Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


másokon segítés

2010.01.15

Pénz. Gyógyítás. Asztrológia. Grafika. Látó, tanító, gyógyító. Pszichotronika. Reiki. Új autó. Véradás. Közösség, társaság, csoport.

Pénz önmagában rossz?

Kérdező: 3. A pénz önmagában rossz?

HANG: 3. A pénznek önmagában nincs erkölcsi értéke! Minden attól függ, hogy mire használod pénzedet! A pénz birtokában tudhatja meg valaki leplezetlenül, hogy szíve önzetlen vagy önző! Akinek nincs pénze, annak nehezebb önzetlenségéről tanúságot tenni, mint annak, akinek van pénze. Aki lényegében azon töri a fejét, hogy kin és hogyan tudna segíteni, és csak másodlagosan azon, hogy hogyan szerezzen pénzt, az valószínűleg önzetlen. De aki azt mondja, hogy neki feltétlenül fontos pénzt szerezni, hogy másokon tudjon segíteni, az szinte biztos, hogy önző, és megideologizálja ezt az önzését

     Légy józan és megfontolt. Benned élek, és érted élek benned!   18 / 1736

Ha pénzem lenne...
Kérdező:  4. Ha pénzem lenne...

HANG: 4. A pénz eddig még senkiben nem oldotta meg azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre minden-kinek szüksége lenne, ha boldog akar lenni. A pénz csak elodázza a lélek megtérését.

     Általában a szentek életének olvasásakor azt láthatod, hogy akkor voltak igazán boldogok, amikor le tudtak mondani mindenükről. Persze, nem az lesz boldog, aki lemond mindenéről, hanem aki átalakítja a gondolkodását, tehát belülről Rám talál, tehát aki boldoggá válik, az mond le mindenéről, illetve az mindig megtalálja a módját annak, hogy másokon segítsen. Olyanokon, akik valóban rászorulók.   8 / 686

Szegényként akarjak élni, vagy merjek gazdagodni?

 

Kérdező: 1. Szegényként akarjak élni, vagy merjek gazdagodni?

HANG: Azért tehát ne akarj gazdagabb lenni, hogy másokon a jövőben jobban tudj segíteni, de ne akarj szegényebb sem lenni, mert Istennek nem az tetszik, ha valaki szegény, hanem az, ha szegényíti magát, tehát másért él. A szegénység nem lehet CÉL! Még az is elképzelhető, hogy egyre gazdagabbá válsz, ha szegényíted magadat, ha másokért élsz. Ezért mondhattam azt, hogy aki mindenről lemond Értem, annak százszor annyi lesz mindenből, amit elhagyott, - bár üldözések közepette - és ráadásul még az örök életet is megkapja (Márk 10;30, vagy Máté 19;29)!

     Ha tehát a józan eszed mellé kéred még a bölcsesség adományát is (Jakab 1;5), akkor mindig tudni fogod, hogy hogyan dolgozz együtt Velem! 23 / 2330

Pénz, anyagi javak, segítés

HANG: … A mérték megtalálásának elve nem vakfegyelmet és vasszigort jelent. Csak az elegendőt, az éppen eleget. Ezt keressétek meg! Ezért azt ajánlom, ti mindig, minden esetben mérlegeljetek! Ha pénzt kínálnak nektek - vizsgáljátok meg előbb, elfogadásával vajon tényleg nyertek-e, vagy éppen veszítetek. Belátom, ennek megítélése néha nagyon nehéz lehet. De ti azért is kapcsolódtatok össze velünk, hogy mi segítsünk mérlegelni vitás esetekben. Megsúgjuk, mint tegyetek. De megsúgja azt lelkiismeretetek hangja is. Mert a pénz-kísértés változatos formákat ölthet. Néha úgy tűnhet, azért van több pénzre szükségetek, mert - egyikőtök- másikótok úgy véli - csak több pénz által tudja jobban segíteni a többi embert és szolgálni a közügyet. Erre a gondolatra mindig ügyeljetek, hamisságokhoz, önáltatáshoz vezethet el. Egyrészt azért, mert ti szolgálatotokért nem várhatjátok el, hogy nektek több pénzetek legyen, mint azoknak, akiket szolgálnotok kell! A szolgálat, amit végeztek, csaknem ingyenes kell, hogy legyen! A fényt, a tanácsot ingyen adjuk nektek, úgy helyes, hogy ti is ingyen adjátok tovább a mi küldeményeinket. Az égi táplálékért, melyet ti kaptok, s melyet továbbadnotok kell, ne várjatok cserébe gazdagságot, túlzó jólétet. Ám, ha szegények vagytok, s mégis adni tudtok abból, ami a tiétek, s ahelyett, hogy magatoknak pénzt gyűjtenétek, azzal foglalkoztok, hogy a többi emberen hogyan segítsetek, azt elfogadhat­játok, ha mások ezért cserébe benneteket segítenek. Mert amit ti általunk adhattok a többi embernek, az pénzzel, anyagi javakkal megfizethetetlen. Én most is azt mondom nektek, amit annak idején tanítványaimnak tanácsoltam, mikor szolgálni küldtem őket. Ne vigyetek magatokkal "útjaitokra" degeszre tömött erszényeket! Ha megéheztek, adnak majd nektek enni azok, akiket megsegítetek. S ezt az ételt és italt elfogadhatjátok tiszta szívvel. De csak a szükséges mértékben. Ne érezze senki úgy veletek szemben, hogy háláját kötelező kifejeznie. Ha észreveszik fogadott szegénységeteket, s látják, hogy milyen kevés van nektek éppen azért, mert nem földi javakat gyűjtötök, hanem őket szolgáljátok híven, ők úgysem hagynak majd éhezni benne-teket. De bízzátok rájuk mennyit adnak nektek. Ezt nekik kell mérlegelniük. Ez őket fogja minősíteni elsődlegesen. S ha nem kaptok semmit, mert még nálatok is szegényebbektől nem várhattok még egy falat kenyeret sem, akkor a munkátok lelki jutalmával elégedjetek meg. Legfőképpen úgyis ez kell legyen a ti igazi örömetek. Csakis így mutathattok példát az embereknek! Legyetek szerények, mértékletesek! 3/ 250

A héttörzs alapítványról

         A HÉTTÖRZS ALAPÍTVÁNYRÓL            

      Jézusom! Nagyon köszönöm a mai napra esedékes szentírási részt. Úgy gondolom, helyes most föltennem Neked kérdésemet a Hét Törzs Alapítvánnyal kapcsolatban.

