Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beavatás, Reiki beavatás, Reiki sima, Táltos beavatás

Beavatás. Reiki beavatás. Táltos beavatás

 

Beavatás

 

 

 

Kérdező: Akinél beavatódtam, annak magatartása elbizonytala­nított Veled kapcsolatban.

HANG: Nem csodálom elbizonytalanodásodat. Ez azt igazol­ja, hogy lelked mélyén valóban Engem akarsz képviselni. Mindaz, aki Engem képviselni akar, bizonyos csalódásokon megy át, mert az Engem keresés ezzel jár!

            Nagy szeretetem azért engedi meg e csalódásokat, mert ezek a megtapasztalások teszik sziklává azt az alapot, amelyre építhetek. Igen. Mindaddig, amíg a megtévesztőnek reménye van arra, hogy hatékonyan félrevezessen benneteket, ezt meg is teszi. A tények viszont oly erős érvek, amelyek józanságra késztetik azt, akiben jó szándék van Felém, felétek.

            Ne ítéljetek el senkit! De tanuljátok meg, hogy mi a jó gyümölcs és mi a rossz gyümölcs. Végképpen rossz gyümölcs a bosszú, a gyűlölet, a tekintélyszerzés, az istenítés, és a legkézenfekvőbb a gazdagodási láz, a pénznek főszerephez juttatása.  9 / 740

 

 

Kérdező: ELLENE MONDOK A SÖTÉT ERŐKNEK!

            Sötét erők kezdenek uralkodni rajtam, rajtunk!

HANG: A szellemvilág felé való kinyílás csak akkor hoz pozitív gyümölcsöket, ha Általam, Velem és Bennem történik ez. Azok a beavatások, amelyek ma annyira gyakoriak köreitekben, csak akkor lehetnek pozitív módon eredményesek számotokra, ha ezeket őszinte bűnbánat és az Általam történt megbocsátás előzi meg. Enélkül feltétlenül veszélyesek!

            Nem véletlen, hogy az eddig sokat megélt úgynevezett nagy egyházak, általában óvakodnak attól, hogy híveiket a szellemvilág felé irányítsák. Tapasztalatból tudják, hogy gyakran ebből nagyobb kár származik, mint előny! …..  17 / 1650

 

 

 

Kérdező: 3. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Két komponense van minden olyan beavatásnak, amely az Én áldásom hordozója. Az egyik az, hogy olyan eszközök birtokába juttatja a beavatottat, amely a nyitottság jegyeit viseli magán a szeretet irányában. A másik pedig az, hogy az Általam értékelt beavatás mindig összekapcsolja az értékeket, és soha nem teszi a hangsúlyt az elválasztásra! Magasabb szinten tehát mindig egységre, kapcsolatépítésre törekszik!  Én csak az ilyen beavatásokra adom áldásomat. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, és Isten lényegéhez tartozik teremtményei felé a nyitottság!   19 / 1864

 

 

Ne beavatásokra törekedj

 

Kérdező: 3. Mi a teendő?

HANG: 3. … Minden sopánkodást, minden ábrándozást félre kell tenned, ha lelkileg, testileg meg akarsz gyógyulni! Ne beavatásokra törekedj, hanem olyan gyakorlati szolgálatokra, feladatok elvégzésére, amelyek mentesek minden rendkívüliségtől. Az Én Lelkem a REND lelke, és nem a rendkívüliség lelke! Természetesen eljöhet a rendkívüliségeknek is az ideje. De előbb REND legyen benned! … 19 / 1885

 

 

Reiki beavatás

 

 

Kérdező: Szeretnék bizonyosságot kapni. Találkoztam a REIKI- csodával. Angyalokat észlelek közelemben. Félek. Alaptalan a félelmem?

HANG: Azért jöttem közétek, hogy szemeket és erőt kapjatok Tőlem. Szemeket, hogy meglássátok a számotokra egyedül helyes utat, és erőt, hogy ezt az utat vállalni is képesek legyetek. Tehát ezért jöttem. És azért maradtam köztetek, hogy meg tudjatok maradni azon az úton, amelyről Én nagyon tudom, hogy egyedüli út számotokra a félelem nélküli szívbékéhez.

            Félelmed nem alaptalan. Örülök, hogy nem elnyomni akarod, hanem feldolgozni, megszüntetni Általam.

