Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyelveken szólás, Nyelvima.

 

1/54

Kérdező: Uram! Egy tizenéves testvérem kisebbségi érzését hozza Eléd.

KHANG: Édes Gyermekem! Problémádat nagyon értem. Szíved vágya már itt a Földön az, hogy minél többet megélj abból a Mennyországból, amire teremtettelek. Mivel tudod, hogy nagyon szeretlek, hogy nagyon fontos vagy Nekem, hát nem érted, hogy miért nem vagy ilyen fontos másoknak is. Főleg azoknak, akik korban hozzád illenek.

Több oka van ennek. Az egyik az, hogy Én sem vagyok számukra fontos, pedig ők is szeretetemből élnek. A másik ok, hogy azért Én sem vagyok számodra olyan fontos, amilyen méltán lehetnék. És ez nem az Én hibám! Tebenned még nagyon az van, hogy Én érted éljek, és nem az, hogy Te értem élj.

Többet kell foglalkoznod azzal, hogy ne keverd össze a szerepeket. Te istenképű vagy, de az Isten Én vagyok. Én, aki érted akar élni közvetlenül is, és az embereken keresztül is. Erre csak annyiban vagyok képes, amennyiben te Értem élsz közvetlenül is (hálaadó imával) és embereken keresztül is (szolgálatban).         

Amikor pedig azt látod, hogy barátnőid sikeresebbek, hát erre csak azt mondom: VÁRD KI A VÉGÉT! Hidd el, nem vagyok személyválogató. Akinek bármiben is többet adtam, attól többet is követelek. A számlát mindenkinek ki kell egyenlíteni. Szüleidnek épp úgy, mint a ma született kisbabának. Hidd el, téged is Önmagamra teremtettelek, mert ennél nagyobb jót nem tehettem veled.

Senkit sem szeretek úgy, mint téged. Ha még valakit úgy szeretnék, akkor kettő lenne belőled. Hidd el, szeretetemből élsz! Ez az Én részem kettőnk kapcsolatában. A te részed az, hogy Értem élj. Vagy inkább így mondom: Nekem élj. Nekem, Miattam tedd meg, ha otthon valamit kérnek tőled. Nekem kínáld fel munkádat, tanulásodat, szórakozásaidat. Mutasd ki Nekem, hogy nem vagyok közömbös számodra.

Lelkem működik benned. Ne hanyagold el a nyelvek-imát, melynek most még föl sem fogod értékét. Lelkem belülről akar téged építeni. Amit most hiányolsz, hogy nincs olyan nagy érdeklődés irányodban, erre azt mondom, hogy még terhes is lesz számodra a nagy érdeklődés feléd, ha engeded, igényled Lelkem további irányítását.

Ha nem vonod ki magadat hatásom alól, akkor karizmatikus tulajdonságaid sok és maradandó gyümölcsöket hoznak az Én dicsőségemre, és a te boldog lelki békéd javára.

 

 

6/453

Kérdező: 1. Istennek tetsző-e a nyelveken való imádság?   3. Nagyon meg tudok hatódni.

KHANG: Te az újjászületés csodájának vagy boldog megtapasztalója. Minden újszülött gyermek nyelveken kezd beszélni azokhoz, akik vele foglalkoznak. Amikor valaki felnőttként teszi ezt, akkor újjászületett gyermekként beszél Istenéhez, ha ez a szándéka. Amint egy anya olyankor is megérti gyermekét, amikor még senki, sőt maga a gyermek sem érti önmagát, úgy Én nagyon is megértem az Én gyermekeimet, mikor nyelveken kezdenek beszélni. Azzal mutatom ki, hogy értem a szeretetnek ezt a nyelvét, hogy jó érzést keltek abban, aki erre vállalkozik.

Ha közösségben vagy, csak akkor imádkozz nyelveken, ha van ott olyan, akinek Lelkem megadta a nyelvek magyarázatának adományát. De ha egyedül vagy, akkor lehetőleg minden nap imádkozz nyelveken. Ha ezt teszed, akkor nagyon tudom segíteni lelked fejlődését.

Itt szólok a harmadik gondolatodról, mert ez hozzátartozik az előzőhöz. Meghatódásod is szoros kapcsolatban áll újjászületéseddel. Könnyeid, meghatódásod, az Én adományom, de ezzel is kicsit úgy kell bánnod, mint a nyelveken való imával. Bátran szabad folyást kell engedned könnyeidnek, mikor egyedül vagy. Ez nagy benső megtisztulást, megkönnyebbülést fog eredményezni benned. De közösségben, mások előtt nagyon törekedned kell arra, hogy uralkodni tudjál az ilyen elérzékenyülésen.

Tehát a nyelvek adománya és a könnyek adománya Szentlelkem értékes ajándékai, melyekkel általában minden újjászületettet, minden újszülöttemet meg szokta ajándékozni Lelkem.  

 

 

7/511

Kérdező: 1.    nyelvimáról, szeretnék hallani.

KHANG: 1. Önismeretre csak emlékezés által lehet jutni, és nem elmélkedés által. Elmélkedés által lehet épülni, javulni, bensőleg erősödni, tisztulni. A nyelvima által pedig jól ki lehet szellőztetni lelkivilágodat, s így csökkenteni lehet bizonyos beteges szorongásokat, helytelen gátlásokat és félelmeket. Most kicsit bővebben beszélek ezekről.

