Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Természetgyógyászat 1. rész

Természetgyógyászat a küldetésem

 

Képezem magamat stb.

HANG:  4. … A természetgyógyászati tevékenységeden áldásom nyugszik. Első kegyelmem felétek éppen az a természet, melyet civilizációtok azért rontott el, mert nem kellő erkölcsi súllyal nyúlt hozzá. Az igazi természetgyógyászok mind az Én munkatársaim. Ilyen értelemben te is az utolsó idők munkása vagy. 4 /337          

 

  

Kérdező: Vonz a misztikum, az ismeretlen energiák felhasználásnak lehetősége, a természetgyógyászat. Ez küldetésem, vagy pedig csupán legyőzendő meddő kíváncsiság?

HANG: Semmiképpen se akard legyőzni azokat a vágyaidat, melyek kiélése másokon, embertársaidon segíthet. Sokkal nagyobb az energiáknak az a tartománya, melyet nem ismertek és így helyesen használni sem tudtok, mint az, amit ismertek. Jelen korotokban viszont ez a jó, mivel az ismert energiák legnagyobb részét olyan emberek foglalták le maguknak, akik az embereknek nem javára, hanem kárára, megfélemlítésére, és saját pillanatnyi, mulandó hasznuk gyarapítására használják fel azokat.

     A nagy világégés előtt tehát most, egyre több olyan embert keresek fel és oltok be az ismeretlen energiák kutatásának vágyával, akik már eddig is igazolták Előttem, hogy nem az önzés, hanem a világot fenntartó és mozgató SZERETET irányára törekszenek hangolódni. Így remélhetitek, hogy azok, akik majd nem esnek át a rostán, olyan energiák birtokába kerülhetnek, melyek nemcsak felülmúlják a mostaniakat, hanem használatuk által az eljövendő világ paradicsomi állapota felé fordíthatják a világmindenség Általam nektek adott kormányrúdját.

     Higgy a FÉNYBEN, higgy a természetadta energiák jótékony hatásának valóságában akkor is, ha kudarcok érnek. E kudarcokért nemcsak értelmed és ismereted elégtelensége a felelős, hanem azok az ártó szellemek is, akik, ha meg nem is akadályozhatják a jó szándékú emberek jó szándékú próbálkozásait, de nehezíteni sajnos tudják azokat.

     Örülj minden megtapasztalható ERŐNEK, mely erőtlenséged ellenére, sőt gyakran éppen hatására, mutatkozhat meg úgy, hogy ne téged, hanem Engem vegyenek észre azok, akik általad Engem működni engedtek boldogulásuk érdekében.- Szeretlek-. 4 /338

 

 

Kérdező: Van bizonyos képzettségem a természetgyógyászat terén. Úgy gondolom, hogy benső indíttatás késztet arra, hogy tovább fejlesszem magam. Kérdésem az, hogy vállaljak-e olyan tanfolyamo­kat, melyek e téren előbbre vihetnek, s ennek következtében vállaljam-e azt, hogy csak ezzel foglalkozzam?

HANG: Úgy, ahogy belül érzed, úgy a továbbképzés sugallata nem Tőlem van. Munkahelyedet semmiképpen sem szabad föladnod. Csak olyan értelemben tudom helyeselni továbbképzésedet, ha ezért anyagi áldozatot nem hozol, és csupán kenyérkereső foglalkozásod mellett szánsz erre időt. Ebből világos lehet már előtted, hogy mindenféle beavatás Ellenemre van. Sok pénzt kellene rá költened, s ha esetleg később az anyagi ráfordítás meg is térülne, - bár ebben egyáltalán ne legyél olyan biztos, -  az a lelki kár, mely ennek következtében érne, bizony nagy hátrányt jelentene neked is, családodnak is a jövőben. Ha hallgatsz Rám, Én be tudlak avatni munkatársaim közé anyagi ráfordítás nélkül is, sőt, csak e nélkül!

     Természetesen jól teszed, ha különböző könyvek alapján képezed magad. Ma már állnak rendelkezésetekre olyan könyvek, melyek alapján felismerhetitek önmagatokban azokat az energiákat, melyeknek mobilizálása, mások felé irányítása sok áldást hordozhat. De az ilyen munkának a te esetedben nem szabad jelenleg főfoglalkozássá előlépni. Nem. Dolgozz, és emellett épülj és építs másokat lelkileg, szellemileg és testileg.

     Összegezem: Nem adom áldásomat olyan tanfolyamok látogatására, melyekért fizetned kell. Nem adom áldásom olyan beavatásokra, melyekért fizetned kell. Áldásomat adom olyan tanulmányozásokra, melyeket munkád mellett - természetesen pénzért vásárolható könyvekből - igyekszel elsajátítani. Áldásomat adom minden olyan imádra és energiaátadásodra, melyeket kenyérkereső munkád mellett, szeretet­ből végzel. És főleg áldásomat adom minden Felém fordulásodra. 5 /372

 

 

Kérdező: 2. Felújítsam-e természetgyógyászati tevékenységemet?

HANG: 2. A természetgyógyászat olyan mesterség, amely alkalmazni próbálja a természet erőit, törvényeit arra, hogy az emberek épségét úgy-ahogy helyreállítsa. Mindazoknak, akik e téren már valamit elértek, tudom ajánlani, hogy fejlesszék tovább e tevékenységüket, és egyre nagyobb hangsúlyt tegyenek arra, hogy az ember nem csupán test, sőt, főleg nem test! Éppen a teste az az embernek, amely kopik, használódik, ég egy bizonyos hőfokon, s végül tejesen felbomlik, bármit is tesznek vele.

    Nagyon fontos, hogy a természetgyógyászok képviseljék azt a felfogást, miszerint az ember igazi élete a testi állapot mögött húzódik meg, és az teszi az embert igazán emberré.

