Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szeánsz. Szellemidézés. Szellemidézés feltétele. Szellemi lényekkel kapcsolatba kerülni. Halott idézés. stb

Szeánsz

 

Kérdező: 2. Egy szeánszon nagyanyám szelleme olyasmit mondott, ami ellenkezik azzal, amit nekem a vallásomban tanítottak. Ez megzavart, bár akarok tovább is odajárni.

HANG: Amit azon a szellemidéző szeánszon tapasztaltál, annak semmi köze sincs sem nagyanyádhoz, sem Hozzám. Meg kell mondjam, hogy jelen korotokban nagyon sok szemtelen szellem jelentkezik be hozzátok a világosság angyalának képében, s olyan szellemi, lelki táplálékkal akarnak ezek etetni benneteket, amely táplálékban semmi tápszer nincsen. Azon a szeánszon a bejelentkező szellem nincs meg-felelő kontroll alatt részetekről! …

     Ha már egyszer a tekintélyelv alapján akarsz igazság birtokába jutni, akkor inkább Én legyek tekintély előtted, mint az a szemtelen szellem, aki bolondját akarja járatni veled.

            Te azt csinálsz, amit akarsz, de Én biztos, hogy nem ajánlom neked azt az említett szeánszot. Az a közösség nincs jól kitisztítva!

     Ha a mulandó idő lehetőséget ad rá, és ha nem kaptok időben észhez, tapasztalni fogod, hogy azok, akik arra a szeánszra járnak, hová fognak jutni idegileg. Íme, most ezt előre megmondtam neked. Nincs sok út! ÉN VAGYOK AZ ÚT EGYEDÜL AZ IGAZSÁGHOZ ÉS AZ ÉLETHEZ.   8 /614

 

 

Kérdező: 1. Jó szándékkal vettem részt szeánszokon.

HANG: 1. A legjobb szándék sem ment meg a rossz döntések következményeitől! Soha nem elég a szándék önmagában. Mindig fontos, hogy amit tenni akarsz, azt Én, Jézus is akarom-e? Aki ezt a lépcsőfokot' kihagyja, az gyakran kénytelen kellemetlen következményekkel számolni!

            A halott idézésnek semmiféle formáját nem ajánlottam nektek! A szellemvilág lényei közül csak azt tartom megengedettnek, ha angyalokhoz fordultok, hogy mutassák ki irántatok megélt szeretetüket. A halottakat hagyjátok békén! Az értük mondott imán és áldozatvállaláson kívül több a veszélye, mint a haszna annak, ha kapcsolatba akartok kerülni velük.

            Újra mondom hát: Semmiféle halott idézésnek nem vagyok támogatója! Vannak olyan esetek, amikor engedélyt kap a megholtak közül valaki arra, hogy kapcsolatba kerüljön egy földön élővel, de ez nem 'megidézés' következménye! Az alvásotok állapota szokott alkalmat adni elhunyt szeretteiteknek arra, hogy jelentkezzenek nálatok.

            A gyakorlatban csak rövidtávon szokott némi pozitív eredményt elérni a szeánszokon való részvétel. Az ilyen eredmény csali az ártó szellemek horgán, hogy idegileg tönkretegyenek benneteket. Hosszú távon soha nincs pozitív eredménye!  32 /3357

 

 

Kérdező: 3. Elmenjek-e bizonyos szeánszra?

HANG: 3. Ne menj el arra a szeánszra, mert legtöbb látó, tanító, gyógyító, a harcosokról ne is beszéljek, nagy tévedésben van, amikor azt gondolja, hogy ő másokon segít. Nem segít! Üres látszat az, amit ezek a látók, tanítók, gyógyítok, harcosok, pozitív eredménynek gondolnak!

            Csak azt tudom ajánlani, hogy ne tedd ki magadat fölöslegesen veszélynek!  35 /3648

 

 

Kérdező: Jó az, ha szeánszokat tartunk?