Esti visszaemlékezések szükségesek ahhoz, hogy valaki reálisan fel tudja mérni egy idő után önmagát. Nem szégyen, sőt üdvös dolog írásban rögzített esti lelkiismeret-vizsgálatot tartani. Ha valaki rendszeresen rögzíti pár mondatban elmúlt napját - nem részletes naplóra gondolok -, akkor ki tudja védeni azokat az önbecsapást okozó képzelgéseket, amelyeknek mindannyian ki vagytok téve.

Minden reális ismeret megszerzéséhez kell bizonyos távlat. E távlatot biztosíthatod az előbb említett vizsgálat által. Kivétel nélkül minden ember csak cselekedetei tükrében ismerheti meg önmagát. E nélkül önismeret nem létezik. Cselekedetek alatt értem azokat a gondolatokat, tervezéseket, szavakat is, amelyeknek kézzelfogható következményei vannak a hétköznapi életben. Nagyon fontos a rendszeresség! Aki e téren nem fegyelmezi meg magát, akinek sok a félbemaradt munkája,  tehát aki nem kéri komolyan számon önmagától saját döntéseit, az olyan, mint az a maratoni futó, aki már az első száz méteren kiad magából minden erőt, s így célba sohasem fog érkezni. Azért, hogy a látszatot mentse, a célt próbálja módosítani, s el akarja hitetni mással is, önmagával is, hogy ő nem negyven kilométert akart futni, csak száz métert. Az ilyen ember nem önmagát alakítja, hanem döntéseivel játszik, s mivel az élet nem más, mint döntések sorozata, hát elkótyavetyéli, eljátssza egész életét, ahelyett, hogy Velem, mint TARTALOMMAL töltené azt meg. CSAK AZ ÁLLHATATOSAK ÜDVÖZÜLNEK! (Mt 10;22 - Mt 24;13 - Mk 13;13).

Az elmélkedéseknek nem ismeretszerzés a céljuk, hanem a megismert jónak beépítése a lélekbe. Jól az elmélkedik, aki Istenről, önmagáról, emberekről és feladatokról úgy kezd gondolkodni, hogy gondolatait szívével átmelegítve, akaratát meghatározott feladatokra megmotiválva olyan döntésekre, elhatározásokra jut, melyek növelik benne a szeretetet. Minden más meditáció, mely nem erre vagy ennek elérésére törekszik, csupán pótcselekvés, mely időt igényel ugyan, de a lélek fejlődését nem segíti elő.

A nyelveken történő imádságnak fontos és boldogító szerepe lehet ott, ahol sem föl, sem le nem értékelik. Akkor értékelődik föl, ha valaki úgy gondolja, hogy nyelvimával többet, jobbat és érdekesebbet tud mondani Nekem, mint saját szavaival. Ott értékelődik le, ahol sajnálják rá az időt, ahol úgy gondolják, hogy e nélkül is könnyen rányílhat valakinek lelke az Én Lelkem irányítására. Nem nyílik rá e nélkül könnyen senkinek a lelke Lelkemre. E nélkül mindenkinek nehezen nyílik lelke a Lelkemre. Magánimákban a nyelveken való imának legjobb helye az imádságok elején és végén van. Nagyon építi önmagát az, aki imáit nyelvimával kezdi és azzal is fejezi be.

 

 

7/556

Kérdező: 1. Rendkívüli dolgokat vettem észre magamban, magamon. Kitől vannak ezek? 2. Egyházam vezetői helyesen cselekednek velem szemben?

KHANG:  Első kérdésedre azt kell mondjam, hogy minden lélek, aki leszületik a Földre, az egyben médium is. Tehát mindenkinek feladata, küldetése az, hogy Engem közvetítsen mások felé. Vannak esetek, amikor valakit kihangsúlyozottabban használok fel. Ezen nem szabad meglepődni, és nem kell valami egészen különlegesnek tartani.

Nálad az a helyzet, hogy túlságosan megkötözött vagy egyházadnak olyan eszközeivel, amelyek csupán eszközök, és nem tartoznak a lényeghez. Te olyan vagy, mint amikor valakinek testéhez nőtt a ruhája. Amint a test nőni kezd, a ruha akkor már nem előny, hanem akadály lesz. Fájdalmas szorításával akadályozni igyekszik a növekedést.

Az Egyház nem bezárt doboz, hanem körülhatárolt kert. A fa, mely gyökerét a kert földjébe ereszti, s onnan szedi a táplálékához szükséges anyagokat, nem lehet tekintettel a kert kerítésére, mert nem oldalt, hanem fölfelé nő, a Nap felé!