            Azért maradtam közöttetek Lelkemmel, mert tudtam, hogy fejlődő lények vagytok, és jönnek idők, amikor a természetes lelki, szellemi fejlődés következtében olyan pályamódosításokat kell végeznetek, amelyet elvégezni Tőlem függetlenül képtelenség. Az Út és a Cél, mindkettő Én vagyok. A REIKI és egyéb ismeretek, módszerek és beavatások csak annyiban képesek félelem nélküli életet biztosítani, amennyiben Általa, Velem és Bennem érlelődnek hatékonnyá. Sajnos, ezek más, ártó szellemek hatására is hatékonnyá tudnak érlelődni. Sőt! Ha nem Általam, Velem és Bennem történik ez, akkor mindig ellenemre és ellenetekre történik. Hosszú távon ezt mindenki kénytelen lesz belátni. Azok, akik úgy nyílnak ki a szellemvilág felé, hogy azt nem Felülről, Lelkemtől kapták meg, azok nagyon ki vannak téve annak, hogy megtévesztő szellemek hálójában találják magukat.

            Persze nem a félelem a megoldás, hanem annak felismerése, hogy a fellépő félelem az Én szeretésemnek a jele. Mert aki szeret, az félt! Van amikor így mutatom meg Magamat, hogy észrevegyétek jelenlétemet életetekben, és azt, hogy segíteni akarok.

     Amikor még a szellemi, lelki fejlődésnek alacsonyabb fokán álltatok, akkor - amint a Bibliában is olvashatod -, kifejezetten tiltotta Lelkem azt, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljetek a szellemvilággal. Ma ezt már nem tiltom, sőt, nagyon is helyeslem. De csak akkor és annál az embernél, amikor és aki jól ismer Engem, Jézust, és ennek az ismeretnek a birtokában számára nem a Biblia a forrás, hanem az a Lelkem, aki semmiképpen sem szokta kikerülni, feleslegessé tenni a józan-ész használatát, hanem nagyon is igényt tart rá!

            Azt tanácsolom tehát, hogy bátran, kritikusan kezd el olvasni a Bibliában található evangéliumaimat. Legyen egy olyan füzeted, amelybe beleírod fenntartásaidat, kételyeidet. Időnként találd meg a módját annak, hogy problémáidat másokkal is megbeszéld. Most nem papokra gondolok elsősorban. Sőt! Legkevésbé rájuk! Ők a legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkemre figyeljenek, mivel arra nevelték őket, hogy ne Lelkemre, hanem elöljáróikra figyeljenek. Valamikor, a fejlődés előző szakaszaiban ez helyes is volt. De ma már ők, hacsak nem nagyon nyitottak, a legkevésbé alkalmasak arra, hogy Engem jól megismerjenek. Országotokban egyetlen olyan társaság van, amely jobban ismer Engem, mint a többiek. A BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉG. Irodalmuk legtanulságosabb könyvei a KIO és a MERRE MENJEK?

            Jogos tehát a félelmed mindaddig, amíg Engem meg nem ismersz zavarmentesen. Ez azt jelenti, hogy akkor ismersz Engem jól, ha Rám hivatkozva, értelmednek megnyugtató választ tudsz adni magadnak és természetesen másoknak is, minden felmerülő problémában. A benned lévő Lelkemnél nagyobb tekintély nem lehet számodra senki!  7 / 537

           

 

Kérdező: 1. A REIKI-beavatásnak köszönhetem-e az élethez való hozzáállásomat?

HANG: 1. Az élethez való hozzáállás mindig és mindenkinél több tényezőből tevődik össze. Nálad, természetesen a REIKI módszer is beletartozik ebbe. Arra fel kell hívnom figyelmedet, hogy egy ember életében sohasem a módszerek azok, amik döntően hatni képesek, hanem a módszerekhez kötött szándék. Tehát a hozzáállás!   7 / 582

 

 

 

Kérdező: 2. Az Úrtól van a REIKI?

HANG: … A különböző tanfolyamok és beavatások annyiban vannak Istentől, amennyiben az én békémet közvetítik. Az Én békémnek felismerése pedig nem nehéz. Békém nem egyszerű nyugalom. Békém a félelemnélküliségnek, tehát a bátorságnak olyan megnyilvánulása, amely a hatalmasokban, az önzőkben, az uralkodni akarókban félelmet kelt. Az Én békém: provokál!  9 / 726

 

 

Akkor helyesek az említett beavatások …

 

Kérdező: REIKI-beavatások után elindult bennem egy folyamat. Testi-lelki segítséget szeretnék nyújtani az embereknek.

HANG: Mint tudod, nincsenek véletlenek. Te már azzal az elhatározással jöttél le a földre, hogy egyszer elindulj azon az úton, amelyen többet látnak és hallanak azok, akik ezen az úton járnak.

            Elindult benned egy olyan segíteni akarás, amely önmagában nem elég, bár enélkül nem léphetnél előbbre.

            Fontos az IRÁNYULTSÁG! Belülről kifelé! Mindenkivel, aki segítséget kér, ezt kell megértetnie annak, aki segíteni akar, és tud is!

            Akkor helyesek az említett beavatások, ha ezekkel kezdetét veszi az imának és tanulásnak komoly felvállalása!

