Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok

2010.01.15

ÁLMOK

 

Kérdező: 2. Két álomról kérek magyarázatot!

HANG: 2. Álmod egyfajta feszültséggel terhelt szülői kapcsolatról szól, amelynek feloldása még rád vár. A jelened részben a közös múltatokban gyökeredzik, amin érdemes elgondolkodnod.  1 / 4 VALÓ ZÉNÓ

 

 

Kérdező: Uram! Az egyik fiatal testvérem kettő álmát hozza Eléd. Mi a véleményed ezekről az álmokról?

HANG: 2. A másik álmodról fontosnak tartom közölni, mivel folyamatos álomról van szó, és éppen ezért mindenki számára tanítást hordoz, hogy önismeretet és életsorsot egyaránt kiolvashatsz belőle. Önis-meretet azonnal, életsorsot nem biztos, hogy azonnal.

     Gyermekem! Meg kell tanulnod, hogy a várakozás sok esetben gyümölcsözőbb életet produkál, mint a tevékeny sietség.

    A Nap simogató melegével úgy tudja kibontani a virág szirmait, hogy virág és környezete ezáltal szebbé teszik a világot. Ha siettetni akarná valaki e kibontakozást harapófogóval, bizony mindent elrontana.

   Napsugár szeretnék lenni életedben. Szeretetem melegével és simogató gondoskodással képes vagyok szebbé tenni a magad és környezeted életét. Sőt! Csak Én vagyok erre képes! De csak akkor, ha igyekszel türelmesnek, Bennem bízónak lenni, maradni.  1 / 65

 

 

Kérdező: 2. Egy álom magyarázatát szeretném tudni, mely nagyon közelről érint.

HANG: 2. Az álmoddal kapcsolatban zavaros vágyaid nyilatkoztak meg. A tudattalanodból felmerülő képek, események azt jelzik, hogy nem látnak maguk számára megnyugtató megoldást tudatod szintjén.

     Azt világosan tudnod kell, hogy Én nem tudom átalakítani gondolkodásotokat. Felelős döntést a ti érdeketekben csak ti tudtok hozni. A földi élet lényegében erre való. De itt nincs megállapodott boldogság. Csak ÚT van a boldogság felé. Ez az ÚT pedig VELEM azonos.

   Én nem intézményben gondolkodom. Nekem a SZEMÉLY a fontos. A SZEMÉLYNEK viszont Én csak akkor vagyok fontos, ha az a SZEMÉLY feladatokban tud és akar gondolkodni. Mert csak feladatok teljesítése által válik láthatóvá, hogy valaki Hozzám akar tartozni, vagy sem. Az Értem vállalt feladatok pedig csak akkor igazak és helyesek, ha békét eredményeznek annak szívében, aki a feladatot végzi. Tudom, vannak olyan feladatok, melyekre nem adtam példát. Ilyen pl. a házasság. De ez Velem kapcsolatban nem is tartozik a lényeghez.   5 / 385

 

 

Kérdező: 4. Egy álomról kérek magyarázatot. Egy meleg szeretetet árasztó gazdaságban jártunk. Az volt mindannyiunk érzése, hogy föl tudnánk fejleszteni a gazdaságot.     

HANG: 4. Álmod arról a belőletek kibontakozó energiáról tudósít, amely hivatva van megkönnyíteni mások életét. Álmod tartalma ÁLDÁSOMAT HORDOZZA!   7 / 539

   

 

Kérdező:  2. Van egy álmom, melyben nagy tisztelet és szeretet ölel körül. Férjem miért nincs közöttük?

HANG: 2. Az álmod bepillantást enged abba a műhelybe, amelyben az örömöt, boldogságot, szépséget, harmóniát előkészítő jó szellemek, különböző ismert és nem ismert alakok eléd és beléd vetítésével dol-goznak tudat alatti világodban. Ne gondold negatív dolognak azt, hogy férjed nincs közöttük. Az szinte erőszakos követelmény, hogy a házastársak egymásra vannak teremtve. A valóság nem ez. A házastársaknak az volna a feladatuk, hogy egymást Hozzám segítsék. Sajnos, ennek legtöbbször éppen ellenkezőjét teszik. Önmaguknak akarják lefoglalni azt, ami az Enyém. Pedig, ha tudnátok, még akkor is, mikor arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel magatokat Nekem, csak a magamét kérem vissza, mert tudom, hogy mindenhol máshol hontalanok vagytok. Igazi otthonotok csak Nálam, Velem és Bennem van. 7/ 586

                                                                            

 

Kérdező:  4. Az álmomban hallott HANG mire figyelmeztet?

