Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Karizma. 1. Álomfejtés, Bennünk megszólaló hangot karizmává finomítani, Bölcsesség, Csalhatatlanság, Gyógyítás, Harmadik szem.

2009.07.07

1. Álomfejtés karizmája, 2. Bennünk megszólaló hangot karizmává finomítani, 3. Bölcsesség karizmája, 4. Csalhatatlanság karizmája, 5. Gyógyítás karizmája, 6. Harmadik szem, 7. Istentől kapott képességek (karizmák), 8. Karizma,

 

Álomfejtés Karizmája

 

Kérdező: Szeretném megkapni édesapám üzenetét.

HANG: 2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó az, amely nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével, az álomnyelvet ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.

     Bár médiumomat nem kentem fel az álomfejtést karizmájával, de ebben is segítek neki, ha valaki legalább általánosságban leírja a gyakran ismétlődő, vagy a nagy hatást kiváltó álmait.36 / 3824

 

Bennünk megszólaló hang

 

HANG: Először is örülök, hogy hitelesnek fogadod el szavaimat. Bizony, drága Gyermekem, Én veletek vagyok különböző formákban minden nap, a világ végéig. Az egyik formám az, hogy megszólalok bennetek, ha a bennetek lévő mikrofonom, lelkiismeretetek jól rám hangolódik. A torz lelkiismereten keresztül is szólok, de az más, mint mikor karizmának mondhatjátok a bennetek megszólaló hangomat. 6 / 429

 

Csak annak tudom karizmává finomítani a benne

megszólaló hangomat, aki e téren képességei

határáhozér

 

Kérdező:2. Bármikor lehet párbeszédet folytatni Jézussal?

HANG: 2. PÁRBESZÉDIMA mindig lehetséges. Az viszont, hogy másoknak megfelelő tanácsot tudjak adni általad, csak akkor lehetséges, ha a magad részéről mindent megtettél, hogy Engem jól megismerj. Csak annak tudom karizmává finomítani a benne megszólaló hangomat, aki e téren képességei határához ért. Vagyis mindent megtett, amit megtehetett.

     Tehát, aki olyan alázatos tanítványommá vált, hogy mindent képes vállalni Értem, s ugyanakkor nyitott arra, hogy állandóan tanuljon ne csak Tőlem, hanem RÓLAM is másoktól, az remélheti, hogy a Velem való állapotszerű kapcsolat prófétává avatja őt, vagyis bármikor szólhatok rajta keresztül.

    Meg kell azonban mondanom, hogy prófétáim magukra vonatkozóan nem szoktak soha kérdezni Engem. Nem, mert számukra nem érdekes, hogy mi lesz velük. Nem, mert tudják, hogy csak az történhet velük, ami prófétai szerepük beteljesítéséhez szükséges.

    Prófétáim akkor beszélnek Velem, amikor akarnak, és Én is akkor szólok hozzájuk, amikor akarok. Prófétáim nem rajonganak, nem törik magukat azért, hogy szóljak hozzájuk! Nem, mert tudják, hogy annak mindig az lesz a következménye, hogy rajtuk csattan az ostor. De ha szólok, akkor hallgatnak Rám. Tudják, hogy Én is mindig hallgatok rájuk, ha szólnak Hozzám!

     A PÁRBESZÉDIMÁT mindenkinek ajánlom! Velem mindig tudsz úgy beszélni, ha akarsz, hogy az téged épít, buzdít és vigasztal! 16 / 1536

 

Dombi Ferenc

 

Kérdező: Nem a HANG-tól, hanem Öntől kérdezem a levelemben foglaltakat.

Médium: Köszönöm kedves levelét. Mivel nem a HANG válaszára kíváncsi kérdéseiben, hanem engem kérdez, mint papot, mint médiumot és mint embert, ezért előre kell bocsátanom, hogy válaszomban nem tudok elvonatkoztatni a HANG-tól. Lényegében tehát csak azt tudom mondani, amit a HANG, tehát a lelkiismeretem mond. Mert a HANG nem más, mint lelkiismeretemnek Isten által megtisztított és felerősített hangja, tehát karizma. A karizma nem más, mint egy olyan emberi tulajdonság, képesség, amelyet a Szentlélek megtisztít, felerősít a közösség javára.   9 / 722

 

Kérdező: Saját nevében kérek magyarázatot a HANG sugallatáról.

MÉDIUM: Bennem azt a hangot, amit mindenkiben a lelkiismeret hangjának nevezünk, karizmává minősítette a Szentlélek 1976. okt. 4-én 11 óra 30 perckor.

