Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mágia. Fekete mágia, Fehér mágia

Mágia. (Fekete, Fehér)

 

Beavatás, (Fekete mágia?)

 

 

Kérdező: 1. Pénzen vett beavatástól hogyan szabadulhatok meg?

HANG: 1. A boldogító, tisztító álom, melyben részesültél, szeretetemnek fontos megnyilvánulása volt. Te nem rossz szándékkal kaptad pénzért a beavatásodat, ezért az egyáltalán nem nevezhető fekete mágiának! A REIKI-beavatások olyan erők felszabadítását eredményezik a jó szándékú emberekben, amelyek igenis hordozzák áldásomat mindaddig, amíg eszköznek, Hozzám segítő eszköznek használja ezeket a beavatott.

Te komolyan vettél Engem, és nagyon természetes, hogy Én is komolyan veszlek téged! Amíg Enyém akarsz lenni, addig mindig tisztítalak, mindig erősítelek, mindig árasztom feléd, beléd azokat az energiákat, amelyek hatására erősödik szíved békéje, s általad is szebb lesz körülötted a világ! Akarom, hogy az örömöm a te örömöd, a mosolyom a te mosolyod, biztató szavaim a te bíztató szavaid legyenek általad veled és benned mindaddig, amíg Általam, Velem és Bennem akarod élni életedet! 18 /1768 - 1757

 

 

Kérdező: 2. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. Minden beavatásnál két tényezőt kell megvizsgálni. Az egyik az az emberi magatartás, amit a beavatás megkíván. A másik pedig az, hogy a beavató köti-e a beavatást anyagi előnyhöz, tehát árucikknek tartja-e, amiért pénzt kérhet.

Tanfolyamokat bárki tarthat anyagi ellenszolgáltatás fejében. De áldásomat csak olyan beavatás hordozza, amely független a pénztől. Az idők végezetéig érvényben marad kijelentésem: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok Mt 10,8!” Erkölcsi értéket hordozó beavatás csak Tőlem származhat. Én pedig ingyen adtam és adom. Feltétlenül jogos tehát az a kívánságom, hogy ingyen is adja tovább az, aki ezt Tőlem kapta.

Aki olyan beavatást igényel, amelynek forrása nem Én vagyok, az természetesen a fekete mágiát igényli, s így nagyon sokba fog az kerülni neki! Előbb-utóbb idegileg is rá fog menni!

Aki pedig Tőlem kapta a beavatást, de pénzért adja tovább, az szintén fekete mágiát ad tovább, mivel e magatartásával elrontja a Tőlem kapott fehér mágiát. Ekkor is az történik, hogy elromlik egy jó, s így lesz belőle rossz. Az erkölcs világában minden rossz egy elrontott jó!

Aki tudatlanul jutott fekete mágiához fehér mágia helyett, az vagy ne használja ezt a beavatottságát, vagy fokozott erővel igyekezzék, tehát önmagát szegényítve éljen a beavatásban kapott erővel jót tenni ott, ahol erre lehetőséget kap.

Azért nem nevezek meg semmiféle beavatást, mert mindegyikkel lehet élni és visszaélni is. 19 /1906 - 1917

 

 

Kérdező: JÁRNAK ITT UFOK?

Ki az, aki magát UFO-nak mondja?

HANG: Az illető semmiképpen sem az, akinek mondja magát.

A hit és a hiszékenység között akkora a különbség, mint egy virág és egy művirág között. A virág ÉL! A művirág csak mutogatni tudja magát, de nincs benne élet. Illata csak akkor van, ha kívülről locsolnak rá illatot.

Az az ember, akiről te kérdezel, egy olyan művirág, amely csak a hiszékenyeket tudja elbűvölni, de azt, akinek hite van, nem! A hit egy olyan élő Istenbe vetett bizalom forrását nyitja meg, amely épít, buzdít, vígasztal. A hiszékenység pedig babona. Vagyis olyan erőt tulajdonít valaminek, amit annak az Isten nem adott. A hit belülről, a benned élő Istenből kapja éltető erejét. A hiszékenység, tehát a babona, kívülről, megtévedt, hiszékeny, ostoba emberektől kap olyan cicomát, amely által kelletni tudja magát.

Soha senki nem születik gyógyítónak! Nem, mert soha senki nem születik le a Földre azért, hogy testileg egészségessé váljék. Mindenki azért születik, hogy abban a szeretetben tanuljon meg növekedni, amelyről Én, a te Jézusod ezt mondtam: „Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (Jn 13;34)”.

Bizonyos értelemben mindenki tud segíteni másokon, s ezt lehet gyógyításnak is nevezni olyan értelemben, hogy akinek könnyíted testi fájdalmát, nagyobb lehetőséget kap arra, hogy szélesebb körben, tehát nagyobb felelősséggel élje életét. A szeretetben mindig van olyan gyógyító erő, amely eszközként segíteni képes másokat Hozzám, Jézushoz. De soha nincs, az Általam végzett gyógyításokban sem volt, önmagában értéke.

