Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Utazás. Születés-Halál-Végállomás Egy kocsiban utaztok az örök haza felé.

 

Kérdező: Uram! Egyik testvéremet lelkileg megzavarja az a sok beszéd, melyet mostanában a közeli világvéggel kapcsolatban lehet hallani. Te most mit mondasz erről?

HANG: Válaszolok kérdésedre, s rád bízom, hogy válaszomból mit adsz tovább a kérdezőnek. Nem vagy automata, mint ahogy azok sem voltak azok, akik a Bibliát írták. Így felelősség is terhel. Ezt fontos tudnod.

    2. Testvéred kérdezi, hogy mi lesz családjával, szüleivel, ha jön a vég. - Íme válaszom:

    Tudnotok kell: értetek mindent megteszek, de helyettetek semmit. Hogy kivel mi lesz, azt az illetőtől magától kell megkérdezni.

   Semmi kétséget sem hagytam atekintetben, hogy milyen feltételei vannak az örök boldogságnak, és milyen feltételei vannak a boldogtalanságnak. Nincs ingajárat. Mindenkinek önmagában kell üdvbizonyosságra jutni. Döntő a valós szándék. Az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET vagyok.

    Aki az ÚT vállalása nélkül akarja az IGAZSÁGOT és az ÉLETET, tehát ENGEM, az ezt nem gondolhatja komolyan. Az maga is tudja, hogy hazudik önmagának. Az IGAZSÁG és az ÉLET éppen az ÚTNAK következménye. Bárhová szándékozik is valaki menni, ha nem vállalja az odautazást, az nem szándékolhatja komolyan a célba érkezést.

    Most, nagyböjti időben szinte arra kaptok felszólítást, hogy gondoljátok át: mekkora árat kellett fizetnem azért, hogy megváltsam számotokra a jegyet az UTAZÁSRA, az ÚTRA! Bizony a nem-bántás, megbocsátás, segítés UTAZÁST, aki nem vállalja, azt Én sem tudom vállalni. Aki így nem vall meg Engem az emberek előtt, azt Én sem vallhatom meg Isten és az Ég angyalai előtt.

    Ha testvéred megkérdezi szüleit, mit jelentek Én számukra, akkor pontos választ kap tőlük fenti kérdésére.

    Amit mástól kell megkérdeznetek, azt ne Tőlem kérdezzétek. Becsapnálak benneteket, ha megtenném helyettetek azt, amit nektek kell megtenni.

    Még valamit üzenek testvérednek. A jövőben is válogassa meg barátait. Építeni akarok rá. Mi lesz, ha nem Reám épül?!

    Rám nem lehet véletlenül építeni, csak tudatosan. Gondosan olvasson Rólam. Alakuljon ki köztünk bárbeszéd. Rajtam nem fog múlni. Hite is csak gyakorlás által tud erősödni, tisztulni. Az enyéimet egyértelműen az építés jellemzi. Sokkal inkább, mint a rendkívüliség. 1 /42

 

 

Kérdező: Mit kell tennem ahhoz, hogy meggyógyuljak?

HANG: Mint tudod, mindenki halálos betegséggel születik erre a Földre. Bárkivel beszélhetsz, mindenki csak azt mondhatja, hogy vagy beteg, vagy pillanatnyilag, átmenetileg jól van. Az orvosok, a természetgyógyászok, az energiaközvetítők mind, mind, azért nagyon elfoglalt emberek, mert mindenki szeretne szabadulni attól a betegségétől, mely azt jelzi, hogy az egész földkerekség egy nagy kórház.

    Mint tudod, Én nem azért jöttem a földre, hogy megszüntessem a betegségeket, hanem azért, hogy elmondjak nektek valamit, amit ÉN JÓ HÍRNEK neveztem, amit ha magatokévá tesztek, akkor feltétlenül kikerül életetek gyújtópontjából testi betegségetek lehúzó ereje, mert nem magatokkal lesztek elfoglalva, hanem azzal, hogy hogyan tudnátok szebbé tenni azoknak életét, akikkel egy kocsiban utaztok az örök haza felé.

    Nem kell AKARNOD meggyógyulni. Ezt bízd Rám! Amit akarnod kell, az a következő: Adj sokszor, naponta, hálát az Istennek, hogy embernek teremtett, tehát Önmagára, örök boldogságra. Adj hálát sokszor, naponta, hogy Én, Jézus benned élek, öröklakást vettem nálad. Adj hálát sokszor, naponta, hogy Lelkem temploma vagy, tehát azért, hogy az Enyém vagy. Ne azon töprengj, hogy mi lenne most neked jó. Hidd el, azt Én jobban tudom, mint te. Te azt kutasd, keresd, és valósítsd, hogy mi lenne Nekem jó. Csak annyiban tudok kedvedben járni, amennyiben te az Én kedvemben jársz. Imákra Nekem nincs szükségem. Neked van szükséged ezekre azért, hogy szíved békéjét fölismerd Nálam, aki jobban szeretlek téged, mint bárki is szerethetne e világon, sőt a másvilágon sincs olyan, aki szeretésben Velem felvehetné a versenyt.

    Neked tudnod kell, hogy van lelki áldozás, és a te esetedben ez semmivel sem jár kevesebb kegyelemmel, mint a templomi szentáldozás. Én nem kívülről akarlak téged vigasztalni, hanem belülről. Szívedben lakom, és oda várlak, hogy meghallgassalak, de azért is, és főleg azért, hogy te meghallgass Engem. Hidd el, hogy minden olyan gondolat, mely épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem jön tudatodba. Engedd feltörni magadból az ilyen  gondolataimat. A te érdekedben kérlek erre. Ez az, ami téged igazán meggyógyít úgy, hogy nem sajnálatra, hanem irigylésre méltónak fognak mondani azok, akik veled találkoznak. Ne azon keseregj, hogy mennyit tehetnél, ha jó lenne a lábad, ha egészséges lennél, hanem tedd vidám szívvel azt, mit tehetsz. Tanulj meg újra örülni, mosolyogni. Hidd el, neked van miért. Van hited, van örök életed, van mennyországod, melyet már most magadban hordasz, csak higgy benne, higgy Bennem. Már elmúlt fölötted fél évszázad. A nehezén már túl vagy. Legyen legfőbb vágyad felkészülni a Velem való találkozásra. Gondolj arra, mennyi gonddal készítik fel  a menyasszonyt az esküvőre, pedig legtöbb esetben inkább a poklot kell megtapasztalnia, mint a mennyországot. De aki Velem találkozik, az valóban a legnagyobb, a teremtetlen SZERETETTEL köti össze életét. Értsd meg, Én tényleg szeretlek. Nálam van boldogságod kulcsa. Ezt nem is engedem ki, nem engedhetem ki kezemből, szívemből. Ez isteni természetem lényege. Ezért váltam áldozattá érted, hogy te is merj áldozattá válni Értem, irántam való szeretetből.