     A karizma nem más, mint egy olyan emberi adottság, képesség, amit Isten megtisztít, fölerősít mások szolgálatára, lelki javára. Ez történik bennem és általam, amikor a HANG-könyveket írom. Jelenleg már a tizenkilencediknél tartok!   19 / 1831

 

HANG:  Értsétek meg! Médiumomban a ti lelkiismeretetek szólal meg! De míg bennetek sok a zavaró állomás, addig őbenne tisztán tud a ti lelkiismeretetek megszólalni! De amint magatoknak érthetően teszitek fel a kérdést akkor is, ha zavarosan, vagy egyáltalán nem tiszta számotokra a válasz, addig médiumomban is csak tisztán feltett kérdésekre, tehát olvasható írás alapján válaszolhatok, természetesen tisztán és zavarmentesen! Ezért karizmatikus! Ez az ő egyik karizmája! 19 / 1864

 

MÉDIUM: ... Olyan szerepet kaptam Istentől, hogy bennem meg tud szólalni tisztán annak a lelkiismerete, aki kérdéseket tesz fel nekem.

 Lelkiismerete mindenkinek van, de legtöbbször ennek a lelkiismeretnek a hangja vagy nagyon halkan, vagy zavarosan hallható csak.

 Bennem tisztán és elég erősen szól, és így elirányítást tudok adni e bennem megszólaló HANG által bárkinek, ha az illető meg akar térni, tehát ha valaki rájön arra, hogy nem elég csak arra vágyódnia, hogy boldog legyen, hanem tudomásul kell vennie azt is, hogy csak úgy lehet boldog mindenki, ahogy azt a Teremtő Isten elgondolta róla.

 Nekem tehát csak akkor érdemes írni, ha valaki meg akar térni, és nem tudja azt, hogy Isten szándéka szerint mit kell tennie, hogy boldog legyen. … 25 / 2477

 

MÉDIUM: Arra kérsz leveledben, hogy saját hangomon és ne a bennem megszólaló HANG által szeretnél leveledre választ kapni. Úgy gondolod, hogy bennem megszólaló HANG-KULTUSZ - ahogy írod - stílusa kissé magasra röppent stílus.

   Tisztáznom kell valamit. Mint tudod, Isten mindenkiben megszólal az illető lelkiismeretén keresztül. Mindenkiben, tehát benned is, bennem is. De ez a megszólaló isteni HANG annyi zavaróállomás hang-jával átszőtt HANG, hogy bizony gyakran nem könnyű kisilabizálni belőle azt, hogy melyik az isteni és melyik az emberi.

     Istentől én egy olyan karizmát kaptam, hogy a nekem feltett kérdésekre bennem a kérdést feltevő lelkiismerete szólal meg, mégpedig zavaróállomások hangjai nélkül. Így van ez akkor is, ha én magamnak teszek fel kérdéseket a bennem megszólaló HANG-nak, és akkor is, ha más tesz fel nekem kérdést. Ha nem a HANG-nak teszek fel a magam számra, vagy más számára kérdést, akkor pontosan úgy, ahogy másokban, bennem is zavaróállomások által zavart módon hallom az Istent, tehát a lelkiismeretem hangját.

   Mindebből az következik, hogy amit te kérsz tőlem, én annak pont az ellenkezőjére törekszem. Egyre inkább azt szeretném, ha mindenkor függetlenülni tudnék a zavaróállomások hatásaitól. Ha pedig valaki arra kér, hogy az ő számára ne akarjak ezektől a zavaróállomásoktól elkülönülni, és úgy válaszoljak a feltett kérdéseire, akkor ez számomra komoly problémát jelent, mert ha egy jó és egy kevésbé jó között kell választanom, akkor én inkább a jobbat választom, tehát nem az én hangomat! 42 / 4665

 

Hiteles médiumításról ... Ez hogyan fejleszthető?

 

Kérdező: 1. A hiteles médiumításról ... Ez hogyan fejleszthető?

HANG: 1. El kell egyszer döntened, hogy Én, Jézus vagyok-e a legfontosabb neked, vagy a spirituális érdeklődésed!? Tudnod kéne, hogy spirituális érdeklődésedet azért kaptad, hogy Velem foglalkozz!

     Az ősellenség egyik gyakori és nagyon hatékony stratégiája az, hogy nem direkt, hanem indirekt módon igyekszik akadályozni a lelkek helyes fejlődését. Ez az indirekt mód szép és kívánatos mezbe öltöztet olyan tartalmakat, amelyek elrabolják az időtöket attól, hogy Velem foglalkozzatok.

     Hiteles médiumítást csak Én adhatok. Ehhez részedről és minden ember részéről, kérnetek kell a Szentlélek betöltődését, ahogy ezt Lukács 11;13-ban olvashatod.

     Az Én Atyám nektek, ha Bennem éltek, a Szentlélek által olyan szerepet ad, tehát olyan médiummá, közvetítővé ken föl titeket, hogy saját és mások lelki fejlődése érdekében karizmák által Én élni és működni tudok bennetek!

    A Szentlélektől kapott szerepben fejlődni csak alázattal lehet. Alázattal, és nem erőfeszítéssel. Senki nem siettetheti növekedését azáltal, hogy fejét próbálja fölfelé húzni! Csak megfelelő táplálkozás és élet-vitel által tud nőni, fejlődni az, ami él. Ez érvényes az Istentől kapott szerep kibontakoztatására is!  21 / 2066

 

Magas szellemi szint kell a HANG hallásához? 

           

Kérdező: 2. Magas szellemi szint kell a HANG hallásához?

