Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szívbetegség, Szívátültetés.

Szívbetegség

 

Kérdező: 1. Kigyógyulhatok-e szívbajomból?

HANG: Hidd el, ki lehet gyógyulnod szívbetegségedből. E betegséged egy olyan félelem következménye, amelynek gyökere kiirtható. Igen. Én azért jöttem közétek, hogy belétek tudjak költözni. Te nyitott vagy Felém, de ez a nyitottság rendezetlen, s ezért olyan erők is kihasználják, amelyek ártani akarnak neked. Mivel komolyan és véglegesen ártani nem tudnak, mert őrangyalod résen áll, ezért legalább azt akarják, hogy megnehezítsék életedet. Ez sajnos, gyakran sikerül is nekik. De Én most elmondom neked, hogy hogyan lehet e támadásokat kivédeni.

     Az imádságaidon kell változtatnod! Te eddig főleg azért imádkoztál, hogy megszabadulj bajodtól, félelmeidtől, gyenge idegállapotodtól. Ennek azért nem volt komoly hatása, mert nem magadon, hanem Rajtam akartál változtatni. Akartad, hogy tegyek valamit, amit eddig nem tettem. Vagyis, gyógyítsalak meg. Ha hallgatok rád, hidd el, az nagyon elvitt volna téged a lényegtől. Majd kicsit később megmondom, hogy mi e téren a lényeg.

   Amire kérlek, az a következő: Először is, el kell hinned, hogy én olyan csodálatos Isten vagyok, aki képes az istenszeretőknek mindent javukra fordítani. Ha ezt el tudod hinni, akkor a többi már gyerekjáték. E hittel kell elkezdened imáidat a hála irányába terelni. Még szentmiséidet is hálaképpen kell felajánlanod. Ha engeded a hálát kifejlődni magadban, akkor a gonoszlélek kénytelen lesz felhagyni próbálkozásaival, mivel azok még nagyobb hálálkodást fognak kiváltani belőled Irántam.

   Te most csak azokat a hátrányokat látod, amik betegséged következményei. De nem látod azokat az előnyöket, amelyek éppen ennek a betegségnek következtében akarják úgy formálni lelkedet, hogy aztán egyetlen dolog legyen fontos neked, s ez a lényeg: az hogy az ENYÉM VAGY!!! Eddig csak azért tudtál hálát adni, amiről értelmeddel is beláttad, hogy érdemes érte hálálkodni. Amit Én most tőled kérek, az éppen az igazi HITBŐL élés. Nem azért mondasz hálát, mert belátod, hogy azt kell tenned, hanem azért, mert hiszed, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik! Ha ezt egyszer át tudod komolyan élni, akkor már meg is gyógyultál, mert az Én békémnek és örömömnek látója lettél. Hidd el, legtöbb ember nem azért boldogtalan, mert nincs miért örülnie, hanem azért, mert nem látja, hogy milyen kincsekkel halmozom el enyéimet! Olyanok vagytok, mint az a sötétben a folyóparton botorkáló ember, aki ahányszor megbotlott, mindig a folyóba dobta amibe botlott, s csak amikor megvirradt, akkor vette észre, hogy aranyakat dobált a folyóba. Ti is gyakran már csak akkor, mikor az örök világosság fényében láttok, veszitek észre, hogy micsoda értékek voltak azok az események, körülmények, amelyeket ti szerettetek volna az Én segítségemmel megszüntetni, holott az Én fényemben azok igenis nagy értékeket hordoztak számotokra, mivel hitetek, bizalmatok, hűségetek próbakövei, aranyai voltak a földön.

   Gyógyulásod útja tehát a hálaadásoddal együtt fog előrehaladni. 7 /567

 

 

Kérdező: MEGOLDATLAN AZ ÉLETÜNK.

            1. Szívbeteg gyermekünk miért olyan, amilyen?

            2. Hogyan tudjuk életünket megfelelő pályára állítani?

            3. Bíztató gyógyulást, gyógyuló biztatást várunk.

HANG: Először is örülök annak, hogy nyitottak vagytok. A nyitottságotok Felém, feltétlen feltétele annak, hogy leoldódjanak rólatok bizonyos fájdalmas kötelékek.

   1. Ne az indító-okot, hanem a cél-okot kell látnotok ahhoz, hogy szívetek békéjét megtaláljátok. Ez aztán indító-oka lesz mindannak a jónak, ami vár reátok!

   Mindhármatok érdeke a jelen állapot. Mindhármatoknak meg kell tanulni azt, hogy mindig a másik a fontos. Ezt legnehezebben gyermeketek tudja fogni jelenleg. Utána jön az édesanya, majd az édesapa.

   Egy család lelki fejlődésénél pontosan a fordított sorrendet kell figyelembe venni. Az édesapának a legnagyobb a szabadságköre, tehát ő éli át legjobban saját felelősségének fontosságát. Ez azt jelenti, hogy neki a legnehezebb segíteni ebben. Ez után jön az édesanya. Az ő szabadságkörének határait már az édesapának is látnia kell, és nem az apának kell az anya után menni, hanem az anyának kell az apára jobban hallgatni! A legkisebb szabadságköre a gyermeknek van. A szülőknek feladatuk, hogy rászorítsák gyermeküket arra, hogy a gyermek felelős saját szabadságkörén belül önmagáért.

