Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szellemi ember

 

Kérdező: 1. Látomásban egy hang szólt: „Keresd meg az igazság királyát!” Válaszom ez volt: Már ott vagyok!

HANG: Tudattalan világodat időnként vékony függönyréteg választja el attól a tudatos világodtól, melyet valóságnak neveztek. Mint tudod, valóság mindkét réteg, de nem azonos a nyelvük. A tudatos dimenzióban akkor érted meg legjobban a tudattalanod lényegét, ha nem a szavak szintjén akarsz megvilágosodást kapni, hanem olyan benső megérzés-szinten, melyet gyakorlással fejleszteni lehet. Két véglet között feszül a tudattalanban lejátszódó üzenet. A nagyon jó és a nagyon rossz érzés között. Minél kifinomultabbá válsz e benső figyelésre, annál pontosabb információkat tudnak veled közölni a tudattalanodra ható szellemek, illetve a saját tudattalanodba épített messzelátó és messzehal­ló képességeid. E rövid kis előzmény után a jelenések magyarázata a következő:

   1. Nemcsak természetednél fogva vagy olyan, akinek szellemi emberré kell lennie - természeténél fogva ilyen minden ember, - hanem még külön dopping-hatásokat idéznek benned elő a téged nagyon szerető, féltő, érted drukkoló jó szellemek. Az igazság keresésére szóló felhívás mindig a jó szellemektől van.

   A rossz szellemek is szívesen használják csalinak az igazság gondolatát, de nem úgy, hogy keresd, hanem úgy, hogy azt közlik veled, hogy birtokodban van, és azt ki kell mondanod, azt meg kell védened, azt rá kell erőltetned másokra. Néha még magadra is akarják, hogy erőltesd, ha látják előre, hogy később károdra, vagy más kárára fordíthatják azt. Magad felé inkább elbizonytalanítanak. Van egy találó mondásotok, mely jól jelzi a gonosz játékát az igazsággal. Ez a mondás így szól: A kibicnek semmi sem drága. 7 /513

 

 

Kérdező: 1. Akitől választ kaptam egy problémámra, "pénzért" vásárolta a tudását. Jöhet a tőle kapott tanács Tőled? 2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását? 3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam?

HANG: A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet természetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg.

    Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz. Nem is beszélve 24;24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek!

   Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli nyelvzavarnak mondotok.

   Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek.

    Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál.(Lk. 16;8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen.

   Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt kérem, hogy az Én Szellemem által alakítsd életedet! 8 /668

           

           

Kérdező: 1. Testépítéssel foglalkozom. Helyes-e, ha valaki büszke a testére? 2. Szeretnék megszabadulni megkötözöttségeimtől.

HANG: Mint tudod, a test a lélek temploma. Egy templom Nélkülem nem templom. A templomot templommá az Isten jelenléte teszi. Semmiképpen sem szabad hangsúlyt tenned a testre. Egy nagy szentetek, aki talán a legjobban tükrözött Engem életében felétek, a testet szamár-testvérnek nevezte.

   Semmiképpen sem helyes, ha valaki büszke a testére! Magad is meg fogsz lepődni, hogy milyen hamar és mennyire tönkre fog menni a tested. Arra kell törekedned, hogy tisztességes munkával tudd úgy elfárasztani a testedet, hogy ne lázadozzon sikeresen a lélek ellen.

   A testtel nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy uralkodsz rajta, vagy ő uralkodik rajtad. Nem a tested által vagy ember, hanem a tested ellenére is azzá kell lenned. A földre azért születtél testben, hogy újjászüless egykor lélekben. Aki nem születik újjá lélekben, az nem mehet be országomba! (János 3;3). Lelki, szellemi emberré kell válnod!

  Megkötözöttségeidnek megszüntetése a testi vágyak megzabolázásával kezdődik. Ezt átlépni nem lehet. Egy madárnak hiába van életerős szárnya, ha földhöz van kötözve a lába.

   Azt megígérhetem, hogy ha te szárnyaid erősítésén dolgozol, akkor Én dolgozni fogok azon, hogy megkötözöttségeidtől megszabadulj. Ezért mondtam, hogy szellemi emberré kell válnod.

   Magamra vállalom a megszabadítást. Ha nem tudnád, nevem magyarul azt jelenti: Megszabadító! De ezt csak akkor tudom vállalni, ha te magadra vállalod, hogy szellemi emberré válj. Olvass, tanulj, gondolkodj, elmélkedj, imádkozz, beszélgess olyan emberekkel, akik szellemi értékeket hordoznak! Ez a te munkád. Ezt Én sem vállalhatom fel helyetted. Ha ehhez még hozzáteszed azt, hogy helyes módon fárasztod a tested is, akkor nagy istenélményeket tapasztalhatsz meg, s lelked fejlődését sokkal jobban fogod értékelni, mint a testépítő munkád eredményeit. 10 /787

           

 

 ÉRDEMES ISKOLÁBA JÁRNI?

