Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Utazás. Ingyen-utazást nyertem. Utazás, vallás. Szentföldi körút. Utazás autó. stb

 

Kérdező: Uram! Az előbb említett ESZP gondját magára vállaló testvérem kérdezi, milyen irányt adjon, Te milyen irányt akarsz adni lelki fejlődésének?

HANG: Mivel senkitől sem kérek többet, mint amire képesítettem, és senkitől sem fogadok el kevesebbet, mint amire képes, ezért bizony az országok közötti ingázás fárasztó munkájára adom áldásomat. Most közvetlenül neki szólok:

    Barátom! Amint a kis magnak földből és napsugárból kell kidolgoznia illatozó szirmait, amint a kagyló a tenger mélyén kemény és keserves munkával formálja ki a számotokra értékes gyöngyöt, úgy neked sem adok kész téglákat lelked fejlődése érdekében, mert neked mondanék ellent, ha a te munkádat vállal­nám Magamra.

   Utazásaid, emberi kapcsolataid olyan tapasztalatok meg­szerzéséhez juttatnak, melyeket sehogy másképpen meg nem szerezhetsz magadnak. E tapasztalatok nélkül pedig közel sem tudnál megfelelni annak a feladatnak, melyet Lelkem kiosztott ne­ked.

   Lelked fejlődése azáltal van biztosítva, hogy amit teszel, azt Értem teszed. Ha gyakrabban tudatosítod ezt magadban, ak­kor arra is lesz gondod, hogy amit teszel, azt jól csináld. Ezzel meg is tetted a magad részét. A többi az Én dolgom." 2 /152

 

 

Kérdező:   3. Döntsek-e egy utazás mellett?

HANG: 3. Mivel nem vagy magányos sziget, ezért a kérdezett utazásodat nem döntheted el egyedül. Nem Tőlem kell várnod e kérdésedre a választ. 6 /443

 

 

Kérdező: 1. Férjem sokat utazik. Én háttérben vagyok.

HANG: 1. A házastársi kapcsolat egy olyan lehetőség, amely leplezetlenül önismeretre akar mindenkit juttatni. A házastárs a leghitelesebb TÜKÖR! E tükör egyszerűen nem tud torzítani! Mindenki megismerheti valódi énjét a házasságban. Ha valaki elhagyja házastársát, az úgy gondolja, hogy ha tükröt cserél, akkor más kép fog visszanézni rá. Nem így van! Más dolog az, ha a tükör távozik el! Ebben az esetben jogos lehet egy új tükör "beszerzése"! De tükörnélküli házastárs nem létezik!

     Egy házastársnak soha nem szabad vállalnia a háttérben maradást! Egy házasságban nincs előtér és nincs háttér! Ott EGYÜTTLÉT van! Mindkettőtöknek erre kell törekednetek! Aki ezt nem vállalja, az már el is hagyta a másikat! Ilyenkor az, akit elhagytak, léphet úgy, ahogy jónak látja. De amíg ez nincs meg, addig csak úgy léphet mindegyik, ahogy a másik is jónak látja! 18 /1717

 

 

Kérdező:  2. Miért fáj a fejem az autóban?

HANG: 2. A fejfájás már más dolog. Ez nem olyan, mint a körömrágás. A körömrágást nem szoktátok örökségként magatokkal hozni, de azt, hogy amikor valaki autóval utazik, megfájdul a feje, gyakran öröklött érzékenységként hozzátok magatokkal. Vannak erre orvosságok is, és vannak olyan úgynevezett  pszichoterápiás módszerek is, amelyek csökkenteni, sőt megszüntetni is képesek ezt az érzékenységet.

     Ha nem hátul, hanem elől ülsz az autóban, akkor szinte biztos, hogy nem fájdul meg oly könnyen a fejed. Buszon és vonaton pedig nem jó, ha az, akinek ilyen érzékenysége van, háttal ül a menetiránynak. Az eszeteket okosan használjátok, mert ezért kaptátok!

     Örülök neked és nagyon szeretlek téged! 20 /1986       

 

 

Kérdező: 1. Hogyan szentelődhet meg általam valaki?

