Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok alvás állapota mire jó az alvás 1.

2009.10.28

Álmok alvás állapota mire jó az alvás              

 

Az álom állapota nagyon alkalmas arra, …

Kérdező: 1. Egyik éjjel Jézus felől álmodtam.

HANG: 1. Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy más dimenziók lakói kapcsolatba kerüljenek veletek. Az Én orszá­gomból gyakran látogatnak benneteket álmotokban, hogy érzelmei­tekkel átszínezett tapasztalatokat szerezzetek, s ugyanakkor szabadsá­gotok ne sérüljön. Minden olyan álom, amely pozitív érzelmeket hagy maga után, tőlünk van. 9 / 742

 

Álmok … olyan információkat képes belevetíteni tudatodba

Kérdező: Éjszaka egy hang rám parancsolt: „Ébredj!” Ki volt és mit értett ez alatt.

HANG: Az alvás állapota tudatalatti világod idő-tér korlátai­nak fittyet hányva olyan információkat képes belevetíteni tudatodba, melyekre bizonyos problémák megoldására, veszély elkerülésére, örömök felkészítésére szükséged van. Tudatalatti világod nyitott a szellemvilág felé, de nem határtalanul. A tudatosan kialakított erkölcsi magatartásod határt szab e nyitottságnak, s így egészen ritka eseteket kivéve, amikor valaki tudatosan teljesen eladta magát a gonosznak, csak jó szellemek hatásai érvényesülhetnek.  7 / 553

 

Álmaid elsősorban olyan érzésekből tevődnek össze

Kérdező: Rossz álmaim vannak, és sokat fáj a fejem.

HANG: Álmaid elsősorban olyan érzésekből tevődnek össze, amelyek az elmúlt nap folyamán értek téged. A tévétől kezdve, a baráti beszélgetéseken keresztül, mindazok a könyvek és érdeklődési irányok, amelyekkel foglalkoztál, ezek mind-mind különböző érzelmi nyomot is hagynak benned, s ezek álomban, különböző képekben jelennek meg, s így próbálod ezeket az érzéseket feldolgozni magadban. ..  29 / 2949

 

Az alvás a földi életben azt a funkciót tölti be

HANG: 2. Az alvás a földi életben azt a funkciót tölti be, hogy általa idegileg, fizikailag regenerálódjatok. Akik nyugodtan alszanak, azok reggel frissen, kipihenten ébrednek, és új erővel feltöltve néznek az elinduló nap elé.

      A reggeli és az esti ima nagyon befolyásolja az álom minőségét! Ha valaki Velem indul reggel, s kéri angyalaim védelmét, s este Rám gondolva, lelkét Hozzám emelve hajtja álomra fejét, az remélheti, hogy helyesen készül fel arra, hogy ébrenlétben is szíve békéje biztosítva legyen.

     Az álomban történő tanítás jelzi, hogy van adni valód, és lelkileg, szellemileg képes vagy gazdagítani másokat.

   Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilatkoznak meg szimbólumokban, képekben. Az alvás állapota nem erkölcsi létállapot. Sem jobb, sem rosszabb nem lesz senki álmai által. Sem bűnt, sem erényt nem lehet gyakorolnia annak, aki alszik. De igenis, kap jelzéseket az álmodó arra vonatkozóan, hogy bizonyos képességei az ébrenlétben meg akarnak nyilvánulni. Ha erre figyelsz, akkor fel fogod ismerni azt, hogy mit kell magadban jobban elősegítened, és mit kell jobban kézben tartanod.

     Álomban a tudatalatti nyílik meg, és tudatos állapotodban is érvényt akar szerezni magának benned. Ezért az álmokkal való szembesülés nagyon fontos. 26 / 2586

 

Kérdező: Rossz álmaim vannak

HANG: Álmaid elsősorban olyan érzésekből tevődnek össze, amelyek az elmúlt nap folyamán értek téged. A tévétől kezdve, a baráti beszélgetéseken keresztül, mindazok a könyvek és érdeklődési irányok, amelyekkel foglalkoztál, ezek mind-mind különböző érzelmi nyomot is hagynak benned, s ezek álomban, különböző képekben jelennek meg, s így próbálod ezeket az érzéseket feldolgozni magadban. ... 29 / 2949

 

Alvás állapota, mire jó az alvás

HANG:  2. Aztán arról adok magyarázatot, hogy mit is jelent az alvás állapota.  