HANG: A szellemvilággal kapcsolatba lépni csak akkor előnyös, ha az, imádság formájában történik. Tehát akkor, ha ilyen módon is hálát adtok Istennek az eddig megtapasztalt jóságáért, és általuk is kéritek az erőt ahhoz, hogy továbbiakban is segítsenek benneteket olyan szellemi munka vállalására, tehát tanulásra, amely által egyre emberibb emberekké tudtok válni.

            Nem hasznos, sőt káros minden olyan erőfeszítés, amelyben a szellemektől, és nem az Én, a ti Jézusotok evangéliumaiból akarjátok megtanulni azt a másokra figyelést, amely a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést akarja megismertetni veletek.   

            Isten Bennem, Jézusban kinyilatkoztatta Magát nektek! Az, aki Velem, Jézussal, élő kapcsolatot akar fenntartani, tegyen meg mindent, hogy egyre jobban ismerje meg a rátok hagyományozott evangéliumaimat, mert azokban mindent átadtam nektek.

            Amikor azt mondtam, hogy még sok mondanivalóm volna, de most nem bírnátok elviselni (János 16;12), akkor azt is mondottam, hogy mindent átadtam nektek (János 17;14) Tehát a Szentlélek sem adhat olyan új ismereteket nektek, amiért nem dolgoztatok meg szellemileg. Nem, mert nem vagytok bábfigurák! Földi életetekben IRÁNYT adhatnak különböző sugallatok, de TARTALMAT ehhez az irányhoz az evangéliumaiban rátok hagyományozott tanításom adhat csupán!   

     A gondolkodás-átalakítás munkáját senki nem kerülheti el, ha megtértnek akarja tudni magát!  Isten sem képes senki helyett átalakítani az illető gondolkodását. A gondolkodás-átalakítás pedig nem sugallat által, hanem tanulás által történik. A 'sugallat' csak azzal az 'anyaggal', azzal a szellemi tartalommal tud dolgozni, ami rendelkezésére áll.

            Szellemileg, lelkileg irányítani helyes módon csak azt lehet, aki felismerte e mondat tartalmát: 'Én vagyok az ÚT!' E felismerést senki nem kaphatja meg sugallat útján, mert ezt Én, Jézus, már mindenki számára hozzáférhetővé tettem, elmondtam.

     Téved, aki úgy gondolja, hogy csak el kell csendesednie, és Én, vagy valamelyik szellemi lény, egyszerűen elmondjuk neki azt, amit az evangéliumaimból, vagy józan eszével a saját természetéből, ő is ki tudna olvasni, ha venné magának a fáradságot erre. Nem! E téren értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!

            Ismétlem: Irányt adhatnak a sugallatok, de tartalmat nem, mert azt Én, Jézus, már átadtam, illetve, még pontosabban, már felajánlottam nektek! Átvenni, nektek kell!   36 /3771

 


Szellemidézés

 

Kérdező: Uram! Kérlek szeretettel, mond el véleményedet a szellemidézésről!

HANG: Tudok arról az újságcikkről, mely óvja olvasóit az olyan szellemidézésektől, melyeket ő szellemi fertőzésnek nevez.

            E kérdést nem szabad ennyire leszűkíteni.

            Valóban van olyan szellemidézés, melyet senkinek sem ajánlanék. Az Ellenem fellázadt, és még most is lázadó szellemek mindent elkövetnek, amennyire lehetőségük van, hogy ártsanak nektek. Ez történhet úgy is, hogy még létezésüket is letagadtatják, de történhet úgy is, hogy érzékelhetően rátelepszenek emberekre, akik erre nekik lehetőséget adnak.

     Viszont a szellemidézést csak ilyen szellemekre leszűkíteni nem volna szabad. Nem, mert az Engem szerető szellemek is szeretnének segíteni nektek., s az teljesen helytelen lenne, ha a rossz szellemeknek adnék lehetőséget arra, hogy kapcsolatba kerüljenek veletek, a jó szellemeknek pedig nem.

