Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csakrák

Kérdező: 3. Mit jelent a fejtető csakrán megjelenő jel?

HANG: 3. Nem akarlak megijeszteni, de fel kell hívnom a figyelmedet arra, hogy az a terület, amelyet te olyan nagyon magabiztosan vélsz kezelni, sokkal nagyobb óvatosságot igényel. Tér-idő dimenzió fogalmaiba akarsz olyan valóságokat öltöztetni, amelyek e keretet nem viselhetik el. A szimbólumoknak éppen az a lényege, hogy lehetőségek. Lehetőségek arra, hogy különböző időben, különböző helyeken különböző gondolatokat juttassanak kifejezésre. 7 /547

 

 

Kérdező: 1. Melyik csakrán keresztül lett a HANG médiuma?

2. Magas szellemi szint kell a HANG hallásához?

HANG: 1. HANG-médiumom médiumitásának semmi köze nincs semmiféle csakrához! Én általában senkire nem hatok kívülről befelé. Mivel Isten mindenkiben benne él létbentartó módon, ezért az Én Lelkem, a Szentszellem, vagy Szentlélek, hívhatod, ahogy akarod, a lényeg az, hogy az Atyának és a Fiúnak közös Lelke mindenkit felruház, éspedig belülről, azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek szerepének tökéletes megvalósításához.

Az egész csakrákról szóló tanítás olyan keleti tanok elképzeléseit közli veletek, amely tanok alapján az emberek önmagukból, tehát belülről elindulva, a világmindenséggel való egységre törekedve, majd kívülről befelé ható energiákkal egyesülve úgy gondolják, hogy ehhez a test különböző pontjai szükségesek!

Ennek az irányzatnak előnye és hátránya egyaránt  van. Előnye az, hogy segít rögzíteni figyelmeteket bizonyos pontokra, melyeket csakráknak neveztek, s így intenzívebbé tudtok válni a nyitottságra, tanulékonyságra, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki bensőleg gazdagodjék. Hátránya viszont egy olyan egyoldalúság, amely Tőlem függetlenül is jól működőnek gondolja magát!

Drága Gyermekem! Mint látod, nagyon nem azonos a nézőpontunk!

2.  Az Általam, Lelkem által közölt karizmához semmiféle különleges szellemi szint nem szükséges! Ami szükséges, az az a hit, amely át tudja élni, hogy Én bárkiben működhetem az Általam elgondolt módon, gyermekben, felnőttben, tudósban, tudatlanban, tehát bárkiben, aki hisz Bennem, és partnerem akar lenni úgy, ahogy Én gondolom. Ehhez semmiféle csakra ismerete és semmiféle különleges szellemi szint nem szükségeltetik. Ami szükséges, az az, hogy higgy Bennem, vagyis légy nyitott arra, hogy Én benned élek, és szeretni akarok úgy, ahogy a názáreti Ácsban szerettem az embereket. 15 /1452

 

 

Kérdező: 3. Szívcsakrám nyílófélben van. Mit jelent ez?

HANG:  3. Én soha nem beszéltem semmiféle csakráról. Most sem teszem. Ha ilyen vagy ehhez hasonló ismeretnek vagy birtokában, akkor azt kell megkérdezned, aki erről informált téged.

Én azért jöttem a Földre, hogy elmondjam, megmutassam a boldogság útját, és számotokra lehetővé tegyem ennek az útnak vállalását! Általam, Velem és Bennem tehát bárhol és bárki boldog lehet, ha akar.

Ezt nyilvános működésem elején így fogalmaztam meg tömören: „Betelt az idő, elérkezett hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az általam elmondott örömhírben.” (Mk 1,15)

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! 16 /1518

 

 

Kérdező:  1. Mik a dimenziók?

