Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lustaság

  

Kérdező: Uram! Te nem békét jöttél hozni, hanem kardot. Hogyan kell ezt érteni?

HANG: Ti e szó alatt, béke, gyakran egészen mást értetek, mint Én. Az a béke, mely után ti vágytok, az valóban Nálam van. De köreitekben ez a béke nem közismert.

    Az Én békémet harc által lehet megszerezni, és harc által lehet megőrizni. De ebbe a harcba nem hal bele senki és semmi, csupán azok az egoista vágyak, melyek vagy mások legyőzését, vagy önnön lustaságuk kényelmét igyekeznek érvényre juttatni.

   Itt tehát olyan vágyak elleni harcról van szó, melyek nem Hozzám vezérlik e vágyak birtokosát, hanem önző vágyaik megideologizálására késztetik.

   Már említettem neked egy alkalommal, hogy az Én békém birtoklása olyan győztes oldal, ahol sohasem pihennek a fegyverek, ahol mindig, minden fegyver üzemel. Ezt annak idején e szavakkal fejeztem ki: Éberek legyetek, vigyázzatok!

   Tehát e szavak azok a fegyverek, melyek nem lehetnek rozsdásodásra kárhoztatva azoknak az életében, akik az Én békémet akarják megszerezni és biztosítani önmaguk számára.

   Szó sincs itt külső harcról! Arról van szó, hogy a bennetek lévő önzés vágya, AZ ÉLŐLÉNY. Te magad vagy az.

    Hasonlattal világítom meg azt az erőfeszítést, mely állapotszerű kell, hogy legyen, ha a győztes oldalán akarsz állni.

     Ha egy gumilabdát víz alá akarsz nyomni, akkor erőt kell kifejtened. Ha pedig ott akarod tartani, akkor állandósítanod kell ezt az erőkifejtést. Önző vágyaid, az a gumilabda."

   Uram! Én úgy tudom, hogy az elfojtott vágyak részben beteggé teszik az embert, részben pedig álarcot öltve, más formában újra felszínre törnek.

HANG: Jól tudod. Ha kicsit vártál volna, akkor folytattam volna az Általam elkezdett hasonlatot. Így most folytatom.

    A víz alá nyomott labda mentőövvé formálódik akkor, ha birtokosa nem csupán a labdával hagyja magát elfoglalni, hanem a labda felfelé törő energiáját felhasználva, szilárd partok felé veszi az irányt.

   Aki csak azzal bíbelődik, hogy a labda ellenállását legyőzze, az előbb-utóbb ebbe belefárad, belebetegszik, belepusztul. Aki viszont a felfelé törő önző vágyaknak energiáit süllyedő embertársai megmentésére irányítja, az éppen azáltal győztes, hogy állandóan harcol az önzés megideologizálása ellen, harcol az önzetlen jó cél megmotiválása által.

   Nincs gyenge, és nincs erős akarat. Az akarat az egy olyan kivitelező képesség, melyhez az erőt a vágyaktól kapja. A vágyak irányát és erejét pedig motivációk döntik el.

   Tehát visszatérve az előbbi hasonlathoz. Nem szabad haragudnod arra a nyavalyás labdára, mely természetének megfelelően nem óhajt víz alatt maradni, holott te nem engedheted meg, hogy ő nyomjon téged a víz alá, hanem örülnöd kell az általa felkínált energiának, mely csak arra vár, hogy te döntéseiddel megszabd a kibontakoztatásának irányát, s így fölszabadítsd erejét.

   E küzdelemben nem vagy egyedül. Az egész szellemi világ drukkol érted, és melletted áll, természetesen azok, akiknek szándékuk megegyezik az Enyémmel.

   Drukkolunk neked és segítünk olyan mértékben, amilyen mértéket megkíván tőlünk a szeretet. Az a SZERETET, aki vagy, amely előtt a te szabadságod SZENT! 1 /59

 

 

Kérdező: Kin és hogyan segítsen testvérem?

