Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Inga

 

Kérdező: Uram! Egy fényadó, ingával foglalkozó testvéremet hozom Eléd. Olyan látó-képessége van, mely által szinte minden gyűrődésben arcok jelennek meg számára.

HANG: … Engem nem, de téged, ingádat megzavarhatják ártó erők. Kérned kell angyalaim segítségét. Ők szívesen segítenek ott, ahol ezt kérik.

    A fényezés sok pozitív energiát képes mozgósítani embertársaid érdekében. De az ingára való ráhagyatkozással óvatosan kell bánnod. Az inga önmagában nem képes úgy Rám hagyatkozni, hogy általa bárkit is tévedhetetlenül vezetni tudnék. Erre a lelkiismeret való. Az inga, mivel külső és benső sugárzásokra, rezgésekre reagál, azért ki van téve olyan zavaró erőknek, melyek éppen nem a szeretet és szeretés irányát kívánják követni. Ezért e téren igen nagy a bizonytalansági tényező. Én sohasem lehetek egy inga mozgásának feltétlen ura. Ezért ott mindig megvan a tévedés veszélye, mely csak megfelelő kontroll által csökkenthető. Vedd tudomásul: nincs csalhatatlan ingázó, csupán többé-kevésbé tévedő ingázó van. Használhatod tehát nyugodtan ingádat, de az általa kapott információkat más úton is meg kell próbálnod mérlegelni.   4 /271

           

 

Kérdező: Ingámon ártó erő van. Gyógyító kristályrudam kezelését hogyan tudom megtanulni?

HANG: Ingádat tedd félre, a kristályrúdról és annak használatáról pedig a következőket mondom:

   A kristályrúd a maga természete szerint olyan megkötött energiákkal rendelkezik, melyeknek sugárzása nem szorul különösebb, megtanulandó módszerek kidolgozására. Tehát magának a kristálynak önmagában van sugárzása, rezgésszáma. Ha azzal a dimenzióval, melyben Én érzékelhetően élek, amit ti túlvilágnak neveztek, akarod kapcsolatba hozni, akkor nem kell mást tenned, mint imádkozni fölötte és kérni rá az Én erőmet.

    Olyan ez, mint mikor valaki vizet szentel. A szenteltvizet sem szükség felszentelt papnak létrehozni. Én minden gyermekem imáját meghallgatom, ha olyat kér, ami hasznára válik a lelkeknek. Kérd tehát áldásomat arra a kristályra, s hidd el, semmivel sem leszel hátrányban azokkal, akik súlyos pénzeket adnak ki azért, hogy kristályukat eredményesen tudják használni. Engedd, hogy az Én Lelkem legyen a te Mestered. Irányítson Ő, s akkor nemcsak kristállyal, de egy fapálcával is csodákat fogsz tudni tenni. Sem Nekem, sem apostolaimnak nem volt kristályunk, nem volt ingánk, de volt áradó szeretet a szívünkben, és volt olyan hitünk, mely a hegyeket is képes volt megmozgatni. Ezek nélkül a legcsodálatosabb kristály, a legdrágább tanfolyam sem ér fabatkát sem.  4 /319

 

 

Kérdező: 4. Bízhatom az ingámban?

HANG: 4. Nem szabad feltétel nélkül semmiféle ingában bízni! Bennem kell bíznod!  10 /836

 

 

Kérdező: Ingámat valaki irányítja.

HANG: Mivel Én csak azt mondhatom, ami az igazság, ezért rövidtávon előfordul, hogy nem tűnik építőnek, buzdítónak és vigasztalónak az, amit mondok. De hidd el, hogy hosszú távon beigazolódik: érdemes figyelni Rám!

    Ingádat valóban nem te irányítod. Sajnos, egyre több olyan inga van, amelyet nem boldogító erők irányítanak. Ennek legfőbb oka az, hogy úgy nyíltok ki a szellemvilág felé, ahogyan nem szabadna kinyílnotok.

    Aki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni, annak benső, mély imában előbb át kell adnia magát NEKEM JÉZUSNAK! Aki ezt elmulasztja, az kiteszi magát olyan ártó, megtévesztő erőknek, akiket csak már későn lehet egyértelműsíteni, leleplezni.

