Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

A LÉLEK ÉLET-HALÁL HARCA

Kérdező:   Istenem! Most nagyböjti idő van. Elimádkoztam a Fájdalmas Rózsafüzért. Szeretném hallani hangodat!

HANG:  Már verejtékeztél te is életedben éppen eleget. De csak víz-verejtéket ismersz. Mikor már a vér töri át az érfalakat, s a pórusokon talál kiutat magának, akkor bizony a lélek harcol. Éspedig élethalálharcot vív. Fiam ezt élte át. Átélte, hogy a győztes oldalán állni nem olcsó mulatság. A győztes oldal éppen azáltal lesz győztes oldal, hogy száműzi onnan a halál ijesztő rémeit.

    A győztes oldalt nem a fegyverletétel jellemzi. Éppen ellenkezőleg! A győztes oldalon minden fegyver üzemel. Nincs pihenés. De még elfáradás, belefáradás sincsen. Nem lenne győztes oldal, és nem is az, ahol nem dolgoznak a fegyverek: a fegyelem és a figyelem.

    Az ellenséghez pártolás, az árulás! Nem lehet árulással, hazaárulással hazát védeni! Isten Országa képes a vérrel verejtékezésre is. De soha nem engedhet át egyetlen területet sem a "jövő" érdekében.

    Isten Országa nem ismer jövőt. Csak jelent ismer. Isten Országában csak jelen van. Múlt nincs. Miért is lenne? Az emlékezések szintje nem az élet szintje. A "nincs"-csel foglalkozás nem más, mint a jelen elárulása, nem más, mint menekülés. A narkotikum azáltal törekszik megédesíteni a jelent, hogy elmenekít a valóság elől. De ez egy nagy-nagy hazugság-állapot! Az ilyen menekülés: CÉLTALANSÁG. Minden céltalanság megcsúfolása a valós célnak. A cél éppen azért CÉL, hogy tökéletesítse a célba törekvőt. Milyen tökéletesedésre lehet számítani olyan cél elérésében, mely a valóságtól visz egyre távolabb? Hogy is lehetne célnak nevezni azt, mikor valaki jól érzi magát a jelenben, mint végső állapotban, mikor a jelene, ha nem építő feladatot hordoz, akkor éppen az építő feladatra szánt idő elrablását jelenti?! A jelenlét csupán létbenlét. A valóságban levés viszont KAPCSOLAT OBJEKTÍV VALÓSÁGOK­KAL, akár feladatok, akár személyek e valóságok." 1 /19

 

 

HANG: Az előbb elimádkoztad a Dicsőséges Rózsafüzért. A végső kifejlettség állapotát igyekeztél magad elé állítani: - Föltámadás - Mennybemenetel - Szentlélek. - Igen. Mindezekben már itt a földön is részben részesültök. De azok a sötét fellegek, melyek lelketek egén időnként tornyosulnak, gyakran feledtetik a felhők feletti Napot. E felhőknek ez a munkájuk. Ezért küzdenek. Ez a céljuk! Nektek pedig az egészséges nagyvonalúság. Egy olyan Hozzám igazodás, mely érthetővé teszi számotokra, hogy mit, és miért engedek meg.

     Én tudom, hogy mi van az emberben, de ti nem tudjátok, hogy mi van Bennem, pedig tudhatnátok.

    Az a négy kinyilatkoztatás, melyből hármat már most birtokoltok, - teremtés, sugalmazás, megtestesülés / a színről színre látás még hátra van /, ezek elégséges információt adnak Rólam azoknak, akiket érdekel, hogy Bennem mi van.

    Aki közületek elhatározza, hogy naponta fél órát foglalkozik Velem, legtöbbször még az is alig várja már, hogy túl legyen rajta. Pedig mindannyitok számára a legjobb az lenne, ha sohasem érne véget a Velem való kapcsolat ápolása.

    Aki igazán közeledik Hozzám, az egyre jobban kell, hogy sugározzon Engem. Aki közeledik a fényhez, az egyre jobban megvilágítódik, s egyre ragyogóbb lesz.

    Ti általában mindannyian hordjátok magatokban azt a káini vonást, hogy képesek vagytok testvéreteket, ha nem is baltával, de szavakkal agyonütni.

     Pontosan ezt a vonást képes megszüntetni elsődlegesen az a fény, mely Belőlem áradva átjárja azt, aki Hozzám szívével közeledik. Ez azért van így, mert IRGALOM a nevem. Aki szeretetet mond, az elsősorban irgalmat mond. Igen. IRGALMASSÁGOT AKAROK! A Mennyországba mindenki csak irgalomból jut be. Ez részemről nem kegy. Ez a természetem! Nemcsak tudom, de élem is, hogy csak az irgalmasok boldogok." 1 /22

 

 

Kérdező: A Szűzanya rám bízta, hogy vezessem a Rózsafüzér Társulatot. Emiatt sokan támadnak. Mitévő legyek?