      2. Az alvás állapotában nemcsak az történik, hogy kikapcsol a tudat, s így megszűnik a tudat ébrenlét állapotban történő idegzetre gyakorolt nyomása. Tehát az alvás nemcsak pihentető funkciót lát el, hanem információt is közöl szimbolikus nyelven ebbőlaz időtlen világból. E szimbolikus nyelv megértése, megfejtése, nem a tudatos, logikus gondolkodás feladata. Bár, ha gyakran fordul elő azonos tartalmú álom, akkor a józan gondolkodás sok olyan ismeretet tud kifejteni belőle, mely az álmodó jelenének problémáit, de jövőjének eseményeit is segíti pozitív módon kezelni. A visszatérő álmok minden esetben szellemek által irányított álmok. A nem visszatérő álmokról ez így nem mondható el. Azért nem, mert az, aki álmodik, saját maga okozza önmagának, bizonyos tudattalanból feltörő képek megjelenítését. Az mindenesetre figyelemre méltó tény, hogy egy álomból való felébredés után, érzelmi szinten felismerhető, hogy valaki jelene, vagy jövője kosarába milyen benyomásokat engedett be, s így álmai akkor is értékes információt szolgáltatnak, ha nincs mögöttük szellemvezető, illetve ilyenkor ő maga saját magának vezetője. 5 / 355

 

HANG: Az álom nagy lehetőséget ad vágyaitok képekben való megjelenítésére, és arra is, hogy ebből a mi világunkból információt kapjatok olyasmiről, amit tudnotok kell, hogy jobban tudjatok fejlődni lelkileg. Van az álmoknak még egy másik érdekessége is. Az, hogy a már folyamatban lévő események, melyek időben csak jóval később jelennek meg ébrenlétben, álomban már jóval előbb megmutatkozhatnak teljes kifejlettségükben is. Főleg olyan esetekben van ez így, amikor különben is nagyon érdekeltek vagytok abban az eseményben. … 9 / 691

 

Kérdező: … Mostanában ritkán álmodom, pedig imádkozom.

HANG: Az ne zavarjon, hogy nem emlékszel arra, amit álmodtál. Az alvásnak elsődlegesen az a feladata, hogy a tudatalatti világotokban rendeződjenek azok az összevisszaságok, amelyek napközben felgyülemlettek bennetek, és nem az, hogy velünk kapcsolatba lépjetek. … 9 / 736

 

Kérdező: 1. Álmaimról kérdezem Jézust.

HANG: 1. Álmaidra jó figyelned. Igyekezz kiolvasni belőlük biztató, bátorító üzeneteket, mert álomképeiden keresztül ilyeneket küld neked a téged szerető, rád is számító szellemvilág. De álmaid segítik tisztítani önismeretedet is, mert olyan realitásokra hívják fel figyelmedet, melyek alapján felismerheted, hogy mennyi benned a segítőkészség a rászorulók iránt, és mekkora hited van ahhoz, hogy EGY legyél Velem. 14 / 1249

 

HANG: … Az álmok mindig hordoznak valami üzenetet! Mindig! Énednek az a része, amelyet álomban élsz meg ébrenlétnek, bizonyos értelemben nagyon is tudatos! A hangulatok, megérzések, sugallatok, szimbólumok nyelve mérhetetlenül gazdagabb az álom időtlen világában, mint ti gondolnátok. Ebben az állapotban rendeződik a nagy EGÉSZHEZ mindenkinek az az én-je, amelyet a földi életben meg kell tanulnotok átlépni annak érdekében, hogy a Hozzám, az Én Titokzatos Testemhez kapcsolt énetek véget nem érő fejlődésben átélhessen Engem. 15 / 1390

 

Kérdező:  2. Álmomban láttam a Keresztrefeszítettet.

HANG: 2. Az álom állapota nemcsak arra alkalmas, hogy a test kipihenje magát, nemcsak arra, hogy a szellem felfrissüljön, hanem arra is, hogy a szellemvilág dimenzióiból különböző jelek, szimbólumok olyan tartalmakat közvetítsenek, amely tartalmak a lélek fejlődését van hivatva előmozdítani. Álomban senki nem kerülhet ártó erők hatása alá úgy, hogy ez ébrenlétében hátrányt jelentene számára. .. 21 / 2039

 

Kérdező: Álmomban, egy templomban ragyogó, lüktető sárga fény járt át, és csodálatosan feltöltött erővel ébredtem.

HANG: Álmotok, többek között, két nagy lehetőséggel rendelkezik. Az egyik az, hogy nagyon mélyen és tartósan be tudja építeni, és rendezni tudja lelketekbe az ébrenlétben kapott benyomásokat. A másik lehetőség az, hogy más dimenziók hatással tudnak lenni rátok, amennyiben ez szándékotokkal valamiképpen megegyezik, illetve amennyiben érdeklődést tud kiváltani belőletek.

      Ti szinte mérhetetlenül több energiával rendelkeztek, mint amennyit általában ébrenlétben aktualizáltok. Ha szándékotok tiszta, akkor angyalaim fel tudják használni az álmotoknak e lehetőségét arra, hogy meglendítsék bennetek azokat az energiákat, amelyek előbbre tudnak vinni benneteket a szerető szolgálat kibontakoztatásának útján. … 24 / 2373

 

HANG: 1. Az álom világa nagyon is valós világ, a maga nemében! Álomban olyan rétegek nyílnak ki bennetek, amelyeket ébrenlétben meg sem tudtok közelíteni. Álmában kaphat bárki olyan információkat, amelyeket ébrenlétben be sem tudna fogadni. 24 / 2398

 

HANG: 2. Álmaitok egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket. A szimbólum éppen azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékeltet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak élményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel! 25 / 2543

 

Kérdező: 2. Álmaimban mintha beinjekcióznának.

