Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AIDS. Lelki AIDS

AIDS                                                       

Kérdező: Uram! AIDS-fertőzésben szenved valaki. Segítségért fordul Hozzád. Hová is fordulhatna?

HANG: Valóban, hová is fordulhat egy olyan ember, aki minden nap szembesül azzal, hogy ő halálra ítélt?

  Két út között választhat csupán. Emiatt előnyben van azokkal szemben, akik nem fertőződtek meg AIDS-el, mivel azok három út között választhatnak, holott mindenki számára csak EGY ÚT A JÓ ÚT.

   A két út pedig a következő: Vagy átadja magát olyan benső szorongásnak, mely csak különböző narkotikumok által teszik elviselhetővé számára a jelent, vagy átadja egészen magát Nekem. - Most neki szólok közvetlenül:

    Drága Gyermekem! Mivel valóban megbántad botlásaidat, ezért érzékeltettem veled, hogy mennyire szeretlek. Gyötrődéseidben úgy álltam melletted, hogy azt nem tudtad észre nem venni. Lelkedről a múlt árnyékait el tudtam hessegetni. Így megtapasztalhattad, hogy mit is jelent a Hozzám tartozás tudata. Igen. Depressziódból kihoztalak már némiképpen, de ennél többre nem tudtam jutni veled. Most megmondom, hogy miért. Azért, mert a boldogsághoz, az Én zavartalan, teljes jogú munkámhoz fölötted nem elég az, hogy megbántad bűneidet. Még egy kisdiáknak sem elég, hogy fájlalja hanyagságait rossz jegye miatt, hanem valamit még nagyon meg kell tennie. A kisdiáknak tanulnia kell, hogy kijavítsa rossz jegyeit. Te azzal, hogy megbántad bűneidet, még megtérésednek csak kisebbik részét valósítottad meg. Ezután kell, hogy következzék a java. Ez pedig nem más, mint az, hogy add át Nekem életedet. Nagyon kérlek erre! Könyörgöm, tedd meg! Nézd, életeddel már úgysem tudsz nagyon mit kezdeni. Az AIDS-t csak Én tudom meggyógyítani! De nem tehetem, míg nem vagy az Enyém egészen. Nem, nem úgy van, hogy előbb gyógyítsalak meg, aztán majd átadod Nekem életedet. Nem, nem így van. Éppen fordítva. Először add át életedet, úgy add magadat oda Nekem, amilyen vagy, aztán bízd rám a többit. Onnan tudod, hogy meg vagyok elégedve élet-átadásoddal, onnan tudod, hogy igaznak tartom, ha már át tudod élni azt, hogy számodra nem a gyógyulás a fontos, hanem AZ, akinek a kezébe tetted az életedet. Ha világos előtted, hogy csak Én tudlak meggyógyítani, s tényleg átadtad Nekem életedet, akkor számodra már teljesen mindegy, hogy hogyan döntök. Ha igazán szeretsz, akkor örülsz, hogy részedről már le van a gond a döntésről. Én majd tudni fogom, hogy milyen szerep lesz számodra a legjobb a te jövődre nézve is, ha már igazán az Enyém vagy. Ha igazán szeretsz, akkor ne az után vágyódj, hogy meggyógyítsalak, hanem az után, hogy Valóban Enyém legyél. Ez a fontosabb mindennél még annál is, hogy gyermekedet fölneveld. Fontosabb, mert ha van akkora hited, hogy átadd magadat Nekem, akkor azt is el fogod hinni, hogy számomra sokkal fontosabb gyermeked élete, jövője, mint neked. Értsd meg, Velem csak jól lehet járni! Mondj ellene a Kísértő ijesztgetésének! Velem foglalkozz többet, sokkal többet, mint eddig tetted. Sokat mondj hála-imát. Ahhoz, hogy erre képes legyél, ahhoz meg kell tanulnod meglátni szeretetem megnyilvánulásait életedben.