HANG: Kérdésed alapján azt kell mondanom, hogy te nem vagy biztos abban, hogy valóban Mária rád bízta azt a feladatot, amely miatt most szenvedned kell. Azért mondom ezt, mert ha biztos lennél, akkor nem lehetne számodra probléma az, hogy mitévő légy. Akit az Én Édesanyám valamivel megbíz, az nem törődik azzal, hogy ennek következtében milyen lesz a sorsa. Csak az érdekli, hogy szeretettel megtegye azt, amire Anyám felkérte őt.

    Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban Mária kért fel téged, akkor kérdezd meg a helyi lelkészt, s minden felelősséget rá kell hárítanod a következményekért. A különböző ájtatossági gyakorla­tokkal, melyek több embert érintenek, mindig így kell eljárni, mert különben a rend és a szeretet helyett a zűrzavar és a gyűlölet kezd uralkodni köreitekben.

    Ha pedig szentül meg vagy győződve arról, hogy Anyámtól kaptad a megbízatást az említett ájtatosság irányítására, s ebből neked problémáid lettek, akkor Anyámhoz fordulj további eligazításért. Ha ő tudott neked közvetlenül megbízatást adni úgy, hogy az számodra benső bizonyosság, akkor megvan a lehetősége ugyanerre a továbbiakban is.

    Itt, a mi világunkban csodálatos rend és szabadság uralkodik, és sohasem kaszálunk bele egymás döntéseinek folyamatába. 6 /500

 

 

 

Kérdező:  2. A Szeretetláng-fohász fontos-e?

HANG: 2. A Szeretetlánggal kapcsolatban szintén arra hívom fel a figyelmet, hogy nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban.

     Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lelkedet Istenhez emeld. Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés formáját, szavait. Azt megteheted, hogy ajánlod valamelyik szót, vagy szöveget azoknak, akikkel együtt imádkozol, vagy akiket imára buzdítasz. De amint a madarak sem pontosan egyforma szárnyakkal szárnyalnak, úgy van ez az emberi lélekkel is. Többed magaddal beszállhatsz ugyan egy közös repülőbe, de erre nem szabad senkit erőltetni. Nem igaz az, hogy csak az a repülő repülő, melybe te, vagy azok, akik veled egyetértenek, szálltatok be. A rózsafüzér imának  is nagyon sokféle formája van. Válassza mindenki azt, amelyik legjobban tudja szívét Hozzám emelni.

     A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem szerencsések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg a valóságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki gonoszt tett, az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez beigazolódik.

     A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztítják. A világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmentik! Az természetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így mondhatom: a jók éppen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én sohasem vagyok a gonoszokkal, akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem teszik. De azt tudnod kell, hogy ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a rosszak! A jók azért járnak jól mindenképpen, mert Mellettem vannak, Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világkatasztrófák a gonoszok művei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő szenved, és Ő okoz másoknak szenvedést. Sohasem mondtam, hogy az Én Atyám majd megbüntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, hogy megbüntet benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre Neki lehetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az nem az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt pusztul el!

     Ha a Szeretetláng-fohász nem Istennel szembeni félelmet, hanem vonzalmat ébreszt bennetek, akkor mondjátok. De ha a büntető Istentől való félelmet kelti fel bennetek, akkor jobb, ha nem mondjátok. A félelem sohasem jó! 6 /506

 

 

Kérdező: Templomba járó, Rózsafüzért imádkozó gyugdíjas vagyok.

HANG: Nincs életedben egyetlen olyan pillanat sem, amely elkerülné figyelmemet. Neked is, mint Nekem, a földi élet szenvedései képesek növelni vágyadat a Velem való színről színre találkozás után. Amíg ez nem történik meg, addig nemcsak te, de Én is várom a találkozást veled.

     Van azonban egy olyan találkozás, amelyre nem kell egyikünknek sem várni. Ez éppen a te templomba járásod. Nem Magamért, hanem érted, értetek maradtam itt abban a formában, amely által táplálék lehetek azoknak, akik nem Engem, hanem önmagukat akarják megváltoztatni azáltal, hogy Velem találkoznak.

     Feltétlenül növelni akarom benned az Én erőmet! Nincs olyan nehézség, nincs olyan gond, amely nyugtalanná tehetne, ha törekszel átélni, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik. Te igenis, istenszerető vagy! Szolgáló szereteted minden pillanatában csiszolod életednek azt a koronáját, amely egész lényedet át fogja ragyogni egy örökkévalóságon át. Ez nem üres beszéd! Az szól most hozzád, aki azért, hogy egyszer találkozni tudjon veled, vállalta azt a keserves kínszenvedést, amelynek súlyát a maga mélységében nem is értheti meg teremtett lélek.