    Lelkem szikrája lobog minden emberben, és csak hordozójától függ, hogyan táplálja saját odaadottságával e tüzet, vagy lecseréli azzal a pokol tüzével, amelyet gyűlöletnek, önzésnek, hitetlenségnek, tehát hiszékenységnek  lehet nevezni.

     Minden természetgyógyásznak át kell élnie, hogy elsősorban olyan apostolom Nékem, aki nem vallási szertartások, vagy különböző tantételek hangoztatása által, hanem az Általunk teremtett világ erői által akarja Hozzám irányítani az embereket, mert benső békéjük, amit boldogságnak is lehet nevezni, csak akkor igazi, ha az Én békém tartja azt létben.

     Minden természetgyógyásznak tudnia kell, hogy Én gyökeres orvoslást adok mindenkinek, aki Hozzám jön. Senki, igazán senki a világon nem megy el Tőlem úgy, hogy ne gazdagodna, ne egészségesedne Általam.

     A természetgyógyászokat is, csak úgy, mint a vallási vezetőket, megkísérti az anyagiasság ördöge. Ennek kivédése komoly feladat. Nem arról van szó, hogy ne lenne méltó a munkás a maga bérére, de igenis szó van arról, hogy ezen nem lehet a hangsúly.

     Az anyagias természetgyógyászok és az anyagias papok egy gyékényen árulnak. A lélek sebeire nem tudnak megfelelő gyógyírt ajánlani. Hiába adnak jó tanácsokat, ha nincs e tanácsokban az Én erőm, akkor lehet, hogy történik külső gyógyulás, de belül romlani fog tovább a lélek, egészen a teljes kiábrándulásig.

     Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni, és általatok tudjam bizonyítani a világnak, hogy érdemes szeretetből áldozattá válni, érdemes a mulandóságot olyan eszköznek tekinteni, amellyel örök értékek birtokába tudtok jutni. Sőt! Csak az ilyen életre lehet azt mondani, hogy megérte végigélni.

     A házaddal kapcsolatban nem tudok tanácsot adni. Nekem annak idején nem volt hová fejem lehajtsam (Máté 8;20), de ez nem zavarta meg az Atyámmal való kapcsolatomat. Bárhogy döntesz, annak mindegyiknek lesznek jó és nem jó következményei. A földön minden olyan dologgal így van, ami nem tartozik az erkölcsi rend területére. Ez nem tartozik oda. 8 /680

 

 

Kérdező: 7. Végre a természetgyógyászat mellett dönthettem.

HANG: 7. Most halljad véleményemet a természetgyógyászatról.

Mindenki halálos betegséggel születik a földre. A földi élet eszközei arra valók, hogy az örökélet tartalmát  - a nem ártást, a megbocsátást, a másért élést - megszerezzétek.

   Ha valakit beültetnek egy repülőbe, s nem mondják meg neki, hogy milyen hosszú a kifutópálya, akkor az illető nem azon kesereg, nem azért imádkozik, hogy jaj, csak minél hosszabb legyen az a kifutópálya, hanem mielőbb meghúzza a magassági kormányt.

    A földi élet olyan kifutópálya, amely arra való, hogy belelendüljetek a szeretet világának légkörébe. Ez tehát annyit jelent, hogy lehet valaki boldog betegen is és lehet boldogtalan egészségesen is. Amikor tehát valaki úgy érzi, hogy megkapta a gyógyításhoz szükséges eszközöket, akkor jó tudnia, hogy erre nem a betegnek, hanem neki, a gyógyítónak van szüksége. De elsősorban nem azért, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy a gyógyítás képességét felhasználva szeretetre tanítsa azokat, akiket gyógyíthat! Különben nem használ a gyógyításával, hanem árt, mert az egészség egyben felelősség is! És ha valakit úgy gyógyítasz meg, hogy erre nem hívod fel nagyon komolyan a figyelmét, akkor súlyosan vétkezel mulasztással.

   Megdöbbennél, ha látnád, hogy hány embert vezetett már Hozzám a betegsége és hányan fordítottak Nekem hátat, miután meggyógyultak testileg. Jól jegyezd meg: a testi gyógyítás: ESZKÖZ! És nem cél! A cél Én vagyok! A Velem való találkozás, a Bennem történt elmélyedés, az Általam felkínált benső béke elfogadása és felkínálása másoknak. Ez a CÉL!          

    Újra mondom: használd az eszedet! De ne csak félig! A fél tudás rosszabb, mint a tudatlanság! Aki nem csinál semmit, az előbb-utóbb rájön, hogy valamit csinálnia kell. De aki nem azt csinálja, amit kell, az egész életében önbecsapásban élhet!

     Egy ilyen bevezető után mondom: a természetgyógyászat óriási kísértés arra, hogy különböző pótcselekvésekkel elraboljátok magatoktól az időt attól, hogy a LÉNYEGET, a SZERETNI TANÍTÁST megvalósítsátok. Én azt mondtam, hogy tegyetek tanítványommá minden embert. Ha valaki azt veszi észre, hogy nem azért vannak emberek körülötte, hogy Rólam tanuljanak, hogy Rólam tanúskodjanak, hogy tükrökké váljanak mások számára, olyan tükörré,  amely tükörben vagy önismeretre jut az, aki belenéz, vagy összetöri a tükröt, tehát ha valaki nem akarja vállalni az áldozattá válást, az állapotszerű vértanúság állapotát, akkor bizony jobb lett volna, ha sohasem kezdet volna el foglalkozni a természetgyógyászattal. Sajnos, a legtöbb gonoszságot testileg egészséges emberek követték és követik el ma is. Senki ne érezze kitüntetésnek azt, ha gyógyítani tud, hanem olyan keresztnek, amely éppen azáltal kereszt, mert meg kell értetni a betegekkel, hogy nem a testi egészség a lényeg, hanem Én!

