Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Cigarettázás

 

Kérdező: 10. A cigarettázás bűn?

HANG: 10. A cigarettázás nem bűn. Akkor volt bűn, amikor elkezdted. Most már nem az, csak káros szenvedély.   7 /532

 

 

Kérdező: Hogyan kell érteni e szavakat: "Jaj a végítéletkor a terhes és szoptatós anyáknak!"

HANG:  …… Hidd el, a világ az anyák és a nők magatartása miatt jut pusztulásra. Éppen úgy, mint az első bűn elkövetésekor is Éva miatt nyílt ki a földön a pokol kapuja, a végítéletkor is a nők magatartása fogja igazolni legjobban azt, hogy a világ megérett a pusztulásra.

     Ha arra gondolsz, hogy alig ötven évvel ezelőtt egy 13 -14 éves fiú még kezitcsókolommal köszönt egy hasonló korú leánynak, ha arra gondolsz, hogy a női eszmény a férfiakat is képes volt bizonyos erkölcsi szinten tartani, és minden valamire való férfi méltóságán alulinak tartotta volna, ha feleségének pénzkereső foglalkozás után kellene járnia. Ha arra gondolsz, hogy ma anyák és anya-jelöltek azon versengenek, hogy ki jobb traktoros, ki tud jobban célba lőni, diszkoszt vetni, autót, repülőt vezetni, tehát, hogy ki férfiasabb. Ha arra gondolsz, hogy ma már szinte lenézik azt a nőt, aki megelégszik azzal, hogy családjának éljen, és ő maga is szégyelli ezt, ha arra gondolsz, hogy még az udvarlásban és mulatozásban, cigarettázásban, ivásban, narkotikumok fogyasztásában is már nem­csak  fölzárkóztak, de meg is előzték a férfiakat, és ezt kitüntetésnek, dicséretre méltónak hirdetik. Ha arra gondolsz, hogy a családokban a férjek iszákosságának legnagyobb része abból adódik, hogy a feleség erre lehetőséget ad férjének, ha arra gondolsz, hogy ma már nemcsak az elválás, de az újraházasodás szinte mindennapi esemény. Akkor talán megérted, hogy a nők azáltal, hogy eldobták maguktól azt a természe­tükbe oltott méltóságot, amely miatt évszázadokon, évezredeken át tisztelet övezte őket, bizony a legnagyobb nyomorúság reájuk vár éppen akkor és olyan állapotukban, amikor ezt a legméltatlanabbnak élik meg maguk­ra nézve.

    Drága Gyermekem! Alakítsd át gondolkodásodat, amíg lehet­séges, tedd magadat szabaddá minden megkötözöttségtől, hogy el tudd kerülni azt, ami a megkötözöttekre vár, ami a gondolkodás-átala­kítást el nem végzőkre vár.  9 /702

 

 

Kérdező: 1. A cigarettázás nem a hitetlenség jele?

HANG: 1. A cigarettázás semmiképpen sem a hitetlenség jele. Annak a jele, hogy sajnos rászoktál, s most nehezen szabadulsz tőle. 10 /861

 

 

Kérdező: 2. Gyötör a múltam, és a cigarettáról nem tudok lemondani.

HABG: 2. A cigaretta kétségtelen, hogy megkötözöttség, és ez ellen is, mint minden megkötözöttség ellen, küzdeni kell, de egyáltalán nem kell akkora hangsúlyt tenni erre, mit amekkorát te teszel. Amennyire rajtad áll, törekedj arra, hogy másoknak ezzel ne okozz problémát! Tehát ne mások kárára dohányozz! Zárt helyiségben, ahol emberek vannak, ne dohányozz! Aztán mivel pénzedbe is kerül, ezért te azzal fizeted meg szenvedélyed adóját, hogy jobban figyelsz az emberek ilyen irányú érzékenységére, és szenveded azt, hogy elfüstölöd azt a pénzt, amivel másokon esetleg segíteni tudnál. E kettő tényből származó pszichikai leterheltség nem szabad, hogy erkölcsivé váljon, tehát bűntudatot hordozzon. Éppen elég a pszichikai ár e szenvedély kiegyenlítésére. 14 /1281

 

 

Kérdező: 2. Miért ragaszkodom ahhoz, akiről tudom, hogy nem való hozzám?

