Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jel magamon. Egy magamon észlelt jelről kérdezek.

 

 

Kérdező: Valaki, aki lát a harmadik szemével, egy aranykeresztet lát rajtam. Mit jelent ez?

HANG: Immár kétezer éve a kereszt az Én győzelmi jelvényem. Azáltal vált azzá, hogy ezen, mint egy küzdőtéren, végső győzelmet arattam az Ősellenség felett. Most elmondom, mit jelent rajtad e jel.

    Mint tudod, egy küzdőtéren a versenyzők teljesítményük szerint vagy bronz- vagy ezüst- vagy aranyérmet kapnak.

    A te életed küzdőterén a rajtad harmadik szemmel látható aranykereszt azt jelenti, hogy  nem elégedhetsz meg az első helynél kevesebbel. Nem azért arany hát a rajtad lévő kereszt, mert már elérted, hanem azért, mert megelőlegeztem bizalmammal neked ezt a helyezést. Vigyázz! Ne használj olyan doppingszert, melynek minősége nincs harmóniában Velem, áldozatokat vállaló szeretetemmel. Az első hely még nem véglegesített számodra. Még CÉL, mely felé törekedned kell. Én nem csupán azóta ismerlek és szeretlek, mióta megszülettél e földre. Jelen életed és jövőd sorsa nagyban függ attól, hogy mennyire leszel körültekintő, együttérző azokkal, akiket ti kis embereknek neveztek, de az Én szememben egyáltalán nem azok. Újra mondom: VIGYÁZZ! Az éberség nem feszült figyelmet jelent most, hanem olyan Hozzám simulást, melyből ráérezhetsz, hogy problémáid közepette is veled vagyok, és szíved békéjét igyekszem biztosítani csakúgy, mint értelmed frissességét. 4 /333

 

 

Kérdező: 3. Mit jelent a fejtetőcsakrán megjelenő jel?

              4. Feladatomról érdeklődöm.

HANG: 3. Nem akarlak megijeszteni, de fel kell hívnom a figyelmedet arra, hogy az a terület, amelyet te olyan nagyon magabiztosan vélsz kezelni, sokkal nagyobb óvatosságot igényel. Tér-idő dimenzió fogalmaiba akarsz olyan valóságokat öltöztetni, amelyek e keretet nem viselhetik el. A szimbólumoknak éppen az a lényege, hogy lehetőségek. Lehetőségek arra, hogy különböző időben, különböző helyeken különböző gondolatokat juttassanak kifejezésre.

     4. Sokkal többet kellene foglalkoznod Velem, evangéliumaimmal, mint a szellemvilággal! Sokkal többet kellene kérned angyalaimat, hogy álljanak melletted, segítsenek, mert kezded elhitetni magaddal azt, hogy te tisztán látsz ott is, ahol minden földi halandó, akár ébren van, akár nem, csak tükör által és homályban képes látni.

    Most még van időd és van lehetőséged arra, hogy megálljt parancsolj magadnak, mert különben idegosztályra kerülhetsz.

    Feladatod tehát az, hogy nagyon józanul, Velem kezdj komolyabban foglalkozni. Velem, aki egyedül vagyok az ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET! 7 /547

 

 

Kérdező: Egyik éjjel szimbólumok jelentek meg a kezemen, melyeket nem tudok megfejteni.

HANG: Több momentumra is reagálnom kell. Az egyik a templom, a másik a gyertyaláng, a harmadik a gyógyítás, és a negyedik a kapott jelek.

     A templomokban ma valóban nem sok helyen árad az a szeretet, amelyet Én hirdettem, és méltán elvárhatnék. Valóban nem azt halljátok legtöbb alkalommal, ami épít, buzdít és vigasztal, tehát lelkileg gyógyít benneteket. Valóban csak azoknak tudom ajánlani a rendszeres templomba járást, akik tudják a módját annak, hogy hogyan lehet ott Velem közvetlenül találkozni. De azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy vasárnap különös módon akarj időt tölteni Velem, és semmiképpen sem kevesebbet, mint azok, akik templomba járnak, hanem  e napon feltétlenül többet!

     A gyertya lángja nemcsak rossz szellemek jelenlétekor kormoz. Gyakran van így a jó szellemek jelenlétekor is, gyakran van olyan, hogy rossz szellemek vannak jelen, s mégis gyönyörűen égnek a gyertyák! E téren az általánosítás egészen biztosan az ördögtől van! Ha Én ilyen értelemben jelzést akarnék adni, azt előre egyértelművé tenném benned, és csak egyes esetre vonatkozóan tenném!  Én nem szoktam fölöslegesen csodákat tenni. Nemcsak különböző gyertya anyagi összetétele lehet különböző, hanem ugyanaz a gyertya is más-más összetételű lehet különböző részeiben. Most nem is beszélek arról, hogy milyen csekély és emberi érzékekkel nem is érzékelhető légmozgás is mennyire tud egy ilyen kis lángocskát befolyásolni.

    A gyógyítással kapcsolatban jól látsz. A lélek sebei bizony gyakran kiverődnek a testen és annak funkcióinak zavaraiban. Az a szeretet-energia, amely képes hatékonnyá tenni az Én jelenlétem áldását, mindig rendelkezésére áll azoknak, akik hisznek jelenlétem gyógyító erejében, és vállalják az irgalmas szeretet befogadását magukba. Tehát akik fontosnak és lényegesnek tartják azt, hogy irgalmasságot, megbocsátást gyakoroljanak.

