Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Allergia

 

Kérdező: Uram! Egyik testvérem kettő problémát hoz Eléd. Az egyik az allergiája, …

HANG: Most rátérek a másik problémára, az allergiára. Nem kimerítő tanulmányt kívánok megfogalmazni, de nem akarok csupán a felszínen sem maradni.

   Minden élő szervezet rendelkezik védekező mechanizmussal"

   Kívülről, belülről érnek támadások benneteket. Pontosabban: testi és lelki káros hatásoknak vagytok kitéve. Tudatotok csak kis részét veszi észre ezeknek a hatásoknak, s éppen ezért szükséges, hogy tudattalanul is védekezzetek, ha támadás ér benneteket. Amikor kívülről, tehát a test oldaláról jön a baj, arra található gyökeres orvosság. De ha belülről, tehát a lélek oldaláról, akkor még tüneti kezelés is alig található.

   Jelen esetben is belülről kell elindulnia testvérednek, ha gyógyulni akar. E téren komoly kérdés, hogy akar-e? Ez egyáltalán nem szónoki kérdés. A pszichés betegségek hátterében éppen az áll, hogy az érdekelt legbelül nem indul meggyőződéssel neki a gyógyulásnak. Egyáltalán nem biztos abban, hogy az a legjobb neki. Mert míg a felszínen akadályozza őt a betegség munkájában, addig lelki igényeinek jobban megfelel, ha nem dolgozik. Bizony sokszor nem is olyan könnyű belátni és beláttatni ezt.

   Mikor gondolatban először fordultál Hozzám e kéréssel, akkor azt mondtam, hogy kérdezd ki az illetőt. Most is ezt javaslom. Nem gyógyíthatom meg azt, akinek önmagát kell meggyógyítania. Nem mű-ködhetek helyettetek. Tiltja a szeretetem. Lelkileg fejlődni csak az képes, aki ragaszkodik ehhez.

  Míg testvéred édesapja élt, addig volt kit okolnia, ha azt vette észre, hogy belül nem fejlődik úgy, mint szeretne. Most nincs kit okolnia emiatt. Ez allergiájának gyökere. Azért kell kikérdezni őt, hogy önszemével lássa teendőit, s ne akarjon betegségbe menekülni akkor, amikor másoknak az ő egészségére van szükségük. És ezek a mások éppen azok, akikkel együtt él!

   Ha jobban ráérez arra, hogy mennyire szeretem őt, akkor ez olyan erőforrás lesz számára, mely képesíti arra a benső rendteremtésre, melyre valóban szüksége van.

   Testvéred kapott olyan szemeket tőlem, melyekkel képes olyasmit is látni, amit mások általában észre sem vesznek. E látás kétségtelenül terhet is jelent. Mégsem a látásról kell lemondania. Éppen e látást kell élesítenie, s ennek lesz következménye a gyógyulás.

    Meg kell látnia, hogy nem beteg. Vagy inkább így mondom: azt kell meglátnia, hogy az nem ő, aki beteg. Látnia kell, hogy nagyobb, erősebb, hatalmasabb AZ, aki benne van, mint az, aki kívüle. Kapcsolatainak átlátszóbbakká kell válni. Éppen az ő számára. Nem elég a jobb utáni igény. A jelent kell JÓL élni. Igazán csak az él jól, aki Velem indul el minden nap arra a kalandra, melyet ti földi életnek neveztek. A két úrnak szolgálás egyszerűen képtelenség. Nem tilos, hanem lehetetlen.

   Senki életében nem lehetek magánügy. Pszichikai gyógyulást csak Én adhatok, és senki más. A narkotikumok nem gyógyítanak lelki zavarokat. Éppen akkor kezd gyógyulni valaki lelki zavaraiból, ha igyekszik elhagyni narkotikumait, ha boldogság-pótcselekvések helyett egyértelműen dönt mellettem.

   Beszélgess testvéreddel. Mondd el neki, hogy ő Nekem is testvérem. Próbáld megértetni vele, hogy nagyon szeretem, s Nálam ezek nem üres szavak. Senkit a világon nem szeretek úgy, mint őt. Ezért van belőle EGY a világon. Értesd meg vele, hogy az Én szeretetem megértő szeretet akkor is, ha nem mindenben helyeslő. Értesd meg vele, hogy érte élek!