            Amikor kinyíltok a szellemvilág felé, olyankor szándékotok dönti el, hogy károtokra vagy előnyötökre nyíltatok meg.-

            Katolikus Egyházamban minden szentmisében az átváltoztatás előtt megidézitek a szellemvilág legkiválóbb tagjait, hogy lépjenek veletek kapcsolatba. De mindannyiszor, ahányszor a szentekhez, angyalokhoz fordultok, ilyenkor szellemidézést végeztek, s ezt ebben az egyházamban senki sem mondaná szellemi fertőzést előidéző veszélynek. Bár tisztátalan szándékaitok gyakran teszik az ilyen találkozásokat lelkileg veszélyessé. Gondolok most az e téren elburjánzó babonákra.

            Egészen biztosan tiszta a szándékotok akkor, ha a szeretet gyakorlati megvalósításának hogyanját, illetve e szeretethez szükséges erő mikéntjét akarjátok szellemtestvéreitek segítségével fölismerni és megélni.

            Különösen alkalmasak erre a csoportos összejövetelek. Ilyenkor nagyobb méretűvé válik minden jelenlévő nyitottsága, és az ellenőrzés is adottabb.

            Tévedésben vannak azok a gyermekeim, akik úgy gondolják, hogy a magán-kinyilatkoztatások, a magánsugallatok ideje lejárt. Ez sohasem fog megtörténni. Állandóan közlöm Magamat közvetlenül is, és szellemi teremtményeim által is. Ennek valóságát magad is tapasztalhatod mindannyiszor, ahányszor Hozzám fordulsz valami kérdéssel. És Én, vagy egy Általam jónak ítélt szellem szól hozzád. Nem vagyok személyválogató. Bár hinnétek jobban, hogy egy csodálatosan gazdag szellemvilág áll rendelkezésetekre!

            Szomorúan meg kell állapítanom, hogy sajnos szertartásaitokkal, melyek általában szintén szellemidézési formák, nagyon lejárattátok azt a tényt, hogy a szellemvilág állapotszerűen rendelkezésetekre áll. Ez így, ahogy mondtam, a katolikus egyházamra áll. De vannak egyházak, melyek sajnos még tovább mentek e téren, és kifejezetten bűnösnek ítélik meg, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatot akar felvenni.

            Ne a szellemektől féljetek. Önmagatokkal szemben legyetek óvatosak, mert szándékotok döntő abban, hogy a rátok hatni akaró szellemek munkája milyen következményekkel jár életetek további alakításában.  1 /64

 

 

Kérdező: Szellemlátomások nagyon megzavartak. Elkárhozás­sal ijesztgettek.

HANG: Sokkal jobban szeretlek Én annál, semhogy engednélek elkárhozni! Benned sokkal több a jóakarat, mint te magadról ezt feltételezed. Én nagyon jól ismerem minden tetted gyökerét, ezért merem mondani, hogy te nem vagy Nekem ellensé­gem.

            Az kétségtelen, hogy aki a tűzzel játszik, az könnyen megégetheti magát. Aki  szellemekkel, szellemidézésekkel foglalko­zik, az bizony kénytelen viselni ezeknek következményeit. De ezek a következmények csak addig árthatnak, míg Hozzám nem fordul valaki.

            Sokkal jobban el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz. Igen, az Én oldalamon állsz, ezért sem-mi és senki nem árthat neked. Az Én szeretetem azért engedte meg, hogy szellemileg megzavarodj, mert csak így tudtad megtanulni azt, hogy Nálam fontosabb nem lehet semmi és senki a te életedben.

            Ha azt akarod, hogy egészen rendbe jöjj szellemileg, akkor el kell kezdened hálaimákat mondani Nekem. Hálát kell adnod az életedért, és azért, hogy a Tőlem kapott életet boldogságra kaptad. Furcsa, de meg kell értetned magaddal, hogy te boldog ember vagy, mert az Enyém vagy. Igen, mert nem az a lényeg, hogy valaki milyen, hanem az, hogy az Enyém, vagy sem. Te az Enyém vagy, és ezért gyökerében megoldott az életed akkor is, ha a felszín mást mutat. Agysejtjeid, idegrendszered lehet ideigóráig össze-kuszált, de aki ezek mögött van, az Én Lelkem ereje, lelked legmélyén olyan békét kínál fel neked, amelyet ha elfogadsz, akkor előbb-utóbb a felszínen is érzékelhető lesz ez.