    Drága Gyermek! Te sem, és senki a világon nem tud igazán önmagára találni sem a természetgyógyászatban, sem másban, csak és egyedül Bennem! 11 /924

 

           

Kérdező: ANYAGI, ERKÖLCSI PROBLÉMÁIM VANNAK.

            1. Anyagi problémával küzdünk.

            2. Szeretnék a természetgyógyászat felé elindulni.

            3. Kihalt belőlem a szeretet.

HANG: 3. Kénytelen vagyok megfordítani az általad írt sorrendet.

    Van olyan, hogy valaki elfásul, beleun egy olyan kapcsolatba, amelyben nem érez maga mellett segítőtársat. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy saját feje szerint önállósuljon az illető, hanem az, hogy közösen megbeszéljék azt, hogy hogyan tovább. Ha ez nem lehetséges, akkor sem lehet szempont az, hogy a másikat figyelmen kívül lehetne hagyni, hanem azt kell meglátnod, hogy az iránta való szeretet itt és most, tehát az, amit Én tennék helyedben, mit kíván tőled.

 Olyan nincs, hogy kihűlt benned a szeretet, mert akkor igazán nem is volt benned szeretet. A szeretet nem tud kihűlni, csak fájni! E fájdalomba bele lehet fásulni és fáradni, de ez nem szünteti meg azt. Ha eddig helytelen szeretet volt benned, amely most lelepleződött, akkor kérned kell Tőlem az erőt és a bölcsességet, s biztos lehetsz abban, hogy soha nem hagyom el azt, aki növekedni akar a szeretetben!

 Bizony, lehetséges olyan, hogy éppen az ő lelke fejlődésének érdekében, tehát azért, hogy vegye észre magát, tehát azt, hogy ő már lélekben elhagyott téged, külsőleg is vállalnod kell a válást. De ezt nem a szeretetlenség diktálja benned, hanem az a szeretet, amely igazságban akar megnyilvánulni.

 2. A természetgyógyászattal és egyéb ezzel kapcsolatos dolgokkal szintén csak akkor foglalkozhatsz érdemben, ha már az előbbit, a lényeget, helyére tetted. Házat nem lehet felülről kezdve építeni!

    1. Mindaddig, amíg a férjeddel együtt élsz, az anyagi gondok megoldásában elsősorban ő a felelős. Vagy ketten oldjátok meg, vagy sehogy.

    Drága Gyermekem! Benned nagy vágy él az iránt, hogy ki tudd bontakoztatni magadat. Hidd el, csak lépésről lépésre lehet előbbre jutni. Valamikor ezt így fejeztem ki: "Elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról!" (Máté 6;34) Ma sem tudok ennél okosabbat mondani! 17 /1626

 

 

 

Kérdező: 2. Természetgyógyász lettem.

HANG: 2. A természetgyógyászat okos dolog, de csak abban az esetben boldogít, ha nem menekülés, nem pótcselekvés, hanem valóban a hazataláltság érzését teremti meg a gyógyítóban. Amint igaz az, hogy gyújtani csak az tud, aki maga is ég, úgy igaz az is, hogy jó érzést csak az tud felkínálni hitelesen, aki maga is jól érzi magát! 18 /1717

 

 

Kérdező: RAJZOK VANNAK AZ ABLAKÜVEGEN.

            1. Mit jelentenek ezek a rajzok?

            2. Lehetek-e természetgyógyász?

HANG: 1. Rendkívül sokan vagytok, akik szellemvilágotok szelíd nyitottsága miatt olyan hatásoknak, élményeknek vagytok kitéve, amelyekkel felkészületlenségetekből kifolyólag nem tudtok mit kezdeni.

     Jó indulatú és mindenfelé nyitott szellemetek, a kellő óvatosság híján, ki van téve a szellemvilág szemtelen szellemei próbálkozásainak. Ezek a szellemek mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy felhívják magukra a figyelmet. Ha ez sikerül nekik, akkor biztos lehetsz abban, hogy a figyelmed lekötése miatt, amit produkcióikkal érnek el, elterelik gondolkodásodat arról a területről, amely számodra a valódi boldogságot jelenti: Rólam!

    A szellemvilág szellemei képesek az anyagvilágban hatásokat kiváltani, képesek jelenségeket létrehozni, akár oly módon is, hogy az ablaküvegekre mindenféle ábrákat karcolnak. Ez egyrészt jó, mert felhívja a figyelmeteket arra a számotokra elképzelhetetlenül szoros kapcsolatra, amely a szellemvilág és a földi emberek világa között van.

    Néhány ember számára megadatott az a képesség, hogy mindezt lássa, érzékelje, de beszámolóik minderről süket fülekre, értetlen elmékre talál.

    A szellemvilág lakói is jó, vagy rossz szándékúak. Megnyugtatásul mondom neked, hogy a rossz szándékú szellemek kárt nem tudnak okozni bennetek. Nincs rá lehetőségük. Arról nem is szólva, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik (Rómaiakhoz: 8;28)!

    Azok a szellemek, amelyek embereket szállnak meg, ezt azért tehetik, mert mindezt az illető tudati, tudatalatti engedélyével teszik, mert egymásra vannak hangolva.

    E tekintetben a te lelkületed, szellemed nyitott fogékonysága alkalmat ad a szellemvilág lakóinak arra, hogy a kíváncsiságodat felkeltve, mint a természetgyógyászat felé érdeklődést mutató embernek, hassanak a hiúságodra.

