Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Utolsó idők. utolsó idők jelei.

 

Kérdező: Istenem! Köszönöm, hogy ma délelőtt olyan beszélgetéseket folytathattam, melyek a Te szent akaratod megismerésére irányultak. Halottat jelentettek be.- De érzem, szólni akarsz.

HANG: Gyorsan jött halála. Ő még most sem eszmélt föl igazán. Nagyon furcsának tűnik neki, hogy nem vesznek róla tudomást. Valójában szégyelli, hogy leányait nem arra nevelte, amire kellett volna. Az érlelődik benne, hogy testi életet vállal tovább. Nagyon vallásos családapa akar lenni. Nem, nem e Földön vállalhat életet. Ez a föld már nagyon megérett a pusztulásra. Kit érdekel a vezetők közül, hogy mi lesz a világ sorsa? Senkit! Mindegyiket egyéni pillanatnyi sorsa érdekli csupán.

     A római Pápa sem tud mit kezdeni azzal az ismeretanyaggal, mely birtokában van. Nem, mert teológiai ismereteit megfelelőnek gondolja. Így ezek bezárják, s lehetetlenné teszik számára, hogy szabadon tudjon működni benne a Lélek. -  … 1 /20

 

 

 

  TANÍTÁS A PÉNZRŐL.

Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor. (1993. november 26. péntek)

JÉZUS: A legfontosabb, amire most az utolsó időkben figyelnetek kell, az az, hogy a pénz miatt el ne vesszetek! Én Jézus, Isten Fia mondom ezt nektek, hogy óvjalak benneteket és figyelmeztesselek mindazokra a kísértésekre, melyek a pénzben testet öltenek. Mert nektek egy valamit mindig pontosan látnotok kell: a pénz a Sátán leghatalmasabb földön anyagi formát öltő fegyvere. Sőt, azt is mondhatnám, ő ellentestvérem - mert valódi emberként testet ölteni képtelen - a pénz által testesült meg közöttetek a legteljesebb mértékben.

    Ma már mindnyájatoknak észre kell ezt vennetek. Mert a pénz már nem az a valamikori eszköz, mely által régen - születése kezdetén - az értékek cseréje valósulhatott meg, s így volt akkor a csere viszonylag ártalmatlan eszköze. Ma már nem ezt az arcát mutatja felétek. Mára már  - megfigyelhetitek - a hatalom, a mások kizsigerelésének megvalósítója lett. Ölni és gyilkolni lehet érte és vele. A Sátán ruházta fel a leggonoszabb szellemmel, mely az ember lelki fejlődésének legrafináltabb ellensége, kerékkötője lett. ….

    Annak idején kihirdettetett: ne csinálj magadnak festett, faragott képet! - S ti a pénzt éppen ennek a tilalomnak ellenére alkottátok meg. Ennek a bűnnek a következménye az, amit most kell elszenvednetek. Mert a törvény él: mindennek ki kell egyen­lítődnie. Nektek a pénz hatalmától kell megváltanotok magatokat! Ez is az utolsó idők egyik utolsó nagy küzdelme lesz. Ki tudjátok-e szabadítani magatokat a gúzsbakötöttség alól, melyet magatok vesztére teremtettetek?

     De azt ne gondoljátok, hogy mert egészen át-meg átszőtte léte életeteket, küzdeni ellene sehogy sem lehet. A legjobb megoldás az eltörlése, kiiktatása, felszámolása lenne. De erre, ennek végrehajtására - a megvilágosodott keveseknek a többség ellenében - ma már nincs esélye. A pénzt sajnos így nem szüntethetitek meg. Akkor hát nincs kibúvó, nincs menekvés, nincs megoldás? - kérdezhetitek. Ne rémüldözzetek! Ha a pénzt meg nem is szüntethetitek, nem törvény az sem, hogy általa muszáj elvesznetek. De bűvköréből szabadulni némelyeknek embertelenül, emberpróbálóan nehéz lehet. És mégis lehetséges. Higgyetek nekem!  …  Josua. "  3 /250

 

 

Kérdező: 1. Akitől választ kaptam egy problémámra, "pénzért" vásárolta a tudását. Jöhet a tőle kapott tanács Tőled? 2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását? 3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam?