A te sok kérdésednek, mint egy fa lombjának, nagyon kevés, szinte egyetlen főgyökere van. Ha te egyházadat nem kertnek, hanem minden oldalról lezárt ládának gondolod, akkor bizony szenvedésedet magadnak köszönheted, s nem lehet életed az Én áldásom. De ha kert számodra az egyházad, akkor nem kevered össze a lényeget a lényegtelennel, a célt az eszközzel.  A LÉNYEG ÉN VAGYOK. Sem szentségek, sem imák, sem templomba járások, sem papok, sem főpapok NEM LÉNYEGEK. A Lényeg ÉN VAGYOK! Az előbb említettek mind, mind ESZKÖZÖK!, melyeket NEKED  kell okosan alkalmaznod arra, hogy Velem személyes kapcsolatba kerülj, és így is maradj! Nem a fent említettek a legfontosabbak, hanem az, hogy ÉN a szívedben vagyok! Ne feledd el, Engem is az akkori egyházam, egyházam főpapjai, az akkor legvallásosabb hívei vittek a keresztre. Na és?! A földi élet ilyen. Ezen nem sopánkodni kell, hanem miután tudomásul vetted, szabaddá kell válnod az egyházadban is minden olyan faltól, amely akadályozni akarja a Velem való személyes kapcsolatot.

Ne bántsd a papokat! Nem tehetnek róla, hogy nem látnak bele lelkedbe. Nem téged, de Engem sem tudnak magukba fogadni úgy, hogy boldogítani tudnám őket! A 2Korinthusi levél 3;17-ben olvasható igazságot nem bírják magukévá tenni. A papok az egyik legsajnálatra méltóbb társaság most a Földön, mivel legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkem szabadságának légkörében éljenek. Ők úgy élik meg az Egyházamat, mint valami ládát, melynek ugyan nagyon nagyok a méretei, de mégis csak lehatárolt minden oldala, s ők, a papok ismerik e láda oldalainak határait. Ez nem így van. Kert az Én Egyházam, s fölfelé határa a csillagos égbolt, tehát nincs határa.

Aki annak fogadja el az Én Egyházamat, aminek Én gondoltam, amire Én alapítottam, az éppen a papok és a vallásos hívek miatt nem kerülheti el sorsomat. Bizony nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint amilyen mesterének sorsa volt. Ahogyan Engem nem bírtak elviselni, úgy titeket, az Enyéimet sem bírják elviselni sokáig. (Jn 15;20 - Mt 10;24*).

Gyermekem! Te még nagyon meg vagy kötözve papokkal, szentségekkel, templommal és a vallásos emberekkel. Jól jegyezd meg, amit most mondok: Nem megoldás egy másik egyház! A megoldás ÉN VAGYOK! Más egyházban sem vagyok jelen jobban, mint abban, amely most a te egyházad. De nagyon fontos tudnod és élned azt, hogy sem személyek, sem szertartások Engem nem helyettesíthetnek, Engem nem biztosíthatnak, és Engem le nem korlátozhatnak. A lényeg nem a szertartás, még kevésbé az, aki ezt végzi, hanem a MAGATARTÁS!!!

Sokat kell még szenvedned. Én veled és benned vagyok! Higgy jobban jelenlétemben! Maradj állhatatos HOZZÁM, és ne keverj össze azokkal, akik magukat szolgáimnak gondolják és hirdetik! Engem senki és soha nem foglalhat le magának úgy, hogy ő irányíthatna. Sem római pápa, sem intézmény nem béníthat le Engem azokban, akik újjászülettek Lelkem által.

Te újjászülettél. Szeress nyelveken imádkozni, énekelni! Ez nálad jele annak, hogy újjászülettél. Aki egyszer saját testében újjászületett, annak már nem kell többé más testben leszületnie a Földre.

 

 

8/634

Kérdező: 2. Mit tegyek, hogy képességeimet tökéletesítsem?

KHANG: 2. Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, akkor azt kell tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít a közösség javára, szolgálatára.

Legegyszerűbb, ha a nyelvkészségedet átadod, s vállalod azt a benső fellazulást és gyermeki kicsiséget, amely szükséges ahhoz, hogy elkezdj nyelveken dicsőíteni Engem.

A legegyszerűbb ezzel kezdeni. De ennél nem szabad megállnod, mert minél több képességedet engeded át Nekem, annál jobban tudlak használni a magad és embertársaid javára.

Nagyon szeretlek, és az a vágyam, hogy növekedni tudjak benned! 

 

 

11/974

Kérdező: 2. Az én nyelveken-szólásom imádság?

KHANG: 2. Gyakorold a nyelveken-szólást! Általában mint minden nyelv, ez is gyakorlás által érik, gazdagodik, finomul, mélyül, alakul. Ne engedj az elbizonytalanítás ördögének!

Nekem a te nyelvimád olyan öröm, mint egy anyának, mikor gyermeke beszélni kezd hozzá. A gyermek nem gondolatot közöl, hanem arra tesz kísérletet, hogy nyelvkészségével is éreztesse anyjával, hogy kapcsolatot akar létesíteni vele. 

 

 

14/1294

Kérdező: 3. Szeretnék bővebbet tudni a nyelveken való imáról.

KHANG: 3. A nyelvek-imát imává a szándék teszi. Ha átadod Lelkemnek, aki benned él, nyelvkészségedet, és vállalod, hogy értelmetlen szótagok halmaza hagyja el ajkadat, akkor benső felszabadultságot ad neked a nyelveken szólás. Aki nyelveken szól, az önmagát építi (1Korinthusi levél 14;4). Aki nem a Lelkemnek odaadott szándékkal teszi ezt, az bizony játékszerévé válhat szemtelen szellemeknek! Ha tehát te olyan gondolattal adod át nyelvkészségedet Lelkemnek, hogy amíg te mozgatod a szádat, forgatod a nyelvedet, és hangot adsz ki, addig a Szentlélek tegyen az ilyen beszédeddel azt, amit akar, akkor jól imádkozol nyelveken, és beteges gátlások oldódnak fel benned. A nyelvima nem erőlködés, nem feszültség eredménye, hanem gyermeki módon önfeledt, fellazult ráhagyatkozás Isten szent Lelkére az ilyen értelmet kikapcsolt „beszéd”-állapotban! Csak ajánlani tudom mindenkinek az ilyen tiszta szándékkal, Lelkemre hagyatkozással mondott egyéni imát!  