Az emberek által történő misztikus „beavatások” olyan praktikák, amelyek a fekete mágia terjedését segítik elő.

Ami pedig az orvostudomány gyakorlatán kívüli gyógyítások pénzre vonatkozó részét illeti, hát arról azt kell mondanom, hogy az, aki magát gyógyítónak mondja, csak akkor jogosult némi anyagi támogatás elfogadására, ha már meggyógyította a beteget. De a kezelésért és főleg a „beavatásért” SOHA! Még a papszentelést sem szabad pénzért végezni!

Összegezem az eddig mondottakat. Sem te, sem más nem születtetek gyógyítónak. Mindannyian arra születtetek, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerjetek, másokkal is megismertessetek, szeressetek és másokkal is megszerettessetek, és azáltal, hogy befogadtatok életetekbe, Lelkem által újjászületve üdvözüljetek! 39 /4140

 

 

************************************************************************************

Fekete mágia, fehér mágia. (Varázslás Mágusok)

 

Varázslás, mágusok

 

Kérdező: 2.  A mágiáról, mágusokról szeretnék tiszta tanítást kapni.

HANG: 2. Most mondok pár szót a varázslásról, a mágusokról.

Amikor a Földön jártam, akkor sokszor hangsúlyoztam, hogy a HITNEK óriási ereje van. Amíg veletek voltam, addig annyira nem használtátok hiteteket, hogy az már Számomra gyakran bántó volt. Szóvá is tettem többször. Azt is mondtam, hogy azután, ha elmegyek, ti még nagyobb dolgokat is fogtok végrehajtani, mint amit Én tettem köztetek. Jn 14,12

Van tehát egy bennetek lévő csodálatos erő, és van a HIT, melyet ha mozgósít valaki, akkor csodák történnek általa. Azért írattam le kiemelten e szót, csodák, mert csak bizonyos nézőpont szerint nevezhetők annak.

Mágusoknak általában azokat az embereket szoktátok nevezni, akik már mielőtt a Földre jöttek, olyan szerepet vállaltak magukra, melyhez elkerülhetetlen két tényező. Az egyik, hogy valaki különleges képességeket fedez fel magában, s ezeknek fejlesztésére nagy gondot fordít. A másik tényező pedig az, hogy életét olyan hittel rendelkezők közé helyezi, akik a benne lévő rendkívüli képességeket nemcsak tudomásul veszik, de még föl is transzformálják hitük által.

Ha az ilyen mágusok még boldogtalan szellemekkel is szövetkeznek, akkor fekete mágiáról van szó. Ha jó szellemekkel, tehát angyalokkal lépnek kapcsolatba, akkor fehér mágiáról van szó.

Még meg kell említenem a karizmatikusokat. A karizma az egy olyan átlag-képesség, melyet az Én Lelkem azért erősít fel valakiben rendkívüli szintre, hogy szeretetemet tisztultabban tudja mások felé közvetíteni. E téren tehát sem mágiáról., sem mágusokról nincsen szó. 6 /440

 

 

Kérdező: 2. A JÚLIA jósnő fehér vagy fekete mágus?

HANG: 2. Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fehér, se nem fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget jelent, mert csak az tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, aki előzőleg már megkapta a szellemek megkülönböztetésének adományát.

Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete - ilyen nincs is -, az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. De aki öt fehér és öt fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki ilyen személytől kap információt.

Én soha nem ajánlottam semmiféle jósnő alkalmazását Velem kapcsolatban. Van nektek őrangyalotok, vannak Általam küldött próféták, karizmatikus lelkek, akiket már hitelesített Lelkem előttetek. Ezekre hallgassatok! Ha így tesztek, akkor sok keserű csalódástól, kiábrándító megtapasztalástól mentitek meg magatokat és másokat is.

Hidd el, elég baja van annak a jósnőnek anélkül is, hogy jósol. Te ne tetézd ezt azzal, hogy ilyesmibe besegítesz neki akár ráfigyeléssel is. 8 /637

 

 

*************************************************************************************

Mi a fekete mágia, és a fehér mágia.

  

Kérdező: 1. Mágiával próbálok segíteni az embereknek.

HANG: 1. Mint tudod, van fekete mágia, és van fehér mágia. A fekete mágia nem többet árt, mint használ, hanem csak árt! Akkor űz valaki fekete mágiát, amikor az a szándéka, hogy bármiféle eszközt, szellemeket, felhasználjon olyan cél  elérésére, amely nem a Bennem, Jézusban, való töltekezést jelenti.

A fehér mágia az, amikor valakinek az a szándéka, hogy bármiféle eszközt felhasznál a Bennem való fejlődésre. Ez azért fehér mágia, mert Bennem csak olyan eszközök - akár szellemek - segítségével lehet fejlődni, amely eszközök már önmagukban is önzetlen szeretetet hordoznak. Tehát e szóban: bármi, csak az értendő, ami a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást és a rászorulókon való segítést jelenti. E háromból egyik sem maradhat ki!