HANG: Üzenem Testvérünknek: nem azért segítettelek téged anyagi előnyökhöz jutni, hogy olyanokon segíts, akik saját hibáik,- hanyagság, lustaság, ostoba jóhiszeműség, naivitás - miatt jutottak nehéz helyzetbe. Ez lényegében semmivel sem különbözik attól, mintha azon segítenétek, aki kártyán vagy lóversenyen vesztette volna el anyagi javait. Segítened azokon kell, akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetbe jutottak. Bármilyen jó is az Én isteni pedagógiám, hajótörést szenved ott, ahol feleslegesen magatokra vállaljátok mások hibáinak következményeit. Higgyétek el, legtöbb koldus azért nem tanulta meg a becsületes munkás életet, mert mindig voltak helytelenül jó szívűek, akik megóvták őket attól, hogy saját hibáikból egy életre megtanulják, hogy mit jelent felelőséggel dönteni olyan esetekben, melyek meghatározzák kinek-kinek az életvitelét. Egyetlen kivétel van. Amikor az, aki saját hibájából rászoruló lett, nem fordul hozzátok segítségért, ehelyett birkózik nehézségeivel, s ti úgy érzitek szívetekben, hogy bár valóban ő volt a hibás, de nektek segítenetek kell. De ez csak akkor fordulhat elő, ha erre nem kér fel benneteket az illető szenvedő alany.

   Egész jelenleg legelterjedtebb teológiátok legnagyobb tévedése éppen az, hogy úgy gondoljátok, helyettetek megtettem valamit. Nem szeretnélek benneteket helyesen, ha így tettem volna. És ti sem szerettek helyesen, ha így tesztek mások látszatérdekében.

   Mindaz, amit az adásról mondtam, az annyiban és olyankor hiteles, amennyiben és amikor az illető saját hibáján kívül - pl. elvesztette pénzét, kirabolták, súlyos betegség miatt nem tud keresni, stb. - kerül ilyen helyzetbe. Nem azért jöttem közétek, hogy ti segítsetek másokat könnyelmű életre, hanem azért, hogy mutassátok meg, Belőlem mindig lehet élni annak, aki értelmét és akaratát Hozzám igazítja.

    Így vagytok kedvesek Nekem. Így vagytok az ÉN ÁLDOTTAIM. 4 /302

 

 

 

Kérdező: 1. Akitől választ kaptam egy problémámra, "pénzért" vásárolta a tudását. Jöhet a tőle kapott tanács Tőled? 2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását? 3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam?

HANG: A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet természetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg.

    Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Máté 7; 23-ban olvashatsz. Nem is beszélve 24; 24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek!

   Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli nyelvzavarnak mondotok.

   Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek.

    Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál.(Lukács 16;8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen.

    Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt kérem, hogy az Én Szellemem által alakítsd életedet! 8 /668

 

 

Kérdező: Hogyan tudok segíteni magamon?

HANG: Azt szoktátok mondani: 'Segíts magadon, s az Isten is megsegít.' Mit jelent ez a kijelentés?

    Elsősorban azt jelenti, hogy gondolkodnod kell. Bizony, azért kaptad az eszedet, hogy használd. Egy kisbaba azért kisbaba, mert nem tud gondolkodni eléggé, ezért szülei, tehát mások gondolkodnak helyette. Ha nem tennék, a baba elpusztulna. Ha egy gyermek már felcseperedett, akkor bizony el kell kezdenie azt a gondolkodást, amire valójában csak emberi lény képes a földön.

    Egész életedet az dönti el, hogy akarsz gondolkodni, vagy sem. Sajnos sokan vannak, akik inkább menekülnek a gondolkodás elől, mert úgy hiszik, boldogítóbb a nem-gondolkodás, mint a gondolkodás. Mondanom se kell, rosszul hiszik. Hiába menekül valaki különböző narkotikumokba, előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy senki sem született a földre menekülésre. Mielőtt megszülettél, te nagyon jól láttad, hogy nem menekülésre való a földi élet, hanem szembesülésre.

   Most rátérek arra, hogy miről kell gondolkodnod, ha fejlődni akarsz. Tömören így mondhatom: RÓLAM ÉS MAGADRÓL. Végső soron ez az a kapcsolat, amin áll, bukik életed.

    Lusta kétféleképpen lehet valaki. Vagy úgy, hogy nem csinál semmit, vagy úgy, hogy nem azt csinálja, amit csinálnia kell. Az első nem tartható soká. A második egy egész életen át végighúzódhat, s tönkreteheti azt.

    Úgy vagytok teremtve, hogy az akaratot nem a nagy elhatározás erősíti, hanem a cél megmotiválása. Ez azt jelenti, hogy mindennapi feladataidat olyan gondolatokkal kell alátámasztanod, amelyek bizonyítják előtted, hogy azokat Értem és magadért nemcsak meg kell tenned, hanem érdemes is megtenned, mivel halálod óráján csak e feladatok megtétele fogja igazolni, hogy Értem, Velem és Általam éltél.

