Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Becsvágy

ROSSZ-E AKTIVITÁSOM GYÖKERE?

Kérdező:  1. Aktivitásom nem becsvágyból van? Munkahelyemmel kapcsolatban vannak néha kételyeim.

HANG: „1. Gyermekem! Sem az aktivitás, sem a becsvágy nem rossz önmagában. Minden fejlődésre teremtett gondolkodó lényben ott kell lennie annak a becsvágynak, amely lendítő erőt ad, táplál és biztosít. Akiben nincs becsvágy, az nagyon sérült lélek. Főleg a helytelenül értelmezett alázat hangoztatásával lehet valakit ilyen értelemben beteggé tenni. Munkahelyednek éppen úgy, mint más munkahelynek, van árny- és van fényoldala. Annyi fényt, mint jelenlegi munkahelyeden, nehezen találnál bárhol. Légy hálás a jelenlegi munkahelyedért, imádkozz, kérd áldásomat a kicsinyekre, és kérj erőt, hogy fáradságod ne legyen az idegzet fáradsága, hanem olyan, amely együtt jár a szív békéjével. 7 /564

 

 

 

Kérdező:  Álmomban a királyi koronát láttam az égen.

HANG: Minden álom közvetít valamit, amit ébrenlétben nem fog föl a tudatotok. A tudatalatti világ nem térben és időben él. Az álomban megjelent szimbólumok olyan információkat közölnek veletek, amelyek sokkal többet jelentenek, semmint szavakkal ki lehetne fejezni azokat.

Az álmodban látott szimbólum azt közli veled, hogy pszichikai gyökereid az átlagnál mélyebben nyúlnak szülőfölded talajába. Nem arról van szó tehát, hogy országotok különleges ország, hanem arról, hogy számodra nem jelentene megnyugvást hosszú távon sem, ha földi hazát kellene cserélned. Nem kiválasztottságot jelent az, amit láttál, hanem olyan önismeretre segíthet, amely alapján jobban tudod kamatoztatni képességeidet.

Az a kultúra, amelyet ti népi kultúrának neveztek, nálad nem becsvágyból kap értéket, hanem számodra olyan talaj, ami lelked épülését nagyon tudja segíteni. Ne hidd, hogy ez mindenkinél így van! Az általad látott álomkép arról tanúskodik, hogy nyitott vagy e népi kultúra helyes értékelésére.

Ne feledd! A ti hazátok a MENNYBEN van! Bármennyire is értékes földi hazátok, itt minden csak eszköz arra, hogy az igazi hazát, a mennyek országát itt és most szívetekbe fogadjátok! A Mennyországban nem nációk vannak, hanem szerető lelkek, akik mint testvérek élik meg azt, hogy Isten mindannyiuk boldogító atyja! 18 /1811 - 1800

 

 

 

Kérdező: BENNEM IS SZÓL A HANG.

Bennem is megszólalt a HANG!

HANG: Igen, rajtad keresztül is mondom azt, amit a HANG- médiumomon keresztül mondok mindenkinek. Nemcsak azt, hogy nagyon szeretlek, nemcsak azt, hogy az Enyém vagy, nemcsak azt, hogy amint Én neked, úgy te Nekem örömöm vagy. Én, Jézus, hitelesíteni akarlak téged! Ez nagyon fontos! 

Abban a világban, amelyben élsz, sok ember szívében felébredhet az irigység, a becsvágy, és egyéb nem Tőlem származó gondolat és vágy, de neked nem szabad ezektől sem félned, sem meghátrálnod. Ha Értem élsz, akkor nem lehet sorsod más, mint az Enyém, Jézusé volt.

Ha bűnösnek mondanak, végső soron igazat mondanak, tehát nem kell emiatt bánkódnod, amint nem is bánkódsz emiatt. Ha megaláznak, nem kell nyugtalankodnod, hisz Engem, az Isten Fiát, ördögnek mondtak, ez Engem nem tett boldogtalanná.

Örülök e kijelentésednek: „Boldog bűnös vagyok!” Valóban számodra már nem is szabad, hogy problémát jelentsen az, hogy milyen vagy. A döntő az, hogy kié vagy! Enyém vagy! Ez a te boldogságod forrása!

Amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy ne félj a kritikától! Minden kritikát végy komolyan, és fogadd el mindegyiket olyan vésőnek, amely faragni akar téged. De tudnod kell, hogy lelki atyád sem tévedhetetlen, és olyankor, amikor valami jót csak rád akar alkalmazni, akkor tudnod kell, hogy Én, Jézus, minden gyermekemet minden jóban részesíteni akarom. Ha ő azt mondja, hogy bizonyos kegyelmeket te megkapsz, míg mások nem kapnak meg, akkor pontatlanul fogalmaz. Ha azt mondja, hogy Én nem vagyok személyválogató, de szerepeket kiosztó vagyok, akkor igazat mond, és helyesen fogalmaz.

Tehát nem arról van szó, hogy van, akinek több, van akinek kevesebb kegyelmet adok, hanem arról van szó, hogy van, akinek ezt, van akinek azt a szerepet adom.

Te olyan szerepet kaptál, hogy hallod hangomat úgy, ahogy mások nem hallják. És mindaddig, amíg kiteszed magadat megfelelő, jó szándékú kontrollnak, Én szólni fogok általad. Te ettől nem leszel jobb, de erőt és szenvedést kapni fogsz átlagnál nagyobb mértékben, és ezt jó, ha tudod! 27 /2759

 

 

 

***********************************

Becsvágy: 7 /564, 18 /1811 - 1800, 27 /2759.

           

 

Becsvágy

(lat. 'ambíció') : érvényesülésre, megbecsülésre törekvés. A becsvágy felfogható érzelmi diszpozíciónak, lelkesedésnek, de céltudatosságot (tervszerűséget) és önismeretet feltételez. Hátterében a hatékonyságra, a képességek kibontakoztatására (önmegvalósítás), a teljesítmény elérésére (teljesítménymotiváció), a pozitív önértékelésre, a másokkal szembeni fölényre, a függetlenség v. egyenlőség kivívására (dominancia) sarkalló késztetés ek húzódhatnak meg. - Ir. Maslow, A. H.: Elmélet az emberi motivációról. in: Sutermeister, R. A. (szerk.): Ember és tevékenység. Bp. 1966. 85-107.

Séra László

http://www.kislexikon.hu/becsvagy1.html


Read more: http://www.kislexikon.hu/becsvagy1.html#ixzz3AzsgapNf