Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hitoktatás

Hitoktatói tanfolyam

 

Kérdező: 2. Felkértek, hogy járjak hitoktatói tanfolyamra. Jónak tartja ezt a HANG? Van tévedés a hivatalos katolikus tanításban?

HANG: 2. Hitoktatói tanfolyamra csak az járjon, akinek e téren nincs kérdőjel a lelkében. Akinek van, mint neked, az ne járjon! Ilyen döntést nem szabad bizonytalan lelkiismerettel tenni! Tőlem ne várd, hogy e téren eloszlassam benned a bizonytalanságot!

            Minden egyházban sok tévedés van. Ahol emberek képviselnek valamit, ott ez bizony előfordul. Most nem csupán olyan tévedésre gondolok, hogy különböző cafrangokat osztogatnak egymásnak a főtisztelendő hatalmasságok. Ezekhez Nekem semmi közöm nincs. Olyanokra is, mint a tévedhetetlenség helytelen használata, a Mária-jelenések részben elszabotálása, részbeni eltúlzása, a szentségi szertartások objektív hatásának elvárása, ellentétben, a gyakorlatban megmutatkozó valósággal, az ellenségszeretet elhallgatása, a fegyverek, zászlók, soviniszta jelvények, stb. megáldása, és még sorolhatnám a különböző szentelmények használatának babonás eltűrését, sőt szorgalmazását! (Pl. a papokat gazdagító házszentelések favorizálását.).  15 /1392

 


Hittant tanítok

 

 

Kérdező:  Jól tanítok hittant?

HANG: A hittanoddal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy Rólam tanítani, vagy Engem tanítani, nem ugyanaz. Te Rólam tanítasz. Ezt teszi minden jézusi felekezet hitoktatója. Engem az tanít, aki Engem ismer és Engem él. Ez azért nagyon nehéz, mert nem vagyok azonos egyetlen felekezettel sem, s ugyanakkor minden felekezet úgy hirdeti, hogy Engem ismer, Engem tanít, pedig csak Rólam tanít, mert Rólam ismer egyet s mást. Bármely jézusi felekezetben meg lehet ismerni Engem, de csak akkor, ha ott kicsi csoportban összejöttök azzal az előfeltevéssel, hogy még nem ismertek Engem, s közösen kezditek megbeszélni kijelentéseimet.

            A felől megnyugtatlak, hogy akiket tanítasz, azok nem általad, hanem Általam fogják megtalálni boldogságukat, mint ahogy te is csak Általam találhatod azt meg. Ilyen értelemben tehát nem értük, hanem csupán magadért felelsz. Ők is magukért felelnek azon a körön belül, amely az ő szabadságuk területe. Azt, hogy valaki Istent-szerető legyen, senki sem döntheti el más helyett. Mindenkinek magának kell ezt megtennie.  9 /726

 

 

Kérdező:  Amit jelenleg tanítok, abban nincs sikerélmé­nyem. Egy idegen nyelvet és hittant tanítok. Változtassak munkahelyet?

HANG:  A munkahely nem más, mint kenyérkereseti forrás. Olyan munkát kell találnod, amely a legoptimá­lisabban segít téged anyagilag, s ugyanakkor a legtöbb szabadidődet biztosítja.

             Engem a munkahelyen is meg kell tudnotok vallani, de ahhoz, hogy tanításomat életté tegyétek, fel kell áldoznotok a szabad­időtö­ket Számomra! "Tegyetek tanítványommá minden népet!" (Máté 28;19). Erre kértem annak idején is tanítványaimat, erre kérem ma is.

            Iskolában legfeljebb csak előkészíteni lehet valakit arra, hogy majd tanítványom legyen, de ott nem válhat tanítványommá az, aki nem a szabadidejét használja fel arra, hogy Velem foglalkozzék. Az iskolában csak azt lehet erre előkészíteni, aki ezt szívesen vállalja. Tőlem minden erőszakoskodás távol áll!

