Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Uralkodási vágy

 

Kérdező: Sok jelet és kinyilatkoztatást kaptam Istentől, de nem voltam elég fegyelmezett, s úgy adtam ezeket tovább, hogy azok nem építették, nem buzdították és nem vigasztalták azokat, akiknek tovább adtam, hanem éppen ellenkező hatást váltottak ki. Talán ezzel a Szentlélek ellen vétettem? Nagyon bánom bűneimet. Szeret engem még Isten?

HANG: Igenis, kaptál prófétai szerepet. Ezzel, sajnos, együtt jár a prófétai sors is. Akik Engem nem szeretnek, azok téged sem szeretnek, s akik Rám hallgatnak, azok téged is megértenek.

    Kétségtelen, hogy mindazt, amit mondanod kellett, másképpen, fegyelmezettebben és nagyobb türelemmel kellett volna elmondanod. De azon kár bánkódnod, amin változtatni nem tudsz. Én nem bánatra, hanem örömre, boldogságra, békére teremtettelek. Így hordozza a megvalósult IDEA az ALKOTÓJÁT!

     A hibáidból tanulnod kell. Azért kaptál tőlem vágyat a tanulásra, hogy ez a vágy vezessen, erősítsen téged. A prófétai küldetés, az tanítói küldetés is. Azok tehát, akik az Én prófétámnak tudják magukat, azok éppen azért az Enyémek, mert tudják, hogy mindig tanulniuk kell. Akik önmagukkal elteltek, azokkal nem tudok együtt dolgozni. Márpedig Nekem olyanokra van szükségem, akik éppen azáltal lesznek szócsöveim, hogy mindig tanulni akarnak Tőlem.

    A Biblia, és minden magán-kinyilatkoztatás lehetőség arra, hogy egyre jobban megismerjétek gondolataimat, életetekről elkészített terveimet, szeretetem jeleinek észrevételét. A Tőlem kapott JÓZAN ÉSZ sokkal nagyobb fontosságot érdemel, mint amit ma ti ennek tulajdonítotok. Ez amiatt történt így, mert azok, akiket ti tanult embereknek mondotok, nem Tőlem tanultak, hanem olyan forrásokból merítettek, melyek inkább voltak mérgezett kutak, mint üdítő források.

      Miután csupa okos ember olyan vezetői pozícióba került, ahonnan szítani lehet a gyűlöletet, hát az elmúlt évezredek borzalmasnál borzalmasabb háborúi nem a gyűlöletből ábrándították ki az emberek nagy részét, hanem az értelem használatából, s átvette az uralmat felettetek részben az uralkodási vágy azok részéről, akik értelmüket rosszra használják, s részben a félelem azok részéről, akik lemondtak eszük józan használatáról. E két sátáni erő aztán megtette a magáét. Kiszorította tudatotokból az örökkévalósággal való foglalkozást, és olyan zsákutcába kerültetek, melyet ez a magatartás jellemez: amiről nem gondolkodom, az nincs is.

    Amennyiben tehát használtátok eszeteket, ezt rosszra használtátok, s amennyiben szerepet engedtetek a szívnek, ezt félelemmel töltöttétek meg.

    Az Én kívánságom, és elgondolásom mindig is az volt, hogy ne mondjatok le sem az értelem, sem a szív használatáról. Mi tehát a teendő: 1. Alakítsátok át gondolkodásotokat. 2. Legyetek bátrak.

    Aki bátran vállalkozik arra, hogy Tőlem tanuljon, az automatikusan tanít is, mert az Én prófétám hirdeti tanításomat, akár alkalmas, akár alkalmatlan.

     Nagyon szeretlek. Te nem vétkezhetsz a Szentlélek ellen, mert a Szentlélek elleni vétek az nem egy esemény, hanem a hatalmon lévők állapota. A Szentlélek elleni bűnnek másik neve: MEGÁTALKODOTTSÁG. Ezért nincs rá bocsánat. Érted?! Maga a megátalkodott teszi lehetetlenné a megbocsátást, mivel megbocsátani csak annak lehet, aki meg akar térni. A hatalmon lévők általában nem megtérni akarnak, hanem megtéríteni, önmagukhoz téríteni másokat. Akik hatalmon vannak, azok általában nem azt akarják, hogy Enyém légy, hanem azt, hogy az övék légy. Akik ellenállnak, azokat megpróbálják likvidálni, megsemmisíteni, vagy legalább megfélemlíteni.

    Félelmetes ember az a hatalom szemében, aki nem fél tőlük. Ezek az Enyéim, ezek az Én prófétáim. És bár ezeknek földi sorsa prófétai sors, az Én sorsom, mégis, ezek a boldog, bátor emberek, akik előbbre viszik bátorságukkal, áldozattá válásukkal a világot. A jövő nemzedék ezeknek nevét foglalja imába, míg azok, akik ezeket bántották, kínozták, ijesztgették, ezek teljesen elvesznek a feledés homályában. Igen. Ez utóbbiak nevei nincsenek beírva az ÉLET KÖNYVÉBE, ezért kitörlődnek az élők emlékezetéből is. Értsd meg: az Enyéim hordozzák az ÉLETET!  Enyéim pedig azok, akik szellemét jellemzi a tanulás, a gondolkodás-átalakítás és a bátorság, a bátor tanúskodás.

    Törekvésed legyet tehát az, hogy tanúságtevésed által építs, buzdíts és vigasztalj, de ha ez nem sikerül, bár szándékod ez volt, az nem baj. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.

     Maradj hűséges Hozzám, és tiéd az ÉLET KORONÁJA! 5 /401

           

 

Kérdező:   3. Férjem üdvösségében bízhatom-e?