HANG: 1. Van belső és külső kegyelem. A külső kegyelem a belsőért van. A belső kegyelem, mint megszentelő kegyelem, az Isten élő jelenléte bennetek. Külső kegyelem lehet minden, ami Hozzám, Jézushoz visz közelebb titeket. De amint vannak jó és még jobb járművek, amelyek segítségével eljuttok utazásotok céljához, úgy van a külső kegyelmi eszközök között is jó és van jobb. Az, aki tudatosan éli az ÉN társaságomat, a legjobb eszköz arra, hogy mások ennek hatására egyre jobban befogadjanak Engem magukba.

     Azáltal szentelődhetnek meg tehát mások általad, hogy megtapasztalva benső békéd sugárzását, kedvet kapnak ők is arra, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljenek Velem, Jézussal. 27 /2770

 

 

Kérdező: 1. Mit tegyünk 26 éves fiúnkkal, aki nem akar pénzt keresni?

HANG: 1. Már Pál apostol által tudattam a világgal, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék (2. Tessz. 3;10)! Te nem tehetsz mást, mint azt, hogy szenveded előtte az ő életfelfogását. Ha őt ez nem érdekli, akkor csak arra kell törekedned, hogy bűnrészes ne legyél. Ne segítsd őt semmiben anyagilag. Legfeljebb minimális étkeztetéssel. De sem ruhára, sem fölösleges kiadásra (utazásra, szórakozásra) ne számítson részedről. 37 /3924

 

 

Kérdező: Mit mondanak a csillagok állásai?

HANG: A jóslás nem tartozik az Én hatáskörömbe! Az utazásoddal kapcsolatos döntésed személyes felelősséged hatáskörébe tartozik. Ha segíteni akarsz másokon, mindig számíthatsz segítségemre, de azt neked kell eldönteni, hogy hol és milyen mértékben akarod ezt a munkát felvállalni. Az biztos, hogy nem Lelkem az, aki téged arra indít, hogy Amerikába utazz, a világ egyik leggazdagabb városába dolgozni. Környezetedben számtalan olyan ember él, aki hálás lenne, ha feléjük fordulnál. Mivel Hozzám, Jézushoz fordultál tanácsért, ezért neked sem mondhatok mást, mint mindenkinek, hogy aki elveszti értem a lelkét, megnyeri azt! 1 /17 Való Zénó

 

 

 Ingyen-utazást nyertem

 

Kérdező:  2. Nyertem egy ingyenes utazást. Mit tegyek vele?

HANG: 2. Ami pedig az ingyen-utazást illeti, amit nyertél, azzal neked kell tudnod, hogy mit tégy vele. A külső dolgoknak az a rendeltetésük, hogy eszközök maradjanak a lélek javára. Csak az vállaljon utazást, aki belülről azt érzi, hogy lelki igényt elégít ki ezzel. Különben csak fölösleges időpocsékolás az utazás. Légy igényes arra, hogy mire használod fel a Tőlem kapott időt! 9 /76

 

           

 Kérdező: 4. Egy játék-ígéret szerint külföldi utazást nyertem. Valóság ez?

HANG: 4. Ne ringasd magadat illúziókban! Ha nem akarod kitenni magadat különböző csalódásoknak, akkor csak Bennem bizakodjál!

    Minden képzeletet meghaladó szeretettel szeretlek! E szeretetnek értékét annyiban vagy képes tudatosítani, amennyiben az örökkévalósághoz méred a mulandó problémáidat. Vagyis mindenre így tudsz gondolni: "Mi ez az örökkévalósághoz képest!?" 11 /988

           

Utazás, vallás.

Kérdező: SZENTFÖLDI UTAZÁSRÓL

            1. Részt veszek egy szentföldi körúton. Jól teszem-e?

            2. Változtassak-e munkahelyet?

            3. Mi a véleményed egy könyvről?

HANG: Mindhárom kérdésed arról tanúskodik, hogy te nagyon szeretsz Engem, de úgy gondolod, hogy saját döntéseidben nem lehetsz egészen biztos, és ezért az Én döntésemre vársz.

