért a földi pályafutása.

 Ő már tudja, hogy azok, akik űrt hagytak maguk után a földön, olyan értékeket hordoztak, képviseltek, amelyek enyhítik a halál után felismert hiányosságaik szenvedését, s ezt az enyhületet csak növeli a földön maradottak imája, hite, szeretete.

 3. Testvéretek nemcsak önmaga számára élheti meg azt, hogy halála által, a helyes önismeretre jutása és a földi életében magában hordott komoly értékei, - amelyek óriási segítséget, lehetőséget adnak számára arra, hogy szíve békéje, harmóniája a VÉGTLEN SZERETET szándéka szerint - kibontakozzanak benne, hanem azt is világosan látja, hogy ti, akikben él az iránta való szeretet, szintén komoly segítséget, lehetőséget kaptatok az ő baleset által arra, hogy a VÉGTELEN SZERETET valóságának komolyságát jobban elfogadjátok, Benne jobban bízzatok, és így készüljetek fel a nagy TALÁLKOZÁSRA!

 Üzenete számotokra ez: 'Minden, ami mulandó, eszköz! Nem a halál után, hanem már a földi életben is a CÉL, a napi feladat, a szívbékének biztosítása!'31 / 3200.

 

 

*******************

 

Kérdező: Uram! Pár perccel ezelőtt ment el tőlem az az orvos barátom, aki szeret Téged, s nyitott feléd.

       Egy súlyos balesetet mondott el, mely az éjszaka történt, s melynek két jó ismerőse esett áldozatul. Arra kért, beszéljek Veled, s én azonnal Hozzád fordultam. /1993. dec. 26./

HANG: Hozzám fordultál, s Én nagyon meg­nyugtattalak. Azt mondtam, s mondom most is, hogy csodát fognak látni azok, akik ezzel az üggyel foglalkoznak.

     Bár ezt akkor élnék meg igazi csodának, ha tudnák, mily kevésen múlott, hogy nem történt sokkal nagyobb tragédia.

     Valóban olyan állapotban vannak most, hogy elég reménytelennek tűnik az orvostudomány számára a helyes meg­oldás, a gyógyítás. Be fogom bizonyítani neked és azoknak, aki­ket ez érint, hogy értékelem orvos barátod döntését, vagyis, hogy hozzád jött és imára kért meg ismerősei érdekében. Meghallgattalak, s teljesítem kívánságotokat. E baleset fi­gyelmeztetés, és hitetek erősítését fogja szolgálni. Fontos volt ennek bekövetkezte. Szenvedő alanyai túlságosan sok olyan utat kötöttek be életükbe, mely utakon át nem az Én információim ha­tása érvényesült teljesen. Ha nincs ez a baleset, nagyon leár­nyékolódott volna minden Tőlem származó hatás." 2 / 98.

 

 

Kérdező: Tragikus körülmények között meghalt az, akit nagyon szeretek. Miért?

HANG: Amikor valakinek tele van sebekkel a lelke, akkor annak, ha simogatják, az is fáj. Ilyen most a te lelked állapota. De hát Én nem mondhatok senkinek mást, mint az igazságot! Ha kérdezel, kénytelen vagyok válaszolni akkor is, ha ezzel fájdalmat okozok. Fájdalmadnak oka nem Én leszek, hanem a te hozzáállásod az élethez!

    Adj hálát Istennek, hogy az történt, ami történt. Neked fogalmad sincs, hogy mitől szabadultál meg! Én tudom, hogy mit beszélek! Mérhetetlen sok lelki szenvedés várt volna még rád, ha nem történik az, ami akkor történt. De hidd el, hogy annak a fiúnak is csak előnye származik abból a tragédiából! Én látom, hogy mi lett volna további életében, és csak azt tudom neked mondani, ha te is így látnád, ahogyan Én látom, akkor nagyon egyetértenél Velem!

    Furcsa, de igaz, hogy amit ti a legrosszabbnak éltek meg, az gyakran az, amiért egy örökkévalóságon át hálásak lesztek Istennek! Messzire nézzen, aki élni akar!!! Nincsenek véletlenek. Isten a körülményeknek is az Istene.

    Az Én kereszthalálomat is, akik látták, a legnagyobb rossznak gondolták, s a legnagyobb jó származik ebből számotokra.

    Adj hálát Istennek, hogy Ő nem úgy gondolkodik, mint te! Ti nagyon röviden és nagyon keveset láttok abból, amit földi életnek neveztek. A föld nem a boldogság országa. A földi életnek másik neve inkább: POKOL! Eljön az idő, amikor nagyon igazat adsz majd Nekem!

   A te feladatod az, hogy becsülettel tégy meg minden nap mindent, ami a feladatod! Ezzel segítesz legtöbbet volt barátodnak is, és magadnak is. De ezzel teszel legtöbbet azért is, hogy elviselhetőbb legyen másoknak is a földi élet.

    Nagyon szeretlek, és mindent megteszek, hogy gyógyítsam lelki sebeidet! 12 / 1113.

 

           

Balesetben meghalt: 2 /98, 3 /216, 6 /497, 7 /516, 9 /770, 10 /795, 11 /895, 12 /1113, 20 /1933, 20 /1994, 26 /2617, 27 /2780, 31 /3200, 32 /3300, 33 /3401, 38 /4116, 40 /4341, 43 /4714.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

This commonly, leader reached, obesity.

(gokezoy, 2019.04.20 07:51)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Online</a> hlc.hepb.hang-osszefoglaloja.eoldal.hu.swq.mw http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Budapest

(Tubi mama, 2017.12.25 21:06)

Miért lett a 16 éves szépséges, okos fiú unokám öngyilkos?Felfoghatatlan és érthetetlen.
Akarta vagy csak egy véletlen volt?
Úgy szeretném látni s megölelni, beszélgetni vele.Mi tévő legyek?

MIÉRT?

(A. Kriszti, 2014.09.18 20:07)

A Szerelmem, az élettársam meghalt autóbalesetben Elötte engem hivott fel, én azonosítottam később. MIÉRT kellett elvenned? :(