 

 

15/1454

Kérdező: 2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz?

KHANG: 2. Az újjászületés hitre jutás. A Lélekkeresztség pedig olyan istenélmény, amely bizonyos szerepek megvalósítására készít fel benneteket karizmákkal. E kettő történhet egyszerre is, de ez nem szükség-szerű! A nyelveken szólás is karizma, amely a benső szabadság, öröm és bizalom tanúságtevőivé avatja azokat, akik e karizma birtokába jutottak.  

 

 

16/1492

Kérdező: 2. Meditációmban kaptam egy nevet. Mit jelent e név?

KHANG: 2. Bizonyos betűk egymás mellé kerülése meditáció közben nem véletlen, de nem is olyan kulcs-szó, amelyet feltétlenül meg kellene fejtenie annak, akinek tudati képernyőjén e szó megjelenik. Más a helyzet akkor, ha több szó, akár egész sorok jelennek meg valakinek tudatában. Ezek megfejtése azonos a nyelveken-szólás adományának magyarázatával. Médiumom nemcsak a nyelveken-szólás karizmáját kapta meg, megkapta ezek magyarázatát is. De amit te kérdezel, az csak annyit jelent, hogy meditációdban olyan szintre, olyan területre jutottál, amely a szimbólumok világa. 

      

 

18/1723 - 1712

Kérdező: 3. A nyelveken való imáról kérdezem a HANG-ot.

KHANG: 3. A nyelveken szólást a szándék teszi Nekem tetszővé! Helyes szándék nélkül nem más, mint egy felszabadultan mondott halandzsa beszéd. Ha valaki átadja nyelvkészségét Nekem, és így felszabadultan mozgatja a száját, forgatja a nyelvét és hangot ad ki, akkor Lelkem egyik legkisebb adományának a birtokában van! Kétségtelen, hogy ez az adomány sincs mindenkinek birtokában, aki Hozzám tartozik. De mindenki birtokába kerülhet, mindenkinek megadja Lelkem, ha valaki nagyon akarja. 

 

 

21/2117-2106

Kérdező: 3. A Lélekkeresztségről és az újjászületésről érdeklődöm.

KHANG: 3. Az újjászületésről és a Lélekkeresztségről az utóbbi időben sokat közöltem már veletek. Nekem nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett (Lk 4;18). Az újjászületés valóban megtörténik akkor, ha valaki elfogad Engem urának, megváltójának. Enélkül nincs üdvösség! A Lélekkeresztségben a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek tanúságtevésre készíti fel azokat, akiket így betöltött. Nem szükségszerű, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybeessék! Sőt!

Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a Szentlélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lélekkeresztségben legalább jelnek, nem kapná meg ezt a karizmát. De aki megkapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát építse általa! 

 

 

23/2290-2278

Kérdező: 2. Szeretném megkapni a nyelvek adományát.

KHANG: 2. Lelkem örömmel adja a nyelvek adományát annak, aki kellő alázattal átadja Neki a nyelvkészségét, tehát a technikát, vagyis azt, hogy csupán a nyelvedet forgatod, szádat mozgatod, és hangot adsz ki. Ha ezt a gyermeki beszédformát átadod a Szentléleknek, akkor Ő ezt irányítani fogja, és kitölti olyan tartalommal, amely gátlásokat tud feloldani benned. Tehát nem erőlködés következménye ez, hanem ráhagyatkozás arra a Lélekre, akinek átadtad nyelvkészségedet.

Tehát, ha megbánva eddigi életed vétkeit, így átadod magadat nekem, akkor nyugodtan kezdhetsz nyelveken imádkozni.

Fel kell hívnom figyelmedet arra, hogy a nagy Megtévesztő mindent el szokott ilyenkor követni, hogy elbizonytalanítsa azt, aki elkezd nyelveken beszélni. Ezt szokta sugallni: ’Ezt csak te találod ki!’ Ha te erre ezt válaszolod: ’Távozz Megtévesztő! Nem a te kedvedért kezdtem el, és a te kedvedért nem is hagyom abba ezt nyelveken-szólást!’, akkor kénytelen lesz őkelme tudomásul venni, hogy nem tudott téged elbizonytalanítani!   

 

 

24/2371

Kérdező: 3. Lélekkeresztségben részesülhetek?

KHANG: 3. A Lélekkeresztség csak részben olyan, mint az újjászületés. A Lélekkeresztség tanúságtevésre buzdít. Az, amit te halandzsa éneklésnek mondasz, az bizony a Szentlélek munkája benned, ha szándékod az, hogy szíved imájaként szálljon fel éneked Isten elé. A nyelv-imát a szándék teszi imává. De az, hogy valaki képes legyen erre az egyszerű, gyermeki feloldásra, az a Szentléleknek a műve, ha alapja az alázat.

