Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Látó képesség, Mi a karizma, Mikor karizma egy képesség, Müvészi képességek, Karizmatikusok, Kézrátételes gyógyítás, Könnyek stb

2009.07.06

1. Látó-képesség. 2. Mi a karizma. 3. Mikor karizma egy képesség? 4. Művészi képességek Karizmája. 5. Karizmatikusok. 6. Karizmatikus-csoportok = Lélekkeresztség, 7. Kézrátételes gyógyítás Karizmája. 8. Könnyek adományának karizmája

 

Látó- képesség

 

Kérdező: Uram! Egy fényadó, ingával foglalkozó testvéremet hozom Eléd. Olyan látó-képessége van, mely által szinte minden gyűrődésben arcok jelennek meg számára.

HANG: Látó-képességed Tőlem van. Rajzaid téged is, másokat is képesek olyan önismeretre juttatni, mely Hozzám segíthet benneteket. E képességed: karizma. Ezt azt jelenti, hogy olyan emberi képesség, melyet közösen akarok felhasználni veled. Tőlem van az erő, tőled pedig a felhasználása. Éppen ezért karizma. A Tőlem származó erőket sajnos lehet akár Ellenemre is felhasználni. Ez azért van így, mert az erő önmagában nem hord erkölcsi értéket. Nektek feladatotok, hogy olyan erkölcsi töltést kapjon a Tőlem származó erő, amilyet ti ennek adni akartok. Ezért fontos a kontroll. Te most jó kezekben vagy, mert vállalod, hogy kontroll alatt állj. Engem nem, de téged, ingádat megzavarhatják ártó erők. Kérned kell angyalaim segítségét. Ők szívesen segítenek ott, ahol ezt kérik. … 4 / 271

                                                                               
Mi a karizma

 

Kérdező: Milyen karizmám van?

HANG: A karizma nem más, mint az Isten által megtisztított és felerősített képesség mások szolgálatára. Ha elgondolkoztál volna azon, hogy mi az a képességed és mi az a terület, amelyen keresztül leginkább tudod a környezeted javát szolgálni, akkor nem várnál Tőlem olyan választ, amely kívülről helyez bele téged egy olyan feladatba, amelynek - mivel Én mondtam - ha törik, ha szakad, minden áron meg akarsz felelni! Ne a karizmának akarj megfelelni, hanem továbbra is Nekem, a te Jézusodnak, és meglátod olyan egyértelműen, fogod képviselni feladatodat, hogy előtted is és környezeted előtt is karizmád világos lesz! Nőj bele a feladatba, és ne erőltesd magadra! Minden karizma egyik alappillére a józanság. 1 / 12 V Z

 

HANG: Látó-képességed Tőlem van. Rajzaid téged is, másokat is képesek olyan önismeretre juttatni, mely Hozzám segíthet benneteket. E képességed: karizma. Ezt azt jelenti, hogy olyan emberi képesség, melyet közösen akarok felhasználni veled. Tőlem van az erő, tőled pedig a felhasználása. Éppen ezért karizma.    4 / 271

 

HANG: … A karizma az egy olyan átlag-képesség, melyet az Én Lelkem azért erősít fel valakiben rendkívüli szintre, hogy szeretetemet tisztultabban tudja mások felé közvetíteni. … 6 / 440

 

Kérdező:2. Használni akarom ajándékodat.

HANG: 2. Első számú ajándékom a józan eszed! Ezt soha ne tedd félre! Azok az adományok, amelyek Tőlem származnak, mindig a józan természetre, képességekre építenek! Minden adományom, tehát minden karizma olyan emberi képesség, amelyet Lelkem megtisztít, fölerősít mások lelki épülésére. Az az adomány, amely nem ezt teszi, az nem Tőlem van!    18 / 1765

 

Kérdező: Saját nevében kérek magyarázatot a HANG sugallatáról.

MÉDIUM: Bennem azt a hangot, amit mindenkiben a lelkiismeret hangjának nevezünk, karizmává minősítette a Szentlélek 1976. okt. 4-én 11 óra 30 perckor.

   A karizma nem más, mint egy olyan emberi adottság, képesség, amit Isten megtisztít, fölerősít mások szolgálatára, lelki javára. Ez történik bennem és általam, amikor a HANG - könyveket írom. Jelenleg már a tizenkilencediknél tartok!   19 / 1831

 

Mikor karizma egy képesség?