     Nagyböjti idő van. A keresztutam, amelyet jártam, ad némi ízelítőt szeretetemről, mely közétek hozott, és amely téged is boldogítani akar, és fog is. A HANG című könyvem 2-es kötetének végén olvasd el a MEDJUGORJE-i Keresztutat, ha van rá lehetőséged. Nagyon sok lelki élményben lesz részed, és ráérezhetsz arra, hogy azért éltem értetek, hogy ti Értem éljetek. Csak így igazi a szeretetet kettőnk között. Nem elég az, ha Én mindent megteszek. A te boldogságodnak lényeges részéhez tartozik az, hogy te is tegyél meg mindent Értem. Nem valami többlet-feladatra gondolok, hanem a szándékod egyértelműségére. Nem kell sem többet, sem mást tenned, mint eddig tettél, de amit teszel, azt ÉRTEM tedd!

      zsafüzéred által lelked fel tud lazulni, mint a jól megdolgozott termőföld, mielőtt magot vetnek bele. Anyám kívánsága, hogy imádkozzátok a Rózsafűzért, nem nekünk, hanem nektek fontos. Fontos, mert hiába hull szeretetem magocskája lelketek talajára, ha azt nem dolgozta meg imáitok ekéje. De ne csak kötött imákat mondj! Szólj Hozzám saját szavaiddal is! Szeretem gondolataidat Örülök akkor, ha közvetlenül, saját szavaiddal fejezed ki kívánságaidat, háládat Felém. Beszélj gyakrabban őrangyaloddal is! Ő ezt várja is tőled. Sokat tud segíteni neked abban, hogy egészséged javuljon, és szíved békéje mélyüljön. 8 /627

           

 

Kérdező: 2. Máriától kaptam jelet a rózsafüzérrel kapcsolatban?

HANG: 2. Anyám nagyon szeret téged, és mindazok, akik az említett jelenési helyet meglátogatják, valami jelet kapnak Tőle, hogy az számukra kegyelmi forrás legyen. 12 /1052

 

 

Kérdező: 9. Nálad van dédnagyapám? Mit tegyek halottaimért?

HANG: 9. Ápold magadban mind azt a jót, amire halottaiddal kapcsolatban emlékszel, és imádkozz halottaidért kötött imákat. Pl. egy miatyánkot, üdvözlégyet, egy tized rózsafüzért, vagy bármit. De ami még fontosabb: a magad számára  imádkozz a jó halál kegyelméért! 12 /1064

 

 

Kérdező: 4. Mantrázásról szeretnék hallani.

HANG: 4. A Katolikus Egyházban ezt rózsafüzérezésnek szokták nevezni. Ennek sokféle formája van. Feltétlenül tisztító eszköz. Ha józan eszedre hallgatva, nem menekülésnek használod a megtérés elől, az áldozatvállalás elől, hanem eszköznek ezek megvalósulására, elérésére, akkor minden mantrázás nagyon jó.

     Nagyon szeretlek, és tudom, hogy feléd áradó szeretetem nem hiábavaló! 13 /1134

 

 

Kérdező: 2. A Szűzanya nem unja a sok rózsafüzért?

HANG: 2. Rózsafüzért nem Anyám miatt kell imádkoznotok, hanem magatok miatt! Az üdvözlégyek olyanok, mint egy képkeret. A benne foglalt hittitok pedig az a kép, amelyre gondoltok, amíg az üdvözlé­gyeket mondjátok. Tehát nektek van szükségetek erre. 15 /1431

 

 

Kérdező: 1. Imáim nem összeszedettek.

HANG: 1. Valóban vannak olyan imaszövegek, amelyeknek gyakori ismétlése kifárasztja az elmét, s nem csoda, hogy figyelmetek elkalandozik. Ezért fontos az, hogy kötött ima helyett saját szavaitokkal imádkozzatok.

     A rózsafüzér-imádság semmiképpen sem való arra, hogy azonos intenzitással figyeljetek a szavakra és a benne foglalt hittitkokra. Ezt nem is lehet megtenni. A szöveg csak keret, eszköz arra, hogy az Én életem egyes eseményei átvonuljanak lelketeken. 16 /1514

 

 

Kérdező: 3. A Rózsafüzért használhatom a nyakamban?

HANG: 3. A Rózsafüzér nem nyaklánc! Ha valaki azt mégis annak használja, akkor jobb, ha nem látványos módon teszi ezt. Ez viszont ellene van a nyaklánc szerepének. Ezért jobb,  ha nem nyakban hordod, hanem csak a szellemvilág előtt láthatóan, és imádkozod is, mert a Rózsafüzér arra való!

      Drága Gyermekem! Nem jó az, ha valakinek a vallásoskodása feltűnő. Az a jó, ha valakit arról lehet felismerni, hogy nagy szeretetet áraszt azok felé, akikkel együtt van. A vallásoskodással nagyon kell vigyáznotok! Rólam azt állapították meg, éspedig joggal, hogy nem vagyok vallásos! Azok pedig, akik az akkori rózsafüzérüket, ha nem is nyakukban, de imaszíj formában, derekukon, nagyon is látványos módon hordták, azok a farizeusok és főpapok voltak, akik Engem halálra ítéltek.

     Rólam nem az tesz tanúságot, aki feltűnően vallásos, hanem az, aki igyekszik feltűnés nélkül áldozattá válni másokért, s ugyanakkor szavaival is tanúságot tesz arról, hogy hisz Bennem! 16 /1577

 

 

Kérdező:  1. Református vagyok és Mária-jelenésem volt.