HANG: A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet természetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért  professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg.

     Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz. Nem is beszélve 24;24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek!

     Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli nyelvzavarnak mondotok.

   Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek.

    Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál. ( Lukács 16;8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen.

     Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt kérem, hogy az Én Szellemem által alakítsd életedet! 8 /668

 

 

A KISMAMÁKNAK SZÓLNAK A JAJOK?

Kérdező: Hogyan kell érteni e szavakat: "Jaj a végítéletkor a terhes és szoptatós anyáknak!"

HANG: "Gyermekem! Úgy kell érteni azokat, ahogyan elhang­zottak. Most megmagyarázom, hogy miért.

    A legtöbb anya - és most bocsáss meg a nyers fogalmazásért, de kénytelen vagyok erre, mert így tudom csak megvilágítani érthetően azt, amit szeretnék - ösztönlény. Ez mondatta velem azt, hogy az utolsó időkben JAJ nekik.

    Mivel nem alakították át gondolkodásukat, ezért úgy gondol­kodnak, mint te most. Úgy gondolják, hogy nekik gyermekükért kell élniük. Úgy gondolják, hogy az a feladatuk, még pedig a Tőlem kapott feladatuk, hogy mást se csináljanak, mint kisbabájukkal foglalkozzanak. Úgy gondolják, hogy arra teremtette őket Isten, hogy gyermekeikért, családjukért éljenek. Úgy gondolják, hogy Istennek legelemibb kötelessége ezt számukra biztosítani. Úgy gondolják, hogy számukra ennél szentebb kötelesség nincs is.

    Csak kitérőként említem, hogy ezek az anyák, amikor már gyermekük elért egy bizonyos kort, akkor úgy gondolják, hogy gyermeküknek feladata és kötelessége, sőt, legszentebb kötelessége az, hogy védjék a hazát, esküdjenek meg arra, hogy parancsra gyilkolni is fognak, s az ilyen eskütételt még családi körben ünnep­séggel is megünneplik,  hogy feladatuk a minél nagyobb hatalom meg­szerzése és minél több pénz gyűjtése, mert anyjukra, családjukra csak így hoznak dicsőséget.

    Míg az anyák valóban az egyik legnagyobb kulcsfigurái a földi élet továbbadásának, addig gyakran a legnagyobb kerékkötői az Én gondolkodás-átalakítási programom megvalósításának.

    Most elmondom, hogy mit zárnak ki tudatukból:

    Igyekeznek elfelejteni azt, hogy gyermekük nem az ő gyermekük, hanem Istené. Elfelejtik, hogy nem gyermekükért kell élniük, hanem Értem, elfelejtik, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Máté 10;37). Elfelejtik, hogy nekik is Értem kellene élniük, és nem gyermekeikért. Elfelejtik, hogy olyan megkötözöttséget vállalnak gyermekeikkel, amely mindkettő­­jüknek megnehezíti a benső béke, a boldogság megtalálását. Gondolj csak azokra a tréfákra, amelyeknek főszereplője a az ANYÓS!

    Amit eddig mondtam, az bizony érthetővé teszi, hogy a végidőkben, amikor már nem lehet gondolkodás-átalakítás nélkül senkinek sem megnyugtatnia önmagát,  megtalálnia boldog önmagát, mennyire éppen ezek a várandós anyák fogják megszenvedni azt, hogy nem Rám, hanem az ösztöneikre bízták magukat.

    Persze, lesznek anyák akkor is, akiket nem fog zavarni az, ami akkor bekövetkezik, mert számukra nem a gyermekük, hanem saját lelkük Hozzám kapcsolása a fontos. Ezeknek nem szólnak azok a JAJ-kiáltások, amelyeket rögzítettek az evangéliumaim. De meg kell mondanom, ezek annyira kevesen lesznek, hogy számuk szinte elenyészőnek mondható.