HANG: 2. Minden megkötözöttség gyökerében, forrásában olyan feldolgozatlan, tisztázatlan gubanc áll, amelynek kioldása, tisztázása szellemi munkát, és szívós állhatatosságot igényel. Ez azt jelenti, hogy  - egy egyszerű példával élve - amint a cigarettát sem helyesli a dohányzók legnagyobb többsége, s mégis ragaszkodnak a cigarettázáshoz, így minden helytelen megkötözöttségnél is ez a helyzet. Vannak olyan módszerek, amelyek által az ilyen megkötözöttségek feloldhatók, de a legradikálisabb megoldás a megfelelő motivációk átelmélkedése és minél több pozitív érzelemmel való átitatása által valósul meg.

    Drága Gyermekem! Szeretetem tart téged létben. Szeretetem által nyújtom feléd Erőmet! Amennyiben elfogadod irántad való szeretetemet, annyiban tudlak segíteni téged abban, hogy az Általam, Velem és Bennem megtalálható szabadságod, vagyis az a magadatási mód, melyben minden külső és belső kényszer ellenére tudd megvalósítani, vagy legalábbis tudj törekedni arra, hogy megvalósítsd a meglátott, felismert jót. Igen, mert szeretetem elfogadása ugyanaz, mint a  tisztánlátásnak, tehát ERŐMNEK elfogadása!  17 /1684

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék leszokni a cigarettáról.

HANG: 1. Tudnod kell, hogy a cigarettázás akkor volt bűn, tehát az Én akaratom elleni cselekedet, amikor elkezdted. De akkor is csak annyiban, amennyiben tudatos volt benned az, hogy ez Ellenem van. Mivel ezt már megbántad, ezért szívedben nem lehet tovább háborgás emiatt. Csak amiatt háboroghat lelked, hogy olyan gyenge vagy, amilyen vagy! E tökéletlenségedet, ha Én megszüntetném, akkor a benned szunnyadó hiúsági, gőg-komplexum teljesen elborítana téged. Ezért nem szüntetem meg!

 Mélyülnöd kell tehát az alázatban, szerénységben, egyszerűségben, és akkor elveszem tőled ezt a megkötözöttségedet. Nagyobb megértést kell tanúsítanod másokkal szemben. Jobban észre kell venned életedben az Én erőmet. Át kell élned az újjászületés élményét, tehát azt, hogy valóban teljes szíveddel elfogadtál Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Ez a te oldaladról nézve a teljes megtérés. Az Én oldalamról nézve ekkor történik meg a te teljes újjászületésed Lelkem által. Ha ez megtörténik, akkor elveszem tőled a cigaretta okozta megkötözöttségedet. Azt örömmel mondhatom, hogy úton vagy efelé! Sőt! Közel vagy ehhez!  20 /2009

           

           

Kérdező: 3. A cigarettáról és a drogokról mi a véleményed?

HANG: 3. A cigarettázás megkötözöttség. Isten nem teremtett senkit cigarettázásra. Amikor valaki rászokott erre, akkor vétkezett. Miután már szenvedéllyé vált, akkor már csak vergődik e megkötözöttségben az, aki dohányos.

    A többi drog, amelyeket említesz, nemcsak megkötözöttséget, hanem jellemtorzulást is okoz. Tehát nemcsak bódít, hanem gyilkol is! A legkisebb mértékben sem megengedettek! Aki játszik ezekkel a drogokkal, azt a butaságán kívül semmi nem menti! A legkisebb mértékű fogyasztása is az erkölcstelenség útján indítja el a fogyasztót. Tegyetek meg mindent, hogy távol maradjatok a drogok minden fajtájától! Ezek mind, a kábításuk révén, a poklot nyitják meg élvezőik előtt!