Kérdező: Szüksége van az embereknek arra az ismeretanyagra, amelyet az iskolában szereznek meg?

HANG: EGY A SZÜKSÉGES! De az egy szükséges megvalósításához sok nem szükségest is használni kell!

   Az iskolába járás, a tanulás komoly önfegyelmet, összeszedettséget kíván. Fejleszti az értelem kritikai érzékét, megtanít olyan látásra, amely már sok embert segített közelebb Hozzám.

   A jelenlegi kultúrkörötökben szellemi emberré nem válhattok tanulás nélkül. Tanulni persze iskolába járás nélkül is lehet. De ami a növénynek az asszimilálás, ami az állatnak a vadászás, az embernek az a megélhetéséhez szükséges MUNKA! Ez pedig sokkal problematikusabb iskolai végzettség nélkül, mint iskolai végzettséggel.

   Teljesen igazad van, hogy túl nagy hangsúlyt tettetek az iskolai végzettségre. Mindkét véglettől tartózkodnod kell! Nem szabad, hogy minden idődet megegye az iskola. És nem szabad, hogy ne legyen időd az iskolára.

    Minden ember azért jött a földre, hogy Isten megismerje, szeresse, Őt szolgálja. E cél érdekében kell megfelelő eszközként felfogni az iskolába járást. 10 /850

           

 

 

Kérdező: Álmaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Álmaidban a tudattalan világod olyan képsorokat vetít eléd, amelyek tanítanak, figyelmeztetnek, vagy kéréssel fordulnak feléd.

    Tanítanak akkor, ha homályos ismereteidet kell világosabbá tenni, tehát mikor olyasmit, amit csak sejtesz, úgy megvilágítják a tudattalan képei, hogy megvilágosodik előtted az a probléma, amivel foglalkoztál.

   Figyelmeztetnek akkor, ha tudatodat meghaladó események bekövetkezésének folyamatában már eldőltek bizonyos dolgok, amelyek téged feltétlenül és nagyon fognak érinteni.

    Amikor egy álomban tanítást kapsz, akkor nincs szükséged másra, mint arra, hogy hálát adj érte. E második esetben viszont angyalaidat kell kérned, hogy intsenek óvatosságra, ha nem vigyázol eléggé, és védjenek meg az ártó erők befolyásától.

    Ha pedig kéréssel fordulnak feléd álomképekben földön túli lények, akkor kell kérned egy hozzáértő segítségét úgy, mint most tetted.

    Álmaidban arra kérnek téged a rád vigyázó szellemek, hogy válogasd meg azokat, akiket szellemi embereknek gondolsz, mert nem sorsszerű az, hogy "ablak nélküli" szobában a vallásosság érzése tegye elviselhetővé majd szürke életedet. Sokkal színesebb és érdekesebb életre vállalkoztál akkor, amikor lejöttél a földre. 12 /1008

 

           

Kérdező: LÁTNI, HALLANI SZERETNÉK.

            Mit kell tennem, hogy tisztánlátó, halló legyek?

HANG: Örülök kérdésednek! Örülök, mert aki kérdez, az gazdagodni akar. Aki pedig Engem kérdez, az Bennem akar gazdagodni.

    Drága Leányom! A Bennem gazdagodásnak kulcsa nem Nálam van. Nálam a szerepkiosztás kulcsa van! Bennem az gazdagodik, aki vállalja azt, hogy szellemi erőfeszítéssel szellemi emberré váljék. Tehát tanulni kell!

    Ha komolyan tanulmányozod evangéliumaimat, akkor feltétlenül birtokába kerülsz azoknak a képességeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Tőlem kapott feladatot tökéletesen és boldogítóan tudd elvégezni! Ennél többre pedig nem is kell vágyakoznod!

    Hidd el, hogy azok, akik azért akarnak szellemi erők birtokába jutni, hogy megspórolják maguk számára a tanulással járó fáradalma­kat, sokkal többet ártanak maguknak, mint első pillanatra gondolják.             Én arra kértem valamikor tanítványaimat, hogy TANÍTVÁNNYÁ tegyenek minden embert. Az a tanítvány, aki állapotszerű tanuló. E tanítványoknak ígértem, hogy jelek fogják kísérni életüket, amely jelek tanúskodni fognak arról, hogy az Én tanítványaim.

   Tehát nem fordított a sorrend. Nem úgy van, hogy előbb jönnek a jelek, utána a tanítvánnyá levés, tehát az állapotszerű tanulás vállalása, hanem úgy, hogy előbb jön a kemény szellemi munka, és utána a Tőlem származó JELEK!

