Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Halál angyala.

Halál angyala.   

 

Kérdező: 1. A halálról és a reinkarnációról.

HANG: 1. A földre mindenki halálos ítélettel születik. A földi élet egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy a halálangyalát ne ellenségként fogadjátok, hanem oly küldöttemnek, aki a földön az Én szeretetemnek, ha nem is a legnagyobb, bár sokszor az is, de legutolsó megjelenülése. A halál angyala nagyon élvezi gondosko­dásomat. Olyan életösztönt oltottam belétek, amely egészen magas fokon képes ellenállni minden olyan gondolatnak, kísértésnek, amely életetek kioltásán fáradozik.  7 / 514

 

 

Kérdező: Nagyon depressziós vagyok!

HANG: Ó Gyermekem! A föld csak addig volt Paradicsom, amíg nem tette bele ember a lábát. Attól kezdve, hogy megjelent itt az ember, bizony e siralomvölgy, e pokol már nem Paradicsom. Hidd el, legtöbb embernek még így is oly nehezére esek e földi nyomorúságot elhagyni akkor, mikor eljön érte a halál angyala.    11 / 918

 

 

Kérdező: 1. Egy hang arra kér, barátkozzam meg a halál gondolatával.

HANG: 1. Annak a hangnak, mely a halál gondolatával akar megbarátkoztatni téged, forrása Én vagyok. A halállal nagyon fontos megbarátkozni! A halál angyala is Isten angyala, és nem rosszat tesz, hanem jót, amikor megjelenik! Csak azok élik meg rossznak a halál jelenlétét, akik nagyon a földhöz ragadtak! 15 / 1399

 

 

Kérdező: Meghalt szüleimről szeretnék hallani!

HANG: Mindannyian utasok vagytok a Földbolygón, s nem egyszerre van erről a leszállás mindenkinek, hanem külön-külön. Tudom, hogy amíg együtt utaztok, addig gyakran nem a végállomásra irányul figyelmetek, hanem útitársaitokra. Azt is tudom, hogy ez a szeretet megnyilvánulása. De a döntő mégis az, hogy mennyire látsz a szíveddel, vagyis mennyire vagy hitből élő ember!

   Komoly gondot jelent számomra az, hogy megfelelő helyre tegyem Magamat életetekben. Mindaddig, amíg ez nem sikerül, nem tudom a halál angyalát olyan jó barátnak bemutatni, aki semmiféle szeretetszálat szét nem tép, csupán lehetővé teszi annak is, akit elvitt, azoknak is, akik itt maradtak, hogy a mulandóság helyett az örök értékekre irányuljon tekintetetek. Mert a halál jó barát!

    A szeretet szálai az Én Szent Lelkem! Ezért nemcsak nem tépheti el semmi, de egyenesen nagyobb teret ad a halál pillanata arra a megholtnak, hogy a tiszta szeretet szándékával szeresse tovább az itt maradottakat.

    Szüleid tehát nem eltávoztak, hanem átváltoztak! Ez azt jelenti, hogy jobban tudnak segíteni neked abban, ami a lényeg, mint akkor tették, amíg a földön voltak. Ezért volna nagyon fontos, hogy jól tudj látni a szíveddel, vagyis hitből élő ember légy! De nemcsak ezért! Azért is fontos volna mélyíteni hitedet, mert szüleid is, mint általában minden földi halandó, hoztak magukkal olyan problémákat, megkötözöttségeket, amelyek megoldásában imáid által képes vagy segíteni rajtuk!

     Szeretettel kérlek, hidd el, hogy az az ország, ahová ők előtted elmentek, téged is vár! Kapcsolatotok nem szűnt meg! Szeretetük nagy segítség őrangyalodnak, aki mindig érdekedben serénykedik! 16 / 1488

           

 

Kérdező: 2. Miért kössek barátságot a halál angyalával?

HANG: 2. A halál angyalával azért jó barátságot kötni, mert aki ezt megteszi, az nemcsak elhiszi, hanem idegileg is rendeződve tudja azt, hogy halált nem lát sohasem! Aki barátságot tud kötni a halállal, az minden félelem, minden szorongás alól kihúzza a talajt. 16 / 1528

 

 

Kérdező: 3. Mindenkit féltek.