      

 

24 /2443

Kérdező: 2. Valóban jó a nyelvimám? Megtért vagyok?

KHANG: 2. Te valóban megtért ember vagy, és nyelvimád az Én Lelkem szeretetét, építő, buzdító és vigasztaló erejét sugározza, közvetíti.

Az ősellenség leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. Ezt mindig beveti. Te Irántam való szeretetből vállalod a nyelvimát, hát hogy is lehetne az rossz!?! Tudnod kell, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Adj hálát ezért az egyszerű, de nagyszerű adományért! 

 

 

25/2512

Kérdező: 3. A nyelvimával van problémám.

KHANG: 3. A nyelvima egy olyan önmagát építő imaforma, amelyben gyermeki módon, az illető önmagát ellazítva, átadja Nekem a nyelvkészségét azzal a szándékkal, hogy az Én Lelkem, a Szentszellem olyan formát adjon beszédének, amilyet jónak lát arra, hogy bensőleg, alázatos gyermekként próbálja kimondani a kimondhatatlant, tehát úgy adjon ki hangot, hogy ehhez a formát és a tartalmat is Rám bízza. Ez a legkisebb lelki adomány egyszerűség, odaadottság kérdése. Természetesen erőlködés nélküli gyakorlattal ez fejleszthető, gazdagítható. …

 

 

28/2798

Kérdező: 3. Mi a nyelveken-szólás?

KHANG: 3. A nyelveken-szólás az olyan szótagok halmaza, amelynek formája azáltal jön létre, hogy valaki átadja Nekem, Lelkemnek, a beszédkézségét. Vagyis, forgatja a nyelvét, mozgatja az ajkát és hangot ad ki. Ha valaki ezt Irántam való szeretetből teszi, akkor a Szentlélek az ilyen szóáradatnak olyan tartalmat ad, amely feltétlenül építi, bensőleg kiszellőzteti azt, aki meri vállalni az ilyen odaadást. 

 

 

30/3089

Kérdező: 2. A nyelvek adományát kérem, hogy azzal is dicsőítselek!

KHANG: 2. A nyelvek adományát az kapja meg, aki beszédkészségét is rá tudja bízni a Szentlélekre. Tehát, ha te mozgatod a szádat, forgatod a nyelved és hangot adsz ki, azzal a szándékkal, hogy ezt a ’technikát’ Lelkem töltse meg tartalommal, akkor hinned kell, hogy ez meg is történik.

A Szentlélek mindenkinek szeretné megadni a nyelvek adományát, de csak annak tudja, aki megfelelő alázattal és a kételkedés ördögére nem hallgatva, vállalja ennek az adománynak elfogadását.

Azért mondtam, hogy a kétkedés ördögére nem hallgatva, mert az, aki kezd nyelveken imádkozni, szinte mindig megkísértetik ezzel a gondolattal: ’Ó, ezt csak én találom ki’!

Amint Péter, mindaddig, amíg Engem nézett, tudott a tengeren járni, úgy az, aki a tanult nyelvek korlátait átlépve, irántam való szeretetből kezd szóhalmazokat mondani, szinte folyékonyan, Lelkem gondoskodik e szóhalmazok tartalmáról.

Ha valaki egyedül van, és így imádkozik nyelveken, akkor szükségtelen tudni, hogy e szóhalmaznak mi a tartalma. Szükségtelen, mert az imádkozó világosan tudja, hogy az Irántam, az Isten iránti szeretet a tartalma. Ha pedig valaki közösségben akar így imádkozni, úgy ezt csak akkor tegye, ha van, aki birtokában van a magyarázat adományának. A nyelvek való ima elsősorban nem arra való, hogy közösségben imádkozzatok így. Az ilyen ima elsősorban magánimára való. Tehát az imádkozónak önnön épülésére szolgál.  

 

 

31/3252

Kérdező: 3. A nyelveken szólásról és az eldőlésről kérek véleményt.

KHANG: 3.  A nyelveken szólás és az eldőlés olyan események, amelyeknek előidézője lehet a Lelkem is, és lehetnek ártó erők is. Jó, ha tudod, hogy az ördög az Isten majma! Istent akarja utánozni, s ezt főleg olyan területeken tudja megtenni, amely területek nehezen ellenőrizhetők a józan-ész alapján. Ezek tehát jöhetnek Istent Lelkétől, és jöhetnek a megtévesztő lelkektől is. Csak hosszabb távon ismerhető fel csalhatatlanul, hogy ki van a háttértben. Gyümölcseikről ismerhetők fel. De így van ez a jövendölésekkel, ördögűzésekkel és egyéb csodákkal is (Mt 7;22-23)!  

 

 

33/3380

Kérdező: 2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg.

           3. Gyógyító energiát érzek magamban.

KHANG: 2. Könyörögj naponta a Lélekkeresztség elnyeréséért! Könyörögj a nyelvek adományának elnyeréséért! De ne valami görcsös erőlködés jellemezze kérő imáidat, hanem az a nyugodt bizalom, ráhagyatkozás, amely benső békét hordoz. Újra és újra mondom: Hallom imáidat, kedvesek ezek Előttem! De ha átéled azt az istenélményt, amit Lélekkeresztségnek neveztek, akkor olyan benső feloldást élsz meg, s a nyelveken történő ima olyan benső szabadsággal tölt el, amely minden feszültséget képes feloldani benned.