HANG: 2. Álmaidban nem injekcióz be téged senki. Álmaidban a te benső világod kinyílik ugyan a szellemvilág felé, de nem azért, hogy onnan valamit befogadjon, hanem azért, hogy benső világodban jobban fel tudjanak dolgozódni azok az élmények, amelyek ébrenlétben hatottak rád. Igaz, hogy ilyenkor angyalaim is tudnak segíteni neked, de csak akkor, ha nyitott vagy feléjük. Úgy tudsz nyitottá válni az angyalok felé, hogy még elalvásod előtt kéred segítségüket, s rajtuk keresztül áldásomat, álmodra. Az ártó szellemek álmodban is tehetetlenek veled szemben mindaddig, amíg te ébrenlétedben nem akarsz velük kapcsolatba kerülni. … 28 / 2853

 

Kérdező:1. Álmaimról kérdezem a HANG - ot.

HANG: 1. Álmaid főleg azt a feladatot végzik el, amely szükséges ahhoz, hogy bensőleg kiegyensúlyozott tudj maradni. Persze, ez önfegyelmet is igényel, de az önfegyelem önmagában nem lenne elég. …  32 / 3339

 

HANG: Azok az álmaid, amelyeket leírtál, két részre bonthatók. Az első három álmodat benső lelki egyensúlyod érdekében kellett átélned. … 35 / 3643

 

HANG: Az álmokkal kapcsolatban két különböző dolgot kell fontolóra vennetek. Az egyik maga az álom ténye. Ez tudatosítja bennetek azt, hogy eddig életetek ébrenléti eseményei nem múltak el nyomtalanul. Emlékeitek, vágyaitok, idegrendszeretek raktárai, az álomban kinyílnak, és különböző képek, szimbólumok segítségével oldják benső feszültségeiteket, erősítik teherbíró képességeteket, illetve, a fárasztó álmok által óvatosságra intenek benneteket. Az ilyen álom az állatvilágban is fellelhető.

     2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó az, amely nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével, az álomnyelvet ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.

     E második ponthoz tartozó álmok valóban arra valók, hogy az alvás állapotát fel/kihasználó szellemi lények (jó angyalok, ártó erők), befolyásolják ébrenléti állapototokat. Tudnotok kell, hogy ez számotokra előnyt jelenthet, de hátrányt soha! 'Nem fog ártani nektek semmi (Lukács 10;19)!' Ezt azért fontos tudnotok, hogy ne nyugtalankodjatok fölöslegesen, ha egy álmot nem tudtok megfejteni. 36 / 3824

 

HANG: Az alvás állapota elsősorban arra való, hogy a fáradt testi szervezet regenerálódjék. … 41 / 4410

* * *
Álmod valóban jelen lelki állapotodnak volt a szimbóluma

 

Kérdező: 2. Álmom szerint bezárt helyen voltam egy szenvedő táborban.

HANG:2. Álmod valóban jelen lelki állapotodnak volt a szimbóluma. 41 / 4453

 

Kérdező: 3. Két álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A másik álmod, saját lelked jelenlegi egyensúlyát hivatott biztosítani. … 34 / 3578

 

Kérdező: 1. Valakivel pozitív tartalmú álmom volt.

HANG: 1. Álmaid szinkronban vannak vágyaiddal. Vágyaid nincsenek szinkronban ébrenlétben kézben tartott gondolataiddal. Ez bizonyos 'kényszerhelyzetbe' hozza pszichédet, s ez egyenlítődik ki az említett álmaidban.

      A lelki stabilitás nem valamiféle 'elfojtásnak', hanem egy olyan feloldás a következménye, amelyben helyére kerülnek benned a személyek, események egyaránt.

      Nem arról van szó, hogy lazítsd az önfegyelmet, hanem arról, hogy egyre egyértelműbben, értelmileg is támaszd alá döntéseidet. 33 / 3390

* * *

Lelkednek, idegállapotodnak szimbolikus képei arról tanúskodnak

 

Kérdező:3. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Álmodnak nincs jövőbe mutató mondanivalója. Lelkednek, idegállapotodnak szimbolikus képei arról tanúskodnak, hogy képes vagy a jelenben problémáid fölé emelkedni. 42/ 4519

 

Kérdező: 1. Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Leveledben közölt álmaid a téged ért különböző és ellentétes hatások kiegyensúlyozását segítették elő. Nem sorsodat előre vetítő üzeneteket akartak közölni veled, hanem idegzeted, teherbíró képességed karbantartásán dolgoztak. 32 / 3373

 

Minden, ami történik veled, akár álomban, akár ébrenlétben …

Kérdező: 1. Egy nagy falat építettem álmomban, ami összedőlt, de nem temetett maga alá senkit.