HANG: Először megfogalmazok egy alapszabályt, aztán ezt alkalmazom rád elvileg, majd egészen konkrét választ kapsz Tőlem magatartásodat illetően.

     Ezzel az alapítvánnyal kapcsolatban alapszabály a következő: csak olyanoknak érdemes ebbe beszállni, akik vagy gazdagodni akarnak, vagy segíteni másokon úgy, hogy gazdagokat is gazdagítanak közben. Ennek az alapszabálynak rád alkalmazása egyértelmű. Gazdagodni nem akarsz. Valójában elsődlegesen az sem célod, hogy másokon segítsél.

     Tőlem azt tanultad, hogy add oda másoknak, ami a tiéd, vagyis szegényítsd magadat. Ennek természetes következménye a másokon segítés, de indítórugója a szegényítés.

     Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a Mennyek Országába hívom, és Atyám áldottainak mondom azokat, akik másokon segítenek, de Magamat azokkal azonosítom, akiken segíteni kell. -

 Amennyire szegényíted magad kedvemért, úgy és annyira vagyok veled EGY. Az Atyám áldottainak, tehát a segítőknek ezt mondom: "Éheztem és ennem adtatok." Tehát a szegényekkel azonosítom Magamat.

      Aki azért akar gazdagodni, hogy másokon segítsen, annak jusson eszébe a Miatyánk ezen kérése: "Ne vígy minket a kísértésbe." Sokan esnek bele abba a kísértésbe, hogy eszmét védjenek, vagy támogas-sanak. Ettől már csak egy lépés a vívmányok megvédése érdekében vívott harc. Ilyen, és ehhez hasonlók teszik csatatérré a földet.

      Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászorulókon, de ez, mint cselekedet, nem cél. Ez következménye lesz annak, hogy valaki Velem azonosult, hogy Lelkem irányítása alatt értelmesen lemond arról, amije van. Ilyen értelemben tehát nem a segítés az elsődleges, hanem a szegényítés az Én kedvemért. Tudom, e kettő nem lehet meg egymás nélkül, de a hangsúly a szegényítésen van elsődlegesen: "Boldogok a szegények...".   1 / 37

* * *
Gyógyítás

Kérdező: Vonz a misztikum, az ismeretlen energiák felhasználásnak lehetősége, a természetgyógyászat. Ez küldetésem, vagy pedig csupán legyőzendő meddő kíváncsiság?

HANG: Semmiképpen se akard legyőzni azokat a vágyaidat, melyek kiélése másokon,segíthet. Sokkal nagyobb az energiáknak az a tartománya, melyet nem ismertek és így helyesen használni sem tudtok, mint az, amit ismertek. Jelen korotokban viszont ez a jó, mivel az ismert energiák legnagyobb részét olyan emberek foglalták le maguknak, akik az embereknek nem javára, hanem kárára, megfélemlítésére, és saját pillanatnyi, mulandó hasznuk gyarapítására használják fel azokat. embertársaidon

     A nagy világégés előtt tehát most, egyre több olyan embert keresek fel és oltok be az ismeretlen energiák kutatásának vágyával, akik már eddig is igazolták Előttem, hogy nem az önzés, hanem a világot fenntartó és mozgató SZERETET irányára törekszenek hangolódni. Így remélhetitek, hogy azok, akik majd nem esnek át a rostán, olyan energiák birtokába kerülhetnek, melyek nemcsak felülmúlják a mostaniakat, hanem használatuk által az eljövendő világ paradicsomi állapota felé fordíthatják a világmindenség Általam nektek adott kormányrúdját. … 4 / 338

                                

Kérdező: Kézrátétellel gyógyítok. Szeretnék erősítést, biztatást, útbaigazítást kapni további szolgálataim-hoz.

HANG: Örömmel segítek neked abban, hogy az Általam feléd sugárzó szeretetem általad mások felé jobban tudjon áradni. Nekem sincs más vágyam veletek kapcsolatban, mint az, hogy növekedjen bennetek a minden félelmet legyőző egészség.

    Amikor szeretettel megsimogatsz valakit, már annak gyógyító hatása van. Ha pedig koncentráltan, a szeretet áradására irányítod figyelmedet, gyógyító célzattal, akkor különösen lehetővé teszed Nekem, aki benned élek, hogy erősítsem azt, akire kezedet rátetted.

     Az Általam történő gyógyítás nem tanulás kérdése. Nem az értelemnek, hanem a szívnek van ebben főszerepe. Azt viszont tudnod kell, hogy csak az a valóban Tőlem jövő és gyógyító szeretet, mely nemcsak akkor él, mikor valaki felett imádkozol, hanem állandóan át akarja járni gondolataidat, szavaidat és tetteidet. Neked tehát nem az kell legyen a legfontosabb, hogy gyógyíts, hanem az, hogy szeress. Amikor úgy adódik, hogy ez gyógyítás közben nyilvánul meg, az semmiképpen sem jelentheti azt, hogy csupán erre korlátozódjék.

      Igazi, Tőlem megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vágyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában. Annak nincs semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert testileg beteg. Értelme annak van, ha általad az Én gyógyító erőm úgy tesz egészségessé valakit, hogy abban megszülessék, gyarapodjék és tovább- adódjék szívem szeretete mások felé. Tehát nemcsak a test gyógyítására kell használnod a Tőlem kapott adományokat, hanem apostolkodásra is. Ennek az apostolkodásnak viszont, nem a különböző vallási intézményekre kell tenni a hangsúlyt, hanem arra a Velem való közvetlen kapcsolatra, mely minden felekezeten belül lehetséges.   5 / 360

Kérdező: 1. Szeretnék másokon segíteni, gyógyítani, testi-lelki bajaikon enyhíteni.

