Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Meditáció 3. Képek. Meditálás közben ostyát kap. Bíztatásokat kapok stb.

Meditálás közben mi történik velük

  

Kérdező: 2. Szeretnék találkozni meditációban a Mesteremmel!

HANG: 2. Mestered az Őrangyalod. Ő állapotszerűen benned él, tehát mindig kapcsolatban van veled, hogy segítségedre legyen. Akkor tudja ezt megtenni, ha hiszel abban, hogy Ő veled van, és akkor tud segíteni, ha nem figyelsz, hanem arra a feladatra, amit tenned kell. Mestereddel tehát életszerűen nem a meditálásban, hanem feladataid gyakorlati megvalósításában tudsz találkozni!

    Azok, akik arra figyelnek, hogy a szellemvilág lényei hogyan és mit tesznek bennük, s nem arra, hogy mit kell nekik tenniük, azok szinte biztos, hogy előbb-utóbb tönkremennek idegileg. Igen, mert amint a fát gyümölcseiről, úgy a bennetek lévő sugallatokat is nem a forráson, tehát azon, hogy kitől ered, hanem a következményen, tehát feladataitokon mérhetitek le.

Csak azok a feladatok származnak Mestered, Őrangyalod sugallatától, amelyek téged építenek, buzdítanak, vigasztalnak, tehát nem legyengítnek, hanem idegileg fölerősítenek!  39 /4144

 

 

Meditációban olyasmit látott

 

Kérdező: Uram!  Eléd hozok valakit, aki egy meditációban olyasmit látott, ami nem hitelesíti házastársával a kapcsolatát. Sőt..! Kérlek szólj hozzá.

HANG: Már több helyen is elmondtam, hogy Én nem ismerek elválást. Én a kapcsolatok Lelke vagyok, s nem a kapcsolatok milyenségét akarom változtatni, hanem a minőségét. Tehát nem akarok barátból férjet, férjből valami más társat, hanem a barátságot Bennem megszentelt barátságnak, a házastársat Bennem megerősödő házastárssá akarom növel­ni, nevelni. - Az a látás, vagy inkább így mondom, annak a látásnak magyarázata nincs egy hullámhosszon  Velem. Lehet ugyan Értem elhagyni házastársat is, ha az illető lehetetlenné akarja tenni a Velem való kapcsolatot, de soha sem azért, hogy más majd ezt könnyíteni fogja. Nem fogja! Ha téged elhagy valaki, az más. De te ne akard elhagyni azt aki nem akar úgy élni, ahogy te szeretnéd. Nagy bajban lennél, ha Én elhagynálak olyankor, mikor nem kívánsz úgy élni, ahogy Én szeretném.

    Én azt az emberi kapcsolatot áldom meg, melyet előttem kötöttek azért, hogy áldásom ereje segítse át őket minden próbatételen. Álljatok ellen annak a kísértésnek, mely a világosság angyalának képében bódítani és hódítani egyaránt akar benneteket. Tőlem csak olyan találkozások jönnek, melyek erősítik a már meglévő kapcsolatokat. Ha találkozol valakivel, aki erősíteni, segíteni akar házasságod harmonikussá tételében, az Tőlem van. Aki gyengíti, sőt veszélyezteti, elerőtleníti az eddigi kapcsolatot, az az Ősellenségtől van. Megismétlem: Én a kapcsolatok Lelke vagyok. A Diabolos, a Szétdobáló, az Nekem ellenségem.  …..

     Nagyon szeretlek. Helyetted nem tudom élni életedet boldogításodra, de veled igen, ha te is akarod. 4 /285

 

 

Kérdező: 1. A Gonosz kegyetlenül nevetett rám meditációm alatt. Miért? 2. Másik meditációban Jézust láttam, mintha mondott volna valamit, de nem tudom, hogy mit. 3. Szintén meditációban óriási alakokat láttam. Kik voltak azok? Majd Salamon templomát láttam. Később egy dal szólalt meg bennem, melyben benne van Jeruzsálem.