     Drága Gyermek! Nekem az a vágyam, hogy felelős személyek legyetek. Nem baj, ha nem a legtökéletesebb döntést hozzátok. A fontos az, hogy tanuljátok meg: nincs magasabb fórum, mint mindegyikteknek a saját lelkiismerete.

     A HANG-kötetek mind arra akarnak ránevelni benneteket, hogy a szükséges gondolkodás-átalakítás belülről történjen. A hibákból, melléfogásokból tanultok a legtöbbet és a legalaposabban!

     Elégedj meg azzal, hogy Én mindig veled vagyok, bárhogyan is döntesz. A fontos az, hogy Velem tedd, amit teszel, és ne tudatosan Ellenem. Veled vagyok a szentföldi zarándokutadon éppen úgy, mint munkahelyeden, bárhol is van az.

     Ami pedig az általad említett könyvet, a "Növekedés a boldogságban"-t illeti, erre is csak azt tudom mondani, hogy belül kell ráérezned arra, hogy számodra mit, hogyan és milyen intenzitással kell elfogadnod.

     Szeretlek, segítlek, mindent elkövetek, hogy szabadságod tiszteletben tartása mellett felelős személlyé formálódj Általam, Velem és Bennem. 12 /1047

 

 

Kérdező: 1. Utazzam-e Izraelbe?

HANG: 1. Nem adhatok arra tanácsot, hogy merre vedd utadat. Nem vállalhatom át döntéseidért a felelősséget. Ha úgy gondolod, hogy lelki igényed van erre az útra, és van lehetőséged is rá, akkor biztosan nyugtalan leszel mindaddig,  amíg el nem  utazol.

    Ha valakinek olyan szerepet adok, amelyet nagyon fontosnak tartok a nagy egész érdekében, akkor semmi kétséget sem hagyok benne afelől, hogy mi a teendője. Akinek kétségei vannak, az beszélje meg közvetlenül Velem, s közben figyelje a körülmények alakulását. Ez az útja annak, hogy felelősséggel felismerje akaratomat. 9 /752

 

 

Kérdező: 3. Lelki fájdalmaimra kérek orvosságot.

HANG: 3. Én, Jézus vagyok az orvos és orvosság egyaránt. Ahhoz, hogy Velem találkozz, nem kell sem keletre utaznod, sem valami különleges meditációs formát kitanulnod, sem rendkívüli aszketikus gyakorlatokat végezned. Csupán azt kell tenned, hogy hidd el: ott vagyok a szívedben! Ha reggel, délben és este csak öt-öt percet szánsz arra, hogy beszélgess Velem, aki benned élek, akkor máris gyógyulni, erősödni fog a lelked. Természetesen rajtad kívül soha nem lesz mennyország a földi élet, de magadban mindig megtalálhatsz Engem! 35 /3710

 

* * *

 

Kérdező: 2. Jézus miért nem segít?

HANG: 2. Ami pedig a segítést illeti, hát e téren is másképpen kell látnod a dolgokat, mint eddig láttad. Vegyük azt az esetet, amelyet leveledben említesz. Te azt mondod, hogy nem váltottam be ígéretemet, mi szerint, ha valaki valami halálosat iszik, az nem árt meg neki.

    Kedves Barátom! Az a szó, amit ti úgy fordíttok: 'nem árt meg', pontosan ezt a tartalmat hordozza: 'nem lesz ettől Istennek nem tetsző (adikosz)'. Ha Pedig Pál esetét hozod fel, aki Értem rövid időn belül háromszor is világutazóvá lett, és semmi fáradságot nem tartott túl soknak, mikor Rólam volt szó, bizony, mindenkinek megadom az Értem vállalt szerepéhez szükséges eszközöket. Amíg a Tőlem kapott szerepét be nem töltötte, pedig mindent megtesz érte, az marhatja kígyó, égetheti tűz, történhet vele bármi, Én, Jézus, igazolni fogom előtte és a világ előtt, hogy érte élek benne. Amint benned is érted élek. De neked is meg kellene tenned mindent, hogy Értem élj! Engem, Jézust, boldogít, hogy érted élek. Ha téged nem boldogít az, hogy Értem élhetsz, akkor nem is Értem élsz!