HANG: 3. Minden félelem gyökere a halálfélelem! Csak aki a halál angyalával megbarátkozik, az érti meg e szavaimat: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem" (János 11;26)!

    Hidd el, mérhetetlenül szeretlek! A fenti sorokkal kicsit keményebb eledelt adtam neked, mint amit vártál. De ezt fejlődésed, boldogságod érdekében tettem. Értem szeress mindenkit. Magadat is!  19 / 1835

 

 

Kérdező: 2. Miért hal meg valaki kisbaba korában?

HANG: 2. Van olyan, hogy egyes szülőknek karmikus sorsukhoz tartozik az, hogy alig születik meg gyermekük, máris el kell válniuk tőle.

 Van, amikor a gyermek már születése előtt tudja ezt és a szülők is tudták megszületésük előtt, hogy ez meg fog történni!

    Van olyan, hogy a gyermek egyáltalán nem megy biztosra. Ez főleg olyankor történik, amikor nem hallgatott kellően illetékesek tanácsára, mielőtt megszületett.

 És van olyan, hogy a gyermeket, tőle független erők hatására, anélkül, hogy számíthatott volna rá, visszarendelik a földről.  

 Bármelyik eset áll is fenn, mindig igaz az, hogy a halál angyala által minden szellemi lény  arra kap felszólítást, hogy gondolja meg: mindenki számára Isten a végső cél! Isten, és nem egy teremtmény! 19 / 1838

 

Kérdező: 3. A halál angyaláról kérek véleményt.

HANG: 3. Halál angyala az angyalvilág oldaláról nincs is! Nincs, mert amit ti halálnak neveztek, az valójában annak a megkezdett örök életnek folytatása egy másik dimenzióban, amely akkor lett élővé, amikor befogadtatok Engem magatokba, amikor igent mondottatok lelkiismeretetek szavának, és ezt az igent hűségesen őriztétek addig a pillanatig, amíg nem találkoztatok őrangyalotokkal a földi élet után.

 Tehát amit te a halál angyalának nevezel, az tulajdonképpen a te őrangyalod! Ő mindent megtesz a te földi életedben érted, hogy a vele való színről színre történő találkozás, az örök boldogságod kiteljese­désének folytatását jelentse! 23 / 2254

 

Kérdező: 1. Mit jelentenek álmaim? Meghalt férjem hív!

HANG: 1. Sajnos, életed folyamán annyi zavaró állomás járta át lelkedet, hogy emiatt az Én jelenlétem benned csak nagyon homályosan volt érzékelhető. De amíg körülményeid hálójában vergődtél, addig Tőlem és égi Édesanyádtól is kaptál jelzéseket, megtapasztalásokat, s ezek nem engedték, hogy végleg elszakadj Tőlem!

     Álmaid arról tudósítanak, hogy körülötted és benned megszólaló hangok túlharsogják az Én szelíd, békét teremtő hangomat! Meg kell tanulnod, hogy mi a különbség a tiszta búza és az ocsú között.

    Én senkit nem csalogatok a halálba, bár a halál angyala is az Isten angyala, és a földi élet rendjének velejárója. Az az élet viszont, amit az Én jelenlétem hordoz benned, tehát lelked élete, az nem ismer halált. Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)!  26 / 2568

 

 

Kérdező: ANYÁM NAGYON MEGKÖTÖZÖTT VELEM!

            Anyám miért nem akar elengedni magától?

HANG: A földön az anyák azok, akik, úgy tűnik, a legmagasztosabb szerepet kapták, s bizony, olyan ez, mint a színdarabban a legkívánatosabb szerepről a legnehezebb lemondani, ők is olyanok, akik e szerepükről nem hajlandó tudomásul venni, hogy ez szerep és nem állapot.

    Ezen segíteni kívülről nem lehet. Gyakran még a legkeményebb pedagógus, a halál angyala sem ér elé e téren eredményt.

     Csak azt tudom mondani, hogy lelkedben ne fogadd el őt már anyádnak, mert nem az. De a szíved szeretete irányítson annyira, hogy ezt a nagy igazságot ne akard neki szavakban megfogalmazni. Elég, ha "anyádnak" mondod őt, de nem az ő, hanem a Szentlélek szavát figyeled, és nem az "anyád", hanem lelkiismereted hangja alapján alakítod tovább életedet. De ismétlem: nem szükséges hangoztatni ezt előtte. 