 

Kérdező: MIKOR KARIZMA EGY KÉPESSÉG?

            1. Zenei készségemet Jézusnak ajánlom.

            2. Honnan tudom, hogy bizonyos képességem karizmává lett?

HANG: 1. Bármelyik képességed, készséged karizmává minősülhet, ha átadod Nekem! Ez így igaz, de kicsit félreérthető. Ezért örülök, hogy feltetted Nekem ezt a kérdést. Most pontosítok.

     2. Bármely képességedet, készségedet karizmává minősíti Lelkem, ha teljesen átadod magadat Nekem, ha kéred, hogy kereszteljelek meg Szentlelkemmel. Lelkem azt a képességedet finomítja karizmává, tehát olyan képességgé, amely számodra egyben szerepedet is jelenti, amelyiket jónak lát! Ha tehát benső igényed az, hogy zenével gyakorolj jó hatást másokra, akkor ebben a szerepedben különös erővel fog áradni hitre, reményre, szeretetre hangoló Lelkem által az, ami építi buzdítja és vigasztalja azokat, akik zenédet, ZENÉMET hallgatják! 17 / 1700

 

Különleges feladat

 

Kérdező: 3. Van-e különleges feladatom?

HANG:3. Amit te mindennapi feladatnak tekintesz, az valójában különleges feladat. Belőled csak egy van, és amit neked kell betöltened, azt helyetted senki be nem töltheti.

   Különleges feladatnak az emberek általában a rendkívüli feladatokat szokták érteni. Tehát olyan képességek gyakorlását, amelyet a Szentlélek karizmává minősít.

   Ha elfogadsz Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak, akkor Lelkem feltétlenül úgy fog irányítani, hogy gyakran kell bizonyos rendkívüliségeket is vállalnod. Bár az ilyen feladat sokkal inkább áldozat, mint élvezet. Ezért csak olyanok szoktak ilyen szerepet kapni, akik már megedződtek az úgynevezett szürke feladatok hűséges vállalásában. 27 / 2727

                                                
Művészi képességek Karizmája

 

Kérdező:  2. Festői hajlamomat hogyan fejleszthetném legjobban?

HANG: 2. Művészi adottságod fejlesztéséért neked is, mint minden művésznek, meg kell szenvedned. Az a művészet, amely mögött nincs verejték, az nem igazi művészet. A sok tanulás, utánajárás, gyakorlás, próbálkozások, kudarcok, sikerek, vágyak, álmok, csalódások és ébredések, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy művészi képességed karizmává tudjon alakulni Általam.

     Mint már több alkalommal elmondtam a HANG különböző helyein, a karizma egy olyan emberi képesség, amelyet Én megtisztítok, fölerősítek a közösség javára. De e képességen neked kell dolgoznod, neked kell utánajárnod, hogy hogyan tudnád jobban megalapozni, kibontani. 10 / 823

 

Karizmatikusok

 

Kérdező:   Járjak-e karizmatikusok közé?

HANG: Amennyiben lehetőséged van arra, hogy karizmatikusokkal kapcsolatba kerülj, az ártani nem fog. De ha már egyszer Hozzám fordultál a HANG-hoz, legjobb lenne nem eltérni ettől. …  4 / 329

 

HANG: … Még meg kell említenem a karizmatikusokat. A karizma az egy olyan átlag-képesség, melyet az Én Lelkem azért erősít fel valakiben rendkívüli szintre, hogy szeretetemet tisztultabban tudja mások felé közvetíteni. E téren tehát sem mágiáról., sem mágusokról nincsen szó. 6 / 440

 

Kérdező: 2. A karizmatikusok szektások?

HANG:2. A karizmatikusok azok a gyermekeim, akik az Én Lelkem által újjászülettek. Igaz, nem lettek okosabbak, mint azelőtt voltak, egyik-másik talán jobb sem lett, de az biztos, hogy boldogabbak, mint azelőtt voltak. Imádkozzatok azért, hogy mindannyian karizmatikusok legyetek. A mennyek országába csak azok mehetnek be, akik újjászülettek a Szentlélek által.(János 3;5). A karizmatikusok ilyenek! 7 / 545

 

Kérdező:  3. Karizmatikusokról és a HANG-ról.