    Ha elhiszed, hogy többet érsz Isten előtt a verebeknél, akkor feltétlenül észre fogod venni azt a szerető gondviselést, amivel Isten eddig is elhalmozott, s nem leszel hálátlan Vele szemben, hanem inkább dicsőíteni és magasztalni fogod Isten azért, mert benned él, és érted, a te örök boldogságodért él benned! 32 /3346

 

 

Kérdező: 3. Szeretném az Úr Egyházát újjáépíteni Kelet-Európában!

HANG: 3. Minden istenszerető ember, aki életével vállalja a tanítványságot, ha akarja, ha nem, egyházam újjáépítésén fáradozik. Az újjáépítés nem azonos a régi hagyományok bebetonozásával. Új tömlőbe új bor való, és aki ezt vállalja, tudnia kell, hogy egyházának azzal a nagyon jelentős részével szembekerül, akik a régi borra és a régi tömlőre esküsznek. Az Egyházamat mindig az engedelmesek tartották fenn, de a gondolkodó engedetlenek vitték előre! Ha Engem akarsz képviselni, akkor nem kell Európába utaznod! Jelenleg alig van a világon olyan hely, ahol nagyobb szükség lenne a jézusi tanítványságra és szeretetre, mint Amerikában. Nem a szegénység az istentelenség kifejezője, hanem a világuralomra való törekvés az erőszak minden eszköze által. Elnökötök azt mondta, mielőtt lerohant egy nyomorúságban sínylődő országot: Isten irgalmazzon nekik, azután kiadta a tűzparancsot. Hogyan irgalmazhatnék ott, ahol meg sem kérdeznek Engem! Miért nem ő irgalmaz, akinek kezében van a fegyver és a bosszúra éhes milliók szavazata? Azért, mert nem ismer Engem, de fennhangon Rám hivatkozik! Az Én kezemben csak kenyér van, és mindenkinek adok belőle, akkor is, ha ezért verés a jutalmam! A tanítványságnak ez a lényege! Ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel! Inkább szeressétek ellenségeiteket! (Máté 5;44-48) Ha e szeretettartalmakat vállalod Értem, akkor Én tudlak vezetni, és egészen biztos, hogy világító fáklya leszel azok számára, akikből még nem halt ki az emberség! Ne feledd, Péterrel is visszadugattam a kardot a hüvelyébe, mert kard által vész, ki kardot ragad! Mivel szándékod előttem tiszta, ezért örömmel hívlak arra a munkára, amelynek nyomában kinyílnak a szívekben a szeretet virágai. 1 /138 Való Zénó

 

***********

Utazás autó 

TANÍTÁS A PÉNZRŐL.

Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor. (1993. november 26. péntek)

    JÉZUS:  …………….

   S azt se gondoljátok, hogy én valami hamis egyenlősdit hirdetek! Világos, hogy bizonyos szakmák ellátásához, a hétköznapi munkátok elvégzéséhez, némelyeknek több holmira kell költenie. S az csak látszólag felesleges, hogy például egy színésznő mindig meg tudjon jelenni az alkalomnak megfelelő öltözékben. Mert neki - ebben a társadalomban, ahol éltek - szükséges, hogy így mutatkozzon, máskülönben lenézik az emberek, s esetleg a művészetére sem figyelnek fel. Sajnos, a társadalmi előítéletekkel és elvárásokkal valamennyire nektek is számolnotok kell. Nem szabad rongyokban, elhanyagoltan járnia annak, akinek nyilvánosság előtt kell beszélnie, megjelennie! Mert az emberek ma már nem nagyon hallgatják meg azt, aki legalább valamennyire nem viseli a külsejüket. Ilyen kompromisszumokat muszáj kötnötök. Akinek olyan a munkája, hogy sokat kell utaznia, közlekednie, nem luxus az, ha autója van. Az már más kérdés, hogy milyen autót vegyen. De nem szeretnék most belebocsátkozni ilyen csip-csup kérdésekbe. Az adódó élethelyzetek­ben úgyis nektek kell a saját belátásotok szerint mérlegelnetek. Néha azonban az, ami nektek csip-csup dolognak tűnik, lényeges lehet. Ez pedig attól van, hogy iszonyú különbségek jöttek létre ember és ember között a megélhetés tekintetében, ami mindenkor elgondolkod­tató lehet. Csak a legismertebb példát említem. Van olyan ember, aki ma egy év alatt százezer forintot keres becsületesen, s ebből éppen csak tengődve él meg. Más ezzel szemben egy hónap alatt csak szórakozásra ennyit költ el. Ez igazságos semmiképpen sem lehet. S ha ti a csip-csupnak ítélt egyenlőtlenségek terén nem jól mérlegeltek, ti is az igazságtalanság felé billentitek el a mérleget. Ezért mondom nektek: nyíljon fel a szemetek minden egyenlőtlenség meglátására! S ti azon legyetek, hogy ne szaporítsátok magatok is mindazt, ami az ég szemében törvénytelen! Mert nektek mindig az égi törvényekre kell szemeteket vetnetek!