    Normális körülmények között az inga a tudattalan világ jelzőkészüléke, s mint ilyen, tud pozitív információkat adni olyan dolgokról, amelyeket a tudati szint nem érhet el. Mivel te nemcsak ilyesmire akartad használni az ingát, így olyan erőnek adtad át a kormányzást, akinek benő világáról nincs biztos ismereted.

    Valamikor két fegyvert adtam kezetekbe: legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől (Máté 10;16-17). Ma ezt mondhatom: óvakodjatok a szellemektől mindaddig, míg angyalaitokkal nem biztosítottátok magatokat!

    Drága Leányom! Nagyon kérlek, kérd nagyon komolyan őrangyalaidat - több is van!- , hogy védjék idegállapotodat, és segítsenek abban, amiben segítségre szorulsz, vagyis abban, hogy mindenfajta kontrollálatlan kíváncsiságnak ellent tudj állni.

    Örülök, hogy felkerestél a HANG-médiumom által. Nagyon szeretlek, és nemcsak aggódom érted, de meg is teszek mindent, hogy aggódásom következménye olyan segítséget biztosítson számodra, amely erősíti önfegyelmedet, s nem az inga által, hanem az evangéliumaim által akarod majd formálni életedet.  12 /1016

 

 

Kérdező: 1. Inga segítségével kapcsolatba kerültünk a szellemvilággal, de nem érezzük, hogy jó szellemek lennének.

HANG: 1. A szellemvilággal való kapcsolatotok nem azért szűnt meg születésetekkel, hogy azt ti a földön megpróbáljátok újra helyreállítani. Velem kell helyreállítani a jó kapcsolatot, és akkor a szellemvilág lakói majd kiépítik azt a forródrótot veletek, amelyre szükségetek van. Mindannyiszor, ahányszor ti vagytok a kezdeményezők, s nem várjátok meg, hogy angyalaim nálatok bejelentkezzenek, vagy nem várjátok meg, hogy Én erre felszólítsalak benneteket, óriási pszichikai veszélynek teszitek ki magatokat! Egyszerűen kezelhetetlenné válik számotokra a "palackból kiengedett szellem"!  13 /1132

 

 

Kérdező: 3. Érdemes-e inga által kapcsolatba kerülni a szellemekkel?

HANG: 3. Egyáltalán nem érdemes ingával kapcsolatot keresni a szellemvilággal. Akkor cselekszel okosan, ha nem a szellemvilággal, hanem Velem akarsz élő kapcsolatot kiépíteni.   13 /1133

 

 

Kérdező: 4. Ingával tartom a kapcsolatot szellemi mesteremmel.

HANG: 4. Veszélyes dolog az inga! A szemtelen szellemek aránylag könnyen tudják befolyásolni. Minden kívülről jövő jelzés veszélyes.

     A legbiztosabb az, ha valaki hittel fordul a jó angyalok felé, és párbeszéd-imában társalog velük. Azok a gondolatok, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak, azok jó angyaloktól jönnek. De minden más: veszélyes!  13 /1215

 

 

Kérdező: 7. Fordulhatok Hozzád az ingámmal?

HANG: 7. Nem ajánlom az ingát, ha Hozzám akarsz fordulni. Az inga arra való, hogy tudatalatti világod jelzéseit regisztrálja valahogy. Én pedig csak a tudatos éned által tudok hatékony, békét felkínáló tanácsokat adni. Ez magyarul azt jelenti, hogy az első, és ezért a legfontosabb kegyelem számotokra a natúra, tehát a józanész! Az inga ezt általában kikerüli. És éppen olyankor kerüli ki, amikor a legjobban a józan eszed használatára volna szükséged.

    Az inga tud betegségeket megmutatni, de tud zavaró szellemi erőknek is játékszerévé válni. Ezzel számolnod kell!  14 /1271

 

 

Kérdező: 5. Sokféle módon kerestem már helyemet (jósok, inga, stb.).

HANG: 5. Egy igazsággal szemben sok hamisságot lehet felhozni. Egy helyes cselekvéssel szemben sok pótcselekvésnek tehetitek ki magatokat. A helyes, tehát az otthonra találás útjára nem a zsákutcák (jósok, inga, stb.) juttatnak el, hanem Én! Aki Engem céloz meg, az meg is talál, de aki azokat az utakat akarja végig járni, amelyek nem Én vagyok, azok sohasem érnek el Hozzám. Nem, mert számuk végtelen! A Hozzám jutás útja pedig csak EGY. ÉN VAGYOK AZ ÚT!, ÉN VAGYOK AZ ÉLET!