     Minden gyermekemnek tudnia kéne azt, hogy a szívébe befogadott, és szívében ápolt igazságot csak neki kötelessége megélni, és amennyire képes, emiatt ne okozzon fölösleges fájdalmat másoknak. Ha valaki kificamodott lábbal élve jól érzi magát, akkor ne akarjátok a lábát "helyre" tenni. Csak arra kell ügyelnetek, hogy ő ne ficamítsa ki a ti lábatokat. Csak arra kell neked is ügyelned, hogy soha ne menj bele olyan döntésének helyeslésébe, amelynek elfogadását "anyai" jogon követeli tőled!  27 / 2733

           

 

Kérdező: 2. Nem bánkódtam anyám halála miatt.

HANG: 2. Nagyon örülök, hogy nem bánkódsz olyasmi miatt, ami miatt a világ fiai bánkódni szoktak. Szeretteitek halála inkább örömforrás annak, aki igazán szeret. A halál angyala leleplezi önzéseiteket, s azt, hogy mennyire rabjai vagytok az emberi véleményeknek.

 Általában ti pont fordítva csináltok, mint kellene. Örültök, amikor valaki születik és sírtok, amikor valaki meghal. Az természetesebb és megalapozottabb lenne, ha fordítva tennétek. Ha sírnátok, amikor megszületik valaki, és örülnétek, amikor már nem kell tovább szenvednie valakinek a földön, tehát, amikor meghal. Azonosulnotok kellene az újszülöttel, aki sírással kezdi a földi életét, és örülnötök kellene a megholttal, aki örömmel kezdi a halál utáni életet. A halál: KEGYELEM!   28 / 2797

 

 

Kérdező: Leányomat én elengedtem, de édesapja nem!

HANG: Van olyan, hogy valakit, aki elhagyni készül a földi életet, szülei, vagy valamelyik hozzátartozója nem akarja elengedni. Ez a ragaszkodás valóban meg tudja nehezíteni egy haldokló eltávozását. De olyan nincs, hogy ne tudna elmenni az, akinek el kell mennie, aki el akar menni! A testbe zárt szellem soha nem rendelkezhet azzal az energiával, amellyel az rendelkezik, aki már kezdi oldani a test-lélek egységét! Tehát megnehezíteni igen, de megakadályozni nem!

    Neked az a feladatod, hogy feldolgozd magadban és magadnak azt a cáfolhatatlan igazságot, amelyet értelmileg bár mindenki tud, de életszerűen, tehát tapasztalatilag nem tudhat. Ez az igazság így hangzik. Minden földön élő halandó! A halál "hogyan-ja", tehát az, hogy milyen lelkülettel várja valaki a halált, a ti kezetekben van. A "mikor" az, ami nem tőletek függ, általános értelemben. Azért mondom, hogy általános értelemben, mert a földön élő minden halandó szellemi lény, az utolsó pillanatban "igen-t" mond a halálra.

     Nem sajnálni kell az eltávozót, hanem tanulnotok kell a halál angyalának megjelenéséből! Meg kell tanulnotok a reális gondolkodást, a helyes értékelést a mulandó és az örök értékekre vonatkozóan. Meg kell tanulnotok azt, hogy ne csak nagyon ritkán, de minden komoly döntésetek előtt megfelelő választ adjatok e kérdésre: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!'

     Drága Gyermekem! Te csakúgy, mint leányod, az örökkévalóság gyermeke vagy! Ezt az igazságot a mulandóság igézete képes ugyan elhomályosítani, sőt feledtetni is, de megszüntetni nem képes! Amikor meghal valaki a családban, akkor a halál angyala éppen ezt az elhomályosult, elfelejtett igazságot hozza napfényre! Ezért mondottam, hogy tanulnotok kellene minden halálestből, és nem sajnálkozni amiatt, hogy közületek valaki az örökkévalóságba, tehát oda, ahová való, ahonnan jött, visszaköltözött! 29 / 2946

 

 

Kérdező: Meghalt testvéremről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Azoknak, akiknek még itt kell maradniuk a földön, nehéz elhinni azt, hogy a halál angyala is az Isten angyala. Pedig így van.

   Bizonyára hallottál már olyanokról, akik klinikai haláluk állapota után kénytelenek voltak visszajönni a földre. Ezek között egy sem volt, aki ezt szívesen tette.