HANG: 1. Minden, ami történik veled, akár álomban, akár ébrenlétben, azért történik, mert lehetőséget akar nyújtani számodra, hogy életed értelmét, a benső békét, tehát a Velem való kapcsolatodat, egyre jobban át tudd élni.

       Sok dolgot tartasz fontosnak, pedig csak egy a lényeg: a szeretni tanítás, amelynek alapja a szívedben élő szeretetem megnyilvánulása (Lukács 10;41)!

       A halál pillanata azért nagyon tartalmas mindenki számára, mert lepereg előttetek egész életetek, és látni fogjátok, hogy hogyan gazdálkodtatok az időtökkel! Mindenkinek ledől az a fala, amit homokra épített (Máté 7;26)! Amíg időd van tehát, arra törekedj, hogy tartalmas legyen életed minden napja! Az ima és a szolgáló szeretet tudja tartalmassá tenni földi életeteket! 17 / 1648

* * *

Azt a valóságot vetítik eléd, amelyet napjaidban éber állapotban sorozatosan megtapasztalsz.

Kérdező: 2. Álmaimban mindig valami hiányérzet lesz rajtam úrrá.

HANG: 2. Álmaid azt a valóságot vetítik eléd, amelyet napjaidban, éber állapotban sorozatosan megtapasztalsz. Ennek megszűnése nem azáltal válik lehetővé, hogy jobban vigyázol, hanem azáltal, hogy másra teszed a hangsúlyt. Ha jobban át tudod élni azt, hogy nem az a fontos, hogy veled mi történik, hanem az, hogy Velem mi történik a te éltedben, akkor megszűnik benned minden hiányérzet, mivel Velem csak az történhet a te életedben, ami javadra válik! 11 / 922

 

A benső harmónia érdekében

Kérdező: 2. Aranyszínű álmomban egy sikító nő jelent meg. Mit jelent ez?

HANG: 2. Álmod két ellentétes érzelmi töltést hordoz. A szépséget és az iszonyt. Mindkettőt magadban hordod. Ezek szimbolikus képét élted át álmodban. A benső harmónia érdekében szükséges mind a kettő! Jobban kell értékelned a családot, a közösséget, amelyhez tartozol, mint eddig tetted, ha nem akarsz féloldalas lenni!   15 / 1370

* * *

Pillanatnyi érzelmi állapotod szimbólumait láttad álmodban

Kérdező: 2. Egy álomról, amelyben tó partján sok hal jött hozzám.

HANG: 2. Az álmod nem hordoz semmi olyan információt, amely meg akarná változtatni eddigi életviteledet. Pillanatnyi érzelmi állapotod szimbólumait láttad álmodban. Ezekkel azért nem érdemes foglalkoznod, mert mire megvilágosodna előtted értelmük, addigra már elveszítik aktualitásukat! 22 / 2224

 

Kérdező: 1. Egy titkos és furcsa álomról kérdezem, hogy mit jelent.

HANG: 1.Az említett álmod nem más, mint érzelemvilágod és vágyaid képekben történt megjelenülése. Nem üzenetet hordoz, mely a jövőről fedné fel a fátylat, hanem arról tudósít, hogy tudattalan világodban milyen alakokat tud ölteni hangula­tod. Csak azokra az álmokra érdemes komolyabban odafigyelni, amelyek visszatérők. 9 / 696

 

Álmod benső nyugtalanságod szimbolikus megjelenítése volt

Kérdező: 1. Egy ellentmondásos álmot álmodtam. Nyáron hullott a hó.

HANG: 1. Álmod benső nyugtalanságod szimbolikus megjelenítése volt. Ez tehát nem akar téged sem figyelmeztetni, sem tanítani. Egyszerűen a jelenedet érzékelteti 'álomképben'. 31 / 3213

 

Kérdező:  4. Egy álmomról szeretnék magyarázatot kapni.

HANG: Álmod nem kinyilatkoztatás. Tudattalan benső világod nyugta­lanságát jeleníti meg szimbolikus nyelven.    9 / 720

 

Jelened benső hullámzásának képszerű kivetítő­dése.

Kérdező: Uram! Egy álom magyarázatát kéri Tőled testvérem.

HANG: Ebben az álomban a legellentétesebb képek zsú­folód­nak össze. Ember, ördög, madár, szülő, lelkiatya, temp­lom, otthon, utazás, úszás, és mindez rendszertelenül válta­kozó formában és módban.

    Gyermekem! Ennek az álomnak nincs jövődre mutató mondanivalója. Jelened benső hullámzásának képszerű kivetítő­dése. Éppen az álom utolsó mozzanata adja meg ehhez a kulcsot.

     Úgy érzed, nem veszi komolyan az, aki lelki irányítód, s mégis megnyugvással végződik álmod, bár félelem szorongatott.