HANG: 4. Az álmodban hallott hangot nem magyarázhatom meg, mert hit helyett a hiszékenységet erősíteném benned. Márpedig a hiszékenység nem más, mint babona. A babona nem más, mint valaminek olyan erőt tulajdonítani, amelyet annak Atyám nem adott.  8 / 635

         

 

 

HANG: Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét közötti határ. Ez nem baj. …     8 / 675

 

 

 Kérdező: 1. Mit jelentenek álmaim?

HANG: Hűségedet nem szabad megtörnöd! A tudatalattidban ért támadások félrevezetők. Te a GYŐZTES oldalán állsz! Ezt kell mélyítened magadban! Élő pajzsod ÉN vagyok!   11 / 873

           

 

Kérdező: 4. Álmom, melyben a Föld újjászületését láttam, mint jelent?

HANG: 4. Ez az álom nem szorul magyarázatra. A rád gyakorolt hatása jelenti számodra a megszívlelendőt.  11 / 985

 

           

Kérdező: Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét, amely az inárcsi plébános úrral is kapcsolatban áll. Keresztre feszített férfiak között hallottam, hogy valamit meg kell oldanom, és ebben az inárcsi plébános úr segíteni tud.

HANG: Valóban tudok segíteni rajtad azon keresztül, aki most Inárcson kisegít. Ő az Én prófétám, és azért választottam ki, hogy ne csak prófétai sorsa legyen, hanem prófétai szerepe is. Halld hát rajta keresztül szavaimat:

     Többen tehetetlenek veled kapcsolatban. Nem szabad, hogy akadálya légy annak, amit prófétáimon és rajtad keresztül közölni akarok a világgal. A benned megszólaló "hang" olyan kontrollra szorul, amelyet az említett inárcsi prófétám tökéletesen magára tud vállalni. Ha tehát bármi olyan információt észlelsz agyadban, amelyet közölnöd kell mással, előbb kontrolláltasd az inárcsi prófétámmal.

    Hidd el, nem fogsz csalódni Bennem! Neked valóban nagy szükséged van arra, hogy kiszűrd magadból mindazokat az ártó hangokat, amelyek megnehezítik saját életedet és mások életét.

    A keresztre feszítést vállalók között találod meg segítő társaidat!

   Parancsolom Magam, Jézus Krisztus nevében minden ártó erőnek, hogy távozzék tőled!  12 / 1007

           

 

Kérdező: Egy álmomról kérem a HANG magyarázatát.

HANG: Álmod sem a múltból, sem a jövőből nem küld feléd olyan információt, amely fontos volna számodra.

     Álmodban arról van szó, hogy családi kapcsolataid szálai olyan képeket formáltak tudatodban, amelyek e szálak benső elrendezését jelzik.

    Családi kapcsolataid görcseinek legnagyobb részét már feloldottad, és ma már sokkal több benned az, ami helyén van, mint az, amit még el kell rendezned. Ilyen értelemben a nehezén már túl vagy! 12 / 1043

 

 

Kérdező: 2. Két álmomra kérek magyarázatot.

HANG: 2. Álmaid arról tanúskodnak, hogy tudatalatti világod jó talaj. Tehát igenis képes vagy határozott lenni olyankor, amikor arról van szó, hogy te a szeretet oldalán maradj, hogy akkor és azokkal is fenntartsd a szeretet-kapcsolatot, amikor és akikkel akár férjed, akár maga a Sátán akarja ezt korlátozni. Bizony ilyen esetben igazolódik be e kijelentésem: "Nem békét jöttem hozni, hanem kardot" (Máté 10;34.) És meg fognak valósulni azok a szavaim is, amelyeket Lukács 14;37-ben olvasol.

    Okosan tetted, hogy kiöntötted szívedet. Légy erős!

    Ha azt éled meg, hogy férjed már régen elhagyott téged, akkor ezt tedd egyértelművé, mert a ködösítés senkinek sem használ. Legkevésbé neked!  12 / 1069

           

 

Kérdező: 3. Mit akart tőlem az, akit álmomban láttam?

HANG: 3. Az említett álmod azt mondta meg előre, hogy találkozni fogsz reád figyelő, téged nagyon fontosnak tartó szeretettel. E sorok is ilyen szeretet-találkozások Velem! 14 / 1242

 

 

Kérdező: 3. Egy hosszú álmomra kérek magyarázatot.

