Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szomszédháború. Megszakadt kapcsolat.

Szomszédháború

 

 

KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK,

hogy minden bajunkra, nehézségeinkre megkeressük és általában meg is találjuk a megfelelő bűnbakot. Ez legtöbbször a házastárs, a gyerek, az unoka, a szomszéd, a rokon, de lehet az önkormányzat, a rendszer, és még sorolhatnám, a pap, az orvos, a polgármester, az iskolaigazgató, a tanár, sőt nem ritkán még a Jóisten is!

   E leleményes­ségünknek egyszerű magyarázata az, hogy nem hiszünk a fatalizmusban. Nem hiszünk abban, hogy szükségszerű bajba kerülnünk. Nem hiszünk abban, hogy nem valaki, vagy valakik okai bajainknak. Nem hisszük, mert tudjuk, hogy mi magunk is olyanok vagyunk, hogy tudunk bajt okozni másoknak - bár általában nem szoktunk -, de ahogy magunkat ismerjük, meg tudnánk  csinálni, és azt is, hogy ne okozzunk másoknak bajt. Így hát a mi bajainknak is vannak okozói. Vannak, akik véleményünk szerint szinte akkor érzik jól magukat, ha feszültségeket idéznek elő életünkben. Mi pedig nem győzzük e feszültségeket feloldani, csökkenteni, elkerülni.

    Általában tudunk róla, hogy már vagy kétezer éve eljött közénk az Isten Fia, és sokszor hallottuk már, hogy Ő mindent megoldott, csak ezt el kell hinnünk. De hát nem tudjuk elhinni. Nem tudjuk elhinni, hogy világunk történelmében elég lenne az, hogy egyetlen valaki legyen igazi keresztény, Jézus, és mi aztán már ennek következtében elég, ha hiszünk az Ő igazi keresztény életében. A többit Ő majd elintézi.

    Nem tudjuk ezt elhinni, mert a fránya tények ellene mondanak. Úgy tűnik, nem intézett el semmit, amit nekünk kellene elintéznünk. Úgy tűnik, hogy Ő példát adott. És furcsa módon nem arra adta a példát, hogy hogyan lehet konfliktusok nélkül és feszültségmentesen élnünk, hanem éppen ellenkezőleg. Arra adott példát, hogy nem feloldanunk kell a feszültségeket különböző gyógykúrák és pszichológiai analízisek által, melyek bizony nem kevés pénzt húznak ki a zsebeinkből, hanem arra adott példát - akár hiszi a kedves olvasó, akár nem - hogy hogyan kell EGYÜTT ÉLNÜNK FESZÜLTSÉGEINKKEL, és feszültségeink forrásaival, legyenek azok akár házastárs, akár gyerek, akár szom­széd, akár rendszer, de még akár a JÓISTEN is.

   Arról írásos dokumentumaink vannak, hogy Jézus egész életében feszültségben élt édesanyjával. De feszültségben élt tanítványaival is. Olykor oly nagy volt e feszültség, hogy még kérdezni sem merték őt. A főpapokról, és az akkori oltáregyletről, rózsafűzértársulatról, tehát a vallásos rétegről, a farizeusokról ne is beszéljünk.

    Közös lelki örökségünket, azt a leleményességünket, mely mindig megtalálja minden bajunk bűnbakját, talán szerencsésebb lenne arra használni, hogy rátaláljunk arra a Jézusra, aki majd megtanít bennünket együtt élni, lelki békében együtt élni részeges férjjel, neveletlen gyerekkel, rosszindulatú szomszéddal, önkormányzattal és rendszerrel, de még arra is képes megtanítani övéit ez a Jézus, hogy  a Jóisten nem csinálta rosszabbul a teremtést, mint mi tudtuk volna,  ha éppen ránk bízta volna. 4 /341     

 

 

 ELLENSÉGEMMEL HOGYAN BÁNJAK?

Kérdező: 1. Szomszédháború hogyan oldódhat meg?