            Amikor tehát a munkahelyről van szó, akkor legfőbb szempont az legyen, hogy jól érezd magadat, minél több szabadidőd legyen, és munkáddal tudd biztosítani a becsületes megélhetés anyagi feltételeit. Minden más szempontot ennek kell alárendelned!

            Természetesen feltételezem azt a hozzáállásodat a földi élethez, hogy munkahelyeden Engem megvallasz, szabadidődben pedig főleg Velem foglalkozol.  9 /731

 

 

Kérdező: 1. Hittant tanítok és református könyveket is olvasok.

            2. Egy "próféta" nagyon megvetően beszélt a papokról.

HANG:1. Nagyon jó könyveket olvasol! Nem az a lényeg, hogy milyen hitvallásban él valaki, hanem az, hogy mennyire veszi komolyan a gyakorlati életben a Velem való kapcsolatot, és mennyi áldozatot képes vállalni azért, hogy az Én szeretetem benne életté váljék! Ez a lényeg! Nem a szertartások és hitvallások, hanem a magatartások és tanúságtevések azok, amiket Én várok tőletek!

            2. Annak aki szidja az egyházadat, a papokat, sajnos, gyakran igaza van, de tudomására kell hoznod, hogy a fát nem az árnyékáról, hanem a gyümölcseiről lehet megismerni. A te Egyházad kétezer éves, tehát a nagy fának nagy az árnyéka is, de gyümölcsei a szentek!

            Drága Gyermekem! Sajnos, szinte minden felekezet a másik felekezet hibáiból él! Te ne állj be ezek sorába! Ne bántsd a papokat, de ne is védd! Te Velem törődj, és erre tanítsd azokat is, akiket tanítasz. Ne tanítsd őket sem dicsőíteni, sem gyalázni a papokat.

            Ha a papok tiszteletét akarod hittanosaidba beleplántálni, rosszat teszel, mert ha ezeknek a gyerekeknek megjön az eszük, rájönnek, hogy becsaptad őket. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy Én vagyok a megoldás, és nem a papok!

            Kivétel nélkül minden felekezetben vannak jó és nem jó vezetők. Ne a vezetőkkel foglalkozzatok. Velem foglalkozzatok, és Engem fogadjatok el ÚT-nak. Az a gyanúm, hogy ha ezt nem teszed okosan, akkor hamarosan el fognak köszönni tőled a papok. Igen, mert ők nem fogadnak el engem ÚT-nak. Szinte egyik sem veszi komolyan az ellenségszeretetet, az életelvesztést, az erőnemalkalmazást, a kicsiséget, a kiszolgáltatottságot, a szegénységet!   / 1438

 

Kérdező: 1. Jézus akarata az, hogy hittant tanítsak?

HANG: 1. Más dolog Rólam tanítani és más dolog Engem tanítani. Te nagyon okosan teszed, ha hittant tanítasz, de feltétlenül arra kell törekednek, hogy ne csupán Rólam taníts, hanem Engem taníts.

            Engem nem a hittankönyvekből, hanem az evangéliumokból és a szívedre hallgató józan eszedből ismersz meg legjobban.

            Minden vallás, minden felekezet, minden egyház Rólam tanít, és mindegyik különbözőt tanít Rólam. Engem csak az tanít, aki csak Rám hivatkozik, amikor szeretetről, bűnről, élet-átalakításról tanít. Minden egyház ki akar sajátítani Engem magának, holott minden megtapasztalható egyház csak annyiban az Én egyházam, amennyiben felismerhető bennük az Én történelmi jelenlétem, amely teljesen szinkronban van az evangéliumokból kiolvasható tanításommal. Főleg azzal, hogy "inkább szeressétek ellenségeiteket!" Aki ezt hangsúly-árnyékba helyezi, az Engem helyez hangsúly-árnyékba. Márpedig kivétel nélkül minden létező felekezet ezt teszi. Mint uralkodó hatalom, nem is tehet mást! Ezért nem Engem, hanem csak rólam tanítanak.