    A megtérésnek az a szintje, melyben most élsz, nem elég. Sajnos legtöbben, miután elárasztottam őket Lelkemmel, megrekednek annál a szintnél, melyben most te vagy. Ez olyan, mint mikor egy beteg megreked ott, megelégszik azzal, hogy jó orvosra talált, s már nem is fárasztja magát azzal, hogy rábízza magát orvosára. Főleg, ha észreveszi, hogy orvosa nem elégszik meg a tüneti kezeléssel. Pedig orvosa éppen ezáltal nevezhető JÓ orvosnak.

    Nagyon szeretlek! Kimondhatatlanul! Folytass Velem rendszeresen párbeszédet. Erőltesd rá magadat arra, hogy olyan gondolatok jussanak eszedbe, melyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Nem Miattam kell erőltetned magad, hanem miattad. Én a Forrása vagyok az említett gondolatoknak, de neked kell eltávolítani azokat a gátlásokat, melyek akadályai e Forrás feltörésének. Ilyen gátlások: nincs értelem; minden mindegy; majd csak lesz valahogy; nem Jézus az, aki beszélni akar bennem, csak én akarom vigasztalgatni magam; szegény kislányom, mi lesz vele; nem is szeret igazán az Isten; nem is érdemlem meg, hogy foglalkozzék velem; mit számít neki, hogy mi van velem; stb.

    Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok mind a Megtévesztőtől jönnek. Ezeket direktben nem tudod legyőzni, csak indirekt módon, vagyis úgy, hogy nemcsak hiszel a Forrásban, aki benned él, vagyis Bennem, hanem segítesz Nekem abban, hogy felszínre törhessenek a számodra építő, vigasztaló, buzdító gondolatok. Én csak PARTNERED tudok lenni a földön. Ha ezt lehetővé teszed számomra, akkor SZOLGÁD leszek a másvilágon.

    Újra mondom: Nagyon szeretlek. Gondolj erre gyakran, és törekedj meglátni szerelmem jeleit életedben! Így kikerülheted a legnagyobb rosszat, a hálátlanságot, s megölelheted a legnagyobb jót, a hála érzését.

    Nagyon szeretlek, és nagyon várom feltétel nélküli önátadásod, s ennek további, gyakori megismétlését. Ez lesz Számomra a te szerelmi vallomásod. 3/205

 

 

Kérdező:  Bűn-e a házasság előtti  szexuális kapcsolat?

HANG: Ami pedig a szexualitást illeti, hát bizony e téren két végletet kell kerülni. Az egyik véglet az, mikor valaki súlytalannak érzi erkölcsileg e téren az önfegyelmezést. Sajnos, az AIDS ennek következménye. A másik véglet az, mikor valaki ezt tartja szinte az egyetlen problémának. Sajnos, ennek következménye az a sok idegbeteg közöttetek. Nem véletlenül került hatodik helyre a szex a parancsok tábláján. Bár hatodik, de ott van! Ez a szemlélet megadja a hozzáállás fontosságát és mértékét is. 

   Vegyétek kitüntetésnek, hogy e téren nem automatikát építettem be életetekbe, hanem a fegyelmezett szeretet elvét, mely nem használati tárgynak tekinti a másik félt, hanem szabadon, szeretetben hozott döntés által biztosítja azt a gyarapodást, mely fenntartja az emberi nemet, és ugyanakkor eggyé kovácsolja a szerető szíveket is. E téren az önfegyelem és a hűség, mint két csodálatos angyal, kell legyen kísérőtök, segítőtök a benső béke felé. 6/434

           

 

 

BŰN-E A HÁZASSÁG ELŐTTI TESTI KAPCSOLAT?

Kérdező: Sokszor feltör bennem a régi ember. Bűn-e a házasság előtti  szexuális kapcsolat?

HANG: Az egész földi életen áthúzódik az a küzdelem, melyre vállalkoztál akkor, amikor vállaltad a földi életet. Ennek a földi életnek a természetéhez tartozik az, hogy a lelki életben nincs pihenés. Ezen nem szabad bánkódnod. Egyre jobban azt kell átélned, hogy minden bukdácsolás ellenére is az Enyém vagy.