   Drága Gyermekem! E pár sor nem kevesebb, mint Istentől küldött szerelmes levél számodra. 5 /367

 

 

Kérdező:  2. Gyermekeim karmikus sorsukat élik-e?

HANG: 2. Már többször kifejtettem, de most ismét megvilágítom azt, hogy mi a karmikus sors. A karmikus sors olyan vállalt lehetőségek­nek láncolata, amelyet nem lehet nem élni. Éppen azért karmikus, mert kikerülhetetlen. Amikor valaki helyesen viszonyul karmikus lehetőségeihez, akkor mondható róla az, hogy feloldja karmáját.

     Gyermekeid tehát sorsuk vonalán azzal küzdenek, hogy szívüket megnyugtatóan oldják fel azokat a karmikus lehetőségeket, amelyek jó felhasználása, mint a folyam medre a tenger felé, az örök élet végtelen beteljesülése felé juttatják az idő árján utazót. Imádkozz gyermekeidért! 9 /754

 

 

Kérdező: Kettő álmomnak a magyarázatát szeretném tudni. Az egyik álmom: utazás viharban, csomagolás, feszültség. A másikban egy barlangban vagyok, de a mellékjáratokba nem mehetek be, furcsa alakok őrzik.

HANG: A visszatérő álmok valóban jelezni akarnak valamit. Az álmok szimbolikus nyelvének lefordítása nem sablonszerű. Gondolkodást, önismeretet, bizonyos elfogulatlanságot és olyan ráérzést igényel, amely feltétlenül megvan abban, aki az álmot álmodta. Akár a tudattalanod, akár innen, ebből a dimenzióból jön álmodban számodra jelzés, minden esetben olyan képekben jön, amelyek általad felbonthatók. A tudattalanod is, és az itteni szellemek is sokkal jobban ismernek téged, semmint olyan jelzéseket adnának, amelyekkel nem tudsz mit kezdeni. Értelmetlenséget csak a tudati szinten szoktak csinálni az emberek. A tudattalan ennél sokkal bölcsebb. A szellemekről pedig nem is beszélve!

     Az álmok megfejtésénél pontosan fordítva kell eljárni, mint általában az éber állapottal. Az ébrenlétben első az értelem. Elsősorban afelé kell hajolnod, amit értelmeddel jónak ítélsz, és csak másodlagos lehet az, hogy ezt milyen érzések követik. Álomban fordított a helyzet. Első a megérzés, és utána jöhet ennek megmagyarázása. Ezért olyan nagyon fontos, hogy álmaitok milyen érzéseket, milyen hangulatot hagytak maguk után bennetek.

     Az utazásos álmod a csomagolásokkal, azzal az érzéssel jár, hogy készülődsz, de valójában nem készültél még el. Ez szószerint értendő. A többi mellékepizód, amelyek átjárták, körülfonták ezt az álmodat, csupán azt éreztetik veled, hogy életed sodrása az időben, a készülődés a végállomásra, bele van ágyazva tieid életének sodrába. A feszültséget olyan benső elégedetlenség okozza, amely önmagában természetes, mivel minden ember úgy érzi, hogy nincs megfelelően felkészülve arra, hogy kiszálljon a Földbolygó-vonatból. De e feszültség lényegében egy fölösleges teher, mivel nem arra figyelmeztet, hogy kié vagy, hanem arra, hogy milyen vagy.

     Nem arról van szó, hogy ne érdekeljen téged az, hogy milyen vagy. Arról van szó, hogy jobban érdekeljen az, hogy az Enyém vagy. Tehát ne arra tedd a hangsúlyt, hogy Én várlak a kiszállásnál, hanem arra, hogy Én veled együtt utazom. Számodra kettőnk kapcsolatában a kiszállás nem fog lényegi változást jelenteni. Csupán az fog történni, hogy az,  amire kérlek, hogy hidd el, tehát azt, hogy Velem vagy, azt kiszálláskor LÁTNI fogod. Részedről tehát arra kellene tenned a hangsúlyt, hogy együtt utazunk, s így semmi komoly negatív meglepetés nem érhet majd akkor, ha már nemcsak hiszel Bennem, hanem látni is fogsz Engem.

     A másik álmodban a mélység érzése dominál. Ez azért jó, mert a felszín mindig csalóka. A mélység viszont annyiban hordoz nehezebb terhet, amennyiben több benne a titok, amennyiben egyértelműbbé válnak bizonyos korlátok, amelyek akadályai a benső hazataláltság nyugalmának.

     Így végeredményben mindkét álmod egy gyékényen árul. A második saját természetednek állapotát vetíti eléd képekben, az első pedig azt akarja tudatni veled, hogy nem kettőnk állandó kapcsolatára teszed a hangsúlyt, hanem fontosabbnak gondolnod saját gyarlóságaiddal való törődést, mint azt, hogy egymáshoz tartozunk. 10 /826

 

 

HANG: Örülök, hogy hiszel Bennem! Érted örülök ennek. Ha tudnátok, hogy mennyire döntő boldogságotok szempontjából a hit!? Pedig tudhatnátok! Szinte minden alkalmat  felhasználtam annak érdekében, hogy ezt tudassam veletek. És azt is, hogy ez mennyire függ tőletek is! Vagy dicsértelek, vagy szidtalak benneteket a hittel kapcsolatban, függően attól, hogy erősnek, vagy gyengének ítéltem azt bennetek.

    A hit az egyik választó vonal az ember és az ember alatti lények között. Tudja ezt az ősellenség is nagyon jól! Tudja, hogy boldogságotok áll, bukik azon, hogy milyen bennetek a hit. Ezért vagy gyengíteni vagy hiszékenységgé torzítani akarja. Sajnos, mindkettőt sikerrel végzi.

