Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jóga

 

Jóga

 

 

Kérdező: Uram, akit most Eléd hozok, az benső bizonytalanságban él, s szeretne a Te szándékod szerint haladni előre.

            Agykontroll, jóga, szülő- és barátnő-kapcsolatai mind kérdője­leket támasztanak lelkében.

HANG: Problémáid nemcsak megalapozottak, de szükségszerűek is. Ezekre a benső birkózásokra azért van szükséged, hogy jobban kitisztuljon benned, mi az, ami meg­győződésed, és mi az, amit csupán ruhaként hordasz magadon. Mivel mindenkinek, így neked is, a meggyőződés szerinti élet felé kell törekedned, ezért ébrednek benned a megválaszolandó kérdő­jelek.

     Az agykontrollal foglalkozni megfelelő mértékkel, az nagyon bölcs dolog. Tudnotok kell, hogy sok olyan képesség rejlik bennetek, melyeket még nem aknáztatok ki. E képességek megfelelő használata nagyon tudna segíteni benneteket abban, hogy lelketek harmóniáját, békéjét jobban elmélyítsétek. Sajnos, e képességekre is áll az a mondásom, hogy a világ fiai okosabban a maguk nemében a világosság fiainál, s így e képességeket ők nemcsak fölfedezik magukban, hanem használják is, és nem éppen a lelkek épülésére, hanem arra, hogy anyagilag, szellemileg a világosság fiai elé kerüljenek.

      Nagyon szétszórt a gondolkodásotok. Az agykontrol alkal­mas eszköz a koncentrált gondolkodás megtanulására.

     A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a természet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek befogadására.

            Mindkettő ismeretét és tapasztalatát föl kell használnod arra, hogy kitisztuljon előtted apáddal és barátnőddel való kap­csolatod.

            A te feladatod mindenképpen az, hogy benső szabadságot szerezzél. Ennek útja pedig egy speciális imádság. Rendszeresen kell könyörögnöd azért, hogy betöltődjél Szentlélekkel. /Lukács

11; 13./ Mert ahol a Lélek, ott a szabadság. / 2.Kor. 3; 17./ Ez az esemény nem történik észrevétlenül. Nagy lelki élményt fog jelenteni számodra, s mindent tisztábban és egyértelműbben fogsz látni. De nemcsak látni fogsz egyértelműen, hanem cselekedni is.

            Megáldalak, hogy tudj bizakodóan reménykedni szavaim beteljesülésében." 2 /124

 

 

Kérdező: 2. Szükségem van-e arra, hogy jógázzam?

HANG: 2. A jógázás nagyon széles skálán mozoghat. Ezért igennel, nemmel kérdésedre felelni nem lehet. Bizonyos testi és szellemi gyakorlatokra mindenkinek szüksége van, ha karban akarja tartani önmagát. A túlzásoktól óvakodnod kell! Mindent eszköznek kell használnotok a CÉL elérésére. A CÉL pedig az, hogy olyan életállapotot alakítsatok ki magatokban, amely legfontosabb feladatának a szeretni tanítást tartja. Amint szeretni cselekedettel és szóval egyaránt kell, úgy a szeretni tanítás is e két vágányon tud csak értelmesen haladni előre.   19 /1825

 

 

Kérdező: 1. Jóga-gyakorlatok által akarok erőhöz jutni. Jó ez?

HANG: 1. Nagyon okosan teszed, hogy energiákat magadba fogadó gyakorlatokat végzel. Az ezekre fordított idő nagyon megtérül! Az az ember, aki megfelelő önfegyelemmel rendelkezik, nagyon tudja segíteni azt a lelki fejlődést, aminek megvalósítására jöttetek le a földre. De nemcsak saját lelked fejlődését segíted így elő, hanem mindazoknak, akikkel együtt élsz, lehetőséget adsz példáddal, e fejlődéssel arra, hogy ők is vállalják a saját lelki fejlődésük útját.   25 /2456

 

Kérdező: 1. Szolgálhatom-e a Tajcsin keresztül az Istent!

HANG: 1. Istent szolgálni csak mások szolgálatán keresztül lehetséges. Ahhoz, hogy másokat hitben és alázatban szolgálj, szükség van arra, hogy önmagadat a lehetőséged szerint tartsd karban, vagyis szellemben, lélekben, testben töltekezz, meríts erőt. E töltekezésnek, benső megerősödésnek, a benső béke és harmónia elérésének rengeteg formája van. Ilyen például a reggeli és az esti párbeszédima, a kötött imák, a meditáció, a böjt, különböző elmélkedések, légző gyakorlatok, jóga gyakorlatok, amelyek valamilyen szellemiséghez, lelkiséghez kapcsolódnak, és azoknak a képi, érzelmi, tudati hatását önmagukban megjelenítik. Ezek a benső föltöltődésre, harmóniára való törekvések akkor érik el a céljukat, vagyis kapcsolnak össze az Istennel, ha a forma, amit választasz, megfelelő tartalommal van megtöltve. Ez igaz az imára és a Tájcsira egyaránt. Megfelelő tartalom nélkül mindez csak próbálkozás marad, és nem éri el azt a célt, amire kitalálták. Tehát számtalan eszköz van arra, hogy testedet, szellemedet, lelkedet pallérozd, de egyik sem válhat pótcselekvéssé, vagyis egyik sem pótolhatja azt a szolgálatot, amit cselekvő módon meg kell élned a másik ember, a kiszolgáltatott, rászoruló ember irányába. Az imát és mindenfajta gyakorlatot, technikát akkor töltöd meg helyes tartalommal, ha nem különböző benső harcokra irányul, hanem Velem, a te Jézusoddal való olyan találkozásra, amelyben mindig a Lélek gyümölcseiből meríthetsz erőt a holnap folytatására. A Lélek gyümölcsei pedig a következők: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hithűség, szelídség, önuralom (Galáta 5;22) az Én Lelkem által. Úgy ahogy Én tanítottam és mutattam be nektek kétezer évvel ezelőtt. Mert aki ebből él, azok ellen nincs törvény!   42 /4650