Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Reinkarnáció. 4. Reinkarnáció a bibliában. Reinkarnáció - Egyház.

Reinkarnáció – Egyház. Reinkarnáció  Evangélium Jézus alátámasztja a reinkarnáció létét az evangéliumban leírtakkal.

 

Reinkarnáció - Egyház

 

Kérdező:  Egyházunk miért zárkózik el a reinkarnációtól?

HANG:   Nem egyházatok, hanem egyes egyháziak zárkóznak el a rein­karnációtól. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy legtöbb embert a reinkarnáció elfogadása nem hozna közelebb Hozzám, mivel a megtérésre a ti stílusotokban ezt mondanák:’ Hej, ráérünk arra még!’- A másik ok az, hogy valóban nem tartozik a jelen megszentelésének lényegéhez. De van más oka is. Pl. egyszerű tudatlanság.    4  /325

 

 

Kérdező:   Nem a HANG-tól, hanem Öntől kérdezem a levelemben foglaltakat.

Médium: A reinkarnációt sohasem tagadta a katolikus Egyház. De vannak ebben az Egyházban is olyanok, akik tagadják. Én nem kevés papot és nem papot ismerek, akik nem tagadják. Itt szintén utalnom kell arra, hogy nem attól lesz valami igaz vagy nem igaz, hogy hányan vallják, vagy tagadják, hanem attól, hogy tudják igazolni, vagy sem. Szó sincs tehát arról, hogy a katolikus Egyház ezt mereven elutasítaná! Arról lehet szó, hogy ön csak ilyenekkel találkozott. De ez nem komoly érv ellene. Mivel kérdezte, hát megmondom: én komoly érveket tudok felsorakoztatni amellett, hogy van reinkarnáció. 9 /722

 

 

Kérdező: 2. Egy szórólapot terjesztenek a templomokban, amely ellene van a reinkarnációnak.

HANG: 2. Az említett szórólap oly gyenge érveket tartalmaz, hogy ez inkább erősíti, mint akadályozza a reinkarnáció elfogadását annak számára, aki normálisan használja az eszét és nem esik hasra egyházi hatalmasságok üres látszattekintélye előtt! 11 /900

 

 

Kérdező: 7. A katolikus Egyház nem ismeri el a reinkarnációt.  

HANG: 7. A reinkarnáció semmiféle egyházban nem tagadható Rám hivatkozva! A katolikus Egyház nem foglalkozott eddig érdemben a reinkarnációval. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a katolikus Egyház elítéli a reinkarnációt. Csak azt lehet mondani, hogy a katolikus Egyházban vannak olyanok, akik hirdetik, és vannak olyanok, akik nem fogadják el a reinkarnációt. 15 /1392

 

 

Kérdező: 3. A reinkarnáció tana egyházellenes?

HANG: 3. A reinkarnáció nem egyházellenes. Nagyon sok bibliai hely igazolja a reinkarnációt. Csak kettőt említek. Egyet születésem előt­t­ről:  Jób könyve 1;21, a másikat születésem utánról: Máté 17;12 vagy ugyanez Márk 9;13. - Példabeszédeimben is csak a kárhozatot, mint helyet, még inkább, mint örök lehetőség állapotát, mondtam öröknek, de azt nem mondtam soha, hogy akik oda kerülnek, azok örökre ott is maradnak! Ilyet sehol nem találsz evangéliumaimban!

     Egyházi emberek között vannak, akik részben azért mondják a reinkarnációt egyházellenesnek, mert nem néztek ennek utána, részben pedig azért, mert hatalmukat féltik, s úgy gondolják, hogy ha nem tudják örök elkárhozással fenyegeti alattvalóikat, akkor nem tudnak feltétlen engedelmességet kicsikarni tőlük. Ebben nem is tévednek!  20 /1945

 

 

Kérdező: 3. A papság nagy része nem hisz a reinkarnációban.

HANG: 3. A reinkarnáció tanának elfogadása nem tartozik elválaszthatatlanul az üdvösségetek biztosításához. Ha valaki e nélkül is képes feloldani önmagában és másokban a földi élet nehézségeiből adódó problémákat, ám tegye!

      A reinkarnációval kapcsolatban nem az a lényeg, hogy elfogadja valaki, vagy sem. A probléma olyankor keletkezik ezzel kapcsolatban, amikor valaki a saját nézetét szeretetlenül kezdi képviselni. Ez Részemről soha nem engedhető meg!   27 /2693

 

 

Kérdező: 1. A reinkarnációval kapcsolatban mi a helyezet a dogmákkal?