HANG: Nem jól meditálsz. Olvasd el a 697-dik válaszomban a 3-dik pontban leírt gondolatokat a meditációról, és abból megtudhatod, hogy hogyan kell jól meditálni. Ha úgy meditálsz, ahogy ott olvasod, akkor mindaz a problémád megoldódik, amelyeket Elém terjesztettél. 9 /707

 

 

Kérdező: Miért látom az Urat mindig keresztre feszítve, amikor testemet elhagyva meditálok?

HANG: Nálad azzal kezdem, amivel másnál befejezni szoktam: Nagyon szeretlek! Azért kezdem ezzel, mert e szavaimat akarom jobban kifejteni előtted.

     Már földi születésed előtt ugyanarra az elhatározásra jutottál,  mint Én, mielőtt a földre jöttem. Mindketten azt határoztuk el, hogy kiüresítjük magunkat, fölvesszük a szolgai alakot, s teljesen bele akarunk simulni az emberi természetnek abba az esendő formájába, mely lehetőséget ad arra, hogy ne mondhassák rólunk: ' Könnyű volt neki, mert....' Mindketten azzal az elhatározással jöttünk a földre, hogy az embertestvéreink, látva rajtunk, hogyan kell szeretni, vállalják ezt az egyedüli üdvözítő utat. Ne tudjanak kibúvót találni, kimagya­rázkodást, kiskaput ennek az útnak kikerülésére.

     Persze, azért volt kettőnk között némi különbség is. Én csak megszentelni jöttem! Te azért megszentelődni is jöttél. Ennek lett aztán következménye az, hogy te olyan mellékutakon is bolyongtál, amelyek saját megszentelődésednek szükségszerű eszközei voltak.            

     Mivel az Én utam töretlen volt, ezért nem is tartott földi léptékkel sokáig. De a tiéd sem azért húzódik hosszabbra, mint az Enyém volt hajdan, mert sok volt a kitérőd, hanem azért, mert felaprózódóbb, kisebb területekre korlátozott, s a megsérült emberi természet hiányosságait is megtapasztalt utakra volt és van szüksége  megszentelődé­sednek.

     Nagyon szeretlek! Ez azt jelenti, hogy sorsomban kell osztoznod. Ami szenvedés Nálam összesűrített volt időben, az nálad szétterülőbb időben. De az Én sorsomat osztom meg veled a földön, hogy aztán itt is közös lehessen sorsunk.

     Amikor tehát szenvedés, bánat ér, akkor Én szenvedek benned, és közös szeretetünk, tehát a Szentlélek képes tudatni veled, hogy ez valójában az egyik legnagyobb kitüntetés a földön. Neked is, mint nekem, a győzelemért azonos árat kell fizetnünk! Amit Lukács 24;26-ban olvasol, az kicsit más hangfekvésben, rád is áll! Ez az oka annak, hogy nem megdicsőülten, hanem a kereszten szenvedve jelenek meg előtted.

     HANG-médiumomnak is így jelentem meg több mint harminc évvel ezelőtt, amint a HANG1. kötetben olvashatod. S számára azóta ez a megjelenésem olyan erőforrás, amely a leglehetetlenebb helyze­tekben is Hozzám láncolta őt.

     Légy tehát hálás Nekem azért, hogy megosztom veled keresztemet. Ha nem akarod, szólj, és nem adok keresztemből. Ha szólsz, ha nem kell semmi az Én szenvedésemből, akkor mást fogok keresni, aki vállal Engem, hogy ne maradjak egyedül szenvedé­sem­ben.  9 /714

 

 

HANG:Meditációitokban, amikor jó szándékkal Velem akartok találkozni, akkor Velem is találkoztok. Ha pedig közénk akar férkőzni a világosság angyalának képében a megtévesztő, akkor ő le fog lepleződni, mert Én senkit sem engedek erején felüli kísértésbe esni, aki eszével, szívével egyaránt Engem kíván.