   Erkölcsi fejlődési szintet nemcsak örökölni nem lehet, de konzerválni sem. A régi ember valójában már nem létezik, ha egyszer mellettem döntöttél, csupán a súlyát érzed, mint mikor valaki reumatikusan fájlalja a már régen eltörött,  majd összeforrott csontjai­nak forradását. A döntő az, hogy tudatosan már döntöttél mellettem.

   Ha egy rakétát kilőttek egy megfelelő cél irányába, akkor az egyik lényeges dolog már megtörtént. De amint rendszeresen pályamó­dosítást kell végezni a száguldó rakétán, mert különben elmenne a cél mellett, éppen így az egyszer már Nekem odaadott életedet rendszeres pályamódosítással irányítanod kell, ha állapotszerűen kapcsolatban akarsz maradni Velem. Ez napi öt perc bűnbánattal megvalósítható.

    De tudnod kell, hogy ez a feladat egész életen át tartani fog. Vagyis nem az a baj, ha valaki elesik. Akkor van baj, ha valaki nem akar újra és újra nekirugaszkodni az útnak. Csak azt tudom célba juttatni, aki nem csügged el, s vállalja tovább is a szükséges pályamó­dosításokat. Ebben légy hűséges, és akkor megnyered az ÉLET koronáját.

    Ami pedig a szexualitást illeti, hát bizony e téren két végletet kell kerülni. Az egyik véglet az, mikor valaki súlytalannak érzi erkölcsileg e téren az önfegyelmezést. Sajnos, az AIDS ennek következménye. A másik véglet az, mikor valaki ezt tartja szinte az egyetlen problémának. Sajnos, ennek következménye az a sok idegbeteg közöttetek. Nem véletlenül került hatodik helyre a szex a parancsok tábláján. Bár hatodik, de ott van! Ez a szemlélet megadja a hozzáállás fontosságát és mértékét is.

   Vegyétek kitüntetésnek, hogy e téren nem automatikát építettem be életetekbe, hanem a fegyelmezett szeretet elvét, mely nem használati tárgynak tekinti a másik félt, hanem szabadon, szeretetben hozott döntés által biztosítja azt a gyarapodást, mely fenntartja az emberi nemet, és ugyanakkor eggyé kovácsolja a szerető szíveket is. E téren az önfegyelem és a hűség, mint két csodálatos angyal, kell legyen kísérőtök, segítőtök a benső béke felé. 6/434

 

 

 

Kérdező: 1. Gyógyíthatatlan beteg vagyok? Valóban nem gyógyítható az AIDS?

                2. Felelősséget érzek az emberekért.

                      3. Isten valóban megbocsát nekem?

HANG: Minden ember gyógyíthatatlan betegséggel születik a földre! Azok a betegségek, amelyeket ti gyógyíthatatlannak mondotok, azért jelennek meg, hogy figyelmeztessenek benneteket arra, hogy az emberi segítés VÉGES! A ti képességeiteknek határai vannak. Ez nem baj, mert azt, ami a legfontosabb boldogságotok érdekében, azt mindenki meg tudja tenni. Ez pedig nem más, mint az, hogy jöjjetek Hozzám, akik az élet terhét hordozzátok (Máté 11;28), és Én megenyhítelek benneteket.

    Igen. Te leveledben gyóntál Nekem, és ezt Én nagyon nagyra értékelem! Hidd el, hogy amit nekem bűnbánó szívvel elmondasz, azt már le is vettem rólad! Hidd el, hogy mérhetetlen szeretettel szeretlek, és éppen ezért Nálam mindig megtalálhatod lelked békéjét. De újra és újra mondom: HIGGY BENNEM!

   Az nem érinti a lényeget, hogy valaki beteg, vagy egészséges. Lehet bárki betegen boldog és egészségesen boldogtalan! Minden azon múlik, hogy Velem milyen kapcsolatot tart fenn valaki.