HANG: 1. Olyan dogma nincs, amely tagadná a reinkarnációt! Ha lenne, akkor a római pápa soha nem vállalt volna közös imádkozást a dalai lámával, akinek léte egyértelműen a reinkarnáció következménye, és ezt tudja a római pápa is. Ha e sarkalatos igazságot tudja, és mégsem akarta volna korrigálni, nem akarta volna valamiképpen tudomásául hozni az illetőnek, akkor bűnrészességgel lehet vádolni őt. De nem vádolható!  34 /3563

 

 

Kérdező: 1. Isten akarta-e, hogy a reinkarnáció feledésbe menjen?

HANG: 1. Az emberiség nagyobb része mindig tudatában volt a reinkarnációnak. A kereszténységen belül két ok miatt ment feledésbe. Az egyik ok, amit istennek-tetszőnek is lehet mondani, az, hogy nem tartozik a lényeghez. A lényeghez mindig a jelen megszentelése tartozik. A másik ok már nagyon nem istennek tetsző. A vallási hatalmasságok úgy vélik, hogy nagyon fontos félelemben tartaniuk alattvalóikat. Az örök pokollal történő iszonyatos rettegtetés olyan, hogy ma már szinte senki nem veszi komolyan! Így aztán a vallási hatalmasságok kezében ez a fegyver már-már teljesen használhatatlanná vált!

      Mikor azt mondottam, hogy még sok mondanivalóm volna, de nem tettem volna jót, ha mindent kifejtek, akkor ebben a ki nem fejtett mondanivalóimban a reinkarnációnak kifejtése a Szentlélek által, szintén benne volt (János 16;12). 34 /3602

  

Reinkarnáció. A reinkarnáció tana egyházellenes?   Miért törölték a reinkarnáció tanát a Bibliából? stb.

 

Kérdező: Uram! Egy olyan asszony problémáját hozom eléd, akinek te vagy lényegében a problémája. Nevezzük őt Zsuzsának.

HANG: Volt már rá példa, hogy téged kértelek meg arra, hogy helyettem válaszolj. Most is ezt teszem!”

      2. A reinkarnációról pedig bizony Jézus beszélt. Szószerint beszélt. Ker. Jánosról azt mondta, hogy ő Illés. De beszélnek az evangéliumok írói is, csak meg kell hallani szavukat. A nem személyválogató Isten hogy tehette volna meg, hogy János már édesanyjának, Erzsébetnek méhében  felujjonghatott a Lélek hatására, s a Tábor hegyén, mikor már János, akiről maga Jézus mondta, hogy a világon a legnagyobb volt, nem János, hanem Illés és Mózes jelenik meg, hogy beszéljenek Jézussal a halálát illetően. De elegendő volna az az egyetlen hely, ahol Jézus megkérdezi tanítványait, hogy kinek tartják őt, s mikor tanítványai a reinkarnációt természetesnek véve elkezdik mondani a magukét, Jézus nem cáfolja őket e téren.   …  4 /263

 

 

Kérdező: A reinkarnációval és az Úr napjával kapcsolatban kérem a HANG válaszát.

HANG: A jelen korban sok embert foglalkoztat a reinkarnáci­ó. Ez természetes következménye annak a szellemi fejlő­désnek, mely összezsugorí­totta  a földet olyan értelemben, hogy kommunikációs eszközei, által megszüntette még földrészek között is a távolságot. Így tömöríve olyan információkhoz jutottatok, melyek nemcsak felvetik a reinkarnáció kérdését, de nem is tudnak mit kezdeni vele előző ismereteik alapján.

        Van reinkarnáció. Akár eszetekre, akár szívetekre hallgattok, nem tudtok belenyugodni abba, hogy a földi élet poklánál nagyobb és általánosabb poklot létben tarthat az az Isten, akit ti joggal SZERETET-nek neveztek. Hogy is szűnhetne meg a fejlődés lehetősége abban a világban, amelyet ti másvilágnak neveztek, melyben még nagyobb lehetőség kell hogy legyen az örök értékek kibontakozására, mint itt a földön. Ha pedig valaki azt mondaná, hogy nem a fejlődés, csupán a fejlődés iránya válik megváltoztathatatlanná, hát erre csak azt mondom, hogy ismét olyasmit állítotok, mely át nem gondolt kijelentés, mivel a tisztábban látás nem eredményezhet nagyobb lemerevülést a boldogtalanság irányában, mint a kevésbé tiszta látás. Ha tehát valaki odaát nem lát tisztábban, mint itt a földön, akkor nem is lehet boldogtalanabb a rossz miatt. Ha pedig éppen tisztultabb látása következtében él át nagyobb lekiismeretfurdalást, az csak azért lehet, mert javulni akar. Ha pedig valaki javulni akar, képtelenség, hogy éppen a TEREMTETLEN SZERETET akadályozná meg ebben! Higgyétek el, nem lehet örökkön örökké senkinek rosszul törekednie arra, hogy boldog legyen, ha egyszer arra teremtette őt a TEREMTŐ.

       Igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó. Amint lehetetlenség, hogy valaki mindig minden jót elrontson, éppen úgy lehetetlenség, hogy valaki mindig minden jót jól csináljon. Mindig mindent jól csinálni csak Én tudok, mert egy vagyok az Atyával. Ezért mondhattam, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, de Velem természetesen tehetitek mindig a jót. Ennek örökkön örökké csak elvben lehet ellene mondani. Gyakorlatban azért nem, mert nemcsak örök életre vagytok teremtve, hanem örök boldogságra is. És ez a döntő. Igazán keresni örökké a boldogságot, s azt soha meg nem találni, ez olyan ellentmondás, mintha azt mondaná valaki, hogy olyasmire van teremtve, ami nincs is.

       Én most itt a reinkarnáció tényét említettem, illetve szükségességét annak, hogy mindenkinek lehetővé kell tennem a megfelelő szellemi irányváltoztatást. E kettő együvé tartozik. Vannak olyan szeretetlenségek, melyek csak a földi életben korrigálhatók. Ezért kell, legyen reinkarnáció. Nyilván nagy tévedésben van az, aki ezt könnyítésnek gondolja a maga számára jelen szeretetlenségeinek kiélése kapcsán, mert neki nem könnyebb, hanem nehezebb, illetve így mondom, fájdalmasabb vizsgán kell majd átesnie.

      Valóban nem sokat beszéltem nektek földi életem során a reinkarnációról, de már az is elegendő kell legyen, hogy nem beszéltem ellene, pedig sokszor meg kellett volna tennem, ha nem lenne ez. De azért beszéltem róla. Nemcsak Illés és János esetében, hanem mikor arról beszéltem, hogy addig vettetik börtönbe az adós, míg ki nem fizeti tartozását. Fontosabbnak tartottam, hogy az örök kárhozat elvi lehetőségét állítsam elétek. Van tehát örök kárhozat, de nincs örök kárhozott. Vagyis, egyszer kiürül a pokol, gyakorlatban lesz olyan, hogy mindenki boldog lesz. Csak olyan nem lesz soha, hogy valaki a nélkül lehetne boldog, hogy ne tette volna rá életét a szeretetre. Tehát senki sem kerül könnyebben a mennyországba a reinkarnáció ténye alapján, mint ahogy e nélkül gondoltátok. Ezért nem a reinkarnáció ténye az érdekes számotokra, hanem a szeretetben való növekedés. Ez az, amit, ha tetszik, ha nem, mindenkinek meg kell valósítania, s mielőbb teszitek, annál kevesebb szenvedés vár rátok. Félelemből különben sem lehet mennyországba jutni, csak szeretetből. Félelem csak a cselekedetek szintjén hozhat gyümölcsöt, s ez csak átmeneti lehet. Gondoljatok arra, hogy a háború borzalmai közepette, a bombázások alatt szinte mindenki megtért. Jaj, de rövid ideig tartott ez a megtérés! Hát mennyország nem ilyesmiért jár. Természetesen a félelem által elindított bűnbánat is válhat jó irányúvá. Ilyen félelem nem alaptalan a reinkarnáció esetében sem. Sőt! Jobban megalapozott, mint az e nélküli, mivel a szeretet Istenét nem teszi soha talonba. Nektek még meg kell tanulnotok, hogy ha valaki rosszat tesz, az feltétlenül árt önmagának, s nem árthat az Istent szeretőknek. Ti azért akarjátok megjavítani a rosszakat, mert ezt nem hiszitek el. Ha elhinnétek, ha nem akarnátok megjavítani a rosszakat, ha arra törekednétek, hogy számukra rámutassatok arra, hogy rosszaságukkal önmaguknak ártanak, ha csak arra törekednétek, hogy önmagatokat javítsátok meg, akkor gyorsabban lehetne szebb és jobb a világotok. Nem véletlenül mondtam már kétezer évvel ezelőtt: "Ne álljatok ellen a gonosznak!" (Máté 5;40)        3 /238

           

 

Kérdező: 1. Az újra születésre nem találok hivatkozást a Bibliában.

