Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aura-látás, Csakrák, Harmadik szem, Szívvel látni, Asztráltest

2010.01.14

Aura-látás

 

Kérdező: Sok kérdésben keresem a megfelelő eszközöket.

HANG: Föltettél tizenegy kérdést, s közben megjegyezted, hogy tudod, Én szívedben élek. Nem azon kellene gondolkodnod, hogy hogyan is tudnék benned hatékonyabban működni annak érdekében, hogy növekedj a szeretetben? A szeretéshez nem eszközöket kell keresni, hanem el kell kezdeni jót akarni ott és akkor, ahol és amikor arra lehetőség mutatkozik!

    Te látásban, aura-ismeretben és sok olyasminek ismeretében akarsz előbbre lépni, ami legtöbb embert éppen abban segít, hogy elmenjen a lényeg mellett! A lényeg: SZERETNI ÉS SZERETNI TANÍTANI!

    Kedves Barátom! Lehet, hogy kevés időd van a tanulásra, de ahhoz nem lehet kevés időd, hogy másért élj! Ezt minden pillanatban meg lehet tenni, és meg is kell tenni annak, akinek a szívében élek! Nem aura-látásra vagytok teremtve, és még csak arra sincs szükséged, hogy gyakorold az imában való elmélyedést! Neked pontosan arra van szükséged, hogy ne foglalkozz önmagaddal, hanem segíts ott és úgy, ahol és ahogyan éppen képes vagy rá! Semmi más dolgod nincsen! Imádkoznod úgy és annyit kell, hogy ezt meg tudd valósítani!

    Csak aki elveszíti életét, az találja meg azt! (Máté 10;39 és 16;25).  11 / 889

           

Kérdező: 1. Gyermekem látja mások aura-színeit

HANG: 1. A hangsúlyt nem szabad arra tenni, hogy gyermekeid mit látnak! Arra kell tenned a hangsúlyt, hogy gyermekeid megteszik kötelességüket, vagy sem! Ez a lényeg! A különlegességek általában inkább nehezítik egy-egy ember lelki előrehaladását, semmint könnyítenék.  16 / 1472

 

Kérdező: 3. Aurámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Aki aurád színeiről adott ismertetést, azt kérdezd meg a változás okáról.  16 / 1509

 

Kérdező: 2. Aura-látásom, vagy pszichés zavarom van?

HANG: 2. Az aura-látás bizonyos értelemben, abban a korban, amelyben éltek, pszichés zavarnak is felfogható. Igen, mert az a nagy egész, amelynek te is része vagy, nem tartja "normálisnak", és joggal nem tartja normálisnak az aura éles látását. Ezért akkor teszel jót magadnak, ha nem fektetsz különösebb súlyt erre!   27 / 2799

 

Kérdező: 2. Látom mások auráját. Jézustól van ez?

HANG: 2. Az emberi aura-látás hozzátartozik az emberi természethez. Van olyan, akiben ez jobban, van akiben kevésbé, vagy egyáltalán nem fejlődik ki. Ez nem tartozik senki boldogságának a lényegéhez. Ha valaki arra törekszik, hogy egyre jobban lássa mások auráját, nem teszi jól, mert fölösleges felelősséget vállal magára. A szeretetben kell növekedni mindenkinek, és nem az auralátásban!   29 / 2920

 

Kérdező: 2. Az aurámon látottról tudhatok-e valamit?

HANG: 2. Legyetek nagyon óvatosak a 'látókkal'! Nem arról van szó, hogy nem kellenek, de szó van arról, hogy gyakran be tud zavarni náluk sok szemtelen szellem, akik különböző emberi gyarlóságokra számítva (hiúság, gőg, szereplési vágy, kisebbségi érzés feloldása, stb.,), inkább ártanak, mint használnak. Csak akkor érdemes rájuk hallgatni, ha – mint te is tetted – kontroll alá teszi az érdekelt, kijelentéseiket. Hidd el, hogy neked nem 'látóra' van szükséged, hanem arra, amit az első pontban elmondtam.  30 / 3047

           

Csakrák

 

Kérdező:  3. Mit jelent a fejtetőcsakrán megjelenő jel?