Ha úgy segítesz embertársaidon, hogy felhívod figyelmüket arra, ami mindennek alapja, tehát az Engem, mint ÚT-nak vállalására Jn 14,6 = Jn13,34*, akkor feltétlenül jól segítesz embertársaidnak. 24 /2399

 

 

Kérdező: 1. Foglalkozhatom-e komolyan mágiával?

HANG: 1. Pontosan meg kellett volna határoznod, hogy milyen mágiára gondolsz. Igen, mert van fehér és van fekete mágia. A fehér mágia az nem más, mint olyan szertartás elvégzése, amely Reám, Jézusra hivatkozva JOGOS! Ez akkor igaz, ha akár evangéliumaimból, akár az őskeresztény hagyományokból igazolható. Így alakultak ki idővel a szentségek, szentelmények. Ezeket nemcsak az jellemzi, hogy az előbb említett módon igazolhatók, hanem az is, hogy nem akárki által valósíthatók meg! Csak az végezhet ilyen szertartást, aki erre a Szentlélektől kap meghatalmazást, és e meghatalmazást - ugyancsak a Szentlélektől kapott szerep alapján - meghatározott személyek által kontrolláltatja.

A fekete mágia soha nem terem jó gyümölcsöket hosszú távon! A fekete mágia nem más lényegében, mint szertartásokban megnyilvánuló babona, tehát olyan cselekedet, amely alapján valaki olyan erőt, olyan szerepet tulajdonít valaminek vagy valakinek, amelyet annak Isten nem adott!

Többet jelentene számodra és mások számára is, ha nem „mágia’” gondjaid lennének, hanem tanulási gondjaid! Jobban át kellene tanulmányoznod az evangéliumokat, és az ezek alapján felmerült kérdéseket az országotokban beszerezhető KIO (Keressétek az Isten Országát) vagy a „MERRE MEN­­JEK?” című könyvek alapján megválaszolnád. 30 /3047

 

 

*************************************************************************************

Fekete mágia

 

Kérdező: Uram! Vannak olyan Téged szerető közösségek, melyek szerintem túl sok szertartás-szerű dolgot csinálnak, ahelyett hogy - szerintem - Veled foglalkoznának.

HANG: Kétségtelen, hogy nem kevés azoknak a száma, akik azt az érzéküket, mely nyitott arra, hogy a Földön túli világgal kapcsolatokat alakítson ki, nem arra használják fel, hogy értelmüket és szeretetüket gazdagítsák általa, hanem arra, hogy erőben részesüljenek. E magatartásnak sokkal több a veszélye, mint a haszna. Igen, mert pótcselekvés szintjére degradálják a Velem való kapcsolatot. Sajnos ez a lelki lustaságnak abba a kategóriájába tartozik, melyben nem a semmit-tevés dominál, hanem az a cselekvési inger, melynek irányítója nem Én vagyok, hanem egy parttalan metafizikai vágy, egy érzék, mely időt ugyan rabol, de nem vezet sehová. Nem, mert az Általam közölt kegyelem csak abban az irányban tud érvényesülni, melyben az értelem nyitott. Ha pedig az értelem beszűkül, illetve energiáit arra használja fel, hogy megnyugtassa a nyugtalan lelkiismeretet, akkor bizony Lelkem próféciái valósulnak meg, mert itt van az az idő, amikor az embereknek viszket a fülük, hogy odaadják magukat a meséknek. Ennek szükségszerű velejárója majd az: itt a Krisztus, ott a Krisztus. Ennek a kornak eseményeire mondottam: „Ne higgyétek! Támadnak hamis krisztusok és hamis próféták, s ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. (Mt 24,24 - Mk 13,22*)” Most is azt mondom: VIGYÁZZATOK! A sok hókuszpókusz sokkal inkább ködösítés, mint világítás. Ezek a szertartások természetesen rövidtávon okozhatnak látszat lelki gyógyulásokat és valódi testi gyógyulásokat. Csak éppen hosszú távon, sőt már közép-távon sem hoznak növekedést a szeretetben, abban az áldozattá válásban, mely képes volna jelezni az Én szeretetemben való növekedést.

Nem a szertartások ellen beszélek, de igenis ellene mondok minden olyan liturgiának, mely idegen a mindennapi földi élet természetétől. Nem Nekem, nem Istennek, hanem nektek van szükségetek bizonyos szertartásokra, melyek képesek értelmes cél felé lendíteni benneteket. Nekem nincs szükségem rájuk. Azoknak a szellem-testvéreiteknek, akik kapcsolatba szeretnének kerülni veletek, szintén szükséges, de nem feltétlenül, hogy valamilyen látható, érzékelhető keretet adjatok bizonyos szertartások által arra, hogy hatni tudjanak rátok. De ez sohasem lehet groteszk, és főleg nem túlhangsúlyozott, s nem ködösítheti el a körültekintő szeretet megnyilvánulásait. Vagyis az ember fontos és nem a szertartás.

