Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kérdező: Egy szektába kerülve elégettem képeimet, kidobtam tévét, rádiót, stb. Pszichiátriára kerültem, öngyilkossági kísérletem volt. Nem tudom, vállaljam-e a közös együttélést olyan valakivel, akivel ugyanakkor egy  beteget is vállalnom kellene?

HANG: Sok testi, lelki megpróbáltatás ért eddig. Nagyon meg kellett élned, hogy magadra vagy utalva. Mivel átlagon felüli érzékeny idegrendszerrel születtél a földre, ezért te súlyosabban élted át azokat a megpróbáltatásokat, melyekbe belesodródtál. Nekem sem volt könnyű dolgom veled. Úgy akartál függetlenülni Tőlem, hogy ezt Velem próbáltad megideologizálni. Ezt most jobban meg kell magyaráznom.

    Először be kell mutatkoznom. Én a HARMONIKUS BÖLCSESSÉG VAGYOK, AKI A SZERETETET IGAZSÁGBAN ÉS AZ IGAZSÁGOT SZERETETBEN MONDOM EL, ÉLEM MEG ÉS KÍVÁNOM MÁSOKTÓL IS. Radikálisan csak a kifejezett rossztól határolom el Magam, és ezt kérem másoktól is. A képek, tévé, rádió, stb. nem ilyenek. Rám hivatkozva ezeket félredobni, enyhén szólva eltávolodás Tőlem, s út a diliház felé. Ez nem jelenti azt, hogy ezekkel szükséges foglalkozni, de igenis jelenti azt, hogy nem érdekes, foglalkozik-e valaki ezekkel, mint eszközökkel,  vagy sem. Éppen, mert eszközök, önmagukban nincs erkölcsi értékük. Se nem jók, se nem rosszak. A cél dönti el, tehát amire használja ezeket valaki, hogy jók, vagy nem jók. Pihenésre, kikapcsolódásra, szellemi, lelki töltekezésre használva, feltétlenül jó dolgok ezek. A festményekre ez különösen áll. Mérhetetlenül sok építő gondolatot tudtok átadni képek, szobrok által. Persze ezek használatát is, mint mindent, el lehet rontani. De azért, hogy el ne romoljon, hát ne is használjátok, ez butaság. Olyan ez, mint mikor valaki nem indul el sehová, nehogy útközben elessen.

    E bemutatkozás után most már mondhatom a következőket:

    Drága Gyermekem! Sokat szenvedtem amiatt, hogy gyakran ártottál magadnak. Ártottál testednek tudva, lelkednek tudatlanul. Mivel jó szándék vezetett legtöbbször, ezért e szenvedésem következménye lett az, hogy mindig melletted tudtam maradni, s meg tudtalak menteni annak érdekében, hogy még földi életedben a szándékom szerinti feladatodat teljesítsed.

    A szándékom szerinti feladat lényege a következő: Boldognak akarlak látni! E boldogságnak másik neve: benső béke. Körülményeid ellehetetlenülése lehetővé tette számodra azt, hogy a benned lévő jelenlétem megtapasztalhatóvá váljék. Ha előbb nem, hát utóbb. Az az élettengődés, mely most nálad külsőleg megnyilvánul, nem nevezhető boldog, a hazataláltság érzésétől átmelegített lelki állapotnak. Pedig Én ezt akarom elérni benned.

    Hidd el, bármit rajzolsz, bármit festesz, bármit írsz, Nekem örömöm telik munkádban. Ezt az örömömet szeretném megosztani veled. Azt is el kellene hinned, hogy sokkal nagyobb életerő rejtőzik benned, mint te gondolod. Sokkal többre vagy képes, mint amit teszel. Ezt nem azért mondom, hogy vigasztaljalak. Nem szoktam olcsó trükköket alkalmazni. Azért mondom, mert Én TUDOM ezt. Nem vagyok sem elkeserítő, sem hízelgő típus. A harmonikus bölcsesség szeretetben megélt igazságának megnyilvánulása vagyok, mint már bemutatkozásomban mondottam. Ezért érdemes nagyon komolyan venni Engem. 6 /454

 

 

Kérdező:  2. Mi a véleménye a Mesternek munkámról?(Festőművész vagyok).

    3. Szeretnék kapcsolatba kerülni azzal a festővel, akinek munkáit nagyon értékelem.

HANG: A házastársi együttlét, éppen azért, mert kettő ember kapcsolatáról van szó, csak eszköz jellegű. Amennyiben közös célt tudtok magatok elé tűzni, s ennek megvalósításán fáradoztok, annyiban lehet harmonikus a kapcsolat. A lehetősége ennek mindig fönnáll elvileg. A gyakorlatban azonban mindkét fél szabadsága döntő. Egyik sem képes döntésben helyettesíteni a másikat. Csak elmondani tudjátok egymásnak, hogy mi az a cél, melyre a házastárs segítségével törekedni kívántok. Boldogítani úgysem tudjátok egymást. A boldogítás az Én szerepem mindannyitok életében, mivel mindenkit önmagamra teremtettem.

    Amit eddig mondtam, az annyit jelent a te életedben, hogy ne házasságod rendbehozatalán dolgozz, hanem a Velem való kapcsolat elmélyítésén. Először Engem kell megtanulnod teljes szívvel elfogadnod. Azután remélheted azt, hogy téged is elfogad az, aki hajlandó Engem elfogadni.

    Előbb-utóbb minden embernek meg kell tanulnia, hogy a házasság senki számára sem lehet cél, csupán eszköz, hogy Értem okosan áldozattá tudjatok válni.