   Azok tehát, akik már elhagyták földi életüket, olyan önismeretre jutnak, amelyről a földi életükben nem is álmodtak! A helyes önismeret pedig mindig helyes istenismeretre is vezet. A helyes istenismeret pedig minden esetben és mindenkiben képes megszüntetni azt a reménytelenséget, amelyet itt a földön csak különböző bódulatokkal, narkotikumokkal szoktak elviselhetővé tenni maguk számára azok, akikből hiányzott az élő hit.

   Te azt mondod, szereted bátyádat. Gondold el, hogy Én, Jézus, akiben valóban a SZERETET testesült meg, mennyivel jobban szeretem őt, mint te! Ezért tehát azt kérem tőled, ajánld bátyádat Isten irgalmába, és kérdd a magad számára, akár naponta, a jó halál kegyelmét. Igen, mert a haláltól nem félni kell, hanem készülni rá!  32 / 3334

 

 

Kérdező: Miért halt meg az anyukám?

HANG: Kérdésedben szíved fájó kínját fogalmaztad meg. Éppen ezért nem a kérdésre, hanem fájdalmadra próbálok szavakat találni.

     A halál angyalát általában gonosz angyalnak mondják azok, akik még kénytelenek tovább élni itt a földön. Aki itt marad, az vesztesnek éli meg magát olyankor, amikor az, akivel a szeretet köti össze, érzékelhetően eltávozott a földről. Igen, mert az érzékelhető világ ezt a megtapasztalást égeti bele azok tudatába, akik itt maradtak.

     Bizonyos értelemben már egy ember születése is kegyetlen dolognak tűnik, ha mélyebben belegondoltok. Bármilyen erős is valakiben az önfenntartás ösztöne, mégsem tagadhatja le senki azt, hogy a földi élet sokkal inkább pokol, mint mennyország. A bódultság sokkal jellemzőbb, mint a boldogság. Ennek ellenére is, mérhetetlen áldozatokat hoztok azért, hogy a mulandó életet, amelyről mindenki tudja, hogy mulandó, megpróbáljátok meghosszabbítani.

     Aki meghal, az nagyon jól tudja, hogy a halál angyala is az Istennek jó angyala. Jól csak a szívével lát a halandó ember. A szív szeme pedig a HIT!

     Nem valami rendkívüli hitről van szó. Ha elfogadjátok, hogy a boldogság, amely után mindannyian vágyakoztok, egy olyan hazataláltságot jelent, amely nem múlhat el soha, éppen ezért félelemmentes állapot, akkor megértitek azt, hogy akinek élete kapcsolatban van az Én életemmel, annak a halál nyereség: 'Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1.21)'.

     Amikor Lázár sírjánál azt mondottam, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (Jn 11.25), akkor pontosan arra hívtam fel figyelmeteket, hogy nemcsak van örök élet, hanem erre van mindenki teremtve, és nem a mulandóságra! Soha senkit nem boldogíthatja az, amiről eleve tudja, hogy elmúlik!

     Hit nélkül ember nem létezik. Te sem létezel HIT nélkül! Higgy abban, hogy Általam, Velem és Bennem, feltétlenül találkozni fogsz azzal, azokkal, akikkel a földön az a szeretet kötött össze, amely erősebb, mint a halál!    37 / 3888

 

 

Kérdező: Miért kellett balesetben meghalni leányomnak?

HANG: Annak ellenére, hogy mindenki tudja azt az igazságot, amely szerint mindenki halálra váltan születik a Földre, annak ellenére, hogy mindenki tudja azt az igazságot, amely szerint a földi életben sokkal több a keserű óra, mint a boldog időszak, annak ellenére, hogy mindenki tudja, érzi, tapasztalja a földi élet siralomvölgy jellegét, mégis az égetődött be szívetekbe, hogy a halál, főleg a korai halál az valami nagyon rossz. Ennek oka az értelemben és a szívben egyaránt megtalálható.

    Amikor valaki fiatalon meghal, nem arra gondoltok, hogy mennyi szenvedéstől, csalódástól kiábrándultságtól menekült meg, hanem arra a hiányérzetre, amelyet maga után itt hagyott köztetek. Szinte soha vagy alig - csak nagyon - halványan jut eszetekbe, hogy valójában nem őt, hanem magatokat siratjátok, amikor reá emlékeztek.