    De ez az álom is tanulságos: Megnyugvással jár, ha kibeszé­led félelmeidet, szorongásaidat még akkor is, ha értelmileg nem találsz megfelelő magyarázatot rájuk. Fontos az érzelmi kiegyen­súlyozottság is. Legyen mindig valaki, akihez őszinte szívvel for­dulhatsz, akinek kibeszélheted magad.   3 / 173

 

Kérdező: Magamra maradtam.

HANG: Álmodról nem mondok semmit, mivel lelki fejlődésedet nem érinti, csupán emberi kapcsolataid szimbolikus megjelenülése volt. De szólnom kell arról, hogy úgy érzed, magadra maradtál. Ennek kettős oka van. 9 / 729

 

Kérdező: 2. Álmaimról, amelyek hol negatív és pozitív tartalmúak

HANG: 2. Álmaid nem sorsot előre jelző álmok, hanem benső világod ellentétes pontjait hozzák tudatodba.   35 / 3679

* * *

Álmaidnak Csupán kiegyenlítő szerepük van …

Kérdező:1. Két álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Azért nem írtam le részletesen álmaidat, mert azok nem olyanok, amelyek óvni, vagy figyelmeztetni akarnak valamire, hanem csupán kiegyenlítő szerepük van benső világod számára.   16 / 1510

 

Kérdező:1. Miért álmodom katasztrófákról?

HANG: 1. Álmaidnak külső és belső okai vannak. A külső ok az, hogy minden derűlátás ellen is katasztrofális helyzetben van az a világ, melyben éltek. A belső pedig az, ki kell egyensúlyozódnod. Az álomnak kiegyensúlyozó szerepe is van. A kiegyensúlyozottságnak másik neve a realitás. Ez nagyon fontos, mert miden ember hajlamos arra, hogy önmagát becsapja. 17 / 1653

 

Kérdező:1. Álmaimról, egy jelenségről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Az álmoknak általában és elsősorban kiegyenlítő szerepe van. Az ébrenlétben megterhelt idegzet álomban akar regenerálódni, és a lelki egyensúly érdekében az alvás állapota nagyon alkalmas arra, hogy zsilipek és ablakok nyíljanak. Zsilipek, hogy elfojtott vágyak ne károsítsák lelketeket, és ablakok, hogy megfelelő energiákkal tudjatok feltöltődni. 17 / 1688

 

Kérdező: 1. Egy szövevényes álmom magyarázatát kérem a HANG-tól.

HANG: 1. … Álmod olyan kiegyenlítő feladatot látott el, amely a benső harmóniád érdekében szükséges volt. A legtöbb álom olyan, amely bizonyos rendező elv működtetését segíti elő bennetek, s így idegileg megerősödve láthattok hozzá napi teendőitek elvégzéséhez. 24 / 2341

 

Kérdező: Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. Az álmom: Kicsiny faházak között edzés után voltuk. Két csapat. Szerettem volna a fiú-csapattal menni. Majd egy teremben ültem. Odébb ült kolléganőm férje, aki aludt. Jött egy pincér és őt telefonhoz hívta. Majd szüleim házánál egy asszony futott, hogy elérje a buszt. Láttam, amint férjem egy részeg rokont betuszkol a kocsiba. Utána édesapám karjaiban sírtam.

HANG: Vannak álmok, amelyek nagyon nagy érzelmi hullámokat hagynak maguk után. Ezek a hullámok akár napokig is fodrozódnak az álmodó tudatában. Ennek oka az, hogy az álomban nagyon mély rétegek kerülhetnek felszínre, s ezek olyanok, mint a tengeren a dagály. Időre van szükség ahhoz, hogy visszahúzódjanak.

      Az ilyen mélyről feltörő álmoknak gyakran nem figyelmeztető, hanem egzisztenciálisan kiegyenlítő szerepük van. Sok mély, benső lerakódás szinte, mintegy hajszálereken felszívódva, képes mérgezni annak viselkedését ébrenlétben, akiben ilyenek elraktározódtak. De egy olyan érzelmi töltetű álom hatására, amelyről itt szó van, ezek rendeződnek, és nemcsak nem ártanak, hanem ki tudják fejteni áldásos hatásukat is egy ilyen álom után. Beszélhetnék Én most konkrét következményekről is, de körülményeid tükrében neked kell ezeket meglátnod. Valóban ez lelki életed fejlődésének érdeke!

      Jó, ha a kívülről jövő információkat önismeretre használod fel, mert az istenismeret és az önismeret egy gyékényen árul. Ide tartozik az is, ha videón nézed vissza magadat. A fontos az, hogy ne csupán a meglátott helytelen formákon akarj változtatni, hanem ismerd fel azok lelki rugóit, és keress gyökeres megoldásokat.

 Az Isten szemében nem az a fontos, hogy mit és hogyan játszol meg, hanem az, hogy milyen gyökerei vannak a spontán megnyilvánulásaidnak.