    Gyengíti azáltal, hogy körülrak benneteket más, hiendő dolgokkal, s így fölhígítja azt a hitet, amelynek csak  Felém kellene irányulnia. Arra törekszik, hogy bennetek olyasmi alakuljon ki, mintha a Nekem hívés, a Bennem hívés egy lenne a sok másnak, másban hívés közül, s ezzel már közömbösítette is hatását. E kijelentések: "Mindegy, hogy ki miben hisz, mindegy, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, mindegy, hogy ..." Ezek a mindegy-ek relativizálják a lényeget, és szinte elszívják az erőt az egyértelműség vállalásától, s az így legyengített, felhígított hit már képtelen életalakító erőt kifejteni. Magadra vonatkoztatva soha nem lehet mindegy, hogy kinek és miben hiszel!

     A hit torzítását pedig azáltal éri el az ősellenség, hogy igyekszik dolgoknak, eseményeknek, megérzéseknek olyan erőt tulajdonítani, amilyen erőt Én azoknak nem adtam. Tehát babonás hitté torzítja a Nekem, a Bennem hívést, s így pontosan azt az eredményt éri el, mint a felhígítással. Eltereli a figyelmet az egy fontosra koncentrálásról, tehát arról, hogy Velem hogyan lehet állapotszerű kapcsolatot tartani, és olyan pótcselekvésekre állítja a váltót, amelyek sohasem juttatják végállomásra az utazót. Egyszerűen azért, mert a hiszékeny ember úgy tudja elfecsérelni idejét, hogy szinte észre sem veszi azt!

      Drága Gyermekem! Nem véletlenül beszéltem eddig a hitről. Kérdéseid megoldásának alapját képezi az, hogy e téren rend legyen fejedben, szívedben egyaránt. 10 /844

 

           

Kérdező: Meghalt szüleimről szeretnék hallani!

HANG: Mindannyian utasok vagytok a Földbolygón, s nem egyszerre van erről a leszállás mindenkinek, hanem külön-külön. Tudom, hogy amíg együtt utaztok, addig gyakran nem a végállomásra irányul figyelmetek, hanem útitársaitokra. Azt is tudom, hogy ez a szeretet megnyilvánulása. De a döntő mégis az, hogy mennyire látsz a szíveddel, vagyis mennyire vagy hitből élő ember!

     Komoly gondot jelent számomra az, hogy megfelelő helyre tegyem Magamat életetekben. Mindaddig, amíg ez nem sikerül, nem tudom a halál angyalát olyan jó barátnak bemutatni, aki semmiféle szeretetszálat szét nem tép, csupán lehetővé teszi annak is, akit elvitt, azoknak is, akik itt maradtak, hogy a mulandóság helyett az örök értékekre irányuljon tekintetetek. Mert a halál jó barát!

    A szeretet szálai az Én Szent Lelkem! Ezért nemcsak nem tépheti el semmi, de egyenesen nagyobb teret ad a halál pillanata arra a megholtnak, hogy a tiszta szeretet szándékával szeresse tovább az itt maradottakat.

    Szüleid tehát nem eltávoztak, hanem átváltoztak! Ez azt jelenti, hogy jobban tudnak segíteni neked abban, ami a lényeg, mint akkor tették, amíg a földön voltak. Ezért volna nagyon fontos, hogy jól tudj látni a szíveddel, vagyis hitből élő ember légy! De nemcsak ezért! Azért is fontos volna mélyíteni hitedet, mert szüleid is, mint általában minden földi halandó, hoztak magukkal olyan problémákat, megkötözöttségeket, amelyek megoldásában imáid által képes vagy segíteni rajtuk!

     Szeretettel kérlek, hidd el, hogy az az ország, ahová ők előtted elmentek, téged is vár! Kapcsolatotok nem szűnt meg! Szeretetük nagy segítség őrangyalodnak, aki mindig érdekedben serénykedik! 16 /1488

 

           

Kérdező: 1. Úttalanságomból hogyan találok kiutat?

                3. Őrangyalom volt az, aki boldogsággal töltött el?

HANG: 1. Az úttalanság nem más, mint céltévesztettség! Minden utazónak foglalkoznia kell, sokat kell foglalkoznia azzal a végállomással, ahová utazik. Neked akkor, amikor rászállni készültél e földbolygóra, már indulásod előtt elmondták, hogy végcélod, amely egyben a mindenkori boldogságod is, az, hogy megtanuld az örökkévalóság szemével nézni a mulandó dolgokat! Tehát e mérleget: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!', gyakran kell alkalmaznod, ha probléma-erdőbe tévedsz!

    Drága Gyermek! Én nem tehetem meg, hogy bármit is megtegyek helyetted, mert nem akadályozhatom lelked kibontakozását. De iránytűt adhatok, és az előbb említett 'mérleg' azt a célt szolgálja, hogy megtaláld az irányt, melyen haladnod kell!

    Azokat az akadályokat, amelyek utadat állják, az Én erőmmel képes vagy elhárítani. Senkinek sem engedek olyan akadályt útjába állni, amely segítségemmel elhárítható ne lenne!

 Sokkal-sokkal komolyabban kell venned reggeli imáidat, ha azt akarod, hogy látásod tisztuljon, és Én, mint életed napsugara, ne akadjak fenn lelked elfüggönyözött ablakán, bedeszkázott ajtód vaspántjain! Ami a Nap az égen, az a reggeli ima számodra a földön!

    3. Őrangyalod engedélyt kapott arra, hogy megéreztessen valamit abból a boldog életből, ami rád vár, ha hűséges maradsz Hozzám! De tudnod kell, hogy a föld nem mennyország! A föld, a mulandóság nem más, mint eszköz arra, hogy a végállomásra, a mennyek országába segítsen benneteket!

    És most visszatérek oda, ahonnan elindítottam válaszlevelemet. Végállomásod felé nem egyedül utazol. Őrangyalod megígérte neked, mielőtt megszülettél, hogy nem hagy el soha. Szolgáló szeretetét csak akkor tudja nagy hatékonysággal kifejteni, ha kéred őt erre, és hiszed azt, hogy nem a semmibe beszélsz akkor, ha hozzá emeled lelkedet, gondolataidat! 18 /1805

 

 

Kérdező: Jézus szólt hozzám egy alkalommal álmomban.