HANG:  A benned lévő zavart bizony, ki kell tisztáznod. Addig nem lehet rendet teremteni sehol, amíg valaki csak azt látja, hogy nincs rend. Mindennek megfelelő helyet kell találni. Rendcsináláshoz csak így lehet érdemben hozzákezdeni. Gondolkodjunk hát együtt!

    Isten minden szellemi teremtényét arra teremtette, azért hívta létbe, tehát mindenkinek az a hívatása, hogy másokat szeretetre serkentsen. Ennek feltétlen feltétele az, hogy segíteni kell másokon, gyógyítani, testi-lelki bajaikat enyhíteni kell azoknak, akiket szeretnétek megtanítani szeretni, tehát mindazokat, akik-kel kapcsolatba kerültetek.

    E hivatás mindenki számára természettörvény! Aki nem ezt teszi, az természetellenesen él, tehát embertelen a földön, és ördögi a szellemvilágban. 10 / 778

 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK !

     Egy fiatalemberről szeretnék információt kapni annak érdekében, hogy gyógyulását elősegítsem.

HANG: Én csak olyan információkkal tudok szolgálni neked, melyeket saját lelki gyógyulásod érdekében tudsz felhasználni.

      Én mérhetetlenül szeretem azt a fiatalembert is, és téged is, de sem rajta, sem rajtad, és senkin sem tudok segíteni áttételesen, tehát úgy, hogy elmondom másnak, hogy mit kellene tennie a fiatalembernek. Más szóval, nem mehetek bele semmiféle ködösítésbe! Csak azon és akkor tudok segíteni, aki Hozzám fordul személyesen, mindenfajta ködösítés nélkül.

     Amikor a Názáreti Ács testében közöttetek jártam, akkor megtehettem, hogy segítettem közvetve is (Márk 7;29 és Máté 8;13), de most, hogy mindenki közvetlenül tud találkozni Velem, csak annak és akkor tudok segíteni, aki közvetlenül, személyesen tudomást vesz Rólam saját életében, és így kéri segítségemet.

      Neked viszont tudok segíteni, mert hidd el, te is rászorulsz gyógyulásra!

       Leveledet egy női névvel írtad alá, egy férfi címére kéred, és egy lelki beteg fiatalember számára kérsz lelki tanácsot. Az egész olyan, mintha cinkosoddá akarnál tenni. Erre nem vállalkozhatom!

      Fontos volna, hogy lelkileg te is meggyógyuljál! Fontos volna, hogy elhidd: benned élek, és ha vállalod azt, hogy igazságban nyilvánuljon meg szereteted, akkor általad is tudok segíteni másokon.

     De előbb neked ki kell tisztáznod a Velem való kapcsolatod tartalmát, célját! 12 / 1105

 

Kérdező: Zavaró hangok jönnek fel bennem. Én csak Jézust szeretném hallani.

HANG: Ne arra törekedj, hogy kapott energiákkal segíts másokon, hanem arra, hogy napi teendőidet Velem és Értem tedd. Hidd el, nem segítesz azzal senkinek, ha gyógyító szándékkal energiát akarsz átadni bárkinek is! Én, Jézus vagyok az a gyógyító energia, Aki mindenkiben ott vagyok, és mindenkit segítek a lényegben, vagyis a szeretetének növekedésében. Teljesen fölösleges bárkinek is növelni a felelősségét azzal, hogy a gyógyulás érzetét ébreszted bennük. …  38 / 4040.

 

HANG: Bizonyos értelemben mindenki tud segíteni másokon, s ezt lehet gyógyításnak is nevezni olyan értelemben, hogy akinek könnyíted testi fájdalmát, nagyobb lehetőséget kap arra, hogy szélesebb körben, tehát nagyobb felelősséggel élje életét. A szeretetben mindig van olyan gyógyító erő, amely eszközként segíteni képes másokat Hozzám, Jézushoz. De soha nincs, az Általam végzett gyógyításokban sem volt, önmagában értéke. …   39 / 4140

                                               

Imával csak segíteni lehet másokon

Másokért imádkozni

Kérdező: 7. Imádkozzam másokért?

HANG: 7. A jó szándékban vannak fokozatok, mint amikor valaki úton halad. Különböző méretű lépései lehetnek, s ki-ki térhet mellékutakra, ösvényekre, amelyek hátráltatják az előrehaladásban.

     A másokértmondott ima e téren lehet segítség. A jó irányában tisztultabb ráérzésre segítheti a jó szán-dékú embert.   13 / 1196

 

Reggeli ima

HANG: … Amit tehát tőled kérek, az ez: Legyen reggeli imád! Reggeli imádban beszéld meg velem, mi a teendőd azon a napon Velem kapcsolatban. Tehát nem gyermekeddel kapcsolatban, hanem Velem kapcsolatban. Ez érintheti a gyermekedet is, de nem ő a lényeg. A lényeg a kettőnk kapcsolata. Ezt kell kibontanod napi feladataidban, amelyek kell, hogy túljuttassanak családi körödön mások felé, akik nagyon rászorulnak arra, hogy segítséget kapjanak tőled. Ne feledd: Én minden rászorulóban jelen vagyok és várlak! 10 / 777

 