HANG: 2. Az Általam, Lelkem által közölt karizmához semmiféle különleges szellemi szint nem szükséges! Ami szükséges, az az a hit, amely át tudja élni, hogy Én bárkiben működhetem az Általam elgondolt módon, gyermekben, felnőttben, tudósban, tudatlanban, tehát bárkiben, aki hisz Bennem és partnerem akar lenni úgy, ahogy Én gondolom. Ehhez semmiféle csakra ismerete, és semmiféle különleges szellemi szint nem szükségeltetik. Ami szükséges, az az, hogy higgy Bennem, vagyis légy nyitott arra, hogy Én benned élek, és szeretni akarok úgy, ahogy a názáreti ácsban szerettem az embereket. 15 / 1452

 

Nem mindenkinek finomítom karizmává a

médiumítási képességét.

 

Kérdező:  2. A médiumi tevékenység már születésem előtt tudatosan választott feladatom-e?

HANG:            2. Mindenki médiumnak jön a világra, de nem mindenkinek finomítom karizmává a médiumítási képességét. Úgy nem jöhet senki le a földre megszentelődni, hogy tudja, milyen karizmát kap Lelkemtől. Úgy csak megszentelni lehet lejönni! Ilyen volt az Én Előfutárom. 10/ 832

 

Te is képes vagy közvetíteni a Lélek HANGJÁT (Lk

10.16)!

 

Kérdező: 2. A médium és a spiritizmus azonos?

HANG: 2. Isten Lelke mindenkiben jelen van! Ezért ismerhettek jót, rosszat. Bizonyos értelemben tehát minden erkölcsi lény médium. Te is az vagy! Te is képes vagy közvetíteni a Lélek HANGJÁT (Lk 10.16)! Az, aki a prófétaság Lelke által tanít, e speciális szerepet azért kapta, hogy másoknak használjon vele. Minden karizmának ez a feladata! 37 / 3931

                                                                                                     
Bölcsesség Karizmája

 

Kérdező: Uram! Egy olyan fiatalembert hozok most Eléd, aki úgy érzi, nagyon nagy fába vágta fejszéjét, s most úgy tűnik számára, hogy nehézségei meghaladják erejét. Tanácsot vár Tőled arra, hogy életének további részében jobban együtt tudjon haladni Veled.

HANG: … Mindennap kérd Tőlem a BÖLCSESSÉG LELKÉT. Azért kell mindennap kérned, amiért minden nap ki kell szellőz­tetni a lakás­ban.

   A bölcsesség karizmája az állandó, és hatékony jelenléte Lelkemnek. De ez ritka adomány. Ez a halló szív adománya. Azt a bölcsességet viszont, melyre nap mint nap neked szükséged van, azt nap mint nap kérned kell. /Jakab 1;5./ Másra nincs is szükséged.

   Ha el tudod fogadni Tőlem bölcsességemet, akkor rálátsz majd azokra az egyszerű lépésekre, melyeket Velem, bár nagy elszántsággal, de erődet meg nem haladóan képes leszel meg­tenni. Most megáldalak bölcsességem Lelkével.   2 / 103

                                                                     

Csalhatatlanság Karizmája

 

Kérdező:1. Hogyan szűrhetők ki a hamis szellemek ügyeskedése?

HANG: 1. Evangéliumaim tanulmányozása nélkül maga a római pápa sem tudja kiszűrni az ártó erők ügyeskedéseit jelen világotok szellemi kaotikus kavalkádjából. Jelenleg országotokban a KIO (Keressétek az Isten Országát) tanulmány és "Merre menjek" hittankönyv adnak legjobban eligazítást e téren. Sem a csalhatatlanság karizmája, sem a szellemek megkülönböztetésének adománya nem tölcsérrel fejetekbe öntött megvilágosodás. Egészséges alázat és megfelelő tanulékonyság nélkül senki nem képes tisztán látni! Ismétel: SENKI! 27 / 2681

 

Kérdező:  A sok információ közül, melyik az igaz és melyik a hamis?

HANG: … A múlt kísért benneteket abban a nosztalgiában, amely azt akarja elhitetni veletek, hogy ne akarjatok okosabbak lenni a papoknál.

    Valamikor azt mondottam, hogy ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókét, és természetesen a papokét is, nem mehettek be a mennyek országába (Máté 5;20)! E kijelentésem ma is érvényes.