HANG: 1. Három helyet adok meg a Bibliában: Jób: 1;21, Jeremiás 21;5, és Máté 11;14. Mindehhez viszont szükséges tudomásul venni azt, amit Máté 11;15-ben olvasol!

    Ha valakinek nincs füle ezekhez, az nem baj! Annak azért nincs, mert nem kell ezzel foglalkoznia. Hozzám nem az visz közelebb bárkit is, hogy elfogadja vagy nem fogadja el a reinkarnációt, hanem az, ha növekszik a gyakorlati szeretet megvalósításában. 12 /1037

           

 

Kérdező: 3. A reinkarnáció tana egyházellenes?

HANG: 3. A reinkarnáció nem egyházellenes. Nagyon sok bibliai hely igazolja a reinkarnációt. Csak kettőt említek. Egyet születésem előt­t­ről:  Jób könyve: 1; 21, a másikat születésem utánról: Máté 17;12 vagy ugyanez Márk 9;13. - Példabeszédeimben is csak a kárhozatot, mint helyet, még inkább, mint örök lehetőség állapotát, mondtam öröknek, de azt nem mondtam soha, hogy akik oda kerülnek, azok örökre ott is maradnak! Ilyet sehol nem találsz evangéliumaimban!

     Egyházi emberek között vannak, akik részben azért mondják a reinkarnációt egyházellenesnek, mert nem néztek ennek utána, részben pedig azért, mert hatalmukat féltik, s úgy gondolják, hogy ha nem tudják örök elkárhozással fenyegeti alattvalóikat, akkor nem tudnak feltétlen engedelmességet kicsikarni tőlük. Ebben nem is tévednek!  20 /1945

 

 

Kérdező: KÉT SZENTÍRÁSI RÉSZ MAGYARÁZATA.

            Lukács 16;22, és Máté 12;32. magyarázata.

HANG: Az általad említett evangéliumi részek nem mondanak ellent a reinkarnációnak.

     Lukács 16;22-ben példabeszédben mondottam el, hogy a pokolból nem lehet átmenni közvetlenül a mennyországba, sem a mennyországból a pokolba. De azt nem mondtam, hogy nem lehet a Földre jönni odaátról. Csak annyit mondtam, hogy az adott esetben nem lenne értelme annak, hogy bárki is hatékonyabban tudna működni, ha most eljönne, mint Mózes és a próféták. Magamról nem is beszélve!

      Máté 12;32-ben pedig azt mondottam el, hogy sem ezen, sem a másvilágon nincs bocsánata annak, aki megátalkodottan nem akar megtérni.

       A Szentlélek elleni bűn nem valami cselekedet, hanem olyan megátalkodott állapot, amelyet Isten sem tud soha megváltoztatni senkiben az illető akarata ellenére! De azt nem mondottam, hogy az egyszer megátalkodott lélek semmiképpen sem szüntetheti meg megátalkodottságát.

      Azt ajánlom, hogy ne foglalkozz a reinkarnáció kérdésével akkor, ha e nélkül is értelmet megnyugtató választ tudsz találni a benned felmerülő kérdésekre.

       Ami egészen bizonyos az az, hogy minden földi halandónak újjá kell születnie, ha üdvözülni akar (János 3;3), és az is bizonyos, hogy minden korban szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet, és kevesen találják meg azt. Ugyanakkor tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba vezet, és sokan mennek be rajta (Máté 7;13-14).  41 /4426

 

 

Kérdező: 2. Mit mondjak a lezárt embereknek?

HANG: 2. Általában csak a kérdező embereknél tételezhető fel bizonyos nyitottság. Az ilyen embereknek olyan válaszokat kell adnod, amelyek alátámaszthatók az evangéliumaimban elmondottakkal.

 Neked tudnod kell, hogy a reinkarnáció azok számára, akik ki akarják olvasni ezt az evangéliumaimból, meg is tudják tenni ezt (Máté 11;14). Azoknak, akik nem akarják ezt kiolvasni, azoknak hiába beszélsz! Általában használható viselkedési mód az, hogy csak azt akard tanítani, aki ezt kéri tőled. Ha valóban Általam, Velem és Bennem élsz, akkor feltétlenül rád kérdeznek, mert az embereket általában érdekli az a FORRÁS, amelyből képes valaki a maga számára értelmet megnyugtató választ kapni, képes valakit boldoggá tenni. Én, Jézus, valóban ilyen FORRÁS VAGYOK!  40 /4272

 

 

Kérdező: 2. Miért törölték a reinkarnáció tanát a Bibliából?