    JELEK lehetnek megtévesztőek, tehát nem tőlem származók is! Ez pontosan akkor van, ha kimarad a tanulás! Most nem olyan tanulásra gondolok, amelyet  különböző ezoterikus tanfolyamokon lehet elsajátítani, hanem olyanra, amelyet a józan ész használatával az evangéliumaim alapján a Bibliából és az ezzel járó imából lehet meríteni. Nem azt mondtam, hogy a Bibliából, hanem azt, hogy az evangéliumaim alapján a Bibliából! Mert aki nem az evangéliumok fényében világítja át a Bibliát, az ki tud abból olvasni mindent, és annak az ellenkezőjét is! Tehát inkább lejáratja a Bibliát, mintsem pozitív módon tudná használni!

   Nagy szeretettel kísérem minden léptedet! 12 /1017

 

 

Kérdező: ÁLLHATATLAN VAGYOK?

            Nem találom helyemet. Abbahagytam az egyetemet is, mert úgy gondolom, hogy az örök élet szempontjából nincs értelme.

HANG: Bármennyire szeretlek, nem tehetem meg, hogy ne mondjak neked ellent. Sőt! Éppen, mert szeretlek, azért nem hagyhatlak tudatlanságban.

   Szellemi emberré kell válnod! Ez csak tanulással megy! Nagyon is sok értelme van az egyetemnek és minden iskolának, amely pallérozza az eszeteket! Az kétségtelen, hogy a lelki fejlődés, tehát a szeretetben való növekedés a lényeg!  De ehhez nagyszerű eszköz minden iskolai végzettség.

   Vigyázz! Az ősellenség hangja az, ami a szellemi munka áldozatától el akar terelni téged. Az értelemnek figyelme és az akaratnak fegyelme az a sínpár, amely nélkül csak cammogni tudsz előre, de komoly haladást ezek nélkül el nem érhetsz!

   A megkezdett munkák be nem fejezése biztos jele annak, hogy pszichés bajok vannak nálad! Ezekből Én képes vagyok meggyógyítani téged, de csak akkor, ha te is komolyan akarod. Talán már ismered az Én szállóigémet: 'Veled és érted mindent, de nélküled semmit!' Ezt vésd jól az eszedbe, szívedbe egyaránt!

   Csak akkor találhatod meg helyedet, ha Én nálad helyet találok! 13 /1146

           

 

Kérdező: PESSZIMISTA VAGYOK.

            Nagyon sötéten látom az életet.

HANG: Leveled alapján azt kell mondanom, hogy te még nem találkoztál Velem, pedig Én már sokszor találkoztam veled!

    Nem találkoztál Velem? Miért? Miért nem olvasod az evangéliumokat? Miért nem olvasol olyan könyveket, amelyek lehetővé teszik számodra, hogy tisztultabban, világosabban ismerj meg Engem? Miért főleg barátokon jár az eszed, és nem azon, hogy miért teremtett téged az Isten? Miért nem foglalkozol azzal, hogy Isten az a szeretet, aki benned lakik, és nem az, akit te kívülről képzelsz el magadnak? Miért nem hiszel az ima erejében? Miért nem dicsőíted Istent mindennap, amikor minden nap ajándék számodra? Miért vagy állandóan azzal elfoglalva, hogy milyen rossz neked, és még most a nagyböjti időben sem szánsz időt arra, hogy elgondold, Én mennyit szenvedtem érted?

   Miért, miért, miért? Ezek a miértek arra akarják felhívni a figyelmedet, hogy szellemi emberré csak akkor válhatsz, ha nem magaddal, hanem Velem leszel elfoglalva!

   Kedves Barátom! Ha meg akarod óvni magadat a csalódásoktól, akkor abba kell hagynod az önámítást, vagyis azt, hogy másoktól várd boldogságodat. Boldogítani csak Én tudok! Ne keverd össze a bódítást a boldogsággal!

   Ha elolvasnád a Bibliából Máté evangéliumának a 6-dik fejezetében a 19-dik verstől a 34-dig versig található részeket, és elgondolkodnál az olvasottakon, akkor el kellene döntened, hogy hiszel Nekem, vagy nem hiszel! Ha Mellettem döntesz, akkor megtalálod benső békédet. Ha nem Mellettem döntesz, akkor az Isten sem tud segíteni rajtad!

    Nagyon szeretlek! De ez a szeretet csak Engem boldogít. Téged majd az a szeretet fog boldogítani, amit magadban kialakítasz, magadból kiárasztasz, és az Én áldásom erejével állandósítasz. 16 /1532

           

 

Kérdező: 1. Mi a lélek és s szellem közötti különbség.