HANG: Férjeddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy senkinek sem lehet biztosítani üdvösségét mások által. Az anyagi világban meg lehet tenni, hogy befizetsz valaki nevére valami értéket egy bankba. Az erkölcsi életben ilyen nem lehetséges. Te nem tehetsz mást, mint felajánlhatod férjed felé azt a szeretet-életet, amely téged őtőle függetlenül is boldogít. Ha nincs ilyen szeretet-életed, akkor nincs is szeretet benned, hanem egy szeretet-öltözékbe bújtatott uralkodási vágy, mellyel meg akarod téveszteni őt is, magadat is. Azt tudnod kell, hogy

Engem nem téveszthet meg senki sem imával, sem böjttel, sem olyan áldozatokkal, amelyek valami egyéni önző érdeket takarnak. Egyedül az önmagát is elfelejteni, elveszíteni képes szeretet  tud Engem meghatni. Semmi más! 6 /506

 

 

Kérdező: 1. Reiki-tanfolyamon tanultakat akarom gyakorlat­ban megvalósítani. Férjem nincs mellettem, de én nem akarok tágítani ettől. Jó úton járok? 

HANG: Kétségtelen, hogy a szeretet meg akar nyilvánulni tettekben. Az is kétségtelen, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni másoknak. Az is kétségtelen, hogy azt a jót kell másoknak akarni, amit mindenki jónak látna a maga számára is.

     De a te életedben van egy komoly probléma. Szeretni azt is jelenti, hogy először azokkal kell megtalálni a megfelelő viselkedési formát, akikkel együtt élsz. És itt van a te nagy problémád.

     Férjedre, élettársadra feltétlenül figyelned kell. Ha olyan érvei vannak, amelyek alapján igazolni látszik, hogy te mint anya, vagy mint feleség, éppen a reiki- vagy akármilyen tanfolyamok miatt vádolható vagy, akkor bizony nem jársz jó úton. Ha azt látja rajtad, hogy éppen a tanfolyam hatására egy nagy, pozitív irányú javulás állott be viselkedésedben, s ennek ellenére akadályoz, akkor nem kell figye­lembe venned szavait, mivel akkor nem segíteni akar téged, akkor nem a szeretet beszél belőle, hanem az uralkodási vágy, az önzés, melyet nem szabad engedned, hogy befolyásoljon téged.

    Első tehát a férjeddel való kapcsolat finomítása. Ha ez nem sikerül, az nem baj. De ne miattad ne sikerüljön! Tehát, ha te azt akarod, amit Én, és ő nem akarja ezt tudomásul venni, annak ellenére, hogy nincsenek komoly érvei ellene, akkor ne hallgass rá. 9 /700

 

 

Kérdező: 2. Három új gondolatot szeretnék kapni a HANG-médimtól.

Médium: Kérésedre, hogy három új gondolatot írjak, nem tudom, hogy mire gondolsz, mivel az eddigi könyveimben található gondolatok nem ismertek annyira számomra, hogy emlékezni tudnék rájuk, s így lehet, hogy amit én most ÚJNAK gondolok, nagyon is nem új annak, aki már olvasta mind a tíz kötetet.

   Jelenleg az a gondolat foglalkoztat leginkább, amit hatalmi, uralkodási túltengésnek nevezhetnék. Úgy gondolom, hogy talán minden szeretetlenségnek forrása az, hogy nem tartjuk tiszteletben egymás szabadságának határait, s ami nagyban az országok határainál játszódik le, az szinte mindennapos konfliktusok előidézője emberi kapcsolatainkban, sőt Istennel való kapcsolatunkban is.

     Azért, hogy "három új gondolat" kívánságodnak eleget tegyek, így fogalmazom meg az előző bekezdést: Baj van az önuralmunkkal, baj van az embereken uralkodni akarásunkkal, és baj van az Istenen uralkodni akarásunkkal. Pozitíve: Nem szolgáljuk, szeretjük helyesen magunkat, nem szolgáljuk, szeretjük helyesen embertársainkat, és nem szolgáljuk, szeretjük helyesen Istenünket.

     Isten áldását kérem további életedre. 11 /978

 

 

Kérdező: 1. Tanácsot kérek egy tanítással kapcsolatban.

                2. Hogyan válhatok alkalmassá a megfelelő szolgálatra?

HANG: A három kérdésedre egyetlen gondolatsorral fogok válaszolni.

Minden tanítás, amely megjelenik a földön, hordoz valamit abból, ami a lényeg, vagyis abból, hogy miképpen lehettek boldogok.

    A teremtő Isten két lehetőséget kínál fel nektek arra, hogy Őreá és magatokra találjatok.

    Az egyik lehetőség maga az emberi természet. Nem csupán kőtábláról, de az emberi szívekből is kiolvasható az, hogy csak az lehet jó más számára, amit magadnak is jónak tartasz, és kerülnöd kell, ha boldog akarsz lenni, azt, hogy olyat tégy másnak, amit nagyon nem szeretnél, ha mások veled tennének.

    Mivel azonban ez az egyszerű és könnyen átlátható út azáltal, hogy az értelemmel bíró ember az eszét nem arra használja, amire való, tehát nem Isten megismerésére, megszeretésére, szolgálatára, hanem saját mulandó kényelmének, mások megfélemlítésének, másokon való uralkodás lehetőségének biztosítására használja, ezért egy még ennél is kézzelfoghatóbb utat mutat a Teremtő az Ő teremtményeinek. Ez pedig Ő MAGA, aki úgy szolgáltatta ki magát nektek, mint egy kisgyermek, úgy tanított benneteket, mint ÉGI MESTER, és úgy öltétek meg, mint gonosztevő, lázadó rabszolgát.

     E másik út tehát ÉN VAGYOK! ÉN valóban a boldogság elérésének egyetlen ÚTJA, az egyetlen ERKÖLCSI IGAZSÁG, a valódi, soha el nem múló ÉLET vagyok. Vagyis a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, és a mindenkori segítő készség Istene vagyok, aki azért öltött emberi testet , hogy elmondja és megmutassa nektek: ÁLTALAM, VELEM és BENNEM képes az ember emberré lenni, és emberien, vagyis boldogan, szívbékével élni, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között él! 12 /1079

 

 

Kérdező: 1. Lehet túlzásba vinni az Irántad való szeretetet?

HANG: 1. Csak elrontott szeretet van. Túlzásba vitt szeretet nincs! Isten a szeretet! Végtelenre van nyitva az a fejlődési út bennetek, amely teret ad Istennek arra, hogy ki tudjatok Benne bontakozni.