2. Van-e összefüggés a dimenziók és a csakrák között?

3. Különböző dimenziókkal hogyan lehet kapcsolatot teremteni?

HANG: 1. Dimenzió alatt olyan léttereket szoktatok érteni, amelyek minőségileg különböznek egymástól. Ezeket különböző szempontok szerint szoktátok osztályozni. Ezért nincs értelme arról beszélni, hogy hány van belőlük, mert döntő a szempont, ami szerint történik az osztályozás.

2. Ha a dimenzió léttér, akkor természetes, hogy összefüggés van  más dimenziók és nem dimenziók felé való nyitottság helye - mert ez a csakra - és a léttér között.

3. Más dimenziókkal érdeklődés által lehet kapcsolatba kerülni. Ahhoz, hogy ne sérüljön meg valaki a szellemek létterét vizsgálva, tehát ahhoz, hogy valaki úgy tudjon kapcsolatot teremteni a szellemekkel, hogy lelkileg ne sérüljön, nagy óvatosságra és okosságra van szükség. Jól csak akkor jársz egészen biztosan e téren, ha Velem, angyalaimmal akarod felvenni a kapcsolatot. Ezt úgy éred el, ha Hozzám vagy angyalaimhoz emeled lelkedet, értelmedet.

Abból szinte soha nem jön ki jó, ha valaki nem saját szeretetének növelésére akar kapcsolatba kerülni Velem, angyalaimmal. Ha pedig más szellemekkel, lelkekkel akarja valaki felvenni a kapcsolatot, akkor alig menthető meg az idegbajtól.

Szeretetem eddig is érezhetted! Maradj hű Hozzám! Ez feltétele boldogságodnak. 17 /1660  +1

 

 

Kérdező:  3. Hogyan kell a kozmikus energiához viszonyulni?

HANG: 3. Ne törődj sokat azzal, amit kozmikus energia néven neveznek ma azok az írók és természetgyógyászok, akik annyira nehezen értik meg evangéliumaim lényegét, vagyis azt, hogy nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé kell változnotok. A csakrákról szóló tanítások legnagyobb gyengéje éppen az, hogy a világmindenséggel való tökéletes harmóniában látják az ember boldogulását, és nem Bennem! Ezért van akkora hangsúly a légzésen, az étkezésen, a testgyakorlatokon, stb. Ez a hangsúlyeltolódás sokkal többet árt, mint használ!

Sokat kellene mondanom ezekről, de jelenleg fontosabbnak érzem, hogy ne ezt állítsam életetek fókuszába, hanem azt a kegyelmet, amely Engem közvetít nektek, tehát a hitnek és benső Isten-megtapasztalásoknak szükségességét! 21 /2051-2040

 

 

Kérdező: TUDATHASADÁSOS VAGYOK

Skizofréniát  állapítottak meg nálam.

HANG: Te nagyon belelovaltad magadat abba, hogy a kundalíni energiáddal van baj. Ha ezt el tudnád felejteni, akkor megoldódna jelen problémáid legnagyobb része. De ezt nem lehet csak úgy elfelejteni.

Csak úgy próbálkozhatsz ezzel, ha tudatosítod magadban, hogy Isten energiája úgy működik benned, hogy ez fölöslegessé teszi minden más energia működését. Ha tudatosítod magadban azt, hogy csak azok az energiák működhetnek benned, amelyek Isten áldását hordozzák. Amely energiák nem ilyenek, azok helyébe maga Isten lép be, és kezd működni belátása szerint. Ez a gondolat, erre a valóságra irányítottságod mindegyik csakrád rendbe szedésére elég! Ennek elérése nem annyira kemény szellemi munkát kíván, mint inkább nagy bizalmat a benned boldogító módon jelen lévő Isten iránt.

Te fizikálisan gondolod a csakrák és az energiák áramlását, holott ezek olyan szellemi-lelki valóságok, amelyek nincsenek a fizikai törvényeknek alávetve! Az, hogy mi van a csakrákkal, energiákkal, csupán szándék kérdése. Ha szándékod az, hogy nyitottak legyenek, akkor nyitottak. Ha annak a sugallatnak engedsz, hogy leblokkolt állapotban van bármelyik, akkor ilyen állapotban van. Amíg ezt nem fogadod el, addig nem indulhatsz el a gyógyulás útján, mert összekevered a szellemi létmódot a fizikai létmóddal, s így szükségszerűen természetellenes állapotba rögzíted magadat.