HANG: 3. A karizmatikusok társaságát azért ajánlom mindenkinek, mert azokat hívjátok karizmatikusoknak, akik átélték azt a Lélekkereszt­séget, amelyet újjászületésnek is nevezhettek. Tehát egy olyan isten­élményt éltek át, amely képessé tette őket arra, hogy Lelkem gyümöl­cseit, melyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz, magukba ölel­hették.

    Ami hátrányul szolgál nekik, az az, hogy felekezeteik vezetőit, s e vezetők irányítását többre tartják, mint az Én Lelkem működését magukban. Ezzel leárnyékolják azt a szabadságot, amely szabadság az Én Lelkem jelenlétének természetes velejárója ( 2. Kor; 3:17).

     Ha minden karizmatikus venné magának a fáradságot, és különböző felfogású emberekkel vállalnák a párbeszédet, s ezzel vállalkoznának arra, hogy olyan rendet teremtsenek a saját fejükben, mint amilyen az Én fejemben volt, amikor közöttetek jártam, - ennek lehetősége adott az evangéliumaim alapján-, tehát olyan rendet, amelynek következtében minden felmerülő kérdésre értelmet megnyugtató választ tudnának átvenni Lelkemtől, akkor nem mondtam volna, hogy a HANG irányítását jobban ajánlom. 9 / 746

 

Kérdező: 1. A Karizmatikus Keresztények Hit Gyülekezetéről.

HANG: 1. Azokat nevezitek karizmatikusoknak, akik átéltek egy nagy Isten-élményt, a Lélekkeresztséget, s ennek következtében tapasztalatból beszélnek, amikor tanúságot tesznek Rólam.

    Ma már minden intézményes gyülekezetben vannak ilyenek. Ennek érdekében nem kell más gyülekezetbe járni, mint amelyhez most is tartozol.

     Sajnos, a Hit Gyülekezete és más, különböző gyülekezetek, bár hirdetik, hogy bármilyen valláshoz tartozó előtt nyitva van ajtajuk, de a gyakorlat nem ez. Ha csatlakozol egy ilyen társasághoz, előbb-utóbb rákényszerítenek, hogy hagyd el előző vallásodat.

    Vannak katolikus karizmatikusok is! Ez egészen más, mint a Hit Gyülekezet karizmatikusai. 12 / 1041

 

Kérdező: 4. Kommunikálni akart velem egy szellem, de én nem vállaltam. 

HANG: 4. Semmit nem vesztettél, amikor nem vállaltad a kommunikálást azzal a szellemmel, aki bejelentkezett nálad. A józanság nagyon fontos az újjászületettek számára!

     Az, hogy a külső és a belső EGY, egyáltalán nem a kezdő stádiumban válik megtapasztalhatóvá a maga valóságában az újjászületettek számára. Sajnos, nagyon sok karizmatikus beleesik ebbe a csapdába. Azt hiszik, hogy átölelnek mindenkit, mikor mások másságára nem reagálnak, s közben csak saját másságukra koncentrálnak, és még csak erőfeszítést sem tesznek, hogy mások másságát megszeressék!  14/ 1355

     

Kérdező:1. Lehetek-e karizmatikus, csapat nélkül?

HANG: 1. Az a karizmatikus, aki olyan lélekkeresztséget él át, melyben Lelkem által erőt kap a tanúságtevésre! Ahogy első pünkösd ünnepén, úgy a ti korotokban is, akit Lelkem betölt, aki egy nagy istenélményben találkozik Lelkem által Velem, az ezt az élményt nem tudja magában tartani! Így benső erő által irányítva, megkeresi és meg is találja azokat, akik előtt tanúságot tud tenni Rólam. Ezért az istenélményért imádkozni kell, mert Atyám boldogan adja a Szentlelket annak, aki ezt komolyan kéri (Lukács 11;13)!

      Lehet tehát csoport nélkül részesülni lélekkeresztségben, de ennek az élménynek feltétlenül az a következménye, hogy barátokat talál, vagy baráti kört alakít ki magának az, aki ezt az élményt átélte! 17/ 1695

 

Kérdező: 2. Egy karizmatikus közösségben feltöltődöm rövid időre.