    Sajnos, elrontott szeretet van! Nagyon is van! Ez minden bűn, minden fegyelmezetlenség, kishitűség, önzés, kapkodás, felületesség, túlérzékenység, ami nem más, mint a hiúságnak, az uralkodási vágynak egy beteges megnyilvánulása.

    Te nem szeretetedet viszed túlzásba, hanem nem szoktattad magadat hozzá ahhoz, hogy uralkodj érzelmeiden, s te a pozitív érzelmi töltéssel megélt döntéseidet, cselekedeteidet nevezed szeretésnek. Óriási tévedésben vagy! Az igazi szeretet az értelem és akarat műve akkor, ha valaki képes megfeledkezni önmagáról, uralkodni érzelmein, és képes áldozattá válni mások jogos érdekeiért! Ha valaki nem nevelte rá magát erre, akkor idővel hamis ideológiákkal igyekszik leplezni mulasztásait ahelyett, hogy őszintén bevallaná, mennyire fontos volna számára a megtérés!

    Ha csak egy gombot is rossz helyre gombolt valaki, az összes eddigi gombolást újra kell kezdenie! Elképzelhető, hogy ha ezt megtetted volna, akkor fiad már régen nem lenne nálad! 14 /1335

 

 

Kérdező: 3. Egy másik pedig Máriáról szólt megvetéssel.

HANG: 3. Mária nem azáltal lett nagy, hogy engedelmes volt, hanem azáltal, hogy alázatos volt. Az engedelmesség: butaság! Az engedelmesség a kaszárnyák világa! Engedelmeskedni annyit jelent, hogy nem gondolkodni! Felelősséget nem vállalni. Embertelenné válni azért, hogy más ember istentelenné váljék, vagyis, hogy uralkodni tudjon. Anyám nem ilyen volt!

    Én soha nem kívántam enyéimtől engedelmességet! Az kívántam, hogy hallgassatok Rám! Ez egészen más, mint az engedel­meskedtetés. Aki hallgat rám, az csak azáltal tudja ezt tenni, hogy használja az eszét. Aki engedelmeskedik, az csak azáltal tudja ezt tenni, hogy nem használja az eszét! Anyám nagyon is használta az eszét. Ha elolvasod az evangéliumokat, akkor Anyámmal kapcsolatban ezt olvasod: " Mária szívébe véste e szavakat és el-elgondolkodott rajta!"

   Engedelmeskedés csak az uralkodás világában van! A szeretet, a szolgálat világában a másokra, másikra hallgatás van!

    Alázatos az, aki vállal minden gyalázatot a felismert jó, igaz érdekében, s ugyanakkor nyitott mindig a jobb felé. De jobb csak az lehet számára, ami egyben értelmes is. Anyám ilyen!

   Drága Gyermekem! Leveledben még említetted a szombat megszentelését és a bemerítkezést.

    Az nem lényeg, hogy egy napnak mi a neve. A lényeg az, hogy a hét napból egyiket a nyugalom napjának éljétek meg, mint Isten kívánságát, mely a ti érdeketeket szolgálja. A ti szabbatotok a vasárnap!

    A bemerítkezéssel kapcsolatban pedig képtelenség azt gondolni, hogy a víz mennyisége döntő lehetne, mikor arról van szó, hogy ki szeret Engem és ki nem szeret Engem. Aki március 15-én nemzeti színű ruhába öltözik, nem lesz nagyobb magyar annál, aki egy szerény kokárdát tűz csupán a gomblyukába! A szombat és a bemerítkezés hangsúlyozása olyan hitvallásra vezethető vissza, amely sokkal jobban lehet gyűlölet forrása, mint a szeretet növekedésének eszköze. Bizonyos szinten a nagyvonalúság hiánya olyan konokságot eredményez, amely képes szétmarni, tüskékkel borítani a szeretet rózsaláncát. Jól teszed, ha tartózkodsz az ilyen emberektől! 15 /1438

           

 

Kérdező: Mint nagyszülő, érdekel unokám jövője.

HANG: Hidd el, Engem is érdekel unokád jövője, illetve a jelene, mivel mindig csak jelen van! A te életedben is a jelen a legfontosabb! Neked most az a fontos, hogy imádkozz és adj hálát a hitedért! Unokád jövőjét majd látni fogod, amikor eljön annak az ideje. Segíteni csak akkor tudsz rajta, ha magadat építed szeretetben, és magad készülsz fel arra, hogy Velem egyre mélyebb, őszintébb kapcsolatod legyen.

    Téged is Isten önmagára teremtett, és nem unokádra! Ezért az imán és a példaadó életen kívül semmi feladatod nincs unokáddal kapcsolatban.

    Szívemen viselem sorsotokat! Tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, és akkor nyugalmat találtok lelketeknek. Szelíd vagyok, tehát tudok türelmes lenni. Alázatos vagyok, tehát elhárítok magamtól minden uralkodási kísértést, s inkább a szolgálat lelkületét mutatom be nektek. Ezt kell megtanulnod neked is, ha az Én békémet be akarod fogadni szívedbe. 16/1511

           

 

Kérdező: 2. Elbizakodott lettem a kapott kegyelmek miatt?

HANG: 2. Vannak uralkodásra vágyó lelkek, akik valóban képesek a Tőlem kapott értékeket önmaguknak tulajdonítani, de te nem tartozol ezek közé! Az öntudatosság és az elbizakodottság két nagyon különböző dolog! Téged nem veszélyeztet az elbizakodottság. Sokkal inkább veszélyeztet az, hogy csökken benned az öntudatos kiállás Mellettem, vagyis a kishitűség! 18 /1773

           

 

Kérdező: 2. A szellemek megkülönböztetésének adományával rendelkezem-e?

HANG: 2. A szellemek megkülönböztetésének fokozatai vannak. Feltétlenül birtokában vagy e megkülönböztetésnek, amikor arról van szó, hogy erkölcsileg értékelhető döntést hozz! Ha valaki bizonytalan abban, hogy jó vagy nem jó az, amit döntene, akkor nem szabad döntenie. Ki kell várnia, meg kell keresnie azokat a szempontokat, amelyek segítségével bizonyosságra tud jutni! A szellemek megkülönbözetésének ezt a fokozatát tanulással finomítani lehet!