HANG: … A testi mozgássérültség közel sem olyan hátrány, mint amilyennek látszik. Nem, mert olyan tényező, melyre hivatkozni lehet azon a területen, amelyen a mulasztással elkövetett hanyagságok vádolhatnak valakit. Sokkal nagyobb problémát jelentenek a lelki mozgássérültek. Ezeknél legtöbbször bizony nem lehet eltekinteni bizonyos tudatos hanyagságtól, mely az ilyen mozgássérültséget előidézte. A lemerevedett lelkek igen gyakran olyan ártó szellemek hatása alatt állnak, melyekkel barátságot kötöttek. Ezek az ártó erők, melyek nagy részük csak imádság és böjt által űzhetők el, nagyon alattomosak és úgy tudják álcázni magukat, hogy csak nagy lélek-koncentrálással vehetők észre. Egyénre, társadalomra nézve ezek szinte a legveszedelmesebbek, mert életek, generációk múlhatnak el anélkül, hogy elűznék őket. A lemerevedett lélek éppen rugalmatlansága révén olyan bódultságmásokon segíthetnek.állapotába kerül, mely képtelenné teszi arra a boldogságra, melyre teremtődött. Az ilyen lélek egyszerűen hazugságban él, s még föl is ül a benne lévő ártó szellem hazugságainak. E hazugságok lényege szinte mindig az, hogy nem a lélekben, hanem a körülményekben van a baj. Tehát nem gondolkodás-átalakításra van szükség, hanem kicsiben-nagyban körülmény-változásra. Tehát végső soron Engem hibáztat lelke mélyén minden ilyen lélek, mert tudja, hogy Én a körülményeknek is Istene vagyok. Valóban az vagyok, de nem olyan értelemben, mint az ilyen lélek gondolja. Istene vagyok a körülményeknek azok számára, akik nem önmagukon kívül, hanem magukban akarnak Engem megtalálni. Önmagukon kívül esetleg csak ott, ahol

    Nem véletlenül beszéltem ily sokat erről. Te is ki vagy téve annak a veszélynek, melyről szóltam.

    Ahhoz, hogy a látszat ne uralja érzelemvilágodat, szükséges, hogy hangsúlyt tegyél imaéleted fejlődésére. Számodra nem lehet elégséges a kötött szövegű ima e fejlődés érdekében, még akkor sem, ha az a tekötött szöveged. Elmélkedés, majd szemlélődés kell, hogy legyen az imádságod. A másokért mondott imának értékét csak akkor tudod átélni, ha belelátsz abba a sugárzásba, mely egy szeretettel átitatott ima hatására elindul belőled hódító útjára. Ha belelátsz abba, hogy kegyelmi szálak kötnek össze azokkal, akikért imád elindul. Ha túl fogsz látni a tér-idő korlátain, s megérted, hogy az imába csomagolt gondolat mindig teremtő gondolat. A világ lesz általa szebb, elviselhetőbb. Ha rájössz arra, hogy van állapotszerű imádság, s ezt főleg a mozgássérültek tudnák legjobban átélni, mert nem akadályozza őket annyira az a cselevési lehetőség, mely bizony a nem-mozgássérülteknél néha alig legyőzhető akadálya a lélek fejlődésének. 3 / 213

 

Kérdező: Mindent felszámoltam, mindenről lemondtam, s most úgy érzem, inkább teher vagyok azok számára, akikért eddig éltem.

HANG: … Drága Gyermekem! Ha eddig nem tanultad meg, akkor most kell megtanulnod azt, hogy egyedül az Istennek tetszés az, ami boldogít, és ezt nem akkor éri el valaki, ha emberek elvárásainak próbál eleget tenni, hanem akkor, ha Isten iránti szeretetből teszi azt, amit erejének megfelelően meg tud tenni másokért. Arra mindenki képes, hogy imádkozzon azokért, akikkel a földi élet összekapcsolta őt. …  11 / 975

           

Kérdező: 2. Hogyan tudok segíteni magamon és másokon?

HANG:  2. Imával és tanulással tudsz segíteni magadon és másokon is! 14 / 1292

 

Kérdező:2. Tudok segíteni imával elhunytjaimon?

HANG: 2. Az imádkozik, aki lelkét Istenhez emeli. Imával csak segíteni lehet másokon. Akár még a Földön élnek, akár már eltávoztak a földi életből. 43 / 4621

 

Kérdező: 2. Bejelentkezhetnek meghalt ismerőseim álmomban?

HANG: 2. Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy jelzéseket kapj régen meghalt ismerőseidtől. Mindaddig, amíg nem feladatokat adnak, hanem feladatot, lelki táplálékot kérnek tőled, teljesítsd kérésüket a józan-ész határán belül. Az okosság és az óvatosság azonban soha nem árt! A katolikus vallásod keretén belül az imádságok, szentmisék, búcsúk felajánlása is helyén van. Ezekkel nemcsak másokon segítesz, de ezek rád is áldásként szállnak vissza, és erősítik, növelik szíved szeretetét, ami a legfontosabb.    40 / 4296

 

Óriási jelentősége van, másokért mondott imátoknak, minden kegyelmi küldésnek …

Kérdező: 2. Fényerőt kaptam, de küldtem belőle testvéremnek. Ez baj?

HANG: 2. Mivel szeretetből küldtél a kapott fényerőből, ezért te is nyertél ezáltal, mert növekedtél a szeretetben, és az is, akinek küldted! Óriási jelentősége van a másokértmásokért vállalt áldozatnak, böjtnek, alamizsnának, stb.)! 41 / 4493

 

Meddig kell imádkozni a meghalt családtagokért?

Kérdező: 2. Meddig kell imádkozni a meghalt családtagokért?

HANG: 2. Az időt átlépi a szeretet. Addig imádkozz másokért, amíg ez örömet szerez neked. Nem vagy adósa elhunyt rokonaidnak! Nekem tartozol az életeddel! 1 / 45 V Z

                                                 * * *
Asztrológia

Kérdező: 2. Asztrológia által is segíteni szeretnék. Jó ez?

HANG: 2. Minden eszköz jó, ha azzal a szándékkal, arra a célra használja valaki, hogy segítsen másokon. Az igazi segítésnek pedig feltétlenül tartalmaznia kell azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Azok az eszközök, amelyek nem veszik figyelembe a HANG - könyvek által felkínált tartalmakat, nem képesek valódi benső megbékélésre juttatni senkit.

     Ideig-óráig, tehát tüneti kezelés által történő pillanatnyi megbékélést sokféle módon el lehet érni, de ezek inkább bódultságot jelentenek, semmint a boldogságot, tehát a benső béke biztosítását. 25 / 2456

 

Cigarettáról nem tudok lemondani.

Kérdező: 2. … cigarettáról nem tudok lemondani.

HABG: 2. … Aztán mivel pénzedbe is kerül, ezért te azzal fizeted meg szenvedélyed adóját, hogy jobban figyelsz az emberek ilyen irányú érzékenységére, és szenveded azt, hogy elfüstölöd azt a pénzt, amivel másokon esetleg segíteni tudnál. … 14 / 1281

 

Grafikai munkáival mit tegyen.