     Te, aki szívesen nézegeted az említett rajzokat az üvegen, jobban járnál, ha azon gondolkodnál el, hogy milyen is a valódi szeretet, és ennek milyen vonatkozási pontjai vannak. Figyelmedbe ajánlom Bulányi György: "Merre menjek" c. könyvét. Azt viszont előre javaslom, hogy ezt a könyvet ne csak részleteiben mazsolázd ki, mint a HANG-ot, hanem a fogalmak tisztázásával az értékek megszerzésének eszközeként használd fel. Másképpen fogalmazva: A könyv segítségével kitisztított fogalmakkal gondolkozz el azon, hogy mit akar veled az Isten. Hidd el, ha ajánlásomat komolyan veszed, óriási lelki hasznod lesz belőle! Mérhetetlenül több mint az ablaküvegen általad felismert ábrák megfejtésével való időtöltésed által.

     Ha ezeknek a rajz-jelenségeknek nem szentelsz figyelmet, akkor ezek előbb-utóbb elmaradnak, mert egyetlen szemtelen szellem sem viseli el soká, ha nem figyelnek rá. Arról nem is szólva, ha kinyitod Felém szívedet és érdeklődésedet, akkor ezek pánikszerűen távoznak.

     A Rám figyelés azt jelenti, hogy foglalkozol Velem, meg akarsz egyre jobban ismerni Engem, aki a te boldogító Istened vagyok! Ennek az ismerkedésnek lehetősége számodra adott, mivel tulajdonodban vannak azok a HANG-könyvek, amelyekben több mint 10.000 (tízezer!) kérdésre válaszolok problémáitok megoldására. Ha ezeket a könyveket nyitott szívvel és nyitott értelemmel, vagyis tanulási vággyal olvasod, akkor nemcsak a jelenlegi kérdéseidre kapod meg a választ, hanem a következőkre is! Az is világos volna már előtted, hogy az általad említett rajzok, ha jó angyaloktól jönnének, akkor nem lenne szükséged találgatásokra, mert ők tudják a módját annak, hogy hogyan adják egyértelműen és érthetően tudtodra, amit Én, Jézus, rájuk bíztam továbbadásra.

     Miután már egy éve szeretettel fordultál e rajzok felé, tovább kell várnom, hogy végre szeretettel fordulj Felém.

     Fordulj Felém és nézz Rám! Nézz a szemembe! Ott függök a kereszten. Érted is!

    Várom, hogy észrevegyél szíved szeretetében. Várom, hogy erőt meríts Belőlem az életed megpróbáltatásaiban. Olyan vagyok neked, mint egy pohár friss víz, amely alig várja, hogy oltsa szomjadat. Várom, hogy hallgass arra az intelemre, amely benneteket okosságra és óvatosságra int. Nagyon régóta várok minderre. Várok a Felém fordulásodra. Ott függök a kereszten. Érted is!

     2. Számomra nem az a fontos, hogy mit teszel, mivel foglalkozol. Az a te számodra legyen fontos!

     Az Én számomra az a fontos, hogy mindent Értem teszel-e. Vagyis bármit teszel, bármivel foglalkozol, azt Velem, Értem akarod-e tenni, vagy Nélkülem?!

     Nyilvánvaló, hogy amit Nélkülem akarsz tenni, az nem hordozhatja áldásomat! Ha Velem akarod tenni azt, amit teszel, akkor mindegy, hogy mit csinálsz, ha lelkiismereted szerint cselekszel! Bármi legyen is a munkád, a hivatásod a szeretni tanítás marad! Erre születtél!

     A természetgyógyászat nem hivatás, hanem munka. Lehet hobbi, elfoglaltság. Ha ezen az úton Velem indulsz el, akkor tudni fogod azt, hogy mi a betegség, ki gyógyít és mi a gyógyulás. Ha nem Velem indulsz el, akkor te is azok közé a természetgyógyászok közé állsz be, akik fűben, fában, energiában találják meg az orvosságot. Pedig az igazi orvosság Én vagyok!

     Tudnod kell, hogy a gyógyítás nem kitüntetés, hanem felelősség! Nem csupán képesség, hanem lehetőség! Lehetősége annak, hogy tudásod, képességed felhasználásával, felelősséggel vállald a hivatásod, a valódi gyógyuláson keresztül, a valódi gyógyulás felé, tehát a szeretni tanítás felé vezetni a beteg embereket, tehát Énfelém! 25 /2528

 

 

Kérdező: 1. Természetgyógyász vagyok. Jó ez az út?

HANG: 1. A természetgyógyászat, a kineziológia, fényadás és egyéb okos és kevésbé okos lehetőségek mind-mind olyan eszközök, amelyeknek erkölcsi értékét az a CÉL határozza meg, amire használja eze­ket valaki.

    Senki számára nem lehet más út, mint Én magam! Én vagyok az ÚT! A nemártás, megbocsátás, segítés az az életforma, amit Én elmondottam és megtestesítettem előttetek! Ésszel és szívvel egyaránt vállalni kell ezt az életformát!

    Ésszel! Ez azt jelenti, hogy mindenkinek önmagának jól felfogott érdeke ez, mert csak ez nyitja meg szíveteket az Én békém befogadására!

    Ésszel! Magaddal szemben lehetsz igazságos! Jusson eszedbe gyakran, hogy Isten hányszor bocsátott meg neked, hányszor segített ki nehéz helyzetekből, hányszor érezted, hogy Nélküle már sehol sem lennél!

    Szívvel! Másokkal szemben feltétlenül IRGALMASNAK kell lenned! Neked kell másoknak bemutatnod az IRGALOM RENDJÉT!

     Légy szíves, és ne szívtelen! Csak az IRGALOM RENDJÉBEN lehetséges a szívbéke! Másutt, ha nincs harc, akkor is legfeljebb fegyverszünet van, de az nem az a béke, amire minden normális ember és társadalom vágyódik. Aki az IRGALOM RENDJÉBEN él, az arra törekszik, hogy a különbözőségek dinamikus harmóniáját segítse elő! Ehhez az ész mellett SZÍV kell! 23 /2287

 

 

Kérdező: 1. Férjem természetgyógyászattal foglalkozik. Jó ez?