    A hit a szívnek a szeme. Mivel legtöbb esetben nem arra használjátok földi életeteket, hogy hiteteket, tehát a szívetek szemét tisztítsátok, erősítsétek, ezért az örök életbe vetett hit nagyon háttérbe szorul olyankor, amikor pedig ez az egyetlen forrás, amelyből erőt, vigaszt meríthetnétek, amikor a halál angyala bekopog hozzátok.

    Bizony igaz, hogy a halál angyala is az Isten angyala, és ha egyszer az  Isten angyala, akkor csak jó származhat abból, ha ő valakiért eljön, s minket még itt hagy.

   Drága Gyermekem! Egykor örökre együtt lesznek azok, akikben szeretet él! Értelmeddel és szíveddel egyaránt törekedned kell arra, hogy olyan reményből tudj élni, amely képes eloszlatni életedről a bánatnak azt a  felhőjét, amelyet gyermeked korai, hirtelen halála sodort lelkedre!  40 / 4341

           

 

Kérdező: Hirtelen elhunyt férjemről kérdezem a HANGOT.

HANG: Téged is csak az IGAZSÁG szabadíthat meg benső nyugtalanságodtól. Ehhez viszont szükséges az, hogy olyan szembesülést vállalj, amelyet lényegileg nem torzíthat el semmiféle érzelemmel átitatott vágy.

    Általában két ellentétes gondolat él bennetek. Az egyik az, hogy mindannyian tudjátok, hogy mindenki halálra ítélten jött a világra. A másik az, hogy azt élitek meg, hogy a halál általában mindig rosszkor jön. Amíg e kettőt nem tudja valaki önmagában szinkronba hozni, addig nem tud úrrá lenni benső nyugtalanságán.

    Az első tehát az, hogy halálra ítélten születtek a Földre, ez nem szorul különösebb magyarázatra. A másik annál inkább!

   Annak ellenére, hogy Isten minden szellemi lényt, tehát minden embert is örök életre teremtett, nem akarjátok életetek alapjába beépíteni e mondatot: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!'

    Amint minden, ami létezik, saját színét a Nap fényében tudja megmutatni, úgy minden, ami boldogságotokat illeti, az előbb említett mondat fényében mutatja meg igaz voltát. Minden más fény hamisít!

    Számotokra úgy tűnik, hogy senki nem tehet arról, hogy mikor és hol születik, de döntően rajtatok áll, hogy valaki mikor és hol hal meg. Ezért úgy gondoljátok, hogy jobb lett volna, ha nem úgy történt volna a halál bekövetkezte, ahogy történt. Ha elhinnétek, hogy a halál angyala is az Isten angyala, akkor hitetek mértéke szerint állnátok hozzá szeretteitek halálához, s belátnátok, hogy nem a megholt miatt, hanem magatok miatt éreztek fájdalmat az ő elmenetelekor. Fáj az ő hiánya. Fáj az üresen maradt helye!

    Az a szeretet, amely a másik javát tartja szem előtt, nem azon kesereg, hogy a másik már elhagyta e siralomvölgyet, hanem inkább növeli magában a vágyat, hogy már mielőbb ő is eltávozhasson innen a viszontlátás, az újra találkozás reményében. Igaz, hogy e vágyat sem szabad túlzásba vinni, mert nemcsak az örök életnek, de a földi, mulandó életnek is az Isten az ura! Ami biztos, az az, hogy minden földi halandó csak akkor tudja megtalálni szíve békéjét, nyugalmát, ha komolyan veszi azt, hogy reményből kell élnie, vagyis komolyan szembesülnie kell e mondattal: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest!?'

    Meg kell tehát mondanom, hogy már születésekor belé volt kódolva a halála pillanata és körülménye azért, hogy te és mindenki, akihez valamiképpen tartozott a Földön (egész családja), nagyobb nyomatékkal bízza magát a Gondviselő Istenre. 

     Az, amit te üzensz neki önmagaddal és családjával kapcsolatban, azt ő sokkal jobban tudja, mint ti a Földön! A szeretet nem szüntet meg semmiféle kapcsolatot, s így nemcsak jól ismer benneteket, hanem segít is úgy, ahogy erre képes. E levél megírásában is sokat segített!