            Fontos az önmagad által irányított meditálás. Vagyis az, hogy meditáció előtt legyen konkrét elképzelésed arról, hogy mit akarsz elérni a meditációban, a meditációval.

            Egyre jobban el kell mélyedned az evangéliumokban, hogy az Én elgondolásaim szellemét magadévá tedd!

            Ha ezt teszed, akkor melletted állok, és áldásom hatását meg fogod tapasztalni.

            Kedves Barátom! Légy óvatos és józan, mert az ősellenség nagyon munkálkodik most országotokban. Nem kell semmit erőszakolnod! Úgyis bele fogsz sodródni abba, ami számodra olyan szolgálatot eredményez, amelyben lélekben gazdagodni fogsz Általam!  18 / 1740

           

* * *

 

Kérdező: 2. Mi a teendőm a REIKI-klubban?

HANG: 2. A REIKI-klubban sem lehet más teendőd, mint a szeretni tanítás elősegítése! Sajnos, legtöbb ember szellemi fáradság, tehát tanulás nélkül szeretne olyan tartalomhoz jutni, amit aztán különböző módon kamatoztathat. Tehát a beavatást fontosabbnak tartja, mint a tanulást! Pedig e téren is meg kellene valósítanotok a gondolkodás-át­alakítást!

            Én arra kértem apostolaimat, hogy tegyenek tanítványaimmá mindenkit, akit tudnak! A beavatást a Szentléleknek tartottam fenn (Lukács 24;49)! Ma is ezt kérem tőled és tőletek!

            Ha imádság alatt azt érted, hogy lelkedet Istenhez emeled, akkor imáidban mindenkor megkapod azt a beavatást, amire szükséged van, hogy tanúságot tégy Rólam, akár gyógyítás, akár tanítás, akár más szolgáló szeretet formájában!  18 / 1764

 

 

HANG: A REIKI és egyéb beavatások, amelyek segítenek benneteket különböző energiák felszítására, mind-mind arra valók, hogy ráébredjetek arra az igazságra, mely szerint Isten országa BENNETEK van! A szellemi lények élete, tehát minden ember élete is, belül formálódik, belül dől el! A döntő mindig az, hogy a felszított energiák irányát jól határozzátok meg, vagy sem. A két legfontosabb dolog: a szándék és a cél. Akkor jó a szándékotok, ha Velem, Jézussal teszitek azt, amit tesztek, és akkor jó a cél, ha Értem történik az, amit tesztek. … 31 / 3206

 

 

Táltos beavatás

 

Kérdező: Táltos-beavatást kaptam. Jézus helyesli ezt?

HANG: A CÉL, ha valaki hosszú távon, örökre szólóan jót akar magának, akkor senkinek sem lehet más, mint ÉN! Aki ezt a célt bármivel vagy bárkivel lecseréli, árt magának! Akinek Én vagyok a CÉL, annak életében vannak és lesznek különböző lehetőségei arra, hogy különböző eszközöket találjon és használjon fel e CÉL eléréséhez.

            Minden olyan beavatás, amely közelebb hoz valakit Hozzám, jó! Minden olyan beavatás, amely nem ezt célozza, nem jó! Ha valaki olyan beavatásban részesül, aminek következtében a beavatás tartalmát tudja jóra is, tehát Felém vivőnek, és tudja rosszra is, tehát Tőlem elvivőnek használni, akkor döntése alapján lehet beavatását minősíteni.

            Ha valaki beavatása után azt tapasztalja, hogy nem használhatja tetszése szerint az Én érdekemben beavatását, akkor ennek hátat kell fordítania, erről le kell mondania!

            Ezek az elvek minden beavatásra érvényesek. Kivételt képeznek a keresztény beavatások, pl. keresztelés, bérmálás. Ezek azért kivételek, mert ezek használata csak Hozzám hozhatják közelebb azokat, akik ezeket a beavatásokat megkapták. De minden más beavatást lehet jóra és rosszra is használni.

            Kicsit más a helyzet, ha valaki belép bizonyos beavatottak klubjába, mert egy csoport meghatározott céllal képes csak működni. Így bármilyen jó szándékú valaki, ha egy beavatás után a kapott képesítését nem Én, hanem a csoport határozza meg, akkor az ilyen lépés ROSSZ!  20 / 1946

           

           

Kérdező: 1. A 'táltos' jelző egy gondolat szüleménye csupán?

HANG: 1. Az, aki a 'táltos' jelzőt, amellyel az ősmagyarok a maguk pogány papjait nevezték, ma magára alkalmazza, az szinte biztos, hogy nem tudja kivédeni azt a kísértést, amely a fekete mágia felé akarja őt sodorni. Én, Jézus, soha senkinek nem ajánlottam semmiféle táltosi beavatást!  35 / 3655