   Eleve rossz pedagógia, ha egy beteg gyermek azt élheti meg, hogy neki több van megengedve, mert beteg. Pont fordítva van! Azért beteg, mert adósságot kell törlesztenie előző életének helytelenségei miatt! Ha erre nem vigyáznak a szülők, mondván, mert a gyermek  beteg, ezért többet engedhetünk meg neki, akkor adósságát sem tudja törleszteni, és idővel, lelkileg  el fog torzulni. Nem áldássá, hanem átokká fog válni mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerül.

   Más a betegség, és más a helytelen vagy helyes viselkedés. Más az egészség, és más a helyes vagy helytelen viselkedés. A betegség nem erkölcsi kategória. A jó, rossz, ez erkölcsi kategória.  Lehet valaki boldog betegen is, és lehet valaki boldogtalan egészséges is!

    Amennyire igaz az, hogy a szülőknek nem önmagukért kell élni, úgy áll ez a gyermekre is! Sajnos, a szülők, éppen gyermekeikkel való megkötözöttségük miatt, szeretetlenségnek élik meg beteg gyermekükkel a helyes szigort, holott éppen ártnak gyermeküknek, ha a megfelelő szigort, - vagyis azt, hogy gyermekük szabadságkörét figyelembe nem véve, e kört átlépni engedve, - nem alkalmazzák.

   Mindenki, tehát ti sem vagytok ez alól kivételek, csak akkor állítja helyes pályára életét, ha felmérve saját szabadságkörét, e körön belül él teljes felelősséggel. Ez gyakorlatban azt jelent, hogy semmiféleképpen sem szabad aggodalmaskodni, mert mindenkinek csak azt kell megtennie naponta, amit megtehet jó szándékkal az másikért.

    Ki kell tehát kapcsolni azt, hogy többet is kellett volna tennetek, mint amit tettetek. Minden este ki kell tudnotok mondani: ma ennyi tellett tőlem, s ezt köszönöm neked Istenem. Soha nem az eredmény a fontos! Mindig a jó szándékkal felvállalt napi feladat elvégzése a fontos! Tudnotok kell, hogy mindannyian Isten kezében vagytok! Tudni kell mindenkinek, akik családban élnek, hogy egyik családtag sem istene a másiknak. Minden családtagnak az az Isten az istene, aki Bennem, Jézusban, megjelent közöttetek azért, hogy életemmel aláhúzott tanításom szerint alakítsátok át gondolkodásoto­kat. Ezt kell megtennie mindenkinek saját szabadságkörén belül!

    Mindenkinek ott ér véget a szabadsága, ahol a másiké kezdődik. Minél érettebb valaki, annál tisztábban képes e határt meglátni. Nagyon természetes, hogy a gyermek a legkevésbé képes erre, ezért ő 'idomításra ' szorul.

    3. Boldogságotok feltétlenül biztosítva van, ha igyekeztek Rám, Jézusra, hallgatni! Újra és újra mondom: Teljesen fölösleges bármiféle aggodalmaskodás, mert nemcsak a beteg gyermeketek számára, de kivétel nélkül minden ember számára is, nem az egészség vagy betegség a lényeg. A lényeg az a benső béke, amelyet betegségben, egészségben, mindenki meg tud találni Nálam, Jézusnál, ha önmagában Engem keresve elhiszi, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. A rövid földi élet, akár egészségesen, akár betegen éli meg valaki, nem alkalmas arra, hogy szívbékét teremtsen bárkiben is. Erre csak Én, Jézus vagyok alkalmas, és meg is valósítom mindazokban, akik ez Nálam keresik: "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. (Máté 11;28)"! 34 /3491

 

 

Ima

 

Kérdező: 4. Jól tettem, hogy imádkoztam egy szívbetegért?

HANG:  4. Nagyon jól tetted, hogy imádkoztál egy szívbetegért. A kérő imára szüksége van a ti Atyátoknak, hogy tanúsítani tudja, hallgat titeket, szeret titeket, segíteni akar gyermekeinek! A dicsőítő imára viszont nektek van szükségetek, mert a dicsőítő ima által tudom érzékeltetni veletek, tudom kinyitni szemeteket annak meglátására, hogy mennyire szeretlek benneteket! 15 /1452

           

 

Kérdező: 2. Szívbeteg gyermekem meggyógyul, ha imádkozunk érte?

HANG: 2. Minden imának gyógyító ereje van! Aki a kegyelem állapotában él, az bármit kérhet a szeretet körén belül, biztosan megkapja. Számára nincs meg nem hallgatott ima! Aki nincs a kegyelem állapotában, az csalhatatlanul csak azt kérheti, hogy megtérjen. E kérése biztos meghallgatásra talál!

    Vannak olyan betegek, akik tudják, hogy az egészség nagy felelősséggel jár, s így semmivel sem jobb, mint a betegség. Aki eljut erre a fokra, annak a betegsége a környezete számára jelent figyelmeztetést! A környezetét szinte ösztönzi arra, hogy szeretetben növekedjenek! 21 / 2032

 

 

Szívátültetés

 

Kérdező: 2. A szívátültetés nem Istennek tetsző?

HANG: 2. A szívátültetés feltétlenül a rendkívüli eszközök közé tartozik a gyógyulást elősegítő terápia számára, és a rendkívüli eszközöket senki nem köteles igénybe venni gyógyulása érdekében. De az, hogy egy halott szívével valaki tovább él a földön, ez gondot jelentene annak, akinek szívét felhasználják így erről szó sem lehet!

 Aki már meghalt, tehát átment a földi életből az örök életbe, annak olyan mindegy, hogy elégetik-e, vagy földben porlad-e, vagy más ember szívében dobog-e még az a húsdarab, amihez neki már a világon semmi köze nincsen!  24 /2402