    Csak ha azt tapasztalod, hogy társad Értem fogad el téged, akkor remélheted, hogy segíteni fog Felém. E megtapasztalásod akkor lesz igaz, ha ő nem téged, hanem önmagát akarja megjavítani. Te sem állhatsz elő azzal, hogy őt akarod javítani, csak azzal, hogy te meg akarsz javulni.

    Munkádat szándékod alapján értékelem. A legcsodálatosabb festmény, és a legegyszerűbb mosogatás, Előttem egyre megy. És ha valaki jobb szándékkal mosogat, mint az, aki szépen fest, hát bizony akkor az értékesebb szememben, mint a festés. És a hatás se bódítson el benneteket! Amint a leggyönyörűbb ember valakit üdvösségre, vagy kárhozatra irányíthat, úgy van ez a képekkel is.

    A szeretet mindig szentesíti az eszközt. Ha azért festettél valamit, hogy szeretetre vezéreljen bárkit is, akkor téged biztosan megszentel. De ha az általad festett képet valaki nem azzal a szándékkal nézi, hogy szeretetben növekedjen, akkor az számára nem hasznos, sőt káros is lehet. (Gondolj a képrablókra.)

    Kedves Barátom! Minden ember, akit ti rendkívüli képességgel megáldott embernek ismertek meg, az a nagy egészbe illesztve, éppen megfelelő. Senki ne akarjon olyan lenni, mint a másik. Mindenki olyan akarjon lenni, mint ÉN! Vagyis, mindenki törekedjen jó akarattal kihozni, kibontani mindazokat a képességeit, melyeket fölfedezett önmagában, hogy odaadottsága révén másokat ösztönözni tudjon a szolgáló szeretet útján. 6 /469

           

 

Kérdező:  2. Festői hajlamomat hogyan fejleszthetném legjobban?

HANG: 2. Művészi adottságod fejlesztéséért neked is, mint minden művésznek, meg kell szenvedned. Az a művészet, amely mögött nincs verejték, az nem igazi művészet. A sok tanulás, utánajárás, gyakorlás, próbálkozások, kudarcok, sikerek, vágyak, álmok, csalódások és ébredések, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy művészi képességed karizmává tudjon alakulni Általam.

    Mint már több alkalommal elmondtam a HANG különböző helyein, a karizma egy olyan emberi képesség, amelyet Én megtisztítok, fölerősítek a közösség javára. De e képességen neked kell dolgoznod, neked kell utánajárnod, hogy hogyan tudnád jobban megalapozni, kibontani. 10 /823

 

 

Kérdező: 2. Festményeimmel mi a szándéka az Úrnak?

HANG: 2. Nekem veled van szándékom! Ehhez hozzátartozik minden olyan tevékenységed, ami kapcsolatban van veled. Tervem éppen az, hogy az érzékelhető világon túli valóság hírnöke légy!  11 /985

 

 

Kérdező: 1. Útmutatást kérek. Folyamatosan a festészetet, vagy mást kell tennem?

HANG: 1. Szeretetem nem engedi meg, hogy Én, Jézus, olyan kérdésben döntsek, amely kizárólag a te hatáskörödbe tartozik. Az Isten első kegyelme a természet, a józanész, amely nem arra való, hogy mások gondolatait átvéve csökkentsétek saját felelősségeteket, hanem arra, hogy ennek használatával alakítsátok gondolkodásotokat az Én gondolkodásom irányában. Ez válik javatokra. Minden munkában van lehetőség Rám találni, és minden munkában van lehetőség ennek ellenkezőjére is. Olyan munkát válassz, amely szíved békéjét biztosítja még akkor is, ha látszólag az a nehezebb. Törekedj arra a párbeszédimára, amelyet a HANG-könyvekből megismerhettél, mert az ilyen imádságban ki tudom tisztázni lelkiismereted hangján keresztül problémáidat. 26 /2563

 

 

Kérdező: 3. A festészethez van tehetségem.

HANG: 3. A festészeti és egyéb képességet nem elég senkinek csupán önmagában felismernie. Fontos az, hogy álljanak rendelkezésre azok az eszközök is, amelyek szükségesek egy képesség kibontakoztatásához.

    Kérdeztél még elhunyt édesanyádról és álmodról róla. Ő már sokkal jobb helyen van, mint földi életében valaha is lehetett volna. Álmod nem az ő állapotát, hanem a te benső szorongásodat, tehetetlenségi érzésedet tükrözte vissza. 26 /2608

 

 

Kérdező: 1. Lehetek-e valaha igazi festő?

HANG: 1. Te már most igazi festő vagy, mert Értem, Jézusért teszed azt, amire képességed szerint alkalmas vagy. Én, Jézus, nemcsak téged, de minden Értem tett cselekedetet nagyon méltányolom. Mindannak, amit Értem teszel, örök értéke van. Az emberek nem mindig, de Én, a te Jézusod, mindig helyesen értékellek téged!   35 /3662

 

 

Ikonfestés

 

Kérdező: 1. Foglalkozzam-e ikonfestéssel?

HANG: 1. Minden pozitív képességed arra való, hogy élj velük! Ha szívedben felmerül a vágy arra, hogy ikonfestéssel foglalkozz, az mindaddig tetszi Nekem, a te Jézusodnak, amíg ezt jó szándékkal teszed.

    Minden ikon lényegéhez tartozik annak lelkülete, aki azt festi! Ezért fontos, hogy minden ikonfestő imával és böjttel készítse elő magát arra, hogy ikont fessen! E nélkül az ikon nem ikon! 28 /2822