Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Uralkodási vágy. Anya - gyermek kapcsolat.

Kérdező: ANYÁM ENGEM ROSSZUL SZERET.

            1. Anyám szeretete elrabolja szabadságomat.

          2. Elég az, ha csak imádkozom azért, hogy önálló legyek?

HANG: Csak imával nem tudod megváltoztatni anyád irántad való megkötözöttségét. Magadban kell megteremtened azt a szilárdságot, ami feltétlenül szükséges számodra ahhoz, hogy ne légy bűnrészes.

    A leghatározottabban el kell utasítanod, ha anyád át akarja lépni a te szabadság-körödet annak ellenére, hogy meg kell értened az ő megkötözöttségét. Kemény árat kell fizetnie azért, hogy a fölötted uralkodásban látja élete értelmét! Ha arra hivatkozik, hogy mi-mindent tett érted, neked tudomására kell hoznod, hogy te nem vagy árucikk! Téged, lelkedet, szabadságodat nem lehet megvenni! Te addig vagy ember, amíg ezt képviseled. Ha erről lemondasz, akkor embertelenné válsz te is!

    Anyád súlyosan vét önmaga ellen is, amikor helyetted akarja megtenni azt, amit neked kell megtenned! És te is súlyosan vétesz önmagad ellen is, anyád ellen is, ha nem állsz ellen hatalmi törekvéseinek!

    Valakin túlságosan segíteni éppen olyan hibás magatartás, mint az, ha valakin nem segít az, aki segíthetne! Imádkoznod azért kell, hogy te tudj megváltozni! Te tudj úgy lábadra állni, ahogy a te korodban az természetes! Ha valamit szeretetből, tehát jó szándékkal teszel, akkor nem szabad, hogy szempont legyen az ilyen cselekedeted következménye! A forrás a fontos, és nem a következmény. A Forrás Én vagyok mindaddig, amíg szabadságodért harcolsz. Én csak szabadságodban tudok hatékonyan jelen lenni (2. Kor. 3;17)!

    Nagyon szeretlek benneteket. Anyádat, téged egyaránt! Küzdelmedben melletted állok és segítek mindaddig, amíg hűséges akarsz maradni Hozzám! 17 /1611

  

 

Kérdező: BOLDOGTALANUL VAGYOK VALLÁSOS.

Vallásos vagyok és szerencsétlen az életem.

HANG: Az a vallásosság, amelyben nevelődtél, csak addig képes nyugalomban tartani a lelket, amíg valaki önálló gondolkodás nélkül a lemondás útját járja. Én nem ilyen vallásosságot kérek tőletek. Az általad említett vallásosság nem eredményezi azt, hogy valakiben ki tudjon bontakozni az Általam elgondolt emberiesség.

    Te áldozata lettél egy olyan vallásosságnak, amely nem a gondolkodás-átalakításra teszi a hangsúlyt, hanem olyan engedelmeskedtetésre, amely részben éppen az egyéni gondolkodás alól akar fölmenteni, részben pedig bizonyos szertartásokon való részvételben merül ki.

    Legsúlyosabb következménye e vallásoskodásnak a gyermekeddel való megkötözöttséged, amely rejtett uralkodási vágyadat olyan szolgáló szeretetbe bújtatta, hogy még azok is távol akarják tartani magukat tőled, akiknek ehhez igazán semmi okuk nincs.

    Mi hát a teendőd? Van-e egyéb, mint az imádság? Lehetséges-e magadon kívül megjavítani másokat? Lehet-e uralmad alatt más, mint te magad?

    E kérdések várnak lelkedben feleletre. Mivel éppen az előbb helytelenítettem az engedelmeskedtető vallásoskodást, ezért csak irányelveket adok, s neked kell döntened e kérdésekben.

    Az imádságon kívül nem lenne semmi más feladatod, ha azok az imádságok valóban imádságok lennének. Imáitok legtöbbször olyan imaszövegek, amelyek Engem akarnak jobb belátásra juttatni. Vagyis Nekem akarják elmondani, hogy mit tegyek. Ha imádság alatt azt értenéd, hogy lelkedet Hozzám emeled, s megköszönöd Nekem, hogy te cipelheted az én keresztem, Én pedig segíthetlek téged kereszted hordozásában, akkor nem lenne probléma az, amit Máté 11;28-ban olvasol. Valóban át tudnád élni, hogy mennyire meg tudom enyhíteni gondjaidat.

    Ami egészen biztos, az az, hogy magadon kívül nincs lehetőséged arra, hogy benső békédet, földi boldogságodat biztosíthasd! Ennek legmélyebb gyökere az, hogy boldogtalanságodat sem mások idézik elő. Ennek is gyökerét magadban hordod! Az élet soha nem oldható meg kívülről befelé, csak belülről kifelé!