            Elfogadni pedig nem nehéz. Azáltal fogadod el, hogy megköszönöd Nekem, hogy békét hoztam neked. Minél átéltebben köszönöd ezt meg, annál hatékonyabban fogod érezni jelenlétem erejét. Olyan ez, mint egy hangszer, egy zongora, melynek húrjai elhangolódtak, de a művész, aki e hangszeren játszik, az elhangolás miatt nem lesz kisebb művész. Sőt! Idővel tökéletesre fogja hangolni a zongorát!

            Én élek hát benned, és szeretetem elűzi tőled azokat az árnyakat, melyek zavarni akarnak. Örülj Nekem, adj sokszor hálát mindenért, és bízzál jobban Bennem! Mérhetetlen szeretettel szeretlek.    9 /747

 

 

Kérdező: 2. Félek magamtól, mert tudok jósolni, asztalt táncoltatni.

                3. Furcsa álmaim vannak.

HANG: 2. A szellemidézésnek az a formája, amelyről említést tettél leveledben, nagyon veszélyes, mert az ártó, zavaró, megtévesztő szellemek minden alkalmat megragadnak, hogy megnehezítsék életeteket!

     Mérhetetlen sok gondot tud okozni a Gonosz a világosság angyalának képében ott, ahol erre lehetőséget adnak neki. A jó szellemek előtt minden földi ember egy óriási méltóság. E méltóság alapja az a szabadság, amely még az Istennek is gátat vethet! Ezért csak akkor vállalják szent szolgálatukat érdeketekben, ha erre kéritek őket! Előttük minden ember szabadsága SZENT! Ők ezt át nem léphetik, meg nem sérthetik. De ha valaki tudatosan kéri segítségüket, akkor nagy hatékonysággal tudnak segíteni nektek!

    3. Ha valaki tudatlanul kerül ellenséges területre, tehát anélkül, hogy tudná, milyen veszélyesek az általad említett szellemidézések, kártyavetések, akkor feltétlenül jelzést kap erre. Ilyen jelzések félelmeid és furcsa álmaid! Semmi sincs elveszve addig, amíg jó szándékú vagy!

      Engem keress! A jó angyalok segítségét kérd! Ne kíváncsiságok kielégítésével foglalkozz, hanem azzal, hogy az Én szándékom szerint próbáld megtanítani szeretni azokat, akik erre neked lehetőséget adnak! Ma is érvényes a kívánságom: "Tegyetek tanítványommá minden népet" (Máté 28;19)!

    Az Én Lelkem, mint valami tisztító szél, ki akar fújni lelkedből, idegzetedből minden félelmet, álmaidból, érzéseidből minden nyugtalanságot. Bárki figyelhet téged, ha te tudod, hogy benned élek, és kimondhatatlanul szeretlek, akkor úgy vagy, mint a kisgyermek az édesanyja karjai között. Tudja, érzi, éli, hogy a legnagyobb biztonságban van!   19 /1868

           

 

Kérdező: 2. Halottaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Ne foglalkozzatok semmiféle formában halott-idézéssel! Az más, mikor valaki, aki már meghalt, engedélyt kap arra, hogy érzékelhetővé tegye magát a földi emberek számára. De ennek megidézése ellene van az isteni tervnek, amely szerint más dimenzió, és ennek megfelelően más életrend is a földi és az égi dimenzió.

      Imádkozzatok halottaitokért! Ezzel tudjátok kimutatni azt, hogy a szeretet erősebb, mint a halál. A kapcsolatfelvétel tehát még nem halott idézés. Ez áll az őrangyalokkal való kapcsolatfelvételre is. Ez nem szellemidézés olyan értelemben, mintha valamelyik szellem materializálására tennétek kísérletet.

   A halálban mindenki olyan önismeretre jut, amelyben nem tud hazudni önmagának. Itt mindenki rádöbben arra, hogy nem az a fontos, hogy a másik milyen, a másikkal mi van, hanem az, hogy ő milyen, vele mi van. Ezt a szemléletet ajánlom neked már itt a földön is!  24 /2431

 

 

Kérdező: 1. Rosszat tettem egy szellemidézéssel? Elkárhozom?