     A szellemek megkülönböztetésének másik foka, amikor valaki ráérez arra, hogy egy "fának" milyen "gyümölcse" lesz. Vagyis, belül egyértelművé válik az, hogy egy szellem szinkronban van Velem, vagy sem! Ez HIVATALBÓL senkinek sem jár! Nincs olyan trón, nincs olyan bársonyszék, nincs olyan korona, ami automatikusan közvetíteni tudná a szellemek megkülönböztetésének ezt a karizmáját! A Lélek ott fú, ahol akar (János 3;8). A Szentlélek annak adja ezt az adományt, akit olyan szerepre jelöl ki, amely e karizma nélkül nem valósítható meg. Az ilyen adomány tehát mindig a szolgálat vonalán jelentkezik. Ez tehát nem hivatal, hanem hivatás kérdése!

     Benned is csak akkor működik ez az isteni adomány, amikor a szerető szolgálat, a szolgáló szeretet lelke irányít! Mindenfajta uralkodási törekvés képes szétverni Isten Lelkének ezt az adományát! 18/1761

 

 

Kérdező: EGY A SZÜKSÉGES!

            Egy kapcsolat végkifejletéről szeretnék tudni.

HANG: Mindig akkor jársz legjobban, ha Rám bízod azt, hogy Én mit tegyek! Amikor médiumomat a HANG-gal kapcsolatban kéred valamire, akkor úgy gondolod, hogy jobb, ha te döntöd el, mi legyen azzal a válasszal, amelyet kérdésedre kapni fogsz. Ismétlem. Ezt bízd Rám! Így jár mindenki legjobban!

    E szó "végkifejlet", nem szerencsés kifejezés. Vannak döntéseitek, ezeknek a döntéseknek vannak következményei, és ezek a következmények természetszerűen felelőssé teszik azokat, akik a döntésüket meghozták. Nincs ebben semmi misztikum, semmi rendkívüli. E törvény alól Én sem voltam kivétel földi életemben!

    Mindenkinek mondtam azt, amit valamikor Mártának mondtam: "Egy a szükséges!"(Lukács 10; 41) Ami ezt az EGYET segíti, az áldásomat hordozza. Ami nem segíti, hanem inkább az önzést, a birtoklást, az uralkodást segíti elő, az nem hordozza áldásomat.

   Vannak olyan, emberek által előírt szabályok, amelyek gyakran inkább akadályozzák a szeretet kibontakozását, semmint elősegítenék azt. Az ilyen szabályok a közvélemény formálásában fontos szerepet játszhatnak. Nagy szeretet és nagy bátorság kell, hogy az ilyen közvéleményt formáló előírásokat a lelki növekedés érdekében valaki áttörje. De a fontos mindig az kell legyen, hogy a halálod óráján hálás légy döntésedért, melyet akármilyen közvélemény ellenére is vállalni mertél. Amíg nem vagy biztos abban, hogy döntésed a halálod óráján békével tölt el, addig ne bízz semmiféle "végkifejletben"! Nincs "végkifejlet"! Csak jelen van!

    Isten örök tervében úgy álmodott meg minden szellemi lényt, hogy képes Isten erejével kinyílni, ha kell, és bezárulni, ha kell. Ha nem így lenne, akkor nem lehetne soha HŰSÉG a világon! 18 /1800

           

 

Kérdező: MIT JELENT, HOGY JÉZUS AZ ÚT?

            Hogyan tudom Jézust ÚT-ként vállalni?

HANG: Engem nem is lehet másképpen vállalni, csak ÚT-ként! Sajnos, sokan vannak, akik bár Rám hivatkoznak, mégsem Engem vállalnak!

    Önfegyelem nélkül, a mulandóság háttérbe helyezése nélkül, szívbéke nélkül, örömteli életelveszítés nélkül Engem vállalni nem lehet!

    Nem vagyok jelen sem kaszárnyákban, sem különböző hatalmi bársonyszékekben! Nem vagyok jelen az önuralmon kívül semmiféle uralkodásban! Nem vagyok jelen a bűnben, az önféltésben, az igazságszolgáltatás rendjében!

    Ha Engem akarsz választani, akkor mondj le az előbb felsoroltakról.

    Jelen vagyok a kicsikben, a kiszolgáltatottakban, az éhezőkben, az ártatlanul nyomorban szenvedőkben. Jelen vagyok minden szeretetre, jóságra rászorulóban. Jelen vagyok az üldözöttekben, a kifosztottakban és minden irgalomért esdeklőben. Jelen vagyok az önzetlenül másért élőkben. Jelen vagyok az irgalom rendjében!

    Ha Engem akarsz választani, akkor élj az előbb felsoroltakért.

    Drága Barátom! A Mennyországnak ára van! 19 /1844

           

 

Kérdező: 2. A transzcendens hierarchiáról kérek véleményt.

HANG: 2. Az általad említett információk a transzcendens hierarchiáról csak részben felelnek meg a valóságnak. Közületek bárki, még a legtökéletesebb elme is, ennek a világnak tartalmát csak szimbólumokban, csak tükör által homályban tudja érzékelni! Csak halvány sejtéseitek lehetnek arról, hogy milyen a szellemvilág.

     Amit bizonyosan tudhattok, az az, hogy a szellemvilágban is van olyan, amit a szolgálat szelleme hat át, és van olyan, amit az uralkodás szelleme hat át. A szolgálat szelleme hatja át a mennyek országát. Az egyik példabeszédemben ezt nagyon élesen állítottam elétek (Lukács 12;37). Az uralkodás szelleme hatja át az Istennek ellentmondó világot. 20 /1979

 

 

Kérdező: 1. A nők lesznek a világ pusztulásának okai?

HANG: 1. Fatális félreértésben vagy! Pontosan a nők azok, akik az emberi élet fenntartását biztosítják! Pontosan ott van a baj, amikor egy nő lemond nőiességéről! Pontosan a férfiak azok, akik, mint eddig is mindig, most is pusztulásba viszik a világot! Ha a nőkön múlna, soha nem lenne háború, soha nem találtak volna ki atombombát, és főleg soha nem dobták volna le városokra ezt a pusztító eszközt.