    Hidd el, a világ az anyák és a nők magatartása miatt jut pusztulásra. Éppen úgy, mint az első bűn elkövetésekor is Éva miatt nyílt ki a földön a pokol kapuja, a végítéletkor is a nők magatartása fogja igazolni legjobban azt, hogy a világ megérett a pusztulásra.

    Ha arra gondolsz, hogy alig ötven évvel ezelőtt egy 13-14 éves fiú még kezitcsókolommal köszönt egy hasonló korú leánynak, ha arra gondolsz, hogy a női eszmény a férfiakat is képes volt bizonyos erkölcsi szinten tartani, és minden valamire való férfi méltóságán alulinak tartotta volna, ha feleségének pénzkereső foglalkozás után kellene járnia, ha arra gondolsz, hogy ma anyák és anya-jelöltek azon versengenek, hogy ki jobb traktoros, ki tud jobban célba lőni, diszkoszt vetni, autót, repülőt vezetni, tehát, hogy ki férfiasabb, ha arra gondolsz, hogy ma már szinte lenézik azt a nőt, aki megelégszik azzal, hogy családjának éljen, és ő maga is szégyelli ezt, ha arra gondolsz, hogy még az udvarlásban és mulatozásban, cigarettázásban, ivásban, narkotikumok fogyasztásában is már nem­csak  fölzárkóztak, de meg is előzték a férfiakat, és ezt kitüntetésnek, dicséretre méltónak hirdetik, ha arra gondolsz, hogy a családokban a férjek iszákosságának legnagyobb része abból adódik, hogy a feleség erre lehetőséget ad férjének, ha arra gondolsz, hogy ma már nemcsak az elválás, de az újraházasodás szinte mindennapi esemény, akkor talán megérted, hogy a nők azáltal, hogy eldobták maguktól azt a természe­tükbe oltott méltóságot, amely miatt évszázadokon, évezredeken át tisztelet övezte őket, bizony a legnagyobb nyomorúság reájuk vár éppen akkor és olyan állapotukban, amikor ezt a legméltatlanabbnak élik meg maguk­ra nézve.

    Drága Gyermekem! Alakítsd át gondolkodásodat, amíg lehet­séges, tedd magadat szabaddá minden megkötözöttségtől, hogy el tudd kerülni azt, ami a megkötözöttekre vár, ami a gondolkodás-átala­kítást el nem végzőkre vár.

    Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"  9 /702

 

 

Kérdező: A HANG által, éppen anyák napjára, rátaláltam a Szűzanyámra! Hálásan köszönöm ezt a HANG-nak!

HANG: … Aki Máriát szereti, az hallgat szavára! A kánai menyegzőn Rám mutatva mondotta a szolgáknak: "Bármit mondd, tegyétek!" (János 2;5). Ezt teszi Anyám ma is! Ha szereted, hallgass rá! Ő általad is mondani akarja másoknak azt, amit akkor mondott a szolgáknak. Tehát kiválasztott téged, hogy segítségére légy nagy apostoli, missziós küldetésének teljesítésében ezekben az utolsó időkben.

    Ez azt jelenti, hogy te azáltal szentelődsz meg, ha másokat is megszentelsz. Ez, bár földre szóló, de feltétlenül ÉGI küldetés! Anyám megosztja szívének erejét azokkal, akiket kiválasztott. Megkapod hát tőle ezt az erőt! Ő a bölcsesség széke, örömötök forrása, olyan lelki edény, mely minden körülményben rendelkezésére áll azoknak, akik belőle akarnak meríteni erőt a szeretethez.

    Köszönöm háládat! Köszönöm, hogy elérte szívedet HANG-om hangja. Köszönöm, hogy Anyám a tiéd is. Így mi TESTVÉREK vagyunk!  10 /809

 

 

Kérdező: EGY RÓLAD SZÓLÓ KÖNYV,  PROBLÉMA SZÁMOMRA!

