Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Halott idézés

Halott gyerekkel kapcsolatba lépni

 

Kérdező: Egy édesanya szeretne meghalt leányával valahogy kapcsolatba kerülni.

Asszonyom! Tisztelettel közlöm Önnel, hogy én nem vagyok halotti­déző. Szó sincs róla. Csupán arról van szó, hogy bejelentkezhetnek nálam olyan szellemi lények, akik már akár elköltöztek e világból, akár soha nem is jöttek le ide. Ezt én nem tudom előidézni, csupán gondolatban fordulhatok hozzájuk, de nem rajtam áll, hogy kapok-e választ vagy sem. Úgy gondolom, ezzel mindenki így van. A mennyek országa nem a halállal kezdődik, s a pokol sem. Már itt magunkban hordjuk ezt vagy azt. Kérem, ne mondja senkinek, hogy ilyen ügyben keressenek fel, mert ettől én nagyon el akarom határolni magamat. A bennem megszólaló HANG:olyankor szokott válaszolni a feltett kérdésekre, amikor azok a kérdezőt lelkileg előbbre tudják vinni. E HANG:mögött legtöbbször valóban Jézust ismerem fel, de természetesen szólhat más is odaátról. Meg kell mondjam, hogy most ez történt, mert alig kezdtem olvasni levelét, máris megszólalt bennem leánya hangja. Ezeket mondta:

HANG: Anyám! A szeretet nem birtoklás. A SZERETET nem más, mint bizalmas ráhagyatkozás a SZERETET FORRÁSÁRA, AKI MINDEN­­KIT ÖNMAGÁRA TEREMTETT, mert NÁLA boldogítóbb nem lehet senki a világon. A halál csak azoknak büntetés, akik még nem haltak meg. A földi élet senkinek sem ad megoldást. Neked sem Anyám. A Föld csak a kárhozottaknak nem rossz. Nekem itt sokkal jobb, mint valaha is elképzelhettem volna. Azért nem hiányzol, mert itt nem probléma a várakozás. Itt mindenki ráér. Kivéve a kárhozottakat. Ők szeretnének minél előbb legalább a Földre visszakerülni, hogy életük anyag-rezgéseit finomítani tudják. De általában nem tőlük függ, hogy mikor juthatnak ilyen állapotba. Ezért ők nagyon türelmetlenek, s borzasztóan szenvednek önzéseik miatt, és amiatt, hogy nem hitték azt, amit itt most tapasztalnak.

Most így szólítottalak meg: Anyám. Pedig Testvérem vagy. Anyám csak voltál. Számomra nem okoz örömet, hogy olyasmi miatt szenvedsz, ami már nincs: anya-gyermek kapcsolat miatt. Sokkal mélyebb kapcsolat itt a testvéri kötelék. Ez a legmélyebb a szellemvilágban. E kapcsolatban lehet a legtisztább szeretetet megtalálni. Azért ez a legtisztább, mert ez a legszabadabb. Jézus is elsősorban nem apánk, nem anyánk, hanem TESTVÉRÜNK lett. És ez olyan nagyszerű! Veled is testvéri kapcsolatban fogok véglegesülni. De erre még várnod kell. Neked jobban kell várnod, mint nekem. Ezt most nem tudom neked megmagyarázni, hogy miért. Csak annyit mondhatok, hogy te komplikáltabb földi sorsot választottál magadnak, mint én annak idején.

Imádkozz sokat. De ne értem! Beszélgess Istenünkkel. Annyi hálálkodni valód van. Ezeket vedd észre. Szeresd dicsőíteni azt, Akit ez egyedül valóban megillet. Kérő imáid alapja pedig legyen az a hét kérés, amit minden Miatyánkban el szoktatok mondani. Ne bánkódj miattam, hanem örülj velem. Azt szoktátok mondani, hogy a HIT a szívnek a szeme. Ez így igaz. Akarjál látni a szíveddel, tehát erősítsd hitedet! - Neked most furcsa lehet, hogy én tanítalak téged, de hát itt sokkal tisztábban látunk mindent, mint a földi életünkben.

Nagyon szeretlek, és sokat imádkozom érted. Áldjon meg téged a végtelen SZERETET!”

Hát ezeket mondta nekem most a HANG, melynek tulajdonosa valamikor az Ön leánya volt.