Ha valaki úgy gondolja, hogy azáltal lesz misztikus, ha bizonyos test és imaformát alkalmaz, hát lehet hogy az lesz, csak éppen kárára önmagának és szenvedésére másoknak. Az igazi misztikus nem akarja, hogy más is az legyen. Nem, mert tudja, hogy ez mivel jár. A fegyelmezett szeretetnek és az ezzel járó szenvedésnek olyan hőfokán kell átmennie, melyet senki sem kívánhat komolyan önmagának. Akit Én misztikussá teszek, az örülhet annak, hogy ÉN felhasználom őt valamire, de annak nem örül, amire használom. Normális ember lehet boldog bármilyen szenvedés közepette, de nem azért, mert szenved.

Ne a misztikumot erőltessétek, hanem a józan szeretést, mely nem lehet meg részben önfegyelem, részben pedig türelem nélkül. Engem nem lehet szertartásokkal siettetni olyan formában, hogy valaki ezáltal kibújhasson napi feladatainak elvégzése alól. A szertartás senkit sem szentel meg. A szertartásnak feladata, hogy vagy elindítson, vagy lepecsételjen egy olyan benső döntést, melyet Velem hozott meg az illető. Ha nem ezt teszi, akkor bizony fekete mágia, melyet gyakran még az Enyéim is csinálnak, természetesen tudatlanságuk miatt. Csak ezért lehetnek az Enyéim. Sajnos nagyon sokan tesznek és nagyon sok rosszat, jó szándékkal.

Legyetek józanok! A Sátán, mint ordító oroszlán, de úgy is mint báránybőrbe bújt farkas, különböző cselekkel, megszentelt eszközökkel is, minden tőle telhetőt elkövet, hogy félrevezessen benneteket. Újra mondom: JÓZANOK LEGYETEK! 3 /215

 

 

Kérdező: 3. Van fekete mágia a családunkon?

HANG: 3. Nincs fekete mágia családotokon. Fekete mágia csak ott és azokon van, ahol és akik azt tudatosan végzik. Tehát az, aki tudatosan akarja az ősellenséggel a kapcsolatot, az el is éri azt. De hatni csak azokra tud, akik nem engednek be Engem magukba!

Én legyőztem a világot Jn 16,33, tehát ahol Engem megidéznek, Én ott vagyok közöttük. Márpedig tudnotok kell, hogy egyugyanazon helyen nem lehet együtt Isten és a Sátán! Az lehet, hogy ő körülöttetek tombol, de bennetek feltétlenül Isten él, ha ti ezt akarjátok. És ilyenkor még a legsátánibb körülmény is javatokra válik, mert az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Ha nem így lenne, akkor nem mondhatnám, hogy legyőztem a világot Jn 16,33!

Higgy jobban Bennem! Ajánld föl magad naponta Nekem! Reggel imáidban kérd angyalaim segítségét! Ők örömmel segítenek annak, aki őket erre kéri. Azért kell megvárni, hogy kérjétek őket, mert nagyon tisztelik szabadságotokat. Nem úgy, mint az ősellenség!

Neked is van őrangyalod. Úgy hívják őt itt a szellemvilágban, hogy FAUSZTA. Ez magyarul biztatót jelent. Szólj hozzá, kérd segítségét! Hidd el, ez nem babonaság és nem felesleges. Amint egy házba transzformátorokon keresztül jut el a világító áram, s nem közvetlenül kapcsolódnak a házak az áramforráshoz, így lelketek fényét, erejét, szépségét, fejlődését sok angyali transzformátor segíti elő! 18 /1732 - 1721

 

 

Kérdező: 1. A „táltos” jelző egy gondolat szüleménye csupán?

HANG: 1. Az, aki a „táltos” jelzőt, amellyel az ősmagyarok a maguk pogány papjait nevezték, ma magára alkalmazza, az szinte biztos, hogy nem tudja kivédeni azt a kísértést, amely a fekete mágia felé akarja őt sodorni. Én, Jézus, soha senkinek nem ajánlottam semmiféle táltosi beavatást! 35 /3655

 

 

Kérdező: ÁTOK ÜL RAJTAM

1. Fekete mágia hatása alatt vagyok.

HANG: 1. A fekete mágia valóban meg tudja nehezíteni az enyéim életét, de ez a megnehezítés az örökkévalóságban jó gyümölcsök formájában jelenik meg. Igen, mert az Istent szeretőnek, te pedig valóban az vagy, a leglehetetlenebb helyzet, állapot is csodálatosan a javára válik!

Kétségtelen, hogy nem könnyű a jövővel vigasztalódni, de mégis igaz az, hogy csak a reményből élő lehet Istent szerető! Igen, mert a jövőbe vetett remény mindenkor erőforrás is a jelenben!

