Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Buddhizmus, Buddhisták.

 

Kérdező: 4. Egy buddhista közösségről

HANG: 4. A buddhizmus mindenkinek lehetővé teszi azt, hogy belülről kapjon olyan megvilágosítást, amely elirányíthatja őt további életében.

Nektek azért nincs erre szükségetek, mert Tőlem sokkal egyszerűbben és teljesen letisztultan vehetitek át önmagatokat.  12 /1090

 

 

Kérdező: 1. Harcművészetet tanulok.

2.  A buddhisták nem értenek meg.

3. Fontos nekem az a buddhista, aki tanított álmomban?

HANG:  Mielőtt leszülettem a Földre, már volt buddhizmus és még sok egyéb, ehhez hasonló. Ezek mind azért voltak, mert születésem előtt is voltak jó szándékú, kereső emberek, akik életük folyamán sok butaságot csináltak ugyan, de nem tehettek róla, mert nem volt senki, aki elmondhatta volna azt magáról, hogy benne az Isten úgy testesült meg, mint Bennem.

Így aztán sok érdekes dolgot kipróbáltak, hogy olyan emberekké váljanak, akikben a szeretet vonásai dominálnak.

Miután Én megszülettem, és elétek éltem egy olyan emberi életet, amely már itt a Földön is képes minden fakír gyakorlat nélkül emberré formálni benneteket, már nem lenne szabad Rajtam kívül keresni azt, amit Bennem és Általam minden jó szándékú ember aránylag könnyen és tévedésmentesen megtalálhat, és ezáltal boldog lehet.

Sajnos, sokan lejárattak Engem, s így a ti korotokban már egyre kevesebb embernek van bizalma Bennem. Egyre többen fordulnak vissza évezredekkel ezelőtt még jogos és indokolt gyakorlatokhoz, amikor még az Engem nem ismerő jó szándékú emberek bizonyos fegyelmező technikák által kicsit megközelíthették Nélkülem is azt az embereszményt, amelyet Én elmondtam és elétek éltem.

Drága Gyermekem! Te már az első gombot rosszul gomboltad be! Teljesen képtelen dolog harcművészetet tanulnia annak, aki azt akarja, hogy benne éljek!

Adtam Én két fegyvert a kezetekbe: 1. Legyetek okosak, mint a kígyó! 2. Óvakodjatok az emberektől! Mt 10,16-17*  Aki e két fegyvert használja, abban tudok élni, és az képes arra, hogy ne álljon ellen az erőszaknak, hanem, ha megütik egyik orcáját, akkor képes legyen odatartani a másikat is, stb.  (Mt 5,38-42). Erre csak az képes, aki okos és óvatos! Csak az ilyen ember tartozik Hozzám!

Döntsd már el végre, hogy Hozzám akarsz-e tartozni, aki undorodom minden erőszaktól és minden viszont-erőszaktól, minden harc-művészettől és minden harc-nem-művészettől, mert tudom, hogy Isten mindannyitokat szeretetre, tehát nemártásra, megbocsátásra és segítésre teremtett, tehát Önmagára, és nem arra, hogy védekezni, támadni, mást legyőzni, feláldozni tudjatok vagy akarjatok.

Amikor azt mondom neked, hogy nagyon szeretlek, akkor ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy bármennyire szeretlek, semmi közöm hozzád olyan területen, ahol a másokkal szembeni fizikai harcnak bármilyen formája is szóba kerülhet.

Megáldalak a JÉZUSI ÖNTUDAT LELKÉVEL! (Hidd el, ez minden nemes öntudat fölött áll!)” 13 /1226

 

Kérdező: 1. Jézus ajánlja a buddhizmust?

HANG: 1. Ha Én bármit is ajánlanék Magam helyett, akkor azt ismerném el, hogy van Nálam különb irányzat, mely ha nem is a maga teljességében, de bizonyos részletében felülmúl Engem. Mivel ilyen irányzat nincs, és nem is lesz soha, ezért, ha valóban szeretlek benneteket, márpedig halálosan szeretlek benneteket, akkor Magam helyett senkit nem ajánlhatok.

Minden irányzatból, így a buddhizmusból is ki lehet mazsolázni olyan gondolatokat, gyakorlatokat, amelyek, mint eszközök, alkalmasak arra, hogy közelebb kerüljetek Hozzám, de az csak azért lehetséges, mert ezeknek magjai Nálam is megtalálhatóak, sőt, Tőlem származnak!

Nem képtelenség, hogy Tőlem származzon valami, még mielőtt a földre születtem volna, mert az Én földreszületésemmel az a tökéletes ember jelent meg közöttetek, akinek eljövetelét, többé-kevésbé mindenben, ami és aki emberi, előre jelezte.

Én nem rendkívüli embernek születtem, hanem rendes embernek! És minél emberibb ember valaki, tehát minél rendesebben, minél normálisabban ember, annál inkább Én vagyok ő!

Amennyiben tehát a buddhizmus által emberségedet, az önzetlen, szeretetben élő emberségedet tisztítod és erősíted, annyiban Velem találkozol!   13 /1285

 

 

**********************************

Buddhizmus: 12/1090, 13/1226, 13/1285.