    Imáidban, meditációidban eddig is Velem találkoztál, és ennek lett következmé­nye, hogy rátaláltál a HANG-omra!

    Ne félj! Soha nem hagylak el! Bízzál Bennem!  9 /740

 

 

Kérdező: Meditációmban Jézus képe mellett megjelent más is.

HANG: A jó meditáció relaxálással kezdődik, és koncentrált, összpontosított figyelemmel folytatódik. Hozzám kell kötődnöd, ahhoz a képhez, amely egyértelműen gazdagítja lelkedet. A mellékszereplőknek nem szabad főszerepet juttatni! A mellékszereplőket hozzá kell illeszteni a  főképhez.

    A te meditációdban az Én képem jelent meg előtted, s mellette egy nagy szemű kis lény és egy szemüveges fiatalember.

    E meditációban kétségtelen, hogy a lényeg az Én arcom megjelenése volt. A másik kettővel nem kell érdemben foglalkoznod, mert ha az Én képem látása a hit, remény, szeretet erősítését eredményezte, akkor a mellékszereplők vagy zavart akarnak kelteni benned, hogy figyelmedet eltereljék a lényegről, vagy későbbi életedben úgyis fölzárkóznak a lényeghez, tehát eszközök lesznek arra, hogy Velem tisztultabb, mélyebb kapcsolatot tudj kiépíteni.

     Számomra öröm, hogy földi életed nem öncélú csupán, hanem célod a Velem való kapcsolat ápolása!  18 /1728

 

 

Kérdező: Egy meditációval kapcsolatban van kérdésem.

HANG: Amit meditációdban átéltél, - fényjelenség és egy vers-idézet,- ezek valójában önismeretre segítő eszközök. Azért történik veled, és azért történik másokkal is ilyen, hogy közelebb kerüljetek a lényeghez.

     A meditácónak nem az a lényege, hogy valamit láss, vagy hallj, hanem az, hogy már a meditáció előtt egy meghatározott gondolatot helyezve tudatod központjába,  erre a gondolatra engedj rá akár tudattalanodból, akár attól függetlenül, olyan szellemi erőket, amelyek a központba állított gondolatodat élettel töltik meg.

     Csak a kezdeti stádiumban van értelme úgy meditálni, ahogyan te meditáltál. Csak a kezdeti stádiumban, amikor azt kell felismernetek, hogy valójában mi van bennetek, - tehát nem azt, hogy mi legyen bennetek, - van létjogosultsága az olyan meditációnak, amelyet átéltél.

     Azt, hogy mi legyen bennetek, azt értelmetek tudatos fényében kell eldöntenetek. Tehát a meditáció is felelősséget hordoz!  13 /1209

 

 

Kérdező: 2. Meditációmban kaptam egy nevet. Mit jelent e név?

HANG: 2. Bizonyos betűk egymás mellé kerülése meditáció közben nem véletlen, de nem is olyan kulcsszó, amelyet  feltétlenül meg kellene fejtenie annak, akinek tudati képernyőjén e szó megjelenik. Más a helyzet akkor, ha több szó, akár egész sorok jelennek meg valakinek tudatában. Ezek megfejtése azonos a nyelvekenszólás adományának magyarázatával. Médiumom nemcsak a nyelvekenszólás karizmáját kapta meg, megkapta ezek magyarázatát is. De amit te kérdezel, az csak annyit jelent, hogy meditációdban olyan szintre, olyan területre jutottál, amely a szimbólumok világa. 16 /1492

 

 

Kérdező: 3. Meditációmban Jézus nézett rám?