HANG: 1. Anyám olyan engedéllyel rendelkezik Atyámtól, amely lehetővé teszi számára azokat a hatásokat, amelyek általa érnek benneteket. Neked nem rózsafüzért kell megtanulnod imádkozni, bár ez nem árt senkinek, hanem tisztelni anyámat és mindazokat, akik számotokra már csak emlékeitekben élnek! Ők nagyon tudnak rólatok, és mivel minden mindennel összefügg, segítenek is benneteket Felém, ha megfelelő tisztelettel feléjük fordultok. Ez nem bálványimádás, hanem a teremtett lények egymásbakapcsolt életsorsának kibontakoztatása! 18 /1721

           

 

Kérdező: 2. A Hare Krisna mantra énekléséről

HANG: 2. Amint a Rózsafüzér, úgy más automatikusan ismételt szöveg is képes beleringatni benneteket olyan lelkiállapotba, amely le tudja csendesíteni szívetek nyugtalanító gondolatait.

    Akinek lehetősége van, inkább a Velem kapcsolatos fohászokat használja fel mantrázásra. 23 /2337

 

 

Kérdező: FÉLEK LÁTOMÁSAIMTÓL.

            Félek! Látomásaimban sok alak jelenik meg.

HANG: Te azt mondod magadról, hogy nagyon vallásos vagy. Ezalatt azt érted, hogy különböző imákat és külső szereket, - szenteltvíz, rózsafüzér, stb. használsz nagy mennyiségben.

     Drága Gyermekem! A te félelmed nem szüntethető meg semmiféle ima, vagy külső szerek használata által. Egyedül azáltal szüntethető meg, ha komolyan elhiszed, hogy benned élek, és ezáltal te a győztes oldalán állsz. Az egész világ is hiába fogna össze ellened, ha hiszel Bennem, mert Én legyőztem a világot! Elsősorban azt a világot győztem le, amely ártani tudna azoknak, akik szeretnek Engem.

 Annyira világosan elmondottam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, és lakást fogunk venni a minket szerető szívében. Tehát benned élek!

    Ha ezt nem hiszed el, akkor nem tudok veled mit kezdeni, mert senkire sem lehet rákényszeríteni sem a hitet, sem pedig azt, ami az élő hit velejárója, a benső békét.

    Nyugodtan oltsd el éjjelre a villanyt! A külső sötét semmit nem jelent annak, akiben Én, a világ világossága benne vagyok! Mint ahogy a legragyogóbb napsugár sem jelent semmit annak, aki szívében nem vagyok jelen, tehát aki sötétséget hord magában.

     Egyedül tőled függ, hogy hiszel, vagy nem hiszel az Én boldogító, győzelmet jelentő jelenlétemben.

     Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha nem imádságoktól és szenteltvíztől, hanem az Én jelenlétemtől nemcsak várnád a megoldást, hanem hinnéd, hogy ez már meg is történt! Én, Jézus, mondom ezeket neked. 24 /2419

 

 

Kérdező: 2. Egy pásztor leszólta a rózsafüzér-imádkozókat.

            3. Lehet ilyen helyen Lélekkeresztségben részesülni?

HANG: 2. Ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott Nekem, Jézusnak, helyem nincsen! Anyám által jöttem közétek, és semmiképpen sem vagyok Anyám ellenére bennetek! Ő mindig azt teszi, amit a kánai mennyegzőn is tett, vagyis azt, hogy Rám mutatva mondja: 'Amit mondd, tegyétek!'

    Nem jó, ha olyan helyre mentek, ahol Anyámat nem tisztelik! Bizony, a rózsafüzér imádsága nagyon sok embert kapcsolt már Hozzám!

    3. Lélekkeresztségben bárhol lehet részesülni. Ennek feltétele nem a hely, hanem a lelki hozzáállás ahhoz a lelki élményhez, amelyben a Szentlélek karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat a többi ember javára.

    Tudnod kell, hogy megtérni nem annyit jelent, mint valami felekezethez csapódni, hanem annyit, hogy Engem, Jézust, elfogadni Uratoknak, Megszabadítótoknak. Ez nem azonos a Lélekkeresztséggel, bár történhet egyszerre a kettő. 25 /2465

 

 

Kérdező: Osztálykirándulásunk veszélyes lesz-e?

HANG: Hát persze, hogy a kirándulás nem jelent veszélyt neked, de számodra soha, az életben, semmi nem fog veszélyt jelenteni, mert gyermeki szíveddel elkötelezted magad mellettem. Még barátnőddel is segítitek egymást, Én pedig az örökkévalóságig hű vagyok hozzád.  A hajad szálát is számon tartom, és szeretettel óvlak, vigyázok rád, hogy csak olyan történhessen veled, ami a javadra válik.  Ez nem jelent automatikusan problémamentes, eseménymentes életet!