Kérdező: Uram! Választ kér valaki Tőled arra, hogy grafikai munkáival mit tegyen.

HANG: Semmiképpen sem szabad fiókba zárni munkáidat. Más dolog az, hogy igény tartanak-e rá mások, és más, hogy felkínálod-e másoknak. Munkád nagyon szemléletesen tud tanítani. Amennyire rajtad áll, tedd közkinccsé. Azt nem tudom megtenni, hogy igényt keltsek másokban iránta, mint ahogy azt sem tudtam megtenni, hogy az Általam felkínált életformára kedvet ébresszek másokban. De egészen a keresztig hű maradtam ahhoz az életformához, hogy mások Belőlem élni tudjanak.- Elnézést a hasonlatomért -. Nyílván nem ilyen horderejű dologról van szó a tartalom tekintetében, de a hozzáállás tekintetében ugyanarról van szó. Lehetőséget kell adnod másoknak, hogy segíthess rajtuk, ha kívánják ezt ilyen formában is. 4 / 265

 

Ha csukott szemmel is látsz néha, az azt jelzi, hogy kezdelek felkészíteni …

Kérdező: 3. Kitől van az, hogy néha csukott szemmel is látok?

HANG: 3. A látás mindig Tőlem van. Azt, hogy valaki mit lát, az lehet az ősellenségtől. Az, hogy valaki hogyan lát, az attól függ! Ha Tőlem kérsz hozzá segítséget, akkor jól fogsz látni, mert Velem, Bennem és Általam fogod látni azt, amit látsz. Ha nem Tőlem kéred, akkor bajba kerülhetsz.

      Én jó pedagógus vagyok! Ha csukott szemmel is látsz néha, az azt jelzi, hogy kezdelek felkészíteni ar-ra, hogy láss a harmadik szemeddel is. Vagyis olyan dolgok rálátására nevellek, amely látás magad és mások számára segíteni fog jobban látni a jót, hogy megvalósítsátok, és jobban fogod látni a csapdákat, azokat a támadási felületeket, amelyekkel számolnotok kell, ha fejlődni akartok a szeretetben, tehát Bennem!

     Fontos még tudnod, hogy minden olyan esemény, vagy képesség, mely megjelenik úgy, hogy nem tudod honnan van, arra indítson, hogy dicsőíts Engem. Azért nagyon fontos ez, mert ha nem Tőlem jön valami, akkor az Engem dicsőítés elűzi azt. Ha pedig Tőlem jön, akkor elmélyíti azt benned úgy, hogy szívbékét, nyugalmat, Irántam való hálát és szeretetet vált ki belőled. 14 / 1249

Hogyan használhatom fel érzékenységemet pozitív módon?
Kérdező: 1. Hogyan használhatom fel érzékenységemet pozitív módon?

HANG: 1. Nagy kár, hogy a kérdéseidben használt fogalmakat nem határozod meg pontosan. Nincs annál fontosabb, mint az, hogy tudd, miről beszélsz. Az érzékenység lehet áldás, ha olyankor is észreveszi mások felé a segítségnyújtás fontosságát, amikor még legtöbb ember ezt nem érzékeli. Átok és beteges az érzékenység akkor, ha sértődékenységgé fajul, ha a legkisebb figyelmeztetésre is már magába roskad az illető. Minden depressziós ilyen érzékeny És minden szerető szív magában hordja az előbbit.

     Mikor Jairus leányát föltámasztottam, senki nem gondolt arra, amit Én érzékenyen megéreztem, mikor ezt mondtam: " Adjatok neki enni"(Lk. 8;55). Senkinek nem volt érzéke arra, hogy e gyermek éhes, csak Nekem. Akkor használod fel, tehát érzékenységedet pozitív módon, ha a segítőkészségben előtte jársz a többieknek. 8 / 672

 

Látó, tanító, gyógyító

Kérdező: 3. Elmenjek-e bizonyos szeánszra?

HANG:3. Ne menj el arra a szeánszra, mert legtöbb látó, tanító, gyógyító, a harcosokról ne is beszéljek, nagy tévedésben van, amikor azt gondolja, hogy ő másokon segít. Nem segít! Üres látszat az, amit ezek a látók, tanítók, gyógyítok, harcosok, pozitív eredménynek gondolnak!  35 / 3648

 

Médiumítás tanulása

Kérdező: 1. Hagyjam abba a médiumítás tanulását? 2. Nem leszek negatív erőknek kitéve, ha ezt teszem? HANG: Semmiféle tanulást nem szabad abbahagyni, ha az saját lelked fejlődése, és mások megsegítése érdekében történik. Nem vagyok ellene, sőt mellette vagyok minden olyan kutatásnak, kísérletezésnek, amely arra irányul, hogy szeretetben fejlődjetek. Viszont ellene vagyok minden olyan beavatásnak, ami anyagi áldozatot kíván tőletek. …. 8 / 670

 

 

Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?

Kérdező: 2. Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?

HANG: 2. A szentek közbenjárásával kapcsolatban a következőket kell tudnod:

       Az a szeretet boldogít, amit valaki magában hord, és nem az, amit kap. Ez itt a mennyek országában nyilvánvaló. A földön viszont, ahol hiányosságok vannak, ott helyénvaló a segítségkérés, de elsősorban ott sem annak érdekében, aki kér, hanem annak érdekében, akit kérnek. Ő az, aki ezáltal ki tudja mutatni szeretetét. Ezért a közbenjárásnál elsősorban azok járnak jól, akiket kértek, és csak másodsorban azok, akik kérik. Igen, mert így adtok számukra olyan lehetőséget, amelyben számotokra is felismerhető módon tudják kimutatni a bennük lévő, az őket boldogító szeretetüket. Így a kérő imára elsősorban azoknak van szükségük, akiket kértek, és másodsorban nektek, akik kérik őket. Önmagamnak mondanék ellent, ha nem tenném lehetővé a menny lakói számára, hogy közben járjanak értetek. Igen, mert ez a magatartásuk a bennük lévő szeretet természetével együtt jár, mint ahogy a földön élők igényeivel is együtt jár az, hogy szeretteikhez forduljanak segítségért. Ezt az érzületet nem szüntetheti meg az, hogy valaki Hozzám is fordulhat közvetlenül. Ti nemcsak Hozzám akartok tartozni, hanem egymáshoz is! A bennetek lévő szeretetnek mondana ellene az, ha azt mondanátok, hogy nem akartok egymáshoz tartozni, csak Hozzám, és nem igényeltek segítséget senkitől, csak Tőlem. Ha pedig Én másokon keresztül akarlak segíteni benneteket, akkor az nektek nem is kell. Ez bizony nem lenne bennetek a szeretet hangja!