HANG: 3. Meditációidban különböző módon éreztetem veled jelenlétemet. De ne keresd a rendkívüliségeket! Aki szeret Engem, az tudja, hogy nem önmagára, hanem Rám kell irányítania mások figyelmét. Ez pedig csak akkor valósul meg, ha valaki a másikra figyelő szeretetben tűnik ki. Az ilyen szeretet-megnyilvánulás méltán vált ki csodálatot azokban, akik felé e megfigyelő szeretet fordul! 24 /2443

 

 

Kérdező: 1. Családom örökös vándorlása idegeimet felőrli

HANG: 1. Evangéliumaimból jól tudhatod, hogy nem vagyok személyválogató (Máté 5;45), hanem szerepeket kiosztó. Ez azt jelenti, hogy médiumomat, akit te „kiváltságos” jelzővel illettél, semmivel sem szeretem jobban nálad. Egy indián mondás szerint ne mondj véleményt arról, akinek nem jártál 35 napig a mokaszinjában. Én azt mondtam,,, Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! (Máté 7; 1). Médiumom még azt sem tudja, hogy két hónap múlva lesz-e, és hol lesz fedél a feje fölött.  Naponta több órát tölt leveleitek megválaszolásával, nyugdíjas lelkészként, a faluban rábízott feladatot ellátja, előadásokat tart szerte az országban, intézi a HANG-kötetek megjelenését és terjesztését, és alig marad egy perce arra, hogy önmagával foglalkozzon. Túlhajtottsága miatt kerülhetett sor arra is, hogy a megbeszélt alkalommal nem tudott veled foglalkozni.  Nem azért írattam ezt le neked, hogy sajnáld, hanem, hogy meglásd benne, hogy a szolgáló szeretet boldogít egyedül és teszi elviselhetővé a földi élet viszontagságait. Helyzete tehát valóban figyelemre méltó, de nem azért mert kiváltságos, hanem azért, mert megmutatja, hogy a másokért éléshez, az önfeladáshoz olyan égi erők csatlakoznak, melyek a leglehetetlenebb körülményeket is elviselhetővé teszik. (Lukács 9;24).

 Tévedésben vagy, ha azt hiszed, egy szűk kiváltságos réteg, vagy egyetlen személy az, aki hallhatja hangom. Én mindenkinek ígértem, aki tanítványomnak tartja magát, hogy elküldöm a Szentlelket. (János 16;7). Csak országotokban több száz testvérednek volt olyan élménye, hogy álomban, ima, meditáció közben találkozott legalább egyszer Velem. Médiumom körül pedig kialakult egy – a folytatást biztosító - olyan pár fős mag, akik megközelítően azonos színvonalon hallják hangomat, mint médiumom. Közöttük van olyan testvéred is, aki pár éve még átkozódott, szitkozódott mérgében, mikor szülei gyermekét séta alkalmával, akarata ellenére bevitték a templomba, aki irigységből följelentette kollégáját, mert több prémiumot kapott.

 Ha a tűzoltó zenekar térzenét játszik, nem a bezárt lakás legbenső szobájában kell keseregni, hogy nincs muzsika, hanem ki kell tárni ajtót, ablakot, de még jobb kijönni a ház elé, vagy elmenni a főtérre és a zenekarhoz minél közelebb helyezkedni! Hangom hallásának elengedhetetlen feltétele a NYITOTTSÁG, más néven az alázat, mely nem alázatoskodást jelent, hanem befogadó készséget más véleményének, külső behatásnak a mérlegelt elfogadására, a jónak a még jobbért való elhagyására. Hogy mennyire fontosnak tartom és szándékom, hogy minden gyermekemhez szóljak, az is mutatja, hogy a HANG első kötetében írattam le médiumommal azt a párbeszédimát, melynek keretében mindenki beszélhet Velem. A baj az, hogy sokakat kishitűségük akadályoz abban, hogy meghallják hangom. Nagyon fontos, hogy el is hidd, hogy Én akarok és szólok is hozzád, és te meghallhatod hangom. Ehhez persze el kell csendesedni, ezért a legalkalmasabbak az ébredést követő, vagy az elalvást megelőző percek. Ha ilyenkor gondolatban felteszel egy kérdést Nekem, az első – építő, buzdító, vigasztaló - gondolat, ami eszedbe jut, Tőlem van. Az első, tehát nem az, amit már saját gondolkodásod, morfondírozásod alkot, vagy átgyúr, és ami eszedbe jut, tehát érzed, vagy legalábbis megtanulod érezni, hogy nem a sajátod, úgy került, úgy jutott eszedbe. Kezdd el azzal, hogy minden reggel megkérdezed Tőlem, mi az, amiben el kell mélyülnöd, és mi az amitől távolodnod kell! Sok testvérednek segítek minden reggel ily módon. Este pedig beszéld meg Velem, mit tudtál megvalósítani tanácsaimból, mennyire éltem benned, hány testvéred örült neked aznap.