            Neked tehát arra kell törekedned, hogy ne az értelmet félretevő engedelmességre, hanem az igazság rendjével szemben az értelmet nagyon is felhasználó irgalom rendjére helyezd a hangsúlyt. Az igazság rendjében mindig annak van igaza, aki erősebb. Az irgalom rendjében pedig mindig annak van igaza, aki irgalmasabb, tehát aki jobban és tisztultabban szeret! "Irgalmasságot akarok és nem áldozat-bemutatást"(Máté 9;13), mondottam egykor, és azt is mondottam, hogy Én vagyok az Igazság (János 14;5). Az egyetlen erkölcsi IGAZSÁG, vagyis azt az IGAZSÁGOT testesítettem meg, amelyet így fogalmaztam meg: "Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket" (János 13;34)!

            De ezt nagyon okosan kell tenned, mert nincs olyan intézmény, nincs olyan egyház, nincs olyan szervezet, amely ezt jó szemmel nézné! 19 /1829


Szeretnék hittant tanítani.

 

Kérdező: 2. Szeretnék hittant tanítani, de állapotom miatt elerőtlenedek e téren.

HANG: 2. A hitoktatást kétségtelenül csak ott tudod vállalni, ahol a helyi lelkész melléd áll. Bár három-négy gyermekkel saját otthonodban is vállalhatod azt, hogy így foglalkozz gyermekekkel. De ehhez szintén kell engedélye annak, akivel együtt élsz.

            Az nem megoldás, hogy visszahúzódol. Meg kell találnod szereteted kiáradásának azt az útját, ahol tanúságot tudsz tenni Mellettem!

            Amikor imádkozol, olyankor különösen EGY vagyok veled. Ezt tudatosítsd magadban! 12 /1039

 

Kérdező: SZERETNÉK HITTANT TANÍTANI.

            Szeretnék a Bibliával főiskolai szinten foglalkozni.

HANG: Kereső ember vagy, és úgy gondolod, hogy fontos lenne olyan iskolai végzettséget szerezned, amely hátteret biztosíthatna neked arra, hogy Rólam taníts másokat.

            Kereső nyitottságodat szüleid azért nem nézik jó szemmel, mert attól tartanak, hogy te nem azt fogod követni, amire ők neveltek.

 Meg kell mondjam neked, hogy valóban nincs értelme háborút előidézni otthonodban emiatt. De azt is meg kell mondanom, hogy ha valóban nem Rólam, hanem Engem akarsz tanulni és tanítani, akkor kikerülhetetlenül szembe fogsz kerülni szüleiddel. Bizony, igazat mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem komolyan akar képviselni (Máté 10;36).

 Ha valóban érdekel téged az, hogy Én ki vagyok, akkor ajánlok neked egy három (4) kötetes tanulmányt, amely ma a legreálisabban tárja elétek azt, hogy Én ki vagyok. Ha ezt áttanulmányozod, akkor sokkal jobban fogsz ismerni Engem, mint bármilyen hittudományi főiskolai előadásokból megismerhetnél. E művet egy olyan hiteles piarista pap írta, akit az ateista rendszer halálra ítélt, majd az ítéletet életfogytiglani börtönre változtatta. E három (4) kötetes mű címe: "Keressétek az Isten országát!"(KIO). A könyveket a bokorportal@bokorpotal.hu e-mail címen, ill. a Bokor Egyesület postacímén lehet megrendelni: 1012 Budapest, Attila út 113. 3.14. Ugyancsak itt rendelhető meg a "Merre menjek?" című középiskolás hittankönyv is, amely a KIO tömör foglalata. (Ez utóbbi kb. 350 Ft.)

 Azt ajánlom, hogy előbb e könyveket tanulmányozd át, és csak utána foglalkozz a különböző vallási felekezetek tanításaival. Ha így teszel, akkor van reményed arra, hogy rendet teremts a fejedben, és azt meg is tudd őrizni. Ha nem így teszel, akkor csak egyre nagyobb kavarodást, egyre több olyan tanítást fogadsz be, amelyek nemcsak szüleiddel, de előbb-utóbb Velem is szembe fognak állítani.

            Jó szándékod mindenképpen dicséretre méltó! 24 /2449

 


 

Hitoktatás

 

 

Jézus véleménye a hitoktatásról és katolikus iskolákról.