Bármennyire is képtelenségnek tűnik számodra, a fekete mágia fájdalmas hatásáért is meg kell tanulnod hálát adni, mert ha csak azért adtok hálát, amit jónak tapasztaltok meg, akkor még nem éltek abból a hitből, amit Én, Jézus, elvárok tőletek. 37 /3903

 

 

Kérdező:  SZENVEDEM A FEKETE MÁGIÁT!

1. Hogyan zárhatom ki végleg a fekete mágiát életemből?

2. A már beindított mágiát hogyan lehet jóvá tenni?

3. Élettársammal maradhatok-e? Őt fekete mágiával szereztem meg.

HANG:1. Kétségtelen, hogy a sötét erők nehezen akarják elereszteni azt, aki önként adta át magát nekik. De a nehézség egyáltalán nem lehetetlenség! Nem, mert Én, Jézus, valóban legyőztem ezeket az erőket Jn 16,33! Az igaz, hogy nem elég a gazt lekaszálni. Gyökeresen kell azt kitépni! E gyökeres kitépéshez hit, bátorság és kitartás, tehát erő kell! Mindhárom rajtad fordul.

Hinned kell abban, hogy aki elfogadott Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának, annak még a múltjából is minden a javára fog válni. Bátorság kell ahhoz, hogy esetleg nem fogsz olyan kedvező helyzetben maradni egyes emberek előtt, mint voltál előbbre. Kitartás kell ahhoz, hogy számodra ne az eredmény, hanem a FORRÁS (aki Én vagyok!) legyen a fontos.

2. Attól a pillanattól kezdve, hogy befogadtál Engem, Jézust, az életedbe, már nem az a fontos, hogy milyen vagy, hogy mi van veled vagy másokkal, hanem az, hogy te az Enyém vagy!

3. A helyes kapcsolat lelke mindig a Szentlélek! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden helyes kapcsolat arra irányul, hogy növekedjék az a szeretet, amelyet Én, Jézus, új parancsnak neveztem. Ezt kell tehát felvállalnotok, ennek minden következményével együtt (Jn 13;34)! 42 /4570

 

 

************************************************************************************

Fekete mágia, álom

 

Kérdező: Furcsa álmaimnak lehet-e oka egy bizonyos ártalmatlan szer bevevése?

HANG: Vigyázzatok! A Velem egy hullámhosszon élő, tevékenykedő szellemek, főleg álomban, csak akkor tudnak segítségetekre lenni, ha nem vagytok manipulált állapotban. A hipnotikus állapotnak egyik veszélye éppen az, hogy manipulált állapot. Nekem és enyéimnek csak ott van lehetőségünk megfelelő működésre, segítségnyújtásra, ahol elfogadjátok, hogy az első kegyelem a natúra, a természet, mely eleve magában hordja azt a készséget, hogy működjünk benne.

Mint tudod, az álmok szimbolikus nyelven beszélnek hozzátok. S mint ahogy egy mondatból nem szabad kiragadni egy szót, hogy általa értsétek meg a mondat értelmét, éppen így az álmot is nem részeiben, hanem egészében kell vizsgálni. Vizsgálni viszont főleg a visszatérő álmokat érdemes, mert azokban található meg a megfejtés kulcsa.

A te álmod a fekete mágiával kapcsolatban és az apádról, anyádról szóló álom egy benső fáradtság jele, mely fáradtság nem fizikai erők kimerülésének következménye - bár erre igazán szükséged lenne: egy hosszú séta, egy nagy kirándulás, egy nagyobb méretű kikapcsolódás a jelen érdeklődési körödből-, tehát nem ez, hanem ez a fáradtság következménye csekély sikerélményednek. Pedig munkád termékeny, csak nem rövid távon érzékelhető gyümölcse úgy, ahogy szeretnéd.

Szánj rá magadnak naponta legalább negyed órát, s lazítsd el magad! Szükségem van rád!

Szeretlek, s számítok odaadottságodra. Számítok rá, hogy nem saját erődre, hanem az Én benned lévő jelenlétem erejére támaszkodva hiszel abban, hogy Enyém vagy, s Én a tiéd. Értékeld nagyon nagyra a Velem való kapcsolatodat! Bennem kell nyugalmat találnod! 3 /234

 

 

Kérdező: 2. Álmomban láttam a Keresztrefeszítettet.

HANG: 2.  Az álom állapota nemcsak arra alkalmas, hogy a test kipihenje magát, nemcsak arra, hogy a szellem felfrissüljön, hanem arra is, hogy a szellemvilág dimenzióiból különböző jelek, szimbólumok olyan tartalmakat közvetítsenek, amely tartalmak a lélek fejlődését vannak hivatva előmozdítani. Álomban senki nem kerülhet ártó erők hatása alá úgy, hogy ez ébrenlétében hátrányt jelentene számára. Hacsak, mielőtt elaludt vagy elaltatták, nem ezt szándékozta tenni! Mert ha ezt szándékozta, akkor belekeverhetik a fekete mágiába álmában, és ennek negatív hatása nagyon is megnyilvánul ébrenlétében.

