Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szent Antal, elveszett tárgyak, ima.

 

TALÁLT TÁRGYAK OSZTÁLYA JÉZUS?

Kérdező:  Jézusom! Úgy jövök Hozzád, mint a Talált Tárgyak Osztályára. Egyik testvérem elvesztette az óráját, s kért, hogy forduljak Hozzád.

HANG: Te úgy jössz Hozzám, ahogyan akarsz. Én pedig úgy fogadlak, ahogyan Én akarom.

   Ahol az Én szabadságom véget ér, ott kezdődik a tiéd. Ahol a te szabadságod véget ér, ott kezdődik veled szemben az Enyém. Bárcsak testvéred is tisztában lenne ezzel.

   Nagyon hozzászokott, hogy mások hozzá igazítsák szabadságukat. Ő is hozzá szokta igazítani másokhoz saját szabadságát. De a szabadság attól még nem szűnik meg, hogy másokhoz igazodik. Attól még szabadság maradt, csupán egy időre függesztődött fel. Ez az idő bármikor megszüntethető, s akihez eddig a szabadság igazodott, az nem reklamálhat.

   Sajnos olyanok vagytok, hogyha valaki szabadon rendszeresen hozzátok igazodik, akkor szinte sértésnek veszitek, ha aztán egyszer nem igazodik. Pedig soha se kellett igazodnia, mert ezt eddig is csupán szabadon tette. Így látta jónak.

    Testvéred elvesztette az óráját. Mennyi gondot jelent ez neki! Az, hogy Engem hányszor elvesztett, vagy megtalált-e egyáltalán, az bizony ezred-annyira sem problémája. Az órája igen, - mert hát mit mond édesanyja, aki, mint mondta, nélküle nem tudna élni.

   Tehát úgy gondolja, hogy testvéred őérette van. Engem, aki érte élek, hogy Én mit jelentek, s mit mond elhanyagolásomra az egész Mennyország, az nem jelent ilyen gondot.

   Testvérednek igazán az lenne a fontos, hogy mit mond életére az angyalok serege. A többi mind csak hiúság és hiúságok hiúsága.

   Gyermekem! Szent Antal vállalta azt a szerepet, hogy megtalálója lesz az elveszett tárgyaknak. Megmondom őszintén, nem sok lelki hasznot jelentett e szerepe azoknak életében, akik hozzá fordultak. Eléggé le is szűkült már e szerepkör. Főleg ott segít ma már szent Antal, ahol nem hanyagságot kell korrigálnia, hanem a gonosz lélek hatását kell csökkentenie.

   Gondolj arra: te is elvesztettél egy egész csomagot. Pénzedet, igazolványaidat kivették, a többit visszakaptad. Komoly tanítást kaptál ezáltal arról, hogy vannak esetek, mikor nem szabad felületesnek lenni.

   Nemcsak te, nemcsak testvéred, de minden ember olyan iskolába jár itt a földön, ahol megtanulhatja, hogy bizonyos következmények vállalása által válik mindenki egyre érettebbé.

   Testvéred e problémával odafordulhat őrangyalához, vagy szent Antalhoz, s ők döntenek afelől, hogy testvérednek mi most a legelőnyösebb. Én csak annyit mondhatok, hogy lelki békéje, öröme, jövőjének kibontakozása nem az elveszett órájában ketyeg, hanem saját szívében. E szívnek egy ütemre kell dobogni az Én szívemmel. Erre tanítgatom, hol úgy, hogy ez pillanatnyi fájdalmat, csalódottságot jelent, hol úgy, hogy nem csupán pillanatnyilag éli ezt meg, s hol úgy, hogy érzelmileg is meleg, simogató érzésekkel töltöm el.

   Ami számára is kikerülhetetlen, az az, hogy nap, mint nap, vizsgák sorozatát kell letennie. Csak a jól letett vizsgák osztályzatát tartom számon részére. A kevésbé, vagy egyáltalán nem sikerült vizsgákat meg kell ismételnie. Erre való a földi élet testvéred számára, és mindenki számára.

   Lám, egy gyerekesnek látszó kérdést is örömmel hallok, mert mindent föl akarok használni arra, hogy megtanítsalak benneteket a boldog életre. Igen. A boldog életet tanulni kell. Nem terem magától." 1 /46

 

 

Kérdező: MEGKÁROSÍTOTTAK!