     Most nagyon vastagon fogalmazok: Akik a legjobban ellene dolgoznak az Én Egyházamban szándékomnak, azok a hatalmukat mindenek felett féltő főpapok, püspökök, tehát az egész hierarchia! Ők legkevésbé segítik Egyházam lelki fejlődését! Természetesen élükön a magát egyedül és kizárólag, 'hivatalból' a csalhatatlanság karizmájával ellátott földi helytartómnak tudva, mondva, a római pápával! Ne csodálkozz ezen. Amikor Pétert pápává választottam, ő azonnal csalhatatlannak gondolta magát. Igazolta azzal, hogy azonnal felülbírált Engem. Én, Jézus, kénytelen voltam ördögűzést végezni ezért rajta (Máté 16;18-23)! … 35 / 3682

                                                                      

Gyógyítás Karizmája

 

HANG: Kétségtelen, hogy a betegség, a fájdalom nem a szeretet Isten műve! Ez az ember bukottságának következménye! A földre bukottságé is! Én, amikor a lelki, szellemi bukottság nyomorúságos állapotát megszüntetem abban, aki Engem befogad, akkor nem emelem ki a földi élet bukottságának állapotából automatikusan! Eljön az az idő, amikor azt fogom mondani: "Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok (Lukács 21;28)!"De vannak, akiknek adok olyan feladatot és hozzá karizmát, hogy gyógyítsák a testi betegségeket is, mintegy előre jelezve, hogy Velem elérkezett hozzátok az Isten országa!    21 / 2056

 

Kérdező: 3. Taníthatok e gyógyítani a Te nevedben?

HANG: 3. Tévedésben vagytok! A gyógyítás karizmája nem tanulható meg, tehát nem is tanítható. Tanítható az orvostudomány, tanítható a természetgyógyászat, tanítható bizonyos mechanizmus, a hit energiákat felszabadító erejének növelése, tanítható az Én szeretetemnek gyakorlati alkalmazása, megjelenülésének szolgálata, de a gyógyítás karizmája a szerepeket kiosztó Szentlélek ajándéka!   21 / 2121

 

A gyógyítás karizmájánál sokkal fontosabb a

nyelveken történő ima

 

Kérdező: 3. Gyógyító energiát érzek magamban.

HANG: 3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet, amely örömmel, energiával tölt fel.

     Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek!   33 / 3380

 

Gyógyításnak három formája van         

 

Kérdező:  Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket.

HANG: Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem.

    Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked:

   Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és közvetlen isteni adományként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a múlandó életet részben meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.

   Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természetgyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet. Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled.

     A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, akkor se nem árt, se nem használ egyik sem. A karizmatikus módon történő gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem, embertársaiban! … 37 / 3907

 

Karizma, Pénz

 

Kérdező: 4. Szabad-e pénzért gyógyítanom, ha csak ezt csinálom?

HANG: … Más az, mikor valaki úgy érzi, hogy adnia kell valamit neked, mivel Isten rajtad keresztül segítette őt, és te ezt elfogadod. Ilyenkor nem az a lényeg, hogy kaptál pénzt, hanem az, hogy mire használod a kapott összeget. De elvárásokkal előállni, meghatáro­zott tarifát felállítani, ez semmiképpen sem az Én Lelkem műve. Én senkinek sem adok gyógyító karizmát üzletelésre. Ha ezt nem érted meg, akkor elmegyünk egymás mellett. 6 / 435

 

Kérdező: Különböző beavatások hatására gyógyítok.

HANG: Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatá­sokról", és utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.

   Ti mindannyian mérhetetlen energiákat hordoztok magatokban, melyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energiáknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé, vagy "véletlen" műve, tehát Isten vagy angyalai céltudatos rendelésének következménye, vagy kemény szellemi, testi gyakorlatok eredménye bizonyos szakavatott mesterek irányítása mellett.

   Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!

    Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Lehet imádkozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki bizonyos tanfolyamokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyenkor természetesen követelhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik tanfolyamokon megtanulták felszínre hozni a gyógyító energiákat -, gyógyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyítás karizmáját, az nem gyógyíthat pénzért!

 Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s közben a kapott vagy szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért pénzt. De aki úgy tudja, hogy Tőlem kapta gyógyító képességét, melyet karizmának neveznek, vagyis olyan képességnek, amely által közvetlenül Isten gyógyít, az nem kérhet pénzt, ha gyógyít, mert valóban nem ő gyógyít. Viszont, karizmát nem is tud senki senkinek átadni!

 Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam megkívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)!

 Ne nyugtalankodj hát! Amit pénzért kaptál, azt pénzért használd! Amit ingyen kaptál, azt ingyen használd mások javára! Csak ne keverd össze a kettő!! Vigyázz, hogy senkiben ne éljen az a tudat, hogy te valamit ingyen kaptál tőlem, és pénzért használod mások javára. Csak arról lehet szó, hogy valamit pénzért kaptál mástól és pénzért használod mások javára. Közben természetesen imádkozhatsz, tehát emelheted Hozzám a lelked, hogy segítselek gyógyító munkádban, de ilyenkor nem Én, hanem te vagy a gyógyító!     18 / 1791

 

Kérdező: 1. Gyógyíthatok-e pénzért?

HANG: 1.Azok, akik közvetlenül a Szentlélek által az Én nevemben gyógyítanak, tehát azok, akikben a gyógyítóerő karizmaként működik, nem gyógyíthatnak pénzért! A közösség javára Istentől ingyen kapott adományt pénzen sem megvenni nem lehet, sem pénzért használni nem szabad! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok (Máté 10;8)! 21 / 2082

 

Jézus ingyen adja a karizmát

 

Kérdező:2. Kettő REIKI beavatást kaptam. Kell a harmadik is?