    Drága Gyermekem! Foglalkozz többet Velem! Én is szeretnék többet tenni érted, de ennek feltétele az, hogy foglalkozz Velem! Imáidban, olvasmányaidban, szeretetből áldozatot vállaló tetteidben sokat tudok segíteni neked abban, hogy át tudd élni a hazataláltság boldogító érzését!  14 /1342

 

 

Kérdező: Megbízhatom ingám irányításában?

HANG: Ami veled történt, az azért történt, hogy tudj tanúságot tenni. Mint tudod, a tanításhoz tanulás, a tanúságtevéshez megtapasztalás kell. Mindkettő nélkülözhetetlen ahhoz, hogy épüljön, szépüljön benső és külső világotok.

 Kértem tanítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet (Máté 28;19). Ezért kellett tanulniuk. De kértem őket arra is, hogy ne menjenek sehová, hanem várják meg, amíg a tanúsághoz szükséges ERŐT meg nem kapják (Lukács 24;49)!

    Az inga morális kérdések eldöntésére nem alkalmas, mivel tudattalanod határozza meg ingád mozgását, s a tudattalan, sajnos, nem sajnos, ki van téve ártó erők hatásának is! Ezért mondhattam jó szándékú tanítványaimnak is, hogy nem tudják, milyen lélek van bennük, amikor átkot akartak mondani Szamariára (Lukács 9;55)!

    Kell tehát a tanulás, hogy rend legyen a fejedben, és kell a megtapasztalás, hogy erő és élet legyen a fejedben lévő rendben.

    A nem morális kérdésekben sem szabad vakon az ingára hagyatkozni. Ingától kaphatsz megerősítést, és kaphatsz olyan közlést, amely óvatosságra int. Józan eszedet soha nem kapcsolhatod ki, ha azt akarod, hogy Lelkem eszköze tudj maradni! Hogy is volna kikapcsolható az értelem, a tudomány, a tanács, a józanság, a bölcsesség Lelke érdekében az, ami által működni akar Lelkem benned!?

    Te kaptál Tőlem érzékeny ráérző képességet arra, ami másnak csak sok értelmi próbálkozás és csalódások sorozata után és által világosodik meg. Adj ezért hálát! A hála és dicsőítés nagyon tudja nyitogatni és tisztítani azokat a benső szemeket, amelyek, bár tükör által és homályban, de látnak Engem!

    Egy fát valóban a gyümölcséről lehet megismerni. De emberre vetítve a hasonlatot, fontos tudnod, hogy főleg a lelki gyümölcsök azok, amelyek a jó fán teremnek. E gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5;22-23-ban. Ezek mindegyike szükséges ahhoz, hogy egy fát jó fának lehessen minősíteni az Én mércém szerint!

    Nagyon örülök neked, és Én, a te tiszta örömöd örök forrása akarok maradni!  20 /2000

           

 

Kérdező: 2. Mikor fogom megkapni az álmomban kapott képet?

HANG: 2. Az álmokban átélt valóságok általában olyan szimbolikus képek, amelyek nem formailag, hanem tartalmilag értendők. Amint az inga, ha valaki jól bejáratja, akkor érvényes információkat tud küldeni a tudattalanból a tudatba, úgy vannak szimbólumok, amelyeket gyárthattok magatoknak. Pl. Valaki elhatározza, hogy virágzó fát lásson álmában, ha másnap kellemes események várnak rá. A kellemetlen élmények pl. egy letört faággal jelezzék előre magukat. Egész szimbólum-rendszert lehet építhetek így ki magatoknak, s ez olyan lehet a tudatos értelemnek, mint a messzelátó a szemnek.  27 /2729

 

 

Kérdező: 2. Lehet olyan ingám, amelyet jó szellemek irányítanak?

HANG: 2. Nincs olyan inga, amelyet csak boldogító erők irányítanak! A Szentlélek nem külső eszközök által boldogít, hanem a gondolkodás­-átalakítást vállalva, segít abban, hogy Isten ereje, a te erőddel közösen, az egyetlen CÉLT, ami a boldog örökélet, megvilágítva előtted, ÚTON tartson téged.  36 /3790