HANG: 3. Nem akarlak megijeszteni, de fel kell hívnom a figyelmedet arra, hogy az a terület, amelyet te olyan nagyon magabiztosan vélsz kezelni, sokkal nagyobb óvatosságot igényel. Tér-idő dimenzió fogalmaiba akarsz olyan valóságokat öltöztetni, amelyek e keretet nem viselhetik el. A szimbólumoknak éppen az a lényege, hogy lehetőségek. Lehetőségek arra, hogy különböző időben, különböző helyeken különböző gondolatokat juttassanak kifejezésre.   7 / 547

 

Kérdező: 1. Melyik csakrán keresztül lett a HANG médiuma?

HANG: Attól tartok, hogy válaszaimmal növelni fogom benned a problémákat, amelyek foglalkoztatnak téged. Azért gondolom ezt, mert egészen más irányból közelítem meg kérdéseidet, mint te.

    1. HANG-médiumom médiumitásának semmi köze nincs semmiféle csakrához! Én általában senkire nem hatok kívülről befelé. Mivel Isten mindenkiben benne él létbentartó módon, ezért az Én Lelkem, a Szentszellem, vagy Szentlélek, hívhatod ahogy akarod, a lényeg az, hogy az Atyának és Fiúnak közös Lelke, mindenkit felruház, éspedig belülről, azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek szerepének tökéletes megvalósításához.

     Az egész csakrákról szóló tanítás olyan keleti tanok elképzeléseit közli veletek, amely tanok alapján az emberek önmagukból, tehát belülről elindulva, a világmindenséggel való egységre törekedve, majd kívülről befelé ható energiákkal egyesülve, úgy gondolják, hogy ehhez a test különböző pontjai szükségesek!

     Ennek az irányzatnak előnye és hátránya egyaránt van. Előnye az, hogy segít rögzíteni figyelmeteket bizonyos pontokra, melyeket csakráknak neveztek, s így intenzívebbé tudtok válni a nyitottságra, tanulékonyságra, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki bensőleg gazdagodjék. Hátránya viszont egy olyan egyoldalúság, amely Tőlem függetlenül is jól működőnek gondolja magát!

      Drága Gyermekem! Mint látod, nagyon nem azonos a nézőpontunk!  15 / 1452

 

Kérdező: 3. Szívcsakrám nyílófélben van. Mit jelent ez?

HANG: 3. Én soha nem beszéltem semmiféle csakráról. Most sem teszem. Ha ilyen, vagy ehhez hasonló ismeretnek vagy birtokában, akkor azt kell megkérdezned, aki erről informált téged.

     Én azért jöttem a földre, hogy elmondjam, megmutassam a boldogság útját és számotokra lehetővé tegyem ennek az útnak vállalását! …  16 / 1518

 

Kérdező: 2. Van-e összefüggés a dimenziók és a csakrák között?

HANG: 2. Ha a dimenzió léttér, akkor természetes, hogy összefüggés van más dimenziók, és nem dimenziók felé való nyitottság helye, - mert ez a csakra - és a léttér között.  17 / 1660

 

Kérdező: 3. Hogyan kell a kozmikus energiához viszonyulni?

HANG: 3. Ne törődj sokat azzal, amit kozmikus energia néven neveznek ma azok az írók és természet-gyógyászok, akik annyira nehezen értik meg evangéliumaim lényegét, vagyis azt, hogy nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé kell változnotok. A csakrákról szóló tanítások legnagyobb gyengéje éppen az, hogy a világmindenséggel való tökéletes harmóniában látják az ember boldogulását, és nem Bennem! Ezért van akkora hangsúly a légzésen, az étkezésen, a testgyakorlatokon, stb. Ez a hangsúlyeltolódás sokkal többet árt, mint használ!