HANG: Igen. Én szóltam hozzád! Amit mondtam, azt azért mondtam, hogy életed tartalma, célja az legyen, amit mondottam. Tovább kell adnod nemcsak létem valóságát, hanem azt is, hogy Én mindenkivel találkozni szeretnék már földi életetek folyamán. Hidd el, hogy ez Velem sikerülni fog neked!

 Ha tanulmányozzátok az evangéliumaimat, akkor megértitek, hogy ez nagyon is lehetséges! Mindig ott vagyok olyankor, amikor összejöttök nevemben! Mindig ott vagyok, amikor imában Hozzám fordultok! Mindig ott vagyok, amikor rászorulókkal találkoztok! Mindig ott vagyok, amikor hittel és szeretettel olvassátok evangéliumaimat, amikor olvassátok a Bibliát, amikor olvassátok a HANG-omat!

 Neked küldetésed az, hogy tudomásul véve, átélve a Velem való találkozás örömét, tovább add ezt a felismerést. Sok gyermekem nem tudja átvenni Tőlem örömöm, szívbékém életerősítő forrását, mert félreinformált, tájékozatlan. Tehát nem a rossz indulat az oka, hanem a hiteles felismerés hiánya az, ami miatt boldogtalanok vagytok. Én az egész életeteket meghatározó akarok lenni számotokra, mert az örök boldogság nem a földi halállal kezdődik, hanem a Velem való boldogító találkozással!

    Nagyon szeretlek, és szeretném, ha úgy szeretnél viszont, hogy ennek következtében mások is Általam, Velem és Bennem elkezdenék szeretni mindazokat, akikkel egy kocsiban utaznak az örök haza felé! 19 /1812

 

 

Kérdező: 2. Húgom miért halt meg fiatalon?

HANG:  2. Húgoddal kapcsolatban ugyanez a problémád gyökere. A lényeget tekintve ő nem a te húgod, hanem az Én testvérem, s mint ilyen, csak annyiban a te testvéred is, amennyiben Engem felvállalsz testvérednek.

 A lényeg nem található meg a földi kapcsolatokban (ezért mondtam, hogy a lényeget tekintve ő nem húgod), mivel a földön minden mulandó! Messzire nézzen, aki élni akar, és fokozott hangsúlyt kap e mondat a lényeget tekintve. Messzire, az örökkévalóságra nézzen az, aki boldog akar lenni. Neked sem ajánlhatok jobb szemüveget, mint amit e kijelentés hordoz: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!'-

    Ne érveljetek azzal, hogy nem a halál után, hanem már most boldogok akartok lenni! Csak nem képzelitek, hogy mennyei Atyátok olyan ostoba, hogy ez ne tudná?! De próbáljátok megérteni, hogy már a földön is csak az találja meg benső békéjét, tehát boldogságát, aki az örökélet mérlegén méri a mulandóságot. Földi kikötőbe is egy hajó csak akkor tud befutni, ha fényévnyi távolságban lévő csillaghoz állítja iránytűjét. Így van ez minden emberi élet csónakjában utazóval is azon a tengeren, amelyet földi életnek neveztek! 19 /1835

           

 

Kérdező: NEM ÉRTEK EGYET SZÜLEIMMEL.

            Szüleim terveivel nem azonos az én elgondolásom magamról.

HANG: Az a vállalkozás, amelyben szüleid saját és a te jövődet is biztosítva látják, mindaddig, amíg az ő kenyerüket eszed, a te számodra csak akkor lehet egyértelműen visszautasító, ha számodra ez erkölcsileg helytelen. Tehát akkor, ha úgy érzed, bűnt követsz el, lelked békéjének mondasz ellent, ha igent mondasz nekik. De még ha igent is mondasz, ők akkor sem kötelesek követni a te tanácsodat, mivel nem te tartod el őket, hanem ők téged.

    Bármennyire is úgy gondolod, hogy számodra egy egészen más életforma felelne meg jobban, akkor sem önállósíthatod magadat addig, amíg erre sem megfelelő erkölcsi (házasság), sem megfelelő anyagi (megélhetés) alapod nincs.

 Minden körülmény alkalmas arra, hogy szeress és légy jó! Tehát minden körülményben lehetőséged van arra, hogy lelkiismereted szerint cselekedj! Ha azt látod, hogy szüleid helytelen vágányra állítják életük vonatát, amelyen te is utazol, akkor feltétlenül lehetőséged lesz leszállnod e vonatról, amikor azt Én jónak látom! Én csak azokkal nem tudok együtt utazni, akik a rossz döntést hozzák, és nem azokkal, akik mások rossz döntésének következményeit kénytelenek szenvedni! Ez utóbbiak nagyon is számolhatnak az Én gondviselő szeretetemmel.

     Nem ajánlom azt sem, hogy lebeszéld, azt sem hogy rábeszéld szüleidet azzal a lépésükkel kapcsolatban, amelyet  vállalkozásuk terén hoznak. Természetesen véleményedet mondd el, de a többi már nem a te dolgod. Anyagi téren te a te életedért felelsz, de csak akkor, ha már önálló vagy e téren!

     A képzelet világa nagyon ellenmondásos tud lenni. Nagyon elképzelhető az is, hogy életedben rosszabb munkahelyet fogsz ki, mint az, amit szüleid vállalkozásánál kellene betöltened! Szüleid döntését pedig csak akkor tudom szándékom szerint befolyásolni, ha ők jönnek Hozzám az ilyen problémájukkal. Döntésük következményéért a felelősséget teljesen nekik kell vállalniuk. 19 /1837

 

                       

Kérdező: HOGYAN FEJLŐDJEM TOVÁBB?

            További fejlődésünk útját szeretnénk látni.

HANG: Nekem mindenki testvérem, aki szeretetben akar fejlődni. Tehát nemcsak formálódni, hanem fejlődni.

    Formálódni mindenképpen kell! De fejlődésről csak ott lehet beszélni, ahol az "egyre több, az egyre jobb, az egyre tisztább" érzékelhető! Ez pedig megfelelő ütemben csak ott érzékelhető, ahol kiteszitek magatokat az Én áldásomnak!

    Azt kérdezitek leveletekben, hogy az igazi szeretet útja-e az, amit választani jónak láttok. E kérdésre csak fonák módon tudok választ adni.

    Az első lépésben nem az ÚT határoz meg senkit, hanem mindenkinek önmagának kell meghatároznia azt az utat, amit vállalt. Ha ez megtörtént, akkor lehet arról beszélni, hogy kit és hogyan határoz meg az az út, amit választott.