HANG: 3. Hosszú álmod éppen azért tűnik hosszúnak, hogy te olvasd ki belőle azt, ami jelened megszentelésére való.  14 / 1262

 

 

Kérdező: Gyermekemet nem kereszteltettem meg. Ez nagyon bánt.

            Álmomban kisgyermekként jelenik meg, pedig már felnőtt!

HANG: Lelkiismereted háborgása jogos, és álmod is ezt érzékelteti, de nem azért jogos, mert nem kereszteltetted meg gyermekedet, hanem azért, mert kishitű voltál. Lám, nem lett e kishitűségednek pozitív következménye férjeddel kapcsolatban!  14 / 1272

 

           

 

Kérdező: 3. Ébren és álomban történt dolgok bennem mit jelentenek?

HANG: 3. Mindaz, ami veled és benned történik, gyümölcsei révén minősíthető. Jól teszed, ha megtanulod, s gyakran elmondod magadnak a Lélek gyümölcseit (Galata levél 5;22-23)! 15 / 1422

 

 

Kérdező: Álmaimra kérek magyarázatot.

HANG: Írod, hogy minden éjjel álmodsz, s ezeket az álmokat le is szoktad írni.

   Részemről az teljes képtelenség, hogy álomfejtőként álljak rendelkezésére azoknak, akik álmaikról beszámolnak Nekem. Csak olyan álmokat szoktam megfejteni, magyarázni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki az egész életét beállítsa olyan döntés irányában, amelyre az álmok figyelmeztették.

    A te éjjelente megjelenő álmaidat neked kell úgy felhasználnod, hogy azok az elinduló napon erőforrásai legyenek szereteted kiáradásának. Nincsenek abban semmi titokzatosságok! Arról van szó bennük, hogy te is, mint minden ember, nem csak tudatos életet élsz, hanem van neked is olyan tudatalatti részed, amelyben feldolgozódnak vágyaid, a napi hatások, és mindaz, ami kell ahhoz, hogy idegileg ne menjen tönkre idő előtt valaki.

    Jó, ha figyelsz álmaidra, de lényegében neked kell azokat megfejtened. Neked elsősorban nem mankóra van szükséged, hanem arra, hogy felelősséget merj vállalni magadért. Neked irányító szereped is van életedben, s ezt nem ruházhatod át másra! Az önbizalom nem gőg, hanem olyan alap, amely vállalni tudja a felelősségteljes életet!

   Nagyon szeretlek, és bízom abban, hogy ez a szeretetem visszhangra talál benned! Olyan visszhangra, amely a tudattalanodból is hangzik feléd!  15 / 1427

 

 

Kérdező: 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Álmod nem más, mint a te tudatalatti világodnak sokszínű gazdagsága, mely azt érzékelteti, hogy konfliktushelyzetekben olyan irányító szereped van, amely győzelemre segíti az észszerűséget a romboló erőkkel szemben.

    Földre jöttöddel olyan természetet öltöttél magadra, mely nagyszerű kiegyenlítő rendszert hordoz azokban a mélyebb pszichikai rétegekben, amelyekben az Általam megszentelt rendező elv működik. Vagyis nálad legtöbbször az "aludjunk rá egyet" átlagon felüli eredménnyel járna!  15 / 1437

  

 

           

Kérdező: 2. Egy álom hatására időnként gátlásos vagyok.

HANG: 2. Ami pedig gátlásosságodat illeti, az természetes egy olyan álom után, amit leírtál Nekem! Amint kiszárad egy nedves anyag a Napon, úgy veszít hatékonyságából álmod, és úgy oldódik majd gátlásod. Sok olyan negatív lelki hatás van, amelynek egyetlen, legjobb gyógymódja az idő. Meg kell tanulnod, hogy az álmot ne mosd össze az ébrenlét állapotával. Ha egy álomnak zavaró hatása van, akkor józanul tisztáznod kell az illetővel való kapcsolatodat, akivel kapcsolatban ez a zavaró, gátlásos viselkedésed felébred benned. Álmod csupán erre adott felszólítást! Semmi formában ne akard álmodat átültetni a valóság talajára! Az álmok világa a szimbólumok világa. Egy szimbólum csak akkor lesz olyan, mint egy kulcs a zárban, ha nem téglának fogod fel, amelyet be kell építened életedbe, hanem felszólításnak bizonyos rendezésre.   17 / 1640

 

 

Kérdező: 3. Egy álmomról és adottságomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Álmaid jelzései mindig helyére kerülhetnek és adottságodnak ismerete mindig felhasználható eszköznek arra, hogy a jelenben tedd azt, ami szívedet megnyugtatja. Egyéni imáid, emberi kapcsolataid arra is valók, hogy álmaid és képességeid megfelelően segítsenek előre.