          2. Az ember lélek-ember, vagy szellem-ember.

HANG: A két kérdésedet összefoglalva fogom megválaszolni.

   Lelke mindennek van, ami él! Az embernek szellemi lelke van.

Két részre osztom mondanivalómat. Az egyik az, hogy minden valamirevaló párbeszéd alkalmával az első az, hogy tisztázzátok ki a fogalmakat. Végeredményben teljesen mindegy, hogy ki mit ért lélek és szellem fogalom alatt, ha meg tudja határozni, el tudja mondani, hogy mit ért e szavak alatt. Érdemi párbeszéd csak ott alakulhat ki, ahol ugyanazon szó alatt ugyanazt értik a résztvevők.

   Ha valaki azt mondja, hogy szerinte a lélek az az életelv, amely éltetni tudja az anyagot, akkor tudjátok, hogy ebben az esetben nemcsak az emberi test éltetéséről van szó, hanem a növényi-, állatitest éltetéséről is. Az emberek általában ezt értik lélek szó alatt.

   A szellem szó alatt általában a léleknek azt a képességét szoktátok érteni, amely a földön kizárólag az emberi lélek sajátja. Tehát egy olyan képességet, amely bizonyos körülmények között erkölcsi lénnyé teszi az embert. Vagyis azáltal tudja megtalálni önmagát, hogy meg tudja különböztetni az erkölcsi jót a rossztól, tehát általa véget nem érő jó birtokába juthat az ember, vagyis boldog lehet. Élő emberi test elképzelhetetlen szellemi képességgel rendelkező lélek nélkül, de szellemi képességgel rendelkező lélek létezhet és létezik is az általános értelemben vett emberi test nélkül.

    A másik része mondanivalómnak gyakorlati. Igen. Én, Jézus soha nem beszélek csupán elvont, a gyakorlati életet közvetlenül nem érintő dolgokról. Ezért fontos tudnotok, hogy szellemi emberekké kell válnotok, ha a szellemi szférában, tehát ott, ahol csak érteni akaró és tudó lelkek élnek, meg akarjátok találni helyeteket. Tanulni, tanulni, és újra csak tanulni! Nem tudóskodni, hanem mint a gyermek, aki azért van tele csupa miértekkel, mert szellemi fejlődését csak így biztosíthatja, így nektek is nem szabad megnyugodnotok addig, amíg értelmet megnyugtató választ nem kaptok a bennetek felmerülő kérdésekre. Nektek megadatott tudni az Isten országának titkait (Máté 13;11 és Lukács 8;10)!

   Nagyon szeretlek benneteket. Ez a szeretet nem más, mint Isten SZELLEMI LELKÉNEK kiáradása felétek. Engedjétek át magatokon ezt a szeretetet, vagyis szeressetek az Én szívemmel azáltal, hogy átalakítsátok szellemetek tartalmát, gondolkodásotokat úgy, ahogy Márk 1;15-ben ezt kérem tőletek. 27 /2725

           

 

Kérdező: NEM KÉSZ TÉGLÁKAT ADOK.

            Tíz kérdést írtunk le levelünkben.

HANG: Amint médiumom leveleteket és a verseket elolvasta, azt ajánlottam neki, hogy ne külön-külön válaszoljon kérdéseitekre. Ti szellemi emberek vagytok. Jobb, ha nem 'kész téglákat' adok nektek, hanem olyan anyagot, amelyből ki tudjátok formálni a nektek megfelelő 'téglákat'. Partnereim vagytok és nem bábuk.

   A REIKI és egyéb beavatások, amelyek segítenek benneteket különböző energiák felszítására, mind-mind arra valók, hogy ráébredjetek arra az igazságra, mely szerint Isten országa BENNETEK van! A szellemi lények élete, tehát minden ember élete is, belül formálódik, belül dől el! A döntő mindig az, hogy a felszított energiák irányát jól határozzátok meg, vagy sem. A két legfontosabb dolog: a szándék és a cél. Akkor jó a szándékotok, ha Velem, Jézussal teszitek azt, amit tesztek, és akkor jó a cél, ha Értem történik az, amit tesztek.

   Egész angyalsereg áll rendelkezésetekre! Ha őrangyalodat szólítod, bármilyen néven nevezed, ő tudja, hogy hozzá intézted gondolataidat, szavaidat.

    Ha csak ketten, hárman is jöttök össze az Én nevemben, már élő közösség vagytok, mert ígéretem szent és igaz: Ott vagyok, ahol nevemben ketten-hárman összejönnek (Máté 18;20)!

   Mivel nagy az a terület, amelyen tükör által, homályban láttok, ezért nem baj az, ha gátakat éreztek magatokban olyankor, amikor döntés előtt álltok. Az okosság és az óvatosság mindig fontos!