     Nincs tehát olyan tökéletes közösség, mint ÚT, amelyet ha vállaltok, akkor ennek következtében tökéletessé váltok. Csak olyan van, hogy van egy ember, aki Engem vállalt, aztán van egy másik és egy harmadik és egy sokadik ember is, aki Engem vállalt. Akkor ezeket Én meghatározom. De csak ezeket! Ha olyan lép be közösségetekbe, aki lelke mélyén talán szeretne Engem választani, de még feltételekhez köti, akkor az ilyen ember mindaddig, amíg feltételek nélkül nem dönt Mellettem, sok problémát és akár szenvedést is fog okozni a többieknek. De aki Engem választott, azt az ilyen közösségi tag nem késztetheti szeretetlenségre, mivel Engem csak feltételek nélkül lehet választani. Nem lehet feltétel tehát az, hogy csak olyanokkal akar valaki egy közösségben élni, akik mindenben olyan tökéletesek, amilyen tökéletességet ő elvárhat a másiktól. Az Enyéimben nem elvárások vannak, hanem türelmes várakozni tudás!

     Azért mondtam "fonáknak" válaszomat, mert Előttem nincs jó és jobb és főleg legjobb közösség, csupán emberek, személyek vannak, akik erejük, szándékuk arányában viszonyulnak Hozzám. Az egészen biztos, hogy aki egész szívét kitárja Felém, annak lelki gazdagodását a közösség legszeretetlenebb személye sem tudja akadályozni, sőt, csak gazdagítani fogja! Enyéim soha nem lesznek kisebbek a kegyelmi rendben, körülményeik folytán! Csak nagyobbak! Tehát csak fejlődni fognak, bármilyen körülmény is "szakad" rájuk.

    Az viszont nagyon természetes, hogy a hová-tartozást jól át kell gondolnotok, de nem olyan szempontból, hogy a másik ember mennyire látszik jónak, hanem olyan tekintetben, hogy azok, akikkel együtt akartok haladni, azonos irányban, tehát azonos szándékkal akarják-e azt a célt, amit ti kitűztetek magatok elé. Vagyis, feltételek nélkül akarnak-e Engem megismerni, megszereti, és Velem együtt élni. Ha igen, akkor a többi már nem döntő! Azok tudnak békében utazni közös fülkében az élet-vonaton, akik tudják, hogy mindannyian ugyanazt akarják. Tehát egyek abban, amit akarnak. A hogyan, az lehet különböző. Ezt kell tudnotok elviselni, s úgy közös nevezőre hozni, hogy közben a szeretet ne sérüljön meg. 19 /1839

 

 

Kérdező: 1. Min kell változtatnom?

HANG: 1. Benső merevségedet rugalmasabbá kell tenned. Ne az legyen számodra a fontos, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy hogyan tudnál jobban igazodni azokhoz, akikkel egy kocsiban utazol ezen a földi életvonaton.

     Aki igazán Hozzám tartozik, az mellett szívesen vannak a jó szándékú emberek, mert jól érzik magukat ott. A nem jó szándékú ember, az más. Azzal nem kell törődnöd. E kettőt nem nehéz megkülönböztetni bizonyos idő után. 20 /1999

 

 

Kérdező: 1. Nagyon fáradtnak érzem magam.

HANG: 1. Az idő múlását nemcsak az óramutatók járása érzékelteti. Az emberi test szinte észrevétlenül elhasználódik. Észrevétlenül olyan értelemben, ahogy észrevétlen a fű növekedése annak, aki állandóan azt nézi, és észrevétlen a hervadás folyamata is ilyen értelemben. Csak hosszabb távon látható a növekedés és a hervadás is.

     Amikor már itt is fáj, ott is fáj, amikor már gyengül és fárad valakinek az erőnléte, akkor már ez az emberi életben az ŐSZ szava!

    Vándorok vagytok, s ez a vándorlás a földön nem tart örökké! Ha egy utazó tudja, hogy közeledik a végállomás, akkor egyre jobban a leszálláson, azon az állomáson jár az esze, ahol már várják őt.

     A sokszorozódó jajok-bajok ezt akarják tudatni veled, erre akarják felhívni figyelmedet. Nagyon nem jó az, hogy ti általában nem a vágyat erősítitek magatokban a halál után, tehát a Velem, Jézussal történő találkozás után, hanem szeretnétek egyre inkább elodázni e találkozást. Holott ennél lényegesebb, fontosabb nincs a világon senki számára! 27 /2730

 

                    

Kérdező: Egyetlen kislányunkat elveszítettük!

HANG: Csak az IGAZSÁG szabadít meg benneteket is minden olyan valóságnak vélt gondolattól, amely rombol, elkeserít és kétségbe ejt. Most erről az IGAZSÁGRÓL fogok beszélni neked.

     Kislányotokat nem veszítettétek el! Isten képére teremtett szellemi lény nem tárgy, amit lehet birtokolni, amit lehet elveszíteni. Kislányotok Isten képére teremtett szellemi lény! Tehát sem nem birtokolható, sem el nem veszíthető. A mulandó földi élet árjában a személyi kapcsolatok végleges megszűnése képtelenség! Igen, mert a Szentlélek a kapcsolatok lelke, s a Szentléleknél nagyobb erő nem létezhet a világon. Még azok a személyi kapcsolatok is, amelyeket tudatosan akartok megsemmisíteni, 'valamikor' életre kelnek! Szó sem lehet tehát arról, hogy kislányotokat elveszítettétek volna!

     Csak a mulandóságban gondolkodni az örökkévalóságra teremtett embernek olyan, mint amikor egy vonaton utazó kitörli tudatából azt, hogy utazik! Az ilyen ember értetlenül áll az előtt a tény előtt, hogy útitársai szépen, sorjában, leszállnak mellőle. Ettől ugyan kétségbe eshet, de ennek nem az az oka, hogy leszálltak társai, hanem az, hogy kitörölte tudatából, nem ápolta tudatában azt a tényt, hogy úton van, s majd neki is le kell szállnia, ha akarja, ha nem.

