Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Duál, Duálpárok

 

Kérdező:  Van duál párja az embernek?

HANG: Ami pedig a duált illeti, hát bizony nincs duál. De ezt kicsit jobban meg kell magyaráznom.

    Minden boldogságra teremtett lény a természetében hordja annak bizonyosságát, hogy senki sem lehet egyedül boldog, mivel egyedül szeretni nem lehet. Általában mindenkinek arra kellene törekednie, hogy olyan párt találjon magának, aki a mindenkire kiterjedő szeretetre, vagyis a Velem való benső kapcsolatra segíti őt. Mivel szerepeket adok enyéimnek, ezért előfordul olyan eset, hogy a mindenkire kiterjedő szeretetet valaki úgy tudja lelki békében megélni, hogy nem köti le magát senkihez, hogy így lehessen mindenkinek mindene. De ez a szerep ritka, és egyértelmű.

    Ha az lebeg előtted, hogy olyan párt találj magad mellé, aki Hozzám, az áldozatos szeretet forrásához jobban tud segíteni téged, akkor emellett kell hűségedet áldozatos szeretetben megélned. Ha nem találsz ilyet, akkor e nélkül kell irántam való hűségedet áldozatos szeretetben megélned. Tehát nem a duál, a másik a fontos, hanem a vállalt, szeretetben megélt áldozat.

    Sok baj és elválás származik abból, hogy a másikra teszitek a hangsúlyt, és nem a mindenkire kiáradó áldozatos szeretet megélésére. Az ilyen élet boldogtalansága nem más, mint az önzésnek szomorú gyümölcse, mely gyümölcsöt mindig mással akartok megetetni.

    Megáldalak, hogy tudj átlátszó, megértő, természetes lenni."   6 /432

 

 

Kérdező:  6. Leszületett-e a duálom?

HANG: 6. A duállal kapcsolatban sajnos nagy tévedésben vagytok. Ezt most nem is tudom kitisztázni benned. Hosszabb gondolkodás-átalakításra volna ahhoz szükséged, hogy megértsd, mennyire nem lényeg ez a duál-kérdés. Sőt! Mennyire nem is igaz!

   Most elégedj meg azzal, hogy Én magamra teremtettelek, és feltétlenül beállítom életedbe azt és azokat, aki és akik segíthetnek a Velem való egység elérésére. Ne akarj senki mellett letáborozni. Szeretni csak az tud helyesen, aki SZABAD. Mindaddig, míg bárkivel is meg vagy kötözve, ki vagy téve csalódásnak, békétlenségnek, s nem tudod jól megérteni azt az igazságot, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden múlandó. Igen. A földi élet iskolájában ez a legfőbb tantárgyak egyike. 6 /471

             

 

Kérdező: Közel az ötvenhez, tele bizonytalansággal a jelenemet és jövőmet illetően. Két tönkrement házasság, s egy jelenlegi beteges kapcsolat. Ez az életem. Mit tegyek?

HANG: Azok az alapok, amelyekre életedet építeni próbáltad, annyira áldatlanok, hogy egyszerűen ilyen alapokra nem lehet jó épületet emelni. Először is ember embert képtelen boldogítani. Másodszor, nincs duálpár. Harmadszor, Én nem vagyok arra való, hogy azoknak akaratát teljesítsem, akik nem akarják az Én akaratomat teljesíteni. Annyit nyilván tudsz, hogy az Én akaratom ez: „Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! Nem az, aki mondja nekem: Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki az én Atyám akaratát cselekszi.”

     Azt is tudnod kell, mivel értelmedet azért kaptad, hogy tudd ezt: a szeretet a földön nem élvezet, hanem áldozat. Azt is tudnod kell, hogy sem embert, sem Istent nem boldogíthatja az a szeretet, amit kap, csak az, amit magában hord!, tehát az, amit ad!

     Leányom! Teljes káosz van benned a boldogságot, a gyermekvállalást, és a nevelést, az emberi kapcsolatok önzetlen megélését illetően. Te nem azt nézed, hogy Én mit akarok, hanem azt, hogy mások mit csinálnak, és hogy te ennek alapján hogyan tudsz pillanatnyilag érzelmileg jól járni. Nagy fájdalommal, de őszinte szeretettel meg kell mondjam neked, nem tudok sem olyan tanácsot adni, ami kielégíthetne, sem erőt nem tudok adni ahhoz, hogy helytelen döntéseid következményeit könnyebben tudd elviselni. Én csak a bűnbánón tudok segíteni, de te nem ezt az utat akarod járni, hanem azt, ami nem benned, hanem Bennem idézne elő változást. Az ilyen út teljesen idegen Tőlem!

    Leányom! Helyetted senki, maga az Isten sem térhet meg. Te pedig csak akkor mondhatod, hogy meg akarsz térni, ha nem a körülményeiden akarsz változtatni, hanem magadon, magadban.   7 /529

           

 

Kérdező:  Azért kerültem kapcsolatba valakivel, hogy boldog házasságban éljünk?

HANG:  Most elmondom neked, hogy miért kerültök kapcsolatba valakivel, és elmondom azt is, hogy  mi szokott a vége lenni ennek.

     Amint a vonat kettő sínen, tehát sínpáron gördül, úgy kellene nektek is két sínen, tehát sínpáron haladnotok, hogy boldogságotok ne csak ábránd legyen, hanem átélt valóság.

     A sínpár egyike az, hogy Isten önmagára teremtette értelemmel bíró teremtményeit. A másik, a párja ennek a sínnek, pedig az, hogy az Isten szükségszerűen közösség, mivel SZERETET!