 Boldogítani, szívbékét adni csak úgy tudok, ha felismered jelenlétem életedben. Szíved szemeit jobban ki kell nyitnod, hitednek erősödnie kell. Hited, most olyan, mint a mustármag, de akkora fává nőhet, hogy az ég madarai tanyáznak benne (Márk 4;31). Tőled különösen nagy fát várok.   25 /2524

 

 

Kérdező: Uram! Kezdek olyan leveleket kapni, amelyből bizonyos sértődést érzek ki amiatt, hogy Te most már csak röviden válaszolsz, s azt kéred a HANG olvasóitól, hogy olvassák e könyveket. Mintha fontosabb lenne Számodra az, hogy ezt tegyék, mint az, hogy kérdéseikre válaszolj.

HANG: Ez már a 35-dik HANG-könyv. Itt az ideje annak, hogy a továbbiakban ne csupán tejjel és süteménnyel tápláljalak benneteket, hanem keményebb, súlyosabb energiát hordozó gondolatokkal is.

     Azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre kértelek benneteket kétezer évvel ezelőtt, nem vagytok képesek megvalósítani sem akkor, ha halottakat támasztok, sem akkor, ha betegségeiteket gyógyítom, sem akkor, ha pillanatnyi problémáitok megoldására mutatok rá.

     A gondolkodás-átalakítás egy olyan egészséges agyfürdő vállalása, amelyben szívem szeretete mellett tanításom egésze szükséges ahhoz, hogy rövid föli életetekben is már, élni tudjak bennetek."

     Uram! Szinte mindenki azt tartja természetesnek, hogy segítséget kapjon Tőled!

    "Ez igaz. A probléma az, hogy nem azt a segítséget kívánjátok Tőlem, amelyet felétek nyújtok már kétezer éve. Ti olyan segítséget várnátok el Tőlem, amely segítene benneteket bizonyos bódulat elérésére, konzerválására.  Ti, akik nem az örökéletre rendezkedtek be, hanem arra, hogy  a mulandóságot állapotszerűen az örök értékek elfedésére, kikerülésére használjátok fel, az Én segítségemmel el szeretnétek érni azt, hogy kikerüljétek azt az Isten szerinti életátadást, amely csak a gondolkodás-átalakítás útján érhető el. Tehát igyekeztek eltakarni szemeitek elől a lényeget, vagyis azt, hogy a halálotok órájára készítselek fel benneteket.

     Általában olyan gondjaitok megszüntetéséhez kéritek segítségemet, amely gondok megszűntetését Én kérem tőletek.  Igen. Abban tudok segíteni, hogy segítsetek magatokon! Tehát annak az életátadás vállalásának kikerülését, amelynek pontosan az a következménye, hogy nem boldogok, hanem bódultak lesztek, nem tudom és nem is akarom elősegíteni. De mindenkor felkínálom a segítségemet arra, hogy felelőséggel vállaljátok egyéni döntéseitek következményeit. Ez pedig nem megy másképpen, csak úgy, ha felismeritek megkötözöttségeiteket, és lehetővé teszitek számomra azt, hogy segítselek benneteket abban a szabadságharcban, amelyben sebeket kaptok ugyan, de e sebeket tudom gyógyítani, és erőmmel, ha igénybe veszitek, feltétlenül győzelemre juttatlak benneteket. De e nélkül a szabadságharc vállalása nélkül, csupán egy-egy problémából való kijutás nem más, mint tüneti kezelés. Én, Jézus pedig, a gyökeres megoldást tartom méltónak Hozzám, hozzátok egyaránt.