   Azért nem mondhatok konkrét dolgokat ezekkel kapcsolatban, mert mire válaszom elérkezik hozzád, már korrigálnom kellene, s így nincs értelme olyan dolgokat konkretizálni, amelyek a mulandóság árjában sodródnak.

De tudnod kell, hogy ezek nagyon fontosak, és ezért mondottam, hogy az imádság, főleg a PÁRBE-SZÉDIMA, és az olyan nevemben történt találkozás, amelyre ígéretet tettem, hogy ott vagyok, ha ketten, vagy hárman így összejöttök, az ilyen témák megtárgyalására és helyre tevésére lehetőséget kínálnak fel! 23 / 2337                   

           

Kérdező: Három álmomnak a magyarázatát kérem a HANG-tól.

HANG: A harmadik álmodról azt írtad, hogy érted. Igen. Isten nem személyválogató, és azt akarja, hogy minden szellemi lény által ki tudja bontani, tudja elindítani saját szeretetét.

    A másik két álmodnak az az érdekessége, hogy sok összetevőből áll, és rendre magadnak kell meglátnod, kihallanod belőlük azt, amit mondani akarnak itt és most számodra.

 Egyetlen olyan momentum van, amely állapotodra vonatkozik. Ez pedig az, hogy felfelé lendülsz, magasabb régiók várnak téged, és te már képtelen vagy arra, hogy el tudjon bódítani végleg a föld.

 Ez azért nagyszerű, mert valóban Rám találtál! Lelked mélyén az a HONVÁGY hajt, mely nem más, mint az Én, Jézus, jelenlétem benned! Ezt megtörhetik időszakos bódultságok, de már ki nem irthatják belőled! Erre mondhatod te: Hála Isten!

    Drága Gyermekem! Válaszom rövid, de éppen azért, mert álmaid magyarázata részben feladat, részben pedig számodra gyémántkövek, amelyekkel kiköveződnek további útjaid, ezért e rövid válasz hosszú programmal lát el téged. 25 / 2464

 

 

Kérdező: 1. Álmomban egy másik dimenzió lakóinak vergődését láttam amiatt, hogy mi tönkretesszük a természetet.

HANG: 1. Álmodban képekben láttad azt, hogy fáj a szíved a környezet pusztulása miatt. Kétségtelen, hogy bizonyos értelemben együtt kell élnetek a körülöttetek lévő természettel, de a hangsúlyt nem arra kell tennetek, ami mulandó.

 A környezetvédelemnek is csak eszköz jellege van. A cél az a szeretni tanítás, amely nem az ember alatti világ miatt van gondban, hanem az erkölcsi értékek elpusztulása miatt.

     Az emberi kapcsolatokban legfontosabb szeretet megőrzése érdekében nem lehet szempont az ember alatti világ pusztulása. Nemcsak az ember alatti világ pusztulását, de még saját magad feláldozását is vállalnod kell, ha az emberek iránti szeretet megélése ezt kívánja tőled!

 Aki attól fél, hogy a jövő nemzedék élete nehezebb lesz, ha nem tesztek nagyobb hangsúlyt a környezet védelmére, az úgy gondolja, hogy a földön Istentől rendelt emberi szerep az, hogy kevesebb szenvedés legyen a földön. Ez csak részben igaz. Annyiban igaz, hogy az egymás iránti szeretetetek kibontása szebbé teszi jelen életeteket. De csak ennyiben igaz.

 Ne a jövő érdekében akarjatok áldozattá válni, hanem a jelen érdekében! Etessétek az éhezőket, ruházzátok a rongyokban járókat, ápoljátok a betegeket, oldjátok fel az egymás fölötti uralom kötelékeit magatokban. Ettől lesz szebb a föld, és nem attól, hogy az állatokat és növényeket ápoljátok, miközben megfeledkeztek arról, hogy megkönnyítsétek azok jelenét, akikkel együtt éltek.  25 / 2469

 

                                                                                                                                             

Kérdező: 2. Egy (két) álomról

HANG: 2. Álmod, álmaid, azt akarja érzékeltetni veled, hogy a szeretet a földön nemcsak élvezet, hanem áldozat is. Főleg áldozat!  25 / 2501

 

 

Kérdező: Álmom: Emberek parancsra le akarták rombolni az inárcsi templomot, s én semmilyen józan érvvel nem tudtam rájuk hatni.