     Mivel te az Enyém vagy, bármi történik veled, azt kell kérdezned magadtól: miért jó ez nekem? Tudod, mennyire végtelenül szeretlek, hisz egyetlenem vagy, úgy szeretlek, mint senki mást! Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, kettőt teremtettem volna belőled. Ha valami történik veled, csak azért történhet meg, mert nem léptem közbe, nem akadályoztam meg, ha pedig nem akadályoztam meg, akkor az csak hasznodra lehet! A kirándulással kapcsolatban és általában is nagyon jó, ha elviszed a rózsafüzért magaddal, mert a rózsafüzér eszközként szolgálhat arra, hogy szívedben a szeretet erősödjön. Melletted állni gondban, bajban életed során azonban nem a rózsafüzér fog, hanem Én fogok. Ezért a hangsúlyt arra tedd, hogy Én a szívedben éljek. Megígértem nektek, hogy aki engem szeretni fog, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk benne. Ha soha ártó szándék nem lesz szívedben, ha megbocsátasz mindenkinek, aki neked árt és ahol tudsz, segítesz azon, aki segítségre  szorul, akkor  számodra a földi élet a szívedben mennyországgá válik. 26 /2582

 

 

Kérdező: 1. A rózsafüzér imádságról kérdezem a HANG-ot.

HANG: A rózsafüzér-imádság feltétlenül jó, ha a benne foglalt hittitkok az imádság alatt elmélyülnek bennetek. Mivel ma még aránylag nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek rend van a fejükben, ezrét a HANG-könyvekben az Általam ajánlott párbeszédima, - amely alatt gondolatban elkalandozni nem lehet -, csak azoknál ajánlatos, akik legalább ezzel párhuzamosan, a fejükben is igyekeznek rendet teremteni az evangéliumok alapján.

    A HANG-könyvek azért nem tesznek hangsúlyt a rózsafüzér imádkozására, mert ezek a könyvek csak egy bizonyos lelki, szellemi fejlődés után alkalmasak arra, hogy eligazítást adjanak. Addig, amíg valaki lelkiismeretén kívüli tekintélyre épít, tehát amíg csak másokra hárított felelősséggel tud élni, a HANG-könyvek annak nem jelentenek kincsesbányát.

    Pontosan úgy vagytok ezekkel a könyvekkel, mint a Bibliával. Akik a Bibliában nem rangsorolnak, mert nincs erre sem antennájuk, sem késztetésük, azok arra szorulnak, hogy mások magyarázzák meg nekik, hogy hogyan kell értelmezniük a Bibliát.

    Ezek az emberek szinte észre sem veszik, hogy akiknek ilyen értelemben mások magyarázzák a Bibliát, s nem fogadják el, hogy az Én szavaim, tehát az evangéliumaiban foglaltak az irányadók, azok pontosan a Bibliára hivatkozva egymást marják, s forgácsolódnak szét különböző felekezetekre.

    Én, Jézus, csak belülről, tehát egy természetes fejlődési szint elérése után tudom tovább vezetni azokat, akik Engem, mint ÚT-at vállalnak. Akik ezt a szintet nem érték el, ha jó szándékúak, akkor a tudatlanságuk menti őket. 26 /2673

 

 

Kérdező: 1. Református létemre Rózsafüzért imádkozom.

HANG: 1. A Rózsafüzér egy olyan imaforma, amelyben a Mária iránti szeretet, mint keret, az Én jézusi életem bizonyos eseményeit hordozza. Aki így imádkozik, az valóban lelkét az Istenhez emeli! Ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, mint ahogy egy kép értékét sem a kerete adja meg, hanem maga a kép.

     Nagyon természetes az, hogy aki Engem, Jézust, szeret, az szereti édesanyámat is. A szeretet, tehát az Atya és az Én Lelkemnek kiáradása nem csorbulhat attól, hogy édesanyám szeretetét is magában hordja, mint ahogy nem csorbul attól sem, ha bárkinek szeretetét magában hordja. A szentek, az angyalok tisztelete nem sérti, nem sértheti a Teremtőt! Sőt, dicsőíti! Ha valaki egy festményt, egy szobrot dicsér, ezzel nem alacsonyítja le e művek alkotóját, hanem inkább felmagasztalja őt. Így vagytok az égi lények egészséges tiszteletével, s ez nyilvánul meg  a Rózsafüzér-imában is. 30 /3099

 

 

Kérdező: 1. Egy imánál rossz gondolatok jönnek elő bennem.

HANG: 1. Ha gyóntató atyádra hallgatva is rossz gondolatok jönnek fel benned ima alatt, akkor nyugodtan imádkozz ezeknek a rossz gondolatoknak társaságában. Semmi bajod nem lesz tőlük! Nem, mert Isten elsősorban a szándékodat nézi, és nem gondolataid tartalmát. Szándékodnak te vagy az ura, de gondolataid tartalma gyakran nem tőled függ! Mindenki csak azért felel, amiről tehet. Nyugodtan imádkozd hát a rózsafüzérnek bármelyik titkát.