HANG: 1. A földi életben nem kerülhető ki, hogy ellensége legyen valakinek. Neked a hangsúlyt arra kell tenned, hogy te ne légy ellensége senkinek sem. Az az ellenséged, aki neked rosszat akar. Te semmiképpen sem lehetsz senkinek az ellensége. Most elmondom azt a három szempontot, amit neked látnod és tenned kell ellenségeddel kapcsolatban:

a/. Amennyire rajtad áll, kerüld a vele való találkozást. b/. A mindenkinek kijáró tiszteletet neki is meg kell adnod. Tehát ha köszön, vissza kell köszönnöd. Sőt, legalább egyszer előre kell köszönnöd. Ha nem fogadja köszönésed, akkor többé nem kell köszönnöd, hogy ne adj neki több bűnalkalmat. c/. Imádkoznod kell ellenségedért, hogy a benned lévő jóakarat, ami tulajdonképpen a szeretet, ki ne aludjon.

    Nekem is nagyon sok ellenségem volt, s Én sem tehettem mást, mint amit neked javasolok. Természetesen Nekem is fájt az, hogy vannak ellenségeim, s te sem lehetsz e téren közömbös. De tudnod kell, hogy ilyenkor a fájdalmat az Én fájdalmad benned. Tehát veheted kitüntetésnek!

   Abba sohasem szabad belemenned, hogy a béke kedvéért bűnrészessé válj. Nem viselkedhetsz ellenségeddel szemben úgy, hogy ő azt gondolja, hogy helyesled azt, amit te valójában lelkedben nem tartasz helyesnek.

     Ez annyit jelent, hogy soha nem szabad arra törekedned, hogy ne legyenek ellenségeid! A békességszerzés és -szeretés nem annyit jelent, hogy igyekezz ellenséged szívében békét teremteni, hanem annyit, hogy a saját szíved békéjét óvd attól, hogy olyan állapotba kerülj, amiről tudod, hogy Nekem ellenemre van. 8 /619

 

 

Kérdező: 2. Nagyon rossz szomszédaink vannak.

HANG: 2. Szomszédaitok és egyéb ismert és nem ismert emberek megtérése, vagy meg nem térése nem lehet akadálya, sőt kifejezetten jó eszköze annak, hogy valaki helyes önismeretre jusson. Azt pedig tudnod kell, hogy helyes önismeret nélkül nincs helyes istenismeret sem. 15 /1421

 

 

Kérdező: KILÁTÁSTALAN A HELYZETEM!

            Nagyon elkeseredett vagyok!

HANG: Jelenleg úgy látod, amint visszatekintesz életedre, hogy csupa kudarc van mögötted. Ez így is van! Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, annak ellenére, hogy az élet nem olyan, amilyennek látjátok! Nem, mert az élet Én, Jézus vagyok! Pontosan azért kezdtem nyilvános működésemet ezzel a mondattal: "Alakítsátok át gondolkodásotokat" (Márk 1;15), mert bár mindenkien olyan az élete a maga számára, amilyennek látja, de amilyennek látja, az objektíve, tehát valójában nem olyan!

    Szinte egész életeteket arra kellene felhasználnotok, hogy rálássatok arra a megmásíthatatlan igazságra, mely szerint Isten boldogító módon van bennetek! Addig viszont, amíg a boldogságot összekeveritek a bódultsággal, tehát amíg az örök értékek utáni vágyat a mulandó értékek után gondoljátok kialakítani magatokban, amíg tehát kívülről indultok el befelé és nem belülről kifelé, addig annyi mintha nem is mondtam volna el a Máté 6; 25-től 34-ig leírtakat.

    Pedig ezeket elmondtam, és éppen azért mondtam el, hogy kedvet kapjatok a Máté 11;28-29 megvalósítására. Valójában egyedül csak Én, Jézus, tudok békét teremteni bennetek!

    Ennek viszont feltétlen feltétele, hogy álljatok szóba az Isten országának keresésével, és az Én igám vállalásával! Ezek nélkül senki nem tudja megtalálni azt az ÉLETET, amellyel egykor és most is azonosítottam és azonosítom Magamat (János 14;5)!

    Drága Gyermekem! Hidd el, Rajtam nem múlik semmi! Hidd el, a te boldogságodat tekintve, másokon sem múlik semmi! Azt a benső szívbékét, ami a földön elérhető boldogság másik neve, senki másnál nem találhatod meg, csak magadnál! Ha nem így lenne, akkor az Istent semmiképpen sem lehetne JÓ Istennek nevezni! Márpedig Ő maga a JÓSÁG!