HANG: 2. A Velem, Jézussal való kapcsolatot elsősorban nem élményvallásnak lehet nevezni, bár időnként csodálatos élményt is biztosítok enyéimnek. A Velem való kapcsolat lényege olyan jót akarás, tehát szeretés, amely igyekszik építeni, buzdítani és vigasztalni mindazokat, akik erre lehetőséget adnak. Ennek feltétlen feltétele az, hogy igyekezned kell meglátni másokban Engem, mint RÁSZORULÓT! Aki a rászorulókon segít, az, az Irántam való szeretetét mutatja ki! A végső elszámoláskor ez lesz a döntő!(Máté 25;34)   27 / 2760

 

Karizmatikus-csoportok = Lélekkeresztség

 

Kérdező: Uram! A Vízöntő csillagképbe fordult a világunk. Figyellek, Uram!

HANG: 2. … Az elmúlt időszakban éppen azoknak kellett legtöbb üldözést elszenvedni, akik korukat megelőzve olyan lelki-szellemi energiákat hordoztak, melyek számára túl lezárt és merev volt a világmindenség anyaghoz rögzült szerkezete. Most ennek föllazulása várható.

    Annak a lelki-szellemi kibontakozásnak, amely előtt áll a világmindenség, előszelét érezni lehetett már a hatvanas évek vége felé. A világ különböző pontjain e korban gyulladtak ki olyan lelki-szellemi fények, melyek különböző karizmatikus-csoportosulásokba tömörültek. Ez a lelki-szellemi ébredés éppen a Vízöntővel folyammá duzzad, s bizony, a fölkínált lehetőségek veszélyt is hordoznak magukban. A veszély pedig a parttalanság. Ha egy folyam parttalanná válik, akkor bizony értékeket is képes magával sodorni.

     Számítsatok hát több lehetőségre és nagyobb nyitottságra társadalmatokban, de készüljetek fel nagyobb összefogásra és összedolgozásra a közösen meglátott jó érdekében. Soha nem lehet semmi fontosabb, mint az Általam felkínált SZERETET elfogadása, megértése, és terjesztése. Tudnotok kell, hogy Én csak belülről vagyok képes fényesíteni. A Vízöntő éppen azt teszi jobban lehetővé számotokra, hogy a látszat mögé lássatok, s jobban át tudjátok élni azokat a mélységeket, melyek az Én békémet, örömömet hordozzák. 1/ 82

 

Kérdező:1. Nem értek egyet egy gyülekezettel, de vágyódom részesülni az ő adományaikban.

HANG: 1.Bármennyire szeretlek, nem dönthetem el helyetted, hogy melyik gyülekezethez tartozz. Annyit mondhatok, hogy bármelyikhez tartozol, ha Engem követni akarsz, meggyűlik a bajod a gyülekezet vezetőivel. Némi eligazítást azonban adhatok.

     Ma már szinte mindenfelé vannak karizmatikus csoportok, amelyek éppen azért nevezhetők annak, mert tagjai átéltek egy olyan istenélményt, amelyet ti Lélekkeresztségnek neveztek. Tehát bőségesen vannak olyan közösségek, melyek érzelmileg is mélyebb és átéltebb igazsághordozók, mint az általad említett gyülekezet tagjai.

     Amíg valakit jó érzések átélése, ajándékok megszerzése vonz, addig maga az AJÁNDÉKOZÓ távol marad az illetőtől. Ha valaki evangéliumaim szerint rendezi életét, akkor pontosan azokat az érzéseket és ajándékokat fogja kapni, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szeretetben tudjon áldozattá válni.

    Gondolj arra, hogy az, akit a legnagyobbnak mondtam a földön, ker. János, semmiféle csodát nem tett életében, s börtönben fejezte be életét úgy, hogy lefejezték. Üzentem neki, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg Bennem (Máté 11;6).

     Akiknek a Biblia, úgy ahogy van, az életük elirányítója és nem a Szentlélek által átitatott józan ész, azok bálványimádók akkor is, ha a leghatározottabban tagadnák ezt. A Biblia nagyon szent könyv, de az első kegyelem megfelelő használata nélkül (első kegyelem a natúra, tehát a józan ész!) többet árt, mint használ!

    Ha valaha le lehetett volna írni az ÉLETET, s ezt Én, aki magamról joggal állíthattam, hogy az ÉLET vagyok(János 14;6), nem tettem meg, akkor Én nagyot vétettem mulasztással. A Szentlélek sem írt le semmit! A Bibliát gyarló emberek írták, akik részben értették, részben félreértették a kapott sugallatokat.