     Okos dolog az is, ha valaki nem a kötött szövegeket, titkokat mondja bele a rózsafüzérimába, hanem azokhoz hasonló mondatokat saját maga talál ki, s úgy imádkozik. Pl. Ha valaki az örvendetes rózsafüzér ismert titkai helyet ezeket mondja: 1. Aki eljövetelét Gábor főangyal jelentette be. 2. Akivel te találkozhattál először. 3. Akit te adtál először a világnak. 4. Akiben az agg Simeon felismerte Üdvözítőjét. 5. Akit te bánkódva kerestél, s a templomban megtaláltál.

     Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal helyettesítve az eddig ismert fohászokat, biztosan nem fognak rossz gondolataid támadni! 31 /3226

 

 

Kérdező:   1. Isten szólított fel engem szentgyónásra, szentáldozásra?

HANG: 1. Mindenkor Isten szólít meg téged, amikor lelked rendezéséről van szó. Az általad említett rózsafüzér imádsága közben szintén Isten éreztette veled, égi édesanyád közbenjárására, hogy nagyon szeret téged.  36 /3757

             

 

Kérdező: IMÁRÓL

Tanítás az imáról, Mária üzenete 1997. augusztus 17. (részlet) Kommentár

"Drága Gyermekeim!

'A rózsafüzér ima tőlem van. Szent minden szava.'

A rózsafüzér ima Mária ajándéka, amelynek minden szava Istenhez tartozó ige.

"A mennyek országa, amely Mária boldog lakóhelye, az adás, az ajándékozás országa. Atyám országában sok lakóhely van" - mondja Jézus és ahhoz, hogy ennek az országnak lakói lehessünk, Jézus útmutatása szerint át kell alakítanunk a gondolkodásmódunkat. Fel kell adnunk az önmagunkról alkotott téves elképzeléseinket, evilági értékrendünket. Át kell adnunk Jézusnak önmagunkat. Oda kell ajándékoznunk Jézusnak a korábban gondolt legnagyobb értékünket: önmagunkat.

Se többet - se kevesebbet !

Ez a feltétele annak, hogy az Isten is odaadhassa magát nekünk. Odaajándékozhassa a felülmúlhatatlan, a végtelen, a beláthatatlan, a leírhatatlan boldogságot: a Szeretetet.

Az Isten országában, az Istent látás és birtoklás országában az adás, az ajándékozás, minden érték az Istentől, az Istenből származik.

'A rózsafüzér ima tőlem van', - mondja Mária, de nyilvánvalóan az Istentől származik. Mária ezért mondja, mondhatja azt, hogy a rózsafüzér ima minden szava Szent, tehát Istenhez tartozó. Így adja a szent szavakhoz Mária önmagát a rózsafüzér imában úgy, hogy mint rózsafüzért tudja átnyújtani ezt az imaformát mindazoknak, akik meghallják Mária imára invitáló hívását.

 'Aki száján keresztül szívével imádkozza, szeplőtelen anyai szívem

szeretetének áramába kapcsolódik bele.'

A szív bőségéből szól a száj. Így az, aki a szív bőségéből imádkozza a rózsafüzér imát, az Mária bűnös gondolatot soha nem ismerő tiszta szívének szeretetébe kapcsolódik be.

Mária szeplőtelen és tiszta szíve csordulásig van telve az anyai figyelem és gondoskodás minden szerető tartalmával. Úgy kínálja Mária minden gyermekének a rózsafüzér imát, ahogy a szerető anya kínálja otthonról elbitangolt gyermekének a hazavezető út lehetőségét.

Aki elfogadja és szívéből él ezzel a lehetőséggel, az a rózsafüzér ima minden kimondott Szent szavával bekapcsolódik Mária Jézusra figyelő szeretetének vérkeringésébe. Aki ebbe a vérkeringésbe kerül, az egyben a ráfigyelő és cselekvő Szeretet vérkeringésébe kerül bele.

   A szó: teremtő impulzus megnyilvánulása. A kiejtett szónak teremtőereje van.

   A szavakkal ölni is és áldani is lehet. Ne legyetek bőbeszédűek az imáitokban - mondja Jézus. Aki lényegre törő módon tud beszélni - imádkozni, az látja a lényeget. Aki a lényeget fogalmazza meg, az Jézust fogalmazza meg és eredendő önmaga újrateremtésén munkálkodik. " Alakítsátok át gondolkodás-módotokat " (Márk 1;15.), mert ezáltal a szívetek alakul át és a szerető szív szava béketeremtő szó. A belső béke teremtésének a szava.

A szent szavak - imák - világba küldése tisztítja a világétert,

     A rózsafüzér ima, - mint az Istenhez tartozó szavak mondása - tisztítja a bennünket körülményként körülvevő, és a bennünk levő világmindenséget a szeretetlen szavak, gondolatok és tettek elszennyező hatásától.

     A kiejtett szavak, a gondolatok, cselekedetek amelyek a szeretetlenséget hordozzák, azért képesek szennyezni a világmindenséget, mert a szívből származnak, és a szellemi sötétség hordozói.

     A szeretet szolgálatában kiejtett szavak, - mint teremtő impulzusok - képesek az elsötétedett szívekben szikraként működve világosságot gyújtani.