   Ha valaki úgy gondolja, hogy van Gondviselője, s mégis van gondja, az vagy nem tudja, mint beszél, vagy nem hiszi el, amit mond! Tehát vagy nincs valami rendben nála nyaktól fölfelé, vagy nincs nyitva a szívének a szeme, ami nem más, mint a HIT!

    Hiába jártál bármilyen gyülekezetbe, ha te magad nem indultál el a gondolkodás-átalakítás útján, akkor előbb-utóbb úgyis falnak ütközöl! Nemcsak egy kupica pálinkának, a boldogságnak is ára van! Ezt az árat senki nem képes más helyett kifizetni. Még maga az Isten sem! Ez az ár a gondolkodás-átalakítás. Hogy megy ez? Elmondom.

    Minden reggel úgy kell elindulnod utadra, hogy veled csak jó történhet. Ez nagyon természetes, mivel te Istent szerető vagy, s az istenszeretőnek minden javára válik. Ez teljesen logikus! Ha nem így lenne, akkor lenne valaki az Isten fölött, tehát abban kellene hinned, s akkor ismét csak ott lennél, hogy neked minden csak javadra válhat.

   Napközben bármi történhet veled, te csak azt kérdezheted: 'Ez miért jó nekem?' (mármint neked). Gondolkodás-átalakításnak éppen azt a szellemi tevékenységet kell értenetek, amely által valamiképpen kitalálod, hogy miért jó az neked, ha nincs pénzed, ha hideg a szobád, ha utál a szomszéd, ha elhagyott a férjed, ha magányosnak érzed magadat, ha.....stb. Hát ez a boldogság útja. Más nincs! Minden más csak menekülés, bódultság. Ez az egyetlen, ami szembesülés, és ennek a gyümölcse a benső béke.

    Törekedj hálaadó, dicsőítő imákra. Tudj azért is hálát adni, amit nem élsz meg jónak az életedben. Ne azért adj hálát, mert nem jó, hanem azért, mert bár nem látod, miért jó, de hiszed, hogy jó számodra, ha egyszer Isten édes gyermeke vagy!

    Nincs büntető Isten! A te életed sem a jelenlegi földi születéseddel kezdődött! Neked is vannak karmikus adóságaid, amelyekről nyugodtan mondhatod, hogy hál' Isten, ebben a rövid kis földi életben már letörlesztheted! Igen, mert a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig szeretetben kell megnyilvánulnia!

    Te az örökélet gyermeke vagy! Ez nem ópium! Ennél nagyobb realitás nem sok van életedben!

    Drága Gyermekem! Az Isten boldogító kegyelme mindenkinek az életében csak abban az irányban tud hatni, amelyben nyitott az értelme! Ezért olyan fontos mindaz, amit eddig leírtam!

    Kimondhatatlanul szeretlek! Nem vagy bábu! Érted és veled mindenre képes vagyok, de helyetted nem tudom sem átalakítani gondolkodásodat, sem megélni boldogító módon életed, bármennyire is boldogító módon vagyok benned (János 14;23)! 29 /3033

           

 

Szeretet

 

Kérdező: Egy álom. Egy megrepedezett csigaházból különböző folyamatok után egy újszülött gyermeket mondhattam magamének.

HANG: Amit álmodban láttál, az a maga álom-szimboli­kájá­val a következőket tanítja neked is, és mindenkinek:

  A nagy és igazi örömök forrása mindig a kicsiny életfeláldozá­sok gyümölcse. Az életáldozatok azok a kicsiny csigaház-magocskák, melyek csíraszerűen hordják magukban azt az örömöt és boldogságot, mely életetek igazi értelme.