     Nincs anya, aki férjét, vagy gyermekét büszkén küldené embert gyilkolni, más anyák férjeit, gyermekeit elpusztítani! Egy értelmes nő sokkal normálisabb annál, semmint bíztatná párját olyan földi országért meghalni, ami csak idő kérdése, és úgyis elpusztul! Ilyen gőg, ilyen uralkodási vágy csak a beszűkült agyú férfiakban szokott megfogalmazódni!

    Eszmeileg a nő a magasabb szint! Ne feledd! Még Nekem is szükségem volt nőre, hogy megszülessek. Férfira nem! És amikor valahol üldözik az enyéimet, akkor nem a férfiak állnak helyt elsősorban, hanem a nők!

     Nézd végig templomaitokat! Aránytalanul több nő kapaszkodik Istenbe, mint férfi! És nem azért, mert gyengébbek, hanem mert több közöttük a bölcs, mint a férfiak között! A férfiak az erővilág megtestesítői akarnak lenni legtöbbször. Ez a világ pedig annyira távol van Tőlem, hogy semmi közöm hozzá!

     Amíg a férfiak közül csekély azok száma, akik eszükkel és szívükkel egyaránt kapcsolatba akarnának lépni Velem, addig a nők el sem tudják képzelni szív nélkül, szívbéke nélkül hitük megélését!  23 /2275

 

 

Kérdező: SZERETNÉK JÓL FEJLŐDNI.

            Miben kell legjobban fejlődnöm?

HANG: Ami él, az nem darabonként fejlődik, hanem mindig a teljes egész. Nem lehet azt megmondani, hogy egy virágnak melyik szirma növekedjék, illatozzék jobban. Nem lehet azt megmondani, hogy egy fának melyik ága erősödjék jobban. Nem lehet azt megmondani, hogy egy madárnak melyik szárnya, egy mókusnak melyik szőrszála nőjön szaporábban.

     Azt meg lehet mondani, hogy egy virágnak melyik fonnyadt részét, egy fának melyik száraz ágát, egy madárnak melyik tollát, egy mókusnak melyik szőrszálát kell eltávolítani. Azt, amelyik rontja, bontja a teljes képet.

     A te életedben is az ÉLET, a TELJESSÉG a szeretet. Naponta kell nyesegetned azokat a tulajdonságaidat, amelyek akadályozzák szereteted harmonikus kibontakozását. Ez naponta, sőt óránként lehet változó. Van, amikor a türelmetlenség, van, amikor a felszínesség, van, amikor a test különböző helytelen vágyai, van, amikor a szemek kapzsisága, van, amikor az uralkodási vágy, és sorolhatnám kimeríthetetlenül, hogy hol fonnyadhat a virág, hol száradhat el egy faág, hol és melyik tollát kell elhullajtania egy madárnak, szőrét a mókusnak, stb. Sorolhatnám ezt a végtelenségig.

    Élj! Ez a döntő! Döntő az, hogy engedd magadban az Én életemet élni! Foglalkozz Velem rendszeresen, tanulj Engem és imádkozz saját szavaiddal, amint Hozzám intézett kedves leveledben is tetted. E leveled és minden imád arany betűktől ragyogva fognak várni téged akkor, amikor majd színről színre, szemtől szembe fogunk találkozni! Röviden: SZERESS, ÉS TÉGY AMIT AKARSZ! 24 /2425

           

 

Kérdező: HOL VAN SZABADSÁGOM HATÁRA?

            1. Akin segítek, mikor engedhetem el?

HANG: 1. Mindenkinek ott ér véget a szabadsága, ahol a másiké kezdődik. Egyáltalán nem nehéz felismerni ezt a határt, mivel a szeretet szeme e téren szinte csalhatatlan. Amit nem akarsz magadnak, az ne akard másnak. Amit szeretnél magadnak, azt akard másnak. Tehát soha és semmiképpen sem szabad erőszakoskodnod! Akkor sem, ha te a másik számára ezt látnád jónak. Ne akarj senkinek olyan, amit magadra építettél. Rám, Jézusra való tekintettel feltétlenül meg fogod találni a megfelelő mércét. Csak semmiféle uralkodás, semmiféle erőszakoskodás, semmiféle "akaratátvitel"! A szolgáló szeretet akkor igazik, ha az Én, Jézus, szemével nézi a világot. 26 /2613

 

 

Kérdező: 2. Miért vannak a nagy társadalmi különbségek?

HANG: 2. A hiúság ördöge tudja, hogy az, aki nem szolgálni, tehát szeretni akar, az uralomra törekszik. Aki pedig uralomra törekszik, az két dolgot feltétlenül gyakorol életében. Az egyik az, hogy fölfelé hízeleg. Így reméli, hogy följebb kerül. A másik az, hogy lefelé részben hízeleg, hogy alattvalókat biztosítson magának, részben tapos, hogy félelmet keltsen alattvalóiban. Addig tehát, amíg uralkodásra vágyó ember lesz a földön, mindig lesznek társadalmi különbözőségek, mindig lesznek különböző rangokat adó és kapni vágyó szellemi lények a teremtett világban. 28 /2800

           

 

Kérdező: 3. Mi voltam, ki voltam én előző életeimben?

HANG: 3. Előző életedről, ha információt akarsz kapni, bár egyáltalán nem tartozik a lényeghez, bőségesen kaphatsz, ha felméred, ha rálátsz arra, hogy milyen irányban kell adóságaidat törlesztened.

    Aki a test vágyaival kapcsolatban észlel magában elmarasztaló dolgokat, az biztos lehet abban, hogy előző életében e téren súlyos hibákat vétett, és ezeket kell most, mint adósságot törlesztenie.

   Ha a hiúság terén érez magában helytelen törekvéseket, akkor e téren kell törlesztenie valamit.

   Ha a gőg, az uralkodás területén vannak problémái, akkor a gyakorlati szolgáló szeretet területén találja meg életére a megoldást!

    Könyvnyi eseményt mondhatnék el rólad, előző életeddel kapcsolatban. De ezekre magad is ráláthatsz az előbb felsorolt szempontok alapján!