 

Kérdező: Uram! Az egész ország tele van a Dabas-Sári iskolaüggyel. Mi erről a véleményed?

HANG: Csak azért válaszolok, mert előhoztad e témát. Egyetlen szót sem szólnék különben erről. Halld hát, amit mondok:

            Az egész hitoktatás el van rontva nálatok. E téren, amit csináltok, és ahogyan csináljátok, azt nem lehet jól csinálni. Egyszerűen nem lehet.

            Ahhoz pedig, hogy fönntartsatok egy olyan iskolát, amelyben még a betűvetést is egyházatok adminisztrálása alá akarjátok helyezni, hát ez olyan kívánság, mely arról tesz tanúságot a világ előtt, hogy Velem nemigen tudtok mit kezdeni.

     Nagyon szeretem, és nagyon sajnálom azt a gyermekemet, akinek ilyen keserves leckéből kell megtanulnia azt, amiért Engem keresztre feszítettek.  Ennek a leckének tartalma pedig az, hogy az Isten országa és annak igazsága nincs még birtokotokban, ezért keresni kell. E keresés vállalásához van kötve az a többi mind, amire szükségetek van.

     Mit jelent ez ebben az esetben? Azt jelenti, hogy az iskola lehet marakodás tárgya, lehet gyűlölet forrása, és lehet a lelki eltompulás helye. Míg az Isten országának keresése jelen esetben is éppen a lemondás útja.

            Azt mindenki tudja Rólam, hogy Én tanítottam templomban, imaházakban, utakon, tereken, folyó és tó partján, de iskolában soha. Engem hatékonyan tanítani csak házaknál, családoknál, baráti beszélgetések kapcsán, és olyan csoportok összejövetelein lehet, ahol Lelkem teret kap arra, hogy korlátozások nélkül érvényesüljön.

            Az iskola, még a legoptimálisabb esetben is, olyan látszatot kelt a külső szemlélőben, hogy a Velem való foglalkozás egy lehet a sok közül, de azért a fontosságot tekintve elmaradok a többitől.

            Lehet Belőlem tantárgyat csinálni, de lelkileg nem kifizetődő. E kijelentés nincs ellentétben azzal, hogy mindenki azért van a világon, hogy Engem megismerjen.

            Abban az esetben, ha a hittanórák tartalma az lenne, hogy a többi órák anyagát Velem hogyan lehet kapcsolatba hozni, akkor értelme lenne annak, hogy van iskolában hittanóra. De ilyen hittanórákba nem mennének bele a többi tantárgy tanárai. Nem, mert nem mondhatnák világnézetileg semlegesnek az ilyen iskolát.

     Valójában nincs is világnézetileg semleges iskola, mivel nincs világnézetileg semleges tanár sem.

            A katolikus iskoláknak pedig azért kell ellene mondanom, mert az ilyen iskolákban sem engedélyezik az Engem tanítást, csupán a Rólam szóló katolikus tanítást. E kettő pedig nagyon nem fedik egymást. Kétezer év távlatából ez eléggé egyértelmű. Ezt persze más felekezetről is éppen így el lehet mondani, csak még nem lehet kétezer évről beszélni.

            Ha te, a katolikus pap, a fentiekkel nem tudsz egyetérteni egészen, - ezt olvasom ki most lelkedből, - akkor csak sajnálni tudlak. 1 /60

 

 

Jézus véleménye az iskolákról és egyházi iskolákról

 

Kérdező:  Mit kéne tenni, hogy iskolákban is találkozzanak a tanulók a másvilági dolgokkal?