HANG: 2. E második kérdésed is arról tanúskodik, hogy téves információid vannak. A reinkarnáció természetesen nem foglal el főhelyet a Bibliában, mert nem is tartozik a lényeghez! A lényeghez az tartozik, hogy Én, Jézus útként hirdettem meg Magamat minden jelenben élő ember számára. Ez a lényeg, és nem a reinkarnáció! Vannak olyanok, akik képesek mindent elhinni, amit másoktól hallanak, csak ne kelljen Engem komolyan követni.

       Isten nincs sem a múltban, sem a jövőben. Isten mindenkor a JELENBEN van! Ő az, aki VAN! Kérlek, ne légy hiszékeny, hanem hívő!

       Akinek van füle a hallásra, az kétségtelen, hogy kihallja a reinkarnáció valóságát a Bibliából! De ismétlem: ez nem tartozik a lényeghez! A lényeghez abban a szeretetben való növekedés tartozik, amelyet Én, Jézus ÚJ parancsként állítottam elétek (János 13;34)!  41 /4478

 

 

Kérdező: A REINKARNÁCIÓVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁIMRÓL.

            3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöttem, akkor már nem is dönthetek másképpen?

HANG: 3. Egy rakétát nem elég egyszer kilőni a cél irányában. A kilőtt rakétát pályamódosításokkal kell segíteni ahhoz, hogy az célba jusson! Az a pozitív döntésed, amelyet már születésed előtt meghoztál, és amelyet vágykeresztség kinyilvánításának lehet mondani, olyan, mint a rakéta kilövése. Az ilyen megtérés kétségtelenül egyszeri! Azok, akik nem hozták meg az ilyen döntésüket - mert ilyenek is vannak -, a Sátán atyától valók, és  az ő kedvét keresik (János 8;44). Ezekért nem is könyörögtem (János 17;9)!

 De amint a rakéta is rászorul pályamódosításra, úgy neked is rendre ügyelned kell arra, hogy nem tértél-e el az Általam, Jézus által megkívánt iránytól!

      Az ősellenségetek két nagyon kívánatos csalival igyekszik akadályozni benneteket abban, hogy célotokat, tehát Engem, Jézust, mint UTAT megéljetek. Az egyik csali a különböző speciális vallások. A másik a Biblia! Ezért mondhattam azokra, akik Engem valóban követni akarnak, hogy nem lehet más sorsuk, mint az Enyém volt a Földön (János 15;20). Engem, Jézust nem lehet a prófétáktól elindulva igazán felismerni. Akik ezt megpróbálták, egy sem jutott el közülük Hozzám! Valójában feláldoztak Engem saját igazuk érdekében! De Tőlem elindulva fel lehet ismerni, hogy a próféták hol, mikor és mit jövendöltek, írtak Rólam! Engem csak az evangéliumaimon át lehet helyesen megismerni, ha valaki kéri a Szentlélek segítségét, és használja a józan eszét!

     Bizony igaz, hogy nagyon sok jó szándékú léleknek, akik Mellettem döntöttek születésük előtt, éppen a 'pályamódosítás' elmulasztása miatt, éppen a Biblia összekuszált értelmezése miatt, éppen amiatt, hogy különböző speciális vallások hatására engedik bebeszélni maguknak azt, hogy nem is kell Engem  ÚT-ként vállalniuk, újra meg kell születniük a Földön mindaddig, amíg újjá nem születnek!

      Én, Jézus nem vagyok tudathasadásos! Pedig két kijelentésem alapján feltétlenül az lennék, ha nem lenne reinkarnáció. Egyik kijelentésem: 'A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják. (Máté 7;13-14)'  A másik pedig: 'Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a Földről, mindenkit magamhoz vonzok. (János 12;32)' A kevesen találnak meg és a mindenkit Magamhoz vonzok' ellentétes kijelentéseim az újraszületés elfogadásával könnyen összeegyeztethetők!

      E harmadik kérdésedre tehát tömören ez a válaszom: Ti, akik Mellettem döntötteket, mindannyian ki vagytok téve annak, hogy jó szándékotok ellenére is a tévedés áldozataivá váljatok, ha lemondotok az ALAPALÁZATRÓL és az UNIVERZÁLIS HIT elfogadásáról!    41 /4505