     Amennyire lelked fejlődése szempontjából, tehát hited szempontjából szükséges, annyiban bejelentkezhet nálad álmodban. De ezt ő sokkal jobban tudja, mint te. Te ne ápold magadban ezt a vágyat, mert az ilyen magatartás inkább akadálya, semmint elősegítője egy ilyen találkozásnak. E téren sem lehet fontosabb számodra, mint az Isten iránti bizalom!  40 / 4370

 

           

Kérdező: Oka vagyok leányom halálának.

HANG: Leányod halálát két oldalról lehet szemlélni. Az egyik a leányod oldala. Ő nem okolhat sem téged, sem mást halála miatt, mert a halál angyala is az Isten angyala, és Isten senkit nem enged meghalni mindaddig, amíg Ő ezt jónak nem látja!

    Mint tudod, aki szereti Istent, annak minden a javára válik. Aki pedig nem akar élő kapcsolatban lenni Istennel, az magára vessen! Leányod oldaláról tekintve tehát semmi okod a nyugtalanságra. Ő semmivel sem járt volna jobban, ha nem hal meg. Ha jobban járhatott volna, akkor a halál angyala, aki mint említettem, az Isten angyala, nem vitte volna őt el.

    A te oldaladról nézve az ő halálát, azt kell mondanom, ha bánt a lelkiismeret, akkor kérj Tőlem, a te Jézusodtól bocsánatot, és máris helyére került minden. Az igaz, hogy benső békéd, tehát bocsánatkérésed eredménye nagyban függ attól, hogy mennyire hiszel Isten irgalmában!

     Leányod tehát nem járt volna jobban, ha tovább is a Földön kellett volna maradnia. Te pedig csak akkor jársz rosszul az ő halála miatt, ha nem hiszed el, hogy Én, Jézus az irgalom Istene vagyok!

   Ne azzal törődj hát, hogy férjed vagy bárki mit mond, hanem higgy Bennem, a te Jézusodban! 42 / 4522

           

 

Kérdező: Anyám szomorú elhalt fia miatt. Mi lehet vele?

HANG: Senkinek nem kell szomorkodnia az elhunytak miatt! Nem, mert a halál angyala is az Isten angyala! A halálban bizonyos értelemben mindenki jól jár. Igen, mert olyan önismeretre jut, amely szinte kényszeríti őt arra, hogy földi élete döntéseit felvállalja. Csak a Földön élők gondolják úgy, hogy egy másik embernek az lenne a legjobb, amit ő gondol a másiknak. A halál után a megholtak, tehát az örökké élők feltétlenül azt választják, ami számukra a legmegfelelőbb! Csak a földi élet lehet a hazugság világa! A halál után mindenki maga dönti el, hogy mi a legjobb a számára! Még az elkárhozottak is 'jobban érzik magukat a pokolban', mint éreznék magukat a mennyországban! Ahogy ÉN, Jézus 'jobban éreztem magamat' a kereszten, mint éreztem volna, ha elmenekültem volna a keresztem miatti szenvedésem elől!

     Amikor halottaitokért imádkoztok, akkor ne azért imádkozzatok, hogy más állapotot akarjanak maguknak, mint amit pillanatnyilag jónak látnak, hanem azért, hogy egykor úgy részesüljenek az Istennel való színről színre látás örömében, hogy azt majdan veletek meg tudják osztani. Higgyétek el, hogy ez az ima feltétlenül meghallgatásra talál!

     Mondhatom hát, hogy az említett elhunyt az ő számára a legjobb helyen van! Eljön tehát számára is az a pillanat, amikor közösen fogunk örülni egymásnak! Ezért imádkozzatok!  43 / 4704

           

 

Kérdező: 1. Balesetben meghalt kis unokám. Miért?

HANG: 1. Aki nem tudatosan vet véget földi életének, az feltétlenül jól jár a halálban. Igen, mert a halál Angyala is az Isten Angyala! Kétségtelen, hogy nektek fáj az ő eltávozása, de ha az ő szemével látnátok életét, akkor nem is gyászolnátok őt! Nem, mert ő nem önmaga miatt, hanem értetek vállalta rövid földi életét, hogy ti megtanuljátok: a földi élet nagyon rövid! Bizony minden döntésetek előtt érdemes feltenni e kérdést: Mi ez az örökkévalóság szempontjából?  43 / 4714