A nyelveken történő imádság akkor hordozza áldásomat, ha valaki átadja Nekem, Jézusnak, a nyelvkészségét. Tehát mozgatja a száját, forgatja a nyelvét, és hangot ad ki. Fontos, hogy ne ismert, ne tanult nyelven kezdjen beszélni. Ez annyira gyerekesnek tűnik, hogy szinte mindenkit elkap valami elbizonytalanodás, hogy ezt csak ő találja ki. De ez kísértés! Ez nem így van! Nem te találod ki azokat a szóhalmazokat, amelyek ilyenkor áradni kezdenek belőled. Nem, mert a szándékod az, hogy a Szentlélek szabadítsa fel gátlásaidat. Ha hiszel Bennem, akkor Lelkem, egy idő után, csak rád jellemző beszéddé fogja formálni azokat a szótöredékeket, amelyeket így kimondasz. Csodálatosan fogsz tudni énekelni is nyelveken!

3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet, amely örömmel, energiával tölt fel.

Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek!

 

 

37/3887

Kérdező: 2. Milyen karizmákat kaphatok?

KHANG: 2. A karizma egy olyan Isten Lelke által megtisztított és felerősített emberi tulajdonság, amely szükséges ahhoz, hogy valaki az Istentől kapott rendkívüli feladatát alázattal és nagy áldozatvállalással el tudja látni. A karizma nem kitüntetés! Az jó, ha valaki Lélekkeresztség után vágyódik. De az nem jó, ha valaki karizmák után vágyódik. Kivéve a nyelvek adományát. Ez azért kivétel, mert aki nyelveken tud imádkozni, az ezzel önmagát tudja építeni. Nagyon természetes, hogy e nélkül is tudja mindenki építeni önmagát a helyes reggeli és esti ima által, de a nyelvek adománya egy többlet eszközt jelent ehhez.  

 

 

37/3953

Kérdező: 2. Mit imádkozom olyankor, amikor nyelveken imádkozom?

KHANG: 2. Amikor nyelveken imádkozol, akkor nem te imádkozol, hanem a LÉLEK imádkozik benned. Vagy dicsőít, vagy hálát ad, vagy könyörög. Nem tartozik a lényeghez az, hogy megismerd ennek tartalmát. Elég, ha tudod, hogy az ilyen ima feltétlenül épít téged! 

 


A nyelvima nem közösségi ima.

 

Kérdező: A nyelveken szólásról szeretnék hallani.

KHANG: A nyelveken szólást imává a szándék teszi. Mindenki bármely képességét felajánlhatja az Istennek! A Szentlélek a felajánlott képességet elfogadja és használja. Ha valaki a nyelvkészségét ajánlja fel, vagyis úgy ad ki hangot, hogy mozgatja a száját és forgatja a nyelvét, akkor a Szentlélek végzi a többit.

A nyelvima nem közösségi ima. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi, mivel olyan benső nyitottságot él át, amely alkalmassá teszi őt különböző benső szorongások, helytelen gátlások feloldására.

Jól teszed hát, ha naponta imádkozol nyelveke, mert ezek az imák nagyon ki tudják szellőztetni lelked szobáit, és így idegileg erősítenek téged.

Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tudja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való!

A nyelvima bár legszerényebb adományok közé számít, de mivel a Szentszellem adománya, ezért nagyon értékeld és használd!  17 /1671+1

 

 

 

KHANG: Nagyon okosan gondolod, amikor az adományok helyett az Adományozóra irányítod szívedet. Bár a nyelvek adománya, amely nem közösség elé való, hanem kifejezetten magánima, sokat tud gyógyítani a szorongásos lelki bajokon, s egészséges fényt tud vinni a lelki élet homályos részeire. Ezért, mint magánimát, csak ajánlani tudom.  38 /4048

 


Mikor imádkozunk közösségben nyelvimán.

 

 

Kérdező: 1. Istennek tetsző-e a nyelveken való imádság?   3. Nagyon meg tudok hatódni.

KHANG: Te az újjászületés csodájának vagy boldog megtapasztalója. Minden újszülött gyermek nyelveken kezd beszélni azokhoz, akik vele foglalkoznak. Amikor valaki felnőttként teszi ezt, akkor újjászületett gyermekként beszél Istenéhez, ha ez a szándéka. Amint egy anya olyankor is megérti gyermekét, amikor még senki, sőt maga a gyermek sem érti önmagát, úgy Én nagyon is megértem az Én gyermekeimet, mikor nyelveken kezdenek beszélni. Azzal mutatom ki, hogy értem a szeretetnek ezt a nyelvét, hogy jó érzést keltek abban, aki erre vállalkozik.

Ha közösségben vagy, csak akkor imádkozz nyelveken, ha van ott olyan, akinek Lelkem megadta a nyelvek magyarázatának adományát. De ha egyedül vagy, akkor lehetőleg minden nap imádkozz nyelveken. Ha ezt teszed, akkor nagyon tudom segíteni lelked fejlődését.