    Arról is szólnom kell pár szót, hogy Én, Jézus, boldogító módon vagyok bennetek, és ezért soha nem lehet megalapozott semmiféle önpusztító, öngyilkoló gondolat. Azok fogadtak be Engem életükbe, akik igyekeznek átélni ezt a mondatot: 'Van Gondviselőm, tehát nem lehet gondom!' Idegbeteg istengyermek, ez fából vaskarika!

   A testi betegségek általában mindig tünetek! Tünetei bizonyos lelki problémáknak, amelyeket magatokkal hoztatok előző életeitekből. Ezek ellen lehet orvosi műtéttel is beavatkozni, de a tüneti kezeléseknek mindig az a következménye, hogy ha a test egyik helyén megszüntetitek, akkor egy másik formában, egy másik helyen újra megjelenik. Ha vállaljátok, hogy együtt éltek az ilyen betegséggel, akkor vagy csökken, vagy teljesen, éspedig gyökerében meg is szűnik!            Örömmel és szívesen mondok véleményt mindenkiről, aki a reggeli imájában megbeszéli Velem az elinduló napját, és este szintén ad időt, lehetőséget Nekem, Jézusnak, hogy segítsem őt, - visszatekintve az elmúlt napra -, helyes önismeretre jutni. 31 /3206

 

 

Kérdező: MIÉRT NEM ISTEN SZÓL HOZZÁNK KÖZVETLENÜL?

            1. Miért nem Isten szól odaátról, ha mindenható és hatalmas?

            2. A tenger-elméletünkről mi a véleménye a HANG-nak?

            3. Jézus miért jött a földre?

            4. Miért lenne Isten HÁRMASSÁG?

            5. Ha Isten mindent tud, akkor miért fontos számára az ember a földön?

            6. Hogyan lehet Isten velünk LÉTAZONOSSÁGBAN?

            7. Szenvedés nélküli szeretet még a mennyországban sincs jelenleg? Mi az, hogy jelenleg? Ott is van idő? Van tér is?

            8. Hogyan állhatnak közelebb a szentek és angyalok az emberhez, mint Isten?

            9. A szentek túlzott tisztelete nem juttat vakvágányra bennünket?

HANG: Nagyon örülök kérdéseiteknek! Igen, mert e kérdések arról tesznek tanúságot, hogy gondolkodó, szellemi emberek vagytok, akik nem akarnak szériában gyártott elméletekkel ruházkodni, hanem belülről, önmagatok által és önmagatokra szabott nézetek irányításától remélitek azt, hogy lelki, szellemi fejlődéseteket biztosítani tudjátok.

    Az ilyen szellemi alapállásnak addig van létjogosultsága, amíg  a nyitottság és a tanulékonyság jellemez benneteket. Föltett kérdéseitek ezt igazolják.

    Mielőtt válaszolnék kérdéseitekre, előre kell bocsátanom pár gondolatot:

    1. Minden olyan valóság megismerése, amely nem érzékszerveitek megtapasztalásain nyugszik, az, vagy kikövetkeztetés útján (logikus gondolkodás), vagy tekintélyelv ( hit) alapján szerezhető meg.

  2. Minden olyan valóság, amelyet csak tükör által, homályban láthattok, tehát tekintélyelv alapján fogadtok el,  [ilyenek az anyagon túli létből az erkölcsi magatartásotokra ( a boldogságotokra ) hatással lévő felismerések], csak annyiban rendelkezhet kötelező erővel, amennyiben itt és most értelemmel is alátámaszthatók. Tehát késznek kell lennetek arra, hogy lecseréljétek, vagy módosítsátok teóriátokat olyan - szintén lecserélhető, módosítható - teóriára, amely egyértelműbb feleletet ad a jelenben felmerülő kérdéseitekre.

   3. Meg kell még említenem, hogy leveletekre adandó válaszom sok tekintetben újabb kérdéseket vethet fel, ezért érdemes lenne elgondolkodnotok azon, hogy nem lenne-e okosabb egy személyes találkozást megbeszélni médiumommal, amikor is a közvetlen párbeszéd előnyeit felhasználva, tisztultabb fogalmi rend birtokába kerülhetnétek. Ezek után megpróbálok tömören válaszolni felvetett kérdéseitekre:

   1. Először is a SZERETET ISTENE és az ISTEN SZERETETE nem lehetnek egymással ellentétben! Ez azt jelenti, hogy Isten, aki létbenntartó módon van jelen teremtményeiben, éppen azáltal tudja boldogítani teremtményeit, ha bevonja őket olyan partneri szerep vállalásába, mely lehetővé teszi számukra a bennük lévő jelenlétének, tehát a bennük lévő SZERETETNEK, általuk tudatosan vállalt kiáradását. Ezért, ha nem feltétlenül szükséges, Isten nem szokta kikerülni teremtményei felhasználását.