     Szabadság! Ez az elérendő cél! A valódi érték! Mert azon a helyen, ahol lelkedet még a pénz utáni vágyakozás tölti be, nem lehetsz hiánytalan és tökéletes. Azon a helyen a kísértés megérinthet, s visszalopózhat a sok rossz tulajdonság lelkedbe. S ha ti a pénzsóvár­gást lelketekbe beengeditek, rabokká váltok, s nem lesztek alkalmasak arra, hogy rátok bízzunk valódi kincseket.

    Mindnyájatok próbája ez! S egy cél, amit én most elétek tűzök, ezt kell megvalósítanotok a jövőben! Ebben támogassátok egymást, hogy a helyes útról senki - a pénz miatt - le ne térjen! Egymással szemben szigorúak ne legyetek! S bár az elnézés és elsiklás a másik hibája felett nem a valódi barátság jele, nem is ez a könyörület, ti mégis mindenkor elnézőek és egymással szemben megértők legyetek! Hibáitokra egymást mindig szeretettel és türelemmel figyelmeztessétek! Értem ezt úgy, hogy ne próbáljatok senkit többre erőszakkal serkenteni, mint amit megvalósítani adott életszakaszában képes! Mert ti egymás döntőbírái nem lehettek! Csak segítői egymásnak, olyan emberek, akik a másikat hibáira barátilag figyelmeztetitek. A pénz ellen szorosabb szövetségre lépjetek! Egymással és velem! Csak így győzhetitek le az ellenfelet!

    Szeretetem mindenkor segíteni fog ebben benneteket. 3 /250         Josua. "

 

 

Kérdező:   3. Szép otthonra vágyom. Szabad ápolnom e vágyat?

     4. Bűn volna számomra egy új autó?

HANG: 3-4. Amit a szép otthonodról mondasz, az bizony nagyon megszívlelendő.  Nem szabad SZÉP otthonra törekedned sem neked, sem másnak. Csak praktikus otthonra szabad törekedned. Tehát olyan otthonra, melyben minden jó szándékú ember otthonosan érezheti magát. Ennek természetesen lehet velejárója az is, hogy SZÉP. De ez csak velejáró lehet, és nem legfőbb szempont. Különben csak a hiúság hízlalását szolgálná. Az autóval kapcsolatban is ez legyen a szabály. Olyan kocsi után nyugodtan törekedhetsz, mely biztonságot jelent az utazáskor, s mely jobban lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen segíts másokon. 6 /495

 

*********

 

 

Kérdező: 2. Ha Jézus nevét kell segítségül hívni, akkor miért kell a szentekhez, Máriához imádkozni?