HANG: Nagyon köszönöm leveledet, melyet médiumomnak írtál. Köszönöm, hogy nyitott szívvel figyelsz mások sorsára, hiszen rajtatok, a ti ráfigyelő szeretetek által tudok nagyon hatékonyan gondoskodni rólatok. Ha szükséget szenvedőt látsz a közeledben, akkor csak imád­kozz buzgón Hozzám, s biztosan kitaláljuk együtt, hogy hogyan tudnál gyakorlatilag is segíteni.

     Médiumomat ne féltsd, ő az enyém, így a körülményeinek is az Istene vagyok, gondoskodni fogok róla, ahogy ezt már ő máskor is sokszor megtapasztalta. De imáid mindenképpen javára válnak a mindenségnek, továbbra is számítok rájuk. Legyetek mindig nyitottak Felém, hogy gondoskodhassak rajtatok keresztül a rászorulókon. Isten szükség szerint közösség, s aki közösségben él, annak mindig meglesz az, amire feltétlenül szüksége van.

     Álmod önmagáért beszél: Akik nem hajlandók gondolkozni, azokra nem lehet józan érvekkel hatni. Az ember a gondolkodás által válik emberré, s válik alkalmassá emberi életre.

     A gondolkodás eredménye lehet csak a gondolkodás-átalakítás, ami nélkül nem létezhet igazi, helyes, Isten által elgondolt szeretet. A parancsolgatás és a parancsoknak való vak engedelmesség nem az Én világom. Aki Engem akar követni, annak tudnia kell felelősséget vállalnia a tetteiért, az nem hivatkozhat soha arra, hogy bármit is parancsra tett.  25 / 2526

 

 

 

Kérdező:  Álmairól, kijelentésekről kérdezem a HANG-ot.

HANG: Az álmok, a kijelentések, olyan terület, amely nagy óvatosságot, s ugyanakkor nagy egyszerűséget kíván attól, akit Lelkem e területre vezérel. E terület eszköz lehet, de nem fundamentum, melyre építeni érdemes lenne!  28 / 2902

 

 

Kérdező: 3. Clinton elnökkel álmodtam. Mit jelent ez?

HANG: 3. Az általad leírt álmodnak nincs sorodat formáló mondanivalója. Amit álmodtál, az a tudatalatti világodban történő rendezéshez volt szükséges. Az ébrenlétben kapott, ért, felvett különböző hatások kibírhatatlan megterheléseket jelentenének nektek, ha álmotokban ezek a hatások, a szimbólumok nyelvén ki nem egyenlítenék egymást.  33 / 3437

 

 

Kérdező: 3. Két álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Az első álmod, amelyet magadra vonatkoztatsz, s tudatosítod magadban az, hogy a felnőttnek már 'szilárdabb' táplálékra van szüksége, nagyon találó! A másik álmod, saját lelked jelenlegi egyensúlyát hivatott biztosítani.

    Az általad 'szomorú'-nak mondott eset, valóban szomorú, de semmiképpen sem reménytelen! Imáid, szentmiséid, életáldozatod, feltétlenül siettetik azt a folyamatot, amely által a tieid az Enyéim is lesznek! 34 / 3578

 

 

Kérdező: 1. Van olyan, hogy a lélek nem rendelkezik én-tudattal?

HANG: 1. Olyan van, hogy a lélek nem rendelkezik felelős én-tudattal. De olyan nincs, hogy ne rendelkezne én-tudattal!

    Az álomban tudsz magadról, de nem vagy képes felelős, tehát erkölcsileg is értékelhető döntéseket hozni.

    Mivel a földi halál csak nagyon átvitt értelemben hasonlítható az álomhoz, inkább egy nagy felébredésnek lehet mondani, ezért a földi test végleges levetése szabaddá, tehát felelős döntések meghozatalára is képessé teszi a lelket. E nélkül nem lehetne tudatosan vállalt újraszületés, reinkarnáció! 34 / 3595

 

 

Kérdező: 2. Álmomban azt mondta valaki, hogy már sokat szenvedtem.

HANG: 2. Aki álmodban szólt hozzád, igazat mondott. Valójában a te nagy N-ed mondta ezt neked. Arra kérlek, ne a szenvedéseidet vedd soknak, hanem inkább mulasztásaidat. De ezeken sem szabad sokat      36 / 3758

 

 

Kérdező: Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól.