A skizofréniának pontosan az az eredete, hogy valótlan alapon rögzül a figyelem, s ennek következtében gyökerét vesztetten kavarognak olyan gondolatok, amelyek lehetetlen viselkedésre késztetik a test egyes részeit. E helytelen állapotnak - a test oldaláról - sokkolással próbálnak véget vetni, de ez csak időleges, mert a gyökérmegoldás az az  Istenbe vetett bizalom, amely együtt jár a megfelelően fegyelmezett gondolkodással. Tehát azzal a felfogással, szemlélettel, hogy a szellemi élet törvényei a benső fegyelem, benső elhatározások alapján működnek, és nem a fizika törvények uralják.

E betegség gyógyításához csak részben elég az ördögűzés. Kell ehhez magának a betegnek az őszinte szándéka és elhatározása arra, hogy ő képes saját gondolatainak irányítására akkor is, ha nagyon sok a zavaró gondolat benne. Bizony, életszerűen el kellene fogadnod azt, hogy te a Győztes oldalán állsz, s Isten plusz egy fő abszolút többség! Hidd el, meggyógyulhatsz, ha tanácsomat követed! Ne másoktól várj megszabadu­lást. Legyek számodra elég Én, Jézus, aki veled mindenre képes vagyok (Mk 9,23)!

Megáldalak a helyesen koncentrálás LELKÉVEL!” 38 /4022

 

 

Kérdező: Miért nem tudok megszabadulni az engem gyötrő démonoktól?

HANG: Leveleid mennyisége két dologról tanúskodik. Az egyik az, hogy jól tudod, hogy Én vagyok a megoldás az életedre, a másik az, hogy ennek tudatában mégsem döntöttél Mellettem! Jelen állapotodban a fantáziád hat a jellemedre, és a félelmed hat a fantáziádra. Azzal, hogy mélyen hiszel az ártó erők jelenlétében, csak arra jó, hogy még hatékonyabban fejtsék ki hatásukat irányodban. Pedig az Isten sem létezik azok számára, akik tagadják a létezését. Legalábbis boldogító módon nem! Azért, mert velük szemben az Isten is tehetetlen. Aki jobban vonzódik a félelmeihez és azok tárgyaihoz, azzal nem tudok mit kezdeni. Neked kell Mellettem döntened! Én már a világ teremtése óta döntöttem melletted. Aki pedig Mellettem dönt, az Velem foglalkozik, nem pedig az önmaga gondolatszülte élményeivel! Ez azt jelenti, hogy mindenért hálát tud adni. Minden embernek olyan a világa, amilyet lát. Vagy a fantáziád és a félelmed által táplált gonosz erők létében és munkálkodásában élsz, vagy Velem és Bennem! Bennem nincs sötétség, sem félelem. A döntés még mindig a te kezedben van. Igen, mert ahol jelenleg keresel, ott Én nem vagyok jelen. Igen, mert önmagadon kívül keresel! Az energiarendszereidben, a csakráidban, a vizualizációidban, a jósnők kártyáiban, a harmadik szemed látásában, és még sorolhatnám tovább! A szíved mélyén lakó szeretetedben, a lelkiismeretedben pedig nem keresel, pedig ott lakom! A világosságot mindenkinek Én adom, de az ablakot, amelyen a fény beáramlik, azt nektek kell kinyitni. Ha Nekem adod magad mindenestől, akkor Én, az Isten neked adom Magam mindenestől! 1 /112 Való Zénó

 

 

*******************************************************************

Csakrák: 7/547, 15/1452, 16/1518, 17/1660+1, 21/2051-2040, 38/4022, 1/112 V Z.