HANG: 2. Bőségesen elég az, amit eddig kaptál! A harmadik beavatás nem erődet, nem képességeidet növelné, hanem pénzedet csökkentené! E harmadik beavatással csak akkor volna érdemes szóba állnod, ha olyan új ismerettel gazdagítana, ami az anyagi többlet-kiadással egyenes arányban áll. Ez szinte soha nem fordul elő! Különben is. Kivétel nélkül, minden beavatás nélkül, Én Jézus, Lelkem által képes vagyok olyan karizmákat működtetni benned, amelyeket ingyen adok, s természetesen neked is csak ingyen szabad az ilyen, Tőlem, Jézustól, Lelkemtől kapott képességedet működtetni. 28 / 2796

 
Kétféle gyógyító van

 

Kérdező: Gyógyíthatok-e és meddig?

HANG: 1. Mivel minden ember hord magában gyógyító képességet, ezért - amint már többször kifejtettem előttetek -, vannak olyan gyógyítók, akik ingyen, karizmaként kapták meg Istentől ezt az adományt, és vannak olyanok, akik különböző eszközök, módszerek, tanulmányok által szerezték meg, fejlesztették ezt ki magunkban.

   Akik ezt ingyen kapták, azok ezt nyugodt lelkiismerettel csak ingyen használhatják. Az ilyen Istentől kapott adományt, Isten soha nem veszi vissza.

    Azok, akik nem karizmaként használják gyógyító képességüket, azon elv alapján, hogy 'méltó a munkás a maga bérére', honoráriumot is elfogadhatnak munkájukért. Az ilyenek gyógyító képessége idővel erősödhet, növekedhet, gyengülhet, csökkenhet, sőt meg is szűnhet. Ami isteni, az olyan, ami emberi, az ilyen! 32 / 3315

           

Kérdező: 1. Kell-e járnunk leányunkkal egy gyógyítóhoz?

HANG: 1. Kétféle gyógyító van. Az egyik az, aki Tőlem, Jézustól kapta ezt a karizmát. Az ilyet arról lehet felismerni, hogy semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem fogad el e karizma működtetéséért. Ingyen kapta, ingyen használja (Máté 10;8)!

      A másik fajtagyógyító az, aki ezt tanulta, és pénzért űzi e mesterséget. Én, Jézus, az ilyen gyógyítóval kapcsolatban senkinek nem adok tanácsot. Döntse el mindenki azt, hogy mire használja a pénzét…     29 / 2960

 

Ki gyógyít Isten energiájával

 

Kérdező: 1. Valóban Isten energiájával gyógyít az, aki ezt állítja magáról?

HANG: 1. Bárki bármit állíthat magáról! Hiszékeny emberek mindig voltak és lesznek. Azt megtudni, hogy kiben mi és ki lakik, csak az illető életének gyümölcseiből lehet kikövetkeztetni. Aki ingyen gyógyít és alázatos, az nagy valószínűséggel Tőlem, Jézustól kapta meg a gyógyítás karizmáját. Ez elég hamar felismerhető. 28 / 2886

 

Amit Tőlem ingyen kaptatok, azt ingyen kell tovább

adnotok.

 

Kérdező: 3. Add áldásodat mindannyiunk munkájára!

HANG: 3. Örömmel adom áldásomat rátok! A pénzért történő gyógyításról tudnod kell, hogy amit ingyen kaptatok, azt ingyen kell tovább adnotok. Amit pénzért kaptatok, azt pénzért is adhatjátok tovább. Tőlem csak ingyen lehet karizmákat kapni. Így az, aki az Én, a te Jézusod nevében pénzért gyógyít, az hazudik (Máté 10;8). De aki nem az Én nevemben gyógyít, az nem hazudik, ha pénzt kér a gyógyításért. Lehet tehát pénzért gyógyítani, csak nem az Én, a te Jézusod nevében!   29 / 3017

 

Kérdező:1. Istentől kapott karizmával gyógyíthatok pénzért?

HANG: 1. Amit Tőlem ingyen kaptál, azt csak ingyen adhatod tovább! Amit mástól pénzért kaptál, azzal azt csinálsz, amit akarsz. Én, Jézus, soha nem fogom meg­változtatni e kijelentésemet: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" … 30 / 3130

 

Karizma inkább terhet jelent

HANG: 6. …. Ami pedig a gyógyító energiát illeti, arról tudnod kell, hogy mindenki magában hordja ezt, és a hit által ez mindenkinél működik is. A gyógyítás karizmája egy külön adomány, melynek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít! 12 / 996

 

Kérdező:3. Szeretnék gyógyító lenni.

HANG: 3. Megvan benned a gyógyító képesség! Ha valakit őszinte, tiszta, önzetlen szeretettel megsimogatsz, már gyógyítottad őt! Ha va­lakinek ennél többre van szüksége, az feltétlenül megkapja Tőlem ezt a többleterőt. De ha valakinek nincs erre szüksége, az ne kívánkozzék ez után, mert senki sem gazdagodik lelkileg azáltal, ha mások testi bajainak tüneteit enyhíteni tudja. Sem a gyógyító, sem a gyógyuló nem kerül ennek következtében közelebb Hozzám. Az egészség egyben felelősség is, és az, aki meggyógyult, szinte természetszerűen abbahagyja a 'jaj istenemezés' és legtöbbször más minőségű 'isteneme­zésbe' kezd.