    Egy másik oldalról ez így hangzik: Boldog az, aki megteszi azt, amit meg kell tennie. Boldog az, aki tudja, hogy soha nem kell megtennie azt, amire nem képes. Én, Jézus, pontosan a gondolkodásotok átalakításától remélhetem csak azt, hogy boldoggá tudjalak tenni benneteket, mert segítségemet nem vágyaitok megvalósításához, hanem feladataitok elvégzéséhez adom!

    Ismét egy másik oldalról: Én, Jézus, kérem, hogy segítsetek Nekem abban, ami a ti boldogságotok megvalósításához feltétlenül szükséges! Segítsetek abban, hogy segíteni tudjalak benneteket átalakítani a gondolkodásotokat!

    Ha ti nem adtok időt magatoknak arra, hogy egyre teljesebben megismerjétek azt a gondolkodásformát, módot, amelyre meg szeretnélek tanítani benneteket, s amiért már e 35-dik HANG-könyvet diktálom, akkor nem lehettek boldogok sem ezen, sem a másvilágon. Nem, mert Én, Jézus, vagyok az AJTÓ! Senki sem juthat az Atyához, csak általam!

    Nekem valóban szívem vágya az, hogy boldogságotok már itt a földön elkezdődjék. Amikor ehhez segítségeteket kérem, akkor időt és energiát kérek tőletek. Időt, mert az időben élők számára Isten is időigényes, és energiát, mert Én, Jézus, nem tudok helyettetek gondolkodni. Erőt kell vennetek magatokon ahhoz, hogy ne csupán képekben meditáljatok, bár az is nagyon fontos, de értelmetek használatával gondoljátok végig, rágjátok szét problémáitokat, hogy világosan meg tudjam mutatni nektek azt a feladatotokat, amelyet el tudtok és el is kell végeznetek ahhoz, hogy szívetekben megszülessék az Én békém!

     Nem vagytok bábuk! Boldogok csak akkor lehettek, ha vállaljátok, hogy partnereim legyetek! Partnereim pedig csak azáltal tudtok lenni, ha vállaljátok, hogy úgy gondolkodjatok, ahogy Én, Jézus elmondtam és bemutattam nektek!

     Azok, akik csupán a pillanatnyi problémájukra kérik Tőlem, és keresik Nálam a megoldást, a könnyebbik végét akarják vállalni annak a boldogító életnek, amelynek elérése csak kemény szellemi munka árán, a gondolkodás-átalakítás árán érhető el!

     Mindez nincs ellentétben azzal, hogy boldogságotok érdekében a nagyobb hangsúlyt arra kell tennetek, amit Én, Jézus tettem értetek, és nem arra, amit ti tesztek Értem (Lukács 18;11)!"   35 /3630

 

 

Kérdező: Meditáció közben csodálatos látomásom volt.

HANG: Azok a meditációk, amelyek csodálatos élményeket nyújtanak, csak akkor érdemelnek különösebb figyelmet, ha a szolgáló szeretet irányában is megmutatkozik hatásuk. Tehát, ha olyan feladatra hívják fel a figyelmet, amely nemcsak jól eső érzést vált ki, de vágyat ébreszt olyan áldozatvállalásra, amelyben segíteni akartok a rászorulókon.