Tisztelettel        4 /268

 

 

Halott édesanya

 

Kérdező: VÁLASZ HELYETT TANÍTÁS

Négy kérdés.

HANG: Kérdéseid kivétel nélkül olyanok, amelyekre vagy magad is rájöhetsz, ha veszed a fáradságot, és utána nézel, vagy egyáltalán nem érintik a te boldogságodat. Sőt, olyan irányba mutatnak, amelyek pontosan el akarnak vinni attól az úttól, amely Velem, Jézussal, azonos.

Kérdezed, hogy kaptál-e Tőlem üzenetet. Ezt neked tudnod kell! Ha úgy gondolod, hogy esetleg mástól kaptad azt a bizonyos üzenetet, akkor ne médiumomtól kérdezd meg, mivel nem általa kaptad. Attól kell megkérdezned, akitől kaptad. Ha mástól, akkor azt, ha közvetlenül Tőlem kaptad, akkor Engem kérdezz meg! Ha tudok közvetlenül üzenetet adni, akkor közvetlenül igazolni is tudom ezt.

Halott édesanyáddal ne akarj találkozni! Ha számodra fontos volna a vele való találkozás, akkor álmodban történne ez meg, és nem halottidézőnél. Egyáltalán nem jó az, ha médiumoknál érdeklődtök olyasmi után, ami a további földi életetekre vonatkozik. Én, Jézus, azért jöttem le a Földre, hogy nektek ne kelljen szellemidézéssel foglalkozni. Ha az égiek fontosnak tartják, akkor megfelelő engedéllyel megjelenhetnek nektek közvetlenül, de ezt nem kell nektek megpróbálni kiprovokálni! Gondolja a Mária-jelenésekre. Még gondolatnak is képtelenség, hogy ezeket kiprovokálhatta volna valaki!

A férjeddel való kapcsolatod rendezése sem az Én jóslatom alapján valósul meg, hanem kettőtök szándékán. Neked arra kell törekedned, hogy tégy meg mindent annak érdekében, hogy megtaláld e téren is szíved nyugalmát. Egy ember szívnyugalma pedig nem attól függ, hogy rendeződnek vagy nem rendeződnek körülötte az események, hanem attól, hogy megtett-e mindent azért, hogy rendeződjenek. Ha megtetted azt, amit neked meg kellett tenned, akkor át tudom adni neked az Én békémet (Jn 14,27). 27 /2700

 

 

*************************************************************************************

HANG-médium nem halottidéző

 

 

Kérdező: Egy halottról szeretnék tudni valamit!

Médium: Uram! Én nem vagyok sem halottidéző, sem halottlátó. Kérlek, mondd meg, utasítsam-e el a kérdező kérését?

HANG: „Ne utasíts el semmit és senkit! Ami szeretetből jön, és aki jó szándékú érdeklődő, annak állj rendelkezésére. Lehetőséget adok arra, hogy beszélj az illetővel.”

„Bemutatkozom. Betért vagyok. Nem megtért.  Itt már az is nagy dolog, ha valaki betért lehet. Sokan vagyunk betértek. Átmeneti az állapotunk. Türelmesen várom, hogy mikor szólítanak tovább. Itt nem percekkel mérik az időt. Itt ezer év annyi, mint nálatok egy nap. De ez is csak hasonlat. Míg várnom kell, addig ismeretségeket kötök, kapcsolatokban mérem föl magam.

Kezdek kíváncsi lenni.  Ez itt nagyon fontos! Tudom, hogy ez segít előre, mert aki még nem elég kíváncsi, annak stagnál a fejlődése. Szívesen mennék a Földre is vissza, de ez nem rajtam múlik csupán. Ha csak rajtam múlna, akkor jobban meggondolnám, s lehet, hogy nem vállalnám. Azért mondtam, hogy szívesen mennék a Földre, mert nem gondolom még át eléggé helyzetemet. Ezért mondtam, hogy ha meggondolnám, akkor nem biztos, hogy lemennék.

Van bennem sok bizonyosság, de van sok bizonytalanság is. Ezért jobb, ha nem zavar senki, mert bizonytalanságomban talán másokat is elbizonytalaníthatok. Nem akarok ártani senkinek. Számomra még hűvös szó a szeretet. Pedig tudom, hogy csak ez melegíthet fel mindenkit.