     Az IGAZSÁG az, hogy mindenki jól jár, aki átlépi az örökkévalóság küszöbét! Ti a földön hozzászoktatok ahhoz, hogy pontosan fordítva gondolkodjatok, mint kéne. Ti örültök, amikor valaki a földre születik, és sírtok, amikor az illető az örökkévalóságba költözi. Sokkal értelmesebb lenne, ha fordítva cselekednétek. Inkább akkor kellene sírnotok, amikor valaki megszületik itt, a földi pokolban, és örömmel kellene megköszönnötök, ha azt tapasztaljátok, hogy az, akivel a szeretet kapcsol össze benneteket, célba érkezett!

    Drága Gyermekem! A HIT az önzetlen SZERETET szeme! Ez a HIT nem valami különleges adománya az Istennek, hanem a normális emberi természethez épp úgy hozzátartozik, mint az ép testhez a szem. Ha nem így lenne, akkor Én, Jézus, aki a te Jézusod is vagyok, nem dorgálhattam volna tanítványaimat olyankor, amikor kishitűségüket tapasztaltam.

    Végezetül IGAZSÁG az is, hogy a te kislányod nem volt soha a te kislányod! Mindig a mennyei Atya kislánya volt, és az ma is! Te csupán egy rövid időre kaptad saját lelked érdekében őt! Azzal, hogy ő elment, ez szintén a te lelked érdekét kell, hogy szolgálja. Igen, mert az istenszeretőknek minden a javára válik. Hidd el hát, hogy te lelked mélyén istenszerető vagy! 29 /3002

 

           

Kérdező: Súlyosnak élem meg az egyik rokoni kapcsolatunkat.

HANG: Ha valaki hajóval a tengerre száll, bármilyen nyugodt, sima is a tenger, a hajós tudja, hogy igazán nyugalom mindig csak a mélyben van. A felszín néha nagy hullámokat tud vetni, s bizony van olyan, hogy még a legbátrabb és leghitetlenebb hajós is, Istenhez fordul a vihar idején.

     Az a kis 'lélekvesztő', amelyet a földön emberi életnek szoktatok nevezni, bizony gyakran nagy viharoknak van kitéve a 'felszínen'. Béke, csend, nyugalom, csak a mélyben van! Igen,  ott nincs kibúvó, nincs menekülés, csak szembesülés. Minden újraszületésnek célja, értelme az elmélyülés vállalása.

    Te vállaltad, hogy kis életcsónakod kormányosa a Szentlélek legyen! Ez döntő! Te együtt utazol a viharnak is parancsolni tudó Istennel! De ez nem jelenti azt, hogy elég, ha karbatett kézzel szemléled a vihart. Nem. Neked mindent meg kell tenned, hogy méltó légy ahhoz a Szentlélekhez, Útitársadhoz, aki elvárja tőled, hogy tedd meg azt, amit neked kell megtenned. Amiben biztos lehetsz, az az, hogy Útitársad ereje a te erőd is. Tehát soha nem vagy magadra hagyottan kitéve semmiféle értelmi, érzelmi, akarati viharnak!

     Van egy ilyen általános elv: 'A győzelem a menekülésben van!' Ez azt jelenti, hogy vannak olyan személyek, akikkel nem az a megoldás, hogy lerendezd kapcsolatodat, hanem az, hogy az okosság és óvatosság fegyverének használatával biztosítsd magad számára és a másik fél számára is azt, hogy a találkozás ne adjon lehetőséget szeretetlenségre. Az ilyen fajta menekülés nem gyávaság, hanem olyan OKOSSÁG, amely sima vizekre képes irányítani az életcsónakot.

    Amikor Engem, Jézust, tanítványaim fölkeltettek a háborgó tengeren hányódó csónakban, bizony nem dicsérgettem őket, hanem kemény szavakkal szemükre vetettem kishitűségüket.

     Kedves Barátom! Neked már nagyon jól tudnod kell azt, hogy nem neked kell kérni hitet Tőlem, hanem Én, Jézus, kérek hitet tőled! Benned bőven megvan az okosság és óvatosság alapján nyugvó élő hit! Már csak igénybe kell venned! Úgy kell tenned, mintha hinnél, és akkor máris élni, lobogni kezd benned a világító, rosszat elégető, jót melegítő, erősítő HIT lángja!

    Nemcsak arra hívom fel figyelmedet, hogy neked is adósságot kell törlesztened, de rá akarok mutatni arra is, hogy ez az adósságtörlesztés nem sétagalopp! Küzdelem, kemény, elszánt döntés a szembesülés következtében a menekülésnek valamilyen irányában.

    Kérlek, vigyázz Rám magadban! 34 /3499

 

           

Kérdező: 1. Egy álmom, sok hiányérzettel, de a végén jól végződött.

HANG: 1. A lelked mélyén rejlő elégedetlenség jelentkezett álmodban. Ez az elégedetlenség segít abban, hogy lelkileg ne állj le soha a fejlődésben. Számodra elsősorban nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy az Enyém, Jézusé vagy!

   Azok a bizonytalansági tényezők, amelyek rendre fellépnek életedben, arra akarnak figyelmeztetni, hogy nem végállomáson vagy, hanem utazol. De a vonat, amelyre szálltál, nem vaktában megy valahová, mert vezetője, tehát Én, Jézus, jobban tudom az irányt, mint te. 34 /3520

 

 

Kérdező: 1. Éreztesd velem, hogy a Győztes oldalán állok!

                2. Áldj meg a hazataláltság örömével.

HANG: 1. 'Az igaz, a hitből él (Róma 1;17)!' 'Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. (János 20;29)'

    Te pontosan azért jöttél a földre, hogy hitben elfogadd, amit születésed előtt, 'látásban' elutasítottál. Ez nem jelenti azt, hogy aki Engem, Jézust hitben elfogad, ne élne meg égi békét a szívében, de ez nem fizikai, hanem erkölcsi bizonyosság!

    2. Az élő hit megelőlegez valamit abból az örömből, amit a színről színre látás fog beteljesíteni. Érzelmi szinten ez a földön állapotszerűen nem lehetséges. A föld nem mennyország!

    Amint a hit látássá, úgy a remény birtoklássá kell, hogy váljék akkor, amikor befejeződik földi vándorlásod. A reményből élés és a hitből élés ugyanazon érem két oldala.

    Keresztedet, amely nem más, mint  természeted és körülményeid ötvözete, naponta fel kell venned, ha követni akarsz Engem, a te Jézusodat (Máté 16;24)!