Itt szólok a harmadik gondolatodról, mert ez hozzátartozik az előzőhöz. Meghatódásod is szoros kapcsolatban áll újjászületéseddel. Könnyeid, meghatódásod, az Én adományom, de ezzel is kicsit úgy kell bánnod, mint a nyelveken való imával. Bátran szabad folyást kell engedned könnyeidnek, mikor egyedül vagy. Ez nagy benső megtisztulást, megkönnyebbülést fog eredményezni benned. De közösségben, mások előtt nagyon törekedned kell arra, hogy uralkodni tudjál az ilyen elérzékenyülésen.

Tehát a nyelvek adománya és a könnyek adománya Szentlelkem értékes ajándékai, melyekkel általában minden újjászületettet, minden újszülöttemet meg szokta ajándékozni Lelkem.   6 /453

 

 

Kérdező: 2. Mire való a közösségben való nyelvima?

KHANG: 2. A közösségben való nyelvimának akkor van értelme, ha van valaki, aki megkapta a megértés karizmáját.   26 /2579

 

 

Kérdező: 2. A nyelvek adományát kérem, hogy azzal is dicsőítselek!

KHANG: 2. A nyelvek adományát az kapja meg, aki beszédkészségét is rá tudja bízni a Szentlélekre. Tehát, ha te mozgatod a szádat, forgatod a nyelved és hangot adsz ki, azzal a szándékkal, hogy ezt a ’technikát’ Lelkem töltse meg tartalommal, akkor hinned kell, hogy ez meg is történik.

A Szentlélek mindenkinek szeretné megadni a nyelvek adományát, de csak annak tudja, aki megfelelő alázattal és a kételkedés ördögére nem hallgatva, vállalja ennek az adománynak elfogadását.

Azért mondtam, hogy a kétkedés ördögére nem hallgatva, mert az, aki kezd nyelveken imádkozni, szinte mindig megkísértetik ezzel a gondolattal: ’Ó, ezt csak én találom ki’!

Amint Péter, mindaddig, amíg Engem nézett, tudott a tengeren járni, úgy az, aki a tanult nyelvek korlátait átlépve, irántam való szeretetből kezd szóhalmazokat mondani, szinte folyékonyan, Lelkem gondoskodik e szóhalmazok tartalmáról.

Ha valaki egyedül van, és így imádkozik nyelveken, akkor szükségtelen tudni, hogy e szóhalmaznak mi a tartalma. Szükségtelen, mert az imádkozó világosan tudja, hogy az Irántam, az Isten iránti szeretet a tartalma. Ha pedig valaki közösségben akar így imádkozni, úgy ezt csak akkor tegye, ha van, aki birtokában van a magyarázat adományának. A nyelvek való ima elsősorban nem arra való, hogy közösségben imádkozzatok így. Az ilyen ima elsősorban magánimára való. Tehát az imádkozónak önnön épülésére szolgál.   30 /3089

 

 

Kérdező: 3. A nyelvek adományát használjam testvéreim épülésére is?

KHANG: 3. A nyelvek adománya magánjellegű ima, és nem arra való, hogy mások is hallják. Csak akkor legyen nyilvános, ha tudod, hogy van ott valaki, aki magyarázni tudja a nyelvimádat. E nélkül inkább árt, mint használ!  43 /4696

 


Nyelvima magyarázata.

 

Kérdező: 8. Nyelvima magyarázata.

KHANG: 8. Nyelvimád magyarázata: ’Repülni vágyom!, szárnyakat kérek. Erősítsd lelkem szárnyalását!’

Hozzád vágyom, hozzád, édes mindenem!, hozzád vágyom, hozzád vágyom! Kevés a föld nekem!”

(Tudnod kell, hogy a nyelvek magyarázata nem fordítás!, hanem a benned ilyenkor élő szándékodnak érthető szavakba foglalása. Ne zavarjon hát, ha mindig ugyanazzal kezded, hisz mindig a te szándékodról van szó!).  12 /1064

 

 


2 /151

Kérdező:  Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum  (ESZP) konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondola­toknak minél nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e ez az el­gondolás, vagy később szűkítsék-e az érdeklődők határait?

KHANG: Atyámnak szándéka sem valósult meg, s az Enyém sem valósult meg. Atyám szándéka az volt, hogy az a NÉP, amelyet ki­választott, legyen boldogító kovásza a föld összes népeinek. Az Én szándékom az volt, hogy tanítványaim tegyenek tanítvánnyá minden népet. Nem valósult meg egyik sem. Éppen azok lettek akadályozói szándékainknak, akiknek elő kellett volna azt mozdítani.

Mivel a keresztény felekezetek ma már képtelenek úgy képviselni Engem, hogy az - ahogy barátod mondta - az utca embe­rét érdeklődővé tegye, ezért nagyon is áldásom adom az ESZP konferenciáira. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam az Én dicsősé­gemet akadályozóknak, hogy ellenükre a kövek fognak meg­szólalni (Lukács 19;40). Hát most is valami ilyesmit mondok azok­nak a hivatalos szerveknek, akik ferde szemmel néznek rátok.

Akik nem helyeslik az ESZP munkáját, azért teszik, mert nagyon is tudják, hogy itt nem üres fantáziálásról van szó. Ellen­kezőleg. Az általuk elmulasztottak pótlását vállalja magára ezzel az  ESZP.

Anyagba ágyazottságuk bármily eredményeket is mu­tat fel a technika terén, a szellem és a lélek szárnyalásával nem tud­nak mit kezdeni.