    Azok, akik megkapják a gyógyítás karizmáját, inkább szenvedik, mint nem. Én, Jézus is, amikor csak lehetett, kibújtam e karizmám gyakorlása alól (Márk 1. 37-38).   30 / 3074

 

Kérdező: 2. Meg kaptam-e a prófétaság, a gyógyítás adományát?

HANG: 2. Minden olyan adományt megkaphatsz, amelyek a te lelki javadat szolgálják. De tudnod kell, hogy miden karizma, minden lelki adomány, olyan terhet jelent, amely semmiképpen sem növeli hiúságodat! Tehát inkább terhet jelentenek, mint könnyítést!    38 / 4054

 

Karizmatikus-gyógyító

 

Kérdező:1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.

HANG: 1. ….A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus-gyógyítók! A karizmatikus-gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem jelekre, sem varázsszavakra.

 A karizmatikus-gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall.

 A karizmatikus-gyógyító, ha egy betegre ráteszi kezét, annak szívében az Én békém és erőm kezd működni akkor is, ha testi gyógyulás nem következik be, mert belülről fog ráérezni arra, hogy nem a testi gyógyulás a lényeg. Rá fog érezni arra, hogy betegen is lehet valaki boldog, és egészségesen is lehet valaki boldogtalan. …   20 / 1940

 

Mikor ad Jézus karizmákat

 

Kérdező: 2. Gyógyításra érzek indítást. Nem akarom szétforgácsolni erőimet. Mit tegyek?

HANG: 2. … Ha tudsz magad köré olyan közösséget összehozni, mely Engem akar jobban megismerni és szeretni, akkor fogok Lelkem által olyan karizmákat adni, amelyek között a gyógyítás karizmája is szerepelhet. De csak egy élő közösség keretén belül látom ezt jónak. Csak így van remény arra, hogy szándékom szerint a föld sója, kovász, mely átjárja a tésztát,- lehettek ebben a világban. 6 / 492

 

Mivel segíthetünk legjobban másokon

 

Kérdező: 1. Szeretnék az embereken segíteni.

HANG: 1. … Könnyen és szinte természetesnek véve gondoljátok, hogy a leglátványosabb eszközzel, a testi gyógyítás karizmájával érhetitek el azt, hogy legjobban segítsetek másokon. Ez egészen biztos, hogy nem így van! A legnagyobb segítséget másoknak az jelenti, ha gondolkodás-átalakításra tudjátok rávenni azokat, akik nincsenek meg­elégedve sorsukkal. Igen, mert a boldogság nem egészség-betegség kérdése, hanem látás kérdése. …27 / 2765

 

Kérdező: 1. Mikor gyógyulok meg betegségemből?

HANG: 1. …Van egy jól kifejlődött orvosi tudomány, vannak közöttetek természetgyógyászok, vannak fényadók és különböző energiákat közvetítők, és vannak karizmatikus-gyógyítók, akik a testi gyógyítás adományát azért kapták, hogy az égiek felé irányítsanak benneteket. … 32 / 3344

           

Kérdező: 2. Miért engedted meg, ha nem Tőled jött e gyógyító?

HANG: 2. Istennek megengedő akarata határt nem ismer. Mindent megenged, de az övéi számára, bármit tesz bárki, csak javára válik minden! Gondolj csak arra, hogy a világtörténelem legnagyobb gonoszságára, vagyis arra, amikor Engem, Jézust, keresztre feszítettek, mit mondtam (Lk. 24;26)!

    Én, Jézus, senkit nem küldök gyógyítás céljából a földre. Nem, mert ti sem azért születtetek, hogy testileg egyre gyógyultabbak legyetek, hanem azért, hogy karmikus örökségeiteket, az önzést és a felelőtlenséget, tanuljátok leoldani magatokról. Ebben a betegség sem jobb, sem rosszabb eszköz, mint az egészség. Igazán az a boldog, aki a halálára készül, és nem az, akinek leghőbb vágya az, hogy egészséges legyen! Aki megkapja a gyógyítás karizmáját a Szentlélektől, az sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy újjászülessen, és a kapott adományával, másokat is az újjászületés irányában segítse.  38 / 4113

 

Harmadik szem

 

Kérdező: 1. A harmadik szem látása kitől van? 2. Csak ami a Bibliában található, olyan feladatok vannak?

HANG: …. Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának nevezni.

     Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában. …  7 / 542                                             

           
Istentől kapott képességek (karizmák)

 

Kérdező: 2. Fogadhatok el honoráriumot?

HANG: 2. Mindig mindenkitől mindent el szabad, sőt, illő elfogadni! A döntő soha nem az, amit birtokolsz, hanem az, hogy mire használod azt, amid van! Az természetesen megengedhetetlen, hogy anyagi javakat kényszeríts ki Istentől kapott képességeid alkalmazása fejében!   22 / 2183

 

Kérdező:3. Jézustól vannak a karizmáim?