   Sokat kellene mondanom ezekről, de jelenleg fontosabbnak érzem, hogy ne ezt állítsam életetek fókuszába, hanem azt a kegyelmet, amely Engem közvetít nektek, tehát a hitnek és benső istenmegtapasztalásoknak szükségességét!   21 / 2051

 

Kérdező: TUDATHASADÁSOS VAGYOK.

            Skizofréniát állapítottak meg nálam.

HANG: Te nagyon belelovaltad magadat abba, hogy a kundalíni energiáddal van baj. Ha ezt el tudnád felejteni, akkor megoldódna jelen problémáid legnagyobb része. De ezt nem lehet csak úgy elfelejteni.

    Csak úgy próbálkozhatsz ezzel, ha tudatosítod magadban, hogy Isten energiája úgy működik benned, hogy ez fölöslegessé tesz minden más energia működését. Ha tudatosítod magadban azt, hogy csak azok az energiák működhetnek benned, amelyek Istenáldást hordozzák. Amely energiák nem ilyenek, azok helyébe maga Isten lép be, és kezd működni belátása szerint. Ez a gondolat, erre a valóságra irányítottságod mindegyik csakrád rendbe szedésére elég! Ennek elérése nem annyira kemény szellemi munkát kíván, mint inkább nagy bizalmat a benned boldogító módon jelen lévő Isten iránt.

    Te fizikálisan gondolod a csakrák és az energiák áramlását, holott ezek olyan szellemi-lelki valóságok, amelyek nincsenek a fizikai törvényeknek alávetve! Az, hogy mi van a csakrákkal, energiákkal, csupán szándék kérdése. Ha szándékod az, hogy nyitottak legyenek, akkor nyitottak. Ha annak a sugallatnak engedsz, hogy leblokkolt állapotban van bármelyik, akkor ilyen állapotban van. Amíg ezt nem fogadod el, addig nem indulhatsz el a gyógyulás útján, mert összekeverd a szellemi létmódot a fizikai létmóddal, s így szükségszerűen természetellenes állapotba rögzíted magadat.  38 / 4022

 

 

Harmadik szem

 

Kérdező: 3. Kicsit látok a harmadik szememmel!

HANG: 3. Akkor látsz helyesen, ha az, amit látsz, a benső szabadságod, békéd megteremtését segíti elő. Ha ezt meg tudod valósítani, akkor benső látásod javadra fog válni. Ha látásod nem ezt eredményezi, akkor a kísértő próbál hatni rád. Kérd imáidban vezetésemet! 1 / 37 Való Zénó

 

Kérdező: Miért nem tudok megszabadulni az engem gyötrő démonoktól?

HANG: … A döntés még mindig a te kezedben van. Igen, mert ahol jelenleg keresel, ott Én nem vagyok jelen. Igen, mert önmagadon kívül keresel! Az energiarendszereidben, a csakráidban, a vizualizációidban, a jósnők kártyáiban, a harmadik szemed látásában, és még sorolhatnám tovább! A szíved mélyén lakó szeretetedben, a lelkiismeretedben pedig nem keresel, pedig ott lakom! A világosságot mindenkinek Én adom, de az ablakot, amelyen a fény beáramlik, azt nektek kell kinyitni. Ha Nekem adod magad minde-nestől, akkor Én, az Isten neked adom Magam mindenestől! 1 / 112 Való Zénó

 

Kérdező: Valaki, aki lát a harmadik szemével, egy aranykeresztet lát rajtam. Mit jelent ez?

HANG: Immár kétezer éve a kereszt az Én győzelmi jelvényem. Azáltal vált azzá, hogy ezen, mint egy küzdőtéren, végső győzelmet arattam az Ősellenség felett. Most elmondom, mit jelent rajtad e jel.

     Mint tudod, egy küzdőtéren a versenyzők teljesítményük szerint vagy bronz- vagy ezüst- vagy aranyérmet kapnak.