   Bízom abban, hogy a Tőlem kapott benső öröm el fogja fújni allergiáját. Én mindent megteszek ennek érdekében. Nem lennék Isten, ha nem törekednék erre. De amint neki sem ment eddig egyedül, úgy Nekem sem megy egyedül. Csak közös összefogásunk hoz megfelelő eredményt.  1/57

 

 

HANG: Az allergiáddal kapcsolatban pedig ez a válaszom: Az allergia gyökerében pszichikai okok következménye. Az allergia megszűnése, bár pillanat alatt megy végbe, de az út odáig, bizony hosszadalmas lehet. Pontos receptet nem lehet e téren adni. Annyit azonban mondhatok, hogy a Belém vetett bizalomban és az emberek iránti irgalmas, megbocsátó szeretetben való növekedés juttathat el az allergiád meg­szüntetéséhez.  5/315

 

 

Kérdező: 5. Az allergia mennyire lelki betegség?

HANG: 5. Az allergia, az asztma szinte minden esetben pszichikai eredetű. Te is tudsz segíteni kitartó imával. A szívből jövő ima olyan energiákat szabadít fel, melyeket az angyalok nagyon nagyszerűen fel tudnak használni javatokra. Többször fordulj saját angyalodhoz, és leányod angyalához. Ami az ő feladatuk, azt Én nem szoktam megtenni helyettük, mint ahogy helyettetek sem teszem meg azt, ami a ti feladatotok. Angyalaim viszont akkor tudnak nagyon hatékonyan működni, ha kéritek őket. Kéréseitek az a kulcs, mely kinyitja szívetek ajtaját az ő számukra. Kéréseitek talentum, lehetőség számukra, melyet nekik kamatoztatni kell, s boldogan teszik ezt.  5/377

 

 

Kérdező: 3. Hogyan lehet allergiából kigyógyulni?

HANG: 3. Mindenből ki lehet gyógyulni. Az allergiából is. A szabadság irányában haladókról leválik az allergia. Szabadság = külső és belső kényszer ellenére tenni a meglátott jót! 12/1022

 

 

Kérdező: 6. Allergiám elmúlik egyszer?

HANG: 6. Gondolkodás-átalakítás nélkül nem múlik el allergiád. Semmiféle pszichikai forrásból származó baj sem múlik el e nélkül! 14/1304

 

 

Kérdező: 2. Gyötör az allergia.

HANG: 2. Általában minden allergia olyan karmikus gubanc, amely orvosilag csupán tüneti kezelésre számíthat. A gyökeres megoldás csak lelki síkon történhet. Ha be tudod láttatni magaddal, hogy Én allergiáddal együtt szeretlek, hogy te allergiásan nagyszerűen tudsz szeretni Engem, akkor allergiád nemcsak csökkenni fog, de meg is fog szűnni abban a pillanatban, amikor ez előnyös lesz számodra. De amíg az él benned, hogy az allergia akadálya a benned kibontakozó szeretetnek, addig mindig hiányozni fog nálad az a Rám hagyatkozás, ami oldaná allergiádat. Tömören: Adj hálát az allergiádért! 21/2104

           

 

Kérdező: Adj erőt és világosságot, békét nekünk!

HANG: A földre azért jöttem, hogy kérésed teljesüljön. Ha a magad számára kérsz valamit, azt mindig megkapod. Ha azt tapasztalod, hogy nem kaptad meg azt, amit kértél, annak egyetlen oka nem az, hogy nem jól kértél, hanem az, hogy nem a legjobbat kérted. Mert gyakran vagytok úgy, hogy nem is tudjátok, mi a legjobb. Én tudom, és meg is adom azt az Engem kérőnek.

   Ha más érdekében kérsz, akkor már nem ilyen egyszerű a helyzet. Én is imádkoztam tanítványaimért, és közülük mégsem tudtam mindegyiket imámmal megszentelni.