            Eltűntek betétjegyeim!

HANG: Keservesen összekuporgatott pénzedet, úgy tűnik, elvitte valaki. Végeredményben kettő lehetőség van. Az egyik az, hogy elveszett. Ilyenkor a keresés mellett szólnod kell őrangyalodnak, hogy irányítson és segítsen megtalálni az elveszett papírokat. De szent Antal is profi e téren. Neki is van felhatalmazása arra, hogy ilyen esetekben segítsen.

   A másik lehetőség az, hogy ellopták e betétjegyeket. Ebben az esetben csak azt a tanulságot vonhatod le, amit Én mindig kértem tőletek: legyetek okosak, mint a kígyó és óvakodjatok az emberektől. Más lehetőséged nincs sem neked, sem Nekem!

   De van egy nagyon fontos nézőpont, amit valamikor így fejeztem ki: Elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról! Ne aggódjatok hát! Többet értek ti a verebeknél. Keressétek az Isten országát és annak igazságát, s a többit mind megkapjátok hozzá! Tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek! Isten az övéi számára GONDVISELŐ Isten! 21 /2049

 

 

Kérdező: HOGYAN KELL JÓL IMÁDKOZNI?

            1. Lehet imádkozni szent Antal, vagy Kaszap I. imái szerint?

          2. Milyen imaformában hallgat meg engem az Isten?

HANG: 1. Az imádkozik, aki lelkét az Istenhez emeli úgy, hogy ezzel pozitív módon fejezze ki meggyőződését isten-kapcsolatának.

    Teljesen mindegy, hogy milyen szavakkal fordulsz Istenhez! A fontos az, hogy szavaidat a szeret, hála, dicsőítés, kérés, vagy egyéb olyan szándék irányítsa, amelyben elismered, kifejezed, Isten iránti elkötelezettségedet.

    Azok az imák is, amelyek másokban törtek fel Isten felé, nagyon alkalmasak arra, hogy a te szívedet, a te lelkedet is, Istenhez emeljék. De fontosnak érzem, mégpedig saját lelki fejlődésed érdekében érzem fontosnak azt, hogy saját szavaiddal is fordulj Istenhez, vagy Hozzám, Jézushoz, mert az ilyen ima tudja a legszemélyesebb, legbensőségesebb kapcsolatot létrehozni és ápolni benned Isten iránt.

    2. Nincs meg nem hallgatott ima! Csupán arról lehet szó, hogy aki súlyos szeretetlenségeket cipel a lelkén, annak elsősorban e szeretetlenségek megszüntetéséért kell imádkoznia, hogy meghallgatásra találjon. A másik figyelemre méltó szempont pedig az, hogy a kérőimának teljesítése Isten részéről csak akkor valósulhat meg, ha e kérőima az imádkozó lelki fejlődését előmozdítja. Mind az anyagi javakban való gazdagodást, mind a testi egészség helyreállítását, Isten csak abban az esetben teljesíti, ha ezek nemcsak a földi, de az örök értékek elérését is elősegítik. 29 /3003

 

 

Kérdező: Pár vígasztaló szót kérek! 

HANG: Leveledben szépen összefoglaltad eddigi földi életedet, amelyben kétségtelenül Én, Jézus vagyok a középpontban.

    Mindazt, amit megtapasztaltál - erőt, illatot - eddigi életedben, azért éreztettem veled, hogy mélyüljön a Belém vetett hited, és soha semmi el ne tántorítson téged Tőlem, a te Jézusodtól.

    Szenvedéseid közepette is veled, benned voltam, és vagy erődet növeltem, vagy keresztedet csökkentettem, de mindenképpen vigyáztalak téged! Ez így lesz a jövőben is mindaddig, amíg majd színről színre fogjuk látni egymást. Imáid mindig elérik szerető szívemet, és áldásként hullanak vissza reád. A földi élet keserűségei nem mérhetők ahhoz a csodálatos állapothoz, amely reád vár a boldog örökkévalóságban!

    Nagyon szeretlek, és megáldalak

    SZERETŐ SZÍVEM ÁLDÁSÁVAL!

    Szent Antal és Páter Pió külön is üdvözölnek téged! 41 /4416