HANG: Valamit a papokkal kapcsolatban említett logikáról. Édes Gyermekem! Az Én országomban nincsenek papok és nem-papok. Itt olyan ember-lelkek vannak, akik vállalták azt, hogy egymásnak testvérei legyenek. Ezáltal vagyok Én is nekik a testvérük. Mint tudhatod, Én magam sem tartoztam papi nemzetséghez. Ti csináltatok Belőlem papot, sőt főpapot. Én az akkori Kaifás helyébe Kéfást tettem, de nem azért, hogy valami papi funkciót alakítson ki magának, hanem azért, hogy sziklaként legyen Velem együtt alapja annak a szeretet-országnak, mely Velem és Általam elérkezett hozzátok. - Mindazok, amit ti iskolákban tanítotok és tanultok, olyan talentumok, melyeket mint lehetőségeket föl kellene használnotok országom felismerésére és megvalósítására. Sajnos az ősellenség számotokra éppen az iskolákban, a tanárokban törekszik legnagyobb erőt kifejteni Ellenem. Nem annyira direkt, inkább indirekt módon. Bizony az iskolák gyakran olyan ördög-műhelyek, melyekben a leghatalmasabb főigazgató, a legerősebb tanerő e világ Fejedelme, és nem az a szándék érvényesülése, hogy Velem egyre szorosabb kapcsolatba kerüljenek a diákok. Ahol pedig, különböző egyházi iskolákban, látszatra Engem és Rólam tanítanak, ott is az a fontos, hogy megtanulják, megtanítsák, milyen módon lehetne összefogni, együttműködni az e-világ fenntartásának, kényelmessé tételének érdekében az e-világ fejedelmeivel, tehát Fejedelmével.

            Gyermekem! Csak személytől személyig jutva van némi reményetek arra, hogy Országom láthatóvá váljék köztetek. Intézmények erre alkalmatlanok.  4 /274

 


 

Jézus véleménye a hittudományról, hitoktatásról

 

Kérdező: 1. Jól döntöttem-e, mikor családom mellett döntöttem?

       2. Hogyan tovább?

       3. A templomba járásról szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: Neked feltétlenül férjed elgondolását kell magadévá tenned a jövődet illetően. Semmi jó nem származik abból, ha más utat választasz. Meg kell tanulnod, hogy Nekem nem a te munkád kell, hanem te kellesz. Akkor vagy igazán az Enyém, ha férjed helyesli életviteledet. Ez mindaddig igaz, amíg ő vállalja melletted az életet. Adj hálát, hogy eddig sikerült téged megmentenem a hittudomány és a hitoktatás gondjaitól. Gondolj a papotokra! Ő végzett hittudományt, és hol tart a szeretetben?

            Az a hittudomány, mely jelenlegi egyházatok intézményét jellemzi, nagyon távol áll a szeretet gyakorló iskolájától. Többet árt, mint használ. Pedig nem kellene ennek így lennie, de így van! Ott, ahol a bárányok megkérdezése nélkül, felülről helyeznek pásztort a nyáj élére, ott valóban birkáknak tartják a híveket azok az emberek, akik magukat pásztornak gondolják. Örülj annak, hogy nem kell közéjük keveredned.

            De tanulnod kell! Komolyabban kell venned a Szentírás olvasását, az elmélkedéseket, azokat az imákat, melyek átjárják nemcsak értelmedet, de szívedet is. Többet kell Velem beszélned, és másokkal Rólam. Többet kellene nevemben hálát adnod a mennyei Atyának, és komolyabban kellene kérned Lelkem kiáradását életedre.

            "Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik ezt kérik!"-mondtam (Lukács 11;13). Ezért kellene imádkoznod minden nap. Neked nagy szükséged lenne olyan istenélményekre, melyek bensőleg szabaddá tudnának tenni az egyházatok emberarcának torz vonásaitól.

            Semmi értelme olyan templomba járni, ahonnan nem a szeretet és béke légkörét viszitek el magatokkal. Komolyan rá kell ébredned arra, hogy nem vagy már gyerek, akit csak úgy fel lehet pofozni lelkileg a templomban. Neked nem nyakörvvel a nyakadban kell hitoktatást végezned, hanem az Én Lelkem irányítása alatt kell tanúságot tenned mellettem úgy, hogy az vonzó legyen azok számára, akik már rég kiábrándultak a papi basáskodásokból, s ugyanakkor nem akarják magukat elkötelezni olyan szektáknak, melyekről érzik, hogy tiszavirág életükkel úgyis hamarosan lecsengenek, s csak az marad meg belőlük, ami Velem azonos bennük. Ez utóbbi pár szó természetesen érvényes a ti egyházatokra is!