    Kedves Barátom! Hidd el, nagyon értelmes életre hívtalak. Együtt akarok dolgozni veled az emberek boldogításán, vagyis azon, hogy belássák, szeretetre teremtettem mindenkit, s ezt mindenki azzal bizonyítja, hogy boldog akar lenni. Boldog pedig csak az lehet, akiben az a szeretet él, ami Velem azonos, tehát örök és élő. 8 /679

 

 

Kérdező: 1. Lusta vagyok.

            2. Szeretnék tisztán látni, és magamat legyőzni Érted!

HANG: 1. Mint már említettem a HANG-könyvek különböző köteteiben, a lustaságnak az a formája, amikor valaki nem azt teszi, amit tennie kellene, sokkal veszedelmesebb, mint az, mikor valaki nem csinál semmit, tehát lustálkodik. Ez utóbbit nem lehet sokáig kibírni. De az előzőt, tehát azt, hogy nem teszed azt, amit tenned kellene, ezt sajnos,

képes vagy egész életedben tenni, s így egész életedet tönkretenni.

   Hidd el, minden a komoly reggeli imán múlik! Ha Velem élő kapcsolatot veszel fel reggel, akkor valamit mindig megvalósítasz abból, amiért felébredhettél  aznap.

   2. A tisztánlátás és önmagad-legyőzése is döntően attól függ, hogy mennyire tudsz következetes lenni az imában.

   A földi életben nem lehet pontot tenni semmire. Itt minden jó csupán törekvésben nyilvánul meg. Újra és újra neki kell rugaszkodnod az általad fontosnak vélt célnak, tehát annak, hogy tisztán láss és legyőzd magadat.

   Már a Mózes által KŐTÁBLÁRA vésett tíz-parancs is azt a célt szolgálta, hogy korlát legyen azon a szakadékokkal fölszabdalt úton, amit földi életnek neveztek. E parancsokat Én nem megsemmisíteni, hanem betölteni jöttem. Örök érvényűek ezek, s nem arra valók, hogy kimagyarázzátok, hanem arra, hogy ezekhez rendeljétek életeteket.

    Végy csak elő egy imakönyvet, s nézd meg a tízparancs tükrében, hogy hol tartasz.

    Tudnod kell, hogy Én mérhetetlenül szeretlek, de ez nem téged, hanem Engem boldogít. Téged ez csak akkor fog boldogítani, ha viszont szeretsz Engem, ha te is betöltöd, és nem betöröd a törvényt.

   Tudnod kell még azt is, hogy a rosszba nem lehet belesodródni! Bele lehet sodródni eseményekbe, de ezekben az eseményekben a magatartásodért nem felelhet más helyetted. Gondolj az első emberpár bűnbeesésének történetére. Ott mindegyik a másikat vádolta, holott mindegyik felelős volt azért, amit tett. Kellett is viselniük tetteik következményét.

   Drága Gyermekem! Ha szíveden viseled fenti szavaimat, akkor rend lesz benned annak a bizalomnak erejével, amelyet érzel Irántam. 13 /1197

           

 

Kérdező: 2. Létbiztonságot teremtő munkámon Isten áldása van?

HANG: 2. A munkára teremtett ember sem lehet rabja a munkának! A véglet, amelyektől tartózkodnod kell: a lustaság és a hajsza! Nemcsak az a lusta, aki nem csinál semmit, hanem az is, aki nem azt teszi, amit tennie kellene. A lustaságnak e második formája még veszélyesebb, mint az első. Nem csinálni semmit nem lehet sokáig! De nem azt csinálni, amit kell, ezt egy életen át képes a lusta ember!

    Minden olyan munkán áldásom van, amely által szebbé válik valakinek az élete!

  A hajsza a menekülésnek, az elbódulásnak egyik formája! Minden ritmuszavartól tartózkodnia kell annak, aki az Én harmóniámat elfogadni akarja. Békét csak annak tudok adni, aki időt szán Rám! 20/ 1992

 

           

Kérdező: EGY KISFIÚ KÉRDEZ.

            2. Súlyos bűn az, ha nem megyek vasárnap templomba?

HANG: 2. Vasárnap csak olyankor érdemes elmulasztani a templomba járást, ha van valami jobb, ami lelkednek javára válik. Ha például otthon beteg valaki, és arra kell vigyáznod. Vagy ha elmennek otthonról, és neked kell vigyáznod a házra, vagy ha szüleid olyan fontos munkát kérnek tőled, ami miatt nem mehetsz templomba.