            1. Egy könyv sugalmazójáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Az említett könyvvel kapcsolatban osztom veled véleményedet. De azért nem kell oly 'feketén' látni a dolgokat! Ezekben az 'utolsó' időkben, amikor túlontúl sok sugallat érkezik hozzátok - a szellemvilágot tagadók ellentételezéseképpen -, nem annyira a szellemek rosszhiszeműsége, hanem inkább a sugallatokat kapók szellemi rendezetlensége folytán kaptok téves információkat. Bár ehhez hozzátartozik a szellemek egyre nagyobb szabadság-köre irányotokban. Nem kell ezen meglepődnöd!

     Én, Jézus, mindent elmondtam nektek, ami egyáltalán boldogságotokat illetően elmondható volt. Akár kifejtésben, akár magjában, de valóban a teljeset megkaptátok, s felismerhetitek az evangéliumaim és józan eszetek használata révén, ha nevemben rendszeresen összejöttök problémáitok kitisztázására.

    Éppen ezért, mert minden a birtokotokban van, a szellemvilág sok 'lakójának' szabadságában áll már olyan információkat is eljuttatni hozzátok, amelyek nem árthatnak nektek akkor sem, ha nem azonosak sőt, ellentétesek az Én, a te Jézusod tanításával.

    Téved az, aki azt hiszi, hogy a szellemvilágban mindenki kristálytisztán lát! A ti szellemi fejlődésetek arányában kapnak a szellemvilág lakói egyre nagyobb szabadságot arra, hogy kommunikálni tudjanak veletek. E lehetőségük részben felfokozódott, részben korlátozódott azóta, hogy Én, Jézus, megjelentem a földön. S minél nagyobb lehetőségetek van Engem, Jézust, egyre tisztábban és egyértelműbben felismerni, annál nagyobb lehetőségük van a szellemi lényeknek kommunikálni veletek.

A szellemi lények hatására csak azok távolodnak el Tőlem, s azok kerülhetnek tévutakra, akik nem Engem, Jézust, fogadnak el ÚT-nak! Vagyis akik elsősorban nem arra vállalkoznak, hogy az Általam meghirdetett 'új parancsnak' megvalósításán fáradozzanak. Nem arra vállalkoznak, hogy a másikra figyelésből kiindulva, a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a szolgáló szeretet megvalósítását tűzzék zászlójukra.

    A természetes szellemi fejlődésetek folytán ma már nagyobb biztonsággal kezelhetitek tanításomat, és a kapott különböző szellemi sugallatokat, mint ezt előbbre tehettétek volna. Elérkeztetek arra a fejlődési fokra, amelyen már a vak engedelmeskedtetést méltatlannak tartjátok önmagatokhoz.

    Vannak azonban a Földnek olyan részei, amelyekről ez még nem mondható el. E helyeken az emberi tekintély, Istenre hivatkozva, nem fék, hanem áldás is lehet. Attól függően, hogy az ottani vallási vezetők gonoszak vagy tudatlanok. Ha gonoszak, akkor fék. Ha tévedésben vannak, akkor tudnak segítséget nyújtani azoknak, akik fejlődni akarnak e téren is. 10 /827

 

 

Kérdező: Lesz-e saját gyermekünk?

HANG: Mint tudod, azok, akik le akarnak jönni a földre, legtöbbször lehetőséget kapnak arra, hogy maguk válasszák meg szüleiket. Sok összetevője van annak, ahogy az itteniek választanak. Meg kell mondanom neked, hogy a ti korotokban nagyon sokan jönnek olyanok a földre, akik nem könnyítik sem a ti, sem a saját földi életüket. Ez bizony az utolsó idők jele!

     Valamikor azt mondtam, hogy ha újra eljövök, akkor kérdéses, vajon találok-e hitet a földön (Lukács 18;8). És azt is mondtam, hogy jobb helyzetben lesznek azok az anyák, akik nem várnak gyermeket (Máté 24;19, Márk 13;17, Lukács 21;23).  …  15 /1374

 

 

HANG: 1. Írod, hogy leányod elszakadt tőled. Ennek okát keresed.