     Ezekből levonható tanúságokat neked kell felismerned a jelen életállapotodban, s az így szerzett felismeréseidet neked kell - természetesen az Én, a te Jézusod segítségével -, adósságtörlesztésre felhasználnod. 32 /3347

 

 

Kérdező: 2. Szeretném, ha anyu leszokna a dohányzásról.

HANG:  2. Én is szeretném, ha mindenki le tudna szokni káros szenvedélyeiről, mert ezek a szenvedélyek nem hoznak senkit közelebb Hozzám. Ennek ellenére van olyan, hogy a dohányzás, és egyéb megkötözöttség arra figyelmezteti a rabját, hogy legyen alázatos. Igen, mert a gőg, a kevélység, az uralkodási vágy, ezek rosszabbak, mint a dohányzás.

    Elég sokat szenvednek a dohányosok attól, hogy rabjai a nikotinnak. Ezért nem haragudni kell rájuk, hanem inkább sajnálni kell őket, és imádkozni kell értük. Hidd el, nagyon kevesen imádkoznak a dohányosokért! Okosan teszed, ha te imádkozol értük! 32 /3358

   

 

 (Bucholcz Ferenc médiumon keresztül válaszol Jézus.)

Kérdező: Isten A VILÁG URA?

Jézusom, ki csinálja a természeti katasztrófákat ? Isten, vagy valaki más?

HANG: Nem az Isten csinálja a szélvészeket, földrengéseket, tűzvészeket és árvizeket. Mielőtt állításomat érvekkel is alátámasztanám, szeretném alaposan kitisztázni előtted, hogy mit tartok Én, Jézus katasztrófának.

I. Én, Jézus, azért jöttem a földre, hogy megmentsem azt, aki elveszettnek tudja magát. Az élet szava vagyok e világ számára. Azt minden gondolkodó ember észre vette már a földön, hogy nincs a mennyországban. De a segítségemmel minden gondolkodó ember észreveheti magában a mennyországot már a földön.

     Az embereknek nem azoktól a körülményektől kellene félniük, amelyek biológiai életüket veszélyeztetik, hanem elrontott önmaguktól. Attól, hogy nem arra használják fel földi életüket, amire kapták.

     Aki külső körülmények változásától teszi függővé a boldogságát, az lelkében kárt fog vallani, mert olyasminek a birtoklására törekszik, amit

-  mások elvehetnek tőle,

-  elveszíthet,

-  a földön más számára itt kell hagynia /öröklés jogán/, vagy

-  moly megrágja és rozsda megemészti, mert múlandó, mint az anyagból készült ég és föld.

     De aki megtanul úgy gondolkodni, mint Én, Jézus is tettem, azt semmilyen külső körülményváltozás nem fog elkeseríteni, mert rálát arra, hogy olyan jót birtokol önmagában, amit

-  mások nem vehetnek el tőle,

-  véletlenül nem hagyhatja el, mert

-  mindig nála és vele levő,

-  el nem avuló érték. Az elvesztés félelme nélkül csak egy birtokolható a földön: az Isten gondolkodásmódja, a szeretet. Ez a mennyország állapota a jót akaró emberben. Békét ad, derűt, erőt, a halál fölötti győzelem tudatát.

     A legnagyobb katasztrófa, ami egy embert a földön érhet az, ha lelke kárba veszik! (Máté 16;26)  Nem a kívülről jövő katasztrófáktól kell tehát félnetek, hanem a belülről fakadó, helytelen gondolkodásból eredő hitetlenségtől. Mert '...aki hisz...megmenekül, De azt, aki nem hisz, el fogják kárhoztatni,...! ' (Márk 16;16)

     Azok számára, akik önmagukat a testükkel azonosítják létezik

a.) egyéni katasztrófa,

b.) a kisebb-nagyobb ember csoportokat érintő katasztrófa,

c.) a föld lakóinak egészét fenyegető világkatasztrófa.

     Minél több embert érintő katasztrófáról hall valaki, annál jobban rákényszerül arra, hogy szembesüljön azzal a tudattal, hogy egyszer neki is itt kell hagynia a földi életet. Ezért igazán csak az nevezhető bátornak, aki szembe mer nézni önmagával és nem csak felteszi magának az élet nagy kérdéseit, hanem értelmet megnyugtató választ is igyekszik keresni arra, hogy

-  miért született e világra,

-  mi lesz vele a 'halál' után és

-  a születés-halál adta keretek között hogyan érdemes élnie ?

     Az Isten szemében csak egyéni katasztrófa létezik. Mindegy, hogy a körülményváltozások látszatra egy, több, vagy sok ember halálát okozzák. A hajatok szálait is számon tartó Isten minden ember életét egyénileg kíséri figyelemmel. Hiszen egy veréb sem eshet le Atyám tudta nélkül a földre, és az ember a verébnél sokkal drágább az Isten számára. Ezért olyan helyzetet, ami nem ad lehetőséget a szellem fejlődésére, Isten nem enged meg számotokra. Mert nem a múlandó test a lényeg, hanem a testet megelevenítő szellem.                                        

     Az ember boldogsága szempontjából csak az számít, hogy a test anyagburkából kibújva Istent szerető szellem lássa meg a mennyország világosságát. Bizony, bizony, másképpen gondolkodik az Isten és másképpen az istent, - tehát önmagát sem ismerő - ember.

            1. Miután a halálommal végződő, sokak által egyéninek hitt katasztrófámat átéltem, ezt mondtam: ' Hát nem ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak és azután bemennie dicsőségébe? ' (Lukács 24;26) Halálom tehát, mert Atyám akaratának megtételére törekedtem nekem a javamra vált. Csak a tudatlan ember sajnálkozik egy Istent szerető ember halála miatt.

     Mikor halálom előtt elbúcsúztam tanítványaimtól többek között, ezeket mondtam nekik:    ' Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy Atyámhoz megyek, mert az atya nagyobb nálamnál. '(János 14;28) Ezzel azt fejeztem ki, hogy olyan helyre megyek, ahol Atyám minden képzeletet felülmúló módon fog majd szolgálni Engem, aki megvallottam Őt az emberek előtt.  Atyám pedig csak azért nevezhető nálam nagyobbnak, mert Ő az, aki legteljesebb módon szolgál mindenkit. Persze, ezt csak az tudja megtapasztalni, aki vállalja, hogy a szeretet körén belül él.