   Másodszor pedig Isten nem mindenható abszolút értelemben. Abszolút értelemben a mindenhatóság = fából vaskarika. Isten még azt sem teheti meg, hogy ne kárhozzon el az, aki el akar kárhozni. Finomabban: Isten nem teheti meg, hogy ne létezzen az, aki Nélküle akar létezni. Mint ahogy azt sem teheti meg, hogy Nélküle boldog legyen az, aki boldogságra, tehát Istenre van teremtve! Aki tehát Isten nélkül akar létezni, az csak boldogtalanul létezhet!

    Ha tehát Isten nem abszolút mindenható, akkor nem lehet abszolút mindentudó sem, mivel Isten tulajdonságai azonosak Isten lényegével! Isten nem a teremtményei jövőjének ismeretében teremthette meg Önmagára a szellemi lényeget, hanem saját szeretetének, szeretete erejének tudatában tette ezt. Ez a SZERETET előbb-utóbb mindenkit át fog ölelni, mert előbb-utóbb mindenki rá fog jönni SZABADON, hogy boldogságát, tehát élete értelmét és célját másképpen nem érheti el! A SZERETET hatalma éppen a kiszolgáltatottságában van! Szerény hasonlattal élve, egy gyermek hatalma és ereje éppen kiszolgáltatottságában van. Kiszolgáltatottsága miatt áll VÉDELEM alatt! A SZERETET LEGYŐZHETETLEN! Éppen azáltal, hogy nem vállalja a harcot! Nem árt, megbocsát és ad! AZ ISTEN ILYEN!

    2. A tenger-elméletről nem a leghízelgőbb a véleményem, bár sok megnyugtató momentumot tartalmaz. Maga az egész a problematikus! A tenger ugyanis nem cseppekből áll! Cseppnek azt a vízmennyiséget nevezitek, amely a föld vonzása következtében elválik a tengertől. A tenger nem cseppekből áll, mint ahogy azt sem lehet mondani, hogy bögre-vizekből áll! Bár, mint mondottam, megnyugtató és termékenyítő gondolatnak tűnik az, hogy amint a föld vonzása képes leválasztani valamely vízrészt a tengertől, előbb-utóbb mégis oda tér vissza, az ember is, a boldogságra teremtett szellemi létező is ki van téve annak a szomorú sorsnak, hogy a föld vonzása leválasztja a SZERETETRŐL, ahová ezután csak keserves szenvedések, áldozatok  árán juthat vissza.

   Mégis, e teóriában az első gomb valahogy félre van gombolva. Szerencsésebbnek tűnik az a hasonlat, amelyet Én mondottam egykor: "Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők"(János 15;5). Mostani tudatotoknak talán még jobban megfelelne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy Atyám a Nap, Én vagyok a Napsugár, melynek Fénye és Meleg a SZENTLÉLEK, ti pedig ennek a Napsugárnak, mely hullámzásnak is, részecskéknek is felfogható, valamiképpen megélői, élvezői lehettek, míg le nem váltok Rólam, illetve, ha visszatértek Hozzám! Földre-jöttömnek egyik értelme éppen az volt, hogy emberi szinten elmondjam és megmutassam nektek, hogyan lehet eljutni Hozzám és hogyan lehet megmaradni Bennem.

   3. És ezzel már át is térek harmadik kérdésetekre.

    Isten oldaláról nézve, Nekem el KELLETT jönnöm. Miért? A szerető, teremtő Isten lényegével azonos, tehát Részéről szükséges az, hogy teremtsen. De az is szükséges, hogy Önmagához méltót teremtsen. Önmagához viszont csak Ő maga méltó! Ezért logikailag Istenben az volt az ELSŐ, hogy teremtményesüljön. Ez történt meg Általam! Bennem úgy teremtményesült meg az Isten, mint sem előttem, sem utánam soha senki másban! Teremtményi szinten azt lehet mondani, hogy Isten pontosan olyan, mint Jézus! " Aki Engem látott, az látta az Atyát is "(János 14;9)! Velem betelt az idő (Már 1;15)! A teremtmény oldaláról is megtörtént az, ami Isten oldaláról egyáltalán megtörténhet. E teljességgel elkezdődött tehát a mulandó világnak, mint CÉLNAK, a vége. E pillanattól kezdve már csak ESZKÖZ JELLEGŰ, már csak annak van CÉL-értelme, ami túlmutat a mulandóság határain. Ezért értelmetlen minden rang- és uralmi kórság! E pillanattól kezdve minden eszköz arra, hogy Általam, Velem és Bennem átértékelődjön a mulandó világ olyan múlhatatlan valósággá, amelyben Isten lesz minden mindenben, de nem úgy, mint a tengerbe visszatérő tengercsepp, hanem úgy, mint a parázsba került szén, amely szintén parázzsá válik!