    Te tanúságot tettél arról, hogy Nálam akarod megtalálni szíved nyugalmát. Légy állhatatos, és meg is fogod tapasztalni az Én jóságomat! Engem nem befolyásol sem az, hogy ki milyen nemzetiségű, sem az, hogy ki milyen bűnöket követett el elmúlt életében.

    Engem egyetlen dolog érdekel: hiszed vagy nem, hogy Én szeretlek, és hiszed vagy nem, hogy szeretetem mindenre képes azok érdekében, akik viszontszeretnek? Ha ezt elhiszed, akkor nincs aggódásra semmi okod.

   Te nem felelsz senkiért, csak egyedül önmagadért! Ha pedig Hozzám jössz, akkor Én felelek érted, és neked akkor már megszűnik nyugtalanságod.

   Én nemcsak mondtam, hanem Magamra nézve is kötelezőnek éltem meg, hogy mindig, mindenkinek, minden bűnét megbocsátom, ha bűne terheit Hozzám hozza.

   Légy biztos abban, hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy! Fontos, hogy az Enyém vagy! Ha ezt elhiszed, akkor Én képes vagyok téged újjáteremteni. 10/859

 

           

 

Lelki AIDS 

Kilencedik Stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel.

HANG: Ez a REMÉNY Stációja. Nem lehet annyiszor el­esne­tek, hogy föl ne lehetne újra kelnetek. Ne engedjétek, hogy re­ménytelen eset legyetek önmagatok számára. A lélek AIDS-betegsége a reménytelenség. Annyira tönkre tudja tenni a lélek immunrendszerét, hogy a legkisebb kudarc is halálos bajba képes azt sodorni. Aki még nem tört le minden olyan antennát lelkéről, mely fogni képes az Én jelenlétem valóságát, annak reménykedni még akkor sem nehéz, ha teljes sötétség veszi is körül. Igen, mert aki hisz Bennem, az a NAP-nak gyermeke.  2/165

 

 

 

Kérdező: Álmomban egy társaságban voltam. Volt ott valaki, akin éreztem, hogy van benne valaki, s én is, mások is, segíteni akartunk rajta. Mikor én ráparancsoltam arra, aki benne volt, hogy menjen ki belőle, akkor az a lélek belém jött, és lebénított engem. Ekkor felébredtem.

 

HANG: Álmod benső bizonytalanságot jelez benned. Jelzi azt is, hogy a szellemvilág szemtelen szellemei, negatív módon próbálnak hatni rád. Nem arról van szó, hogy képesek is erre, csupán arról, hogy megpróbálják ezt. Ébrenlétedben is szoktak így próbálkozni veled. Még Velem szemben is próbálkoztak így, annak idején.

   Ha erősíted magadban azt a nyugodt magabiztosságot, hogy Én benned vagyok, akkor a lebénulás sohasem fog bekövetkezni.

   Hogyan tudod ezt erősíteni? Úgy, hogy esti imádban nagyon bízd rá magadat őrangyalodra. Nem gyerekes ima az őrangyalhoz intézett ima. Vagy inkább így mondom: ti mindannyian olyan gyermekei vagytok mennyei Atyátoknak, akik nagyon is rászorulnak az őrangyalok segítségére. Isten szeretete úgy gondolta ki a szellemvilág fejlődését és kibontakozását, hogy szellemtestvérek segítségével történjék meg mindez. Ti a szellemvilág földi vándorai vagytok. Életetek útjait nagy- vonalakban ti választottátok, de a segítő szellemtestvéreiteket Én adtam mellétek. Azért adtam, hogy vándorlásotokban mellettetek állva erősítsenek benneteket abban, hogy le ne bénuljatok, el ne csüggedjetek, depresszióba ne essetek. A depresszió a lelki élet AIDS-e.