    Sajnos, mivel a kicsiny áldozatok gyümölcse nem közvet­lenül, hanem bizonyos folyamatok, időt igénylő események UTÁN következik be, ezért legtöbbször nem akarjátok vállalni azokat a kicsiny életáldozatokat, melyekkel nap mint nap szembesültök. Pedig ezeknek lenne gyümölcse a családok békéje, szomszédok, ismerősök, munkatársak, rokonok egymás iránti szeretetének kivirágzása. Aki, ahelyett, hogy nagy életáldozatok­ vállalásáról  álmodozna, inkább a kicsiny önfeláldozásokat vállalja, annak szól ez a kijelentésem: Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe /25; 21./. Valóban igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság, az erő, melyet Én örömmel nyújtok mindazoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy álmodozásokkal sikerélményekhez jussanak, hanem bíznak abban, hogy lesz sikerélményük, éspedig maradandó sikerélményük, ha felvállalják a jelenben adódó felszólításokat önfegyelmezésre. Ez nem azt jelenti, hogy önfegyelem címén az úgynevezett béke kedvéért hallgass akkor is, ha szólnod kellene, hanem éppen ennek ellenkezőjét. Önfegye­lemből vállalnod kell, hogy akár bántsanak is azért, mert hűséges akarsz maradni ahhoz a szívedben meglátott JÓ-hoz, mely lényegében Velem azonos. Ehhez nyújtom erőmet.

    Megáldalak, hogy örömöd forrása mindig az legyen, amit evangéliumomban így fejeztem ki: "Annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben." (Lukács 10; 20.) 3 /230    

 

 

Kérdés: 1. Az állatok megöléséről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Minden az emberért van, az ember pedig Istenért! Megtéveszt benneteket a látszat! A létezés szintjén nincs különbség a szúnyog, a tetű és egy versenyparipa között! Mindegyik a maga területén olyan valóság, melyről maga ez a valóság nem tud! Nincs személyisége! Egyik sem a szeretet tárgya! Ahogy a növények között a tarack, a konkoly, és a tulipán szintén nem különböznek lényegileg egymástól. Ma vannak, holnap a kemencébe kerülnek. Ebben nincs semmi erkölcstelenség, amint a vágóhidak működésében sincs! Megtéveszt benneteket a látszat! A faj- és önfenntartás ösztönének különböző körülményekben különböző megnyilvánulásai vannak. Ez nagyon hasonló az ember életében is azon a szinten, ahol e két ösztön működik. De növénynél, állatnál, sőt embernél is, az ön- és fajfenntartás ösztöne kizárólag arra való, hogy a szellemi lények tudjanak fejlődni általuk, és semmiképpen sem arra valók, hogy szolgálják e két ösztön létét.

    Aki növényt, állatot pusztít, nem gyilkol ! Ha értelmével megalapozottan teszi, tehát úgy, hogy az emberi szellem ennek hasznát veszi, akkor az ilyen pusztítással jót tesz! Az ember, ha embert öl, akkor gyilkol! Ég és föld a különbség a kettő között!

    Sajnos, ma sokan vannak olyanok a földön, akik számára fontosabb egy öleb, mint a szomszéd gyermeke! Az éhező emberekről nem is beszélek!

    Értsd meg! Bármit teszel, a föld és az ember alatti világ úgyis elpusztul! A ti feladatotok az, hogy keressétek az Isten országát és azokat az örök igazságokat, amelyek az emberek szolgálata által akarják szeretni Istent! Az állat- és növényvilághoz való hozzáállásotok attól kapja erkölcsi tartalmát, hogy mennyire használjátok, alkalmazzátok ezeket az emberek iránti szeretetetek kimutatására! 16 /1484

 

           

Kérdező: 3. A marslakókat is szeretnünk kell?

HANG: 3. Ami pedig más égi vagy égitesteken lakó lények szeretését illeti, elég, ha a szomszédaitokat, munkatársaitokat, sőt még a házastársaitokat is szeretitek, tehát azokat, akikkel együtt éltek. Ha aztán beköszönt hozzátok egy ilyen másvilágról, vagy másvilágból éppen erre járó lény, hát szeressétek azokat is. 21 /2092

 

 

***

 

Kérdező: 2. Miért szakadt meg kapcsolatom a szomszéddal?

HANG: 2. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Csak az a kapcsolat maradandó, amelyet mindkét fél lelkében a Szentlélek erősít, táplál. Ott, ahol nem ez történik, és a kapcsolat megszakad, azt a kapcsolatot nem kell sajnálni! 42 /4622

 

 

3/230, 4/341, 8/619, 15/1421, 29/3033, 16/1484, 21/2092, 42/4622.