 Egyszer téged is megszólít a halál, s félned nem kell a Velem való találkozástól, de az önmagaddal történő találkozás elsöpör minden betanult formát, s úgy fogsz Előttem és angyalaim előtt állni, amilyen tényleg vagy. Ekkor világosodik meg majd előtted tisztán, hogy mit is jelent számodra az, hogy Én mérhetetlenül és öröktől fogva szeretlek! 24 / 2389

* * *
Érzelmi, idegzeti kiegyenlítés

 

HANG: 2.Az álmoknak 'normális' értelme az érzelmi, idegzeti kiegyenlítés. … 34 / 3508

 

Álmaid ébren lévő állapotodat akarják harmóniába hozni

Kérdező:1. Két álomról: egy kisbabával és Jézus szenvedő arcával álmodtam.

HANG: 1. Álmaid ébren lévő állapotodat akarják harmóniába hozni. Azért nem mehetek bele részleges magyarázatba, mert mire megkapod válaszomat, már nem aktuális álmod mondanivalója. Csak olyan álmoknak tudom megadni bővebb magyarázatát, amelyek gyakran visszatérő álmok. 16 / 1492

 

Tudattalan világod érzékeltette veled

Kérdező: Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól.

HANG: Tudattalan világod érzékeltette veled azt, hogy földi életed megoldását csak az örökkévalóság tükrében láthatod helyesen! Ami ettől eltérít, az mindenkor önámítás részedről!

     Neked újra és újra vissza kell térned ehhez a mércéhez! Benső békéd biztosítását csak így érheted el!   41 / 4450

 

A tudati és a tudatalatti állapot érzelmi szinten általában ellentétes töltetű szokott lenni.

Kérdező: 1.-2. Egy álmom magyarázatát kérem, amely rossz lelkiállapotról váltott át egy csodálatos jó állapotra.

HANG: 1.-2. Az első és a második problémádat összevonom, mert ezek egymáshoz tartoznak.

      Nem kell misztifikálni az álmodat. A tudati és a tudatalatti állapot érzelmi szinten általában ellentétes töltetű szokott lenni. Amint pszichológusaitok szokták mondani: Ha a tudatos állapot Káin, akkor a tudatalatti Ábel. Ha a tudatos Ábel, akkor a tudatalatti Káin.

     Nagyon természetes, hogy az álmod előtt és alatt hallott magnó belejátszott ebbe. 43 / 4711

 

Az alvás állapotában nincs erkölcsi felelősség, míg éber állapotban van!

Kérdező: 1. Mit jelent az, hogy feltámadunk, ha van reinkarnáció?

HANG: 1. Először a feltámadásról szólok pár szót, utána a reinkarnációról. A kettő nem ellentétben, hanem szorosan kapcsolatban van egymással.

       Amikor valaki alszik, olyankor nem tud arról, hogy milyen az, mikor ő ébren van. Nem, mert nem is tudja, hogy alszik. De ha felébredt, akkor visszaemlékezhet álmaira. Bizonyos értelemben így vagytok a halál utáni és a halálon inneni élettel is.

 A halálon inneni élet a halál utáni élethez mérten olyan, mint az alvó állapot az ébrenléthez viszonyítva. A halál utáni élet egy igazi ébredés ahhoz képest, amit a földön ébrenlétben éltek. A földi élet csupán 'alvás' a halál utáni élethez képeset. Ezért, amint az álomban, úgy a földi ébrenlétben sem tudtok 'visszaemlékezni' igazi ébrenlétetekre, tehát a földi halál utáni életetekre. Míg a halál után, nagyon is világos lesz előttetek előző földi életetek!

       Természetesen van egy óriási különbség! Az alvás állapotában nincs erkölcsi felelősség, míg éber állapotban van! Tehát az éber állapot erkölcsi értelemben közelebb áll, sőt, azonos a halál utáni élet állapotával! Csupán LÁTÁS különbség van a kettő között! A földön hitben lát az, aki él, a földi élet után pedig színről színre. … 31 / 3151

* * *
Reggel Este

Kérdező: ÉLETUNT VAGYOK.

Nagyon lebénult vagyok!

HANG: … A reggel az estével kezdődik! Ha este, mielőtt álomra hajtod fejedet, kéred áldásomat, kéred őrangyalod oltalmát, akkor idegileg pihentető álmot élhetsz át. Ha neked is, Nekem is az a vágyam, akkor akadályozhat meg bennünket ebben?   28 / 2703

 


Kérdező: 3. Anyámat ki akarta bántani álmában?

HANG: 3. Édesanyádnak is van őrangyala! Van hát lehetősége arra, hogy jó angyalok vegyék körül, s óvják meg olyan és hasonló élményektől, mint amilyet leírtál! Kérnie kell az őrangyalát erre!