     Drága Barátom! Ne akarjátok kirekeszteni egymást szeretetetek kibontakoztatásából!

     A földön ti is rászorultok másokra, és rátok is szorulnak mások! Ez a függés nem szűnik meg azáltal, hogy valaki átlépi a földi élet határát, mivel ez nem is annyira függés, mint inkább a szeretet termékeny kapcsolata. A földön igény van betöltődésre is, míg itt a kiáradás az, ami boldogít. Ez a kiáradás akkor is van, ha nem kéritek, de ha kéritek, akkor sokkal személyibbé válik, s ezért a ti szívetekben izzóbban tud megnyilvánulni.

      Lehet, hogy neked kicsit komplikáltnak tűnik az előbb elmondott okfejtés. Ennek oka az, hogy nem mint gyermek állsz hozzá a szentekhez, hanem mint okos felnőtt, aki még azt sem érti meg, hogy Nekem miért volt szükségem a szentek segítségére (Lukács 9;31, és 22;43).

     Én nem létezem számodra sem mindenkin kívül, csak mindenki által! Nemcsak a názáreti Ácsban vagyok jelen, hanem mindannyitokban. A földön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok jelen mindenkiben! Ha tehát a szentekhez fordulsz, akkor nem Engem kerülsz meg, hanem úgy találkozol velem, hogy ezáltal az illető szentnek is jobban lehetővé teszed azt, hogy átélje a Velem való és érted élő, boldogító kapcsolatát. 11 / 949

 

Nem értem Mária és Márta esetét igazán.

Kérdező: Nem értem Mária és Márta esetét igazán.
HANG: Mária és Márta esetének magyarázata a következő:

     Én, Jézus, mindkettőt teljes szívemből szerettem. Ők mindketten Engem, Jézust, teljes szívükből szerettek. Mária a másikra figyelés szeretet-módját élte meg, míg Márta a másikat szolgálást tartotta fontosnak.

    A gyakorlati életben előbbre való a másikra figyelésben megélt szeretet, mert ebből szükségszerűen, úgyis lesz másikat szolgáló szeretet is. A szeretetnek ez a formája soha nem fog tudni a maga lényegét illetően vállalattá válni. Az egymásra figyelésben nem történik kevesebb, mint az egymást szerető személyek szívbéli találkozása.

      A szolgáló szeretet képes szolgáltató vállalattá is alakulni, amikor és amelyből éppen a szívbéli találkozás marad ki.

     Ezért hívtam fel a másikra figyelő szeretet elsőbbrendűségére Mártának a figyelmét. Ő bizony, ezt, ebben az esetben, figyelmen kívül hagyta! De iránta való szeretetem semmivel sem volt kisebb, mint Mária iránti szeretetem.

    Legyen tanulság számotokra, hogy a gyakorlati életben a másikra figyelő szeretetre tegyétek a hang-súlyt. Ha ezt teszitek, akkor elgépiesedés helyett, mindig tudni fogjátok, hogy hogyan tudtok a legoptimálisabb módon segíteni a rászorulókon. 29 / 2979

 

Öngyilkos

Kérdező:1. Egy öngyilkosról szeretnék hallani.

HANG: 1. A te kedves ismerősöd, akiről azt a hírt kaptad, hogy önkezével vetett véget földi életének, furcsa módját választotta annak, hogy másokon segítsen. De ő valóban így gondolta!

     Mivel minden szellemi teremtmény örök sorsát a szándéka határozza meg, és nem a cselekedete, ezért az illető inkább nyert a halála által, mint vesztett. Környezete viszont nem nyert e halállal. Tehát hiába volt a jó szándék az eltávozott részéről, mert az itt maradottak nem nyertek általa.

    Gyakori az az eset, amikor valaki környezete miatt lesz öngyilkos. Ilyenkor az öngyilkos nem mindig, de a környezete mindig rosszul jár! Igen, mert elveszítenek egy olyan lehetőség-sorozatot, amely nagyban segíthette volna őket Hozzám közelebb kerülni, nagyban segíthette volna őket saját szeretetük tisztultabb kibontakozására. 13 / 1137

 

Öregkor

Kérdező: HIÁBA HOZTAM MEG MINDEN ÁLDOZATOT.

       Mindent felszámoltam, mindenről lemondtam, s most úgy érzem, inkább teher vagyok azok számára, akikért eddig éltem.

HANG: Nagyon szeretném úgy erősíteni szívedet, hogy életed hátralévő idejét békében tudd megélni.

      Idős korban nagy a veszélye annak, hogy hálát vártok azért a szeretetért, amit másoknak ajándékoztatok. Az is nagy veszély, hogy csalódtok saját elképzeléseitekben, főleg ami a rokonságot illeti. E nagy veszélyeknek az a gyökere, hogy betegségeitek miatt ráértek magatokkal foglalkozni, s kevés erőt éreztek magatokban arra, hogy másoknak hasznos segítséget nyújtsatok. Többes számban azért beszélek, mert amit mondok, annyira általános, hogy szinte mindenki átéli ezt.

       Drága Gyermekem! Ha eddig nem tanultad meg, akkor most kell megtanulnod azt, hogy egyedül az Istennek tetszés az, ami boldogít, és ezt nem akkor éri el valaki, ha emberek elvárásainak próbál eleget tenni, hanem akkor, ha Isten iránti szeretetből teszi azt, amit erejének megfelelően meg tud tenni másokért. Arra mindenki képes, hogy imádkozzon azokért, akikkel a földi élet összekapcsolta őt.