HANG: 2. A Mária-tisztelet és a szentek tisztelete nem ellentétes azzal, hogy Engem kell követnetek. Az összemberiség világméretű szeretet-rendjében éppen azáltal vagytok alkalmasak arra, hogy az Én nevemben oldjátok meg életetek problémáit, ha nemcsak a földön élő embertársaitokkal vagytok élő szeretetkapcsolatban, hanem azokkal is, akik már a szellemvilág boldog lakói. Azt természetesnek tartjátok, hogy földön élő embertársaitok segítségére szorultok, illetve, hogy társaitok segítségére lehettek. Hát hogy volna lehetséges az, hogyha valaki közületek, a Szeretet országának teljes jogú polgárává válik a földi halála után, hogy ne akarnátok továbbra is a kapcsolatot tartani vele?! Számomra képtelenségnek tűnik, hogy éppen a Szeretet-ország­ba jutás lehetne akadálya annak, hogy ne találkozhatnátok velük, ne kérhetnétek őket, ne szerethetnétek, ne tisztelhetnétek őket. Talán azért, mert Én erre külön nem hívtam föl a figyelmet? Bizony fölhívtam. Ezt mondtam Lázár feltámasztása előtt: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem". Aztán fölmentem a hegyre, hogy beszéljek szentekkel, Illéssel, Mózessel. A Getszemániban is angyal erősített, mielőtt a Golgotára mentem.

     Azok, akik ellenzik a szentek tiszteletét, általában ezt nem merik így kijelenteni. Azt szokták mondani, hogy fölösleges, ha egyszer Én is rendelkezésükre állok. Nincs igazuk. Nincs, mert a szeretet köre koránt-sem olyan egysíkú, mint gondoljátok. Számotokra külön boldogság lesz az, hogy nemcsak Engem, nemcsak Atyámat, de az ég angyalait és szentjeit is látni és tapasztalni fogjátok. Egy családban a gyermekek nemcsak szüleiknek örülnek, hanem egymásnak is, nemcsak szüleikkel vannak segítés-rászorultság kapcsolatban, hanem egymással is. Azt mondom tehát, nem idegenkedjetek társalogni az angyalvilág boldog lakóival. Lelki fejlődésetek nagyot lendülhet általuk. Értsétek meg: nekem nincs nagyobb erőm az égben, mint a földön, most sem. És ha a földön most, egymásra is rászorultok, miért akarnátok kizárni, hogy  igénybe vegyétek azok segítségét, akik már színről színre látják az Istent?! Ha logikusan gondolkodnátok, akkor azt mondanátok, hogy nem kell igénybe venni a vasutat, buszt, ha utazni akar valaki, mivel Isten képes bárhová bárkit elvinni. Minek közbülső segítséget igényelnem, mikor az Istenhez is fordulhatok közvetlenül.

     Sajnos a Biblia sok ember számára bálvány lett. Így aztán nem úgy használjátok ezt a nagyszerű, sugalmazott könyvet, ahogy azt a szeretet érdekében használnotok kéne, hanem úgy, hogy szétforgácsolódtok, éppen a Bibliára hivatkozva, ahelyett, hogy eggyé válnátok Velem a szeretetben. Ma nincs egyetlen olyan felekezet sem, mely ne a Bibliára hivatkozva akarná saját igazát bizonyítani. Ha engednétek, hogy józan eszetek, logikus gondolkodásotok a bennetek élő Szentlélek, Szentszellem irányítása alá kerüljön, akkor, de csak akkor tudna kellő segítséget nyújtani számotokra a Bibliában föllelhető sugalmazott szöveg. Így inkább széttép benneteket, mint összekapcsol, inkább rivalizálásra ösztönöz, mint kölcsönös szeretésre. E téren egyetlen felekezet sem kivétel. 5 /369          

 

 

Kérdező: 1. Munkahelyi problémával küzdöm.

HANG: 1. D Mielőtt a földre születtél, volt lehetőséged arra, hogy átgondold döntésedet. Nem helyetted döntöttek mások, mivel voltál már olyan érett, hogy e feladatot magadra vállald.  Kétségtelen, hogy szereteted előtte járt gondolataidnak annyiban, hogy inkább hallgattál szívedre, mint a józan megfontolásra. De ezt jogosan tetted, mert egyértelmű volt előtted az, hogy Én sohasem hagylak magadra. Azt a szellemtestvéredet pedig, aki annyira közel volt hozzád, hogy őrangyaloddá lehetett, különösen alkalmasnak találtad arra, hogy melletted álljon olyankor, mikor erre majd rászorulsz a földön. Így tehát most, akkori döntésednek természetes következménye az, hogy keresd azokat a személyeket, akik segítenek neked abban, hogy lelkedben békével tudd vállalni azt, amit vállalnod kell. Ez indított téged arra, hogy Hozzám, a HANGHOZ fordulj.