     Számotokra tehát ez gyakorlatban annyit jelent, hogy minden találkozásnak az az Isten által elgondolt és megkívánt feladata, hogy közösen, egyre istenibbé váljatok. Tehát arra kellene törekednetek, hogy segítsétek egymást Hozzám, mivel senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam!(János 14;6).

     Boldog házasságról csak ott lehet beszélni, ahol egy házasságban mindkét fél boldog. Mivel boldoggá ember embert nem tehet, mivel boldoggá embert csak Isten Lelke tehet, ezért házasságban és azon kívül is, az az ember boldog, aki vágyakozik arra, hogy betöltődjék Isten Lelkével, s e vágyának beteljesülését hálával és dicsőítéssel tudja kifejezni, függetlenül attól, hogy házastársa hol tart e tekintetben. Egy házasságban az a fájdalom, amely átjárja valamelyik szívét azért, mert házastársa lelkileg nem adta át magát Nekem, ez nem akadálya a szenvedő fél boldogságának, mert tudhatja, hogy az ő szívének fájdalma az Én fájdalmam benne, s így még szorosabb kapcsolatban lehet Velem.

     Vigyázzatok! Nagyon veszélyes a DUÁLPÁR-bélyeg gyors használata, mivel e mögött szinte mindig az áll, hogy nem Én, hanem a megtalált, vagy nem megtalált duálpár az okozója mindennek. Tévedésben vagytok! Nem fog boldogítani téged sem az, akiről most úgy gondolod, hogy boldogítani fog. Éppen így, te sem fogod tudni boldogítani őt.  Vagy Bennem találja meg valaki boldogságát, vagy nem találja meg. Az ÉLET Én vagyok. És csak a boldog élet nevezhe­tő ÉLETNEK. A Nélkülem élt élet vagy haldoklás, vagy menekülés a haldoklásba. De semmiképpen sem ÉLET!

     Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Ha Értem élsz, akkor kapcsolatod boldogítani fog azzal, akit most életed áldásának tartasz. De csak akkor! Ha ő Értem él, akkor áldás lehetsz számára. De csak akkor!

     Ha komolyan átgondolod az előbbi sorokat, akkor megérted, hogy mit jelent az, amikor azt mondom, hogy minden rossz egy elrontott jó.

     Legtöbb párkapcsolatot az önzés rontja el. Ennek megnyilvánulása az az uralomvágy, amely birtokolni akarja a másikat, és nem arra használni, hogy Hozzám közelebb kerüljenek mindketten. Sajnos, legtöbbször ez a vége a legszebben induló szerelmi kapcsolatnak is.

     Azért hívtam fel erre figyelmedet, mert azt szeretném, hogy nálatok ne így legyen. Azt szeretném, hogy mindkettőtöknek Én legyek a FORRÁS, A FOLYAM ÉS A TENGER. 9 /745

           

 

Kérdező:  3. Szeretném megtalálni a duál-páromat

HANG: 3. Nincs duálpár! Illetve, mindenki duálpár, aki annak vallja magát. Szeretnélek megmenteni egy nagyon káros csalódástól. Sajnos, az általatok hangoztatott duál-elmélet nagyon nagy veszélyt hord magában. E veszély lényege az, hogy boldogságotok nem a Velem való kapcsolattól függ, hanem a duálpár megtalálásától. Ez egy teljesen hamis, téves, ördögien veszélyes felfogás! Szinte teljesen lehetetlenné tudja tenni az Általam vetett alapot, vagyis azt, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és éppen ezért az Istenszeretők­nek minden javukra válik, tehát bárki lehet duálpárja, míg a nem Istenszeretőknek minden kárára válik, tehát szintén bárki lehet duál­párja.

    Nagyon szeretlek. Csak azt fogadd el igazi szeretetnek, ami igazságban is képes megnyilvánulni. Melletted vagyok, hisz érted élek! Imádkozz azért, hogy soha ne érezd magadat felhatalmazva elmarasztaló ítélethozatalra. Az ítélkezést bízd Rám! Te fogadd el, hogy szíved békéje attól függ, hogy mennyire vagy képes Velem élő kapcsolatban maradni.   9 /749

           

 

Kérdező: 1. Duálok vagyunk azzal, aki a legkedvesebb számomra?

HANG: 1. Ha olvastad volna a HANG-köteteket akkor már tudnád, hogy olyan értelemben nincs duál, ahogy legtöbben gondoljátok (HANG 6: 432). Nincs olyan, hogy van valahol egy duál, s míg azt meg nem találod, addig boldogtalan maradsz, s ha megtaláltad, akkor megtaláltad benne és általa a boldogságodat. Ilyen nincs!

     Olyan van, hogy az a duálpárod, aki Hozzám segít téged közelebb, s addig duálod, amíg ezt teszi. Nincs olyan, hogy valakit az Isten valakinek teremtett! Isten mindenkit Önmagára teremtett! Ez éppen a legjobb számodra és minden ember számára. Nincs ember a világon, aki boldoggá tudna tenni akár csak egy kis állatot is. Hát még embert!  10 /801

           

 

Kérdező: 5. Tudhatom, hogy  ki a duálom?

HANG: 5. Nincs duálpár! Hidd el, hogy nincs! Csak vagyok Én, vagy te, és vannak emberek és események, amelyeket arra kell felhasználnod, hogy Velem szorosabb kapcsolatod legyen. Erről van szó! 11 /901

 

 

Kérdező: 2. Beavatás nélkül beavatódtam. Lehetséges ez?

HANG: 2. Nincs Mester rajtam kívül. Nincs olyan, hogy különleges szeretetet hoztok a földre. Isten mindenkit Önmagára teremtett. Nincs lelki, szellemi ikerpár. Duálpár csak olyan értelemben van, hogy mindenki duállá válik, ha valakit közelebb segít Hozzám!   11 /964