    A hazataláltság öröme tehát azonos a reményből éléssel, amint az utazónak a bizonyossága valóság a cél szempontjából, ha megfelelő vonatra szállt. 39 /4137

 

 

Kérdező: Szeretnék csak nekem szóló üzenetet kapni!

HANG: Minden imádban, de főleg a 'PÁRBESZÉD-IMÁBAN' csak neked és csak olyan gondolatokat fogalmazok meg, amelyek téged építenek, buzdítanak és vígasztalnak! Hidd el, hogy Én, a te Jézusod téged sem sablonizál­lak! Nem úgy vagy szívemben beírva, mint mindenki, hanem úgy, mint senki a világon! Irántad való szeretetemet kiolvashatod eddigi életedből is, és a környezeted történéseiből is. De azt is tudnod kell, hogy csak általad, veled és benned tudom úgy szeretni a többi embert, ahogy nélküled nem tudom!

    Feltétlenül fontosnak tartom azt, hogy a jövőre vonatkozóan világos képed legyen magadról, mert ennek arányában látod át, hogy mennyire érted élek, mennyire fontos vagy te Nekem!

 Ha valaki vonaton utazik, feltétlenül foglalkozik a végállomással, és semmiképpen sem arra teszi a hangsúlyt, hogy az ne jusson eszébe. Neked tudnod kell, hogy egy olyan csodálatos végállomás vár téged a színről színre látásban, amelynek már a gondolata is bearanyozza, legalábbis kellene, hogy bearanyozza a jelen utazásodat.

    A reményből élés nem ábrándozás, amikor Rólam, rólunk van szó! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív egyszerűen képtelen felfogni azt, amit Isten az övéi számára készített (1. Kor 2;9). A reményből élés tehát egy olyan erőforrás, amely a jelent képes mindenkor harmóniában tartani! Én, Jézus olyan mindenkori jelent akarok biztosítani számodra, amely a jövőben egyre jobban ki fogja tudni fejteni boldogító hatását! Ez jelenti azt, hogy akiben Én, Jézus élhetek, olyan reménnyel töltöm meg a Bennem bízó szívét, hogy bizonyos értelemben már a jelenben is átélheti a hazataláltság örömét. 40 /4302

 

 

Kérdező: MI A TERVE ISTENNEK VELEM?

            Nem sok tartalma van az életemnek.

HANG: Önmagában az, hogy hiszel Bennem, elég kell legyen Számomra arra, hogy némi fényt tudjak gyújtani benned!

    A vágyaid, lehetőségeid és képességeid rövid távon azért nem kerülhetnek összhangba, mert lelked mélyén hiszel Bennem! Igen. Nem vagy hajlandó lemondani arról a vágyadról, hogy boldog légy! Nem vagy hajlandó a boldogság utáni vágyadat bódultságra lecserélni. Mindaddig van reményem benned, amíg valóban boldog akarsz lenni!

    A boldogság egy olyan benső béke, amely együtt jár a hazataláltság örömével. Mivel ehhez szűk kapun és keskeny úton lehet csak eljutni, ezért legtöbb ember türelmetlenségében a bódultságot, tehát azt választja, ahová a széles úton és a tágas kapun lehet eljutni: 'A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan mennek be rajta. (Máté 7;13-14)!'

    Tehát szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre, vagyis a boldogságra vezet, és  kevesen vannak, akik felvállalják ezt. Mindaddig bízni tudok benned, amíg el nem veszíted a türelmedet abban a boldogság utáni várakozásodban, amelyben jelenleg is vagy.

    Azt is meg kell mondjam neked, hogy az igazi, az Általam, a te Jézusod által megkívánt szeretet lényegéhez tartozik a várakozni tudás (János 13;34)! Vagyis az, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy az ENYÉM vagy!

    Mindaddig, amíg nem az Én szívembe, hanem valami mulandó személybe, tárgyba, eseménybe veted reményed horgonyát, a csalódások, bódultságok útját fogod járni! Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy abszolút ELSŐ vagyok valakinek az életében, vagy nem is tudok ott hatékony módon, boldogító módon számára jelen lenni. Bizony, nemcsak nem szabad, de nem is lehet 'két úrnak' szolgálni! Nemcsak nem szabad, de nem is lehet Tőlem, Jézustól is és mástól is várni boldogságot!

     El kell hinned, hogy Isten a körülményeidnek is az Istene! Tehát ha Én, Jézus az Atyával és a Szentlélekkel úgy látjuk, hogy szükséged van egy olyan társra, aki segít téged a lelki fejődés útján, akkor lesz ilyen társad. De mindenkor igaz az, hogy Én, Jézus maradjak számodra a legfontosabb! Ember embert boldoggá soha nem tehet! Egyszerűen azért, mert nem egymásra, hanem mindannyian Istenre vagytok teremtve, és ezért nyugtalan marad szívetek mindaddig, amíg Bennem, Jézusban meg nem nyugszik!

    Te az örökkévalóság gyermeke vagy, és ennek lényegét már itt és most, tehát a mulandó földi életben is törekedned kell átélni!

    Aki egy csodálatos ország felé utazik, azt nem hangolhatja le sem a vonat rázkódása, sem a táj kietlensége, amelyen áthalad. Mindenkor át tudja melegíteni szívét a 'végállomás' tudata. Ez jelenti azt, hogy az igaz ember akkor igaz, ha benső békét hordoz, és akkor hordoz benső békét, ha élő hittel éli a mulandó, földi életét! 41 /4491

 

 

Kérdező: SZENVEDEM ELHUNYTJAIM HIÁNYÁT!

            1. Mit tehetek meghalt egyik meghalt szülőmért? Mit üzen ő nekem?

            2. Miért kellett férjemnek aránylag fiatalon meghalni?

            3. Hogyan segíthetek a másik élő öreg szülőmnek? Életunt lett.

HANG: Leveled arra késztet, hogy válaszom előtt írjak pár lényeges gondolatot.

    Azt, hogy van Isten, és ez az Isten JÓ Isten, minden hívő ember tudja. E hit mélysége attól függ, hogy e HIT mekkora erőforrást jelent olyankor, amikor a földi élet szenvedései megjelennek.