     Úgy hordozza az ige az értelem világosságra lobbantó szikráját, mint a jó földbe hullott mag a 100-szoros termés lehetőségét.

emeli, tisztítja a rezgéseket, fényt bocsát az elszennyeződött élettérbe.

     "Az ige hústestté lett" (János 1;14) és az ige "eljött a világba és fénybe borított minden embert" (János 1;9), "de a világ Őt nem ismerte fel" (János 1;10).

A rózsafüzér ima igéi által is tovább sugárzik a testet öltött Jézus igazságának a fénye.

     Azokhoz áramlik a kegyelem sugara, akikért imádkoztok.

     Az Isten személyválogatás nélkül szeret létbe egyformán mindenkit. Az embereket nemcsak létbentartó, hanem boldogító módon is szereti az Isten, de kegyelmével csak azok felé tud fordulni általunk, akikért imádkozunk, vagy akikért imádkoznak, akikért az Istenhez szót emelnek. Akik pedig a szeretet körén kívül vannak, azok önmagukat zárják ki az Isten kegyelmének sugarából.

     Az Isten szeretetének a kegyelme az imádkozó emberek szeretetén keresztül tud áramlani másokhoz. Azért a szeretetünkön keresztül, mert az Isten számunkra a másik ember könnyes szemében, vérző szívében, kétségbeesett tekintetében, éhező és fázó testében van.

     A párbeszédimát, a rózsafüzér imát, a kötött és kötetlen imát mondó ember szeretete, Istenhez emelt szava, önmagában hordozza Isten kegyelmét, mert Jézusnak ez a természete. (Hang 1/11. levél)

     Aki felé az Isten kegyelme irányul, afelé az Isten irgalma irányul, így aki nem imádkozik, az nem lehet irgalmas sem, mert az ima és az irgalom egy gyékényen árul.

Bekapcsoljátok őket az isteni vérkeringésbe, az isteni "áramkörbe".

     Az Istenhez emelt szó - az ima - azokat is képes bevonni a szeretet világába, akik még azon kívül vannak. Ezáltal, ezek az emberek a szeretetlenség pokoli világából az Isten feléjük irányuló kegyelme által, - az ima békességteremtő erejének segítségével, támogatásával ­lehetőséget kapnak a szeretet világába való átlépéshez.

     Az Istenhez emelt szó az ima által megszólított ember szívének szánt üzenet. Ennek az imának kegyelmi sugarát az Isten úgy adja tovább a megszólított felé, hogy az, a lehető legnagyobb mértékben a javára válhasson. Ezáltal az egyén megtérését az érte mondott imák nagyon komolyan elősegíthetik. Ez a szeretet ereje ! Az "isteni áramkörben" feszültség van. A szeretet cselekvésre, szolgálatra kész feszültsége. Az "isteni áramkörben" mozgás van, ­cselekvés - szeretetcselekvés.

     Aki az "isteni áramkörbe" kapcsolódik bele, azt az áramkör szeretet feszültsége úgy teszi fényforrássá, ahogy az elektromos áram teszi fényforrássá a villanykörtét.

     Az ember biológiai életének feltétele az, hogy a testében a vér keringjen, mert ez szállítja a test legkisebb és legtávolabbi részeibe is az égéshez szükséges oxigént.

Ez a folyamatos égés előbb-utóbb a test elmúlásához, - "elégéséhez" vezet. Tehát a testünk elhal. Az "isteni vérkeringés", a valódi élet, a szeretet szolgálata az, amely olyan égést, olyan tüzet eredményez, amelynek nem az elhalás az eredménye, hanem az örök élet. Ebben a "vérkeringésben" a szeretetet hordozó emberek azok, akik oxigén gyanánt táplálják önmagukban az Isten szeretetének a tüzét.

Általatok tehát itt a földön megnyilatkozhat a menny minden ereje, fénye, tisztasága, bölcsessége.

     A menny minden ereje a menny hatalmában rejlik, az Isten szeretetének a hatalmában. Csak a szeretetnek van hatalma és minden más csak uralom ! A földön a menny hatalmának az ereje az Istent szeretőkön keresztül tud csak megnyilatkozni azok felé, akikért imáinkban az Istenhez emeljük lelkünket.

     A szeretet ereje megtartó erő. A szeretet ereje boldogító erő. A szeretet ereje az Isten felé lendítő erő. A menny minden szeretet ereje az ima által a földön is megtapasztalható, megélhető, mert minden csak látás kérdése.

     A szeretetnek fénye van ! A szeretet fénye az értelem fénye. Értelme csak a szeretetnek van. A szeretetlenség értelmetlenség. Szeretni csak értelmesen lehet, amelynek velejárója és kísérője az érzelem. Ez a fény a szellemi világosság hordozója, mert általa válik átláthatóvá, érthetővé, élhetővé minden. Az ember értelmének a világossága és fénye a benne levő ige fénye és világossága. Az ige Jézus által kerül belénk és ragyogó fénye világosságot teremt. Megértést, belátást teremt a szeretet az értelmetlen szeretetlenség gőgjének szellemi sötétségében.