    Valami azonban elkerülte a figyelmedet. Egy példán mutatok rá arra, amit közölni akarok veled.

    Ha valaki el akar jutni Inárcsra, akkor megteheti azt, hogy Hozzám fordul, és megkér arra, hogy vigyem őt el. Megteheti. De nem fogja megtenni, mert tudja, hogy bár el tudnám vinni a kívánt helyre, mégsem fogom megtenni. Nem fogom megtenni akkor sem, ha világos előtte, hogy Én nagyon akarom, hogy Inárcsra utazzon. Azért lesz ez világos előtte, mert tudja, hogy azért vannak a különböző közlekedési eszközök, hogy azok igénybevétele által jusson oda, ahová Én is, és ő is, akarja, hogy jusson.

    A te munkahelyi problémáddal pontosan ez a helyzet. Fordulhatsz HOZZÁM azzal, hogy adjak megoldást, de te is tudod, hogy kihagyod ezzel azokat a közbülső lehetőségeket, melyeket Én éppen azért gondoltam bele életedbe, hogy azokat vedd igénybe, s ne közvetlenül Engem.

    A családi, baráti, ismerősi körök nem hagyhatók ki, mert ezzel a szeretet csorbulna és a felelősség látszatra csökkenne. Márpedig szeretni kell, és felelősséget vállalnod kell döntésedért. Egyik sem csökkenthető. 7 /522

 

 

Kérdező:  Feleségem üdvözült-e? Él-e még egy ismerősünk?    

HANG: A megholtak sorsa csak annyiban érinthet benneteket, hogy ők segíthetnek-e nektek, vagy sem. Az nem lehet kérdéses, hogy nektek imádkoznotok kell értük, mivel a szeretet parancsa az, hogy legyetek ajándékozók. Márpedig aki meghalt, afelé csak azáltal tudtok ajándékozók lenni, hogy az Én áldásomat kéritek rájuk.

    Azt tudnotok kell, hogy nincs hiába végzett ima. Minden imádság áldásként hat arra, aki imádkozik, mert aki imádkozik, az lelkét Hozzám emeli. És aki Velem lélekben találkozik, az feltétlenül számíthat arra, hogy Én, aki szintén ajándékozásban mutatom ki szívem szeretetét, megajándékozom az imádkozót azzal a kegyelemmel, amire éppen szüksége van.

    Fontosnak tartom tudatni veletek, hogy Én nem teszek meg helyettetek semmit. Veletek és értetek mindenre kész vagyok, de helyettetek nem. Ha valaki el akar utazni valahová, és elmondja barátainak, hogy majd szól a jó Istennek, vigye el őt, hát bizony mindenki nevetne az illetőn. Pedig mindenki tudja, hogy a képességem megvan erre, de mégsem teszem meg, mert nem kényelmeteket, hanem üdvösségeteket akarom szolgálni. Így van ez az említett ismerősöddel kapcsolatban is. Ha akarod, megtudhatod, hogy él, vagy nem él. Megvan a hivatalos útja annak, hogy ezt megtudd. Ha ezt az utat végigjárod, megkapod kérdésedre a választ. 8 /674

 

 

Kérdező: 1. Ha jobban hinnénk Istenben, akkor Ő elvinne bennünket bárhová? 2. Hogyan kell átalakítani a gondolkodást? 3. Miért nem hitem szerint van, amit szeretnék?

HANG: Sajnos, ki kell ábrándítsalak. Bármennyire is hiszel Istenben, ő nem fog téged ingyen utaztatni. Amit te kiolvastál a HANG 5. 389-dik pontjában leírtakról, abban éppen az ellenkezője van annak, mint amit te mondasz. Az van ott, hogy ha azok, akik nem tartják érdemesnek azt, hogy angyalokkal, szentekkel beszéljenek, mert ők egyenesen Istenhez is fordulhatnak, hát akkor kiiktathatnák, ha logikusan gondolkodnának, a földi eszközöket is, ha el akarnának valahová jutni, mivel lehet közvetlenül Istennel beszélniük. De tudjátok, hogy szükségetek van arra, hogy ne csak Istennel beszélje­tek, hanem embertársaitokkal is, mert azokra is rászorultok, annak ellenére, hogy Isten helyettük is képes lenne mindent elintézni javatokra. De nem intéz el mindent! Nem, mert így bontakozik ki igazán az Isten és egymás iránti szeretetetek.