     Isten mindenkit Önmagára teremtett! Ha te Értem élsz, akkor annyiban, amennyiben leányod is Értem él, kapcsolatban akar lenni veled. De bárki, aki nem akar Hozzám tartozni, az nem akar azokhoz sem, akik Hozzám tartoznak. Én nem jósolgatni akarok nektek, hanem arra figyelmeztetni, hogy már nagyon rövid időtök van arra, hogy Engem komolyabban vegyetek. Nagyon fontos a sorrend! ENGEM vegyetek komolyan, és csak ennek lehet következménye az, hogy helyesen vegyétek komolyan önmagatokat és másokat! E sorrend föl nem cserélhető!  16 /1521

 

 

Kérdező: 2. Mi lesz azokkal, akik nem készülnek fel az utolsó időkben?

HANG: 2. Azt, hogy valaki hogyan készül fel és hogyan nem készül fel, bizonyára nem a te dolgod eldönteni. Nem, mert nem tudhatod, hogy ki mit örökölt, milyen hatások érték a földi életében, és azt sem tudhatod, hogy hogyan működött együtt eddig azzal a kegyelemmel, amely Tőlem feléje áradt. A te dolgod az, hogy te felkészülj! Ennek pedig az útja-módja napjaid megszentelése azáltal, hogy senkinek nem ártasz, hogy mindenkinek megbocsátasz és segítesz ott, ahol erre lehetőség kínálkozik számodra. 18 /1714

 

 

Kérdező: 1. Szívesen terjesztem a karizmatikus könyveket.

HANG: 1. Okosan teszed, ha terjesztesz olyan könyveket, amelyek szíved szerint építő hatással vannak az emberekre. Ma ez is egyik formája az apostolkodásnak. Éspedig egyik leghatékonyabb formája! De vállalnod kell ezzel bizonyos meg nem értéseket, megaláztatásokat is!

     A HANG-könyvek megrendelhetők a médiumomnál. Neki is nagy örömet okoz, ha vannak munkatársai, akik a terjesztést vállalják. Azok, akik vállalkoznak erre a munkára, haláluk óráján nagy békével fogják átlépni az örökkévalóság kapuját, mert gyümölcstermő földi életről számolhatnak be. Nagyon szeretném, ha minden emberhez el tudnám juttatni építő, vigasztaló, buzdító szavaimat a HANG-könyveken keresztül.

 Mindenkire különleges áldásomat adom, aki bekapcsolódik ebbe a munkába! E különleges áldást feltétlenül meg fogják tapasztalni az érdekeltek. Főleg most, mikor már kevés idő van hátra ahhoz, hogy megrendüljön a föld.

    Az a tény, hogy e szavaim most, a 23-dik kötetben jelennek meg, azt igazolja, hogy semmi önérdek nem vezeti a médiumomat!

 E gyanúnak akkor sem volna semmi alapja, ha már jóval előbb megjelentek volna e sorok. Így pedig, a 23-dik kötet vége felé, végképp nem!  23 /2332

 

 

Kérdező: 2. Egy csodás kereszt-látomás után szeretnék reális maradni.

HANG: 2. Látomásodat Tőlem, Jézustól kaptad! Soha nem fogod elfelejteni! Bizonyos értelemben neked Veronika kendőjévé kell válnod, hogy verejtékes arcomat, amely időnként annyira szomorú, Irántam való szereteteddel megtöröld. Valóban az olyan utolsó időket élitek, amelyet Én éltem, amikor keresztutamat jártam, amikor a kereszten függtem. Az idő betelt. Megváltásotok közel van már! Vállaljátok föl életemet, halálomat, hogy dicsőséges feltámadásomnak is részesei lehessetek!  24 /2350

 

 

Kérdező: 1. A 2000-es számmal álmodtam.

             2. Egy nagy négyzetben 58-as számot láttam.

    3. Természeti katasztrófát láttam készülőben, amely imám hatására visszahúzódott.

HANG: Egy óriási tisztulási folyamat indult el útjára a földön. Az események felgyorsulnak. Már régen kezelhetetlenné váltak azok az erők, amelyek képesek az egész földi létet romba dönteni. Valóban, az ima az egyetlen erőkisugárzás, amely fékezni tudja azt a katasztrófát, amely fenyeget benneteket. Nagyon hinnetek kell abban, hogy az imának csodálatos pozitív kisugárzó ereje van. Ha még bizonyos böjttel is összekapcsoljátok imáitokat, akkor a sátáni erők elgyengülnek elsősorban bennetek, és természetesen körülöttetek is. Körülöttetek mindenképpen annyira, hogy leoldódik rólatok az a félelem, amely különben jogosan borítana el benneteket.