            Csak a vak nem látja, hogy a hatalmaskodó egyházi intézmények ideje már lejárt a gondolkodó emberek szemében, mikor vallásról van szó. Ma már sem máglyákat nem tudnak gyújtani papjaitok, sem börtönökkel nem tudnak ijesztgetni benneteket. Igazán már a pokollal sem, mert egy gondolkodó ember, aki papjaitok életét szemléli, ezekben annyi kivetnivalót talál, hogy komolytalannak érzi a kárhozattal ijesztgető szavak súlyát szájukból. Gondolkodó emberek tudják, hogy Istennek nincs szüksége sem papokra, sem hívekre. Az embereknek van szükségük Istenre, Akihez ma könnyebben kerülnek közvetítő nélkül, mint a mai úgynevezett főközvetítőkkel.

            Ne érts félre! Tudom, hogy szükségetek van lelkészekre. De nektek kell eldöntenetek, hogy kik legyenek azok, akik segítségében bizakodhattok. Vagy inkább így mondom: Rajtatok keresztül akarom Én szolgálatban mellétek állítani azt, akit e feladatra fölkérek. Vagytok már olyan nagykorúak, hogy erre fölhasználhatlak benneteket.

            Vallási vezetőitek annyira leváltak a ti életetek vonaláról, hogy meg sem értik ma már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, hogy adományaim gyümölcsözően működni tudjanak bennetek.

            Tanácsom tehát ez: Örömmel adj hálát, hogy nem sikerült hivatalosan hitoktatóként működnöd! Maradj családodnál, s ne félj a jövőtől.! Míg férjed melletted áll, te ne akarj semmiféle tudománnyal foglalkozni, csak azzal, hogy Engem, a rendelkezésedre álló könyvek alapján jobban megismerj, megszeress! Kérd a Szentlélek betöltését, melyben részesülnöd kellett volna a bérmáláskor, hogy olyan lelki szabadság állapotába kerülj (2. Kor. 3;17), amely lelki adományaim működését lehetővé teszik benned. 6 /475

 

 

Kérdező: 1. Miért nem úgy tanítják a hittant gyermekeinknek, hogy tisztában legyenek Jézus tanításával?

HANG: A gyökérprobléma az, hogy nem ti tanítjátok gyermekeiteket hittanra! A papoknak csak azt szabadna vállalni, hogy a felnőttek által felmerülő kérdéseitekkel foglalkozzanak. Ha ez volna a gyakorlat, akkor tudnátok, hogy miért kell templomban esküdni, azt is tudnátok, hogy a búcsúhelyek mire valók, azt pedig főleg át tudnátok élni, hogy mit jelentenek e szavak: "Békét adok nektek. Nem amint a világ adja, adom Én nektek!" Igen, mert annak van szívbékéje, aki lelkiismerete szerint cselekszik, s annak van világbékéje, aki megadásra készteti embertársát.  15 /1430

 


Kérdező:  Hittanosaim közül kevesen jönnek szentmisére.

HANG:  A szentmisére járás önmagában semmit nem jelent! E téren a szentmisére járók érdeklődésének és az egyházi intézkedéseknek van döntő szerepe. Az utóbbi a döntő!

            Ha az egyházi intézkedések olyanok lesznek, amelyek fel tudják kelteni az érdeklődést a szentmisén való részvétel iránt, akkor az érdeklődők el fognak menni a szentmisére.

            Az nem felel meg a valóságnak, hogy nem a pap miatt, hanem Miattam kell szentmisére menni! Nem, mert ha nem lábmosó módon jelenít meg Engem a miséző pap, akkor Én nem is vagyok ott hatékonyan, építő módon! Akkor sem vagyok ott így, ha az ostya átváltozott! Ha a pap úgy van ott , mint aki legalább három évig önmagát szegényítve, senkinek nem ártva, mindenkinek megbocsátva jár hívei között, és a szentmisén úgy van jelen, mint lábakat mosó,  tehát úgy, mint Én, és nem hatalmi tekintély megtestesítőjeként, akkor ez a probléma megoldódott!