   A Bibliában minden olyan kijelentés, amely nem hozható összhangba az evangéliumokban található kijelentéseimmel, nem Istentől valók. Egyedül Én voltam az, aki elmondhattam, hogy mindent átadtam nektek, ami az IGÉMET illeti(János 17;14). Igaz, volt még sok mondanivalóm, amelyeket nem mondtam el akkor, mert nem bírtátok volna elviselni (János 16;12). De ezek a mondanivalók magjában ott voltak tanításomban, csak akkor miattatok, gyengeségetek miatt nem fejthettem ki ezeket. Ma már nagy részét ki tudom fejteni. De csak annak, aki használja a józan eszét is.

     Az általad említett gyülekezetben sokan nem gondolnak erre. De van ott sok jó szándékú ember is. Ezek az emberek bármennyire jó szándékúak, éppen emiatt a bálványimádás miatt, az ellenség-szeretéssel nem tudnak mit kezdeni. Persze, ettől még boldogok a maguk módján, csak éppen nem lesz általuk szebb, elviselhetőbb és főleg nem lesz gyakorlatilag egyértelműbb az a CÉL, amiért Én a földre jöttem. Náluk nem azon van a hangsúly, hogy Általam és Velem és Bennem csinálniuk kell valamit, hanem azon, hogy Én helyettük csináltam valamit.   12 / 1066

 

Kérdező: 1. Egy álomról kérdezem a Hangot.

HANG. 1. Amit álmodban láttál, az teljes mértékben Tőlem van! Azért mutattam meg neked e szimbólumot, hogy megerősítselek abban a hitben, hogy te magad, és amit teszel, az Isten előtt nagyon kedves, szándékommal megegyező. Az ég felhői mögött megjelenő Égi Béke a Földön embléma azt a valóságot tükrözi, hogy egy olyan a világon egyedülálló közösséghez tartozol, ahol az Engem szeretők gondolko-dásában, cselekedeteiben CSAK A MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SZERETNI TUDÓ, ÉS EZÉRT A SZERETETLENSÉGET IS ELVISELŐ ISTEN LÉTEZIK. Az a gyermekem, akire a Bokor Közösség létrehozását bíztam, azért szólt hozzád az égből, hogy tudatosítsa benned azt, hogy az Égi Béke a Földön közösséget a Bokor Közösségtől csak karizmatikus lelkülete különbözteti meg, és semmi más! A két közösség a lényeget tekintve tökéletesen egy! Annyira egy, hogy egyetlen jó szándékú közösség sem mondhatja el magáról, hogy maradéktalanul Engem, Jézust képvisel, amíg e Bokor Közösség által képviselt hitvallást nem teszi magáévá. AZ ERŐSZAK SEMMILYEN FORMÁJÁVAL NEM AZONOSÍT-HATÓ A TEREMTŐ ISTEN! Nem, mert a szeretet csak erőszakmentes világban képes örökKé élni! 43 / 4742

 

Kérdező: Isten SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL

               Beszélj nekem az Általad jónak vélt életközösségről.

HANG: Minden, ami mulandó, ESZKÖZ! Eszköz önmagában nem érték. Sőt, önmagában értelmetlenség. Az eszköz azért eszköz, hogy felkínálja magát bizonyos cél elérésére. Végső soron az ember, aki az örökkévalóság gyermeke, aki egészen biztos abban, hogy boldogságát mulandóságban meg nem találhatja, mert gyermeke az örökkévalóságnak, és ez a vágy kiirthatatlanul benne él, csak részcéloknak nevezheti a mulandó értékeket. De tudnia kell, hogy ilyenkor nem őszinte. Nem, mert részcél nem létezik a szellemvilágban, csak eszköz! Amit részcéloknak neveztek, azok is eszközjellegűek az egyetlen és örök CÉL, az igazi hazataláltság örömének elérésére. Annak a LÉLEKKERESZTSÉGNEK átélésére, annak az istenélménynek elfogadására, amelyben ugya­ncsak eszközjellegűen, a Szentlélek által karizmává finomított emberi tulajdonságaitokkal élni tudtok mások, a KÖZÖSSÉG javára! …      

     Mivel a BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉGBEN nem a LÉLEKKERESZTELTEK felé tolódott el a hangsúly, hanem az értelmileg kipallérozottak felé, ezért a szellemvilág ártó erői, amelyek közül a legkisebb szellem is többet tud, mint bármelyik bokorbázis-közösségi tag, nagy teret kaptak a működésre. Ezért az ESZME elhalványulása ma már számotokra meglehetősen látványos. Míg a karizmatikus ÁG, tehát a LÉLEKKERESZTELTEK ága, melyben nem jellemző a szellemileg kiugrók nagy száma, látványos növekedést, terjedést mutat. A kegyelmi rendben ez a természetes! …   36 / 3799

                                                                                

Kézrátételes gyógyítás Karizmája

 

Kérdező: 5. Van-e Istentől származó kézrátételes gyógyítás?