     Értsétek meg! Még nekem is, Jézusnak, életfontosságú volt az imádság! Hogyne lenne nektek is az! A kegyelmi életnek ez az atombombája! A legnagyobb pusztító erőknek is képes gátat vetni! De tudnotok kell, hogy az imádság nem bizonyos szavak lélek nélküli verklizéséből áll.

     Azért nyújtom ma, az utolsó időkben nektek a PÁRBESZÉD-IMÁT, mert ezt látom ma legalkalmasabbnak arra, hogy ne szent szavak üres szajkózása legyen az imátok, hanem olyan személyes beszélgetés Velem, ami valóban képes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket. De ennek az imának van egy nélkülözhetetlen feltétele. Ez pedig az, hogy kérve a Szentlélek bölcsességét, komoly szellemi munkával mélyüljetek el evangéliumaimban, és a gondolkodás-átalakítás alázatos felvállalásával tegyetek rendet fejetekben.

    Nagyon szeretnélek megmenteni benneteket, de ezt nélkületek nem tudom megtenni!

    Édesanyám a BÉKE KIRÁLYNÉJA! A szívetek békéjének a KIRÁLYNÉJA! Azt a feladatot kapta Atyámtól, Atyátoktól, hogy megvalósítsa szívetek békéjét. Ennek feltétlen feltétele az, hogy legyetek nyitottak afelé a Szentlélek felé, akinek templomai vagytok!   24 /2351

           

 

Kérdező: A jézusi utat keresem!

HANG: Most, az utolsó időkben ez az imaforma a legalkalmasabb arra, hogy szívetek békéjét átvegyétek Tőlem, Jézustól. Csak egy pici hit és egy pici alázat kell ennek az imaformának elvégzéséhez, és máris átélhetitek azt a szívnyugalmat, amit a világ nem adhat és el sem vehet tőletek soha! Hinned kell, hogy minden olyan gondolat, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem van, és nem te találod ki, bár neked kell kigondolnod, és hinned kell, hogy az Isten minden szellemi teremtményében boldogító módon van jelen. Másképpen nem is tud Isten létezni! Ősellenségetek az ördög, a nagy megtévesztő, a nagy elbizonytalanító, mindent megtesz azért, hogy téged is elbizonytalanítson! Ezért mondtam, hogy a hangsúlyt arra kell tenned, amit az evangéliumaim alapján megismerhetsz Rólam! Tehát el kell kezdened a gondolkodás-átalakítást! Ennek elkezdését bár nem lehet elég korán elkezdeni, de nem késő soha!   29 /2958

 

Kérdező: Uram! Annyira benne van a levegőben az, hogy az utolsó időket éljük. Szólj erről valamit.

HANG: Azt mindenképpen tudnod kell, hogy Én, Jézus, soha nem kerülhetek ellentétbe önmagammal. Tehát azt, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam, ma sem cáfolhatom meg. Ez azt jelenti, hogy Velem, Jézussal, valóban betelt az idő, elkezdődött a világvége. De ugyanakkor dátumot nem mondhattam sem akkor, sem most. Miért? Elmondom:

     Az idő valóban betelt Velem. Isten, a maga részéről mindent megtett azért, hogy azok a szellemi lények, akik boldogságra vannak teremetve, ennek forrását találják meg önmagukban Általa! Aki ezt elfogadja, az megérti azt, hogy számára az, amit ti halálnak neveztek, valójában nincs is, illetve, csak annyiban van, hogy az nyereség! A világvég emlegetése tehát immár kétezer éve, állandóan időszerű. Ez nem tréfás szójáték, hanem szent valóság! Azt idő betelt!

    A megsérült emberi természet számára nem orvosság, hanem méreg volna az, ha pontos időpontot mondanék nektek. Most rámutatok arra, hogy ez miért van így.