    Légy okos és óvatos! Higgy a benned lévő jelenlétemben!  24 /2363

 

 

Kérdező: 2. A dohányzásról szeretnék leszokni.

HANG: 2. Bármilyen szenvedélytől meg tudok szabadítani bárkit, ha eszét és szívét megtölti Velem. Tehát, ha értelmével bőven megindokolja azt, hogy miért rossz neki az, ha szenvedélyének rabja marad, és miért lesz jó, ha ennek ellene mond. Szívével pedig igyekszik átélni, két dolgot. Az egyik az, hogy az az a szeretet, amelyet Én elmondtam és bemutattam, az elsősorban nem élvezetben, hanem áldozatban válik mások számára is termékennyé, élővé. A másik annak elfogadása, hogy az Én erőm a te erőd is, ha együvé tartozunk. 26 /2608

           

           

Kérdező: 2. A dohányzásomat nem tudom kezelni.

HANG: 2. A dohányzással kapcsolatban tudnod kell, hogy akkor, amikor rászoktál erre a megkötözöttségedre, vétkeztél saját szabadságod ellen. De amióta ezt megbántad, már nem vagy Előttem, Jézusod előtt kevésbé szeretetre méltó, mint azok, akik soha nem szoktak rá erre a megkötözöttségre. Okosan teszed, ha küzdesz ellene, de nem Miattam, hanem önmagad és azok miatt, akik szenvednek e megkötözöttségedtől.   28 /2855

 

 

Kérdező: NAGYON EL VAGYOK KESEREDVE!

            Én egy elkeseredett édesanya vagyok!

HANG: Azzal az életszemlélettel, amellyel te rendelkezel, nem lehet kijutni a pokolból! Azzal, hogy megértelek, még nem állítom azt, hogy helyeslem életfelfogásodat. De megértelek! Nem helyeslem! Sőt, kifejezetten helytelennek tartom azt a nézetet, amely a bennetek boldogító módon jelen lévő Istenről még csak tudomást sem akar venni!

    Azért nem akarsz tudomást venni arról az igazságról, hogy a boldog Istennek csak boldog gyermekei lehetnek, mert ha elfogadnád ezt magadra nézve, akkor el kellene indulnod a gondolkodás-átalakítás útján, s fel kellene adnod azt a meggyőződésedet, hogy te nem magad miatt, hanem körülményeid miatt vagy boldogtalan.

     Aki boldogtalan, az vagy tévedésben van, vagy gonosz, tehát olyan bűnben él, amelyből nem akar szabadulni.

     Tévesében az van, aki neveltetése és körülményei miatt nem tudhatja, hogy senki sem felel másokért, csak önmagáért! Csak azt kell tennie mindennap, ami szíve békéjét biztosítja, és ez teljesen független mások cselekedetitől. Ha ez nem így lenne, akkor Isten lenne a világon a legnagyobb gonosz, mivel olyan boldogságra teremtette szellemi teremtményeit, amelynek megvalósításához nem adta meg nekik a megfelelő feltételeket, eszközöket.

     De nemcsak gonosz lenne az Isten, hanem boldogtalan is, mivel saját boldogságát is másoktól kellene várnia, hisz önmagára teremtett minden szellemi lényt, s a tőlük várva várt boldogság, így nyilván nem valósul meg soha! Abban a világban, amelyben Engem, a földre szállt Istent is keresztre feszítik, mi keresni valóm lett volna? Ha tudtam volna, hogy nem lehetek boldog, akkor miért jöttem volna le, s hogyan beszélhettem volna nektek boldogságról? Én, Jézus, nem világcsalónak, hanem boldogító Istennek jöttem közétek. Azért jöttem közétek, hogy befogadjatok Engem szívetekbe, és alakítsátok át, - nem környezeteteket - , hanem gondolkodásotokat aszerint, ahogy azt Én, Jézus elmondtam és megmutattam nektek! E nélkül sem magatokkal, sem Velem nem tudtok mit kezdeni, de Én sem tudok veletek mint kezdeni!