     2. Mikor Siloámnál egy összedőlt torony több megtéretlen embert ölt meg, akkor sem a testük elmúlásának tényét hangsúlyoztam, hanem a lelkük kárát. (Lukács 13; 4-5)

     3. Az egész földetekre kiható gyors változást pedig szintén csak a hitetlenek fogják katasztrófaként megélni. (Máté 24;30) Azok viszont, akik hisznek bennem és kitartanak a szeretet mellett, azok tudni fogják, hogy a külső nehézségek múló percei a megváltást hozzák közel számukra. (Lukács 21;28) 

     Nem veszteség a halál a megtérés után, de katasztrófa a szellem számára, ha elmulasztotta ezt földi élete során, és nem hajlandó erre a színről-színre látás világában sem. Az emberek úgy gondolják, hogy az életet a testi funkciók működése, a halált pedig ezek hiánya jelöli. Én, Jézus, Atyámmal együtt tudjuk, hogy aki Bennem hisz, az már átment a halálból az életbe. Mert az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Akik azáltal élnek, hogy hisznek Benne. (Márk 12; 27) Ezért ne a test elmúlásától féljetek, hanem a gondolkodás-átalakítás elmulasztásától.

     Én, Jézus, mindig annak a szellemnek az állapotára teszem a hangsúlyt, amely a testet megeleveníti (János 6;63) A tudatlan emberek pedig a szellemük által megelevenített testre.

      Az anyagi test és az azt megelevenítő szellem között van egy óriási különbség. Az anyagi test múlékony dolog. A szellem nem. Az anyagi testet külső erő el tudja pusztítani, a szellemet nem. Azt csak mindenki önmaga ronthatja el, teheti szentségtelenné. (Márk 7; 15-23)

     II. A biológiai életeteket fenyegető körülményváltozásokat - katasztrófákat - olyan szellemi lények idézik elő, akik az emberek gonosz indulatainak energiáit használják fel arra, hogy ártó szándékukat megvalósítsák. Az embereknek tudomásul kellene venniük, hogy a belőlük kisugárzó gyűlölet nem csak az ő lelküket mérgezi és teszi szívbéke megélésére alkalmatlanná, hanem gyűlöletük energiája táplálékul szolgál az őket körül vevő és átjáró rossz akaratú szellemi lények számára is. Éppen ezért, ahol ezek a lények emberek közötti gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak, rögtön ott teremnek és igyekeznek azt még jobban felszítani.

     A szeretet, a jó akarat kisugárzása viszont legyengíti, menekülésre készteti az ártó szándékú szellemi lényeket. Ezt tudják ők is, ezért azon munkálkodnak, hogy jó akaratú törekvéseitekben elbizonytalanítsanak benneteket.

A rossz irány felerősítése, a jó irány elködösítése: ez az, amit el akarnak érni a testben élő emberekkel kapcsolatban.

    A Sátán az Isten majma. Első akar lenni, de nem mások szolgálata által, hanem a másokon való uralkodás, elnyomás által. Még a legszentebb célokat is képes megszentségtele­níteni.  Megmondtam nektek: a Sátán embergyilkos kezdettől fogva és éppen ezért Bennem semmije sincs. (János 14;30)

    Azt, hogy a természeti katasztrófáknak nevezett erőhatásoknak szellemi háttere van, és azt, hogy ezeket az erőhatásokat nem az Isten okozza, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy úgy csendesítettem le a háborgó tavat és a szélvihart, mint aki értelemmel rendelkező szellemi lényhez szólt (Márk 4;39). Úgy, ahogy tettem ezt az embereket megszállva tartó rossz szándékú szellemi lények esetében is.

     Ti is sokat tehettek azért, hogy a gonosznak ne legyen ereje bennetek és körülöttetek. Ahogy az emberi gyűlölet energiája erősíti a rossz szándékú szellemi lényeket, úgy az ima, a jó gondolat, gyengíti őket.

     Mikor elfogatásom előtt a Gecsemáné kertben arra kértem három tanítványomat, hogy imádkozzanak Velem, akkor az imának éppen ezt, a gonosz szellemi erőket gyengítő hatását akartam használni. Sajnos a tanítványaim akkor nem imádkoztak Velem. Ezért is mondhattam nekik: ' Szunnyadjatok most már és nyugodjatok ! Nincs a gonosz előtt akadály. ' (Márk 14;41) De azért az a tény, hogy Én, Jézus, imádkoztam elfogatásom előtt, nem maradt teljesen hatás nélkül (János 18;6) ! Ugyanis elfogóim, akiket Júdás hozzám vezetett, először hátrahőköltek és a földre estek, mikor megtaláltak Engem.

     Tudnod kell, hogy második eljövetelemet megelőzően nagy nehézségeket fognak átélni a föld lakói. De sem ezekhez a nehézségekhez, sem ennek az időnek jeleket és csodákat tevő hamis krisztusaihoz (Márk 13;22) az Istennek nincs köze. Mint ahogy nem volt a te Jézusod földi meggyilkolásához sem. Csak ahhoz lesz az Istennek köze, hogy ez az utolsó, embert leleplező időszak megrövidüljön (Márk 13;20).

     Lásd be ! Az Isten nem meghasonlott szellemi lény, aki az egyik kezével rombol, a másikkal pedig épít. Mert amelyik királyság meghasonlik önmagával, az elpusztul (Lukács 11;17) !

     Már Illés próféta is megtapasztalta, hogy az Isten nincs benne romboló szándékkal sem a szélviharban, sem a földrengésben, sem a tűzvészben (I. Királyok 19; 11-12). De benne van építő, buzdító és vigasztaló módon abban a halk és szelíd hangban, amely ma is szól minden emberhez a lelkiismeret hangján keresztül.

     Felvetődhet benned jogosan az a kérdés is, hogy az özönvízet, - melyet csak Noé és a bárkájában levők éltek túl - az Isten csinálta-e? Elöljáróban tudnod kell, hogy a Biblia ószövetségi részében leírt, Istennek tulajdonított szavak csak részben tükrözik az Isten gondolkodásmódját. Ugyanis azok, akik hallották és emberi szájhagyomány útján tovább adták, leírták e sugallatokat, nagymértékben belevitték ezekbe az írásokba a saját gondolataikat is. Isten megengedte ezt számukra, mert Ő nem csak a földet nem alakítja erőszakos eszközökkel, de az emberek gondolkodását sem.