    Már az őskeresztényeknek is fel kellett hívnom figyelmüket arra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Igen, mert úgy gondolták, hogy kár törni magukat, ha már napjaik úgyis meg vannak számlálva.

     De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt a keresztények még időben elhagyták a várost, mert bizonyos jelekből felismerték, mi vár azokra, akik a városban maradnak.

     Még a fatimai gyerekek között is volt olyan, aki elhanyagolta az iskolába járást, s inkább a templomban imádkozva, megvárta a tanítás végét, s úgy ment haza, mint aki az iskolából jött, miután megtudták, hogy melyikük fog hamarosan meghalni. Egyszerűen értelmetlennek tartotta, hogy olyasmit tegyen, aminek hasznát úgysem veheti már itt a földön. Az nem jutott eszébe, hogy bármilyen hamar is vége lesz földi életének, addig is példát kellene adni társainak mind az iskolába járásról, mind az ottani viselkedésről.

    Az utolsó idők emlegetése tehát jó, de nem arra, hogy ijesztgessenek vele benneteket, sem arra, hogy napi teendőitek becsületes elvégzését akadályozza.

    Meg kell még említenem, hogy napjaitokban van egy olyan felekezet, amely éppen a világvég emlegetésére koncentrálva annyira istentelen és embertelen módon kötözi meg, használja fel a hiszékeny emberek és a különböző felekezetek gyarlóságát, hogy arra nincs is példa az emberiség eddigi történetében.

     A mai nap tele van rádió, sajtó azzal a tragikus eseménnyel, amely egy autóbusz szakadékba zuhanása következtében történt. Sok halott, sok súlyos sebesült! Mit gondolsz? Ha valaki előre megmondta volna nekik, hogy mi fog történni, mi lett volna a következménye? Gondolod, hogy növekedtek volna ennek az ismeretnek birtokában a szeretetben? Mondom neked, nem!

    A megmeneküléseteket ne attól várjátok, hogy mit tudhattok meg a jövőről. Még attól sem, ha tragédia ér benneteket. A bajokban gyakran hallható 'jajistenemezés', a bajok elmúltával úgy elmúlik, mint a gyökértelen növény, miután elkezd rá sütni a Nap.

    Igaz, hogy felhívtam figyelmeteket arra, szeretnélek felkészíteni benneteket még ebben az évezredben egy tisztultabb világ befogadására, és igaz az is, hogy ennek eléréséhez komoly rostán kell átvergődnötök, amely rostát kegyetlen kegyelemnek is szoktátok nevezni, de mindaddig, amíg nem fogadjátok be az égi békét szívetekbe, maga az Isten sem képes boldogítóan gondviselő Isten lenni számotokra!

    Azok, akik arról beszélnek, hogy hamarosan tragikus események fogják megrázni a világot, ha nem jön be jóslatuk, akkor ezért nem hálát szoktak adni, hanem még bosszankodnak is emiatt. Nem annak örülnek tehát, hogy nem történt tragédia, hanem amiatt bánkódnak, hogy nem jött be jóslatuk. Mindezek után sem szoktak bűnbánatot tartani, sem azt, hogy bevallanák, átrázta őket az ősellenség, hanem a legképtelenebb magyarázatokkal, - pl. lelkileg megtörtént, csak fizikálisan nem - próbálják magyarázni bizonyítványukat, s ezzel egyértelműen elárulják, hogy őket nem a szeretet vezérli, hanem valami rejtett, eddig elnyomott, ezért általuk is helytelennek gondolt vágy.