HANG: 1. Szellemidézéssel foglalkozni semmiképpen sem jó! Akik már elmentek, nem azért mentek el, hogy visszajárjanak! Hagyjátok őket nyugton, békén! Ha valóban van szeretet szívedben édesapád iránt, akkor engedd őt el! Ez a megkötözöttség, amelyet vele kapcsolatban ápolsz magadban, nem jó sem neki, sem neked! De azért elkárhozásról ne beszélj! Istentől nem kell félned! Isten szeretete soha nem fogyatkozik meg irányodban sem! Bármi rosszat teszel, ő mindig szeret! Isten a SZERETET, tehát csupa JÓ AKARAT!

   Pokol van, de az is Isten szeretetének műve, mert jobb, mint a nemlét, és nem abszolút reménytelenség! Joggal! Ennek magyarázatába most nem bocsátkozom, mert ez külön tanulmányt igényelne. Elégedj meg most annyival, hogy van pokol, de az nem az olyanok számára van, amilyen te vagy.  24 /2435

 

 

HANG: Halott édesanyáddal ne akarj találkozni. Ha számodra fontos volna a vele való találkozás, akkor álmodban történne ez meg, és nem halottidézőnél. Egyáltalán nem jó az, ha médiumoknál érdeklődtök olyasmi után, ami a további földi életetekre vonatkozik. Én, Jézus, azért jöttem le a földre, hogy nektek ne kelljen szellemidézéssel foglalkozni. Ha az égiek fontosnak tartják, akkor megfelelő engedéllyel megjelenhetnek nektek közvetlenül, de ezt nem kell nektek megpróbálni kiprovokálni! Gondolja a mária-jelenésekre. Még gondolatnak is képtelenség, hogy ezeket kiprovokálhatta volna valaki!  27 /2700

           

 

Kérdező: 2. Egyik szellemidézéskor féltem, és Téged dicsőítettelek.

HANG: 2. Nagyon okosan tetted, hogy dicsőítő imával levédted magadat az ártó erők befolyásától. A dicsőítő imára mindenkor nektek van szükségetek és nem Istennek. Részben azért, mert a dicsőítő imák benső szemeket nyitnak arra, hogy meglássátok Isten ajándékait, részben pedig azért, mert védőburokba öltöztetnek benneteket minden ártani akaró erővel szemben.  35 /3732

 

Kérdező: Szellemidézéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: Nagyon nehezen tudom megértetni veletek, hogy egyetlen útja van a boldogságotoknak, és az Én, Jézus vagyok! Idővel sokkal nehezebbek a könnyűnek tűnő utak, s ehhez még hozzájön az is, hogy nem vezetnek sehová! Illetve, vezetnek ugyan, de nem a boldogságra, nem a benső békére, nem a hazataláltság örömére, hanem az idegosztályra.

     Azok, akik kikerülve evangéliumaim tanulmányozását, kikerülve az evangéliumaimban adott tanácsaim elfogadását, akarnak kapcsolatba kerülni a szellemvilággal, nem fog nekik úgy sikerülni, ahogy ­szeretnék!

     Volt már ugyan olyan eset, amikor egyesek megközelítően tiszta tanítást kaptak tiszta szellemi lényektől, de ez csak akkor történhetett meg, amikor számukra semmi lehetőség nem volt az Én evangéliumaim megismerésére. Ma nem így van! Könnyen és gyorsan csak bódulatba lehet kerülni, de boldogságba, vagyis az Engem megismerés útján történő gondolkodás-átalakítás vállalásával szívbékére, nem.