     Én, Jézus, adok ugyan szimbólumokat, de csak akkor, ha már előbb kifejtettem valami komoly tartalmat, s ezt sűrítem egy szimbólumban. Tehát nem fordítva! Nem rejtvényfejtőknek, hanem értelmesen gondolkodó Isten gyermekeinek akarlak látni benneteket. 32 /3285

 

 

Meditálás közben ostyát kap

 

Kérdező: 5. Anyám, aki meditálás közben ostyát kap, kérdezi, hogy ez mit jelent?

HANG: 5. Édesanyád meditálásával kapcsolatban annyit mondok, hogy az ostya, amelyet kap ilyenkor, az azt jelenti, hogy Én táplálom benne azt az életet, amely kaphat ugyan sebeket a mulandó idő sodrában, de éppen azért nem lát halált sohasem, mert Én táplálom.   8 /647

 

Bíztatásokat kapok 

Kérdező:  4. Meditációimban bíztatásokat kapok. Ezek valóban Istentől jönnek, vagy csak saját vágyaim vetítem beléjük?

HANG: 4. A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve, amit rosszul tett eddig.

     Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!

     Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom!   10 /838

 

 

Kérdező: 3. Kitől kapok válaszokat a meditációmban?

HANG: 3. Rossz meditáció az, amikor úgy nyílik ki valaki a szellemvilág felé, hogy nem biztosítja magát a jó angyalok védelmével, ha nem kéri előtte az Én áldásomat, védelmemet. Ha ezek elmaradnak, akkor mindenféle szemtelen szellem képes hatni a meditálóra.   … 11 /986

 

  

*****

 

Kérdező: 6. Van, amikor a meditációban nagyon jól érzem magam.

HANG: 6. Nem jó, ha valaki a meditációban jól érzi magát! A meditáció nem erre való! Szeretetben csak úgy lehet növekedni, fejlődni, hogyha valaki lelki fájdalmakat is átél! Szirupos érzelmekbe ágyazottan soha! 10 /880

 

 

 

A kellemetlen érzéseimet rossz

 

 

Kérdező: 5. Meditációimban a kellemetlen érzéseimet rossz szellemek hatása okozta?

HANG: 5. A meditációban lényeg az, hogy az értelem vegye át az érzések irányítását, s az érzések így erősítsék a meditáció gyümölcstermését, a helyes elhatározások megvalósítására az akaratot.

    A helyes meditációról több helyen is olvashatsz a HANG-könyvekben. 10 /844

   

          

Kérdező: 1. Bizonyos szorongás blokkol le a meditálásban. 

HANG: 1. Benned élek!  Itt nagy hangsúlyt kell tenned e szóra:  ÉLEK! Szorongásod abból adódik, hogy járatlan talajon lépkedsz. Bizonytalanságodat csökkentheted olyan meditációval, amely nem csupán ellazítást igényel, hanem egy természetes koncentráltságot arra, hogy ÉLEK benned.

     A FÉNY és a sötétség, mint tudod, nem azonos fajsúlyúak. A legkisebb fény is mérhetetlenül nagyobb, mint a legnagyobb sötétség. Sőt! Nyugodtan lehet azt mondani, hogy ahol a FÉNY megjelenik, ott szükségszerűen eltűnik a sötétség, mivel a sötétség nem más, mint a FÉNY hiánya.

    Szorongásod feloldója csak a FÉNY lehet, tehát az a tudat, hogy ÉLEK benned. Ezt a bizonyosságot magadba kell szuggerálnod, mivel a földi élet, ez az anyagba rögzült szellemi lét, csak gyakorlás által puhul annyira, hogy a VALÓSÁG hordozója legyen. Nem a sötétség, hanem a FÉNY a valóság! A fizikai és a szellemi munka ellentétes következményét egy hasonlattal érzékeltetem: Minél mélyebbre süllyedsz a tengerben, annál sötétebb lesz körülötted minden. Minél mélyebbre fúrod szellemedet az anyagba ágyazottságodba, annál jobban a FÉNNYEL találkozol magadban. Mivel Önmagamra teremtettelek, ezért a FÉNY gyermeke vagy, és nem a sötétségé!  8 /612

 

 

***

 

Kérdező: 1. Meditációban szellem-élményem volt. Miért?

