Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dániel próféta

 

Kérdező: 2. Kisfiam Dániel próféta védelme alatt áll?

HANG: 2. Minden gyermek, sőt minden felnőtt rendelkezik olyan szellemi lények oltalmával, amilyen oltalmat Isten rendelt mindenki mellé! Olyan nincs, hogy bárki is többnek, vagy kevesebbnek gondolhatná magát azért, mert őrangyalát különbnek tartja más angyaloknál.

   Dániel próféta feltétlenül segít, mert megteheti, azokon, akik hozzá fordulnak segítségért. Természetesen fiadnak is! De Isten, aki úgy adja a különböző szerepeket teremtményeinek, ahogy jónak látja, csak olyan földi lényeknek ad meghatározott őrangyalt, szellemi vezetőt, aki már előző életében átélte az újjászületés kegyelmét. De ezt nem kötik soha senkinek az orrára születése után. Még keresztelő János sem tudta földi életében, hogy ő Illés!

    Elégedj meg azzal, hogy gyermeked rád van bízva, és neked mindent meg kell tenned azért, hogy gyermeked alázatban, a szolgáló szeretet megélésében bontakozzék ki. Ezt a feladatot sem Dániel, sem más jó szellem át nem veheti tőled!

    Az a szülő, aki már eleve mindenki másnál különbnek gondolja gyermekét, az már az élet ruháján az első gombot rosszul gombolta be. Te ne gyerekeddel légy tele, hanem Velem! Arra törekedj, hogy te minden egyes napnak minden óráját értem vállald! Csak önmagadért vagy felelős!

 Ha gyereked azt tanulja meg, hogy te érte élsz, akkor az önzésnek, az önimádatnak magvát veted lelkébe, és nincs az a Dániel, nincs az az őrangyal, aki megóvhatná őt az általad okozott szenvedések poharának kiürítésétől!

 Nagyon sok szülő követi el azt a hibát, hogy gyermekét túlértékelve, nem készíti fel azokra az áldozatvállalásokra, amelyek reá várnak földi élete folyamán, s így nem jót, de kifejezetten rosszat tesznek neki.

 Ne törődj hát azzal, hogy a szellemvilágban kit bízott meg Isten azzal, hogy gyermeked őre legyen. Te azzal törődj, hogy téged Isten azzal bízott meg, hogy szavaiddal és példáddal elmondd és bemutasd neki a szolgáló szeretetnek azt az útját, amivel Én, Jézus, azonosítottam magamat! 22 /2193

 

 

Kérdező: 1. Jézus, az Isten Fia, miért Emberfia?

HANG: 1. Engem, az Isten Fiát, Dániel próféta rendre Emberfiának nevezett olyankor, amikor egyértelműen Isten Fiáról beszélt. Ez Nekem nagyon jól jött, mert akik tudni akarták, hogy az Emberfia nem más, mint Dániel szerint az Isten fia, azok tudták, hogy Én Isten Fia vagyok. Akik pedig nem tudták, vagy nem akarták tudni, azokat nem botránkoztattam meg, illetve nem adtam nekik alapot a jogos megbotránkozásra azzal, hogy Emberfiának neveztem magamat. Még így is a legfőbb vád az volt Ellenem, hogy káromkodom, mivel Isten Fiának tartom magamat.   23 /2326