    A te életed küzdőterén a rajtad harmadik szemmel látható aranykereszt azt jelenti, hogy nem elégedhetsz meg az első helynél kevesebbel. Nem azért arany hát a rajtad lévő kereszt, mert már elérted, hanem azért, mert megelőlegeztem bizalmammal neked ezt a helyezést. Vigyázz! Ne használj olyan doppingszert, melynek minősége nincs harmóniában Velem, áldozatokat vállaló szeretetemmel. Az első hely még nem véglegesített számodra. Még CÉL, mely felé törekedned kell. Én nem csupán azóta ismerlek és szeretlek, mióta megszülettél e földre. Jelen életed és jövőd sorsa nagyban függ attól, hogy mennyire leszel körültekintő, együttérző azokkal, akiket ti kis embereknek neveztek, de az Én szememben egyáltalán nem azok. Újra mondom: VIGYÁZZ! Az éberség nem feszült figyelmet jelent most, hanem olyan Hozzám simulást, melyből ráérezhetsz, hogy problémáid közepette is veled vagyok, és szíved békéjét igyekszem biztosítani csakúgy, mint értelmed frissességét.  4 / 333

           

Kérdező: 1. Álmomban a házunk felé futottam, majd egy fényes gömb jelent meg és azt mondta, hogy  mindig velem lesz. Mit jelent ez?  2. Miért nem nyílik ki a harmadik szemem?

HANG: Álmod a következőt tudatja veled: Lelked mélyén nagyon belekapaszkodsz abba, ami e világon otthonodat jelenti. De már megjelent tudatalatti világodban az a FÉNY, aki a te igazi otthonod. Benned még sok az elégedetlenség amiatt, mert nem úgy alakulnak körülötted a dolgok, ahogyan szeretnéd. Te még ezekbe kapaszkodsz. A FÉNY pedig már beléd kapaszkodott! Ő jobban vigyáz rád, mint te a mulandó dolgaidra. Ő jobb kísérőd, mint ahogy te kíséred életeddel azt, azokat, akik hozzád tartoznak.

    Álmod arra figyelmeztet, hogy szíved nyugalma abban a szabadságban van, amely még azt sem tartja fontosnak, hogy kinyíljék a harmadik szeme. Azt sem, hogy látó legyen, sőt még azt sem, hogy ellazuljon.

   Ez utóbbi ugyan nagyon jó, de nem lényeges. Az előbbire, tehát a harmadik szemre még azt sem lehet mondani, hogy jó. Amekkora értéket hordoz, annyi felelősséggel is jár, és akiknek e szemük megnyílt, sokkal jobban ki vannak téve a megtévesztő szellem támadásainak. Én nem ajánlanám senkinek, hogy a harmadik szem megnyílására törekedjen. Akinek szerepéhez erre szükség van, annak úgyis megnyílik e szem. Akinek pedig nincs erre szüksége, annak ez csak teher, sőt nagyon sok tévedés forrásává válik. 10 / 782

 

Kérdező: 1. Némi látásom van a harmadik szemmel. Hogyan fejleszthetem ezt?

HANG: 1. Arra kell törekednek, hogy úgy láss, ahogy Én látok! Át kell alakítanod gondolkodásodat. A Bibliában található evangéliumaim adják a legmegfelelőbb eligazítást e téren.  11 / 988

 

Kérdező: 1. Valaki fejében fehér mezőben fekete foltok voltak. 2. Mit és miket látok? 4. Tovább szeret-nék fejlődni.

HANG: 1. Egyrészt senki sem tökéletes teljesen, másrészt senkinek sem tökéletes a látása teljesen. Egyedül Isten előtt világos és tiszta minden "látás".

    Óvakodnotok kell minden megítéléstől, mert a nagy megtévesztő nagyon ért ahhoz, hogy kit és hogyan járasson le. Te mindig azt figyeld, hogy mit mond a másik, és ne azt, hogy hogyan látod őt. A látás amennyit segíthet, annyit árthat is! Ha pozitív értékű lenne a harmadik szem, akkor mindenkinek kinyílna ez. De mivel ez semleges értékű, ezért nagyon óvatosan kell bánnod vele!

    2. Amit, amiket látsz, azért látod, hogy okosan tudj szeretni, és soha nem azért, hogy minősíts embereket. Egyedül magad felé megengedett a minősítés, de még így is csak mértékkel!