     Ne áltassátok magatokat! A szellemidézés területén a pillanatnyi sikerek káprázata nem más, mint délibábos csali! Hozzám közelebb kerülni csak az Engem tanulás által lehet! Az örök Megtévesztő mindent elkövet, hogy még a legjobb szándékú embert is, megfelelő csalival, horgára kapja. Nem elég hát a jó szándék! Az okosság és az óvatosság mindig kötelez! Csak azt szabad lelki, szellemi tápláléknak elfogadnotok, ami szinkronban van az Én, a ti Jézusotok evangéliumaiban található tanítással. Nem a Bibliával, hanem azon belül az evangéliumaimmal!  37 /3981

 

 

Kérdező: 1. Szellemidézés által válhat valaki megszállottá?

HANG: 1. Szellemidézés és egyéb tudatos odafigyelés által képesek ártó erők megszállni azokat, akik ajtót nyitnak szívükben feléjük. A szellemvilág nem játékszer! Vadállatok közé lép az, aki tudatosan megközelíti az ártó szellemi világ erőit!

      Az általad említett eset akkor vált drámaivá a szellemidézők számára, amikor ennek abbahagyása után nem fordultak azonnal Hozzám. Most már komoly erőfeszítéseket kellene tenniük ahhoz, hogy megszabaduljanak a rájuk tapadó ártó erőktől.

 Félig nem lehet megtérni! Vagy egyértelműen ellene mondanak ezeknek az ártó erőknek, mint keresztelésükkor a keresztségi fogadalom szövegével erre ígéretet adtak a szülők és keresztszülők, vagy el kell határolódnotok tőlük, mert 'kívülről' ez már le nem oldható róluk.   39 /4194

 


Szellemidézés feltétele

 

Kérdező: 1. Bűn-e a szellemidézés és milyen következményekkel jár?

HANG: 1. A szellemidézés azok számára, akik nem jártasak a szellemvilágban, nagyon veszélyes! Sőt! Kifejezetten ártalmas! Nagyon komoly szakértelem és valódi, élő kapcsolat kell a Szentlélekkel ahhoz, hogy valakit ne vigyenek tévútra a szemtelen szellemek. Csak akkor és ott szabad ezzel foglalkozni, amikor és ahol van valaki, aki birtokában van a szellemek megkülönböztetése adományának.   12 /1072

 


Kontrollálatlan szellemidézés

 

Kérdező: 1. Szellemidéző barátnőmet helyesen terelgetem-e?

HANG: 1. Nagyon jól beszéltél barátnőddel, a szellemidézéssel kapcsolatban. Van mindenkinek őrangyala. Bőven elég, ha valaki a szellemvilágból ezzel az áldott lélekkel veszi fel a kapcsolatot. Aki nem ezt teszi, hanem inkább más szellemekkel kíván társalogni, az okosabb akar lenni annál az Istennél, aki őrangyalt állított mellétek azért, hogy ez az angyal (küldött!) tegye meg azt teremtményi szinten, amit a Teremtő a földön élők számára segítségnyújtás címén felkínál.

     A kontrollálatlan szellemidézés nem azért nem jó, mert tiltják, hanem azért, mert nem jó! Csali! Csak rövidtávon nyújt némi megnyugvást. Hosszú távon zűrzavart okoz.  24 /2434

 

 

Kérdező: 1. Van olyan szellemidézés, amelyet helyeselsz?

HANG: 1. Az általatok közismert szellemidézés több veszéllyel jár, mint előnnyel. Igen, mert ilyenkor hiányzik az az objektív kontroll, amelyre pedig mindenkor szükség van, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatba lép, illetve, ha a szellemvilág valakivel kapcsolatba lép.

     A szellemek megkülönböztetése egy külön karizma. Ahol nincs olyan személy jelen, akinek ez a karizmája közismerten hiteles, ott bizony a szellemidézés többet árt, mint használ. Előbb-utóbb idegileg kikezdi a jelenlevőket.   35 /3732


Szellemidézés fehér mágia

 

(Csak két feltétellel megléte mellett lehet végezni.)

 

Kérdező: 1. Fehér mágiát szabad folytatnom?

HANG: 1. Fehér mágiát, tehát a szellemidézésnek azt a formáját, amelyben akár Engem, Jézust, akár a jó angyalokat veszi valaki igénybe mások lelki építésére, csak két feltétellel megléte mellett lehet végezni. Nem azt mondtam, hogy szabad, hanem azt, hogy lehet! Mert, ha nincs meg e két feltétel, akkor feltétlenül ártó erők játékszerévé válik az, aki ezek nélkül folytat fehér mágiát.