      Drága Gyermekem! Ti nem vagytok teljesen kiszolgáltatva ártó erőknek! Minden ártó szellem láncravert szellem! Csak azok, akik közel engedik magukhoz az ilyen szellemeket, élnek meg kellemetlen élményeket velük kapcsolatban. Azok kerülnek egy ártó szellem ijesztő hatása alá, akik nem kérik őrangyaluk védelmét reggelenként, esténként.

      Ha valaki reggel imában kéri az Én áldásomat és őrangyala segítségét, s így kezdi a napot, ha valaki este úgy hajtja fejét álomra, hogy kéri őrangyala védelmét, akkor nem a félelem, hanem a bátorság lelke erősödik benne, még akkor is, ha esetleg támadások érik.

     Higgy Bennem és légy továbbra is hálás Istennek !

* * *

A reggeli és az esti ima nagyon befolyásolja az álom minőségét!

Kérdező: 2. Álmomban tanítok.

HANG: 2. … A reggeli és az esti ima nagyon befolyásolja az álom minőségét! Ha valaki Velem indul reggel, s kéri angyalaim védelmét, s este Rám gondolva, lelkét Hozzám emelve hajtja álomra fejét, az remélheti, hogy helyesen készül fel arra, hogy ébrenlétben is szíve békéje biztosítva legyen. … 26 / 2586

           

Kérdező. Sok bűn terheli lelkemet! Számíthatok megbocsátásra?

HANG: Legyen rendszeres reggeli és esti imád! Ha reggel csak ennyit mondasz: 'Jézusom: Veled és Érted' és így indítod napodat, akkor már áldásommal indultál el. Ha este csak ennyit mondasz: ' Jézusom: hála Néked az elmúlt napért!', akkor már békén hajthatod álomra fejedet. 42 / 4591

 

Kérdező: 1. Jó úton járok?

HANG: 1. Ha reggeli imáidban képességeidet, lehetőségeidet, kívánságaidat összhangban teszed Elém, a te Jézusod elé, és így kéred elinduló napodra áldásomat, ha este szintén az Én áldásommal hajtod álomra fejedet, akkor biztosan jó úton jársz. 43 / 4680

 

                                                                                                           

 

HANG: 1. Ha reggeli imádban kéred áldásomat az elinduló napodra, és többször is eszedbe jut napközben, hogy áldásomban részesültél, és ez az áldás ölel át téged, akkor szívedet megnyugvással tudom eltölteni akkor is, ha körülötted tombol a vihar. Ha esti imádban a hálára teszed a hangsúlyt, akkor szintén tudok nyugodt álmot biztosítani számodra. 42 / 4543

 

Bár mindenki úgy hajtaná este álomra a fejét, hogy egyáltalán nem biztos számára a reggel felébredés!

Kérdező: Miért gondolok annyit a halálra?

HANG: Az nagyon jó, ha gyakran gondolsz a halálra. Az ilyen sugallat nem jöhet rossz irányból! Bár mindenki úgy hajtaná este álomra a fejét, hogy egyáltalán nem biztos számára a reggel felébredés!  29 / 3029

 

Ima közben elaludni.

Kérdező: 1. Gyakran elalszom ima közben.

HANG: 1. Ha ima közben elalszol, az olyan, mint mikor egy gyermek édesanyja szívére hajtja fejét, és úgy alszik el. Ha ima közben elalszol, olyankor az Én szívemre hajtva fejedet alszol el. Ilyenkor nyugodt lehetsz, mert vigyázom álmodat! … 24 / 2360

       

Vess keresztet a párnádra, s úgy hajtsd álomra fejedet.

Kérdező: 3. Beszéljek az általam átélt szeretet-élményről?

HANG:  … Ti beszéltek szentföldről, beszéltek zarándokhelyekről. Igazatok van, mert kegyelmi helyek ezek. De ilyen helyeket ti magatok is létre tudtok hozni akár otthon, akár máshol, ahol konkrét módon áldásomat lokalizálni akarjátok. Nemcsak kenyeret, nemcsak tárgyakat, de helyeket is meg lehet áldani! Vess keresztet a párnádra, s úgy hajtsd álomra fejedet. Tapasztalni fogod ennek jótékony hatását. …

 

    A jó alvás, a frissítő álmok, gyakran biztosíthatók imádságok és áldások által.

 

    Ha tudod, hogy minden rossz egy elrontott jó, akkor nem kell tartanod attól, hogy a vallásosság ördögének kelepcéjébe kerülsz, ha komolyabban veszed áldásaimat, amelyek a te imáid hatására kelnek életre ott, ahol akarod.    31 / 3193

* * *
Kérdező: ÉLETUNT VAGYOK.
Nagyon lebénult vagyok!