    Aki annyira meg van kötözve környezetével, mint te, az legalább kezdjen el megszabadulni ezektől a megkötözöttségektől!

   Ha egy gyerek fölszabdalja a cipőjét, akkor nem új cipőt kell venni neki, hanem a fölszabdalt cipőben kell járatni őt, akár télvíz idején is! Ha egy gyermek ezreket költ cigarettára, akkor meg kell találni annak a módját, hogy ne vehessen, vagy legalább ne hozhasson haza cigarettát! Ha nem jön időben haza, akkor vissza kell küldeni őt oda, ahol addig volt! Egyszerűen arról van szó, hogy nem szabad bűnrészessé válni! Aki ezt nem akarja tudomásul venni, az a mazochizmusnak egy olyan formáját éli meg, amelyhez éppen azért ragaszkodik, mert ragaszkodni akar!

   Drága Gyermekem! Férjeddel és egész családoddal kapcsolatban a te számodra a megoldás kulcsa nem náluk van, hanem NÁLAD!    29 /2923

 

 

Kérdező: 2. Szeretném, ha anyu leszokna a dohányzásról.

HANG: 2. Én is szeretném, ha mindenki le tudna szokni káros szenvedélyeiről, mert ezek a szenvedélyek nem hoznak senkit közelebb Hozzám. Ennek ellenére van olyan, hogy a dohányzás, és egyéb megkötözöttség arra figyelmezteti a rabját, hogy legyen alázatos. Igen, mert a gőg, a kevélység, az uralkodási vágy, ezek rosszabbak, mint a dohányzás.

   Elég sokat szenvednek a dohányosok attól, hogy rabjai a nikotinnak. Ezért nem haragudni kell rájuk, hanem inkább sajnálni kell őket, és imádkozni kell értük. Hidd el, nagyon kevesen imádkoznak a dohányosokért! Okosan teszed, ha te imádkozol értük!   32 /3358

 

 

Kérdező: 1. Egy hang ezt mondta: 'Se pia, se cigi!' Jézustól jött ez?

HANG: 1. Az általad hallott szavak Tőlem, Jézustól származnak még akkor is, ha közvetítő útján értek el hozzád. Többen is vannak az ég angyalai között, akiket érdekel a te földi sorsod. Igaz, vagy egy olyan őrangyalod, aki különösen szívén viseli életed minden megnyilvánulását. De ő is mindig Belőlem, a te Jézusodból merít, amikor üzenetet közöl veled.  34 /3546

           

 

Kérdező: 2. Férjem iszákos, én pedig a dohányzás rabja lettem.

HANG: 2. Sajnos az iszákosság jellemromboló. A dohányzás nem az! Kétségtelen, hogy a dohányzás megkötözöttség, de nem rombolja le Köztem és közötted azt az élő kapcsolatot, amelyet őszinte bűnbánatod épített fel kettőnk között. A te bűnbánatodnál nagyobb bűnbánatot nem kíván tőled az Isten! Kétségtelen az is, hogy a megkötözöttség ellen küzdened kell, mert a benső szabadság nagyon fontos (2. Kor. 3;17). De a döntő végső soron nem az, hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy. Márpedig te az Enyém, a te Jézusodé vagy! Ez olyan biztos, mint az Én, a te Jézusod létezése!  39 /4199

           

 

Kérdező: 2. A dohányzás megengedett?

HANG: 2. A dohányzás egy olyan káros szenvedély, amely nem hordoz erkölcsi tartalmat. Ez azt jelenti, hogy az, aki nem dohányzik, nem jobb annál, aki dohányzik! A dohányzásnak nincs erkölcsromboló hatása! A legtöbb káros szenvedélynek erkölcsromboló hatása van, vagyis embertelenné tud tenni!

    Mivel a dohányzás, káros szenvedély, ezért tudatosan vét az önszeretet ellen, amikor valaki erre rászokik.

    Törekedni kell a dohányzás szenvedélyéről is leszokni, de az, aki dohányzik, azért mert dohányzik, ne éljen bűntudatban!   42 /4540