HANG: 1. A természetgyógyászat okos dolog. Miért is volna rossz? Isten mindenben benne van létbentartó módon, és Isten ezzel a jelenlétével a természetben felkínálja Önmagát nektek arra, hogy megtaláljátok Őt magatokban, mint a titeket boldogítani akaró Istent.

     Ne lebeszélni akard férjedet a természetgyógyászatról, hanem érdeklődj nála afelől, hogy miért tartja ezt fontosnak. Légy nyitott arra, hogy meggyőzhessen téged okos érvekkel. Ha nem tud meggyőzni, mert nincsenek okos érvei, akkor ő fog elbizonytalanodni az okos kérdéseid miatt. Így remélhető, hogy a te nézetedet fogja elfogadni, ha azok valóban okosabbak, mint az ő érvei.

    Olyan emberrel, akivel nem lehet okosan beszélni, kár győzködnöd, mert csak magadat teszed tönkre. De akkor is magadat teszed tönkre, ha te vagy bedeszkázott gondolkodású, ha te nem engedsz igazadból akkor sem, ha a másik nem a saját igazát, hanem az igazságot, tehát Engem képvisel. Azt biztosan hallottad már, hogy Én, Jézus, vagyok az IGAZSÁG! 5 /2510

 

 

Kérdező: Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket.

HANG: Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem.

    Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked:

    Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és közvetlen isteni adományként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a múlandó életet részben meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.

    Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természetgyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet. Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled.

     A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, akkor se nem árt, se nem használ egyik sem. A karizmatikus módon történő gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem, embertársaiban!

     A harmadik: Hatékonyan csak azokban tudok gyógyítani másokat, akik vállalják az Én életemet, mint UTAT, és hirdetik, hogy csak ez boldogíthat mindenkit! Egészségeset, beteget egyaránt. De erre csak az képes, aki ismeri azt az UTAT, amivel Én, Jézus, azonosítottam magamat!

     Olyan egyházat, olyan teológiát nem találsz, ahol ne Rólam, hanem Engem tanítanának! Minden egyház részben a Rólam megfogalmazott tanításból, részben más egyházak hibáiból igyekszik fenntartani önmagát. Minden egyház speciális hitet követel meg híveitől. Én, Jézus nem speciális, hanem azt az univerzális hitet kívántam és kívánom meg az idők végezetéig enyéimtől, amely szerint minden ember higgyen abban, hogy ő ember, s joga van másoktól is elvárni, hogy embernek nézzék, s ugyanakkor az enyéimtől elvárom azt a hitet, hogy másokat is embernek nézzenek függetlenül koruk, nemük, fajuk, helyzetük, testi-lelki állapotuk, erkölcsi magatartásuktól. E miatt mondhattam, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, és ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Mert, bár ezt az általános hitet egyetlen felekezet sem meri elméletileg tagadni, mindegyik, a lehetőségük szerint, akadályozni igyekszik ennek az univerzális hitnek a terjesztését, terjedését.

     Tehát, ha gyógyítani, tanítani, segíteni akarod az Én, a te Jézusod szándéka szerint az embereket, akkor tanulj meg Engem!

     Van egy volt börtöntársad, aki segítségével ezt megteheted!

     Mellékelek egy levelet, amely e téren eligazíthat. 37 /3907

 

 

 

Nem tudok, megéli a természetgyógyászatból

 

Kérdező: MEGÉLHETÉSI GONDJAIM VANNAK.

Aggódom, mivel állásom nincs, és mint természetgyógyász nem kereshetek annyit a betegeken, hogy megéljünk belőle.

HANG: Leveledben arról teszel tanúságot, hogy azokkal kapcsolatban, akik hozzád fordulnak, te a lélek építésére teszed a hangsúlyt. Nem is keresnek fel sokan!

    Ha semmit nem kérnél a kezelésért, csupán egy dobozt tennél ki, s rábíznád a betegekre, hogy annyit tegyenek bele, amennyit akarnak, akkor jobban járnál még akkor is, ha kevesebbet kapnál, mert világosabb ismereted lenne arról, hogy mennyire értékelik mások a munkádat.

     Az teljesen egyértelmű, amit a Máté 6; 25-től 34-ig mondottam! Mindenképpen erre kell építened, ebből kell, mint erőforrásból merítened! Az elképzelhetetlen, hogy ne válna minden az enyéim javára! Én nem hazudtam akkor, amikor azt mondtam, hogy bízzatok, Én legyőztem a világot! Aki nem félszívvel, hanem egész szívével ragaszkodik Hozzám, az nemcsak önmaga számára remélheti, hogy biztosítom megélhetését, de az ilyen lelken keresztül akár százezrek is megtapasztalhatják Isten gondviselő szeretetét. Gondolj kalkuttai Teréz anyára! Te sem vagy nála alávalóbb az Én szememben!

     Ha teszed azt, amit szíved diktál, akkor azt teszed, amit Én diktálok! A szerető szív azért meri vállalni a kicsiség szolgáló állapotát, mert tudja, hogy hosszú távon csak neki van esélye a boldogságra! 16 /1570

 

 

 

Kérdező: EGYRE NEHEZEBB A KERESZTEM.

            1. Egyre nehezebb a keresztem.

            2. Természetgyógyászatból nem tudok megélni.

HANG: 1. A testi-lelki gyötrődések fokozódása ellen végleges megoldást nem lehet találni a földön. Legtöbb ember pontosan azért választja a jelen gondjai ellen a bódulatot, mert elviselhetetlennek tűnik számára annak békés elviselése. Pedig hát, a bódulat sehová sem vezet.