     Elég, ha az özönvízet megelőző időről tudod, hogy akkor, az emberek között többen olyan képességekkel és erőkkel rendelkeztek, melyeknek létében az emberek többsége ma már nem hisz. De mivel Isten nem személyválogató, ezért ezek az erők elvben ma is mindenkinek a rendelkezésére állnak. (Márk 11;23)

     Tudnod kell, hogy a föld akkori lakói erejüket, lehetőségeiket nagyon rosszul használták fel. (I. Mózes 6;5)  Sőt, ha ezekhez hozzá veszed azt tényt, hogy a föld lakói tudatosan kerestek   kapcsolatot az ártó szándékú szellemi lényekkel is, akkor beláthatod, hogy a Szeretet Istenének nincs olyan értelemben köze a pusztító özönvízhez, mint azt eddig gondoltad.

     Az Isten csak általam, Jézus által tudta legyőzni e világot úgy, hogy vállaltam a nem ártás, a megbocsátás és a segítés Útját. S az által győzhetsz a mulandó világ fölött te is, ha erőmet elfogadva vállalod, hogy követsz Engem az Úton!  32 /3376

 

 

Kérdező: Kényszerevésben szenvedek. Férjem pedig pánik-betegségben.

HANG: Vagy Általam, Velem és Bennem oldjátok meg életeteket, vagy nem lesz soha megoldott életetek! Vagy ABSZOLÚT ELSŐ helyre kerülhetek életetekben, vagy nem lehetek ott hatékony módon!

 Nincs szellemi teremtmény a világon, aki megtalálhatná számotokra vagy megvalósíthatná Rajtam kívül benső békéteket. Rajtam kívül csak bódulat vár arra, aki meg akarja találni szívében a hazataláltság örömét. Engem, Jézust az evangéliumaimban föl lehet ismerni, mint UTAT a boldogsághoz. Nincs a világon olyan szellem vagy intézmény, amely Engem ebben helyettesíthetne!

    A kényszerevés lelki gyökere egy olyan helytelen birtoklási vágy, amely az önzésnek, uralkodásnak a másik neve. A pánik-betegség pedig arról a hiányról árulkodik, amelynek megszüntetését szinte 'parancsban' adtam meg akkor, amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy ÚJ parancsot adok nektek: 'Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13: 34)'.

    Mindkét betegség tehát lelki eredetű, és éppen ezért gyógyítani csak azzal az alázattal lehet, amely alázat elismeri és elfogadja azt, hogy Én, Jézus vagyok az egyedüli megoldás. 40 /4294

 

 

Kérdező: 1. Mi szükség van a földi hierarchiára?

HANG: 1. A Szentlélek a REND LELKE. Sokkal inkább a renddé, mint a rendkívüliségé! Isten, aki nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó, Lelke által a különböző szerepeket egymáshoz rendeli. Ebben az Isten Lelke által egymáshoz rendelt szerepek vállalásában a megsérült emberi természetetek uralkodási, hiúsági szempontjai beleviszik azt az engedelmeskedési, parancsolgatási viselkedési formákat, amelyek a szolgálat helyett az alá-fölé rendelést valósítják meg.

     Rendnek lenni kell! Isten országa a szolgálat rendjét igyekszik sugallni felétek. Az élni és a visszaélni - sajnos - gyakran összekeveredik bennetek. 42 /4609

 

 

Kérdező: 1. Nagyon indulatos tudok lenni.

            2. Főleg akkor vagyok hangos, ha férjem ittas. Féltem őt.

HANG: 1. Mint minden emberi képességet, így az önfegyelmet is gyakorlással lehet erősíteni. Az önuralom hiánya mindig azt mutatja, hogy magatok helyett, másokon akartok uralkodni. Ez pedig nem jó! El kell fogadnod, hogy az igazi szeretet a Földön mindenekelőtt áldozat, és semmiképpen sem uralkodás, semmiképpen sem mások javítgatása.

    2. Magadat féltsd inkább önmagadtól. Én, Jézus sokkal jobban szeretlek benneteket, semmint a ti féltésetek sorsdöntő lehetne bárki számára is! 42 /4633

 

 

Kérdező: 1. Miért olyan a világ, amilyen? Miért nem változik meg?

HANG: 1. A földi élet, amit ti világnak neveztek, egy olyan hely, ahol sohasem szűnik meg az erőszak és a szeretetlenség. Azért nem szűnik meg, mert minden ember természetében benne van a birtoklási és a másokon való uralkodási vágy. Ezeknek a vágyaknak a kiélésére való törekvés az, amely gátlástalanná és embertelenné teszi az embert. Az emberi természet egy sérült természet. Sérült, mert azokat a tulajdonságokat, amelyek az öröklétbe emelhetnék, mérhetetlen önző módon úgy használja a saját javára, hogy ezzel mások szabadságát lábbal tiporja, semmibe veszi. Ezt pedig így megélni csak erőszakkal lehet! Pedig a birtoklás és az uralkodás önmagukban nem negatív tartalmak, sőt feltételei a jézusi szeretetnek! Birtokolni ugyanis nem a másikat vagy a másikét kell, hanem az Istent. Én örülök annak, ha ti minden erőtőkkel birtokolni akartok Engem! Igen, mert akkor Én bennetek élhetek, és nektek eszetek ágában sem lesz részekért hadakozni, amikor Én a mindenséget adom nektek. Aki Engem birtokol, az megérti, hogy a mindenséget birtokolja, és esze ágában sem lesz, hogy másokon uralkodjon. Bőven elég lesz számára, ha magán uralkodik, nehogy elveszítse azt, amit birtokol. Azoknak az embereknek, akiknek az életében Én, Jézus vagyok az első, egyáltalán nem szörnyű a földi világ. Nem, mert ők már az örökkévalóságot hordozzák magukban, és tudják azt, hogy a rossz mulandó! 43 /4726