A legjobb, ha őrangyalodat kéred arra, hogy álmodat vigyázza, és segítsen álmodban lelket építő képeket, eseményeket átélni.

A Keresztrefeszített állapotom arra hívja fel figyelmedet, hogy jobban értékeld azt a szeretetet, amit érzek és élek irántad. 21 /2039-2028

 

 

***********************************************************************************

Fehér mágia, (szellemidézés)

 

Kérdező: 1. Fehér mágiát szabad folytatnom?

HANG: 1. Fehér mágiát, tehát a szellemidézésnek azt a formáját, amelyben akár Engem, Jézust, akár a jó angyalokat veszi valaki igénybe mások lelki építésére, csak két feltétel megléte mellett lehet végezni. Nem azt mondtam, hogy szabad, hanem azt, hogy lehet! Mert ha nincs meg e két feltétel, akkor feltétlenül ártó erők játékszerévé válik az, aki ezek nélkül folytat fehér mágiát.

Az egyik egy bizonyos beavatás!  Tehát egy hiteles személy által történő megbízatás, bizonyos szertartás keretében! Ilyen pl. a papszentelés. Hiteles személy az, akinek életében a Szentlélek gyümölcsei nyilvánvalóak (e gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galatákhoz írt levél 5,22-23-ban), illetve az, akitől az első ilyen beavatás történt.

Van olyan fehér mágia, amelybe Én, Jézus, valamikor beavattam tanítványaimat, s később az ilyen beavatottak közül akár többen is, a maguk életében méltatlannak bizonyultak erre. Az Általam történt beavatás ettől még érvényes. Amint beteg orvos is tud gyógyítani, úgy azok, akik Belőlem, mint forrásból, különböző méltó és méltatlan láncszemeken keresztül kapták a beavatást, ezek valóban beavatottak. (Ilyenek pl. az úgynevezett rossz papok is!)

A másik feltétel egy állapotszerű kontroll! Tehát fel kell vállalnia a beavatottnak egy csoport, egy intézmény, egy gyülekezet állapotszerű kontrollját. Aki ezt nem vállalja, az hosszú távon képtelen arra, hogy zavarmentes, megbízható médium maradjon! Ez nem azt jelenti, hogy egy hiteles médium nem okozhat másokban zavart! Sőt! Szinte biztos, hogy előbb-utóbb feltétlenül zavart fog okozni, amint Én, Jézus, is zavart okoztam azokban, akik nem fogadták el az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást. De benne, magában, feltétlenül zavarmentes marad az, aki az előbb megfogalmazott feltételeket magára nézve nélkülözhetetlennek tartja. 29 /2920

 

 

*************************************************************************************

Mágiáért, szertartásért pénzt kér

 

Kérdező: 1. Akitől választ kaptam egy problémámra, „pénzért” vásárolta a tudását. Jöhet a tőle kapott tanács Tőled?

2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását?

3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam?

4. Valaki egy nagyobb összeggel tartozik nekem. Menjek utána?

HANG: A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet természetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért  professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg.

Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Mt 7,23 -ban olvashatsz. Nem is beszélve Máté 24;24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek!

Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli nyelvzavarnak mondotok.

Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek.

Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál (Lukács 16;8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen.

Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt kérem, hogy az Én Szellemem által alakítsd életedet!

Az Én Lelkem az erő és a bölcsesség Lelke. Ezért amennyire rajtad áll, feltétlenül menj utána annak, aki nagyobb összeggel tartozik neked. Addig kell utána menned, míg vagy véglegesen el nem utasít, s így igazolja, hogy átok alatt áll, vagy hitegetés helyett valóban mindent elkövet annak érdekében, hogy helyreálljon a becsülete.

A te bölcsességednek kell döntenie ilyen esetben, hogy okos kompromisszumot köss. De semmiképpen sem szabad engedned, hogy bárgyúnak nézzenek azért, mert szeretet van benned. A szeretet nagyon kemény is tud lenni, ha azt látja, hogy a másik félnek erre van szüksége ahhoz, hogy helyesen gondolkodjék. Higgy Nekem ebben is! 8 /668

 

 

Kérdező: 1. Hagyjam abba a médiumítás tanulását?

2. Nem leszek negatív erőknek kitéve, ha ezt teszem?

3. A Te helyesléseddel jött az, aki bejelentkezett nálam?

5. Amikor őrangyalommal beszélek, érintést érzek. Tőle jön ez?

HANG: Semmiféle tanulást nem szabad abbahagyni, ha az saját lelked fejlődése, és mások megsegítése érdekében történik. Nem vagyok ellene, sőt mellette vagyok minden olyan kutatásnak, kísérletezésnek, amely arra irányul, hogy szeretetben fejlődjetek. Viszont ellene vagyok minden olyan beavatásnak, ami anyagi áldozatot kíván tőletek.