            Ne legyen tehát lelkiismeretfurdalásod amiatt, hogy az Én kedvemért sem járnak templomba hittanosaid, mert ez nem így van! Majd ha a pap az Én kedvemért jár misézni, és ez látható is lesz rajta, és ez csak akkor fog megtörténni, ha a pap a templomban, tehát az Én szentségi jelenlétemben érzi legjobban magát és nem a tévé, vagy más szórakoztató események szituációiban, akkor el fog indulni valami pozitív fejlődés a hittanosok szívében is! Addig csak egy terméketlen hagyomány, egy külső hatalmi tekintély, egy metafizikai vágyat kielégítő érdekes szertartás marad csupán a szentmise! És ebből Én, köszönöm szépen, nem kérek!

            Te ne a templomba járást szorgalmazd, hanem az Én életem értelmét, vagyis annak a szeretetnek megélését, ami Bennem megjelent közöttetek: senkinek soha nem ártani, mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség kínálkozik! Ha ezt teszed, akkor megtetted azt, amit neked megtenned kötelességed.

            A szentmisére járás, mint mondottam, az egyházi rendelkezéseknek olyan hatékonyságán fordul, amelyek képesek lesznek majd a papokat belülről Hozzám segíteni, és ahol ezt a papok meg is fogják tenni.

            Amíg parancs a templomba járás, amíg fizetni kell, hogy valakinek szándékát kihirdető módon is bejelentsék egy szentmisén, addig csak ott van remény a szentmisére járásra, ahol ezt nem megtérésre, hanem olyasmire használják, hogy Engem próbáljanak manipulálni vele!

            Drága Gyermekem! A személyes kapcsolat Velem nem a szentmisén kezdődik, hanem ott koronázódik meg! Ezt nagyon fontos tudnod! Én nem megtéríteni vagyok a szentmisén, hanem a megtérteket táplálni! És ez nagy különbség! Előbb meg kell térni, és csak utána lehet hatékony módon értékelni a szentmisét. A fordítottja nem megy! És itt minden a pappal kezdődik! A hívek jelenlétének szándéka csak folytatás! Ne erőltessétek a szentmisén való részvételt olyan templomban, ahol a pap saját életében nem Engem akar megjeleníteni! Ahol pedig Engem akar életében megjeleníteni, ott nincs szükség az erőltetésre! 16 /1573

 


 

 

Kérdező: 1. Hittanra járni nem akaró gyermekeimnek nem ártottam azzal, hogy mulasztással vétkeztem ellenük?

HANG: 1. Mindenki önmagáért felel. A te mulasztásaidért te felelsz. Ha felismered mulasztásaidat, és igyekszel jóvátenni azt, amit elmulasztottál, akkor Én még mulasztásaidat is javadra tudom fordítani. Gyermekeid semmiféle erkölcsi hátrányt nem szenvedhetek olyasmi miatt, amiről nem tehetnek. Tehát boldogságukat nem érintheti másnak a hanyagsága. Ne feledd: az istenszeretőknek minden javára válik! 15 /1392


 

HANG: 3.  Az, hogy nem jártál hittanra, nem voltál elsőáldozó, bérmálkozó, semmiképpen sem jelenthet erkölcsi hátrányt számodra. Nem vesztettél semmit, mert nem tehettél erről. Senki nem marasztalható el olyasmi miatt, amiről nem tehet. Attól a pillanattól kezdve, hogy elfogadtál Engem, te pontosan úgy az Enyém vagy, mint az, aki már öntudata első pillanatától együtt él Velem! Aki pedig az Enyém, azt Én úgy formálom, ahogy jónak látom! Múltad semmiképpen sem akadályozhat meg tehát téged abban, hogy Lélekkeresztség által átvedd Tőlem azt a szerepet, amit neked Én már öröktől fogva kigondoltam!  19 /1876