HANG:5. Minden karizma egy olyan emberi képesség melyet Isten megtisztít és fölerősít a közösség javára.

     Már úgy vagytok teremtve, hogy a szeretetteljes simoga­tás is gyógyító erőt sugároz. A kézrátételes gyógyítás nem más, mint ezt a természetes emberi adottságotokat megtisztítom, fölerő­sítem, s így jön létre a gyógyítás karizmája.

     A bennetek lévő gyógyító erő főleg a ti hitetek által tud kapcsolatba kerülni velem. Ezért ez az emberi képesség főleg akkor tud karizmaként működni, ha a gyógyító és a gyógyulni akaró is élő hittel rendelkezik. …. 2 / 116

 

Kérdező: Uram! Miért kell rangsorolni a Szentírásban? Adj tisztánlátást a jóga és a kézrátétel általi gyógyításban.

HANG: Örömet jelent számomra az, ha őszinte kérdésekkel, vágyakkal fordultok Felém. Szívesen ismétlem Magamat azért, hogy jobban megért­setek. Életetek eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, Akinek ha átadjátok értelmeteket, akkor karizmák kezdenek működni bennetek. A karizma nem más, mint egy olyan emberi képesség, melyet Lelkem megtisztít és fölerősít a közösség javára. …

     Valamit a kézrátételes gyógyításról. Ez is karizma, bár meg lehet tanulni. Ez így ellentétnek tűnik, de nem az. Miért?

     Ha valakit megsimogatsz szeretettel, akkor ettől jobban érzi magát az illető. Ha ehhez társul még az is, hogy szíved szeretetét élő hittel összekapcsolod a benned élő Isten szeretetével, akkor ez bizony karizma, mert Én Lelkem által ott élek minden szerető szívben, s szeretetteljes simogatását megtisztítom, fölerősítem annak javára, aki éppen e kézrátétel boldog részese.

     Hitben és örömben tedd kezed szerető testvéredre, hogy gyógyítani tudjam őt általad. Természetesen a lélek gyógyulása az első, sőt, kizárólag ez a fontos. Minden más mellékes. Ahol azt látom, hogy a test gyógyulása nem segíti elő a lélek gyógyulását, ott nem válhat karizmává semmiféle simogatás, semmiféle kézrátétel. 4 / 278

                                             
Könnyek adományának karizmája

 

Kérdező: Mit jelent a könnyek adománya?

HANG: Testvérem! Nemcsak Mózes volt olyan helyzetben, hogy az akkori embereknek szívük keménysége miatt gondot okozott számára a benne megszólaló HANG továbbadása. Számomra is gond volt ez akkor, mikor emberként köztetek jártam. Sokszor kellett burkoltan beszélnem, és gyakran nem is mondhattam el azt, amit javatokra elmondhattam volna, ha nem vagytok olyan kemény szívűek. Meg kellett várnotok, míg Én elmegyek, hogy Lelkemet elküldve, az megpuhítsa szíveteket. Mit jelent ez?

    Azoknak, akiknek az átlagnál nagyobb szükségük van arra, hogy tisztábban halljanak szívükkel - nem csupán önmaguk, hanem a közösségek, a többi ember számára is - azoknak Lelkem megadja ezt a karizmát. Átlagnál nagyobb empatikus, mások sorsába beleérző szívvel kezdenek rendelkezni, s nagy érzelmi gazdagsággal képesek átélni szeretetem hatékonyságát, értetek vállalt szenvedéseim áldozatát.

     Az az ember is, aki most neked tolmácsolja HANGOMAT, volt mikor hetekig nem tudott Rólam másoknak úgy beszélni, hogy ne fojtogatta volna a sírás. Ez nem fáradtság, nem idegkimerültség következménye volt, hanem annak követ­kezménye, hogy Lelkem puhító munkát végzet addigi kemény szívében. Ez tehát nem azonos a Hegyi beszédben mondott – boldogok, akik sírnak - kijelentésemmel. Az ott említett sírók alatt az ártatlanul megsanyargatottakat értettem.   2 / 120

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.