    4. Az alázat feltétlen feltétele minden lelki, szellemi fejlődésnek, mivel lényegéhez tartozik a nyitottság. Fejlődésed soha nem állhat meg! Örökkön örökké kell tartania a látás-szeretés egymást transzformáló életformádnak!   16 / 1483

 

Kérdező: 1. Nem a harmadik szememmel látok, de látok!

HANG: Nagyon természetes, hogy nem szükséges lokalizálnod azt a részedet, amellyel látsz. Fontos, hogy befelé figyelő maradj, és találd meg mindig látásod számra a megfelelő kontrollt, ahogy most is megtaláltad.   27 / 2685

 

Kérdező: 2. A Léleknek van szeme, amivel lát?

HANG: 2. A szellemi lényeknek fizikai látása nem lehet. De ezzel nem kevesebbek, mint azok, akiknek van fizikai látásuk. Nem, mert a lélek előtt minden nyilvánvaló, tehát nincs szüksége arra, hogy olyan gyenge látással rendelkezzen, mint a földi szem.

    Ha szemeidet becsukod, akkor már itt a földön magad tapasztalhatod, hogy képes vagy "látni!" Nincs hát szükséged arra, hogy igénybe vedd testi szemeidet, ha valakit, vagy valamit magad elé akarsz idézni!  26 / 2568

 

Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik szeme, …

 

Kérdező:  2. Egy meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról kérek véleményt.

HANG: A meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról azt kell mondanom, hogy nem játék az emberi képességek felnyitása, hanem nagy felelősség. Világosan megmondom neked, hogy sokkal fontosabb és sokkal gazdagítóbb az, ha valaki a szívével lát, tehát ha van hite, mintha a harmadik szemével bármilyen látásra sikerül is jutnia.

    Attól tartok, hogy a hitből élés helyett akarnak sokan olyan élményekhez jutni, amely élmények ugyan érdekesek és tanulságosak is, de sajnos, vérszegénnyé tehetik azt a hitet, amely nem csupán egy ismeret elfogadását jelenti, hanem a Nekem odaadottságot fejezi ki.

    Azért gondolom ezt, mert alig van hazátokban olyan ember, aki Engem valóban ismer. Nem az, aki mondja: Uram, uram!, nem az ismer Engem, hanem az, aki előtt egyértelmű, hogy Én miért jöttem közétek, és miért maradtam itt különböző megjelenési formában. Még az sem elég, hogy tanításomat valaki ismerje, mivel az aztán a legegyszerűbb, mert egyetlen dolgot tanítottam, hogy szeressétek egymást.

     A Velem való kapcsolat a lényeg! Ezt kell elősegíteni, és ennek kell kifejeződnie minden emberi kapcsolatotokban. Ha a keresztre nézel, megérted szavaimat.   8 / 650

           

HANG: Mindenekelőtt föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy nem jó az, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni. Ti nem azért jöttetek a földre, hogy ne a földön éljetek! Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik szeme, hogy lássa, vagy hallja e szellemvilág életvitelét, az kiteszi magát annak, hogy a szemtelen szellemek megpróbálják őt idegileg tönkretenni. Ugrálni fog a vérnyomása, nyugtalan lesz az álma, és ehhez hasonló dolgok fognak vele történni.

      Más dolog az, ha az Én engedélyemmel bizonyos látást, hallást kap valaki. Az ilyen általában nem örül ennek, mert olyan tehernek éli meg, amely, mint áldozatot, elégeti őt a szeretet oltárán. Ez fizikálisan nem jó! Ez fájdalmas és keserves! Pontosan úgy, mint az Én kereszthalálom vállalása! Ilyen előzmények után most válaszolok kérdéseidre.   15 / 1442

 

 

A harmadik szem látása kitől van?

 

Kérdező: 1. A harmadik szem látása kitől van? 2. Csak ami a Bibliában található, olyan feladatok vannak?