     Az utolsó időket élitek, s váratlanul fog eljönni a rostálás pillanata. Legyetek készek, mert amikor nem is gondoljátok, akkor fog megtörténni mindez. Az a katasztrófa minden fényt el fog oltani. Kivéve annak a szeretetnek a fényét, amelyről ezt mondottam: 'Tüzet jöttem hozni a földre, s mi mást akarnék, minthogy fellobbanjon (Lukács 12;49)! Legyetek ébren! Szavaim ne a félelmet, hanem a buzgóságot erősítsék bennetek! A szeretet kioltja a félelmet, és mozgásba hozza bennetek az Én, a ti Jézusotoknak boldogító irgalmasságát!  35 /3635

 

 

Kérdező: 1. Egy Természetgyógyász-társaságról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Nem ajánlom, hogy bármiféle gyógyásztársasághoz elkötelezd magad! Csak annak az életében lehetek jelen, aki ABSZOLÚT ELSŐNEK fogad el Engem, Jézust. Tehát csak ott vagyok jelen, ahol egyértelműen Én, Jézus, lehetek az irányító! Az általad említett társaság, mint tudod, nem tartozik ezek közé!

     Mérhetetlen sok 'csalit', 'mézesmadzagot' tesznek elétek ezekben az utolsó időkben. Teszik ezt azért, hogy ha lehet, még a választottakat is megtévesszék (Máté 24;24 és Márk 13;22)!  34 /3571

 

 

 

      Egy elhunyt feleség üzenete a földön maradt párjához.

                                      Drága 'Papa'!

      Szent és igaz minden szava Égi Édesanyánknak, aki azt ígérte övéinek Medjugorjében, hogy aki hallgat szent szavára, és szerető szívére bízza magát, az halált nem lát sohasem! Annak az átmenet ebbe a világba észrevétlen és könnyű lesz. Az utolsó időkben bizony még ez is meg fog történni veletek. Sosem látott kegyelem ez! Élitek mindennapi életeteket, és egyszer csak itt találjátok magatokat az örök Fényben! ..... 39 / 4244

 

 

 

Kérdező: Egy álomról kérdezem a HANG-ot! 
HANG: Álmod arról, az Általam megjövendölt utolsó időkben bekövetkező valóságról beszél, amikor az anyagvilág elmúlik, mert elveszíti tanítói szerepét. Igen, elveszíti, mert nem lesznek jelentkezők az Általam bemutatott szeretet megtanulására. Az anyagvilág arra való, hogy tükör által homályban, vagyis az Istent nem látva - de Engem hittel a szívetekbe befogadva - le tudjatok mondani az anyagvilág által kínált boldogságról, azért hogy el tudjátok fogadni a Mennyország által kínált boldogságot. Így is mondhatnám, hogy a mulandóságból a Belém vetett hit erejével át kell építkeznetek az örökkévalóságba. Ez pedig csak úgy tud megvalósulni, hogy amennyire mered elengedni az egyiket, annyira tudod birtokolni a másikat. A kettőt együtt célként senki nem tudja megvalósítani, nem, mert két úrnak nem lehet szolgálni. Nem lehet szolgálni Istennek és a mammonnak is. Te ezt nagyon jól tudod és éled, ezért lelked aranyba öltözött, mert az életed visszavonhatatlanul az Enyém! 1 /1 Való Zénó

 

Kérdező. 2. Vállaljak a világ vége előtt társat magam mellé?

HANG: 2. Az élet az élni akar! Aki az életre lett teremtve, és a pusztulást várja, az önmaga mond le az életről. Ehhez a gondolkodáshoz Nekem semmi közöm! Te se tedd! Soha nem az élet hossza, hanem a tartalma, a minősége a döntő. Társsal vagy anélkül, gyerekkel vagy anélkül, szinte mindegy. Döntő az, hogy életedben megtaláld lelked nyugalmát. Mindenki téved, aki a végső időket időponthoz köti. Ne hagyd, hogy megkötözzön a félelem! Végy példát a mező liliomairól: nem tudják megtenni, hogy ne bontsák ki szirmaikat! Nem azt nézik, hogy mikor jön a tél, hanem arra mozdulnak, hogy mikor jön a kikelet. És ez így van rendjén! 1 /37 Való Zénó

 

 

 

Utolsó idők: 1/20, 3/250, 8/668, 9/702, 10/809, 15/1374, 16/1521, 18/1714, 23/2332. 24/2350, 24/2351, 29/2958, 33/3465, 34/3571, 34/3571, 35/3635, 39/4244,  1/1 VZ, 1/37 VZ.