    Hitet Isten senkinek nem tud adni! Hitet Isten kér tőletek! A hitből, reményből élés nem azt jelenti, hogy egyszerűen tudomásul kell vennetek a halál utáni élet valóságát. Nem. Ha valakinek tündérországba KELL utaznia egy bizonyos vonaton, és számára nem vitás, hogy tündérország várja őt, akkor nem csak azt éli meg, hogy van tündérország, de már maga az utazás is átmelegíti, békével járja át akkor is, ha a vonat döcög, ha közben kedves utasok már szállnak le előtte, mert ők már elérkeztek saját tündérországukba.

    Az igazi HIT tehát egy olyan ERŐFORRÁS, amely átemel minden nehézségen! A HITET is csak gyakorlással, átélt imával lehet növelni!  …………   42 /4557

 

           

Kérdező: 1. Energiaszegény lettem.

            2. Hol és mit rontottam el?

HANG: 1. Mint a keréken a porszem: hol fönt, hol lent. Ha öntudatra ébredne, bizonyára kifejezné azt a kívánságát, hogy szeretne mindig fönt maradni. Csak akkor pontosan arról feledkezne meg, hogy a kerék éppen úgy megy előre, ha ő hol fönt, hol lent van. Így vagytok ti emberek is a sors-kerekén. Siker után sikerszünet, erő után gyengeség, stb. A hitből élés azt is jelenti, hogy el kell fogadnotok: Isten a körülményeiteknek is az Istene!

    2. Ha pontosan akarnék válaszolni e kérdésedre, akkor azt kellene mondanom, hogy már születésed előtt rontottad meg önzéseddel és felelősség-áthárítással az Istennel való kapcsolatodat.

    Ne a múltadra tedd a hangsúlyt, hanem az itt és most élethelyzetedben kell szinkronba hozni a képességeidet, lehetőségeidet és vágyaidat. Meg kell tanulnod REMÉNYBŐL élni! Vagyis egyre átéltebbé kell tenned magad számára azt, hogy olyan vonaton utazol, amely 'TÜNDÉRORSZÁGBA'  viszi utasait. Te a 'TÜNDÉRORSZÁGNAK', vagyis a MENNYEK ORSZÁGÁNAK a gyermeke vagy! Akit ez a remény éltet, az már itt a Földön megtalálta szíve békéjét, és egyre többet ízlelhet meg a hazataláltság öröméből! 42 /4588

 

           

Kérdező: SZÁMOMRA IS VAN BOCSÁNAT?

            Nagyon bűnös vagyok. Kérhetek feloldozást?

HANG: Természetes, hogy kérheted bűneid bocsánatát! Sőt! Ennél jobbat és vigasztalóbbat magad számára nem is kérhetnél! Én, Jézus az IRGALOM Istene vagyok! Titeket is arra tanítottalak, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer kell megbocsátanotok, ha vétkezik valaki ellenetek. Mennyivel inkább teszem ezt meg Én, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket akkor is, amikor ti nem szeretitek magatokat!

   Bizony Nélkülem, a te Jézusod nélkül csak pokol lehet az életetek! De ha valaki valóban befogad Engem szívébe, akkor Én ott mennyországot, égi békét tudok teremteni. Itt a Földön ez a legtöbb, amire képes vagyok értetek! Aki ennél többet kíván, az megfeledkezik arról, hogy a Föld soha nem lesz mennyország! Tehát csak bennetek tudok égi békét teremteni. Rajtatok kívül, körülöttetek nem!

   Tudnod kell még azt, hogy bűneidtől teljesen meg tudlak tisztítani, mert már nagy szeretet van benned, de bűneid következményeit, mint terheket, cipelned kell tovább. De már nem elkeseredetten, hanem az Én segítségemmel.

    Kislányoddal kapcsolatban is meg kell tanulnod, el kell fogadnod, hogy az ő betegsége nem válhat kárára, ha ő is befogad Engem szívébe. Attól csak nagyon silány és rövid ideig tartó annak boldogsága, aki ezt az egészségétől várja. Mindenkit a saját szívében lévő szeretet és béke tehet csak boldoggá. A földi élet, bármennyi ideig is tart, nagyon rövid! Te is és kislányod is az örök boldogság várományosai vagytok. Az, aki vonatra száll, bármilyen sokáig is kell utaznia, tudja, hogy azért ült vonatra, hogy leszálljon azon az állomáson, ahová indult. Ti fölszálltatok arra a tündérvonatra, amely tündérországba szállít benneteket. Ez BIZTOS!

   Felejtsd hát a múltat, és bízz abban, hogy ott vagyok a szívedben! Az Én erőm a te erőd is! Ezért bármennyire is zötyög ez a tündérvonat, mégis tündérországba szállít benneteket! A Bibliában ezt olvashatod: 'Az igaz a hitből él!' És ez így is van! Te Általam IGAZ lettél bűnbánatod által!

    Imáiddal erősítsd hitedet! 43/4681

 

 

Kérdező: Nélküled elvesznék Istenem!

1. Álmomban, hetvenöt év után, megjelent édesanyám.

2. Mi a feladatom?

HANG:  1. 2. Édesanyád lehetőséget kapott arra, hogy találkozzon veled! E találkozásnak az üzenete két síkon fogalmazódik meg feléd. Az egyik az, hogy megerősítsen téged abban a hitben, hogy a halál semmilyen szeretetköteléket nem tud elvágni, hanem csak véglegesíteni. A kor e tekintetben semmit sem számít! Ez azt is jelenti, hogy tartalmilag kettőtök kapcsolata tovább fog mélyülni. A másik üzenet arról a felkészítésről szól, amellyel tudatosítanod kell magadban, hogy lassan neked is készülni kell a hosszú utazásra. Ennek eldöntése rajtad áll! Kegyelmi életet élsz, vagyis tisztában vagy vele, hogy életed napjai Isten ajándéka. Ha a képességeidet és a lehetőségeidet szinkronba hozod, akkor meglátod azokat a lehetőségeket, amelyekben a környezeted számára hasznossá tudsz válni. Tudom, hogy nagyon szeretsz Engem, és azt is tudom, hogy minden reményed az Istené. Örömed soha nem látott gyönyörűségben fog kibontakozni, ha Velem újra találkozol! 1 /148 Való Zénó

 

 

1/42, 5/367, 9/754, 10/844, 16/1488, 18/1805, 19/1812, 19/1835, 19/1837, 19/1839, 20/1999, 27/2730, 29/3002, 34/3499, 34/3520, 39/4137, 40/4302, 41/4491, 42/4557,42/4588, 43/4681, 1/148 Való Zénó.