  Kéred, hogy segítsek egy olyan betegen, aki allergiás a szél zúgásával szemben. Elmondom hát e betegségének okát, és azt is, hogy mi a gyógyulás útja. De helyette meggyógyulni nem tudok!

   E betegségének oka az, hogy valamikor, egyik előző életében, egy viharos időben magára hagyta egyik barátnőjét, akire ráesett egy nagy fa azon az úton, amelyen barátnője nem akart menni, de ő rábeszélte, hogy arra menjenek, mert jön a vihar és arra hamarább jutnak haza.  Most tehát menekülni akar, ha szélzúgást hall, mert mind a mai napig nem tudott megbocsátani ezért önmagának. Ez tehát az ok.

   A gyógyulás útja a következő: Az a barátnője, aki akkor szerencsétlenül járt, szintén maga készítette elő saját halálát, mert neki is előző életéből volt olyan tartozása, amelyet így tudott kiegyenlíteni. Betegednek tudnia kell, hogy barátnője már nagyon jó helyen van, s csak használt neki az, hogy akkor hallgatott a rábeszélésre. Bocsásson hát meg önmagának ez az allergiás beteg, mert akkori barátnője nemcsak megbocsátotta, de egyenesen hálás is neki azért, hogy őreá hallgatott akkor.

   A jövőben tehát a szél zúgása keltsen hálát a szívében, és ne menekülést ettől! Különben is, a szél zúgása az egyik legnagyobb áldása Istennek a földi élet számára. Nem véletlen, hogy a Szentlélek is szélzúgás közben szállt az apostolokra első pünkösd ünnepén!

   Nagyon szeretlek benneteket! Mondd meg annak akinek levelét elküldted nekem, hogy vele vagyok, benne vagyok és érte vagyok vele és benne! 16/1501

                       

 

Kérdező: 2. Gyötör az allergia.

HANG: 2. Általában minden allergia olyan karmikus gubanc, amely orvosilag csupán tüneti kezelésre számíthat. A gyökeres megoldás csak lelki síkon történhet. Ha be tudod láttatni magaddal, hogy Én allergiáddal együtt szeretlek, hogy te allergiásan nagyszerűen tudsz szeretni Engem, akkor allergiád nemcsak csökkenni fog, de meg is fog szűnni abban a pillanatban, amikor ez előnyös lesz számodra. De amíg az él benned, hogy az allergia akadálya a benned kibontakozó szeretetnek, addig mindig hiányozni fog nálad az a Rám hagyatkozás, ami oldaná allergiádat. Tömören: Adj hálát az allergiádért! 21/2104

 

 

Kérdező: 1. Allergiás vagyok.

HANG: 1. Minden bajod és problémád lelki eredetű, és gyógyulásod mértéke attól függ, hogy mennyire válsz lelkileg szabaddá.

    A szabadságra vezető út nem gyülekezetekben található meg, hanem Bennem, Jézusban. Én ott vagyok az említett gyülekezetben is, és ott vagyok minden olyan találkozásban, amely az Én nevemben jött össze. De ott vagyok a szívedben is, és ez utóbbi mindennél fontosabb kell, hogy legyen számodra! Igen, mert kevesebb zavaróállomást kell kiszűrnöd, ha biztosítasz magadnak naponta bizonyos időt arra, hogy Velem beszélgess, mintha bármilyen gyülekezetben várnád a csodát. A gyülekezetekben nemcsak Én vagyok jelen, hanem nagyon sok ártó erő is jelen van! A legtökéletesebb gyülekezetekben is valamiképpen kívülről érnek hatások, s ezek könnyebben bódítanak, mint boldogítanak.

 Te magad vagy Isten csodája, és arra kellene törekedned, hogy belül Isten csodálója légy! Benned élek boldogító módon, és neked mindent el kell követned azért, hogy ennek az igazságnak érvényt szerezz, vagyis elhidd! A hit gyakorlótere a próbálkozás! Tégy úgy, mintha elhinnéd, amit hinni akarsz! Ez nem önámítás, hanem próbálkozás arra, hogy hitből élővé válj! Ne méricskéld, hogy mennyi ideig kell próbálkoznod! A földi életet éppen azért hívják próbaidőnek, mert próbálkozásokra való. A hit, remény próbálkozásaira. Szeretetet azért nem mondok, mert az nem próbálkozás kérdése. A szeretet jóakarat kérdése.