Sokat hallok Jézusról. Nem találkoztam még Vele úgy, hogy átláthassam egészen magam. Már láttam őt. Itt Ő a világosság, és egy olyan furcsa ölelés, amihez foghatót a Földön el sem lehet képzelni. Tudod, hogy ölel, mégsem nevezheted biztonságnak. Tudod, hogy nincs nagyobb biztonság Nála, de mindig ott van lelkedben valami elvárás az Ő irányából feléd, s te tudod, hogy még messze vagy ettől az elvárástól, tehát attól, aki lehetnél most, ha a földi életben más lett volna az értékrended.

Az értékrend. Igen, az értékrend. Ezzel a gondolattal vagyok itt legjobban megkötözve. Nem szabadulhatok tőle, mert tudom, hogy ez a kötelék az egyedüli, mely szabaddá akar tenni. Ugye furcsákat mondok.  Nem tudom magamat jobban kifejezni. De nektek nem is engem kell megértenetek, hanem Jézust. Ő ezért ment a Földre. Nem megváltásra. Megértésre. Nem üzletkötő, hanem szabadító. Ő nem megváltó, de VÁLTÓ! Jó irányban beállított VÁLTÓ. Őt át lehet váltani, s akkor történnek kisiklások. Sokan átváltották már Őt a Földön. Én is átváltottam Őt többször is. Ő mindig visszaváltja önmagát. Őt nem szabadna átváltanotok, de föl kellene váltanotok. Ha újra a Földre mennék, akkor csak azért mennék, hogy fölváltsam őt, hogy beváltsam az itt kiérlelődött elhatározásomat, s megvalósítsam elvárásait.

Ha imádkoztok értem, az jó, az nagyon jó. Az nem zavar. De ha kérdeztek, az zavar. Ezért nekem jobb, ha nem zavartok, mert zavartságom nem segíti szívetek nyugalmát. Pedig én segíteni akarok. Csak segíteni. Mindig, mindenkinek, mindenben csak segíteni.

Búcsúzom azzal, hogy megköszönöm a FÉNYNEK a kapott lehetőséget, melyben elmondhattam azt, amit elmondhattam.

DICSŐSÉG NEKI MINDÖRÖKKÉ! 6 /438

 

 

Kérdező: MAGÁNYOS VAGYOK

Elhunyt férjem nagyon hiányzik!

HANG: A HANG-médium nem halottidéző. Ő rendszeresen beszélhet Velem, Jézussal, és beszélhet azokkal a szellemekkel, akik erre engedélyt kapnak.

Én általában olyan kérdésekre adok általa feleletet, amelyek a ti boldogságotokat érintik. Ezt fontosnak tartom jelen korotokban. De ennek a világnak, melyet ti túlvilágnak neveztek, benső tartalmáról, életformájáról, struktúrájáról, az ide költözöttek lelki állapotáról csak akkor adok tájékoztatást, ha az nektek, a földi életben élőknek benső békéjéhez szükséges. Most is ezt teszem!

Meg kell értened, hogy téged is, férjedet is, Isten önmagára teremtette. Ez nem önzés Isten részéről, hanem a legnagyobb kitüntetés, mert Istennél csodálatosabb, boldogítóbb nem létezhet!

Amikor úgy érzed, hogy nagyon hiányzik elhunyt férjed, ez arra figyelmeztet, hogy nagyobb részt adtál fel magadból, szabadságodból férjed érdekében, mint amennyit Isten jónak látott e téren.

Mert az természetes, hogy hiányzik és hiányérzetet kelt benned az, aki melletted volt éveken keresztül, és elment. De ennek a fájdalmas hiányérzetnek feltétlenül gátat vet az a belátás, hogy mindannyian örökkévalóságra vagytok teremtve, és a Föld semmi más, mint az ég felé lendítő ugródeszka. Aki nem erre használja, az természetellenesen éli földi életét, s ez bizony, olyan fájdalommal jár, amelyet oldani Én sem tudok.

Nem, mert tudatosan csináljátok magatoknak az ilyen fájdalmakat, annak ellenére, hogy immár kétezer éve mondom nektek azt, amit Pál a Kolosszeiekhez írt levél 3;1-ben ír, hogy keressétek az odafent valókat!