HANG: 1. Amikor valaki kinyílik a szellemvilág felé, akkor kiteszi magát olyan erőknek, amelyek nem mindig pozitív erők. Ezért fontos az előkészület! Már a meditáció előtt fontos kérni azokat a jó szelle-meket, angyalokat, akik Istentől kapott szerepük folytán rendelkezésére állnak a földi halandóknak, ha részetekről erre felszólítást kapnak.

     Vigyázz! A szellemvilággal nem lehet játszani! A szellemvilág olyan erők világa, ahol csak pozitív hozzáállás hatására ér benneteket pozitív ellenhatás, vagyis olyan, amely a ti, kezdetben már meglévő erőtökre fölerősítően, bátorítóan tud hatni.   16 /1571

 

  

Kérdező: 2. Meditációban egyedül sem éreztem magam magányosnak.

HANG: 2. A meditációban eljutottál lelkednek arra a szintjére, ahol már nem létezik számodra a magányosság érzése. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy pozitív alaphelyzetbe sikerült kerülnöd. A Tőlem eltávolodás minél jobban mélyül, annál inkább elhatalmasodik a magányosság érzése a lélekben. A halál utáni pokol az elmagányosodottak világa!

    Van a földön olyan lelkiállapot, amikor nagyon elhagyatottnak érzi magát valaki, pedig ilyenkor vagyok hozzá legközelebb. Ez a lelki szárazság. Ez az elhagyatottság, és nem a magányosság érzése! De most nem erről akarok beszélni.

Aki távol van Tőlem, az mindent elkövet, hogy emberek vegyék körül! A magány szinte kibírhatatlan számára. Képtelen a szembesülésre, ezért mindent elkövet, hogy tömegbe, társaságba, valamilyen, szintén Tőlem távollevő emberek közé meneküljön.

     Aki önszántából meditálni képes, az egy lelki szint elérésekor már inkább abból érez meg valamit, hogy Én benne vagyok nemcsak létbenntartó, hanem boldogító módon is!  21 /2065

 

********

 

 

Kérdező: 2. A test elhagyása nekem miért nem sikerül?

HANG: 2. A test 'elhagyásának' fokozati vannak. Te is elhagyod a testedet bizonyos értelemben alvás állapotban, meditáláskor, de még olyankor is, amikor intuíciós úton kapsz felismerést. Biztosan el jön majd annak az ideje is, amikor végleg el kell hagynod a testedet. Ezt nem kell siettetni!   35 /3708

 

 

Kérdező: 1. A meditációban félek, hogy elhagyom a testemet.

HANG: 1. Félelmednek gyökere bizonyos hit- és szeretethiány. Minden imádságnak lényegéhez tartozik az, hogy lelketeket Istenhez emelitek. Ennél magasztosabbat, ennél békét, teremtőbbet ember nem tehet a Földön! Olyan közel soha nem lehetsz Istenhez a földi életben, mint amikor imádkozol, elmélkedsz.

    Bizonyára nem félsz este lefeküdni, holott tudod, hogy olyankor is, bizonyos értelemben 'elhagyod' testedet. A meditációban nem testedet hagyod el, hanem azokat a kesze-kusza gondolataidat, amelyek úgy akarnak a földöz kötni,  hogy ne tudj megfelelően Istenre, az Ő jelenlétére koncentrálni. Ha ilyenkor félelem van benned, ez csak attól a kísértőtől jöhet, aki akadályozni akar téged az imádságban. Csak azt tudom mondani, hogy ennek erősen állj ellen a hitben. Képes vagy rá! Csodálatos szépségeket tudok belevinni azoknak a lelkébe, akik meditálással közelednek Hozzám!  42 /4608

 

 

 

Meditáció 4.