    A szimbólumokkal kapcsolatban most meg kell elégedned annyival, hogy pár éve elkezdték angyalaim megjelölni azokat, akikkel együtt tudnak majd dolgozni a közeljövőben a Föld megmentése érdekében. E jelek megfejtésének majd akkor lesz komoly jelentősége. Most legyen elég számodra az, hogy te is ezek között a megjelöltek között vagy.  8 /595

 

 

Kérdező: A TISZTA ENERGIÁRÓL

HANG: A TISZTA ENERGIA globális mértékben megvalósítható, de az más kérdés, hogy ezt te fogod-e megtenni. Vannak olyan bolygók, ahol ezt már régen megvalósították. Ezeknek segítségére számítani lehet, de jelenleg a földi élet gátlástalan erkölcs­telensége nem teszi lehetővé ennek létrejöttét. Sajnos, ami nem elret­tentő az energia-mezőben, az nem talál szponzorokat köreitekben. Ez van.

    Vannak már megjelölt személyek, akik alkalmasak lesznek arra, hogy küldötteimmel együtt dolgozva megújítsák a föld színét. De küldötteim még nem jelenhetnek meg látványosan közöttetek, mert nincs meg hozzá a megfelelő erkölcsi légkör.

     Most nem mondhatok mást, csak azt, hogy sok kín-keserv után, hamarosan megtisztul a földi élet, és hosszú időre meghatározó lesz az, amivel te most foglalkozol.  8 /596

 

 

Kérdező: 1. Mit jelent homlokomon a jel?

HANG: 1. Valóban vannak jelek, inkább így mondom: szimbólumok, melyeket hordoznotok kell, és amelyeket csak a szellemvilág szellemei és a földön azok láthatnak, akiknek munkájához e szimbólumok ismerete szükséges.

    Neked nem kell ezzel törődnöd, de nem árt, ha tudsz róla. Őrangyalaidnak a te szimbólumod jó eligazítást ad arra, hogy hatékonyan tudjanak segíteni neked azok, akik látják rajtad e szimbólumot. 13 /1164

 

 

Kérdező: 2. Angyalaid megjelöltek engem?

HANG: 2. Angyalaim rendelkezésedre állnak, hogy segítsenek neked növekedni a szeretetben, ha erre kéred őket. 15 /1416

 

 

Kérdező: 6. Miért szükséges a szellemvilágban a megjelölés?

HANG:  6. A megjelölés, mint szimbólum, nem szükségszerűen fizikális jelet jelent. A földi életben a szimbólumok, jelvények, a szóban, írásban közölt analógiák, a zene nyelvén közölt élmények azok az eszközök, amelyek valamit érzékeltetni tudnak abból, hogy hogyan látnak benneteket és hogyan kerülnek egymással kapcsolatba a szellemvilág lényei. 15 /1461

 

 

Kérdező: 1. Egy magamon észlelt jelről kérdezek.

HANG: 1. Ha fiziológiai okon kívül bárkivel is történik valami megjelölés, akkor angyalaim mindig tudatják azzal, akit megjelöltek, hogy miért történt az. Igen, mert soha nem a jel a fontos, hanem a tartalom, amit a jel jelez! Amint a betűk sem érnek szinte semmit önmagukban. De ha mondattá formálódnak, akkor maga a mondat hordozza a tartalmat. Így van ez a jelek tartományában is

 Fölösleges fantáziálnod tehát a jellel kapcsolatban, mert azt a szerepet, amelyet Lelkem neked szán, feltétlenül és félreérthetetlenül tudatja veled akkor, amikor ennek eljön az ideje! 18 /1712

 

 

Kérdező: 1. Miért kaptam jelet a homlokomon?

HANG: 1. A test olyan "műszerfal", amelyen meg szoktak jelenni a léleknek olyan elhatározásai, döntései, amelyek a szellemvilágból eredő forrásból táplálkoznak.

    Minden olyan jel, amely akár a homlokon, akár más testrészen megjelenik, csupán azt jelzi, hogy lelketek kapcsolatban áll a szellemvilággal. E kapcsolat tartalma, ha jó szellemekről van szó, akkor előbb-utóbb feltétlenül egyértelművé válik. Ha nem jó szellemekről van szó, akkor csak zavart okoz, s szinte megfejthetetlen, és feleslegesen, komoly időt vesz el attól, aki foglalkozik vele.

    Válaszom tehát első kérdésedre ez: Ne tégy hangsúlyt e jelre!   29 /2942

 

 

Kérdező: EGY AKAROK LENNI JÉZUSSAL A SZENVEDÉSÉBEN IS!

     Szeretnék részesülni Jézus szenvedésének jeleiben.

HANG: Nagyon természetesnek tartom, hogy amit te kérsz, szíved Irántam való szeretetére hallgatva, nem gondoltad, mert nem is gondolhattad végig, mit is jelentene ez környezetednek, mit is jelentene ez mások számára!

     Tudnod kell, hogy amikor Én, a te Jézusod, valami külső jellel is megjelölöm enyéimet, akkor ezt mindig olyankor teszem, amikor a NAGY-EGÉSZ, tehát az összemberiség javát tudom szolgálni ezzel. Még soha, senkinek nem adtam stigmákat azért, mert valaki ezt kérte! Inkább ennek fordítottja történt! Én, Jézus, voltam az, aki kértem szeretettel egyesektől, hogy vállalják fel az ilyen adományomat is. Így tettem Sükösd községben is, ahol az egyik leányomat kértem fel arra, hogy élje át látványos módon az Én keresztutamat.

     Azt megígérhetem, hogy lelki szenvedéseimben részesíteni foglak. Ezt a te és tieid lelki fejlődése érdekében teszem. De ne félj! Erőmet is mindig meg fogom osztani veled! Az Én erőm, a te erőd, bármi is történjék veled! 29 /2996