 Allergiád csökkenése, megszűnése valóban azáltal valósul, ha hited szárnyait próbálgatod.   24/2374

 

 

Kérdező: 2. Miért allergiás a kislányom szinte mindenre?

HANG: 2. Te vállaltad, hogy gyermeked világra jöjjön, de életét nem neked, hanem neki kell megélnie úgy, hogy önmagában rátaláljon, az őt boldogítani akaró Istenére. Azok a lelki görcsök, amelyeket fel kell oldania, nem szüntethetők meg mások által, csak az o igazi megtérése által. Ezt maga a mindenható Isten sem tudja megváltoztatni benne. Neked nem lehet feladatod az, hogy az ő gondját magadra vedd, mert nem is tudod ezt megtenni! A te feladatod az, hogy szíved békéjét találd meg abban a szabadságban, amely éreztetni tudja veled a Szentlélek jelenlétét (2. Kor. 3;17)!  28/2833

 

 

Kérdező: 2. Gyermekem állandóan náthás.

HANG: 2. Sem kisebbségi érzését, sem allergiáját nem képes leoldani magáról Nélkülem!

   Leányod is, és te is, Nélkülem SEMMIK vagytok! Sőt! Rosszabbak, silányabbak, mint a semmik! De Általam, Velem és Bennem MINDEN vagytok!

   Leányod tehát akkor jár a legjobban, ha le tudsz oldódni róla. Ennek a leoldódásnak már a gyermek születésével el kellene kezdődnie! Ez a leoldódás abban nyilvánul meg, hogy a szülő látva gyermeke szabadságának határát, sem át nem lépi azt, sem nem engedi, hogy a gyermek azt átlépje. E szabadsághatár egyre tágul! Sajnos, sok szülő ezt nem képes felmérni helyesen, s így önmagának és gyermekének egyaránt gyakran kárára van!

   Többször említed leveledben, hogy leányod még gyerek. Tévedésben vagy! Ő olyan felelős személy, aki tud vétkezni, és tud jót cselekedni. Senki nem élheti meg őhelyette az ő életét!

   Mindkettőtöket mérhetetlenül szeretlek, de nem együtt, hanem külön-külön! Nagyon szeretném, ha megértenél! Nem Magam miatt, hanem magatok miatt! 28/2870

           

 

Kérdező: 1. Allergiás vagyok.

HANG: 1. Ha egy csapásra meg tudnám szüntetni allergiádat, akkor biztosan meg is tenném. Azért nem tudom megszüntetni, mert ennek az érzékenységnek hordozása részedről, egy adóság törlesztése, és ezt az adóságot előző életedből hoztad magaddal.

   A karmikus görcsöket nem lehet közvetlenül leoldanotok. Ezek olyan lelki gyökerekkel rendelkeznek, amelyek tüneti kezeléssel némileg csökkenthetők ugyan, de gyökeres megoldást csak az ad, ha valaki vállalja, hogy együtt él az ilyen lelki eredetű érzékenységgel.

   Tehát, ha vállalod, hogy beépíted ezt az allergiát további életviteledbe úgy, hogy minél kevesebb hangsúlyt teszel a létére, akkor akár teljesen le is oldódik rólad. 30/3068

 

 

Kérdező: 2. Allergiámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Mivel tudod, hogy jelenleg a földön az is feladatod, hogy adósságot törlessz, ezért allergiádat is képes vagy benső békével elviselni. Pontosan azért, mert van Gondviselőd, s ez nem kisebb, mint maga az Isten. Ezért nyugodt lehetsz abban, hogy semmi rendkívüli 'gyógymódot' nem kell kitalálnod az allergiáddal kapcsolatban. De azokat a lehetőségeket, amelyek természetszerűen adódnak, ne hanyagold el.