    Önuralom! Nem is olyan egyszerű dolog ez hetven év fölött! Bizonyos bemerevült gondolkodás- és magatartásformák megnehezítik azt a rugalmas nyitottságot, amely a benső béke irányában tudná hangolni lelkedet. De ennél jobbat ajánlani nem tudok.

    Bárhová mész, magadat mindenhová magaddal viszed, s mindig szükséged lesz önuralomra és gondolkodás-átalakítás vállalására. Én mindig veled vagyok! Rám mindenkor számíthatsz! Bennem még nem csalódott senki! De tudnod kell, hogy Velem sem lesz kisebb a kereszted, de nagyobb lesz az erőd, mert ha engeded, hogy benned lakjam, akkor az Én erőm a te erőd is! 19 /1889

 

 

Kérdező: Mi az oka a szülési fájdalmaknak?

HANG: Amit leveledben leírtál ezzel kapcsolatban, az számodra is, és mindazok számára, akiknek elmondod, feltétlenül sokat jelent. Igen, mert a földi élet poklába fájdalommenetesen sem az, aki oda belép, nem képes - ezért is sír fel minden gyermek, amikor megszületik, - sem az, aki ezt lényegében lehetővé tette számára. E lépés mindenki számára olyan karmikus örökség, amelynek kikerülése több bajt okoz később, mint örömet. A fájdalomcsillapítóknak mindig van némi mellékhatása.

    Okos gondolataidat érdemes közkinccsé tenned. Érdemes másokkal megismertetned, mert a lényeget fogtad meg akkor, mikor az elszakadás fájdalmáról írtál.

 Bizony, azért, hogy valaki élni tudjon, mindig szolgálnia kell másoknak. A szolgálat felvállalása pedig, bár boldogít, fájdalommal is jár. Azért szeretne sok ember inkább uralkodni, mint szolgálni, mert nem akarják vállalni a szolgálattal járó szenvedést.

    De az uralkodás természetellenes állapota az embernek, mert szeretetre, tehát Isten által elgondolt módon (és nem emberek által elgondolt módon!), másokat szolgálni jöttetek le a földre. Úgy, mint Én, Jézus! Én is sírtam születésemkor, és anyámnak is vállalnia kellett az anyaság szerepével együtt járó szenvedéseket.

    Gyermekeid, akik téged vállaltak, hogy édesanyjuk légy, még nem tudják, de meg kell tudniuk, hogy te csak addig maradhatsz édesanyjuk, amíg élniük kell belőled. Mihelyt saját lábukra tudtak állni, mihelyt biztosítani tudják maguk számra testi-lelki továbbfejlődésüket, attól kezdve megszűnt számukra is, számodra is az édesanyai szereped, s neked is, nekik is meg kell tanulniuk, hogy a vérségi kötelék, mint megkötözöttség, már akadálya annak, hogy Értem, Jézusért, éljenek! Tehát e köteléket, mint megkötözöttséget, fel kell számolnotok! Bizony, mindenki csak önmagáért felel! 27 /2698

           

 

Kérdező: SZÜLEIM KORLÁTOZNI AKARNAK.

         1. Tiltanak az egyik gyülekezettől!

HANG: 1. A szüleid tilalmukkal semmiképpen sem érik el céljukat, vagyis azt, hogy amit tiltanak, azt te anélkül, hogy megtapasztalhatnád, rossznak tartsd.

   Sajnos, a vallás ördöge a legördögibb ördög, s nagyon fel tudja korbácsolni azokat a negatív érzelmeket, amelyek gyűlölet forrásaivá tudnak válni.

    Kétségtelen, hogy amíg szüleid etetnek, addig feljogosítva érzik magukat arra, hogy ne te mondd meg magadnak, hanem ők mondják meg neked, mi a jó és mi a nem jó. Oly nehezen értitek meg, hogy az erkölcs területén, tehát azon a területen, amelyen eldől boldogságotok-boldogtalanságotok, a külső tilalomfák csak akkor hasznosak, ha benső gyökerük is van. E nélkül többet ártanak, mint használnak!

    Belülről kifelé és nem kívülről befelé! Ezt az erkölcsi törvényt senki, soha meg nem változtathatja! Ez maga Isten jelenlétének megnyilvánulása köztetek, bennetek!

    A kiút nem az engedelmesség, mivel az csak szőnyeg alá söpri, elodázza a megoldást, s mind idegileg, mind erkölcsileg roncsoló erőket mozgósít. A kiút a szabaddá válás attól a vérköteléktől, amely jelenleg a vallás álarca mögött, az uralkodási vágyat akarja élővé tenni szüleidben. 2. Kor. 3;17-ben leírt szavak Tőlem valók! "Ahol a Lélek, ott a szabadság!"

    Meg kell tehát neked is harcolnod a magad szabadságharcát! 28 /2792