HANG: 3. Minden képességed Istentől van. De egyetlen képességednek irányítását sem veszi át tőled az Isten. Pontosan ezért vagy felelős ember. A nem személyválogató, de feltétlenül szerepeket kiosztó Isten megfelelő képességekkel látott el téged is. Azt viszont, hogy hogyan éled meg Istentől kapott szerepedet, hogyan használod mások javára, vagy kárára képességeidet, tejesen te döntöd el. A jelenben megélt boldogságod, illetve boldogtalanságod pontosan megmutatja, hogy jól, vagy rosszul használod-e Istentől kapott képességeidet.    26 / 2631

                                               
Karizma

 

Kérdező: Nagyon közel van hozzám egy nagy beteg és családja. Hogyan tudnék segíteni rajtuk?

HANG: Kérdésed nagyon kedves, bájos. Megszólal benned annak a szeretetnek örök emberi hangja, mely képes nagynak látni még a kis bajt is, ha közel van, míg a távoli bajok, még ha nagyok is, kevésbé tűnnek nagynak.

     Miért mondom ezt most neked? Azért, hogy felhívjam figyelmedet bizonyos távlatokra. Megvan benned az a képesség, melyet szeretnék karizmává formálni. Szeretném, ha törekednél arra, hogy kicsinek lásd a közeli bajokat, és megfelelő méretűeknek azokat a távoliakat, melyek sok-sok ezer ember felől kiáltanak felétek, s kérik segítségeteket. Utcáitok koldusai dúsgazdag emberek azokhoz képest, akiket néha láthattok a TV képernyőin, mint csontváz embereket, vagy akikről olvashattok időnként az újságaitokban. Gyakran úgy gondoljátok, hogy mivel ezek messze vannak, nincs hát lehetőségetek melléjük állni. Kétségtelenül igaz, hogy nem egyszerű ezek irányában a segítés. De azért nem lehetetlen. Részemről elég, ha e gondolatot nem hagyod elhalni magadban. Az idő meghozza majd azt a lehetőséget, melyet majd meg kell ragadnod. Spórolj erre. 4 / 291

 

Kérdező: 1. Egy tanfolyamról érdeklődöm, amellyel kapcsolatban bizonytalan vagyok.

HANG: 1. Az általad említett tanfolyam mindaddig hasznodra válik, amíg nem kerül komoly anyagi áldozatba. Én mindig helyeseltem azt, ha valaki tanulni akar azért, hogy szeretetét jobban ki tudja mutatni embertársai felé. De mindig elleneztem azt, amikor valaki pénzért akar eladni, vagy vásárolni beavatásokat. Áldásom nincs azon, ami üzleti érdekből történik csupán. Mindenkit be tudok avatni, mindenkinek tudok Lelkem által olyan karizmát adni, amivel segíteni tud az embereken, de elhatárolom magam minden olyan iránytól, amely a meggazdagodást állítja főhelyre.

    Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Amennyiben időd lehetővé teszi, hogy a nevezett tanfolyamra beiratkozz, tedd meg, ha nem kerül különösebben pénzedbe, és ha nem annak reményében teszed, hogy anyagi előnyökhöz juttasson a jövőben e tanfolyam. 8 / 657

 

Kérdező: Bátorítást szeretnék kapni! És négy kérdésre választ.

HANG:  …. De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást. Bátorság kell annak a szerepnek a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott karizma gyakorlásához kell. De ebben az esetben nálad még nagyobb hangsúlyt tennék a szelídségre. … 10 / 853

 

Kérdező:1. Súlyos problémákat látok a reiki testvéreimnél.

HANG: 1. …Én, Jézus, közvetlenül is, mindenféle beavatás nélkül is, bárkit fel tudok ruházni olyan karizmával, amilyennel akarok, ha ezt jónak látom!   29 / 2984

 

Az a kívánságod, hogy képességeid karizmává

minösüljenek.

 

Kérdező:  2. Mit tegyek, hogy képességeimet tökéletesítsem?

HANG: 2. Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, akkor azt kell tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít a közösség javára, szolgálatára. … 8 / 634

 

Csak annak adok karizmákat …

 

Kérdező: Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz.

HANG: … Ha valaki életében abszolút ELSŐ vagyok, akkor annak adok olyan szerepet - akár gyógyítás, akár jövőbe látás, akár lélekbe látás, vagy egyéb -, amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De csak annak adok ilyen karizmákat, aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem Engem, Jézust!

     Ami a te lelked összekuszálta, az éppen az volt, hogy az Általam, Jézus által felkínált gondolkodás-átalakítás helyett gyorsan akartál bizonyos különleges képességekkel gazdagodni, természetesen mások javára, de nem úgy, ahogy Én, Jézus, hanem úgy, ahogy te szeretnéd. … 29 / 2978  

           

Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával

ellátni, ha valaki átadja magát Nekem.

 

Kérdező: Uram! Miért kell rangsorolni a Szentírásban? Adj tisztánlátást a jóga és a kézrátétel általi gyógyításban.