HANG:A reggel az estével kezdődik! Ha este, mielőtt álomra hajtod fejedet, kéred áldásomat, kéred őrangyalod oltalmát, akkor idegileg pihentető álmot élhetsz át. Ha neked is, Nekem is az a vágyam, akkor akadályozhat meg bennünket ebben? …   27 / 2703

 

Kéri angyalaim védelmét

HANG: 2. … A reggeli és az esti ima nagyon befolyásolja az álom minőségét! Ha valaki Velem indul reggel, s kéri angyalaim védelmét, s este Rám gondolva, lelkét Hozzám emelve hajtja álomra fejét, az remélheti, hogy helyesen készül fel arra, hogy ébrenlétben is szíve békéje biztosítva legyen. … 26 / 2586

 

 

Őrangyalt kérni, hogy álmodat vigyázza. (esti ima)

 

HANG: … A legjobb, ha őrangyalodat kéred arra, hogy álmodat vigyázza, és segítsen álmodban lelket építő képeket, eseményeket átélni. 21 / 2039

 

 

 

Kérdező: 1. Ki szokott felrázni álmomból?

 

HANG: 1. Mivel álmotokban jobban ki vagytok téve különböző szellemek hatásának, ezért fontos, hogy esti imáitokban kérjétek őrangyalotok védelmét! Bár igaz, hogy az álom világa nem tartozik a erkölcsi rendbe, de idegileg nem mindegy, hogy álmaitok milyenek! Ezért jó, ha az angyalvilág védelmét kéred!

 

     E kérdésedre konkrét válasz nem adható, mivel könyvnyi terjedelműt lehetne írni róla. Ha komolyan kapcsolatba lépsz őrangyaloddal, akkor tudni fogod, hogy miért kell felébredned álmodból éjnek idején!   21/ 2125

 

 

 

Kérdező: 2. Álmomban megjelent az ördög

 

HANG: 2. Az ártó erők zavarása ellen a legjobb védekező magatartás az, ha este, mielőtt elalszol, kéred őrangyalodat, kéred a jó angyalok, a szerető szellemek segítségét, akik mintegy védő palástot terítenek rád, és álmodban a biztonság érzése fog átjárni. 21 / 2084

 

                                                                                                                                                 

 

Kérdező: Félek egy hangtól, aki olyat kérdez, amire nem tudok felelni.

 

HANG:Ha kezedbe veszel egy imakönyvet, és elkezded lassan, figyelmesen olvasni, akkor kétségtelen, hogy nem tud másra irányulni a figyelmed csak arra, amit pillanatnyilag olvasol. Ha estére kifáradva álomra hajtod fejedet, és ekkor kéred őrangyalod segítségét, akkor ő meg fog tenni mindent azért, hogy nyugodt, pihentető álmod legyen. De ehhez is hinned kell benne! …   40 / 4273

 

 

Az első és legfontosabb az, hogy őrangyalotok védelmét kérjétek álmaitokra

Kérdező: 4. Álmomat gonosz szellemek zavarják. Hogyan lehet megszabadulni tőlük?

HANG:4. Alvás előtt bele kell "öltöznöd" az őrangyalokba. Tehát kérni kell védelmüket. 12 / 996

Hang: … Az első és legfontosabb az, hogy őrangyalotok védelmét kérjétek álmaitokra. A második az, hogy problémátokra kérjetek megoldást tudatalatti világotoktól. A harmadik az, hogy úgy hajtsátok fejeteket álomra, mint az, aki tudja, hogy van GONDVISELŐJE, tehát nem lehetnek gondjai. Az így előkészített álom feltétlenül áldásomat hordozza, és mindenképpen hasznára van annak, aki így hajtja álomra a fejét.    27 / 2729

 

Kérdező: 2. Álmaimban mintha beinjekcióznának.

HANG: 2. Álmaidban nem injekcióz be téged senki. Álmaidban a te benső világod kinyílik ugyan a szellemvilág felé, de nem azért, hogy onnan valamit befogadjon, hanem azért, hogy benső világodban jobban fel tudjanak dolgozódni azok az élmények, amelyek ébrenlétben hatottak rád. Igaz, hogy ilyenkor angyalaim is tudnak segíteni neked, de csak akkor, ha nyitott vagy feléjük. Úgy tudsz nyitottá válni az angyalok felé, hogy még elalvásod előtt kéred segítségüket, s rajtuk keresztül áldásomat, álmodra. Az ártó szellemek álmodban is tehetetlenek veled szemben mindaddig, amíg te ébrenlétedben nem akarsz velük kap-csolatba kerülni. …   28 / 2853

* * *
Ha este visszatekintesz az elmúlt napodra.

Kérdező: Nagyon szeretjük Jézust. Mi a további teendőm?

HANG:Ha este visszatekintesz az elmúlt napodra, akkor egyértelművé válik előtted, hogy mennyire veled jártam életed útját, és úgy hajthatod álomra fejedet, abban a reményben, hogy a következő napot is együtt fogjuk tölteni.    16 / 1520

 

Kérdező: Megerősítésre vágyom!

HANG: … Ne engedd, hogy pótcselekvések eltávolítsanak Tőlem! Velem indulj minden reggel, Velem járj napközben és Velem hajtsd álomra fejedet! Ha ezt tudatosan teszed, akkor áldásommá válsz mások-, az egész világ számára! 14 / 1336