     Azok a tervezgetések, amelyek az emberi élet természetes folyamatához tartoznak, gyakran adnak alapot különböző ártó erőknek arra, hogy idegfeszültségeket váltva ki, elkeserítsék életeteket.

       Minél nagyobb, minél ijesztőbb a rád váró szenvedés súlya, annál jobban kell szűkítened azt a területet, amit át akarsz látni. Ezt valamikor így fejeztem ki: "Elég a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról (Máté 6;34)!" Tudnod kell tehát, hogy nagyobb ERŐ, HATALOM az, Aki benned van, mint ami rajtad kívül van. A HIT, tehát a szív szeme feltétlenül képes meglátni minden rosszban valami JÓT! Ez az Én, a te Jézusod kívánsága is veled kapcsolatban!

     2. Azt mondod, hogy természetgyógyászatból nem tudsz megélni. Lehet. De az egészen biztos, hogy szeretetből meg lehet élni! Sőt! Szeretet nélkül csak haldoklás, az élettől való menekülés az élet! Élni mindig azt jeleni, hogy valamiért, valakiért élni. Aki Értem él, annak feltétlenül meg kell tapasztalnia, hogy Én, Jézus érte élek benne! 26 /2648

         

Gyógyíthatok-e pénzért?

Kérdező: VAN GYÓGYÍTÓ ERŐM.

            Különböző beavatások hatására gyógyítok.

HANG: Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatá­sokról", és utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.

   Ti mindannyian mérhetetlen energiákat hordoztok magatokban, melyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energiáknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé, vagy "véletlen" műve, tehát Isten vagy angyalai céltudatos rendelésének következménye, vagy kemény szellemi, testi gyakorlatok eredménye bizonyos szakavatott mesterek irányítása mellett.

    Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!

 Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Lehet imádkozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki bizonyos tanfolyamokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyenkor természetesen követelhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik tanfolyamokon megtanulták felszínre hozni a gyógyító energiákat -, gyógyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyítás karizmáját, az nem gyógyíthat pénzért!

    Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s közben a kapott vagy szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért pénzt. De aki úgy tudja, hogy Tőlem kapta gyógyító képességét, melyet karizmának neveznek, vagyis olyan képességnek, amely által közvetlenül Isten gyógyít, az nem kérhet pénzt, ha gyógyít, mert valóban nem ő gyógyít. Viszont, karizmát nem is tud senki senkinek átadni!

 Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam megkívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)!

     Ne nyugtalankodj hát! Amit pénzért kaptál, azt pénzért használd! Amit ingyen kaptál, azt ingyen használd mások javára! Csak ne keverd össze a kettő!! Vigyázz, hogy senkiben ne éljen az a tudat, hogy te valamit ingyen kaptál tőlem, és pénzért használod mások javára. Csak arról lehet szó, hogy valamit pénzért kaptál mástól és pénzért használod mások javára. Közben természetesen imádkozhatsz, tehát emelheted Hozzám a lelked, hogy segítselek gyógyító munkádban, de ilyenkor nem Én, hanem te vagy a gyógyító! 18 /1791

 

 

Kérdező: 1. Gyógyíthatok-e pénzért?

HANG: 1. Hivatalosan pénzért csak az gyógyíthat, akinek erre engedélye, tehát papírja van! Ilyenek az orvosok és azok a természetgyó­gyászok, akik különböző tanfolyamok elvégzése után erre engedélyt kaptak.

    Azok, akik közvetlenül a Szentlélek által az Én nevemben gyógyítanak, tehát azok, akikben a gyógyítóerő karizmaként működik, nem gyógyíthatnak pénzért! A közösség javára Istentől ingyen kapott adományt pénzen sem megvenni nem lehet, sem pénzért használni nem szabad!  Ingyen kaptátok, ingyen adjátok (Máté 10;8)! 21 /2082

 

 

Kérdező: 1. Használhatom-e pénzért kapott képességemet?(REIKI)

HANG: 1. Aki pénzért szerez, fejleszt ki magában egy képességet, aki pénzért szerez, fejleszt ki magában egy mesterséget, az, természetesen pénzért használhatja is azt. Csak ne hangoztassa azt, hogy ezt Velem teszi! Természetesen Velem kell tennie, amit Velem kell kukoricát is kapálni, boltba menni, almát szedni, de ez nem a kukoricát, nem a boltban vásárolt holmit, nem az almát szenteli meg, hanem azt, aki ezeket Velem teszi. Így, aki gyógyít, természetesen Velem gyógyítson, akár orvos, akár természetgyógyász, akár egyéb, de ha pénzért teszi, akkor ne mondja azt, hogy azért gyógyulnak betegei, mert ő ezt Velem teszi, hanem azért gyógyulnak, mert ő ért ehhez!

   Akinek Én, Jézus, megadom a gyógyítás karizmáját, azt mindig ingyen adom, és aki e karizmát használja, feltétlenül ingyen tegye! Isteni erők működését nem szabad pénzért árulni! 29 /2963

           

 

Vélemény

 

Kérdező: 6. Egy természetgyógyászról kérek véleményt.

HANG: 6. Személyekről nem adok véleményt. Sokkal jobban tisztellek benneteket, mint ti egymást, vagy akár csak magatokat is. 11 /992

 

 

Kérdező: 1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.

HANG: 1. Ma e címen: természetgyógyász, nagyon sokan szaladgálnak közöttetek. Ennek egyszerű oka az, hogy a bennetek lévő hit és a bennetek és körülöttetek lévő természeti erők találkozása gyakran szinte csodákra képes. Ennek a ténynek felismerése nem kevés embert indított el azon az úton, hogy önmagát természetgyógyásznak nevezze mivel, - esetleg különböző, - emberek által történt beavatásokkal, e felismerést felerősítve, bizonyos szimbólumok, jelek, szavak, vagy akár gondolatok alkalmazásával, a hit és a természeti erők találkozása hatékonyan működni kezd, s sokan úgy vélik,  általuk.