Az egyik és a másik konferencia egymáshoz viszonyított tartalmát és formáját nem kell külön előre eldönteni. Az első ta­pasztalatai természetszerűen fogják nyújtani a másodikra vonat­kozó tanulságokat.

Minden olyan tanfolyamra áldásomat adom, melynek cél­ja túllátni a vaskos anyagi világ határain. Minden tanfolyam azért tanfolyam, mert feltételekhez szabja a jelentkezők részvételét, s a továbbjutáshoz is feltételek megvalósítását írja elő .

Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak különböző kultúrák szent könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti misztikusok írásai, és természetesen minden olyan para-jelenség­gel foglalkozó mű, mely számíthat a tanfolyam résztvevőinek érdek­lődésére.

Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, mely az Én erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik in­díttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyve­rek használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák mű­ködése - nyelveken beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenlevők kont­rollját.

A szeretet légköre csak akkor biztosítható, ha nincs sem­mi­féle diktatúra, semmiféle engedel­meskedtetés a karizmák birtoklói és gyakorlói részéről, de igenis van részükre. Ha ezek nem alkalmazkod­nak a szervezők elgondolásaihoz, akkor nem szólalhatnak meg. Rendnek kell lenni!

E tanfolyamok végső célja nem lehet más, mint a jelen­levőknek olyan lehetőségeket, talentumokat felkínálni, melyeket használva az egyének személyiségük kibontakozását, a közösség pedig saját organikus fejlődését biztosítva látja. Ilyenkor tud Lel­kem ereje úgy működni, hogy világotokban, amely már ott áll a végső pusztulás határán, menteni tuja azt, ami még menthető.

Minden idegfárasztó túlmisztifikáltság csak árt az Én ügyemnek. Asztrál-utazgatások és egyéb olyan értelemmel telje­sen kontrollálhatatlan jelenségek, melyek elfogadása in­kább hiszékenysé­get kíván, mint tekintélyemen alapuló hit-elfoga­dást, nagyon könnyen félreviszi még a legjobb szándékú társaságot is. Az ilyen jelenségek szinte ki akarják provokálni a je­lenlévőktől, hogy higgyenek ezekben, mert különben kilógnak a sorból. Így pszichikai kényszert alkalmaz­nak a jelenlevőkre.

Sajnos próféciám, mely szerint jönnek majd hamis Krisztusok, s ha lehet még a választottakat is megtévesztik, ez most a ti időtökben kezd aktualizálódni.

Nagyon természetes, hogy konferenciáitokra kapjanak meghívást karizmatikus körök, személyek. Ezek nélkül nem is lehetséges, hogy jó gyümölcsöt teremjetek.

Az egyházak támadásaitól ma már nem kell tartanotok. A jelenleg működő ilyen szervezetek annyira legyengült állapotban vannak, hogy akiknek ártani akarnak, azoknak ezzel inkább hasz­nálnak.

Tudnotok kell, hogy Én mindenki által képes vagyok szólni hozzátok. Akik rám hivatkozva beszélnek, azokat nem nehéz fel­ismerni. Ha környezetük állítja róluk, hogy ők tényleg megtért emberek, s mondanivalójuk nyilvános kontrollt nemcsak elvisel, de el is vár, akkor jó odafigyelni, hogy mit mondanak, mert aligha beszélnek Ellenemre.

Itt most elém tárt személyekről nem mondok véleményt. Nem, mert részben mindegyik számára nyitva áll a helyes út meg­találása, másrészt pedig a ti feladatotok, hogy kikönyörögjétek a szellemek megkülönböztetésének karizmáját, s azt használjátok is.

Amit a szombathelyiekkel közöltem, vagyis a végítéletről való beszélgetés fontossága, az aláhúzottan a lényeghez tartozik. Higgyétek már el, nincs sok időtök. Máriának és a többi válasz­tottaimnak imái teszik lehetővé számotokra azt, hogy meghosszabbodott megtérésetek érdekében a nektek szánt idő. Itt nem ar­ról van szó, hogy ők jobban szeretnek benneteket, mint Én, ha­nem arról, hogy általuk nőtt szeretetetek olyanná, ami mások számára további időlehetőséget biztosít arra, hogy többen hoz­zám térje­nek.

 

 


  

Nyelvima: 1/54, 6/453, 7/511, 7/556, 8/634, 11/974, 14/1294, 15/1454, 16/1492, 18/1723-1712, 21/2117-2106, 23/2290-2278, 24/2371, 24/2443, 25/2512, 28/2798, 30/3089, 31/3252, 33/3380, 33/3388, 37/3887, 37/3953.

 

A nyelvima nem közösségi ima: 17 /1671+1, 38 /4048

Mikor imádkozunk közösségben nyelvimán: 6/453, 26/2579, 30/3089, 43/4696.

Nyelvima magyarázata: 12/1064.

 

Egész egyben: 1/54, 2/151, 6/453, 7/511, 7/556, 8/634, 11/974, 12/106414/1294, 15/1454, 16/1492, 17/1671+1, 18/1723-1712, 21/2117-2106, 23/2290-2278, 24/2371, 24/2443, 25/2512, 26/2579, 28/2798, 30/3089, 31/3252, 33/3380, 37/3887, 37/3953, 38 /4048, 43/4696