Drága Gyermekem! Te most nagyon szeretnél üzenetet kapni férjedtől. Ő pedig azt szeretné, ha a Tőlem kapott üzenetekkel foglalkoznál. Ő jelenleg bizonyos mértékben szenvedi annak hiányát, hogy nem foglalkozott eleget a Tőlem küldött üzenetekkel, evangéliumaimmal. Neki is az tenne jót, ha igyekeznél e téren pótolni az ő mulasztását is!

Férjed már kapott némi ízelítőt az Én szeretetemből. Szeretnélek téged is részesíteni ebben. 13 /1223

 

 

Kérdező: A PRÓFÉTAISKOLA HANGJA IS JÉZUS HANGJA

1. Miért nem nevezi meg magát a HANG?

2. Miért engedi a HANG: a halottidézést?

3. A HANG:nem Istentől való.

HANG: ’Tartalomhoz a forma’, mondta pár éve reklámotok, és ez bizony nagyon is igaz. Ha jó vendéglátó vagy, nem a szekrényben lévő egy fajta pohárhoz választasz italt, hanem a kiválasztott italhoz keresel hozzáillő poharat. Te a borospohár oldalába köszörült cirádákkal vagy elfoglalva, nem azzal, hogy mit iszol. Tehát hiányzik belőled az a nyitottság, más néven alázat, ami Lelkem szabad szárnyalásának feltétele (2Korintusi levél 3;17).

Ha csak az első tíz kötetet elolvastad volna, rájöhettél volna, hogy sok válaszban bemutatkozom, de igen sokban rátok bízom annak felismerését, hogy ki szól hozzátok a HANG:szavaival. Azt is megtalálhattad volna, hogy sohasem javasoltam a halottidézést, csak ott adtam engedélyt médiumomon keresztül megszólalásra, ahol az illető számára építő, buzdító és vigasztaló volt. De a kivétel erősíti a szabályt.

Képzeld el magadnak, hogy egy darálóba beleöntenek tyúkhúslevest, krumplit, sertéshúst, salátát, somlói galuskát, ledarálják, majd egy tányérban asztalodra teszik. Amikor te a ’Bibliai igékkel’ akarod felvilágosítani médiumomat, hogy mit kell tanítania, akkor hasonlóképpen jársz el. Van főétel, köret, előétel, utóétel, miegyéb, de mindig a főételhez igazítják a köretet, a salátát is, de még a levest, meg a desszertet is. A Főétel pedig Én vagyok, Jézus. Ha nem rangsorolsz a Bibliában, Szentírásban, akkor juthatsz olyan sántító következtetésekre, hogy nem az a fontos, hogy Én legyek a szívedben, és azt elhidd, hogy Én az utolsó vacsora megismétlésére való felhívásommal az áldozatot helyeztem az irgalom elé.

Olvasd evangéliumaimat, azokból ismerhetsz meg a legjobban! Hozzám igazíts mindent, amit bárki más ír és mond, legyen az akár médiumom is. Ha Engem akarsz megismerni, fordulj Hozzám reggeli imádban, megadom neked azt a szívbékét, ami kézírásodon nem tükröződik.

Megáldalak IRGALMAS SZERETETEM és a

TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!”

=================================

A HANG-médium szavai: Hálát adok Istennek, hogy Jézus, az Ő Lelke által a prófétaiskola tagjain keresztül is kezd megszólalni! Jövőre már ötven éve lesz annak, hogy teológiával, Bibliával szakértő szinten foglalkozom. Nagy kegyelem számomra látni, hogyha Jézus magához szólít, az ő HANG-ja akkor is tovább fog hangzani, tovább fogja építeni, buzdítani és vigasztalni a jó szándékú választottait! 24 /2391

 

           

************************************************************************************

Halottidéző

  

Kérdező: 2. Van-e valaki, aki a megholtakkal tud kapcsolatot teremteni?

HANG:  2.  A megholtakkal tudtok kapcsolatot teremteni, csak ők nem tudnak veletek. Illetve, csak akkor tudnak, ha erre engedélyt kapnak. Ne akarj halottidéző lenni, mert tönkre fogsz menni idegileg még jobban, mint ahogy most vagy! 11 /874

      

 

Kérdező: 1. Egy halottidézőről kérek véleményt.