    Maga a hit és a természeti erők találkozása mindig hatékony. Azok az úgynevezett természetgyógyászok, akik e kettő találkozását elősegítik, különböző szuggesztív erővel rendelkeznek. És azok is különbözők, akik erre az erőre reagálnak.

     A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus gyógyítók! A karizmatikus gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem jelekre, sem varázsszavakra.

 A karizmatikus gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall.

 A karizmatikus gyógyító, ha egy betegre ráteszi kezét, annak szívében az Én békém és erőm kezd működni akkor is, ha testi gyógyulás nem következik be, mert belülről fog ráérezni arra, hogy nem a testi gyógyulás a lényeg. Rá fog érezni arra, hogy betegen is lehet valaki boldog, és egészségesen is lehet valaki boldogtalan.

 Sőt! Meg fogja tapasztalni, hogy mivel a betegnek kisebb a felelőssége, ezért nagyobbak a lehetőségei arra, hogy megfelelő önismeretre jutva, belül keresse életére a megoldást, és ne kívül. A földi élet megoldása kizárólag csak belül található meg! 20 /1940

 

 

Kérdező: Fáj, hogy lányom egy természetgyógyász tanácsára elzavarta férjét.

1. Istentől van az a gyógyulás, aminek következtében szétverik a családokat?

2. A természetgyógyász Szűzanyának adja ki magát!

HANG: 1. Természetesen nem! Lányod a kísértő áldozata lett, amikor elhitte azt, hogy betegségének és gyógyulásának oka önmagán kívül van. Az gyakran megesik veletek, hogy a legnagyobb jó szándékú kutatás ellenére sem tudjátok fellelni betegségeitek okát, de az már a sátán munkája, hogy ezért legtöbbször mást tesztek felelőssé! És ez a "más" nyilván nem a legtávolabbi rokon szokott lenni, hanem azok, akik megpróbálják a tőlük telhető legtöbbet megtenni a betegért, vagyis a közvetlen hozzátartozók. A betegség mindig leleplező erejű, és mindig megmutatja, hogy mi lakik a szívekben! Médiumom több éve súlyos betegségben szenved, lefogyott több mint harminc kilót. Ő sem találja betegsége okát, de esze ágában sincs szóba állni olyan istenkáromló gondolatokkal, hogy betegségéért környezetét tegye felelőssé. Isten iránt megnyilvánuló szeretete, töretlen hithűsége még ebben az igazán embert próbáló betegségében is példaképül magasodik a környezetében minden Rám figyelő ember elé. Igen, mert az Általam bemutatott szeretet nem a testi gyógyulás függvénye! A szeretet tartalma a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, és az ott segítés, ahol erre lehetőségetek nyílik. Inkább vájjátok ki a szemeteket, vágjátok le a karotokat, minthogy a szeretet csorbuljon bennetek! Mert mit számít az, ha az egész világot megnyeritek, de a lelketek kárt szenved. Nem a világból akarlak benneteket kivenni, nem problémamentes életet akarok nektek biztosítani a Földön, hanem azt akarom, hogy egyek legyetek Velem a szeretetben. Csak ez a tartalom emel benneteket az anyagvilág fölé, az örökkévalóságba. Minden más önzés, és a kárhozatba vezet! Imádkozz lányodért, hogy rálásson arra, hogy neki sem magáért, hanem másokért kell élnie!

    2. Teljesen általánossá válik mai világotokban az a benső gőg, amikor önmagukat felmagasztaló beteg, megtévedt emberek szentek szerepeit húzzák magukra, szentek életét tiporják sárba. Csak országotokban több tucat ember él, akik Velem, Jézussal, égi Édesanyátokkal, Máriával, legnagyobb prófétátokkal, Bemerítő Jánossal, Mózessel és sorolhatnám még, hogy milyen királyokkal, uralkodókkal azonosítják magukat. A megszállottságnak egy formája ez, ahol nem a jelen, mint megszentelő erő, hanem a múlt, mint félreértelmezett megkötözöttség játszik szerepet. Az pedig teljesen világos az egészségesen gondolkodó ember számára, hogy akik ilyen szerepeket húznak magukra, azok nem ismerik tanításomat, és hogy butaságuk, gőgjük le ne lepleződjék, olyan nevek mögé bújnak, akikről azt gondolják, hogy megfelelő garancia, védjegy arra, hogy eltakarják iránytalan működésüket. Még egyszer mondom: Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, az nem méltó Hozzám! Imádkozz gyermekedért, hogy amikor megnyílik szíve az önzetlenség felé, imáddal megerősített áldásom hatni tudjon rá. 43 /4756

 

          

Tanítás, Előadás

Kérdező: Egy természetgyógyász tanításáról szeretném tudni, hogy hasznos, vagy káros e tanítás?

HANG: Nincs olyan tanítás a világon, amelyben ne lenne jó és ne lenni hamis is. Azért vagytok birtokában a kritikai érzéknek, hogy el tudjátok dönteni, mi az, amit itt és most be tudtok építeni harmonikusan az eddigi ismereteitekbe, és mi az, amit nem fogadhattok el. Az természetes, hogy mindegyik döntéseteket meg kell tudnotok okolni. Értelmes embernek nem szabad csupán tekintélyelv alapján eldöntenie, hogy mi jó számára és mi nem jó számára.

     Kérdésedre válaszolva tehát egyértelműen azt kell válaszolnom, hogy kritikátlanul a HANG médiumtól sem szabad semmit elfogadni. De nagyon fontosnak tartom, hogy hangsúlyt tegyek e szóra: megokolás.