Nem arról van tehát szó, hogy ne foglalkozz médiumítással, hanem arról, hogy a tanultak utáni mágiát csak akkor vállald el, ha Általam hiteles személyek kínálják fel azt. Ennek egyik jele az, hogy az „ingyen kaptátok, ingyen adjátok Mt 10,8” elvet fontosnak tartják. Aki pénzért kapta, és pénzért adja, ahhoz Nekem semmi közöm! Ezek lesznek azok, akik hallani fogják tőlem azt, amit Mt 7,23-ban olvashatsz. Tanulj hát, de a beavatást bízd Rám!  Semmiféle negatív erő nem képes ártani az enyéimnek. Botor beszéd ennek minden ellenkezője!

Jönnek hozzátok különböző jó és nem jó lelkek. Itt nem az Én helyeslésemről van szó. Ez független Tőlem. Azért van eszetek és szívetek, hogy figyeljetek, jóra irányuljon szándékotok, és akkor minden, ami ennek ellene van, úgyis lelepleződik. Aki ijesztget, elbizonytalanít, fáraszt, fölizgat, idegileg rád telepszik, az sohasem jöhet Tőlem, akármilyen szépeket ígér, akármilyen tetszetős szavakkal akar elbódítani benneteket. 8 /670

 

 

*************************************************************************************

Mágia

 

Kérdező: 2. Az egyházi vezetők által helytelenített tudományok: asztrológia, mágia, ezek segítik vagy nehezítik az igazságot keresőket?

HANG: A második kérdésedre azt tudom mondani, hogy a vallási felekezet vezetői csak annyiban jogosultak irányt mutatni, amennyiben az emberek iránti szeretetet az Én kedvemért szolgálják. Az említett tudományok sajnos nagyon alkalmasak arra, hogy ködös képzelgéseknek legyenek melegágyai, s képesek még arra is, hogy  - nem egy ilyen példáról tud a történelmetek - pusztító háborúk kimenetelét próbálják e tudományok által kiszámítani. Nem ritkán e tudományok által ajánlott időben indultak el a hadvezérek gyilkolni egymást e tudományok képviselőinek tanácsára. Éppen ezért az egyházi vezetők óvintézkedéseit nem kell mindenestül lesöpörni az asztalról.

Mivel az említett tudományok eszközök, melyek önmagukban erkölcsi értéket nem hordoznak, ezért attól függően, hogy mire használja valaki ezeket, lesz hasznos vagy káros az alkalmazásuk.

A napkeleti bölcsek köztudottan asztrológusok voltak Mt 2,1-12*, és van fehér mágia is.

Keresd az IGAZSÁGOT! Foglalkozz továbbra is Velem! Ha ezt teszed, akkor életedben az ismeret szeretetté válik, a szeretet pedig ismeretté. 5 /361

 

 

Kérdező: 1. Tudathasadásos vagyok. Mit tegyek?

HANG: 1. Szeretném átadni neked az EGYSZERŰSÉG LELKÉT.  A lényeget tekintve neked sincs más dolgod, mint más embernek. Vagyis neked is azt kell tenned, hogy foglald el magadat olyasmivel, ami részben fáradságos fizikai munkát jelent, részben pedig olyan szellemi munkát, amelyre koncentrálnod kell.

Te elhiszed, hogy Én, Jézus, élek benned, de a felszínen megreked a hited, s így nem tud érvényesülni benned az a valóság, hogy te a Győztes oldalán állsz.

Te hivatkozol arra, hogy ÉN, Jézus, kértelek benneteket arra, hogy mindent vizsgáljatok meg. Ezért mész el mágiával foglalkozó médiumhoz. Én erre nem kértelek benneteket soha! Arra kértelek benneteket, hogy legyetek éberek és józanok. Arra kértelek benneteket, hogy igyekezzetek állapotszerűen imádkozni. Arra kértelek benneteket, hogy jobban bízzatok Bennem, mert elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról Mt 6,34. Kértelek még arra is, hogy legyetek hűségesek, legyetek okosak és óvatosak. Ilyen és ehhez hasonló dologra kértelek benneteket. Érdemes lenne egyszer úgy elolvasnod az evangéliumaimat, hogy kijegyeznéd belőlük azokat a mondatokat, amelyekben valamire kértelek benneteket. Ha ezt megtennéd, utána lehetne erről elbeszélgetned Velem. 40 /4286

 

 

Kérdező: Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz.