 De csak azért, hogy a tévét nézd, vagy lustálkodj, hát azért nem szabad otthon maradnod, nem szabad elmulasztanod a templomot vasárnaponként. Bizony, lehet az ilyen mulasztás súlyos bűn is, de attól nem kell tartanod, hogy az Úr Jézus ne bocsátana meg, ha bocsánatot kérsz Tőle, és a jövőben eljársz, ha van rá módod.

 Én, Jézus, nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha boldognak tudnálak látni, tehát, ha megtanulnál parancsolni önmagadnak, és tudnánk örülni egymásnak.

    Kérd gyakran őrangyalod segítségét! 23 /2331

           

 

Kérdező: 2. Miért félek az evangéliumtól?

HANG: 2. Az evangéliumaimtól, ha félsz, akkor elsősorban nem a hiteddel van baj, hanem Rólam, Jézusról, alkotott, beléd rögzült, helytelen elképzeléseddel, amely szerint jobb, ha nem ismersz engem, mert ha ismernél, akkor meg kellene változnod.

    E felfogásnak két mérges forrása van. Az egyik az, hogy aki Engem megismer, az rosszul járhat, tehát Velem rosszul is lehet járni. A másik egy olyan szellemi restség, amely lustaságból nem nyitott a jobb felé. Mindkét forrás a pokolból, az ördögtől származik. Velem csak jól lehet járni, és Általam olyan erőnek kerültök birtokába, amely erő csak szabadabbá, boldogabbá teheti azt, aki Engem megismert. Az Engem megismerés és befogadás részetekről a megtérés, Részemről az egész mennyország belétek áradása! 26 /2628

 

 

    

Kérdező: A kényszeres evési megkötözöttségéből szeretnék kigyógyulni.

HANG: Kérésed részben egyszerű, részben összetett. Egyszerű, mert a vevésnek, a bekebelezésnek, a birtoklásnak benső rugóit kell felismerned magadban. Összetett azért, mert e rugók különböző erkölcsi tartalmat hordoznak. Míg nem szabad lemondanod arról, ami lelkileg, szellemileg gazdagít, addig meg kell tanulnod lemondani arról, ami az önzésedet táplálja.

    Szívesen segítek neked abban, hogy egyre jobban felismerd, mi az, amiről nem szabad lemondanod és mi az, amiről törekedned kell lemondani.

    Nem szabad lemondanod arról a kényszerről, amely a szellemileg egyre jobb felé akar irányítani téged. Tömören: nem szabad lemondanod arról az alázatról, amely érzékelteti veled, hogy szellemileg gazdagodnod kell, mert szegény vagy, és ez a szegénység nem szükségszerű.

    Amiről viszont törekedned kell lemondani, az az, ami a testiség körébe tartozik. Testileg nem szabad kímélned magadad, mondván, hogy neked ennyi és ennyi pihenésre, testi regenerációra szükséged van. Tehát le kell mondanod arról a lustaságról, amelyet már oly jól megideologizáltál magadban.

    A sok tevékenység és a lustaság nem ellentétesek egymással. Kétféleképpen lehet valaki lusta: Vagy úgy, hogy nem csinál semmit. Ez a kevésbé veszélyes, mivel ez sokáig nem megy.  Vagy úgy, hogy nem azt teszi, amit ennie kell. E második lustasági formával tönkreteheted egész életedet!

    A lustaságnak ez a formája szinte mindig evéskényszerben nyilvánul meg! Maga a médiumom is felismerte ezt önmagán! Ez tehát bárkinél előfordulhat, és nincs kapcsolatban azzal a szereppel, amelyet a Szentlélektől kaptatok. 33 /3469

 

 

Kérdező: ELÍTÉLHETŐ AZ, AKI LUSTA?

            1. Elítélendő az, aki bár tehetné, de nem akar dolgozni?

HANG: 1. A külső körülmények elhanyagolása valaki részéről, még egyáltalán nem elégséges ahhoz, hogy valakiről ítéletet mondjatok. Ti nem láttok bele senkinek oly mélyen a lelkében, hogy jelenét, s főleg a múltját fel tudnátok mérni! Senkiről nem tudhatjátok, hogy lelkileg mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy szabad akaratával hogyan dolgozott együtt a kapott kegyelemmel. Ha e háromból csak egyet is nem tudtok, márt nem mondhattok senkiről helyes ítéletet. A valóság az, hogy a három közül egyet sem tudtok!