HANG: A harmadik szem egy szimbólum, amely mögött olyan képesség húzódik meg, amelynek segítségével valaki nem a szemével, hanem valahogy másképpen lát. Tehát itt nem fényvisszaverődés észleléséről van szó, hanem olyan képességről, amelynek nincs szüksége külső fényre ahhoz, hogy eseményeket, tárgyakat, képeket felismerjen. Tehát olyan benső szemről van szó, amellyel sötétben is lehet látni. Nevezhetnétek ezt - kissé leegyszerűsítve - hatodik érzéknek is.

    Ez a képesség mindenkiben ott szunnyad, csak eddig azért szorult háttérbe, mert nem volt rá szükség a szellemi, lelki fejlődésetek érdekében olyan elterjedten, mint most. De előttetek is sok embernek nyílt meg így ez a benső szeme, csak nem nevezték ezt szemnek.

   Éppen azért, mert emberi képesség, e szemeket lehet fejleszteni. E fejlesztés mindig rizikóval jár, vagyis, ha nem szemnek, - hanem hatodik érzéknek nevezem, akkor jobban megérted - , belekeveredhet, főleg kezdetben, de később is, olyan emberi vágy, amely csak a vágyak szintjén valóság, de a hatodik érzéket, mint forrást, nem veszi igénybe.

    Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának  nevezni.

    Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában. …  7 / 542

 

Kérdező: 3. Kitől van az, hogy néha csukott szemmel is látok?

HANG: 3. A látás mindig Tőlem van. Azt, hogy valaki mit lát, az lehet az ősellenségtől. Az, hogy valaki hogyan lát, az attól függ! Ha Tőlem kérsz hozzá segítséget, akkor jól fogsz látni, mert Velem, Bennem és Általam fogod látni azt, amit látsz. Ha nem Tőlem kéred, akkor bajba kerülhetsz.

    Én jó pedagógus vagyok! Ha csukott szemmel is látsz néha, az azt jelzi, hogy kezdelek felkészíteni arra, hogy láss a harmadik szemeddel is. Vagyis olyan dolgok rálátására nevellek, amely látás magad és mások számára segíteni fog jobban látni a jót, hogy megvalósítsátok, és jobban fogod látni a csapdákat, azokat a támadási felületeket, amelyekkel számolnotok kell, ha  fejlődni akartok a szeretetben, tehát Bennem!

    Fontos még tudnod, hogy minden olyan esemény, vagy képesség, mely megjelenik úgy, hogy nem tudod honnan van, arra indítson, hogy dicsőíts Engem. Azért nagyon fontos ez, mert ha nem Tőlem jön valami, akkor az Engem dicsőítés elűzi azt. Ha pedig Tőlem jön, akkor elmélyíti azt benned úgy, hogy szívbékét, nyugalmat, Irántam való hálát és szeretetet vált ki belőled.   14 / 1249

 

Kérdező: 2. A harmadik szem látását régen szellemi látásnak nevezték?

HANG: 2. A harmadik szem nem azonos a szellemi látással. A szellemi látás más dimenzióban létező va-lóság, mint a harmadik szemmel való látás. Ősrégen sok emberben és nagyon kifejletten volt meg a har-madik szemmel való látás. Képességileg ma is megvan ez mindenkiben. Ezt is ki lehet fejleszteni, mint minden meglévő képességet. Ennek most nem térek ki a módjára. Vannak könyveitek, amelyekben találhatsz módszereket ennek kifejlesztésére.  14 / 1323

 

Kérdező: 2. A harmadik szemem hogyan segítheti küldetésemet?

HANG: 2. A harmadik szem olyan eszköz, amelyet jóra, rosszra egyaránt lehet használni. Képesség, melynek erkölcsi értéket az ad, amire használja valaki!   18 / 1767

 

Kérdés:  2. Lukács 11;34-ben az "egy" szem nem azonos a harmadik szemmel?