    Gondolkodásodat úgy kell átalakítanod, hogy ne azt akard elhinni jónak, amit te gondolsz, hanem azt, amit az evangéliumok alapján Én gondolok jónak. (Márk 1;15).

    Azért nem a hited szerint vannak a dolgok, mert te nem vagy olyan értelemben Isten, mint Én. Ne Engem akarj magadhoz igazítani, hanem akard magadat Hozzám igazítani. Egész életednek ez az értelme.

   Ha kapcsolatban vagy olyan tisztességes, becsületes pappal, akit te komolyan értékelsz, és az a pap azt tanácsolja, hogy ne levelezz a HANGGAL, akkor Én azt ajánlom, hogy fogadd meg tanácsát. Az illető bizonyára úgy látja, hogy inkább zavart okoz a HANG-kötetek olvasása számodra, mint rendet teremtene benned. Fogadj szót neki mindaddig, míg nem tudod megokolni, hogy miért nem hallgatsz rá. Örülj annak, ha valaki aggódik érted. 9 /689

 

 

Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MÁRIÁRÓL.

            Máriáról kérdezem a HANG-ot.

HANG:  ……

    Arra a kérdésedre pedig, hogy miért kell Máriához imádkozni, már elmondtam a HANG 1. kötetében, de másutt is tudomásotokra hoztam, hogy a szeretet Isten iránt az egymás iránti segítésben tud csak kibontakozni. Boltba sem viszlek el közvetlenül, pedig megtehetném, ha elutazol valahová, akkor is igénybe kell venned mások szolgálatát, pedig e téren is megkímélhetnélek ettől. Egyáltalán, ha élni akarsz, akkor ez csak mások felhasználása által valósulhat meg. Másképpen nem lehetséges! Az egymáshoz tartozást nem szakítja szét a halál sem, mert aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)! Így az istenszeretők egymásba kapcsolódva teszik lehetővé a maguk számára, hogy kibontakozzék bennük az Én Lelkem szeretete!

    A "másvilágra" jutottakkal való kapcsolatotok élő kapcsolat! Ápoljátok hát, mert az életet ápolni kell!

    Természetesen a helytelen Mária-tisztelet az helytelen lelkületből fakad! Sőt! Fajulhat egészen a bálványimádásig. Ezt Mária fájlalja a legjobban!

    Újra a HANG 1. kötetére hívom fel figyelmedet. Akinek Máriával jó a kapcsolata, annak Velem is jó a kapcsolata. Akinek Velem jó a kapcsolata, annak Máriával csak tudatlanságból lehet helytelen kapcsolata. De a tudatlanság soha nem volt, és nem is lesz erény!

    Ma Máriának szinte második földi életének lehettek tanúi. Sajnos nem hallgattok rá. Sem Lourdesban, ahol reggelenként jelent meg, sem Fatimában, ahol délben jelent meg, sem Medjugorjében, ahol már több, mint 16 éve mindennap, este jelenik meg ma is! Úgy tűnik, hiába! Ő mondja a magáét, tehát azt, hogy hallgassatok Rám, ti pedig mondjátok a magatokét, tehát, hogy Ő hallgasson rátok. Ezt szoktátok süketek párbeszédének mondani!

    Drága Gyermekem! Maradj nagyon józan, de tanulj meg látni a szíveddel is! 22 /2156

           

 

 

Utazás: 2/152, 3/250, 5/369, 6/443, 6/495, 7/522, 8/674, 9/689, 9/752, 9/763, 11/988, 12/1047, 18/1717, 20/1986, 22/2156, 27/2770, 32/3346, 35/3710, 37/3924, 1/17 Való Zénó, 1/138 V Z.