     Az elmúlt pár évtized elszoktatott benneteket attól, hogy saját fejetekkel, felelős döntéseket vállaljatok különböző ismeretek elfogadására, vagy elvetésére. Igenis, felnőtt emberek vagytok! Igenis, nem lehet a legfontosabb az a tekintélyelv, amely az egyéni kritikai döntés felelős állásfoglalását kiiktathatná.

     Neked vannak magasba törő álmaid, vágyaid. Ez jó mindaddig, míg e vágyakért vállalod a felelősséget, s nem akarod másra hárítani döntéseid következményeit. Nekem leghőbb vágyam egyike, hogy olyan testvéreim legyenek, akik egyértelműen vállalják nemcsak értelmük használatát, hanem ennek következményeit is. Kiérett személyiséggé kell válnotok, aki tudja, hogy mit akar, és ezt mások is tudják róluk.

     Amikor erőteljesen felhívom figyelmedet arra, hogy vállald fel az építő, felelős kritizálást, ugyanakkor még nagyobb nyomatékkal arra kérlek, hogy fogadd el mások kritikáját. Te nem olyan vagy, amilyennek magadat ismered, hanem olyan, amilyennek mások tükrében láthatod magadat. Én nem helyettesíthetem, mint tükör, azokat, akik környezetedben életed tükrei. Azért nem helyettesíthetem, mert te Velem belülről is tudsz találkozni, és ez nagy lehetőséget ad arra, hogy torzítsd azt a képet, melyet Általam, Velem és Bennem látsz meg magadról. De akik körülötted élnek, azok mentesek ettől a lehetőségtől. Ők, akár jó, akár rossz szándékúak, arról tudósítanak téged, hogy te milyen vagy az ő szemükben. Neked ezt nagyon komolyan kell venned! Nem azért, hogy nekik tessél, hogy az ő kedvükbe járj, hanem azért, hogy helyes önismeretre juss. 7 /571

 

 

Kérdező: 3. Kijöttünk egy természetgyógyász előadásáról.

HANG: 3. Nagyon okosan tetted, hogy kijöttél arról az előadásról, amelyet említesz. Nemcsak te, de Én, Jézus sem voltam ott jelen olyan értelemben, hogy hatékony lehettem volna.

    Légy továbbra is okos és óvatos! Amit értelmeddel és az Én evangéliumaimmal nem tudsz alátámasztani, azt soha ne fogadd el iránymutatónak! Sokkal jobban szeretlek és szeretek mindenkit annál, semmint hagynám, hogy zsákutcába kerüljenek enyéim a nagy Megtévesztő ügyeskedése által! Csak ott vagyok tehetetlen, ahol nem fogadnak be Engem, Jézust, abszolút elsőnek. 26 /2596

 

 

 

Sarlatán, és az orvosok között is van sok lelkiismeretes ember

 

 

Kérdező: TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK? ORVOSOK?

        1. Nagyon szeretném társamat meggyógyítani. Azt jósolták, hogy fiatalon hal meg.

        2. Jobban hiszek a természetgyógyászokban, mint az orvosokban.

HANG: 1. Ne tedd ki magadat olyan jóslásoknak, melyek a földi élet határát akarják megszabni.  Életnek és halálnak ura ÉN vagyok! Nekem adatott ilyen értelemben is minden hatalom a földön (Máté 28; 18). Nem tudhatod, hogy te halsz-e meg előbb, vagy társad. Nem Tőlem valók az ilyen jóslások! Azt sem tudod, hogy te holnap élsz-e még?!

     Neked nem arra kell törekedned, hogy társad a te elgondolásod szerint meggyógyuljon, hanem arra, hogy könnyítsd életét, szeresd őt úgy, ahogy tudod, és mindezt azért tedd, mert részben minden szenvedőben Én szenvedek, részben pedig azért, mert neked a benned lévő, a belőled kiáradó szeretetről kell majd elszámolnod!

     Tudnod kell, hogy a hosszú földi élet nem jobb, mint a rövid földi élet, és a rövid földi élet nem rosszabb, mint a hosszú földi élet! Amíg ezt komolyan magadévá nem teszed, addig nem tudok békét adni a szívedbe, pedig azért jöttem a földre, és azért jutottam el hozzád is, hogy ezt megtegyem.

     Nagyon szeretlek, de ez elsősorban Engem boldogít. Téged az fog boldogítani és társadat is, ha Értem kezditek szeretni egymást!

     2. Kétségtelen, hogy a hitnek csodálatos ereje van. Olyan energiákat tud felszabadítani, amelyek hatékonyabban tudnak hatni, mint legtöbb orvosság. Az is kétségtelen, hogy fűben, fában, folyadékban és levegőben, sőt a lélegzésben és mozgásban is gyógyító erők rejlenek. De ne mondd, hogy a természetgyógyászokban jobban hiszel, mint az orvosokban, mert közöttük is van sok sarlatán, és az orvosok között is van sok lelkiismeretes ember. Inkább úgy fogalmazz, hogy nagyobbra értékeled a természetnyújtotta gyógyszereket, mint a legtöbb orvosságot.

      Nagyon szeretlek benneteket. Valóban értetek élek! 12 /1081

 

 

Kérdező: 2. Nagyon ártottak nekem bizonyos természetgyógyászok.

HANG: 2. A természetgyógyászok, ha valóban azok, akkor nem tehetnek mást, mint felismerve a természetben található energiaforrásokat, felajánlhatják nektek, hogy ezeket az energiákat mozgósítsátok, és így ezek az energiák segítsenek benneteket a benső békétek megtalálására, vagyis arra, hogy Én, mint végtelen erő és harmónia, bennetek vagyok, ha valóban szeretettel vagytok Irántam és egymás iránt (János 14;23)! Csak annak a testi egészségnek van értelme, amely ilyen, tehát az Én jelenlétem következtében állt helyre! 20 /1938