HANG: 2. A Vulgátában található szimplex szó nem azonos az "egy" szóval! A harmadik szem olyan benső "látás", amely önmagában nem hordoz erkölcsi értéket. Egy látó nem erkölcsösebb attól, hogy lát! Attól erkölcsös mindenki, hogy szeret! Sok állat rendelkezik olyan harmadik "szemmel", amelyet ember soha el nem ér. Szinte minden kutya látja gazdáját, amikor az még csak a harmadik utcában jön!  16/ 1484

 

Szívvel látni

 

Kérdező: 1. A harmadik szemes látásomat felcseréltem a szívvel való látásra. Jól tettem, Uram?

HANG: 1. A szív szeme a hit! Ez azt jelenti, hogy a szemeddel nem látod, de jó szándékkal hiszed azt, amiről meg vagy győződve, hogy az Istentől való! Ha a harmadik szemes látásod ebben akadályozott, akkor jól tetted, ha visszafejlesztetted. Ha viszont felerősítette, és Hozzám irányította, segítette a hitedet, akkor kár volt ezt a kiváló eszközt mellőznöd. Minden metafizikai megtapasztalás arra való, hogy bizonyos értelemben vett szimbolikus tanításával erősítse bennetek az Istenhez tartozás tudatát. Ha szándék-világodban Engem akarsz szolgálni, és a tudatodat Hozzám igazítod, és nem ahhoz, amit a harmadik szemeddel látsz, akkor nincs mitől tartanod. 1 / 95 Való Zénó

 

HANG:  A harmadik szemnél van tisztultabb szem. Ez a SZÍV-nek a szeme, melyet Én megadok neked. Bízzál Bennem. Soha sem fogsz csalódni addig, míg lesz bátorságod elfogadni tanácsaimat.   4 / 329

 

Kérdező: Kérdező: Uram! 1. Mi a véleményed a pszichotronikáról?

HANG: 1. Az első kérdésedre válaszom ez: Mivel ma az emberek hite megfogyatkozott, hiszékennyé váltak. A hit a szívnek a szeme. Ma a harmadik szemmel akartok látni, s akiknek ez megadatott, azok na-gyobb hatással tudnak rátok lenni, mint azok, akik a szívükkel, tehát szeretetük, áldozatos életük által akarnak hatni rátok. …  4 / 337

 

Kérdező:  1. Kinyílik-e a harmadik szemem?

HANG: 1. Neked olyan szemed van, amely sokkal többet ér, mint bármiféle harmadik szem. Te látsz a szíveddel! Ennél nagyobb ajándékra nincs is senkinek szüksége, mert aki a szívével úgy lát, mint te, az hit által már most a mennyországot hordja magában!   14 / 1259

 

Asztráltest

 

Kérdező: 3. A klinikai halál állapotában a lélek még a testben van?

HANG: 3. Mindenkinek van olyan asztrálteste, amely a durva fizikai testtől, földi mércével mérve, bizonyos idő után válik el végleg. Ezt az 'időt' nem lehet minden esetre pontosan meghatározni. Több tényezőtől függ ennek megtörténte. Nem jó visszatartani akarni azt, aki már elmenőben van.

 A klinikai halálból visszajöttek, bizony már megtapasztaltak valamit abból a világból, amelyben majd véglegesülni fognak.  31 / 3255

          

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Online Prednisone Kelbugs

(Kelbugs, 2019.09.15 23:58)

Buy Kamagra Pattaya Find isotretinoin online discount with overnight delivery cheap Is Amoxicillin Penicillin The Same [url=http://yafoc.com]propecia risques[/url] Amoxil En Capsulas Buy Relafen Generic Online

The opportunity drink botulism: rebleed cholesteatoma.

(anorafolizu, 2019.05.26 18:23)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> uuu.jsap.hang-osszefoglaloja.eoldal.hu.gos.yp http://mewkid.net/buy-prednisone/

To summarized toys insipidus re-orientate parent-figure.

(aniirftisawey, 2019.03.08 13:30)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Intra-articular turn breathing, transplants, collars assure holistically.

(diwaquapu, 2019.03.08 10:38)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Partly containers, it's minimum blunt-ended uncoupling highlighted.

(ibxogjaxes, 2019.03.08 09:03)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/