      Legtöbb ember azért boldogtalan idős korában, mert nem tudja megtenni azt, amit szeretne, s megfeledkezik arról, hogy Isten nem azt akarja, hogy vágyaitok irányítsanak benneteket, azt sem, hogy embertársaitok legyenek azok, akik irányíthatnának. Isten azt akarja, hogy béke legyen szívetekben. E békét csak az tudja átvenni Istentől, aki le tud mondani saját akaratáról, és mások akaratát is alá tudja rendelni a lelkiismeretében megszólaló Lélek hangjának.

       A körülmény mindig TÜKÖR, melyben helyes önismeretre lehet jutni annak, aki meg akarja ismerni, fel akarja ismerni saját erényeit, hibáit. Helyes önismeret nélkül nincs helyes Istenismeret sem.

      Boldog csak az tud lenni, aki örülni tud annak, hogy megteheti azt, amit meg tud tenni másokért, és Rám tudja bízni azok sorsát, akiknek sorsába nincs módja beleszólni.

      Drága Gyermekem! Nagyon szeretném, ha megelégedett lennél! Hidd el, ez elsősorban nem körülményeidtől, hanem tőled függ! Én a körülményeidnek is Istene vagyok, tehát ERŐM rendelkezésedre áll, ha arra akarod használni, amire való, vagyis arra, hogy ki tudd mutatni szeretetedet, szeretetünket. Ha tehát meg akarsz Engem jeleníteni, ebben Én nagyon segíteni akarlak téged. 11 / 975

 

Pszichotronikusként helyesen segítek másokon?

Kérdező: 1. Pszichotronikusként helyesen segítek másokon?

HANG: 1. A pszichotronika önmagában nem elég arra, hogy valaki közelebb kerüljön Hozzám, Jézushoz. De az, aki pszichotronikával foglalkozik, s ő maga is tudja, hogy kegyelmi eszköz lehet a Szentlélek kezében, az tudja segíteni a jó szándékú embereket ahhoz, hogy közelebb kerüljenek Hozzám! A döntő tehát nem a pszichotronika önmagában, hanem annak Hozzám állása, aki pszichotronikusnak mondja magát. Ez a legfontosabb! Ez a lényeg!   34 / 3488

 

Reiki

Kérdező: 1. A REIKI által segítek másokon. Helyes úton járok?

HANG: 1. Feltétlenül helyes az, ha valaki a szolgáló szeretet útját járja! Azt azonban tudnod kell, hogy a jónál van jobb, a helyesnél van helyesebb. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ne légy soha megelégedve azzal, ha olyasmiben engednek segíteni csupán, ami úgyis elmúlik. Ilyen pl. a testi gyógyítás. A testi gyógyítás csak eszköz lehet arra, hogy rátérj a lényegre. A lényeg pedig a Velem való élő találkozás. Itt a földön hitben, majd a földi élet után színről színre. Csak olyan gyógyulásnak van értelme, amely a felelős-ségtudatot is növeli, tehát tudatosítja a meggyógyultban azt, hogy számadással tartozik a gyógyulásáért.  24 / 2356

 

Új autó

Kérdező:   3. Szép otthonra vágyom. Szabad ápolnom e vágyat? 4. Bűn volna számomra egy új autó?

HANG: Amit a szép otthonodról mondasz, az bizony nagyon megszívlelendő. Nem szabad SZÉP otthonra törekedned sem neked, sem másnak. Csak praktikus otthonra szabad törekedned. Tehát olyan otthonra, melyben minden jó szándékú ember otthonosan érezheti magát. Ennek természetesen lehet velejárója az is, hogy SZÉP. De ez csak velejáró lehet, és nem legfőbb szempont. Különben csak a hiúság hízlalását szolgálná. Az autóval kapcsolatban is ez legyen a szabály. Olyan kocsi után nyugodtan törekedhetsz, mely biztonságot jelent az utazáskor, s mely jobban lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen segíts másokon.   6 / 495

 

Véradás

HANG: Gondolj arra, hogy véred véradás nélkül is lecserélődik bizonyos idő alatt. Ha ezt a lecserélődést te úgy irányítod, hogy ezzel még másokon segíteni is tudsz, s közben a te egészséged kárt nem szenved, akkor kifejezetten növeled az örök boldogságod esélyeit. 9 / 709

                                                                       

Közösség, társaság, csoport.

 

Közösség, szeretet

Kérdező: 1. Hogyan éljem tovább az életem?

HANG: …"Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű," mondottam kétezer éve és mondom most is. A kor e tekintetben nem számít! Mindenki képes arra, hogy korának, irányultságának megfelelően megtalálja a maga közösségét, ahol szeretettel figyelnek rá, és ahol ő is szeretettel figyelhet másokra. Ezt a lehetőséget kínálom neked is, hogy tanulj Tőlem Istent szerető gyermekeim által, hogy rajtad keresztül Én is taníthassam őket arra, amit csak általad tudok ajándékként átadni nekik. Ismered a mondást: a megosztott öröm dupla öröm, és a megosztott bánat fele bánat, ha az ember olyanokkal osztja meg, akik szeretettel figyelnek rá! A feltett hat kérdésedre ez a válaszom, mert minden problémád alapja az, hogy jó szándékú törekvésedben egyedül vagy! Szeretettel kérlek, ne hagyd lelkedben meghalni a reményt, mert az nem baj, ha valaki százszor elesik. A baj akkor kezdődik, ha az illető nem akar többé felállni! Kezdjük el újra és Én, Jézus mindenben segítek neked, ami lelked javát szolgálja! 1 / 31 V Z

 

Szellemi, baráti körökbe menni úgy kell …

Kérdező:  2. Baráti körömben nem tudok jól koncentrálni.