HANG: Részletesen leírt álmod kifejtése egy egész pszichológiai tanulmányt tenne ki, venne igénybe. Ilyesmire Én, Jézus, nem szoktam vállalkozni. Nem, mert önmagatok megismerése nagyon ingoványos talaj. Értelmi, akarati, érzelmi hullámzásaitok alapos vizsgálatára felhasznált idő, az eredmény szempontjából, nem éri meg a fáradságot.

     Sokkal többre mész, ha Velem foglalkozol, s magaddal csak annyit, amennyit a reggeli és az esti imád igényel. Vagyis, hogy reggel Velem átgondolod, hogy mit és hogyan kell tenned, és este visszatekintve, némi részletességgel megköszönöd az elmúlt napot. 37 / 3926

 

 

Kérdező: 2. Álmomban egyik távgyógyítót láttam sírok között.

HANG: 2. Soha nem adtam tanítványaimnak olyan tanácsot, hogy távgyógyítást végezzenek, bár Én, Jézus, végeztem távgyógyítást, tehát ez lehetséges, de ennek gyakran több a kára, mint a haszna. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a személyes kapcsolat által lehetővé vált érintkezés hiánya nagyon megnehezíti a lelki sebek gyógyítását. Nem véletlen, hogy a katolikus egyházban nem tartják érvényesnek a telefonon történő gyónást-feloldozást akkor sem, ha egyébként, a személyes kapcsolaton kívül, minden más feltétel adott.  38 / 4098

           

 

Kérdező: Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Álmod nem a jövőben megvalósuló eseményekre akar figyelmeztetni téged, hanem egy régmúltban gyökerező kapcsolat idéződik fel benned, különböző szimbólumok kíséretében. A 'régmúlt' szó alatt évszázadokat értek. E szimbólumok mind, mind egy-egy mozaik darab, amelyek érzelmi világod részeit öltöztetik képekbe. Éppen ezért ezeknek nagyobb a füstje, mint a lángja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vizsgálódásuk sok időt vesz igénybe anélkül, hogy külön-külön életet alakító tartalmuk lenne. Együttesen azonban mégis rendelkeznek tudtotokon kívül alakító erővel, mert az ilyen álmok teszik lehetővé azt, hogy bizonyos rendezői elv bennetek megfelelő szerephez jusson.  41 / 4404

 

 

Kérdező: 3. Volt férjem egy úton fog járni velem valaha?

HANG: 3. E téren nem jósolhatok a jelen földi életetekre vonatkozóan, mert több szabad döntést kell hoznia neki is és neked is ahhoz, hogy jövőtök közös harmóniába kerüljön.

    Két dolgot azonban mondhatok ezzel az álmoddal kapcsolatban is. Az egyik az, hogy a karma törvénye szerint egykor (nem szükségszerűen a jelen életetekben) megvalósul harmonikus találkozásotok. A másik pedig az, hogy az imának időt megrövidítő ereje is van. 41 / 4494

           

 

Kérdező: 1. Egy álomról kérdezem a Hangot.             

       2. Újjászülettem?

HANG: 1-2. Az álmod arról beszél, hogy életed problémáira te magad vagy a megoldás. Az biztos, hogy segítségem nélkül nem megy, de a megoldást ÉN, Jézus is tőled várom. Álmodban segítségért nem Hozzám fordultál, hanem külső, tőled független módon akartad rendezni a felmerülő nehézséget.

Én veletek mindenre képes vagyok a szeretet körén belül, nélkületek - a boldogságotokat illetően - Én is tehetetlen vagyok. Kérd hát bátran te is az Én erőmet, és ne kívülről várd a megoldást! Hidd el, Velem mindenre képes leszel, erősebb bármekkora darunál, és szelídebb a legszelídebb báránynál. Ha ezt éled, akkor biztos lehetsz abban is, hogy már újjászülettél! 43 / 4720

 

 

Kérdező: 1. Egy álom magyarázatát kérem!

HANG: 1. Álmod arra tanít, hogy lányoddal kapcsolatban ne félj a változtatástól. Ehhez van segítőd is, aki melletted áll, és csak azért nem fedi fel egyelőre magát előtted, mert valószínű, hogy ezáltal hangsúly-eltolódáshoz vezetne a gondolkodásod. Elég annyit tudnod, hogy Ő mindig a rendelkezésedre áll, számít-hatsz rá, amikor életed meghatározó döntései előtt állsz. 43 / 4762

 

 

  

   

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.