   Álmoddal tehát saját benső, igazi ÉN-ed arra akar figyelmeztetni, hogy erősítsd magadban, tudatosítsd magadban őrangyalodnak ne csak jelenlétét, hanem őrangyalodra való ráutaltságodat is. Minél jobban átéled, hogy rászorulsz segítségére, annál jobban tudja szolgálni benned az ÉN életem, az ÉN LELKEM irányítására figyelésed.

   ÉN nagyon szeretem őrangyalodat. Te is szeresd őt nagyon. Közvetlenül szeretni másképpen te nem tudod őt, csak úgy, hogy  elmondod neki, mennyire igényled szolgálatát. Megáldalak. 5/364

 

 

Kérdező: 1. Jövőmet kilátástalannak látom.

              2. Mi a feladatom?

HANG: 1. Kettő nagy kísértés környékez meg téged is. Kettő olyasmire tesztek gyakran nagy hangsúlyt, ami nincs, s közben kicsúszik életetek egyetlen lényege, ami van. Az a kettő, ami bizonyos értelemben nincs, a múlt és a jövő. Az az egy, ami a lényeg, a jelen!

   A reális gondolkodású ember számára a jövő tehát soha nem lehet kilátástalan, csak beláthatatlan! Azt sem tudod, hogy holnap mi lesz veled! Azt sem tudod, hogy egypár hónap múlva élsz-e még!

   A jövőhöz való olyan hozzáállás, amelyet te megfogalmaztál, lebénítja benned a remény alkotó erejét. Azt pedig tudomásodra hozom, hogy a lelki AIDS, mely mindenkor forrása a testi AIDS-nek, nem más, mint a reménytelenség!

    Bennem hinni és reménytelennek lenni, ez szöges ellentmondás! De meg kell mondanom, hogy aki nem hisz Bennem, az valóban értelmetlen életet él! Valójában nem is lehet annak életét életnek mondani! Az ilyen ember mindig bódulatban él, mert mindig menekülésben van!

   Át kell hát váltanod a fantáziálásról a jelen megszentelésére, ha azt akarod, értelmessé váljék életed!

    2. Az előzők alapján megérted, hogy reggelenként, ha megbeszéled Velem az elinduló napodat, akkor sínre kerül életed. Mert minden áldott nap csak azt kell megtenned, amit aznap meg lehet tenned azért, hogy béke legyen szívedben. Igaz, hogy ehhez el kell fogadnod azt kiinduló igazságnak, hogy boldogságod nem függhet mástól, csak tőled! Ha te Engem befogadsz magadba, és Én nem tudlak szívbékével elárasztani, mert ezt valaki akadályozni képes, akkor Én nem vagyok az, akinek mondottam Magamat! Nem vagyok Út, Igazság, Élet! MÁRPEDIG AZ VAGYOK!

    Azt viszont tudnod kell, hogy Én nem vagyok képes senki életébe betörni! Olvasd el a Bibliából János evangéliumának 14;23 részét, és megérted, hogy mi a teendőd! 22/2159

           

 

Kérdező: 1. Nem tudok igazán az irgalmas szeretet alapján élni!

HANG: 1. Nem az eredmény, nem a megtett út, hanem az irány a fontos! Az nem baj, ha valaki örök újrakezdőnek tudja magát. Akiben lebénul a remény, az lelki AIDS-ben szenved. Reményed forrása Én vagyok, tehát e forrás soha nem apadhat ki. Persze, az lehetséges, hogy te elzárod a csapot. De ez már nem a Forrás hivatala. Mindaddig tehát, amíg te Belőlem meríteni akarsz erőt, azt meg is teheted! Soha nem zárkózom el az elől, aki segítségért Hozzám fordul.

   Ha nem tapasztalsz eredményt a szeretet megőrzésében, akkor is tudnod kell, hogy hinni annyit jelent, mint úgy tenni, mintha hinnél, remélni annyit jelent, hogy úgy tenni, mintha remélnél, és szeretni annyit jelent, hogy úgy tenni, mintha szeretnél! Ez nem képmutatás, hanem gyakorlatozás!  22/2187