    Az egyik egy bizonyos beavatás!  Tehát egy hiteles személy által történő megbízatás, bizonyos szertartás keretében! Ilyen pl. a papszentelés. Hiteles személy az, aki életében a Szentlélek gyümölcsei nyilván-valóak (e gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5; 22-23-ban), illetve az, akitől az első ilyen beavatás történt.

    Van olyan fehér mágia, amelybe Én, Jézus, valamikor beavattam tanítványaimat, s később az ilyen beavatottak közül akár többen is, maguk életében méltatlannak bizonyultak erre. Az Általam történt beavatás ettől még érvényes. Amint beteg orvos is tud gyógyítani, úgy azok, akik Belőlem, mint forrásból, különböző méltó és méltatlan láncszemeken keresztül kapták a beavatást, ezek valóban beavatottak. (Ilyenek pl. az úgynevezett rossz papok is!)

 A másik feltétel egy állapotszerű kontroll! Tehát fel kell vállalnia a beavatottnak egy csoport, egy intézmény, egy gyülekezet állapotszerű kontrollját. Aki ezt nem vállalja, az hosszú távon képtelen arra, hogy zavarmentes, megbízható médium maradjon! Ez nem azt jelenti, hogy egy hiteles médium nem okozhat másokban zavart! Sőt! Szinte biztos, hogy előbb-utóbb feltétlenül zavart fog okozni, amint Én, Jézus is, zavart okoztam azokban, akik nem fogadták el az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást. De benne, magában, feltétlenül zavarmentes marad az, aki az előbb megfogalmazott feltételeket magára nézve nélkülözhetetlennek tartja.   29 /2920

 

           


Szellemi lényekkel kapcsolatba kerülni

 

Kérdező: 6. Hiba az, ha megpróbálok szellemi lényekkel kapcsolatba kerülni?

HANG: 6. Meg kell tudnod válogatnod, hogy milyen szellemmel akarsz kapcsolatba kerülni, mert különben nagyon pórul járhatsz. Még a legéhesebb ember sem eszik meg MINDENT!, ha nem akar magának rosszat. A szellemi, lelki táplálkozásban is válogatni kell!  /844

 


Halott idézés

 

Kérdező: 2. Van-e valaki, aki a megholtakkal tud kapcsolatot teremteni?      

HANG: 2. A megholtakkal tudtok kapcsolatot teremteni, csak ők nem tudnak veletek. Illetve, csak akkor tudnak, ha erre engedélyt kapnak. Ne akarj halottidéző lenni, mert tönkre fogsz menni idegileg még jobban, mint ahogy most vagy!   11 /874

           

 

Kérdező: 1. Egy halottidézőről kérek véleményt.

HANG: 1. A halottidézés nagyon veszélyes dolog! A szemtelen szellemek alig várják az ilyen eseteket. Számukra nagyszerű terep ez arra, hogy idegileg tönkretegyék azokat, akik hiszékenységük és kíváncsiságuk révén kinyíltak a szellemvilág felé.

    Ne halottaitoktól várjatok eligazítást, hanem Tőlem! Azért jelentem meg kétezer évvel ezelőtt, azért írattam az evangéliumokat, azért küldtem tanítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet, hogy lehetőséget kapjatok olyan eligazítások átvételére, amelyek valóban Tőlem valók és Hozzám vezetnek benneteket!

     Aki halottidézőket keres fel, az kiteszi magát annak, hogy Helyettem másvalaki kezdi irányítani őt! Vigyázzatok és legyetek okosak és óvatosak! Csak így menthetitek meg lelketeket!  3 /1822

           

 

Kérdező:  2. Miért engedi a HANG a halottidézést?