     A menny tisztasága az ima igéinek tisztító hatásában rejlik. Jézus azt mondja tanítványainak a Golgota előtt: ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam nektek. Ahhoz, hogy Jézus mindezt a tanítványainak elmondhassa, szükséges volt, hogy szolgáljon nekik. "aki megfürdött annak csak a lábait kell megmosni, különben egészen tiszta," (János 13,10) Szolgál az Isten a tanítványainak azáltal, hogy megmosta lábaikat. Úgy mosta meg a tanítványai lábát, - önmagát hozva megalázó helyzetbe - hogy olyan szolgálatot vállalt, amelyet csak a rabszolgák végeznek.

     A menny tisztaságát a mennyei lények tisztasága adja. Ezt a tisztaságot pedig az Ige adja, amely a szeretet szolgálatára szólít fel.

     Jézus gondolkodásában a tisztaság nem a zsidó törvények által előírt mosakodási szertartások következménye, hanem az ige és a szeretet által meglevő szív tisztasága. A szív tisztasága pedig még inkább nyitottá teszi az értelmet, a szellemet az ige tartalmára.

     A menny bölcsessége az ige valóság tartalma. Amikor imádkozunk, az ige valóság tartalmát mondjuk ki, mert hisszük, hogy mindaz ami az ige tartalma, az Isten bölcsességéből ered. A bölcsesség a szeretet alkalmazása a gyakorlatban. A menny bölcsessége az Isten bölcsessége, amely a szeretetet képviselők által a szeretni tudásban nyilvánul meg. Ez a tudás a szeretet cselekvésének a tudása.

     A menny minden szent tartalmának (ereje-fénye-tisztasága-bölcsessége) a mennyei lények (angyalok) a hordozói. A mennyei angyalok tulajdonságai: erejük, fényük, tisztaságuk, bölcsességük, - az imájuk és szeretetük következménye, és velejárója. Ennek a mennyei erőnek, fénynek és tisztaságnak a kifejeződése a mennyei angyalok szeretete és imája.

    Ezért hívok imára mindenkit, aki csak képes hívó szavamat meghallani. Mária hívása nem csupán szó, hanem cselekedet is. Cselekedet a látnokai előtt való megjelenéseivel, az emberekre való figyelésével, imájával, ajándékaival.

    Ezt az imára hívó szót csak az lesz képes meghallani, akinek "füle van a hallásra". Bizonyos értelemben az ima is szeretet cselekvés, hiszen amikor a közvetlen segítségnyújtás a körülmények, vagy a nézetkülönbségek miatt lehetetlen, akkor még mindig rendelkezésünkre áll egy rendkívül hatásos eszköz: az IMA. (Szabó János írása) 37 /4011

 

 

Kérdező: 3. Jó, ha naponta imádkozom a Rózsafüzért?

HANG: 3. A Rózsafüzér olyan mentőöv a földi élet mocskos tengerén, amely képes megmenteni benneteket a végleges elmerüléstől, és képes tisztultabb vizekre hajtani törékeny kis élet-csónakotokat. Ez az Én Édesanyámnak egyik legnagyobb ajándéka ma a világotok számára. Bárcsak mindenki imádkozná!!! 40 /4253

 

 

Kérdező: 2. Kiléptem egy Rózsafüzér csoportból. Jól tettem?

HANG: 2. Nem tetted jól, hogy kiléptél a Rózsafüzér csoportból! Csak rövid időre érezhettél ezért nyugalmat. Olyan ez a nyugalom, mint a pillanatnyi bódultság, és nem olyan, mintha valaki a hazataláltság örömét élné át.

 Alkalmazkodó készséged hiánya volt kilépésed oka. Égi édesanyátok, Mária soha senkit nem bánt, de az igaz, hogy a Sátán örül olyankor, amikor bárhol szeretetlenséget, széthúzást tapasztal.

 Egy Rózsafüzér csoportból történő kilépés csak akkor lehet Istennek tetsző, ha e lépést minden csoporttag helyesli. Különben nem Istennek tetsző! Igazolták ezt - amint írtad is - azok a következmények, amelyek egyáltalán nem a szeretet növekedéséről tesznek tanúságot.

    Amit pedig a szent csókról írsz, bizony nem a szív tisztaságát jelzi, hanem olyan érzelmi, felületi hullámzást, amely el akarja takarni a mélyben rejlő ellenérzéseket. Ez nálatok, a ti korotokban akkor is igaz, ha Pál erről másképpen vélekedik. Nézd meg egyszer, hogy a papok hogyan adnak egymásnak szent csókot a szentmisén. Az valóban szent csók. 40 /4262

 

Rózsafüzér: 1/19, 1/22, 6/500, 6/506, 8/627, 12/1052, 12/1064, 13/1134, 15/1431, 16/1514, 16/1577, 18/1721, 23/2337, 24/2419, 25/2465, 26/2582, 26/2673, 30/3099, 31/3226, 36/3757, 37/4011, 40/4253, 40/4262.