HANG: Örömet jelent számomra az, ha őszinte kérdésekkel, vágyakkal fordultok Felém. Szívesen ismétlem Magamat azért, hogy jobban megért­setek. Életetek eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, Akinek ha átadjátok értelmeteket, akkor karizmák kezdenek működni bennetek. A karizma nem más, mint egy olyan emberi képesség, melyet Lelkem megtisztít és fölerősít a közösség javára. …  4 / 278

 

Kérdező:  2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását?

HANG: … Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. … 8 / 668

 

Kérdező: 1. Mi a feladatom a földön?

HANG: 1. Erre a kérdésedre feltétlenül konkrét választ akarsz kapni. Az általánosításokkal nem tudsz mit kezdeni, illetve, azokat tudod magad is. Magad is tudod, hogy nem szabad soha senkinek ártanod, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátanod, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőség kínálkozik. Ezeket mind tudod. De te konkrétan szeretnéd tudni, hogy mit kell tenned.

     Az első és legfontosabb az, hogy legyen egy olyan reggeli imád, amelyben átgondolva az elinduló napodat, befelé figyelve érzed meg, hogy amit tenned kell, azt hogyan tudod az Én, a te Jézusod szíve szerint megtenni. Ha ezt rendszeresen teszed, akkor megajándékoz­lak, átitatlak Lelkem örömével, békéjével és erejével. Működni fognak benned azok a karizmák, amelyek az Én áldásomat fogják közvetíteni mások felé. De ennek alapja az előbb említett reggeli ima!

      Ha komolyan veszed e reggeli imákat, akkor az esti imáidban feltétlenül végezni fogsz olyan pályamó-dosításokat, amelyek által még tisztábban, még egyértelműbben tudok általad, veled és benned működni   26 / 2668

 

Ha nem vonod ki magadat hatásod alól akkor …

 

Kérdező: Uram! Egy tizenéves testvérem, kisebbségi érzését hozza Eléd.

HANG: … Lelkem működik benned. Ne hanyagold el a nyelvek-imát, melynek most még föl sem fogod értékét. Lelkem belülről akar téged építeni. Amit most hiányolsz, hogy nincs olyan nagy érdeklődés irányodban, erre azt mondom, hogy még terhes is lesz számodra a nagy érdeklődés feléd, ha engeded, igényled Lelkem további irányítását.

     Ha nem vonod ki magadat hatásom alól, akkor karizmatikus tulajdonságaid sok és maradandó gyümölcsöket hoznak az Én dicsőségemre, és a te boldog lelki békéd javára.   1 / 54

 

Hivatásod a szeretni tanítás. Ehhez minden olyan képességet

megadok, növelek, tehát karizmává minősítek benned …

 

Kérdező: 3. Mi a karizmám?

HANG: 3. Tudnod kell, hogy hivatásod a szeretni tanítás. Ehhez minden olyan képességet megadok, növelek, tehát karizmává minősítek benned, amelyet Én, Jézus, jónak látok. A te tekinteted, szándékod irányuljon csak a CÉLRA! Én, a te Jézusod, a szükséges eszközökről feltétlenül gondoskodni fogok! A karizmák mindig eszközjellegűek. 31 / 3204

 

Jézustól származó ajándék, karizma

 

Kérdező: 2. Ajándékodat mire használhatom?

HANG: 2. Az Én ajándékaim mindenkor önmagukért beszélnek. Ha valaki nem tudja, hogy egy ajándékot mire kell használnia, az nem Tőlem van! A Tőlem származó ajándék, karizma egy olyan adományom, amely abból áll, hogy megtisztítok és fölerősítek bizonyos emberi adottságokat, tulajdonságokat a többi ember javára. Minden Tőlem származó adomány, ajándék ilyen!    21 / 2044

 

Karizmádat mások szolgálatának megélésére kaptad

 

Kérdező: 1. Meggyógyulok-e betegségemből?

     2. Le tudok-e mondani a szenvedélyeimről?
     3. Teljesülhet-e a titkos vágyam?

HANG: A három kérdésedre összefoglalom a választ. … Ne feledkezz meg arról, hogy karizmádat mások szolgálatának megélésére kaptad, és e szolgálatba van belerejtve gyógyulásod és titkos vágyad is. … 43 / 4731

 

Karizmákat lehet kérni …

 

HANG: 2. … Karizmákat lehet ugyan kérni, de Lelkem a megmondhatója, hogy kit, mikor és milyen karizmákkal ruház fel. …  27 / 2766

 

Karizmákat Jézus elé helyezi

 

Kérdező: 1. Egy 'bioenergiával' gyógyítóról kérdezem a HANG - ot.

HANG: 1. … Gyakran hangoztattam a HANG - könyvekben azt, hogy vagy első vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott. Aki a gyógyítást, vagy bármi mást, pl. emberi kapcsolatokat, egyházi kapcsolatokat, vérkapcsolatot, vagy akár bármelyik karizmát Elém helyezi, ahhoz Nekem semmi közöm nincsen!    38 / 4061

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.