2. Apámmal kommunikáltam?

HANG: 1. A halottidézés nagyon veszélyes dolog! A szemtelen szellemek alig várják az ilyen eseteket. Számukra nagyszerű terep ez arra, hogy idegileg tönkretegyék azokat, akik hiszékenységük és kíváncsiságuk révén kinyíltak a szellemvilág felé.

Ne halottaitoktól várjatok eligazítást, hanem Tőlem! Azért jelentem meg kétezer évvel ezelőtt, azért írattam az evangéliumokat, azért küldtem tanítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet Mt 28,19, hogy lehetőséget kapjatok olyan eligazítások átvételére, amelyek valóban Tőlem valók, és Hozzám vezetnek benneteket!

Aki halottidézőket keres fel, az kiteszi magát annak, hogy Helyettem másvalaki kezdi irányítani őt! Vigyázzatok, és legyetek okosak és óvatosak! Csak így menthetitek meg lelketeket!

2. Bármikor kommunikálhatsz édesapáddal! Az egész szellemvilág rendelkezésetekre áll! Te bármikor szólhatsz apádhoz, de az egyáltalán nem biztos, hogy Ő visszaszólhat neked! Ez csak olyankor történhet meg, ha feltétlenül fontos számodra. Ezért sokkal biztosabb és eredményesebb is, ha Velem kommunikál valaki, akár  halottai, akár saját érdekében teszi ezt. 19 /1822 - 1833

 

*************************************************************************************

 

 

Kérdező: 2. Halottaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Ne foglalkozzatok semmiféle formában halott-idézéssel! Az más, mikor valaki, aki már meghalt, engedélyt kap arra, hogy érzékelhetővé tegye magát a földi emberek számára. De ennek megidézése ellene van az isteni tervnek, amely szerint más dimenzió, és ennek megfelelően más életrend is a földi és az égi dimenzió.

Imádkozzatok halottaitokért! Ezzel tudjátok kimutatni azt, hogy a szeretet erősebb, mint a halál. A kapcsolatfelvétel tehát még nem halott-idézés. Ez áll az őrangyalokkal való kapcsolatfelvételre is. Ez nem szellemidézés olyan értelemben, mintha valamelyik szellem materializálására tennétek kísérletet.

A halálban mindenki olyan önismeretre jut, amelyben nem tud hazudni önmagának. Itt mindenki rádöbben arra, hogy nem az a fontos, hogy a másik milyen, a másikkal mi van, hanem az, hogy ő milyen, vele mi van. Ezt a szemléletet ajánlom neked már itt a Földön is! 24 /2431

 

 

Kérdező: 1. Jó szándékkal vettem részt szeánszokon.

HANG: 1. A legjobb szándék sem ment meg a rossz döntések következményeitől! Soha nem elég a szándék önmagában. Mindig fontos, hogy amit tenni akarsz, azt Én, Jézus, is akarom-e? Aki ezt a „lépcsőfokot” kihagyja, az gyakran kénytelen kellemetlen következményekkel számolni!

A halottidézésnek semmiféle formáját nem ajánlottam nektek! A szellemvilág lényei közül csak azt tartom megengedettnek, ha angyalokhoz fordultok, hogy mutassák ki irántatok megélt szeretetüket. A halottakat hagyjátok békén! Az értük mondott imán és áldozatvállaláson kívül több a veszélye, mint a haszna annak, ha kapcsolatba akartok kerülni velük.

Újra mondom hát: Semmiféle halottidézésnek nem vagyok támogatója! Vannak olyan esetek, amikor engedélyt kap a megholtak közül valaki arra, hogy kapcsolatba kerüljön egy Földön élővel, de ez nem „megidézés” következménye! Az alvásotok állapota szokott alkalmat adni elhunyt szeretteiteknek arra, hogy jelentkezzenek nálatok.

A gyakorlatban csak rövid távon szokott némi pozitív eredményt elérni a szeánszokon való részvétel. Az ilyen eredmény csali az ártó szellemek horgán, hogy idegileg tönkretegyenek benneteket. Hosszú távon soha nincs pozitív eredménye!  32 /3357

 

 

*************************************************************************************

Halottidézés: 4/268, 6/438, 11/874, 13/1223, 19/1822-1833, 24/2391, 24/2431, 27/2700, 32/3357.