     Ami neked restségnek, henyélésnek tűnik, mert látszatra az is, talán legyőzhetetlen akadálynak éli meg önmagában ezt az, aki ilyen. Szinte képtelenségnek tűnik számára az, hogy ne ilyen legyen! Más az, ha valaki belátva helytelen viselkedését, tanácsot kér tőled arra, hogy hogyan tudna ezen változtatni. De e nélkül nem megy.

     Az erkölcsi rend kialakítása soha nem történik kívülről befelé, hanem mindig belülről kifelé! Gondolkodásának átalakítását mindenki csak önmaga tudja elvégezni. Maga az Isten sem tudja ezt senki helyett megtenni! Teremtmény teremtményt sem boldoggá, sem boldogtalanná nem képes tenni! Az erkölcsi rendben minden erőszakoskodás olyan bumeráng, amely visszaszáll elindítójára!

    Üdvözítő magatartás részedről csak az lehet, hogy amit te nem látsz jónak, azt ne tedd meg. De semmiképpen sem feladatod az, hogy amit te nem látsz jónak, azt mindenképpen rátukmáld a másikra is. Másokkal kapcsolatban bűnrészes ne légy! A többi az Isten dolga! 36 /3798

 

           

Kérdező: NAGYON ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL!

1. A lustaságot, az érdektelenséget hogyan tudjam legyőzni, hogy megváltozzam?

2. Mindentől félek! Miért?

HANG: Két választ is küldök kérdésedre. Mindkettő más időben íródott!

      Érdemes elhinned: mindkettő Lelkemtől sugallt.

     1. Kétféle lustaság létezik. Az egyik az amit te teszel, vagyis az, hogy nem teszel semmit. Ez általában hamar elmúlik, mert ha nyitott vagy, és meglátsz valami jobbat annál, mint amit eddig tettél, s gondolom elég sok jó dolog van ilyen, akkor aránylag könnyedén ki tudsz lépni belőle. E lustaságból való kilépés feltétele az a nyitottság, amellyel leveledben megkerestél Engem, Jézust.

    2. A második formája a lustaságnak az, amikor valaki nem azt teszi, amit tennie kellene, hanem pót-cselekvésben él. Ez utóbbival le lehet élni egy egész életet, és sajnos elég sokan így élnek.

     A te lustaságod, érdektelenséged gyökere az, hogy magadon kívül nem igazán szeretsz senkit sem. Elfelejted azt, hogy milyen sokan állnak a rendelkezésedre, hogy van ételed, italod, ruhád, hogy van, aki gondoskodik rólad, és sokszor szinte erőn felül teljesíti feladatát azért, hogy neked minél könnyebb legyen az életed. Aki téged szeret, az lelke mélyén Engem is szeret, és arra vár, hogy te is visszaszeresd őt és benne Engem, Jézust.

     Drága kis Gyermekem! Az a világ, amelybe bezártad magad, és amelyből nem mersz előbújni, nem is tehet mást, mint hogy növeli benned a félelmet. Hidd el Nekem, Jézusnak azt az örök igazságot, hogy mindenféle lelki bezártság egyúttal lezártság is, és ha a lélek börtönben van, abba csak tönkremenni lehet.

     Én segítek neked, hogy e börtönből ki tudj lépni, de a lépéseket neked kell megtenned. Én nem tudok helyetted jó lenni, mert én nélküled is jó vagyok. Szeretni sem tudok helyetted, mert az Én szeretetem Engem boldogít. Téged a szeretetem csak akkor fog boldogítani, ha átveszed, megtanulod Tőlem. Az, hogy leveledben Hozzám, Jézushoz fordultál, egyértelműen azt bizonyítja, hogy szenvedsz attól az állapottól, amelyben vagy, és keresed a lehetőséget, a kiutat félelmedből, érdektelenségedből. Ezt nevezik nyitottságnak, amely minden boldog élet alappillére. Ha imáidban e nyitottsággal Hozzám fordulsz, Én mindig megmondom neked a lelkiismereteden keresztül, hogy mit kell tenned azért, hogy félelmed örömre, lustaságod tettvágyra, érdektelenséged pedig állandó kereséssé alakuljon át.

    Ne félj, szeretetem mindig melletted áll, csak élned kell vele! 43 /4686

 

 

Lustaság: 1/59, 4/302, 8/668, 8/679, 13/1197, 20/1992, 23/2331, 26/2628, 33/3469, 36/3798, 43/4686.