   4. Mivel a SZERETET mindig az ajándékozás valamilyen formája, ezért léte csak akkor lehetséges, ha van AJÁNDÉKOZÓ, van AJÁNDÉKOZOTT és van AJÁNDÉK. Ha bármelyik hiányzik e háromból, már nem létezhet szeretet-megnyilvánulás! És négy sem lehetséges, mert akkor a három közül valamelyiknek duplikálódnia kell.

   Isten HÁROMSÁGA nem egyszerű elnevezés csupán, hanem értelemmel alátámasztható MISZTÉRIUM! Az Isten-kép egyik eltorzulási formája az EGY-ISTEN túlhangsúlyozása a HÁROMSÁGOS ISTEN rovására, tagadására. Akik ezt teszik, azok valójában Velem, Jézussal sem tudnak lényegében mit kezdeni, csupán felületi szinten, leszűkített kapcsolatban tudnak élni Velem. Emlékképpé zsugorodom életükben, s Lelkem ereje ezáltal nem képes megfelelő szabadságot biztosítani másoknak velük szemben, így úgy gondolják, hogy mindig szükségük van hatalmi támogatásra. Sajnos, ez nemcsak azokkal történik meg, akik tagadják Isten HÁROMSÁGÁT, hanem azokkal is, akik hirdetik ugyan, de úgy elmisztifikálják, hogy gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni vele, tehát gyakorlatilag tagadják azt.

   Így épült a Sátán az ÉN TITOKZATOS TESTEMBEN hatalmi struktúrává!  Így azok, akik nem fogadják el, vagy elfogadják, de csak elméleti síkon Isten HÁROMSÁGÁT, azok önmagukkal sem tudnak mit kezdeni olyan értelemben, hogy a szőlőtő-szőlővessző LÉTAZONOSSÁGOT FELFOGHATNÁK. Valamikor ezt  így fejeztem ki:" Ha valaki szeret Engem, az Atya is szereti őt, hozzá megyünk és lakást veszünk nála" (János 14;23). Sőt!, szinte mind a HAT (6) megjelenési formámat bizonyos értelemben képzelgésnek tartják, s nem tudják elfogadni azokat megélhető realitásoknak. E megjelenési formáim a HANG köteteiben megtalálhatók.

    5. Mivel Isten nem lehet abszolút értelemben mindenható, éppen így mindentudó is csak annyiban lehet, amennyiben ez mindenki javát szolgálja. Tehát bután az Isten sem tudhat semmit. Nem tudhat pl. olyat, hogy te egyszerre vagy szabad is, meg nem is ugyanabban a helyzetben és irányban. A predestináció azért képtelenség, mert  Istent buta módon abszolutizálja. Az ember és az egész teremtés Istennek is érdekes! De nem azért ,mert nem tudja, hogy mi jön ki belőle, hanem

azért, amiért egy művésznek érdekes az alkotása. Maga a megvalósítás, a megvalósulás az izgalmas.

   Isten bizonyos értelemben elég önmagának ( ezért SZENTHÁ­ROMSÁG), egy másik értelemben pedig nem, mivel nemcsak befelé képes élni, hanem teremtményeiben, teremtményei felé is. Megjelenési formái Neki is nélkülözhetetlenül fontosak!

    6. Istennél a szabad választás azt jelenti, hogy amit akar, az Van, amit nem akar, az nincs. Szellemi teremtményei akarhatják azt, amit Ő akar, tehát ami van, és akarhatják azt, amit nem akar, vagyis ami nincs, ami csak látszat. Amikor azt akarja valaki, amit Isten akar, akkor Isten Lelke élteti őt. Ez jelenti a LÉTAZONOSSÁGOT! Isten Lelke a teremtményeiben is azonos saját AKARATÁVAL! Amikor valaki tudatosan nem akarja azt, amit Isten akar, akkor ez a LÉTAZONOSSÁG csupán létbenntartássá degradálódik. Ez csak a szellemi létezőknél lehetséges, mivel szabadságuk, választási szabadságuk révén képesek kiszorítani Istent erkölcsi életük területéről, tehát akarhatnak boldogtalanok lenni. Isten csak ezen a területen kiszolgáltatott a teremtményeinek. Más területen abszolút ÚR! Az valami mérhetetlen nagy megtiszteltetés a teremtmények felé, s ugyanakkor az önszeretet tartalma, hogy vigyázhatnak, sőt vigyázniuk is kell Istenre, ha boldogok akarnak lenni!