 A pollenallergiával kapcsolatban is igaz az, hogy kívülről csak tüneti kezelést tudnak adni azok, akik ezt magukra vállalják. Belül, lelked mélyén, arra kell törekedned, hogy Rám hagyatkozva, tedd azt, amit itt és most a józan eszed alapján tenned kell. A többi az Én, a te Jézusod dolga!  33/3419

 

 

Kérdező: 3. Allergiás vagyok és fáradékony.

HANG: 3. A te életed sem a földi születéseddel kezdődött. Neked is adósságot kell törlesztened. A te karmikus sorsvonaladon megtapasztalt gubancok nem arra valók, hogy harcolj ellenük, hanem ezeket tudomásul véve, igyekezz megtanulni élni ezekkel a nehézségekkel. A karmikus gondoknak más orvossága valójában nincs is.

   A te allergiád, amely pszichikai eredetű, s ilyen a szokatlan és nem indokolt fáradékonyságod is, olyan hiúsági komplexusokból táplálkozik, amelyek tudatos elfogadásuk által tudnak megfelelő önismeretre juttatni téged.

   Ameddig valaki a mulandó élet mulandó problémáit nem teszi rá erre az örökérvényű mérlegre: 'mi ez az örökkévalósághoz képest?' mindaddig valójában nem képes helyesen kezelni ezeket. Vagyis, boldogtalanná, nyugtalanná teszi saját magát!

   Te, aki az örökkévalóság gyermeke vagy, bizony, képes vagy arra, hogy el tudd takarni tenyereddel  a ragyogó, éltető Napot. Képes vagy arra, hogy margóra, fényárnyékba helyezd a lényegtelennel a lényeget, a mulandósággal azt, ami örök.

   Hidd el, hogy benső békéd nem attól függ, hogy milyen vagy! A te benső békéd attól függ, hogy törekszel-e átélni a benned élő, a téged benső békével megajándékozni akaró, tehát az érted élő Isten jelenlétét. Minél jobban igyekszel kicsiholni magadból hálaimákat, annál jobban fognak szűnni problémáid! 33/3450

           

 

Kérdező: Miért vagyok allergiás? Mikor fogok meggyógyulni?

HANG: Először is azt kell elmondanom, hogy minden betegségből ki lehet gyógyulni, így az allergiából is. Minden allergiára azt lehet mondani, hogy nem 'szerzett', hanem 'hozott' túlérzékenység. Éppen ezért bizonyos szolid orvosi kezelés mellett, vagy akár e nélkül is,  akkor csökken, sőt meg is szűnik, ha valaki vállalja, hogy szívbékével együtt él vele.

   Szívbékével azért lehet élni bármilyen betegséggel, mert a testi egészség senkinek nem adhat boldogságot, tehát boldogtalanná sem tehet senkit. Aki mégis azt éli meg, hogy ettől boldogtalan, az nem hisz komolyan abban, hogy Én, Jézus, mindenkiben benne élek, és Velem együtt az egész mennyország ott van, ahol Én vagyok.

   Tudom, a földön nem könnyű boldoggá válni attól, ha valakinek azt mondom, hogy nagyon szeretem őt. Szeretné, ha e szeretetemet a testi egészsége megadásával is igazolnám. De ez nem olyan egyszerű, ahogy te most, tizenegy évesen gondolod. Nekem, a te Jézusodnak, föl kell mérnem nemcsak a jelenedet, de a múltadat és a jövődet is, s ezeket együttlátva kell kimutatnom szeretetemet.

   Először tehát benned, lelkedben kell egészségessé válnod ahhoz, hogy ez külsőleg is megnyilvánuljon rajtad. Lelked akkor egészséges, ha Bennem bízva arra törekszel, hogy a szeretetben növekedj. 35/3741

             

 

Kérdező: 3. 8 éve tartó allergiám lehet-e ezzel kapcsolatban?

HANG: 3. Allergiád érzelmi 'hidegségeddel' is kapcsolatban áll, de nem csak azzal. Meg kell tanulnod jobban feladatokban gondolkodni. Ezen az úton olyan gondolkodás-átalakítás történik benned, amely minden téren, tehát az allergiádtól való szabadulásod terén is eredményeket fog felmutatni. 40/4265