HANG: Sem egyházak, sem szertartások, sem beavatások nem juttatnak el Engem, Jézust, hozzátok! Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem attól fogok szívetekben élni, hogy beléptetek egy egyházba, hogy vállaltatok egy szertartást, beavatást, hanem csak akkor, ha ti vállaljátok azt a gondolkodás-átalakítást, amely nélkül nincs életátalakítás sem (Mk 1,15)! Csak annak tudok a szívében lakást venni Magam számára, aki nem mást, mint Engem, Jézust, akar befogadni szívébe!

Mindaz, aki fontosabbnak tartja azt, hogy gyógyítson, jövendöljön, látó legyen, mint azt, hogy Én, Jézus, éljek benne, az előbb-utóbb feltétlenül tönkre fog menni idegileg. Igen, mert természetellenes mindaz az emberben, ami nem Tőlem származik.

Aki Engem, Jézust, tart a legfontosabbnak, s vállalja azt, hogy evangéliumaim alapján élni akarja az Általam, a te Jézusod által elmondott és bemutatott szeretet életét, tehát a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást és a mindenkit szolgáló szeretet útját, az elfogad és befogad Engem, Jézust, életébe, mint UTAT. És az ilyen ember meg fogja tapasztalni azt is, hogy Én, Jézus, nemcsak ÚT vagyok, hanem az IGAZSÁG és ÉLET is (Jn 14,6)!

A beavatások és az ellenbeavatások, az egyházak és az ellenegyházak, az ilyen meg olyan mágiák, ezek inkább ártanak, mint  használnak mindaddig,  amíg valaki életében Én, Jézus, nem vagyok az abszolút első.

Ha valaki életében abszolút ELSŐ vagyok, akkor annak adok olyan szerepet - akár gyógyítás, akár jövőbe látás, akár lélekbe látás vagy egyéb -, amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De csak annak adok ilyen karizmákat, aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem Engem, Jézust!

Ami a te lelked összekuszálta, az éppen az volt, hogy az Általam, Jézus által, felkínált gondolkodás-átalakítás helyett gyorsan akartál bizonyos különleges képességekkel gazdagodni, természetesen mások javára, de nem úgy, ahogy Én, Jézus,  hanem úgy, ahogy te szeretnéd.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha béke lenne a szívedben. Ehhez nem szükséges semmi rendkívüliség! Nem kell hozzá más, mint az, hogy reggeli imáidban kérd az elinduló napra áldásomat, és tedd azt, amit éppen azon a napon tenned kell azért, hogy szíved békéjét az Én, a te Jézusod jelenléte biztosítani tudja. 29 /2978

 

 

*************************************************************************************

Mágikus szó

 

Kérdező: 2. A Szeretetláng-fohász fontos-e?

HANG: 2. A Szeretetlánggal kapcsolatban szintén arra hívom fel a figyelmet, hogy nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban.

Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lelkedet Istenhez emeld. Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés formáját, szavait. Azt megteheted, hogy ajánlod valamelyik szót vagy szöveget azoknak, akikkel együtt imádkozol, vagy akiket imára buzdítasz. De amint a madarak sem pontosan egyforma szárnyakkal szárnyalnak, úgy van ez az emberi lélekkel is. Többed magaddal beszállhatsz ugyan egy közös repülőbe, de erre nem szabad senkit erőltetni. Nem igaz az, hogy csak az a repülő repülő, melybe te, vagy azok, akik veled egyetértenek, szálltatok be. A rózsafüzér imának is nagyon sokféle formája van. Válassza mindenki azt, amelyik legjobban tudja szívét Hozzám emelni.

A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem szerencsések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg a valóságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki gonoszat tett, az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez beigazolódik.

A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztítják. A világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmentik! Az természetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így mondhatom: a jók éppen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én sohasem vagyok a gonoszokkal, akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem teszik. De azt tudnod kell, hogy ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a rosszak! A jók azért járnak jól mindenképpen, mert Mellettem vannak, Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világkatasztrófák a gonoszok művei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő szenved, és Ő okoz másoknak szenvedést. Sohasem mondtam, hogy az Én Atyám majd megbüntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, hogy megbüntet benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre Neki lehetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az nem az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt pusztul el!

Ha a Szeretetláng-fohász nem Istennel szembeni félelmet, hanem vonzalmat ébreszt bennetek, akkor mondjátok. De ha a büntető Istentől való félelmet kelti fel bennetek, akkor jobb, ha nem mondjátok. A félelem sohasem jó! 6 /506

 

 

*************************************************************************************

Fekete mágia: 3/215, 3/234, 6/440, 8/637, 18/1732 - 1721, 18/1768 - 1757, 19/1906 - 1917, 21/2039 -2028, 24/2399, 30/3047, 35/3655, 37/3903, 39/4140, 42/4570.

 

Fehér mágia: 5/361, 6/440, 8/637, 19/1906 - 1917, 24/2399, 29/2920, 30/3047.

 

Mágikus szó: 6/506

 

Mágia: 5 /361, 29 /2978, 40 /4286.

 

Mágiáért, szertartásért pénzt kér: 8/668, 8/670.