HANG: … Azt is megtalálhattad volna, hogy sohasem javasoltam a halottidézést, csak ott adtam engedélyt médiumomon keresztül megszólalásra, ahol az illető számára építő, buzdító és vigasztaló volt. De a kivétel erősíti a szabályt. …  24 /2391

           

 

Kérdező: 2. Halottaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG2. Ne foglalkozzatok semmiféle formában halottidézéssel! Az más, mikor valaki, aki már meghalt, engedélyt kap arra, hogy érzékelhetővé tegye magát a földi emberek számára. De ennek megidézése ellene van az isteni tervnek, amely szerint más dimenzió, és ennek megfelelően más életrend is a földi és az égi dimenzió.

   Imádkozzatok halottaitokért! Ezzel tudjátok kimutatni azt, hogy a szeretet erősebb, mint a halál. A kapcsolatfelvétel tehát még nem halottidézés. Ez áll az őrangyalokkal való kapcsolatfelvételre is. Ez nem szellemidézés olyan értelemben, mintha valamelyik szellem materializálására tennétek kísérletet.  ……       24 /2431

 


 

HANG: Halott édesanyáddal ne akarj találkozni. Ha számodra fontos volna a vele való találkozás, akkor álmodban történne ez meg, és nem halottidézőnél. Egyáltalán nem jó az, ha médiumoknál érdeklődtök olyasmi után, ami a további földi életetekre vonatkozik. Én, Jézus, azért jöttem le a földre, hogy nektek ne kelljen szellemidézéssel foglalkozni. Ha az égiek fontosnak tartják, akkor megfelelő engedéllyel megjelenhetnek nektek közvetlenül, de ezt nem kell nektek megpróbálni kiprovokálni! Gondolja a mária-jelenésekre. Még gondolatnak is képtelenség, hogy ezeket kiprovokálhatta volna valaki!  27 /2700

           

 

Kérdező: 1. Szellemidézés által válhat valaki megszállottá?

            2. Hogyan lehet megszabadulni a megszállottságtól?

            3. Ki által szabadulhat meg valaki a megszállottság alól?

HANG: 1. Szellemidézés és egyéb tudatos odafigyelés által képesek ártó erők megszállni azokat, akik ajtót nyitnak szívükben feléjük. A szellemvilág nem játékszer! Vadállatok közé lép az, aki tudatosan megközelíti az ártó szellemi világ erőit!

    Az általad említett eset akkor vált drámaivá a szellemidézők számára, amikor ennek abbahagyása után nem fordultak azonnal Hozzám. Most már komoly erőfeszítéseket kellene tenniük ahhoz, hogy megszabaduljanak a rájuk tapadó ártó erőktől.

 Félig nem lehet megtérni! Vagy egyértelműen ellene mondanak ezeknek az ártó erőknek, mint keresztelésükkor a keresztségi fogadalom szövegével erre ígéretet adtak a szülők és keresztszülők, vagy el kell határolódnotok tőlük, mert 'kívülről' ez már le nem oldható róluk.

    2. Megszabadulni lehet minden ártó erőtől. De, mint említettem, kívülről csak segíteni lehet annak, aki ezt maga is teljes erőbedobással akarja.

    3. Meg kell találnotok azt az imacsoportot, amely magára veszi  e megszabadító szolgálat terhét. Ilyen esetben nincs szó automatikáról!

   Én, Jézus mindenkor rendelkezésre állok, de csak azoknak, akik nem csupán pillanatnyi kellemetlenségtől akarnak megszabadulni, hanem valóban akarják rendezni egész életük elrontott irányának megjavítását. Tehát nem egy személy, hanem egy ima-közösség adhat csak ebben az esetben olyan gyógymódot, amely tartós eredményre vezethet!   39 /4194

 

 

Kérdező: 2. Űzhetek el rossz szellemeket?

HANG: 2. Nemcsak űzhetsz, de kell is űznöd rossz szellemeket. De ebből nem szabad sportot csinálni. Az nem jó, ha sokat foglalkoztok a gonosz lelkekkel. Az a jó, ha Velem és egymással foglalkoztok szeretetben sokat. De néha keményen el kell zavarnod azokat az ártó erőket, akik azt akarják, azért foglalkoznak veled, hogy te velük foglalkozzál.  24 /2371