HANG: 2. Szellemi, baráti körökbe menni úgy kell, hogy már előre fel kell készülnöd rá. E felkészülés módja a következő: a/ Tudatosítod magadban, hogy feltétlenül gazdagodni fogsz ott lelkileg, szellemileg. Ez nagyon fontos, mert ez a tudat nyitottságot és energiát biztosít a gazdagodás megvalósítására. b/ De készülnöd kell olyan értelemben is, hogy legyen anyagod másokat gazdagítani, ha igényt tartanak rá. Tehát vinned kell valamit, hogy legyen adnivalód! Ha e két szempontot komolyan veszed, akkor fogsz tudni koncentrálni.   10 / 774

Arany Rózsakereszt Közösségről
Kérdező: Mi a véleményed az Arany Rózsakereszt Közösségről?

HANG: … Arról a közösségről, melyről kérdezel, szintén kétértelműen kell nyilatkoznom. Ennek egy-szerű magyarázata az, hogy minden olyan közösség, mely mások segítésére irányul, a nagyon sok jó mellett árnyékot is hordoz. Valójában nem is maga a közösség a döntő, hanem az a pszichikai állapot, mely által belekapcsolódik valaki valamely közösségbe. Ha aztán ott Engem akar képviselni az illető, akkor úgyis meg fogja tapasztalni, hogy igazam volt, mikor előre megjövendöltem: " Nem lehet különb a tanítvány sorsa mesterénél. - Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen Engem."    5 / 400

 

Ma sok olyan társaság van, melyekben kinyílnak lelketek kapui a szellemvilág felé

Kérdező: Egy gyógyító társaságnak vagyok tagja, ahol látó és halló médiumok is vannak. Úgy gondoltam, tudok beszélni az Atyával és Jézussal is, bár a válaszok nem mindig voltak igazak, tehát más szellemek szóltak hozzám, s megtévesztettek. Hogyan lehetséges ez?

HANG:  Ma sok olyan társaság van, melyekben kinyílnak lelketek kapui a szellemvilág felé. Ennek nagy előnye az, hogy akarva-akaratlan, a földi élet mulandóságát nem félelemmel veszitek tudomásul, hanem tényként, ugródeszkaként, kifutó-pályaként, tehát olyannak, amilyen az valójában. Számomra viszont fáj-dalmas az, hogy bár kikerülhetetlenül el kell fogadnotok a szellemvilág fontosságát, sőt a földi életnél gazdagabb létét, mégis nem arra használjátok az ilyen irányú tapasztalatokat, amire kéne. Pl. a test gyógyításának az örök élet szempontjából nincs is semmi értéke. Sokkal fontosabb lenne lelki sebeitek gyógyítása, vagyis a megértés, megbocsátás, mások segítése, szolgálata abban az irányban, hogy minél több embert megtanítsatok szeretni. Valójában a szeretni- tanítás mindegyiktek számára az egyedüli hivatás, melyet Tőlem kaptatok. Csak olyan ember születik le a földre, aki ezzel a küldetéssel rendelkezik. Minden más eszköz, hogy ezt a feladatotokat el tudjátok végezni. Aki nem ezt teszi, az készüljön fel egy keserves pótvizsgára. S minél többször kell valakinek pótvizsgázni, annál fájdalmasabb feladatokat kell megoldania. … 4 / 292

                                                                                      *
Ne egymásért éljetek, hanem közösen másokért

HANG: … Most már talán kimondhatom anélkül, hogy botránkoztatnálak benneteket: Ne egymást segítsétek, hanem közösen mást, másokat, akik nem azért vannak nálatok, nehezebb helyzetben, mert ezt ideologizálták meg maguknak, hanem azért, mert egyszerűen valóban nincs mit enniük, nincs fedél a fejük fölött, pedig minden lehetőséget felhasználnának ennek megszüntetésére. Ezekre legyen gondotok. Nem a reinkarnációra. Ne egymásért éljetek, hanem közösen másokért. Ha nem hallgattok Rám, szét fog esni a társaság. Még a házasságok is tönkre mennek, ha egymásért élnek a házastársak. Csak ha együtt valami vagy valaki másért élnek, akkor lehet maradandó a kapcsolatuk. És jól értsétek meg. Szándékban Értem kell tenni, amit tesztek, de e szándék kivitelezésének nem lehetek Én a célja. Én végső cél vagyok. E végső célhoz napi célok megvalósítása árán juttok el. Ez jelenti azt, hogy ”Szeretet nélkül nem juttok oda, nem segít rajtatok semmilyen csoda.”

    Összegezem az eddigieket. Van reinkarnáció. De ez nem a ti dolgotok, hanem az Enyém. Ezzel nem kell foglalkoznotok. Nektek azzal kell foglalkoznotok, hogy hogyan tudjátok egyénileg és közösségileg elviselhetőbbé tenni mások életét azáltal, hogy nem magatokra akarjátok irányítani egymás szeretetét, hanem külön-külön és együtt saját szereteteket igyekezzetek másokra irányítani. Ha nem ezt teszitek, akkor rövid életű szekta lehet belőletek, melynek megszűnése csak idő kérdése. 3 / 219

 

Kérdező: Van-e feladatom a Misztériumok Baráti Társaságában?

HANG: Elkötelezett csak Velem kapcsolatban légy! Én ott vagyon mindenütt, ahol az Én nevemben jönnek össze emberek. S mindazok, akik azért jönnek össze, mert szeretnének másokon segíteni, azok akkor is az Én nevemben vannak együtt, ha ezt így nem mondják ki.

      Azt kell tehát felmérned az említett társaságban, hogy valóban az önzetlen szeretet irányában akarnak-e beállni. Helyed mindig csak ilyen társaságban lehet. 8 / 630

 

Kérdező:  1. Arról a csoportról kérek véleményt, amelyben ingyen rendelkezésére állunk a hozzánk fordulóknak.

HANG: 1. Minden olyan tevékenységen áldásom van, amely segíteni akar másokon úgy, hogy a háttérben nincs ott az anyagi nyerészkedés vágya. Ami nagyon fontos, talán a legfontosabb, az az, hogy ne csak azokon igyekezzetek szeretettel segíteni, akik hozzátok fordulnak, hanem az egymás iránti szeretetet ápoljátok nagyon. Arról ismerjenek meg benneteket az emberek, hogy szeretitek egymást! (János 13;35). 10 / 832 

                                                                                   * * *

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.