    7. A mennyek országa és a földi élet vonatkozásban vannak egymással. E vonatkozás egyik pontján nincs "jelenleg", de a másik pontján VAN! E kérdésetek válaszában tehát arról van szó, hogy mindaddig, míg a földön bárki boldogtalanná teheti önmagát, Isten, aki bizonyos értelemben MAGA A MENNYORSZÁG, szenved emiatt. A szeretéssel elvileg mindig együtt jár a szenvedés. Gyakorlatilag viszont csak addig, amíg van szenvedést okozó. A szenvedést okozóknak a földön kell megszűnniük, hogy a mennyországban se legyen szenvedés. Ezt a vonatkozás természete követeli!

   Itt meg kell még említenem, hogy Isten és teremtményei vonatkozásában mindig van, tehát a mennyek országában is van a teremtmények oldalán olyan, amit időhöz lehet hasonlítani, mivel a teremtményekben itt is van változás, kommunikálás, fejlődés, kibontakozás. A látás-szeretés, még jobban látás, még jobban szeretés végtelenre nyitottan transzformálják egymást. A mennyek országa kicsit sem unalmas állapot! Apostolom erre érzett rá az 1. János 3;2-ben.

    Amit pedig a "térről" mondottatok, arról tudnotok kell, hogy a tér nem egy önálló valóság, hanem az anyagnak az a tulajdonsága, hogy viszonyítható más anyaghoz. A földön (és nemcsak a földön) az időről is azt lehet mondani (ismét azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben), hogy nem létezik teremtményektől, mozgástól független, önálló léttel. A múlt és a jövő a JELEN "tulajdonsága". Egyik sincs a maga valóságában sem a jelenben, sem a jelen nélkül. A múlt azért múlt, mert már nincs. A jövő azért jövő, mert még nincs. A jelen mindig hordoz valamit abból, ami volt, és abból, ami lesz. Ami volt, azt az emlékezés szintjén, ami lesz, azt az elgondolás, tervezés, fejlődés, haladás szintjén. Tehát minden teremtett létező a maga létsíkjának megfelelő szintjén hordoz egy olyan tulajdonságot, amely alapján lehet múltról, vagy jövőről beszélni vele kapcsolatban, illetve, ha szellem lény, tud beszélni mással kapcsolatban.

   8. Mivel a szentek is, az angyalok is TEREMTETT lények, és nem egylényegűek a TEREMTŐVEL, ezért a MEGTAPASZTALÁS felületi szintjén közelebb vannak egymáshoz, mint a Teremtő hozzájuk. Szó sincs arról, hogy jobban szerethetnék, vagy jobban megérthetnék egymást, mint ahogy a Teremtő érti teremtményeit, de igenis szó van arról, hogy a FEJLŐDÉST, az önmagukra és egymásra vonatkozást jobban megtapasztalják, mint teszi ezt Teremtőjük. Isten ettől nem kevesebb, mert a teremtmények relatív tökéletessége Istenhez viszonyítva tökéletlenség.  Isten pl. nem tud járni. Tehát a járás megtapasztalása terén a járni tudók közelebb vannak egymáshoz, mint Teremtőjükhöz. De a járást megtapasztalható képesség, mely tökéletesség a maga nemében,  ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt jelen van, tökéletlenség.

   A szentek és angyalok tehát Istenhez viszonyított tulajdonságaikban közelebb állnak egymáshoz, mint Istenhez. Tehát a tökéletlenségük viszonylatában. ( A járás tökéletlenség ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt ott van!). A teremtmények boldogtalansága lehetséges. A Teremtő boldogtalansága nem lehetséges. Ilyen értelemben a teremtmények közelebb lehetnek egymáshoz, mint a Teremtőjük őhozzájuk.

    9. A rossz nem más, mint egy elrontott jó. Soha nem szabad negligálni, elhanyagolni egy jót azért, mert elrontható. A szentek tisztelete is elrontható, tehát lehet bálványimádás, az Isten tisztelete is elrontható, tehát lehet babona, a szeretet is elrontható, tehát lehet önzés, stb. De sem ezek, sem más olyan érték, amely JÓ, de el lehet rontani , nem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne tartsa azt jónak!

   A HITET, a REMÉNYT, a SZERETETET nem lehet eltúlozni, de mindegyiket el lehet rontani. Ennek ellenére, határtalanul kell HINNI, REMÉLNI, SZERETNI! 11 /957

 

 

Szellemi ember: 7/513, 8/668, 10/787, 10/850, 11/957, 12/1008, 12/1017, 13/1146, 16/1532, 27/2725, 31/3206.